Page 1

2014

ACTIVITAT 4

| LUIS JESÚS MARCO PÉREZ


Mòdul 1: -

ELS DOCENTS I LES NOVES TECNOLÒGIES

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), o les Tecnologies de l’Aprenentage i el Coneixement (TAC), han possibilitat que es produís aquest canvi, han permés o estan permeten el pas de la pissarra de guix a la pissarra electrónica.

-

QUÈ ÉS UNA XARXA SOCIAL?

Les xarxes socials son agrupacions d’individus que s’agrupen e interaccionen amb ells mateixos per tal d’aconseguir o compartir un propòsit en comú. Des de la prehistòria fins els nostres temps, es a dir, des de que el home es capaç de relacionar-se amb altres individus, es desenvolupen les primeres xarxes socials, sorgeixen de la interacció dels homes/dones amb altres individus amb les mateixes aficions, actituds, manera de pensar, obligacions, etc... Qualsevol tipus de similitud que els identifiqui en una mateixa forma de ser, genera una xarxa social a base de la interacció dels seus integrants, ja sigui compartint informació o formes de fer d’un mateix fi en comú, enriquintse mútuament de les aportacions fetes per cadascú dels seus integrants. - TIPUS DE XARXES SOCIALS. Des de els oficis, obligacions , lloc de naixement, passant per la religió , estudis, aficions, infinitats de agrupacions o xarxes socials existents i possibles creacions de xarxes en un futur, han arribat avui en dia, amb les noves tecnologies a un tipus de xarxa social menys focalitzada en l’espai, passant de simples xarxes socials aïllades i focalitzades en una part del planeta concret, a construir xarxes socials que s’extenguin a tot el mon, compostes per integrants amb les mateixes inquietuds a arreu del món. Això ha comportat molts avenços en molts camps, com per exemple el de la psicologia , mitjançant les aportacions de cadascú dels seus components, de la informació científica adquirida o investigada, el contrast amb altres investigadors del mateix fenomen, consensuant la millor tècnica a aplicar a la nostra disciplina . No ha estat fins fa pocs anys on les persones hem adquirit la noció de què és una xarxa social, sense que anteriorment ens haguéssim adonat que les xarxes socials formen part de la nostra vida quotidiana, i el que abans denominaven gremis, agrupacions, associacions, etç... en part també les podem definir avui en dia com xarxes socials, i tenir clar que d’una xarxa social en podem sorgir moltes mes, tantes com agrupacions de gent amb les mateixes inquietuds es generin dins de la


nostra societat. A continuació tractarem els temes de com la socialització de les persones depenen de la interacció i cooperació entre individus per poder subsistir en aquesta societat, valorant els seus aspectes positius i negatius, socialització de les persones excloses per la mateixa societat, i la influencia de les xarxes socials en les persones. Tot això ho abordarem des de la perspectiva de les noves xarxes socials on-line, que és en el que basem el nostre projecte actual del grup Socinèrgies.com.

-

QUÈ ÉS UNA COMUNITAT VIRTUAL?

Les comunitats virtuals, cibergrups o xarxes socials sostingudes per ordinador són grups de persones amb les quals es comparteix algun interès en comú, és una activitat habitual de gran part dels éssers humans, des de sempre, en l'espai físic. En el marc d'Internet també resulta habitual la formació de cibergrups o comunitats virtuals. És gestionada per un responsable de comunitat o Community manager. Internet desborda la funció purament utilitària de proveir informació per a convertir-se en un instrument que apropa a les persones, permet la seva comunicació i l'establiment de lligams durables entre elles. El plaer està a la comunicació més que a la informació que pugui obtenir-se. El correu electrònic obre el camí, la web queda en un segon pla. Aquesta característica, la facilitat que el medi brinda, es conjuga amb una actitud, manifesta en algunes persones i implícita en altres, orientada a experimentar encontres i http://image.slidesharecdn.com/integrarredessocialesenelaula-140509041113phpapp01/95/slide-1-638.jpg?cb=1399634320comunicacions amb altres éssers humans. I això resulta ser el tret distintiu d'Internet: brindar als usuaris un món sense fronteres, on poden establir-se múltiples relacions amb altres persones, fins i tot arribar a conformar-se.

Mòdul 2: -

LES EINES DE TREBALL COL·LABORATIU A L´AULA.

Les eines 2.0 permeten aprofundir en el treball col·laboratiu, creant una manera diferent d’aproximar-nos als continguts i desenvolupant algunes de les competències que han d’assolir els infants i joves. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=80836


-

LES XARXES SOCIALS A L´AULA.

-

QUÈ ÉS UN BLOG?

Un blog és un espai que trobem a Internet, de caràcter comunicatiu, flexible i col·laboratiu, que ens permet publicar diferents continguts multimèdia, que s’actualitzen amb una certa regularitat i que possibiliten la inclusió de comentaris i la retroacció dels mateixos.

-

QUÈ ÉS UNA WIKI?

El wiki és una eina de treball col·laboratiu d’utilització molt senzilla, que ofereix una interfície de treball simple, que permet editar text, incorporar vídeos, imatges, taules, links, i treballar de manera sincrònica, és a dir amb diferents persones utilitzant Internet i a la mateixa vegada.


Mòdul 3: -

LLENGUATGE COMUNICATIU DE LES XARXES SOCIALS.

 

Conèixer el llenguatge de les xarxes socials. Entendre els aspectes que diferencien el llenguatge tradicional del de les xarxes socials. Aprendre a crear un perfil de Twitter

- QUÈ ÉS LA PIRAMIDE INVERTIDA? La pirámide invertida es una estructura que sugiere escribir organizando la información con los datos presentados de mayor a menor importancia, a través de la respuesta a las denominadas 5 w y 1 h : qué (what), quién (who), cuándo (when), dónde (where), por qué (why), cómo (how). Esta estructura trata de mantener la atención del receptor de la información, dosificando los puntos de interés. -

CONSEJOS PRÀCTICOS PARA ESCRIBIR EN LA WEB.

Tiene que tener:


-Un título potente -Subtítulos y encabezados -Velocidad, su inmediatez, -Fluidez como para hacer que el lector se sienta cómodo leyendo -Texto donde predomine el Verbo -Tono informal, divertido y alejado de tecnicismos, De tú a tú -Atractivo visualmente CON NEGRITAS -Enlaza a otras fuentes. -Contenidos de calidad.

Mòdul 4: -

QUÈ ÉS UN MARCADOR SOCIAL? http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/9a87e171553 ee1f816f5d8a19b1498f7/744/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpb mVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2b y5jc3M=/1/contenido/

-

L'emmagatzematge al núvol. Del disquel al dropbox.

Existeixen programes a Internet que ens permeten emmagatzemar tot tipus de documents multimèdia, tenir-los a la nostra disposició, compartir-los amb qui desitgem, i utilitzar-los quan vulguem, amb l’únic condicionant de disposar, per accedir-hi, de connexió a Internet. - EL DROPBOX https://www.youtube.com/watch?v=58wPFgzBnqo

- Eines 2.0 de presentació de continguts. El power point ha mort! Eines que combinen la possibilitat d’incorporar text i altre contingut multimèdia, una presentació visual i atractiva, i la possibilitat d’emmagatzemar-la al núvol i enviar-la per missatgeria a través d’un simple enllaç o link.

Activitat 4luis