Page 1

= Scanned by CamScanner

,

=j A

.


Es t a p u b l i c a ç

M i lt c o m o u LLI e s f o r

da

Le

o

o n

o

o n

f o i d ig i t a l i z a d a p o

do

ço d e p r e s e

br a do

escr

nt o s

rv a

it o

qi i o

e

(Br a s i l

ï h is p u b li c a t i o

M i lt o

n

n

1 9 19 )

-

Po r t u g u ê s

e m

Po r t u g a l )

e

h a s be

do

s

en scan ne

Sa n t o

d by

s

·

n

lg a ç ii o

r ru sso

M i r i p n e s e 1 v e a n d d pss e m i w o r k o f t h e Ru s s i a n w r i t e r

Le o

u

.

p u bl ic a d a

na t e

id N A n d r e y e v .

( 18 7 1

-

19 19 )

p u b li s h e d i n Pb r t u g u e s e

(ß r a z i B a n d Po r t u g a l )

Scanned by CamScanner

d iv

id N A n d r e ye v

(1 8 7 1

a s a 11 e

Sa

s

r

t he


Se

e st e

v o c

ê

.

No t a

g r e dir so bre

é út i l

t r a b a lho

Agr a

de c e m

n

o

o s se u

n e n

hu

m a

d i r e it o

e v e n t u a is

de in t e r e s s e pa r a a p o i o e m d i v u l g á ¡o !

o u

-

i n t e n ç êi o d e

se

t r a

n

s a u t o r a i s e x is t e n t e s

b r a Pa r a q u a l q u e r e s c l a r e c i m e n t o a m e n t o fa v o r e n t r a r e m c o n t at o

e st a o

.

q u e s t io n Pe l o e m a i l o u

,

ai

-

Æ

o r

in

ll b e t h a n k f u l f o r y o

ur

Bf t h i s w e

'

w o r

k is

u s e fu

l

t e r e s t in g

fo r y o

h e lp t o p r o

m o

u

.

t e it

in t e n t io n t o i n f r in g e a n y e x i s t i n g c o py r ig h t o n t h i s w o r k F o r a n y i n q u i r y o r q u e s t i o n p l e a s e c o Bt a c t b y e m a i l N o t e t h e r e is

n o

.

,

in

an

dr e æ v@ e m

a

il

.

co m

.

Æ Pá r a

Fo r

n

bre

in fo

rm a

çõ e s

n 1o r e

in fo

rm a

t i o n a b o u t t h is

le o

id

m a is

n

fa c e b o

Scanned by CamScanner

-

k

e st e a u t o r

.

.

co m

tho r

au

d r e ye v b lo g s po t

a n o

so

.

co m

/a n d r e y e v l e o n i d

.

br

.


:

9 _

Scanned by CamScanner


4 so

f a lso , de

,

d e h a b i l Di a d e o l u r t o , e 1 e j 1 o f e i n d e t ðd a 1 J u d a s l e Ju da1 r u l v o M q n il o á d o 1 n d e Jt M o t h ! p r o t e s t a v n m o s v a g a b u n d o r , c o m d e be m , q u e n i o u gr a d e e s pa n t o v i a m m u i t a d u e r e n ç a e n t 1e t 1e e o s o u 1r o « m n l a n r o 1 d a J u déa Co n t a v a s c a i n d a q u e J u d a s , d c a d e m u l t o n 1w t 1 d o n n r a a m u l h e r , e l a a r r a s t a v a po r a t u m a e x i l , i\ n c h n ie r a v e 1, e s f o r ca n d u s e d e ba l d e p o r 1 h o 1 c u 1t l v a r o s t r e s s e i x o s e m q u e a o g n ar p e com

t a n te

gr a

de

r a m

in

,

ho ,

*

t

,

m en

a o u

tia

,

t ro -

M a ia

m asca ra v a

n

l o n ge

su a

v er

a ln

dn ;

h n

de l r es

a

.

de

B1o v o o

pe lo 1

D e po i s d e e x a m i n a r a t e n t a m e n t e a s r e p e n t i n a m e n 1e 1 o s c u o üh o v e l h a c o com o e i x a n do d e d n u t s q u e n 1o u e ï e r m e n t o a de c i z a n i a E r a c u con ten

d r m ii n i o c a o a s t u to e p e r v e r s o c o m o m ' l i l o N Eo ' 1h a f i l h o = co ° q " . c 1h o 1 d o p o v o u m a r e p u t a qã o n d n ci n r = c m D a 1l n e g a d N e n h u m e n t r e o s d i s c i p u l o s p o d e r i = di z e r n o » r 1o . Dl a e m q u e ës ae t o r p e Ju e u d e c a q n o sn

Xi

i

be ç a v e r m e l h a s e c h e g o u p e l a p n m e i r a v e z a o D B\ T n o M e s t r e D c 1 d c m u l t o J u da r 1 e g u i a n e s t n d1 q u e e s su a s m cm c1c l 1 v a se i s c o n v e r sa s , p r e s ta v a l h es p e q u e n o s o b* q u i o 1 lm e s o r r i d en t e. p r o c u r a n d o co nquh ta r I ts c u a s bó u g r a ç a s Po r v s e s t a t l q a do s o 5 s e u s a q u c l 1 f i s i o n o m i a 1h t s l w p c 1 a f a m l l i 1 r > t Jr h m 1o a o a p n Bn g u c m d u v i d a r i a d e q u e , s e l h a n t e 1& i r r i t n v 1 a v ia t a c o m o a l o m o n s t r u u g

Scanned by CamScanner

ca m

l

ir

e

i n

c

P1 11 -

com

ter ïna

el e t o

s

rnavo

t I u r u v a m en Ua o n Jc a d o r , convenci dos v a m t 1 e a s i u o s e n t r e o s di ac p r 1o * d e q u e J u d 1u , 1 o b & a e d e s e j o d e apr oxi mar t i n h a 1 1g u m 1 1n t e n ç i ü h o 1 u m p r a de i f d o , c o l d · d o s a m e n t e di =f uç ad r t é J o ¢ to u o s c on s 7 o s M a s J e r u a n 1o l h e s a c n tos p r o l ét i c m o s d e b a l d e r e so a d l i o qu e O t r 1 c o n e a r d n i s e ç ¢ o e Co m s s e e r p fr o s r c n e g1 d o 1 e v e 1m e n t e p a r a i m p e l i a 1l h e u J u d a s e o g u a r d o l1 e m o s m a 1d i l o e E1e a c o In

B J

1e

n n u n n

e

-

Tn l v æ

da de i

l Bg u r a

ra co

n

e

1o p 1 v a m

ão

ha b '

n a a ïs

= t6 o m a r

x otav am

n o en t

En

di u

a bo m i n a we

f e i a l da d e

u n 1a

v iw e

escu

e

m -

as

e s ta

a

Ä p r o q u e l1c u 1i s » c an

en s

,

e

a e gr e a

ç õc * r en

te

i u n de r

a

da

dem

a

t m o s f ér

a

p r a n 1a s da s t f i u e Æ q n a .

da l a

d

e

av am

i ncendo

z o n

m

m o

toh o em

.

tom

,

ldm

a

com o as

n a

o

c

o

p r óp r i a

b a ça d o d e

11a

tom a-

e

In q u i e u I m l 1 t e n te e i ml 1t er i o a v da ar m e ] E o 1o 1 s e p u n h a m a i l u m a v e A O I e r o l a v a pm l e e r o n c e im d pe w

o s

h

a

-

com o co n

m e 11o r

o s

-

o s

to

r e

o

a o

-

t

v en

o

T u do q u Æ t o

t r i bu h w

v o z es

-

e

n e ssa er

i nvi si ve pro

1a l v e z

-

n

1o n g æ

edes

F i ta d o

i

Bc n 1i d q

p

q-

o s

t · do

do 1

gn a r

hom

i

D e z di a l f a d a q u e c = m » da r de a r , n i

v o z e&

o u t1 u s

c ess ar a

v

ì

t a s s e o q u e u 1e t 1 l a = n

Jer n7

t n l h 1 1 du

e

as

=

e x i 1 t ân c i a

com o

o t e r

,

e

,

s u oi

-

m

ha

0

qu

t u do r

n a

O

du eo e u =


7

e d n c i 1i d a de

com

cl1

-

D da d e

1onnqua

te r r i

e

A m u r a l h 1 li r = l i c 1 n i o e r a c is m a do m b r a n c a 1 g o r a e a c i d a de s e r e c o r t a v 1 v c r m clh 1 ôb r e u m a m o n t a n h a v e r m e l h a En ti o , Vd u J u d 1 Ch e g o u s a u d 1 n d o b e m h i x i n h o , c sp ï n h 1 p e n d i d a p a r a a t r e n u = f i g u r a i n c l 1a d · e W te m e r o 1 o e p r u d e n te , e m tu d o l l u 1 1 * d e d çi o q u e d Ð e f a z i a m q u a n to a o c o n h ed m M · Br o m d e b ôa e r t a t w q u i d d o l 1 1h e d e J e s q u e , p e l o h * b i 1o d e m e d i t a r a n Bl 1 n d n , t l n h 1 o do r so u m e po u c o 1 h n l o f 1 1t 1 v a I û r ç 1 pe q u e n o J U d m « e 1 e e m b u g o n i o s e « 11le , por que 1 i M v a u n s a r e s d e d éb a e d o e n t . o A v o a l ¢u 1 1m e n t e , m u d · v a 1 e h e c o m o s capr l t h o r a r i 1 o m d ô v ir u e W or a o, u w a a de m a A m lu e, as qu e q u e r » 1h a c o m o -

v clm en u m a is

be ei

io 1

n 1i v o 1

w nl u

e

-

e

e x

n

tr ao-

i

m

-

o

do

«r = n

tó_

=

ïo ,

n

i t i da

W

e

lu n -

du

-

A

m

cara

m em

d e J u du

A

-

en

te

on

w

de I n m

-

ta

era

o 1i t Bm t 1 v 1 u m

vl ¢ü1n v i v m e x

1· d · 1 ,

b1 m

u m er a v

. c on

,

p r e gu e a el1 r u gas

W

Scanned by CamScanner

m

ol t r o t

u

v a 6e v w 1

Ch 1

q u a n t o do -

b.

m

p

p etr u h o d·

-

n 1o u o

sim

,

11m

cs

x ar

olh o

·

e

1

ao

ce

go q u e

se c m

e n o rm e

J e s û*

c r la t-

de t1 1

Ui a a a f r

·

m en

l e d i v i d i d o ¢» n q u = m 1 p a r t ir da n u com o p o r d u p b g o l p e d e ¢ 11 d l o E 1 = çi o In s 1n 1 p 1r = v · m n f im ç o i n q p ir 1 v a d t 1 ç1o * q u e l e l q u e a o b 1 _ de b 1 i x o d e elh · n h c r 1n i o n 1o p o m v e r hm næ , d e M 1 n d e 1 e m e l h a n 1e n l1 e p1 z , r l 1 r e t t n i p l eim o t r 1 «o r d e f e r o z e1 e 11 n

gr e n t u d u p 11

r q u i 1l 1a v a s o b b R e e r t o d e t 1n 1a c o i p 1 l p e b r a f a z ia a i l n o s e fct h 1 v a o o h ô s s i d a e a b e üd i e s b r n n q u ç , e e a c o l h h d o m e sm o n e m d e d ia n c m d e n o l t l er ia i d o m as m o d o a d · r i da d e e a e s c u r v M do t r r m a m en te e x d r a a a e c a m e o u r r s s po m p üe t a a M a v a s e n cr r n a c o e m a n h os o ? I s c ar i ot e o d l u 1 n o r Q d u e e a m l a o r a g c e¢u e q c d e e m o ç * o o u d o h u m l l da d q n u m a c_ o 1h o m o r t o b e c o 1 e a v a w a A v a o o lh o 1 D & da f a c e e dlr w l a t s e gu i a o s m o v i m e n o s c 1 c a z e s e o s e r a s m n ó e a p p 1o & E n u o , a t & a s p e n l e q u e n a da d e b o m p o d c 1-

p r i me

lo

f

S e u 1a

m e sm o

se n

n o

e n ta n t o

ta r

ao

o

A qu e le di a , J o o . o dl 1 d pu l o a m m o v i m e n to d e r d c n h o s o de r e c u o

qu

e r

dar do e r

a , n i 1m a v o z c s su as

c

Se u l i d o ,

doe

n

qa »

g 1n i ç a d a p ö l qu e

,

pe la

n o

a e

ie

i te

do ,

tev e

os

se u s

a

Qu

the

m a l a dc h pe ito s e gr lm pa v a u i l i c o s . To m a v a o a d e o a pr c p q u e . a v a e , i\ b o r d a :d o d e s e j o d e t _ c s u 1 e r o o a p e n 1 m t i e v c r B I t d o n v en ta v a d e l ba ix o n o u n n t lm r se M e m t ó 1 h t s r e m aw m m a d m a r t u e n e u c l l ma a m o a ta c am o s o u b e s se q u e o s m a l e s m 9 se n z i1m

o

M io p o r a c a s o , m o s pe l o d e s a c ô r d o T t r e o s s e u a i l o a e ¢» p r e c e i t o a d o Et c r n o e ir = d u d e K a r to t h co n t i n u a v a n I u A r o b u s t a p *ü m a n o b r a , e st r e ga v a o p e ito c o m l o tos s ir a n te m m i a i e s a n r 1& l d e n c o s g n o , u 1o s l i s d : c d o b a s 1 l h x o s p o o

hom

em

e

,

o s


Se m m en te

l i 1a

a

r

seu

N

0

o

q u

p e r g11n m

m e tá l i c a

-

o

1n

l a b g a d o d e t t id u m cn n p o s u v e 1 11a v e r d a d e s u o r t á 1a s p ,

m e

u

m a il

po

Vo

m

Jo i

,

igo Su n i

c s ta s

o

tu a s? E

te

M es tr e

a m

-

la

u m e

e

m

n

to m de = n m t e , po il

De u c u r v a du

m

bc n

ev o

t a pm i n te r l on

a

do

lm

co n -

,

,

i g·

m 1t o r

e

Ju du ! ve1 n 1= -

depo

sem

en

pr e

s e 111

m ir a r o M e 1 tr e , c u j o 0 e n t r e t 1 n t o s e n Ha l i x o c m n · J u n to u r e s o l u t a m e n t e ¢Æ u m a v o z , c so n o r a q uc a ssu n c o m o a 1 g u a a l as ta o ar , a l a 1 ta v 1 q u a l u e r r e l ic a q p N il o u n p o r t a q u e 1 e j a s m a l e n c a [ a d o ii s s n s n o s s a s r ët l e = a a n h 1 m m on str o s e p p e i x e s 1 1 o , c o m u m e n 1e , o s N ko n o s pe r t e n ce a n p e s c a do r e s d e N o s s o s e n h o r , r e j c 1w o p ei x e a p r e s a d o po r q u e ó e r i qn d o d e , { 1 r p e z a r o l h o , e de s a g r a d a v e l V i u m a o c a d i o m T f r o u m p o b ro 1 q u e o 1 d e Ii pei c a r 1m , e t i v e ta n t o m d o qu e q u i e s c a pa r m e c a ço a d r a m d e m : m , p e a c r d o r d e Ti b e d e 1 t 1 ee r a m , m e c o m e r d o s e u pe r c ad e e u edi m l

p

T

u

l

m as

J u du em

i

t u 1e -

pm

e 1 ón 1e n l e

E P e d r o de s 1 t o u fei to

W

com su as

a

s ua

P1 11 v r

w w

1

1

$u h

1,

ru

ld-

en

q u a n do

r e se n -

cn

m

d id -

a

te , a

en

hu m a ap ro va m ën c l a M = o s

t r ör

Em

co m se m

pr i æ pr e r u m

o-

os

,

,

d i ss i p a i 1c l p u l m

o

m a

qu e

an

u

gav a1 e a e e s p a n to 1 n i m

n o

s e m qu e biu d a de do1

na

da d o üh o &

seus

ch an e a

qu e p

1h 1 w l r ó n i c o e 1 m l Bo 1 a . qu e , f ebr l l m en b o s e u 1 1 1 p d1 m . o l d i 1 c i p u 1o e , c o n l w 1 be i r w n se J u d t 1 1a r a m t h e c o m d o su r a e r e n pr e ss a m cn t e, m o m e n te

