Page 1

Beroepsonderwijs nu ook mogelijk binnen uw bedrijf!


Wie zijn wij? Stichting Promotie Veenendaal houdt zich bezig met het promoten van Veenendaal met als kerntaak het regisseren van het imago van de stad en het stimuleren van de economie en werkgelegenheid. De stichting werkt nauw samen met het ROC A12 te Veenendaal en wil de economie en werkgelegenheid in Veenendaal verbeteren door het introduceren van het Beroepsonderwijs in Bedrijf. Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB) maakt een betere aansluiting tussen bedrijven het het praktijkleren in het middelbaar beroepsonderwijs mogelijk.

Wat is Beroepsonderwijs in Bedrijf (BiB)? Beroepsonderwijs in Bedrijf is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. In 2007 is in totaal 50 miljoen beschikbaar gesteld om bedrijven te stimuleren samen met onderwijsinstellingen het praktijkleren te verbeteren en te vernieuwen. Voornaamste reden is dat de kwaliteit van stages en begeleiding van leerlingen vaak de wensen overlaat. De BiB-regeling richt zich op initiatieven die leiden tot een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Hoe werkt de BiB? De subsidie kan door een samenwerkingsverband bij SenterNovem worden aangevraagd. Een samenwerkingsverband moet minimaal één ondernemer en één ROC bestaan. Maar deelnemers mag ook en dan kan er ook een niet bedrijf deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Het voorgenomen project moet innovatief zijn én leiden tot een duurzame samenwerking. Het opleidingstraject moet leiden tot een erkend diploma. Verder dient er een penvoerder worden aangesteld, dit is meestal de hoofdaanvrager van het project namens het bedrijf.


Financiële steun De subsidie kan alleen door een samenwerkingsverband worden aangevraagd. Idealiter werken twee of meer bedrijven samen een aan een projectvoorstel, bijvoorbeeld kleine en grote bedrijven of bedrijven uit verschillende sectoren. Één van de deelnemende bedrijven is penvoerder die namens de betrokken deelnemers van het samenwerkingsverband de aanvraag indient.

De voordelen op een rijtje Een prima manier om een leergierige en gemotiveerde arbeidskracht in huis te halen; Leerlingen hebben vaak een frisse kijk op uw bedrijf en brengen actuele kennis en nieuwe inzichten binnen het bedrijf; Het is een uitstekend alternatief voor werving en selectie van nieuwe werknemers; Leerlingen wisselen ervaringen met elkaar uit. Hierdoor kan u uw aantrekkingskracht als werkgever vergroten; U zorgt ervoor dat enthousiaste, talentvolle jongeren behouden blijven voor de branche en u geeft ze de kans om werkervaring op te doen.

I n teresse? Neem contact op met Stichting Promotie Veenendaal Raadhuisplein 1 3901 GA Veenendaal 0318 538 566 06 17453490 info@promotieveenendaal.nl

brochure veenendaal  

brochure veenendaal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you