u m

o

c

o

N u nv ·

i gu m a u r e za

1

II

Scanned by CamScanner

a ss e e ra

p e l o m a r e q u e , c o m o ¢ l e t 1n h a i n v i d o p o l v o s t a m b ¢m , f i c a per t ur dos p e l a s e m e l hün $1 q u e p e d r o e n c o n t r a r a t k o es t o u d a m c n t e . N o n o v o d l a c ïp u 1o Rm r d ar am o1 o l h o s e n o r m o s n u m e r o st n t e n t i c u Bo s á v i d o 1 , a c a l m a s l m \ 1l a d a d o m o n 1 t r o qu e , d e u m 1 ö e a e n qro 1w g o l p e . E n la q a v a a e a es n 1 o u

m

po r

sa

f ix

s r e 1p o n

d u v i da n t a r da -

t a m b m c o m t 1l 11 po lv o , r 1,

se a s

t r a ba l ho ,

d i a m l h c d e t i)d a p a r l e o s o l o l 1 g e 1 p or t a d o e s t r u g 1a r o b o s s e u s p a s s o s , a s en k o p r ó p r i o a r I r e m l a t im e c s t a la w a c d e d i l a de i r o s d u m o n t a n h 1 s , s u a v o z N o e d a v a u m ëc o d e m a n h i Qu 1 n d o s e do r m e n t¢ e p e r c a v a n o l a go , r o 11 v a a ó b r e 1 a w f a g u l ha n t e , e l a z i a s o r r i r o s p r i m e i r o s r = i o 1 d a P ed r o p e l i Se m d u v i d · · t l e a a m a v m a u ro ra su A v o z em qu 1 n to tod os os o u t r o a 1em b l 1n tes a n a v a m l i n da e m r o m br 1 s e c o m o qu e e n v o l t o s n o w éo d 1 n o i t e , s u a g r a n d e c a w o pei to l 1 a o w re b d l M o se d e r s e s o o r n s g ç p J l l u m 1r 1a d a m e n u , a o s p r i me c 1_ d 1 m a dm g 1 1 de P e d r o , q u e o M e s t r e s e m A1 pi la =co

ço u u m o 1h = r a J . O scu en , c o n t r o u o d o M ea t r e c l e s e e r g u e u d e r e pe n t e , E 1p e r = ! di a s e a o a m i g o Co m id e r o u J er u 1 m a i a v c z q co m a r a pi de z de u m a pedr 1 qu e r o h d 1 m o n t 1 n h 1 , a p r o x i m o u s e de J u d u 11 c M o t e 1 e f 1 1o u th e n t 1m

ta 1

,

in ho , o o

de i e


m

a m

se v

ro

il er

Ob1e r v a v a

,

b e 1&

mi o d· 1 ca

m a

C o n t r a l1

n

a

te n ta m

d

a

ha v

d

bm

T o m & qu

com o

a

r az

a

i

l ôn »

com

U

e

e n 1e

i

"

I o

po u c o

J u da s

e

da

o

com o

a

t

c o

m o n 1t r u o s a

e

se

de

f r e gu n o

-

tei1 l

i 1u o l u v e 1 e n l p d i r e i t a e Us a ,

d=

J

cA

se u

u d1 s s o r r i u ;

En t r e ta n to

ex a m e

v o l v e u 1e

m a n « 1w a n ev e

de d»

Jo

er a

Jol p ir i t o

te

n Bi p t 1 1o s

T om ó -

1n

¢u n

rom

v o 1t 1 m v a o

v am

p e n do 1

d

a

l h e q u e , r e 1 1m e n t e , o l i o do m r p o de J u da * r g i u

go u

te ,

P

de

n ov o

o

b1 -

e n

J u d a s a p r u m · v a se A l o n , afr ou x a b r a ço l c n c o 1h i d o « v a os m u 1 c u l o s da m a n d i bu h e e x p m u 1 m a i s B 1u z = c a b e ça d 1s t o r m e T o d a g e n t e , a g o r a , pe r c e b ia u m a pa r t e d e s s a t a c e n t o r m e n t a da e m J u d a 1 i m a g i n a v a q u c s e u s u * ço a c o n . 1n v i 1 i v e 1 U n u a v a m d l* s Bm u l 1 d o 1 1 o b t 1m v éu i m p e n e t r 1 v e 1 e c o m p l i m d o Co 1n a s , l ór i d e u m b u m o s e s e h o u v e s s e a r r a s t a d o pm 1 c n t i u c 1= r c a r s c l l 1e o c 1 t r a n h o e r a n i o , d p o l i o s o 1h w e d e l e v s e u m I n s t a n t e ; d e p o l u ta m en te , dhr iu o r o s to t o d o de p 1 r t l 1 e d e l t n l o 1e . a a b l1 p u 1 o n d e J w a s se n ta do 1 w a ca , b e $» n * m 1 o . M « d i t 1 w b a l a n ç 1 n d o d ïe o pd c r e r t · d o A 1 d l 1 c f p u l o 1 c o n v e r s a en tn e d 56 á i m p 1 a BN e « u d 1 v * pr e J u d u , c o m u m a m v ld 1 d e · t e n k 1 m a n e i r 1 de u m 1 1 e e n c i1 o qu e as m _ do

Po u co

g1 -

sc

a

po u

1h e

os

co

Scanned by CamScanner

o,

W

m

o

d ë n c B1

-

m on

m

1a 1

te j a n te ¢s

T

To m é

p o r qu

e

1e

-

n

o

qu

i

l g 11t o a

e,

de

v l r g 1n 1 1 J u da1 a -

W

11

m h 1m

de

o c o r r e 1po n c o is a

u m

e

an

br a n

de

i

ca

60 11 p u

si 1d o? si 1 d e

m =

u a

u

o

da

com o a

i o u r o em

d l ¢n c 1o E J u du U 1 e f o ; u d o d e Bn d e c i 1 i o , e d e = n um ó c a n e 1 d d · W n a 1o m br i= p r o l u n m E r * l m c h e l a e q u u B 1o d o 1 o s d i s c : p u l o a t ambn1 s a i r 1 e o 1 1 c a r i o t pu se · v a m J e 1 u 1 od i· , p d o t e c l o b a i x o o n d e 11mm1n r a n & u a c i s c i p u 1m N n c l a r i d a d e p a l l d n , v c r o lr e v i r d oe l e n ta 1 e ]e v w , a s a l v a s 1 u h u e t a a a l 1a r e c i a m d e a n t« ó s u a s o m b r a c o m o se de l l b i d· d e e , g r = d e 1u b\to , c s v 1 s e n n o » r u r U o , u m a v o z e l e v a v a s e M a 1 , e m t o m m do B l u z ó e 1 1 a r e 1 q u e d a v a m = i 1c n d o s o 1 , c o m o a s e_ com o a c o m o o s r o m bm m u r 1 1h w o t e m p o t r 1 m l u c l da e t e n e b r o 1 A No lte a o m J u d» o u v iu 1 ,w q u u i t o d o 1 d o n n l1 m q m c l in · m c a n t l · d o C r B1 t o e u Q M n p « t u d o s e r e n o u C « n 1o u u m ce r Bl m ln m tu u m b u r r o ee p ð = a z u r r a r c o m f o r w r i o 1 o , c o m o s e o d 1a e 1 u v e s s e p r ó x i m o e 1 ó s e Ju du c o n t in u a v a c 1 1o u d e m i v o n 1 1u m i = y a th e e m 1 i l * n c 1o , e a e s c u u r A 1m .

pm

M

o r

o u

eu m


12 n o e i t r a n h 1 m e n te l a g o f o m d o d e ge l o Ec u o 111o ü x o c o m o n u m le S u b i ta m e n t e v o l t s u t he a m em o r i a c e m t o M r , e d r e g= n d o c o m a e n o r m e se apre _ e f con 1 R1 l m a 0 p e i t o r o b u l l o e p e 1u d o w w a 1g u e m q u e n i o d o r m i « e e q u e ¢o , 1 1f h o u -

l a d e do r o 1 t o

-

-

o s

e

r ell ec

pe n s a m

en

ti a ae ,

t o s de Ju

11

p

a

o u co

p o u co , h a b itu a m m · 11 -

co m

-

o

ï #c

1

l e 1a l d 1 d e n a sua r io t ea e n i o h i i r o e , da f , n e d d o J th J c e e s 1 u C n n ar a e n t o d o s o s c u 1d a d o 1 d o m & t 1¢ o 1 th e f o r a m d u ncc e o s v s t e l e n o i = o s m v gu es co m pra a o v ia g e m , a em d l 1 i r i b u 1a a s e s m o l a r s ó iw l e c a b ia e n c o n t r a r o p o u s o C u m p r i = o s s e u s h e v a le u , c o m m u i ta h a b il i da d e , o q u e d1 n 1 u l ë d 1 1po1t ol c l v o n e a b r e v e a be n c g cm 1

t c ¢ le

m un

w

m

hu

do

t elo

seu

1-

Ju 1e

-

»

a

me n

iw

o

t

sem

a m

v o1 n 1 o e n c o b r 1a m 1 m u m u m In t e d ¢U1 1 r 1, , m à l . h r w ó e m u u l B « a e v 1 , r e o co m o a , à v 1 n m o n o to n 1 do dla a d i · e c m pr es \a v am fa das u m co n t o de u 1 l q u e r s e m e l h a n qa c o m

s u I1s m e n

tir

a i

1 o co n tn i r i o

q

o ra

dl v e r u do

o r a m edo n

A j u l ga r pe l a t ôd a g e n i e e c a l l a

o s

Scanned by CamScanner

o

&l e ,

p r óp r i o s

: c os n

u m

o s

bo n

de q u

s s li d o 3

ato s e os

p n ha v

um

ho

c o n v e r sa

a qi o o u m e s m o u m

um a m

Sc g u n

1u a

em

,

J u da s l a 1a v n

c r i m e c m

q u e 1a

su a

be n 1

pr óp r i o s p c Ms o a , p e l a

pe l a

co n

h e cia

c o m pte r a

en

v

esc o n

1

t os , m

car

icia

ù

de r a s

o u


16

14 u

tud

-

to l

o

u m a

m en

a

d l 1t »

·

L

A

m

1 ·

e

pú 1 d e

rre o

o1d·

oo

1

v l le »

1

co m o -

hm b

9

te

do do

e m

1fa

di d o n o s d e d o r a lh e o s p & e f l t1 v 1 o o o a lho f it1 o N M1 t an d o u m o 1 e p n 1t m q n um b u r a c o Ur o f u n d o e c o b r i r a O t o a l u m 1 « m d e l 1 ¢e n o e n t a n t o u e m s abe ? ; 1 q e n te p t lr l o jm do , o c l o 1n a l a , v i v o do q u e n u n c a s a lr = d · t o w a e c 1 b r l o l 1 v · qn 1n o m

e

t e m en

quu p r óp r i o

te

1 p se

coM

co m

o o

com

m e n t i r a t 1m n u

u m

«u r

c

c · v a,

i

o

e ra m or

,

cï o

o

b i

J

u

o u v i1 m

m

s_

u 1o

v iv o e r ec on

o

po

be n

m esm o

1 m e n ¢e

so rr

N 1o

uco

Re e n c o n

n

e * o lo

n o rin

do

pi 1 c 1

v 1

.

hm

bo

1

1o

m

,

m

tra l l a

tar

vd 1

l r

-

u m

o

i

1l 1

se m

doa

que

ve

Scanned by CamScanner

e

m p E

s

n a g e 1u

.

m u

=

com

,

m

»

as

B o nn , I n d u b ôa g m t e ? J u d a s f r a 11z i u b r a ço

os

x

s

e

as

co m o

î

os

1

de I n

-

d i e v o 11

ous «n

o1

l be

p er g u n os

e

qu e v

0 n om e

c = l ml

c r am

c =ír

-

-

u m

r e 1p d

tu

pm d-

-

cl m o

pD

m

B_

n

i

o

et r m p a l p e b r u , SOr r i s e ti b = l a n ça s = a c a $a r

-

E q u e m f o i m e u p a i T T 1 1v e z o h t m t m q u e o u t 1 l v ez o d i a bo , o m e m o e u a p* u l a d u t o d o s o s q u t Pæ o N o J u d a s p di d e U ito 1 t i ho l e i t o d e s u a m i ! ? J u d a s 1e m m u i ? u I 1 m 1 l d 1 e u e a l q q p m h ou v e m a e g A p i ll l l un d l I a r i l r n Os o r e m u rio u P p p q 1

r 1

M a teu

e

*

pro

lom i

o

r a

t cr i n

co m

qu

e

conheci a 1 m = a s p 1 11 -

Se l i g u e m t 1 1u n l a r l a m p d · s e p* · r \ q u a n t o 1 J tr i o , f i l h o c o m a 1tl v e z B o m e n á= ? q u e J u dw d e m o ó ? 0 s a cu

s e B1 n as

e

p1

e

w

L

su a

Z e bed e u

m a1

I n t e r p e 1= d o com , a s m i d a , e n c o 1h e u s e e u m m e n d l Bo q u e p e d e n

dlu

co m o

de

v o z s ev e r a

su

bi c h o

e , e n tï o , r g o n h a , p o n Bu e n i o q u e M m a il s e r e n a n 1 do E g p 1 ln v r 1a e x c lt a v a m 1 ] n d· a a l m d1 d e d o s c o me i r o a Po r v e a s n a r r a t i v m d e J u du n a d 1 I n aB a e r e 1 l o u de v e r o d m 1l c o 1 e n rvay m Ch e g1 v 1

te rm in

ten te

a

os ou

1t o 1 o u v 11 m

ni ent e te

ga v a pa n

er

o

i

m m

q u e l 1e p M p r b m e n t i i p o r e m Ju m m u ie os o m e n tl t m m a 7 l i n d a e q u e 1e , n o hp m * l e . m u n do o , er· U e m v ió , Jud1* M u is e r t e o u d1 q u e l e m o do . o m a n A n lm , o o do t e s o u r o de u m r i c o n o br e de z a n oa , th e q o q d e v o n t 1 d e r o u b o s lm n 1 1 d c 11m m o d 1 s u a c o mc i a n e d o s e u s e gu = po r J udu n h o r , n u 11 c a s e r « o 1v i 1 a i a o b ra n essa e, de r e pen t e o o u tr o o ïlu dir a f r u h t m d o o t e i_ E n H o J u da r m r e dl t o u n o d e n o v o o h o m em o e n g1 n o u r e e n t r e e a n do a o p a m o o s be n a d e u e s e · r o r i · r 1 p p q T o d a qe n t e e n g 1 n 1 v a J u d m e s m D o = 1 n l m a i 1 m en

té 1 r i b ui r a o s h o m e m n i o pr io 1 = =

di r i

s

n

n

,

m

i 1

lan ço u de

tu

gi d o -

r

» esm o la

ao

pw

1a n t e

A h ! te n ta m J u da s ! cr

ád u l o

qu erem

e n

o

pob r e J u d« ! Z

ga n a r

O m

po br e J u d q

de ti

o


le en

17

t o m e t a de d e s e u b u r 1c s c a l m e u d e id· de e o o lho qu e an

qu

ca r c t a 1

e m

lcr

gr a

a

n u n

v

l a id o

n

\ * zi o

q u u h 1 do ,

S i m Bo P e d r o

m

,

c ho c a r r i ce 1

du ta n t o

Qu e tad tu

n ou

en ca r

u m n

de J u ël e

vez

Pu x

o

m

*

se

Ju

ou

r o « to r e to r c l a s e c o n se r v a v 1

«o

1e n

l e c 11a v

ar

m an

e

ga

Ie

o

ï

o

-

Judw

e

o

co n

l 1d 1

ro

on

de

se

o o

lh o br a n

,

cM -

de

t · çi ,

co n v e r s a

-

1c m

-

m a 1 com

eo npv 1

qu c da v 1 c o e fi x o

d u r 1 n te d o i 1 d i u P» J u d a r s e u " 1 ml 1

,

1e

m u

p

° r

n m 1

e 1 c 1 p1 r

l to f e i o ,

id

v

ao

ir r i di l d

ç

tl r =

m en

t o , e n 1o b u s c

Ro

nvt

1

e

N em

u v l1 t e n

pe n a s

o=

po « i l i v

o

Jo g o ¢ d e p a l i a v a

'

e

cm

qu

e n

-

t u do te

ou » en

m ente

Scanned by CamScanner

i ,

o

o

,

n em

a

d e pe n s a o lr do r a

cor

ta v

a

de

Ju di d o n

ba e 1o b r e

o1 co n tem

-

m et m o

Co m o 1 o c h 1 m J u du a q u e c l 1 « e

-

m eo 1

a

qu e l l e Bt a n t e r t e m i m ba

e« a

»

a a v l1

=

po n

pE qu e

?

U go ?

o

m i

c

e r e g o u g a v 1 B gr i t 1a q u e M i r o o 1 p p w qu e o u l m c ø m o1 m l o TW p r óp r i o 1 o u v i d o 1 : m a 1 o o t e t r a n q u lu ó d e , c o n ti n m v a a 1 0 do r , a p e r 1 e ¢ u i l o c o n 1 q u e ma 1 gw o d i o s w = t ó q u e o o u t r o c o n f e = a ie q n e 1u m en ti a · t é qu e In v e n t = =1p n o v o c o n to m =lr l l o b t e q u e o c o n t r a d 11o r r e n e v ev lr =

e

cu r

tl

,

D

i osi

e, o

de

de

e con

e

,

c

-

o

v en c i1

m

I 1c u i o t e s

c r ia v a

tr e

en

to m a n

J u du

d t1

os

d o ll

o

W

d1

ou tr »

o

seu

Por o

u 1o

um a

i r r i h ç1o

qu

q u e r e a de

l

m o m e n

au d o t d1 de

m es c l ·

d i z i a U1e t u do

,

Mq t u do !

De

ser

te u p1 l !

d1

ex

su A

va

lb e

u m a

hd a de g r i te i , de r i 1 o * e d e i c h e i = de p e r g u n t u pl w

uas

co m

,

W

po n to

o

se

qu e

un

-

v a q

be r t o

m

m

v a1

Hcw

ea c o

· ca o r 1r

^

n

c o n 1o v e

os

e n te

ga m lo go M c .

com

e

q u er o q u e

v e1 1

w gr a v id1 d e r e 1l e r = T o m é n i o co m pd i 1 n e M o s r a c e j o 1 n e m a 1 i m u la i g m en

as o

Ju d e u g er i·

o

sc u

Eu 0 o A p d1 e s s a n

do

1

l ha v a s em p m n o qu e to d o s o s o u t r o s · I S U e u , e n tre e n s o m br e c e u , 1 e t o r

? que ^ d o e 7 pe r g u n t o u i n c l l 1u d o p 1 r a o o u t r o M a s n a d 1 d e b r i n c a e l W e u t e pe ço l J u d n 1 t i m u lh e u m o l l 1 a r i r r i t a d o E q u e pe t t u m m o ? r eucou E s p a n t a d o e a e gr e Pe d r o c o c h i c h o u E u p e 1u o q u e E l e é o F i l h o d o D e i u v i v o E n u o p o r q u e m c 1n 1e r r o g a a ? q u e t e p óde d i z e r J u d a s c u j o p i t é u m bó d e ? Qu e r e r i a s a b e r £ e o a m a s p o r q u e p· r e c o n u c n i o u m a s a n in g u e m J u da s !

dr o P e ll ·

riu

o

à W E J^

V0 0 0

pe q u e r 1 l n

au s

m e

pro v

1úpu

Ji

t

es c o m o u m

bo de

m

¡m !

t Bx 1,

d r a v a Tom é

,

a o

m esm o

1

P ? s u c e d 11 e n m q u e , ' " t e - d b e a &n e r o , J u d u o p u n h 1 d e M b l l o o 1 u t n d o , 1 p i n d o e 1 p a n t 1 d o , c o m o o h o , o t nt er 1ecur d o 1 u m c o r p o l o n g o e d l r e \t o p 1 ú c 1 b e c1 : , c a r a te . l hos t r a n c o l , t , o p a r e n t e s e c l= r o 1, d u u r u s a a p r o t u n d 1 1 p a r t h 1d o d o n a riz e


!

18 p e r dc

n

-

o se e

v

s

em

bu

rr o

b a r ba

n um a

d iz i a

Co m

o

so n

ho

com

cs

a spe r a

,

co r ta

d a be m

c o n v l c \ç ñ o

t o l o , T o g1 : u m a

ar v ore

,

q

ue

um a

,

en

t i io

p a r e de

o u

qu

e

um

?

E T o m é 1 e p e r tu b a v a e n o r e s p o n N o e n t a n to á n o i t e , q 1l a n d o J u d a a t i n h a Ji c e r r a d o , p e l o s o n o o se u o l h o v i v o e In qu i e t o , o d i r c fpu l o d e s u a c a m a «o a d o i s d o r m i a m so b o m e s m o t t o ) , de ix a v a 1 l to p a l a v r as T k t e e n ga n 1 s , J u d a x f ë n h o so n h o s be m m iu s O h n m e m d e v e r á t a m bé m r es p de r p el o s se u s s o n h o1 T q u e t l i n sn ? O u t r ém , q u e n i o o s o n h a d o r o s v &? , T o m é st pi r ava n h o e p u 11h a s e a r e I 1c t l r J u d a s t h 1h a u m s o r r i s o d e d e s d e m e l e c h a n d a o s e u o l h o t a c 1t m o e \ r 1h a c o e n t r e a g v a l se t r a n q u i l a m e n t e a o s s e u s s o n h o s & r tu r ba d o s , a o s d e v a n e . o s m o n s t r u o s o s ós m c n te * q u e c e d i l 1 c e r a v a m 1 o b o s e u c r ü n Bo a 1ï r o l ß· d o

Scanned by CamScanner

111

dl s p e r e g r i n a $õ e s d e J u d a s e s e u s p ro s da J u d q u a n d o ë 1e g s e 1 s r ar m a v a m d e u m a a l d e i a o u u m a e l da d e o ' h abi t t æ n 1 o d c ix a v · J i 1 de d e n e g os t e i e de p r o fe u z a r d ls sa bo r e r ; s u c e d ia q u a d fa lh a U o m « s e m p r e q u e n q u c 1e 1 , d e q u e m = a c o u 1i a m o M e s t r e e o s s e u s a m 1g o B c o m a gr h c e r c a v am n oe de 1 fe iç o e de a m o r , e A la v a m c o m e n tu s i » sm o o se u p n si n a m e n to ca ix a em qu e Ju u e n ce r r a v a o di n h ei r o t o r n a v n s e U o p e l a d a , q u e m a 1 s e p o d ia c ar r e 11 Z o m b a v a m c n ü o d o s e u e r r o e ¢l e , g es i l d e m e n t e , r e p \ 1c 1 v n c u 1n n d o h m J u da s pe m v n qu e e r a m S l m , 1i m ! m Du 1 e 1 i o b a i u l A c r t a m m m u i bo d e n i m d in h e i r o E l e 1 p o l i E 1e = t m b é m , Ba n a r a m o p o b r e J u d w o c r ¢ d u l o J u d u d e r Bo t h ! M a 1 u m d i1 , )á be m 1 f n a t n d o 1 d e u m b i d o m u i t o b e m , v 1w r e j a o n de o s U n h a m l e n t i d i 1 p u t 1 e s t 1 1o u e n t r e T o m é c J u d u e p 1 1 r a t i r a r a s d úv i da a , m bo 1 v o \ b r 1 m · t r i 1 56 n o d l a s e g u l n t o r c 1 l m n çm m Jer u 1 e o 1 o u

Nw

p u to s

n

tr a v


21

20

dl a c f p u l o de

em

bu

e 1

ço

,

Hn hn T o an e J u d«

ar

l 1m

t r is te

de ga n

a rm

k

za

e

c om o se

Be n te o f e 11c l t a s s e e l h e qu e A o se a be i r a r do M e str e , T o m é 1 g r a de d e c l u o u æ s o 1u t a m e n t e J u d a s t i n h a r a z ao , S e n h o r A g e n t e d= te m do n de v i m o a e m a l v a d\ e a bô a s e m e n t e d a s T u l a p 1 l a v r a s c a i u c n t 1e 1e ix o B 1

gu -

ei Api d·

E A Pó 1

c o n to u

o qu e p a r u da d o .

a

ae ,

p1 u i r e de

1

l u gu

n o

1

brdo

u m a

m etr o n c a

1m Ji

co n

pe q u e m

ca

t r a di s s e r a m

Ia

p o r ém

c la m a r

br a bn

1

e

e c i1

pu

se

o

·

n

c sdc

i

em

p r

as c o st u

do

cim a

o n 1b r o

n

do

o

n in

?

-

« u dm

p e dm

,

as

n 1r i

lalou de m A e i e d 1m q u e J u d a1 f lm r e n i m «r n t e m a l O I1c1 « to r 1 v a s e e m v i o p o r da r o ç o 1e m b m te " o r1 , W p c e d u pli c e e c om n a r i z d e I, u m 1 r de m o d e 1 u 1 ; n £ o s e th e pr e « a v 1 · te n si o l

a

Ot e1

Scanned by CamScanner

o

m i

e m er m o c o m

,

,

x u v û

Qu

e

e

pen ·

s1 ·

·

la c

se u

a m 1g o

e

th e

· ·

tos

üo r d b 1

go

,

co m

o

u

do a

,

pr

tr

U 1u s

a

m

a

' e 1n

-

o

gu a

s

po r

m -

t

d 1 r m

·

i

B

-

p re m

U -

gu n t o u

1

aos

e

a

e c 1u s a n a o

.

Oe 1

Da , c o m o w

t a ¢l o e o Bb o r -

-

pe r

o a nu

·

do

o s = p 1Ä

o

r ol lo

u m

d a am

de

sa v a

i1 u u a a s -

h us

JW

,

m en

m

f o ese

W

le

1q s a

d

l a n ç1m a s Ðn gï a

e

J-

o tl

,

ca a c o

o a or an w

tem

en

-

f oa

qu

to1

m

Ju d e u -

o

I 1c a r i o t e 1

a o

iw c s t r e , h o j e

-

i

co m

se

uw

os

per c e1o m

a s*

o o

r am

q u e n e n h u 1n o u t r o s e n ã o J Cm , P O d se r c u l p 1 do d o r o u b o e m u l w qu e e l· 1 c r ed 1 t1 co r r e r c m qu w p e r a e g u l ç 1o d o 1 l =

Ah! é

ver

o

com

pre

&

-

t e n ta

bó t i n a y a

e

a e 1e m u

o

pr odi g=v a

de p o 7

na ,

m ca

be n e v n l ¢n c l = ,

se m

d i a q u e a a t i t u d e d e J e s ús d o u e s tr a n h a m e n te D a n t e r , scM q u e s e · · l b a p o r q u e , J u d a s j = m l. 1 í 1 1a v a = ó r a r a m e n te s e t di r e a m e n te a o M e a t r e e J o 1 o p ?r co n t e n ta v a se d ir i si a a Ju d» M 1 o r r i a = a l gu m d e v e z e s c o m g 1h o s d e c & 1o , I n sew gr a ce jo 1 e , s e dem o r a v 1 a r e v E fo i l · gi

c ï 11 r e

i em

ro u

co n s ldc r a v a m

D

dc r dc n 1

go

d i a c i p u i o e<

1eu s

o u

v ez

u 1d l l e r e n

ehnant o

ju deu

ç1 1 -

a o


m e T Sl m 5 c U Pe r f u m e ¢r d 1 d i i t v z e u r o s a s i e « n u n ca ou r q t a d o 1 e o 1h o a d e g u e l 1 R e a l m e n t e ? E n li 0 s a b e s t a m b é m qu e

A

m m

,

r o sto l

de

cm

o

ho n

ros

Be

m

b r 1 ço 1 te u

0

v e st

n u m e r o 1o l

ido

n ov o

n

i

o

,

o

ru

qu e

te m

m i

ll

g t Bu qu e

f l o r v e r m e l h a e u m u n i c o o l ho ? T o m i i gnor av a e g u a l m e n t e , se b e m q u e n a v és p e r a , a ga r e fe ito u m c a c t o ho u r a do e es f a m p · d o a s u a t ú n i c a N i o s a b i a 11a d a & i e T o m e m b o r a pe r gu n ta s1e s c m c _ r ; ti e n h a u m o l ha r . e o lh o s t r a n s p u e n te s , d e t r * z d o 1 q u 1 i r s e v h c o m o 1 t r a v és , d u m v i d r o t e n i c i o , o m u r o e m q u e s e 1 p o 11 v 1 e b 1 i x o Pr e s o a o m u r o po r u m o a sn o de u m a

ca

b-

A 1i úm

t e m p o de p o i 1

s o br e v e io u m

1cod

tev e J u du e de n o v o rat i o m j o d a J u d d e q u e e d 1£ 1m n l h v a t i n to q u e e v i t i 1o , 1 c o n 1 e 1h a m a ac o lh er a m 1 0 A p ¢i s p r ég * r e m u i to m os M po c r i w , a m u l t i d i o z a n g o u s e e u h l 1 p i i l o , a 1 3 e e s e u s c o mp 1 n h e

c

_

to

Nt

em

qu

-

N

u m eo s e n e r gu m e n o s c x e c u u r .a m d ú v i d a o s e u p r o j ó t o s e n i o t ö r 1 1 Bn t e ' v e n qi o d e J u d i a d e K a r l o t h P d e l 1m t e r to c o m o s e r o r 1Ji g o tw d e s a n g u e n a v e $ t : m ¢n 1t a l m a c u 1a d a do M J u dm , , a l o u c a do a t u r b a mu l p r e d p l t o u s e 1 ób r e n m e a çn u , ¢ r i m s u p li c o u e m en tiu d1 n d o , a Je a o s d 11 c : p u 1o s t e m p o e l i d a d e d e f u g 1r c m M p x i 1 s e c o m o s e t i e d e z p & r e l j v e l e t c r r i a c a n t e n a SU a i m i p or a s em

de m n o m m n ûn io e r a

n o

m

e «m s c T1J d u c i p u i c a d 1a ze n do , r o g 1 v 1 De I r = d 1 m u 1t 1 r 1i

-

o

m en

to

h

n o ssa s

r e n

i

a1 m

p -

1l-

a

a r

J^

m o

o u sA -

t i* ir n

cm

m

e n

e

dn

em

a cer ca r

se

J u da *

.

,

o o n

s eu

de

tr

hr

c

id1

Cla m

a v a

Scanned by CamScanner

qu e

o

N aza m

d

r á pi -

e s

je

o

i ae

e

a

s

o

tt

pm

t

v a

ro u

a

sem

o

e

uci

l

p=

=

p= sa

depr . n cm Pe e to d o s

tim

em

c o m t 1 1d o

se

hav

Jo 1

ti r

l ha

a r

a v a

M 1 rc

a

e

b er r o

os

r o Gt o

-

P

,

os

m

W f e1a es

r , e n x o t a v a +11 n o c o m n o tôr a d e p i ó l a ¢ u e d a e c e r r ð e e c a i ç t ör a E1e i q u e m i a l v a r a t o d a ge n te , q u e n o o M M 1 e st r e es tr e hp m m 1 r e v a a o o u « , q ? p e r gu n u u a T q u e r e s v e r 1n 1 b a 1 d h c o m pm h e i r w t a a r a z o s 1a c a v u e n r q pe i t o 0 1h a o s 1á 1 e v !i o e m r e b a n h o e r gu e n do n ho , c o m o ca m ei r o* a p o e T o n 1 ó , q u e & 1n u i r ¢ n u Ba 1p i n r a w e e u r o be l o e n o br e J u d c a m b a l p lo t « n a bü n i n d 0Bn o da c o m do c o m L w j o es c r a v o m as c

m

d o pa v o

n

M es tr e c sp1n

eo n

o v

i o te s

ga n

i r r i ta d o ug ir e n

-

l i gn a 1

gr a d e d m e n m p x h i bi u a s m o ido c o n t o u qu e o t in h a m

-

-

o

u m

I sc

0

a

-

-

fa s ta

a

P o r q u e di z e s q u tr an h 1

1 1v

1i o

e se

o

c

a

a

ra -

e s ta s

c6

*

u * n

exa

-

co m

qu

-

D

J o d»

o

dt» Ps ó 1o

a

El o

Bu

e

do 6

r

cûm

m -

a

qu e

e

it

b on

-

-

r a

Ee

a i n

çõ E 1 e r aci a#

e

-

-

J u

de d i -

ü

qn e l c r ia t -

o1

J =. A =

qu a n to

-

e

-

tt m

a m

n

a

n

lg.

a

-

a s zo m

,

m

do

va

qu

fr a

o

ta do

e

és b e 1o T r e p l i -

T em é


1

24 P o rq u v i c si o

e

con

e 0 ¡ e

t Br =

= m en

n i o t W 1 1n da T

p o n de u J u d u c o m e n f el to1,

r es

co m

d

m en ti!

m

m en t e o I 1 ca r l o d 1m e ël e B m e

é

i!

tou.

m d-

m eu

e

qu l e i c e u t r de 1 o q u e

Eu h o r

d do

-

m u i to 1

ea

que

í a lta v ·

m e

i b ûo T ùm ó T A n m a

m e n tir a

W W

c r e fo

c

o u tro1

com o

In te i r J u du

p

E qu e

m

t e de J u l to o r

,

m

m or

e n te

A 1ó

,

de . x

um m en t e ,

th e

d

o

do

m o v i m «n

di sc i p u l o ,

do Me

ou

a

os

a

_

ßw

e

n

i

o

m a is

-

o 11 a

Bc

:

1e

u

d e u th e a u m d e c o lh e u Re v i r o u 1 lL m a i l c ôm o d a

t o U Be l r o .

t o r le co e Mc h

ta l

tú, -

b ém

Tm

1 tr 1 i u

i n h a n t 4»

te

a m en

De J u dw

cam

o s

= D e p o i 1 de l m s a l to s s t r = da e , p o r b . co M d d u m n o e f t é o u d e 1c u n bo u · o m ¢m t u n » v a 1be e c r a pó go l o A c _ co m o se et h e e b r a s m s ç a s ve 1t e e o a p Iq u e , 0 f ö w e v o a r M n t 1m r e c a n t o 1 o e v 1 u m n o 1 1 l u de a u z o u e r o o u , q d e p é e + c o m r a 1v a 1 n as p e n h d æ a e a n g 1 u o p m 1h o i m o n t a n 1a m -

nq uu· 1n e

lm

25

te 1 a

uq le n t idão

u

1a

1e

i

,

do s

1

de po h

n

e

de

p1

modmet o1

-

p 1l c a n

e

de do

a

c onc

en t

a coco ro u

e

po 1l ¢ o d= p a 1m ·

l z 1 g u d a r e t a 1h a v a 0 c h 1 1 en Po r t o d a p M e , a 1e l r a n t a v a m s e t m e s b l óc o 1 d e g r 1 n l t o p 1 r d o e n c r a v 1 d o s n a · n gu r = v a s e q u e , o u t r ó r = , u m a c h u v a d e r a em dr u 1o w p e n d a g o r = 1 o 1i du c » R« a se r m n l1 1e1 du n u m de v a n e io ae m 1 e m e 1h a n t e 1 u m m v a gm e do v o 1 Ti d o e a e p 1 r 1 d o d o t r o n c o , e r ¢ u l 1 e l d a u m d o 1 se u s r o c h e d o a c o m o o u t r o * t l n m e n te l p e t r i f 1c a d o 1 n u m b o n o p r o l u n d o e e r a m m u i t o s

da J e

h e lm ? E V v d1 n Bo P ? V d= n Bo p r e d » i 1 d · v e r d 1 de ? F u r t o 1 o e u m po u c o o, Tom á U , v r ou 1se m du i c u ld· de do 1b r 1 o W c o1 o e ç U um m 1 i 1 r i p üdo q u e o ¢o , ro u v a c o m p r e « 1d e r o q u e 6 e m b1 m de En to , J u dM U t u be a v a 1 e m pm e 1 e m 1o n ¢ e 1 t - d s e , po u co a p o u co do1 ,

Scanned by CamScanner

ser r a cu

es c u r o

j 1 Un h ·


26 e

t o do s

eles

es ta v a m

t a q1 o M

Um

m er

g u 1h a d o s

n um a

me

p e r p ét u a co n f ia n te e

per t i n

a bu s a d o . p i* o , b e t a , be m p e r t o d e J u da s , q u e o U e c o n ti n u o u a f i x a r a gu m p o n t o i n v i si v e l c o m o s o l h o s a m b o s i m ó v e i s a m b o s r e c o be m de u m a m a n c h a e a 1v a d i a , a m b o s n 1o q u e c ég o e e d o m e s m o E Vi d e n p. d· do* da s f e n d c o m eça w r am 1 su bir a s n o tu m a s e & ci l i c a s ; v o l v e r a 111 J u d 1 s e f l u t u a r a m r a i d a m e n t e p pa r a 0 c u l u m i n o so e U v i n ha a s pw l i d e s c e n t e b n c o m l e u l pe e n t os e c o m se u s s o n hos A q u e l a n o i u J u d i a n i o t o m o u a o 1 b r 1g o co m um c o s d i s c i p u 1o * a r r a n c a do a i s su a s r e , t 1c x õ e a e f o n ca d o c a c u i d a r d D r e a s t o m u r m u p ,

to n to

r a r am

e

esco r

cnm

c on

tr

a

a

su a

n e

gu g

n c l&

IV

iam U m d l a , J e s ûs e s o u s d Bs c i p u l o s s e g 1 l n d1 s e a d M t a e d r i l d o c a r a p o r v o ta de a o m desv esu da g o l a a b r u ta e t o d1 cs tr e Co m o m w r h n v a m h M = c i n c o h o r a r , o ó l o s d e t w t ¢ 1 o o O a p ç qu e ix o u s e de de r a m n o r a m 1e ; Pe d r o e J o l o , s e u a m l s o , e s t e n e os m a n t u a d os c o m pa n h e ir o s 1 o 1o o s m a n t w do ll pe n c d o 1 u m a t ún ic a e t d 1 e n r e n m r e r e p m im p = r a J e s ús , a r m o u s c u m a t e n o t ór n h o r d e i t o u i e e , p r o t e gi d o c o n t r a 0 1 r d o r d o d o 1 o 1, r c p o t 1s o u e n q u a n t o o s d i 1 c f p u l o s a 1 g r a v a m ës s e I n 1 t a n t i d e a t a c o m s u a s g r a ç a s e d l t m M w wn d o q u e f a t 1g a v a m o M e s t r e · W e g n ma t n ma m s e e en se a v r t 1 o c u pa

de

c at1

tr o ten ta v

ou

t w \ 1l 1

nov o

Jo :

o

ga r to

Scanned by CamScanner

=u

r 1

l z Bn

b h do

c o m c 1 t i v e 11 , c B1 d 1

v ez

m

l e v a v a a JaM i di 1 e z m n l 1 t o , l 1m Bt e 1 d o r l o n g e s 1e m e c ess a r . d e

qu

e

ca

gu i r co m a v i 1 ta o s ni o o s d i 1t i n g u l a e 1c n l a v a d e n o v o c s c n 1a v a r o c h u plw db r t u e n t r e p e d r o u ço 1 u m l i n d o 1= n Bu l 1 d o t o m o u n n as m i o 1 c 1 u t e lo w , e , a se

do r :


1e v o u n

M e ¢t r e ,

* o

r in

dn e c m

do

o

e n te

g a t t o m e r gu l h o u o s g r · n d e a o l h o s c o n v e x o s e c n i g m i t i c o 1 n o s o l h o s do N o ; de p o ï 1 , o p e q u e n i n o c o r p o , v i v o , d e 1 l i z o u l i gei ro e n t r e o s d e d t» U X a 1 i p. n i o s e 1 a be , p m t m d e , 1 d i m i n u t a c a u da b u l i ç o s a e h i N Pew q u e n i o go s t a v a d o 1 p r a z e r e s t r i n

q t dl o 1 , d i d1 m o n -

.

V e t e

P h 1u p p e

« e com e n o r m e1

m & lo

,

-

1

db d p u lo1 d o r d e 1e 1 # u 1n

o s o u t r oa 1o

r e

dei r e l ho

c*

e a

oo

· nn

1

In

c o n ta c t o c

l-

m i

ll

co m

e

,

de 1 -

Ji

e n to 1 1

po u m br

n a

do c m

o 1o

m o m en to s al to M

bm

. l

,

v

o

.

v a

a

um

t o do

lm F n o em c1.= o u v i a um

il n

Mp rtu

as

wa v

.

m ·

pe u 1 m

e

-

a

d er

im

-

n o

com

e

e n tr i -

u

1 e i v o m u 1 «o s o , p t i m e n 1o d o 1 b r a p Æ A p e w in , qu e b r e v e e ¥m Ue ti r , e da v a u m -

v

m r is o 1

1 ¢M 1

1

d-

em

t 1 c õe 1 q u

m

-

·

o m

c m

He d t a n l e 1 f ô r ç1 e w t n a i1 Be 1o z 1

wo a v c o m de n te 1 W « o 1 r de * x 1 v 1 1 l l v a n do c a s a r ô r ç a r e d o e m a c h Cb e 1 1 d 1 ù bo r d i d o 1 bi 1 m o a p e dr 1 , ca i , um a · r ¢1 e d e r r · tr1je e pr pl t 1 v a 1 e n v o 1t 1 n u m a r e f 1e x i o pe n o aa n o f u o os

W

! co1

b

as

-

b u s to 1e v

-

Bl 1

ve en

m

o

f u l gu

l 11e

m

W en

1h w

te -

tra

,

ir r a

u

-

Jol

se

f ór p 11 m

Jo ¢ 1 v 1

sc

ix

t

o1

a

que s

Jol

ei r o o

P e dr o 01 b 1 r b a n e gm br ei e o pd i t 1 d u e q w a t1 v 1

tr e

1i n h 1 d e 1 c o b e r t a a o 1

1pû1 o u

d 1 de p u c fa de w

pwal t m

B Ot e u 1 d e de c o n v i t e ? nl u r a P ed r a v a qu e m V em 1 t r a w e t o 1 e n t 1o W m lr o u de i i l r a v a a m e n l e , T o m á s e n ti u q u e e e r i m g W p p du as a n tes W o I s ar i o te = d d c «x n t 1 ó e m e 1 r U t o T e m e s e u o p q d1 q u k o , o o u t r o , n o a e u t o m c o 1 t u m e Br o , 1 d u li o h e d 1d r e i r û n i c o , Ji H i 1 1g u ¢m m 1 i 1 t o r t e q u e E hi

te

i do J u da s

con v

:

a N

z u rr a r

-

=

u n ca o 1 o u v l1t e1

t

9" é!

om

E n t r e ta n to , c o m u m w r 1i 1 o 1 t 1 v e 1 e n t e 1 v e s t e n o p e i t o c o b e r t o d= z a n d o p u di n 1, J u d u en t ro u p el o ? r u 1v o 1 e c d o « f o l g 1z E c om o t e di ge n t e e s t a v a c te n te , 1 c o l h e r a m n o c o m 1 1 e « e n tr e nü

°

d e n 1B» b r 1 n e o b i ¢o d e , ro

l ha m c o m i n d u l g e n t e a o r r i s o , o d o d o 1 s e u s d i sc t p u l a « tm q u e t e « 4u d u ? P o & u e n : o d i u e o q b r n b& n to m a r p ar t e n e « e q u , d in o M n d o u o di v e r t ldo T pe r gm t o n iv e 1 m 0 s e u e 1 t r a n h o 1 m 1g o , a s s e n t 1 d o i m p m l e 1 tr 1 z d e m a p e n e o m e o p e l t o e n l n « n m e c o n ¢d m su s o

o

as com

co m

qu e E J¢

°

m ir r 1

o

.

n 11 t o e

Jo g o u o

1

c r av o u s e

c la

¥r

,

lha v N 1o ,

e 1 pe

do

a

a

em o u

do c e

m a ll

°

= d e x

com

t a çi o , e n q u a n t o

m eano ,

m enem

Scanned by CamScanner

p e 1i * d oci

p e dm

1e u

a

ph

t mu p u p i l 1 , i=

c

o

t u 1o

c él o

U« e

e

e s

ï i

he l a d e

1

1 1e « ·

In d a !

e x c 11 m o u

p e dr

o

,

v c


31

ao

Tk i e r n a t 1v a m -

c n

gi g a na s

tc

·

e

os

Ju n t a r a i n d in c f p u l o s

l a n çu

e

lr 1ra

m

=i a

no

m

br o P e d r o t Dm a v a 1 eu e n o r m e p d r o u ço , J u d a s e s c o l h i a u m m a i o r a in d · P ed r o ca c u d o e c o n c e n t r a do r e v l m v a c o m r 1l v 1 u m f r a g m e n t o d e r o c h e d o 1 l a v a o c a m b 1 1e a n ç t d o , e s a c u dl a o l o n g e ; J u d » c o n t l n u a v 1 1 1 4»¢ r ir p r o c u r a v a c o m o o u r o u m bl o c o m d a m l o , d r r s 1o c a v a o 1r a n W e n te c o m o1 qd o s l o n g o s a d e r i a s e 1h e s e u r a v a o V a c v a g , co m

m

om

d j r a tr

is

-

T e

gu ia s e par

se

1 com

o o

p 1h 1 r

J u dlu e s tm M a

tr e a

ba n

v

tar

-

ao

i nv

lr a s

d o Se n h o r Ele dm e

I s cano ?

v

i r ia

em

l a b i o 1 de _ ir e s e u

os

u m

W

e

ca

i do m

prim

-

lo

-

-

ex e u

u 1r a

m

do

A\a

na po

u m

1 p o ei r a d o 1 En t r e t a n t o , o s

J

u

,

t 1 c i t u r 11o

ó

er v a

,

-

n a

-

d p a n a

P

sel

f

l

Je de t i T e de P ed r o e m a o lo n ge , j á e n v o l t a e n 1 co m a ou w de ó e o d. v apom a c i d a d e de j _ e n te l a r g o e m a c i ço A c e i t o u d e , 1 q u e 1a m i o f i n a Li de E m Bethw en tr a r a m em o t o do s r o r e u ni d p a r a a : pem o i t a r J s u po n d o q u e i a m t a l a r de s u a v i t ó D a d a M a s o s di * Ci pul u s e da r m m = b q u e de c o 1 t u m e es ta v 1 m d le n c ie p sa t i v m A s i m a ge n s d o o p e +c o r d d o r u c h e do 1 , r e i m o «h s u a r et 11a t e n d i . Ð u t u a \ p= m 1h e r l e n t a m e n t e n o c e r e b r o s t r s c i t * , do c e s pe v am e n t o s e e n ge n r* 1 m a 1 o n h o e

d is

1 u i o do

o

v a

pir a r

o

En hi o , l i t o u J u d u l e , o 1 de n que 4 n en w ça v a s e s e m p r e c o n t m a da e W s e 1 n r · 1e r e m e n t pe d r * o e g W e do e n t e ! V e l a m · go r a o u e I 1z q o npo b r e J u u s e m p r e täo -

e

t ri go·

a r a s o rr P OU C O p

d e r ir q u m a m de f i c o , o 3 r B s r p u l Bn E l o go s u c e d e u f i m r a o l a d o do fc o m w u m I n o d o i e n que J ú o r d o a 1 J ó u , to m o d a q e n q u a n f ica \a « b o o u m r h . o m e 0

tc1

Scanned by CamScanner

ad a

r a, m or

pe d r 1

Qu e m

se

h o , t e 1o

qu iz l o u

= Id

br -

r u

um a

p

,

Se n h o r ! n o q u e r o q u e J u d 1 s 1e j · l g o r o s o n e s t e n e ß ii c i o A j u da m e a ] e a ti r w

u«e

W

c

c Bo u

is

U

e s ta l o u

s

E ioi ó ö1 de s e t e e 1 p 1 d a g so Iu e r i 1 o 1 q u e t o c n u e w t e n l e Ped r o co m p n ov o e m d a v a 1h e d e ce do r , \ m o 1e u c o n c 1l i a do c o m n a do p1 ln n = d a q u a n do e m o o e m t e n e d o Ah! t û & m de

t n c 1i n a v a a d ia n t e e os co m pr l d o * b r a ço 1 m qÐ s c o m o t e n t · n d o a c o m p 1 n hi k P o r Hm P e d r o p r i m e i r o e J u dw a po i l , a m b o 1 s e d e i bl o c o a n til o a u m Ne m W n em o u tr o c o n s e g u i u s o e r u & 1o O , g r o o e« Ar la te P e d r o a p r o x i n 1o u i e lu h m e n te de J q c o m s u a v o z 1c l 1r i n 1 n u n

m a

da p rio Ju

O p

n mi

·

po

i o u +zm

a

da s

r

m

ia

jan

tes

ãn g i

e 1 p a d t 1a


in m o\

b ea

l4» to

ím u

qw

em

v*

Þm

n

hm

r

h

= m

1 m

as r

¢m

)

eu

de to J u du

-

de

4m 1r

do b· w

ou

trw

q rw

tm -

1e u

-

1o

s cu

tm

de

c=

o

a s u a

1

W

æ

to c

I

tru

-

n u

e

Scanned by CamScanner

-

p1 l· v r

J u dw b1 m

r

-

w -

n

-

a -

as

se

; com o en

u r¢o

d i do do s e d.

e son o ro

M

o r

-

un u 1m = d 1m o v a em d» m o n t e 1 c co n

e

t

t

so

en o -

e

ti la n

t l n 1o i

r e

en

de 1n J e 1ü1 1u bl w p ed r o e x c l =

c m

h e ct

o

lho a seu

1

V e r bo

o

o

m c11 m

o

d

e te

P o n Èm J Aq u e le i qu e l e im lm o v e l

-

ho

n

thm

J u d qu e

-

M 5 Dc

c n

do 1a

P

Du m S

Oo o u , ]h 1 r , u e 1 br i a a -

tc

1

11m

pw

c

-

a e

d o q u e t ör h m

-

m

t

qrt* Te r e

n

i

r

-

t u do l w

1-

mu

m

o

to

-

l qee

o

n o o m n de S = l o m i o r -

p 1 1= 1 m

n

os

m

o

-

s

e

c m

-

d

e

i1 r ri

·

qu Æ b

o

-

-

d i 1c

r a

i

qu e do u 1 J e g en

se

w cu

0

e a

I r r e

te = e

-

a

J 11d =

-

u ns

qu

-

v ·

1d 1 v e 1

rm

E a t 1q

U m i co m o

em

=i tr 1 do t · m n h o s ab r e o 1 o u t m A 1. d_ ,

d1

u

u

-

1 1g u t m

b ]m

1 ln

n e gn t m e , e

n o

v a se s e m

qu e 1e A m ola to

1m m os

T c

·

5 11a

qu e

u

e

as

cc -

e na s

u

se

m = i1

as

d

n

c r e l c i·

obra

se

d1

1u

.

as

ol

-

)u d

lm

se

-

n w

D1 a n l = aa n

n e d i=

l bu e u

Aw

e 1o -

l t 1 -

-

Im

I r m ¢e

= )br e 1 a

d1

-

&

J e= h

.

lo c a v

q u uo i do , de -

w eu

e r ¥ 1d a m

hl

1e cn

1e

-

de at

que

dlp;

Pi l l

\

-

ch e io

u

m u l to

o t

1n

e

n a

lm

Su * » de

e

lh o

M ó r u

-

m

a s

c

1e n

-

m

¢e

o

E r u

po l· ó 11u o n d i -

m

M l i 1o

o_

o

A

e o

e1 t m

I gn

J

cm

n «n de f Bm e qu t 0 t r m q w lq u e r se n

i' " r o

do

do U

1 m ïd de

n n

1

,

c om a

r r æ o ta s

-

æ

rit m o

seu

P on -

W

-

-

·

ob

n a

o

o

-

n o

c o i 1* 1 e 1 v a

¢u

e

qu e

o

q u e E«

-

,

im

e

k pall

l i ce i o com

m

w

b e ça l D do M e l

a

1

1

1

e 1l a t

-

pb

r 1

-

do N .

1 ó b« r

· v

-

+ e

m

J e

tr o u

c o 1n o

w M

-

b-

1 m

W

a s

1e

m elr s e 1e m

J u dw

ep oi1 en

a o s s e 11s

-

en

=

33

m

û

Æ at1da

n

J udu

de J

va

+s

»

m J o i ó 1 ch _ 1 li1a \ a as Tp e r ec p Br 1 v 1 r u i d a co m

m

lm a g i n n d o t n b¢m i ¢ m i t 1c d i lh m r 1 1 e a v 1 r a m g ,

d i s e f p u 1m

m

v i g o a n = e Bo d e f 1 t i ga do d-

o

corp?

en

o te r

a seu s

-

e

O

l em b r a

se

0 v 1

.

e-

co i n

u er

N 1n ¢ u

f-

e

m

pm

a

-

-


35

34

por a

-

v olt i

da

se

m e ia

c am a

e

n o ite ,

J ü du

1

,

T o m ó, 1n q u l e t o ,

g1 c h o u «

Pe r

gu n t o u

E s t i r c h o r 1 n do , J ú da s ? N i o v 1 i t e , T o m él En a o , p o r w g em e s e r a n ge l o s d e n te 1 ? do e n k J ú u , u m m o m e n t o . ¢ u u d o u 1 i 1t n c i o d p o i* p 1 l 1 v r a s p e » du . c h e i 1 s de d o r e t u m i a l de c e r p a r a m 1h e d m U b i cn P o r q u e n i o m e a m a E le ? P o r q u e a m a EJ e o s o u t r o 1 ? N i o s m 1 m e l l 1o r , r n a l 1 b e l o e m a i l f o r t e q u e o s o u t r o s l N i o t n j e u q u e th e w 1 v ei a w a c o q u a n do o s o u t r o 1 f u gi a m co m o a e 1 p o 1t r õ e e ? M e u p o b r e 1 m 1g o , n ã o t e m p l e n a m a i o N o & bd o , e t u a l i n ¢ u 1 é t i o p e d · q u 1 n h ú d e s a ß r * d a v e 1 o t e u t mn b t e W m e n M c a 1u n

ale1

o

1

se m

c_

c om o

qu

c onqr

ere s

a

de J M a s J ú du n i o o u v i lo e c on u n v * r e v o l v e n du * e t * n a 1o m b m P o r q u e n 1o E l e c o m J úd a 1 e 1 l m c o m 1 qu e l e s q u e O n i o a m a m ! J o i n o u lhe l a g a r t o e u 1h e u m u m a u ve P e d r o 1 t 1r o u b adi c o 1 d e p e d r a n o ga e pw 1 u m a m o n la n h = M 1 ¢ r · d · 1L Ih e , qu e á den te1

1e r

p e 11 1e

e n v en e n·

ve n cn o w ?

d os

e e 1=

-

ca m m

se c n ro

h

cm

l he to rn o

L du l E co m

1m El e El e ! D iz ei -

v =

1 pe r ec er co

w

Scanned by CamScanner

e

m eu

W

d o

f o B o q u e d l « e d e m 1h m , E1# d e m ¡m ! p o r q u e n i o m e a b a 1e ? H e n i o 1 e T o m é ! E u O 1 ¢ E 1e t e m m e d o d e J ú d w ! Dd e d o bü o , d o t o r l e 1 Do v = t e n t e E l e se m en æ Bm b e e l = , o s t r 1 i d o r e l , o s du ! El e T o m ¢, o u v i a l e ? m e n t ium r ol os T ú & , T t m 1 ¢ M u i t o e 1 p 1 n t 1 d o , qu e r l 1 " · W do 1 n 1 p e n s o u q u e J ü d » , 1 lm p l e 1 m e n t e , u = b 1 t t n e n o e c o s e « o u m c o s u c i nj ur i 1 , di o E J ú da l · n gu M o u 1 e n a r a c a be ç a n a m 1 i 1 1 i n d1 ; t r i n c a v a o s d e n te r e 1 t a v 1 t e b r i 1 m e n t e o c o r po e n o r m e i o b a c o b e q u e & qu e l a z t an t o m = l 1 J u du T en t q u e m l o l q u e p ¢« f o g o a o s e u c o r p o T ï 1 e g 1 o U h o a o s c a c i : e n t r e g 1 a f il h a a o s b a n d i d o s e n t r e s 1 a n o i v a i\ pr o 1 · m 1cu lcm pu A q t u l ç o C o m t u d o , &1e n i o p o een ine u m ç i o T o m é: v 1 l t e e m b o r = , » wiv e ? v 1i b e m bo n i d l o u O b o , o f o r t e , o m 1e n t e J ei d u q u e r m =

os

ao

ba t e

r

c t

w

o m 1 èh 1 d o

-

,

?W

t

!


V

n

T e n d s e J úd a a h c l r o , d e s c o b r i u 1e

a

o

p r o p Ä do

la-

o

de

1

g r a ç=

l¢u m dl a T ¢i m

,

d e p r a u d a d· = c o n u r a a s p e çu , q u e , po r a . E r a p e r n 1l t l d o 1 u p o r q u e ë w e t u r 1o p el o s n i nd I o i ge r = l · n i o f ôs s e 0 p r i m e l m d r o , m u i t o Én c o Be r i z i d o , i ¢ * m t u J ú d 1w p e l i g i t 1e m q u e 0 c u l p 1 d o , h e le v o u O a J m em r er i 1u r d o e p û1u o , ! 1 q u : æ Bi o ¡a d r i o ! E I I o , o Ou v e , n t e n l e e âl e n o s r o u b a o ga tu n o ! m s o d 1n h e l r o 1 a d ]r o ! P · t i t e ! Se T ú p e r m i t e s , e u M a r J e n Bs g u u d o u s l 1ë n c Bo P ed r o mi r o n bE 11U e atr oux o u 1 c o m a t e n çi o , J ú ar pe 0 1r c a r i o t e m i o que a t r a p 1 1b a do en v io o lh o c r u z o u a t ü n 1c a , o B r hu m i l de pu a o l i do d o a p o d o l o e to e a c a b r u n h a do d o c r im i n o s o a r r e p e n d i d o A 1 ó ? e x c l a m o u P ed r o ir r it a do e 1 a l u , b1 M do = p o r t a * 0 1 o u t r ¢» d i * c f p u l w ta m b ù n , d n Æ te1, re u n q u e po r m da d e s t e m t m d o c o n s e n t i 1ï 1 m e m c o n u n u a r c o m J úd m M a r J o ã o r e û e t Bu u 1n m o m e n t o e e 1 i g u rou se 1

po r t a ,

Scanned by CamScanner

té \ p esa

se

-

a

v oz

de o n de . h a r m o n io s a e

1

-

d=

m a rn a

de


3

38

l i gr in u u r ec en te1 di l l e O M e s tr e dil l e O QU e J údu p o di l to m a r qu a n to dln h e lr o q P e d r o s o l t o u u m r i s o i r r 1u d o J o l o h n $ h e u m r i p l do o l h w de de c b o , , 1e ¬ l e p r ú p r i o 1 e d o u 1e m r Au a a m b i \ 1 u a c ál e r 1 , o s e u p r * n l o i s e u e n tu d o e co m v o z so n o n ou , , pN I n g u e m d e v e c o n t 1 r o di n h e i r o be E le é n o sso ir m i o e os ei qu e J u du po

r

com

Jol o oo a

re

de

-

p e di r

n em

J údu v

Eil e r ¢o n h ,

Júd Jo l

-

n osso

ito ,

m u

v&

e

qu

o

e

e

Uv i d o ,

dil

l e o

O

-

n ln

i

M

e

a

1

-

Fi l i pe e

ou

De v e m o

c o n t o r c i do

s

po r

o1 ou

b lj o u 0 p o r t r e = i n da co n f u 1 w se-

1e

e

m

a abr i r

lm pm

qu e,

o

com

i Fe l ,

po

1

i da de

se v e r

bs e n

o

rw ra

Vou

q u e d ev o f -

u t odo T o am ö m e d Bt o u 1o n g 1 m e n O1 1 p M o l o 1 1 b 1 o r v Bó de -

ter

dla

o

1 o1 1

ae

um

Eh t i o

? p e r g u n 1o u

T bm

-

d « d l 1 d p u 1o a E u n Bo 1e1 = i n ó

w

par

o

ï p e 1æ

p e d r o e T o nn é c o n t i n u a v i to m u i 1 a s u a d _ de_ v i da 1 m a il c o J ú da l q u e o n i o o p e r tn r ba ss e u m w r o n l co e qu e , m v c m I l h a r o u e m s l gu a co

u em

af endee1 gr a v e

o

ao

e1 f =l e

e

-

m

e + 1 O,

sc m

1 c o 1u e l 1u r 1 e c o m

e s em

-

te

m en

i to , q u e t ir

m u ,

de E

a ecu r

do u

r osd1c· l x a o deco1node1ndosns eë1e

ito

a r c on tr

ta be m

-

o

,

T om é1 On

-

e

os

n

.

en te

1e a co n

em

1e ¢u

l d 1 Plaz ,

ta r o d i n h e i r o

r ar

1 c1 t=

P

e

o \ ll in tar

en

,

ôl ? &

*

cor 1ot f o l

se

p

a

da 1 ve

t o 1 o Ul i mo N ó1 t o d o 1

: ' " "

Por qu e

n

ï

du P e dr

1b e

o

a v ir

l m be d

som o s

H ro u

U es e u 1 v i n ta e d o i s , U n t o e ! Ah\ q u m oeda f i n da V i n te l 1 11 » ! «e n t e t D w m -

V h te

-

de u l b e

o

'

'

! A br 1 g1

bd

um

jo

,

' '

'

m e

!

ô1 t od o s ' '' ' ' ' ' ''

1

qu i ei

c etB

Tom

v n

n

1 o n l ir o e

4o o u v i do

Qu a s i q u e t e

r

>1

,

X Y .

m 1

p-

m 1 bm

cs

¢u

u ya

Scanned by CamScanner

l

es s a

1

J* ou

'

1 -

b

nni lut1 m

B m Tom qu a n do e n 1e d u o e th e d B» o t

O M es u e u m $1 r u l A h l d m ? V i n te

r aa d

e no

w

,

J -

U

-

se

m e

=

i


40 c te u

n em

om o

p o de r i a 1

n em

m cu

tq o qu e n r e pe

c es 0

rou

? Irm i

41

b1 r

o,

U

1i m

E p r e c l 1 u t c de t o d o 0 d u p a r a t i r a s p 1 l 1 v 1= do ? m ni o d o t e m p o , d b t o Tn m d! -

te qu e t -

hp

m

re

pe

e q u exn

o

m

j

p-

t1

e

n

,

ta

d

e

n ¢w

J ü dBw t em

m

n

i= Æ

-

n

o

A 1o t *

m 1 i1

on

de

beJ at a w

·

n o ssa

-

be m q J os d i 1 d p u lu w

T odo 1

Re

¢u

Uçi

o

1 e

!

n

h

1e

h

os

r

h

ori

1û a o q u e

i

v 11 m a l

btm

1

T om

1

P1

i

o r ep e d

n

-

k ? N 1o

lf

1o -

Co m M o t än

1

a

1e *

n

r e

h

i

1i ¢ in

1e r

cia

a

-

co

o

fo r l -

i

l ev

,

-

,

lo

m

e,

oe

g

b om

¢o

d -

pe tal

a

é-

=

1l epe

m

B

ti o úti l q u m l o

b1d n

qn

e

Jói a

-

e s=

a

!

o

é

=

e r t mé = Æ

t r a

q

eu

«

=e

B

-

-

in

W

pm

-

-

m

t r ¢s

? Ni

pnt t -

1

a

se

-

to

m eu

o

m o

-

A

i m en

1 r 1r

m ou

um

t

v en

que

g1 do C o m t u do . o l 1 m 1 i 1 1o n ¢ e ,

-

p1

b id /

u

m

mi

a

pm

t e n t e p o r 1e v e r U o

oi o

-

-

m

di

eo_

Wa« m »

-

J

te

v en

1o

e

con

q r u lm

lo ro pr a co m

a o a eu

o

a mi ?

d i 1 d p o 1o 1 b i 1= m s* m do o u e v a i der

Scanned by CamScanner

li

um

? Se c u Jol o

qu t

n

el

l d· de n a 1 u C_ é qu e

o

m n

? o bs r i

m i

c om

-

e

t r = o m i1r o e -

-

,

1o n ¢ e ó!

m

t 1 di n h e l r o 1 , T n

v en

0

âm d 1 p u t d e

a

e a B1q

? E1ti Bw -

-

do

1n

-

P o r qu e

1

qu

1 p e;

v ol

t l u n 1a n u

1= o c i 1 c o O 1 l m b c c i 1 e = · E n o e m t 1 n to ,

e

n

Do

-

r ir

1

caixa

le, 1

en

gu iu

saó

d a to * Æ

-

Æ

Qu -

te m

po r

de

a

JW w d .n h e i r m e d e pe 1 =- » ? -

1

·

o

e

) 1e 1 b e Æ de n o v o U w

bem

ï

o

1r

he

? Po r

T om á

-

hc i

con

p ll i

A ln

m

m « 1

po w

U¢ e l r = m se

r p 1 1m c n

N el

p

c

de n to n

J u dn

cn

a c r e di t=

ti r a s

t oe =a a s te s 1

re

h*

o

h q ¡t m B o !

n1oÄFoBi neq- 111ebel l ou ru l

i

n

p 1e r m

tar c *

c h l o q u e 1 o m b 1 1 de n e Ð e 1e , b o m T b m ö qu e

q u m do

,

-

T

1


I 43 E s t ü be m p e r t u r b · do

W pa r e l q u e e lh o -

c er

to

di s s o ? i n l o r m

Tom

o u se

, "

A n d e l do i a d i a s c o m e 1a e r e be bda v i n h o c o m i a n a d1 ; a p e n « c a i u d e e x a u s tã o c e u c 1 i c o m

n

i

o

-

t i ne

cl am

ex

se q a a l g u n s

u m

d e , J ú d1 s ,

c r e io

qu e

S1 t ·

,

dl1t1 n u

ar

qu m t o s e e n go l t · v a n a pe n u m b r a 11 r , o u v i u a c 1 i x a e w da t i n 1r l a m e n p e n t e n » 1 m l o » da q u e l e q u e d e l 1 a m pa th e q u e , & s e t 1n u n 1 r , e r a o r i s o d o I s c a

r

de r a

pu w

r e ce u

i em 1Gu

a -

n

1im

h*

no

qu p-

di a e u

l o i o b r i g 1 do su l n t e , T o m s e e n g a n = r a; U o b e i n , g r 1 v e e th e J u d a s a o m o 1e m p o

Qu m d o J e s ü 1 I 1 11 n ca n to

um

e

lh a l o

co m

lhe

m oe t r 1 r

m et m o Jol o d oa t r e 1 d in h e m p o u c o m a i l d e i n d u l g ¢n d 1 · t dM g h ll 1e 1 W m

.

po r

o

w n

u m di = , ¥ u m a r dl n d qu e m , n a t u a o w d e n ó« d o e 1 t a d i p r B tr e m im e Ped r o , q . , m e t r o a o a do de J e 1 ú 1 n o 1 e u r e i n o c e l = t e ? J u d w r e l 1e u u e Æ p o n d e u

de

i e

m i u s gr a c e j m n l o u l t r 1 j a v a m J1i 1 * n l n , dg u e m , p o n Em p e n h 1 v 1 a 1u a t u e t a d e m o r d o n 1o d 1e n c 1o s a m e n t e e c o m u 1n l i l o h n E m a o h Db u c o m o a n t e l = pec : Ä ter , h n i o d u w p e r n a s c o m o t o d· ge n t e , um a

a

o

a

n u i 1c a

c a so

n o

t ma u v = c o m

1

con

-

pm

sc M

.

u av i

J u d p e r g 11n t o u t h e &l e

Ji

1

ple 1

O

m as

t in

naz

en

t-

,

co n

seu

¡ mi p !

q u e 1n t e m

U 0

X Ç X d£ ç

ou

v e r da

m as o

1l e gr o u Só J e

de

p-

o

E enu·

e

T o m ó le v a n t o u

ao to te st em u n ha d 1n t n d n h o m e m si b l o d e d o ' e l e m b U1 n d o m m a s

0 -

-

si m

Ju n o

J 1d a l

-

ta v a a s m i o 1 e l h o 1 U n h a m t &o b o m 0

d-

n

Cru

qu e

a

s er

ii t

Pe d r o ïm m Jo

o

um

co m

qu e

o u v in

N 1o

q u e m o c u p a r i o p r im b ém U e a s s e v e r a q u e

h ca v 1

qu

ae r

t 1e ! d e c l a

i

ro u

so r r i s o

do

Ped r o

eiro

1u g 1 r

am a

-

,

gr it= r

1

po r q u e &1o

m 1a ,

to d o 1

t

e sti

e e

J oi u b l o 1 , m t o q u e o s e v e r o M 1 te u 1 o , p M pr i o M 1 lw Ju 1g o ú p o d » e l d hDg lh e u m t o 1 p ûi m n d u l h e e 1 t a 1 p _ d· si t mi o

Scanned by CamScanner

No m en no pe r gu n w M q che

tm

¢E ó

ae

1

W coR

o u tr o1

ca s a , ·

um

Ped r o fe z m ouv

u

1

J u da 1

qu e

m

i d o 1 , 1t o be m

a

re c an

o

m

=

v oz

J t-

s t ro ß ala u pm o


j

;

qu1l

p i n i o T i n d a g o u P e dr o c o m a n si e da de T ú & i n t e l ige n te , o pr ó pr i g a b o u o t e u di scer ni ment o d i z e m e B v e r d a d e M a s s e r i s t ú 1 11e m d u v i d e s d f s t o l r e s p o n d e u J u d a s s e m n e n h u m a h c s i t1 ç: o e Pe d r o c o m . so

a

tu

o

a

-

45

"

di z ia ! ce r to 1e t e n u ,

U u , Hc 1 r D a m e b a t 1 r te p r t m e ï r o 1u w E v t d e n t e m e n te ! E n u e t a n t F q u e p o d e r i f u e r 1 e Ji o , p a r & s e l u ¢u ? P o r q u e t ú 1 e n i 1 o p r l m e l r D a e n t r 1 r c om J e s n i o é v e r dr d e ? m d n äo o & E l e n i o t e ba t l 1 o q P e d r o ? O 1 PO1 O p ûB a m ï o n o h o m b r o d e J u d a s e d ecl1 r o u co m u do r o

Uo -

ti

m i u ? 0 M e s t r e n o gm p o d e n a 1 c h e l a r a 1 e r o 1e u d u d p Æ o p r e l e r i d o t i o b e m c o m o J o ão 1 1 n eM 1 u n em a U e ce de r ei o m eu a o l i do , ! U gt d e J e , q u e r n a l e r r 1 q u e r n o c éu t E s t i l v i n d o ? E P e d r o 1e v a n m o b r * ço c u i1\ a r am co

a tl s o

se

e

ç 1 do r

m e n t ¢»

v ·

o m

o

m

qu

J u du

e

ge n te .

E« e =

Ma n q e

do q q m

Ee

er

f o r ça

po r eu l -

w

1 er

1o d 1 F i 1 , o s l U e o 1 n l o co m u n i a n a i p M e , d l 1 c r é 1o e r er a a l g u e m , 1 a b 1a d i 1 e r th e

e m · I1

de q u e

1e

e nver

¢o

c om e

à

sr

u s e x p e r Bm e n u

a

m

-

an

e

escu

,

v a1

n

d o p e 1o

o

v e n t1 e

d ed1 d e .

w

.

0· a e

n-

=

Un h ·

du

-

o v e n er a

r

O

en Æ

pr ot und1men N o I

ü

o,

f 1 m a v e is p po u c o , ld q u e 1h e 1 c o M e d u u m v 1 lr p 1 M a i l c o mu me n m aior 1in dA d \z l a t 1 v = c o m · t e m s* o 0 q u e e e

p ou co do ,

cu l1 r 1e

Ju 1 t o

0 i

do 1

1o

W

En qu m to o ho m em p -

u m

ld

r

w

l

o lh o v o d m p le1 e

l 1 p *

e

-

=

MedD

do

t o 1 qw

Fe

tem po ,

m -

1e u

n

h1 v a

q

um

p o u c o , d t1 v *

os

e n to 1 m u

-

b ix o-

óo

o

1

E 1r e =

m

e= a

qu

e

r ecd o

e

w

e

-

bt

m

-

1b e

h v m

m

l

ó

·

de

a

di

ve

B,

l

qu

-

O

em

e n

ea

l i nguagem w

pr o iu

¢

o

,

n dn ·

me n t

pM pM

1u rd o e se m

éc

de -

e

w

e tm

i e 1 1B»

t i ¢» 1 t i t u d q t _ 1

oprim

a

,

0

W e 1

t

tr 1du d d·

0 a

m en nas

a

t e d e n o v o me r g u 1 d o n o s t e u 1 p s a m e n t o e , J u d m ! gr l t * v 1 cW e 1 w e u m n b ô c 1 r B1 o n h 1 n e s s a c a r a d e sa l u d o c , d 11s e n h 1 d o 1 , r o m p : · d e en te tom oa M i o r om t 1 ci t u m a d o a d e v a n e 1o s d e J w r e p e n te a b m

du

e

r ec i n

Jo ¢ 1 v 1

oe n

i

o

1e

to

Em qu e -

Scanned by CamScanner

se

to 1 in

m e d i t1

em

-

on

id

1 l l b \c l o

p orq u e

im

ol

e

-

iem

de

v u B 1r -

-

O

h c 1 r i o te a

do f i l a v a U1 e · g r · d a v a A p r o v a y a n e 1 t e 1 t e r o 1 Ju dl d o s o s o b o m T o m & O 1 i m be c i l n i o lm por t1 o qu e, n u 1i b i o e M 1 te n t o a o1 s c u s c a m i n h o s A MaW i n c 1i 1u d o i \ b ö 1 m e f r 1 u eza qu

S 1 1o m i

o

q-

Er a a ¢r a da w e 1 =

aáb i o

p r o v ér b i o s d o lo nw

?

a1t r e p m

q

u


46

47

b o d e p æ o bs e r v a n o m i u e fd '" e l a n c o 1!i " os aó b r e com 1nhel ms v 1 a e m a i s a m l u d e d o c i r c u 1o d o 1 d i l d p u l o l f 1 z i 1 l o n g o s p 1 = e l o s s o l i ti r i o s o u . e n a o i l o t · v 1 s e s u b in d o p a r i o t H o c h a t o d 1 m * o n de s e ta v a n 1i d o Po r v r i a s T em é t a r a v a g o t em o r a o p1 r , n a od 1 d e , u m o b ó t á c u 1o W c e n h de o n d e w i a m de sú bi t o A o m e sm o te i n po q u e a v o z m o s b r a $o 1 e a s p e m u d e J g 1 n i çW U m a u n ic a o n o c o r r e r de l i n n c u « i o 1 p r o p ó d t o d 1 1 t r i b 1d ç i o d o 11 gu n o r e h o d o « c u 1 , o h c = r i a t e r d e e n t i o t o r n o u a Be m b r 1 r , d e be m n i t l d a e e r t m n h a , o 11 c a r i o t e 1 d e o u t r ó r 1 Em n ç1 o MW e J o ao d l 1 p u u v m d e f e ru i e n d o , a to r U n i a i pr e r o g 1ti v ar : en u m e r a v a m o s t f t u 1o 1 , m e d i m a gr 1 n e z = do 1 e n 1 m o r · qu e d m ae # pelo . = edr i , B1e i r u 1 1 t é 1 In j u r i a r s e A c ó le r = t o r com

um

sorr

0 ¢»

t e n di

n d l to 1

seu a

t 1 z i=

1e

t ï1 t 1 # o J o l o , i u m bem

sorr

w

(=

In

Dc l d o s

e

c o n v e n i en

te

m

c1

q u e t h e d la = e r a o n se de a n te m i o n e n 1q ta c l m e n t e p1 r 1

Ju 7 Bm

m lm e

Ue,

e

d· an

e

um

ho 1o

M e : t i re

o

el

c

c o m

o t e =

-

l e

e

do

Ju d e a n o D e l e 0

1 = i e gr l 1

de

t 1m ·

-

Pedr o e 1 : b lo qu e m i e r i

.

A

o l ho u o

t ur no,

a 1e u

°

m o

v

W

i \á r i 1 l J u da r

o 1B o te 1 o

!

W

p r i m e ir o

1o

Scanned by CamScanner

e n tr e

l de

J

a

MM

J u da s

u ar

do u

/ 9 o wSh n , ce n

d

n cl a

;

1

q

ul-

dl do

J o ke

dl ¥l he q u e m

J n u 1n i er

i

o

a qm

n

·

W de

co n

pr lm

el r o

dæ ao

l i do d e J e ! o o 1b 1 r d o a o l h m d o s 1 s e m d c 1p v a d o r , J u d a r l e v m t o u « e 1e n t 1 a n e n t e d e u e m v o z s e r e n a m a gt » t o = Eu l J e M s 1 o u a 1 p 1l p e bm E b1 t en do n o i reM d d u do , o I 1 o t e i s i e o s h e c o m u m o p t r l u n t « a te e 1 e v m E u ! a e r e i o p r i m e i r o a o l 1 d o de J e n i 1 ! E w lu o 1 p o r ¢ = = J mt ü & n ce M de r e p en t e , o s di 1 d p u l o 1 1 e h l v lm de 1 l _ o 1 e 1e Tom 1z c oc h i cho u W n i r r o q u e ë1e va A h ! er 1 , P e r c e b e 1 te ?


V I

s ace r

d ote Rece -

b1w , p e d i u A 1 ó1 = u st em

W

p e11d =

l j ud

l

em

no

u m a 1u com

#

o -

h

-

o

te

d s a c e r do t e , te e n 1n

en

,

p 1 1p e b r w p e n 11m p k d o 1o i 1 r a e l l t

J e 1 ú1

m

1e m

t

se

1

,

de r d e n h o s a ï n

d i d p u l o do N d e c o n t u n dBr o l m

dw

.

e

,

c on

in

e

m m se

o

m

d

i

a eo

e

po r s o b qu e U e,

qu e c am

en

v e l ho

o m

t

m

i

1 m

ü 1o i ei

an t

qum co m

d-

VCZ 0 n o m e

é b e

e Nü n g in do

0

?-

to u

o uv i

r

d

Ju fe z qu e * _ t1 v = n 1 m p de n l e * nd a do 0 = 1 c e r do te q c o r n t m u l t o 1 t 1 1 h l 1 1o u 1b e Tl w p n Ed 1c u d o M W da 1 l e u l m 1h g m d o ód l o d o N n o c o n t r 1 o 1 h ¢* Du s u a s c o n s t a n 1e 1 v Bo 1M s o u s e o te m pl o d n l e l e e m l 1m d o B r a n d e d e = ) o d e Jr e 1 a i 1c a r o p o d e r n o « ec1e1t l co1 e c r i u n o E J u d a s tñ o h a b l l m c n t e 11 0 ñ p a ó s ou b c b r a v c r a d e ù me n t i q u e A n a z o c o n d d e 1« n

Scanned by CamScanner

or


51

50 m a i s a tc n

com

r ou

q ¢i o

e

t h e d i s se

com

I n du

v oz

le n t e H i i t a n t o n n J u d éa d Ès s c 1 e m b u s t e i r o 1 e Bt o s N i o c o m o E] e , n o é u n 1 h o m e m p e r l 1 le l ar or V 1o h go so , r e pl i co u J u da s c o m u m h o m e m n t o do E é p r e t e r i v e l q n e p e n e qa

in

se m

0

po v o An

az

c a be ç

n

m e n eo u

a

M w H e t e m , r i o, m S \ n u it E, s c m d ú v i d a a m a m

v n t i v a m e n te i t t » d 11 c f p u l o 1

pr o u

n o

p r o l u n d1 m

s im a

il

m 1r v o

qu e i

o

,

·

a sl

-

qu e

b fe n de r *

Be n t e El« l

o a m am

¢

qu e

o

a m am

S i q u i z c r w o s 1 p o d e r a r n o s d E1e , n a s u a d e f e s a ? N li o p r o v o c a r i a u m

ta b

o

re·

{r i 1m e n u N l o 1*o os

1m

¢i o l i o

e n te

O 1 êr e 1 v i 1

Vej o1

blo e co pr úp d o S l m , a t e n de r a m o po br e J u lhe s r o u ba r a t r e 1 d i n h C o m o f õs s e o h o m e m m a ï s h o n e s t o d e

r

-

qu

e

1

a

im ?

do

pol em

ç i o d e J u d Bw D iw e r a m q u e se

J u da s

n

äo

t o d o ¡ 1 r a c 1!

m

a

a 1 t e v e u m r i s o p r o l o n ¢* d o e m a l d o s o E l e s T Ci e l p o l t r õe r q u e t o Be m 1 m a l 1e a ba ix a p a r a npan1u u m a p e d r a

Se r i q u e

te.

ai

p r óp r i t n

in qt d r i u

m

0

l ta ?

Ju

qu e r e m

cn

te ? m

1e m pr e s e u . O 1 d i 1d p u l o 1 a , · o n o m u i t o m 1 B1 m o r t o d o q u e Se o M e r t r e e « i v ï w , p ¢ e I n t e r r o g 1 l o 1 p m s i1 be r d 1 U ç 1o t o l a p m n d l d · : s e 1 n i o 1 p r e n « o c 1 1t l g 1 d o 1 M u , m o r t o o Po r m , 1 u a v e z s e to m e . En u o , t oca aoa tro 1 p u n i d o 1 ! Eh ! An z e m 1n o t r fd o r c o n 1 t B n o M · r p e era n e t r 1 n t e e o s U b 1o 1 1 ec o 1 s e l h e e n r u g 1 r a m

m a1

ao

l o n g o t e m p o l i n da o 3 d o is s e o c u p u a m de J c d e SO U S d i s c f p u l o s d e s u a n e f a a t a n u n c Ba d b r e o P o v o m 1 s w p r u de n t e e 1 m dilo 1 o n i o de u t l p f i n l t 1v n D e s d e no e a p óa t o 1o 1 , e a s t o , v igi· v 1 0 N n t e d o p r o l ét a d a G · l i l é a d e 1 d e m u i t o t a m b é m s e d e d d l r a n o s s e c r e t o s c o n c i l i â b u 1o s d e s u a c a s a c o m o s Ec u s p a r t l d * r i a 1 o s c h e t e s e o s 1 a d u c e w P o r é m o p o n u & c e n o ti n h a c o n H 1 n q n e m J u d a 1 , q u e co n h eci a de n o m e c o m o m e n ti r o r o e d ep v a l o , e n o p r t i v a a n 1a f 6 n a c o b a r d l a d o l d i s c í p u l o s e do po v o de a n a z e s ta v a _ s u n p r ii p r i = f o n * 1 , m a s t c m ia de um a e fu s i o

E= r = i d w p Ud

o

E l ei

,

com

t u do ,

o n m am

?m

te

Scanned by CamScanner

p n óp r i o

o

di

ç k o 1ó

se r v l t i1

i d p t o 1 da

sei ta

,

t e' "

°

ú l D e r o do s

pa r a

a u m e n ta r

n ov a

t e r r a f e r t u i z a di pe l o

o

n

e


52 b r o do po v o q c a t u do q u e o r v 1 1h 1 t 1 v e z 1 t & a c a b m p p o r g u 11 r n o l l e u l Oe x fv e l a n n 0 p M o r l o » ce rd o t e e seu s 1 m Jg o a v i n d o o I s e M o t e s p e l l i e q u n d 1 \ ne z a su a c a s a A n a z H e o 11 p e r p l e x o e n l o o be u M a s J u d a s te i m o u e a p r e se n to u se u M a te r r e ir a u m n n u a r t1 v cA im po r tu n o e n b« i n a o co m o o v e n to b a te i p o r ta t q u e N o lte e di Ch a d = e R o p r a p e 1n f e n as V e l o q u n o s i b l o n o n t ll ï o e t e m m e d o d e 1 ln u m Æ im i n u o u I n d· \ a u a n d n o s u m o de i x á Io e n t r a r o te c o n s e n t {u em de n o v o Sn u n te f c r te te r m M n n n am o de n nd1 An aT n deu 1 t iw ? 10 1» c 1 r l o tn r a u dn u q wwf l r n r n t e e x t e n e n d o as m ï o1 » ? que ou0 1 1e r o e n t r e p a r t p . N a z a m n o N i o t e m o l n e c e s a i d a d e d 1c J u d a s 1n c 1l n o u s p n c s o e m o l ha r Hx o n co m s u h m 1m 1 n n n o m l l h o s ) In t e r i o n 1t o r V a r h c m bo r 1 1 ec r i p r e c i £ o n u c v o l t e n 1o é v e r d1 de N n b r e ce n ho r T N i o t o d c l x n r 1i o r n t r n r v 1 e t e p m bo r a ! a in Ou tr 1 w e o u tr * i \ v elo n T1 r · r b a t e r * p o r t o p o 1 n c l Ëo n R c b r u o 1r u d v e L f n c o n w d o o p o n t l f l c o c x n m 1n n y a o t r a i d o r d 1e n c i o s n m c n t c : d l r w i a c n n t 1 r u s c a b e i n s d o c r 1n l o b o j u d o Estp d o Ju d e u sp c1 ln v o I p u 1 l m c n l e m m o W n u m c m» a s p d : ? s e u h d o o a ' do s u m o n u gra D &r o a d a r b l n h n r r i s n Bh n Æ ct r do t * e e n Æ o ? d w n o v o a q u l ? r c t s n u u i mt a d o o n 1t « n e l r o o Gu m o Q c r r d n t c r \ o m o w f r s s e c u r p l r 11 o c 1 b e 1 d o h o m e m d c K a r l o l h c pue

0

r u

Scanned by CamScanner

-

c n t r e ga l

m

in

ar

s e

o r se

1ten

-

se r e n o< a o

sacu com

-

d i do po r o · ge m

L

te

ca l1 ram

u m 1

o

-

con

tin -

m

·

t 1n h 1

çi o q u e o su m o c l i 1e r a i n t e r i o r

-

ao

N

o e

o

k

ji f Da

c

-

um

er =

-

Ja n u

H

. Dn h E ta r w

e 1e

lei to

,

e

de p e P o r J-

zc n a

C1 a mo

L

de pr * u r e j u b il o u de

p

v c r

Juoa

4 l il co m o se

'

!

i n 1a

o

-

=

s

,

-

u m 1

1

¢1 e

de p r 1 t 1 ?

-

1o q u e ¢11 v Jde N 1h ? q u de N t h p o r t n n t 1 p« $ u E 1 c r e d r t w q u e s e p úd e v e n o e r k de pr a t* ¢ d e N a z · r e t h po r t r i n t a Jde p m t = ? O t r a 1a o r v 1 r o u s e v i v a m e n t e p m o m d a m u r a l ha e w u r 1r , e x t e n d e n d o o s c lil a e br m c a a s u p e r 1 1c Be P r l a o s b r a ço s p m h i\ u s o u v in do 1ï i n t · d 1n h e m pu 9 Je ñ l a

voz

ti u o p o n M lc e r es com pr u r J-

Co m 1n

du

m o3

c r cn

qu

& De

c h e ia

p

So

n

em

n

sA m e

e 1p « n

u 1n

or

m esm a

a

ç1 , -

de

·

n le

w B1

Ju n

tou

s ee r e

* o qu er e1, V U t e c h lo v en di em lha

n 1c 1 1

d o ti

1

p r 1 ç 1 , p u b l 1c 1 n e « r 1a d · r c 1 u ¢ o e 1 1 _ e j _ 1n 1 a r o«1 te 1 r 1e PEm b m ¢1do d 1 Ra i v a -

m

bo

e

um

-

r 1

c o 1\ ¢a

l

de lo 1 q u e , m · B« u m a e so _ com en

u

t-

de

w

lu

n a

1b 1

v=

tw

p* o

,


:=x=/täx#§

n

d

p e l o s dc

E S u a b o n d a de ? Se u Jo m d e c u r 1 r o s o s T N o 1/ n a d l i t o , n i o v a l e n a da . c n 1i o ? H e i n T N a o , m a s toda r e s po n d » m c c o m h o n er t i da d e ! Se t u Um Te n t a v a r e p l l c a r p o u c o d e r o s a 16 e * u b i r a i s l a c e s e s u a f r i a 1r r i l a ç 1o 1quec i 1 à 1 i n o a m a d m p a l a v r a s d e J u d a s , q u e o In t e r r o m p l 1 s e m v e r g o n h a E S u a b e 1c z a ? E S u a m o c i d a d e ? E l e c o m o o n a r c i s o d e S1 r o n , c o m o o l i r i o d o v 1 e m e is t o n i o v i l e n a d a ? ta l , v e z q u e ¢e j a v e l h o e n i o 1ir v a m a l s pm , V e j am os ! q u e J u d 1 s t e v e n d e u m a l l o w n 1o se tu A n a l p m c u r a v a a h l h i o m a s 1u a v o = c a du el e r a !. c o 1n o p lu m 1 1o v e n t o , o te r p e l u e x c 1« m u ç k e 1 d o _ 1T in t 1 d in h ei r o r ! M u l i t o n i o di u m , ób o l o p o r g o t 1 d e s a n g u e ! i s t o n a o di m e t m o m e i o o b o l o p o r l i gr i m a : Nem m q u ar to d e ó b o l o p o r g e m 1d o ! E o 1 g r i t o s ! E a r c o n v u l E q u a n d o S ¢n 1 c o r a ç i o d e i x a r d e ba t e r 1 öe r ! cen a m m ! o lh a i w t u do i = o qu p a g a r n a d a ? u i v a v a J u da a · v a n ç1 n d o p a r i o s u m o s a c e r d o t e , q u e s e p e r t u r b n v a pe l o s g e * t o s a d o l d a d o s d a * b m ço 1 , d o 1 d e d o r , e p e ó p = l = v r a s t u r b u h o n a n te r m ta d i n h e i r o s e m t u do e po r t u do a r q ueja v a A n a z E q u e pr o v e i t o di w o ? H e i n ? q u a e d * n p o Ja r J u d u , c a r t h e o p 1o do a f 1 u 1o 1 1 N 1 o o c o n s c n m I n ei p a r a a W " Púb u c 1 e A n 1 z d e 1p o j o u o p a bl o Ju du 1" en

fer m

"

,

Scanned by CamScanner

y. X .

W

d Bd . d 1 1l 1 l e v e , e 1 g i t, = v a a s m ã o s V ai te e m bo r a V = I te M 1 1 de c h o t r e , o h o m m br o u · q co m s u bc

em

X

bo r a ! de K 1 r i o th

o e

os

b r a ç o 1 1be

-

Ah! co m

g-

P o r qu

-

f

se

po b r e

o

J ud

que qu

er

e

te

ar

te

1_

o

b em de s e u s f il h o s ? m ta m b e m , tu t e n a N h o s , b e l o 1 , Jo te ! o 1 a l gu m o u tr o A eh Se i c u n o r i l se q u e n i o M te m u i to b e m q u e o u t r o p ód v i r e e n ó b o l o 1 , p o r d o b óbo 1o 1 , p o r Jpo r q ób o l o _ v a se ca ó v ez m a ls E J u du p r o l O b s e q u ï o 1 o e W c o B1a e n u a a ¢i m l e m a c e i t a r a v e r m e l h o «l e e m o s i o . c o m com a o te _ m i o t r am m A n a l c o n t o u th e e . , din he ir o t u g i r n e m m u gt r , v ir o u s e c o e n qw J u da s to m e x e n do cav a W co m l i m a 1 p ó1 o u w a po n t a d o s d e n as m o e D e v ez e m v e z1 O su m o sa c e rd o te 1 d e p o i l , c o m o a l gu ém O ça v a l h e m e r Bu i a r * p i d a m e n t e · m b e qs* ° q u e im v o m a s t ig a v a e m sec o c o m f r e n e s i F · br ic m t i n t a m o q dn f a ls a ho j e e m dh ! W il co u p l= c i d m e n t e J u da s E = æ dkn h d m f o i d a d n · o te m pb po r a 1m u pl a de r eu o o u tr o v ol t= n , e · Pn t 1 n d o a o a o l bn s d e J u d a s n n u c pe a

i

ä. =

e ch

de A s 1l m

u

tr e · oo

pa u f e a

= 1

o

ca

d k i 11g u i r 1a be m pi e dow d o d i n h e i r o v e r da d e i r o ?

pM

e1

di w

o

So


S? J

u

du

n

i

o

le v o

u

pa r a

-

o

din hei r o

re

l $ t o 1e 1 t o r e gn s 5 ou l e n ta m e n u , a , p e s a d t 1s q c o n t a d o 1 , c o m o u m q u e, a p ó 1 u m c u u Bb a t e e n c a m B 1 d ç o e m o t t1l ar r a se a a t o s m o bs c u r o C J u du W n i o t i n h a c o v LL U n h a u m a c asa e , , v i u J es u f 1 t i ga do , e m a g r e d d o E x o t d g a o W . S u a l u ta i n c _ te c o n t r a o s f a n s e u * c 1}= f r o n t e 1 b r i n c a s e 1i = a » d e h o m en s doa o r o d e a v a 111 c a d a d i a n o t e im p lo , o il m a m u r alhu E s t a y a as se n t a do a fa c e a po l = da i i 1 1 Pe r a p i r e d e . e p · r e c i 1 d o t m i r p r o t u n d 1 m e n 1e P e l a J1 m e l = 1 b e r t a os m ür io 1 c o n , t u l o s da c id1 dc f o n m a r t e l o e n 1 PU n h o -

gam

-

,

C r i1 t o

n

m a n so

t n n ta m

*

o

ou v i1

Er= -

n · d1 E Be q u e de pr a ti

e

r m i1 h1 v i a

do

1e

um c om

so n o

p

ra

be m

d o po r

J u d · a 1 cu n n t o u s c c c M r u i d o c o m a t e m a , 1i o l i c i t u d e d e u m a m i e q u e te m m e D o de d e 1 m u o t h o doe n t e pe c om o e r p a 11 l u d« u m a , l e r a q u e i a o 1 a u d o a n t r o u m a Bi o r z l n h a b a ,

r

o

p

l u to , , de 1 t i n o

P e i :1 do 1t i p r lo

e

es tr a nh o

a

t u do ,

Ioi 0 Os ú l u m o s d l u d e S u a c u r t a W ce i n f o r t u n · do J po r J u da 1 de u m a u r a l de u m a m o r e 1i c a da a l e i ç k o , d e d B1c e m p u dl c o e u m i d o c o m o u m a s ile n ci os o r e nd qel ga q u e a m a pel · p r i m e lr = « e ä q u e a d1v i n h a v a o s n 1e n o r e s e p e r 1p l c a z a o e x . , ¢1o 1 1 d ex1e j o s d e J pe n e t r 1 v a n o a lm de t i m e n 1o 1 Bn t i m o e d o m e r t r e , d o 1 s e l l i 1 . a c a b n 1n h a d o r a 1a s d d i o . s e Em q u= lq u er l u gn qu e 0 S ia u m M o lh ai n m d n o b r l a c o Bm l e r r ar w r m p a r le l ó dve h 1w D 1 n 4 1l d a r F i o w s t a v a d e du o u tr u m u l h e r es do N a M 1 da l e n a n e m n ja v a lhe s m ll m a m qu ito de J a c Bn t e s e p e n e g u i 1 a s c o m g r o s s e 1r u p U h e m r n , f iz e r = s e ¢c u a m i g o s e u 1 l l a d o d i v e r ti d o Ch e i o d e I n te e m o roso I 1 l n v a l h t » do 1

W

n

Se D h o r ! m u r ou Se n h o r ! , C h o r o u l o n r 1 m e n t e . To d o o s br q o 1 c o n t r a Bn d I o d o , m o r d e n d o o s ¢m b r o i e nhm o o p e B1o M 1l c h 1 v 1 be m o p = l 1 v n « te r n = 1 e Jt =Or i 1s r u a i d o 1 d e n t a D e p o s d e c h o t r e r w 1* e r o 1 d e n m e r u l h o u g nd o l o r o 1 1 m e d Bw o c a b i 1 b 1 i = o · o , a r de u m de w q * d o B e 1 c u u E n a i m ü c o u 1o m

Scanned by CamScanner

e n te,

com o

Rec i o e u e p e r f u m e d e q u e J m to g o * e com der r a m i am o r m lh o 1o b r e as O Io t e 1 m e m no l b n e ¢ o c 1m d o e n c 1 , ç1 d a m e n t e , c o m p r a v a n 1u i t o c i r o o qu e v a a o M el t r e be ber ; qu a n do v l 1 .

¢

r a r o l i cor , 1 1n d l l m ç1 d o h o m e m qu e m l ó 1 q u 1 n u da de be m ^ Ee n t B1 v i , 1e n t o 1 t u t o r e s E n 1 Jer u»Hi n d e e ss e

ra

m

on

de


Scanned by CamScanner


VU

l a do , J u d a s e n t r e g a v a J e s w e , a o c s t o r $a v a s e po r q u e se m , N i o te n m 1 M m m i o m o e u s r 1 s s p p p de dl 1uadl r o co m o as m u l her e * J p rc e n d e r a ú l t i m a e p e r l go « = e m a e do s l ô m e r a ó o p l n li o d ¢H te l d e J d 1s c i p u l o a q u e Ju 1« a v a m a c o n q u M a d 1 c 1 p l t a l Mu , i n d ls p e n » v e ] i v i t ó r i · d · c a r ep l m i a t An d a t e lm o «a o s p e r i go 1 v a com qu e o a m e a ça p ïn t a v 1 c o m v l v u 1 o Se n h o r , ód i o q u e o s r e s o ó1) l o d o 1 f n t e a dn a m o r te , e m pro v · b l i c o o u e m 1 e w e d o , 1 o p 1o l e t 1 I 1 l l 1e u O da c 1d1 h o r i , o o t e 1 t 1 1· v a d · c o I m a o s d 11 c : p u 1o 1 ; t o d o a , u m 1 p in o u t r o , t 1v id o J u di a l e v a n t u u m d e d o a m e a ç 1 d o r n o o u v id o lo dw to m s e v e r o essa 1 pr o l e r i r m p

or

m e sm o

v er

m

t e m po

t* n cl1

E ' p r e c 11 o v e l a r p o r J ! » p r e c 11 o v 1a r p o r J e ï 1u ! Se r D n e c e « ll r Bo t o t m r n a u a f e i n , q u m d o = h o r n t o r c h p g n da l M a o u p o r q u e o s d in c f p u l o 1 t 1v c w m u m u r i \ l l m 1m d a n o p o d e r m a r a v l 1h o ¢ o d e e s u M t [ c u u w la c e r t ez a de qu e o lie u di r e i to u \

Scanned by CamScanner


f · r i a s e m p o u s i m p l e s m e n t e p o r c e gu e i r a , s a co l hia m c o m u m 1 n s p* l 1 v r a s te m e de J u d1s ; e o s o s, s em r e n o v a do s d o 1sc1r i ot e a c a b at m ur pm úr i ol e n t r e el « Ao tr a z er d u a l esp adu qu q s ó P e d r o Hc o u n i o s e s a b e o n d e . Fi r a b u s c a r 1o u v o u J u d Ju o s o u t ros s a t i s f e i t o . 1 6 P e dr o

dea c o nt en n os

ou

o

e

_

1e

gu

po

m am

ft o m 1do de o çi o c r u e l , in d 1 g o u d e pv õ1 O N a o 6? f ie q u e v i n h Jew · C1 d SC M

0 a r do r

e

r epe

cn n sar

tl1

Tú O co r a

¢

? to do s

as

1m u

sc m

o

m e s m as

? Tú O

de t o d o

o

a v nm

v cem en

te m e n te

o

_

u

w

r

-

Scanned by CamScanner

un

b

qu

1

p od em æ u Ju da s im p 1 d p

c x

tr

lln

a on

u

iom

te

en

tou

p m c ed e s t e r o u bu ? B a h ! d es de q u

qu e

m ·

e

n

1 de

n ov o

1o M

J a di

,

Por

s

n em

m eu

n em

tcu

S im

sc u

ç öe 1 Ju

1

d 1 do s :

1e u

a m 1n

o n de

ha pe r

ti o -

el

n tar

a n n al

?"

i

e

o

,

w co m o n

i

:p u 1o 1

-

i o te 1

pe r cc e m 1 B1

0

n k e

a n 1« e

e

de -

concl u1-

Ba m b e m

r

de 1 lgu a l

,

qu e In c i ta n d -

m o r t lt e r o

n om e

1

d o 1» q u l a e r a f 1 z & 1o s c o m b· t e n um

con versas e le

E m 1 1d i » e b o m 1n 1 d o d e J u d 1 l d e

ido r N o e n \ m t o , d1 p o h d e * s * i r r i t a d o 11 c h o r o m i n g n r a

v ez

u m a

lm

o

th,

o tra

de u

I

o

t r 1r o , s e r i o p u n l d o 1 i n n o c e n t e s M i l s t a n t e 1 p h 11 m o r t e d e J e w a1

e n con

car

i u de J u da s c o n v e r m v a c o m T o m cr E u 1a o d e d o ß c c o e c u r v o De u n h 1 n e g r a e l o n e n d v c r t l a m j l t e r i o s a m c n t c O d l1 cf p u l o ¢ T o m a s e n t i d o T o m ú; a s h o r u do l o E « i i s p r e p a r 1 d o F P o r q u e n Bo t v i o c h e ga r n i a s t e n e 1 p d· q u e t r o u x e ? °

te

m

m

ctp 1tol

m 1

lu e

r e tr u co u

recem

p

se

men

c

po n d e

?

de

am o r

A

os

g l· dio s d o s r o m a n o s P o de r i a t e r 1 p 1 n ha do m ta , 1i o u b e l a s m a l g u é m ß r i to u e e u m e 1 p u l l T h o m é m e r g u l h o u n o s s o u s m c Bo d n i o s e ,

po r

Bu

tir m

j

e · r

-

c o n 1m

1e r l 1 m o 1

o

¢n n t r =

m

-

*

os

il

o

1

-

o

o

e s tu

pe r g u n tu am a s

n os m e

o « p o r s u a v es i l m u p o gr a v e T o m do b i g o d e c a i d o J u da a ! O n d e . p o i l r o u b a s t e Ah! J u

E h ix

c om

o M e Lr e ï1 c a r i o t e 1

nar

h a bi tu a d os o 1 a 1u t w

e s t1 m o g

o

a s do 1 s o l d1 d n to e n t i do

e

E 1 e o 11 = a m ? q u e s u c e d e r A e n ü o T J o ã o , n u m t o n 1 d c « l e n h o1o , r e to r q u i u P o d e r s c l a c r e r , J u di u q u e & o k n i c o

ni Se

s o l da dm # c o m to d1 b · t l do t F d ep o l n 1o t _ d u 1s e1p ad w q u l é q u e s e p ód e e 1 p 1 du !

So m o s a c a s o g n e . Pa r a a r m , d e g 11 d 1o ? J s e r i u m c h e k d e e x ér c i t o u m pro leh ? E r e e l e s t e n t a m d a r th e w m o r t e ? N 1o o o i o , qv i r e m qu e to do

p ov o O

o

N ó1 m

os -

a e r

x t

1

con v c .

o

p ó dm d

,

o

1 =

.


E u ? m n d o é q u e t a l e t n u 1 de = l ? t o u J u du e 1p = n t1 do Be m Fi l e i m as ns o u tr m n 1o p n de r i 1 m ce r m p l h o m ? Ah i n t a r l a p o r q u e n 1o & h o m e m po q u e n o po de s c i n g ir 1 ¡ 1 p a 1 l E l n 6 Ui o p e s a a q u e n e m l e v p m ao pe r «u

n

\ D In

n

h i t 1t o

m

u

so rr

1e v

i n do ta r h

Ji q u e o s h o m e n s t & n F n t 1 e p a s t e n Je 1 u s o l i r i o q u e a c h e i n a m o n t 1 n h a T E r gu e 1 m e h p m c e d o r ú 1o e o 1o e 1t1 v 1 m u l t o r u b r o p 1 ra ïr p , h o je , M a r i1 & c o u c o n t e n t e 1= e ? E 1 o r r l u ? só neo n D 11 s e q u e r e i p lm w co m es s a = ör o d 1 G 1 Ul & N a t u r a l m e n t e n ao t h e , que ! & r a J u a a q u e a e n c o n t n &r 1 J u d 1 1 d e I C a r Bo t h , m m e 1 u p l 1c a l t e q u e n ï o t i i n e m U N l o ( e y i d e n t e m e n 1e n ï o P v a , n i p. P i r o u J u da = M a r po d e r fw da r ç o m a m 1 n o s d e n t e s e t r a i r 1e m m u 1h e r e l 1 a o t 1 o l a «a r e lu E n £ o t e t r a l s t e n 1o Tte n B1d 1 d o c o m n s t u a s p a 1a y r a 1 ? B em Be t s ri1 & u m a b û a r a p a r i ga S a h 1e n h o po r 1 t a m bt mo u r n a m u l h e r G o s t a r i a de v & l a a o r a g t a l \ w n 1o l t a m b e m m Ji c r 1a t u r n Ni el ti o

po u

ca

as

co r a

a n

g 1

De q m n d o t e p r o s t i h 1l a 1 ? Æ m . Pr a t i ? D e r ? E r u d a q u e l a s q u e s e v e n e o u a p r e ço a m ód l t x = ? M a r i a d e M a g da l a ou 1 e os s eus fo rm _ e = be l o r do i r a dm c 1b e de qu e 1 p de t a m m t e o W le m n do o q u eix o b m n te a rr ed o C o m o & r u l m , J u t d1u ? q u e r o e = q u c c e r l * * n t u d o q p e r p e t u 1 m c n 1e m e 1p m h m s a m , m a c o lm v a 111

qu e l

oste

D e qu

e

1e r v e

?

que

o u

t r ü b c s qu c c 7 l o ,

m

n

a

F qu

e o m a il d ep d , i s to n k o D e q u e 1e r v e ? * da f 1 e u & q u e l F · q u e l e q u · n B1 p a u c o u -

de v

e

e

ter

e

p ád o t e m

c o 1n e 1e u

q

m edo

m o r

v lv o

d· =

do

,

o

j er

v ivo

o u

-

se u

E qu e d a v n m

u

m e

W

? E ? O

o

horr

vd

0

qu or l o

m o r to

e

qu e

zom

JB

o n

b= do

;

ho m 1 i n te l r » a c h 1 r 1a r , J u d q JB v e lJao . dM m 1 , c o m a c n b e ç1 b o l s s el l d c1 i gu 1 1 e l v e 1 M a r l a d e M 1 g d 1 11 Jp W -

1,

l g 1 1r e l m e n t e

m e,

m po d

*

,

Scanned by CamScanner

os


i , e n l e i u ça d a p e l l h o , po r u m c o n t o

tem 1o n

v i da c o m o p o r

u m

be l o c u

h

e

i a; a s t r i n t a p e ç a s dï d a s s o b de pm u c o n ua v aM W d n i e 1 b o r a t e r r í v e l d a t r 1 i çi o i m p i 1 c a v e l 1 v ï Jm w m Já Jesu s e n r a em z in h av a s e m o n t a d o n u m j u m e n t o e o p o v o O a c o l h er a c o m e s t e n d e r a m a n t o s p e l o Se u g r i t o 1 de a l e g r i c a m i n ho e O A qu e le o b e n d i to n a o ls a n a ! a e n 1 n o m e d o Se n h o r ! que O e n t u s i a s m o e r a U o g r a n d e . T o s in c e r o o ex J a m o r q u e v i br a v a n qu e * u s c h o r o u e o s S e u l , c o m o r gu l h o , di z i i m \ c N i o é 0 F ilh o de D e u s qu e e sti

po i m p a s s i v e l

m

tr i u n l 1 n t e r t a

Hqu '

! Hm

æ &

m

do

"

bem , ! B

n1

n

bm d d to

: æm

j

se 1

n a

A qu e le

qu el e

d a q u = 1 r e le m b r a v a o a c o lh im e n M s ol en e e 1e g r e q w t i z e r 1 a o M « i t Jre Jem P e dr o lo u c o p1 ¢iu v n 1e c o m o u m po w u l d o do d c n 1 ôn i o d a = l e g r t 1 e d o o r g u l h o G r i t w e 1e o n i n o s r u g Bd o 1 c o tod 1s » s ¢e m

=

r l1

Jo g 1 n d o

o u tr o 1

Jol -

ab r a

o

1m

r =

o m

a v n

-

r i ao s

so

br r

d e r 1e i x o s F o l Ja co b: n br a : o u m

gr a n

ç1 v n

r u m o r o s a m e n te

-

W

H

com o

os

e

m o v ln s e

w

do 1 1s ; abrap vh e s m o J u du ca

qu e t e m e r a p o r J q u e , a go r a n a d a m a i s p o ti q u e o r do O I 1c a r i o te l po v o pe lo M es tr e H u p 1· i o , 1 e u o l h o v i v o e p c n e t n 1n t e sem in s ta n t e r e l l e 1j a u m

Scanned by CamScanner

Ele 1

Æv o u

co Æ

m u ro

ça

T em é à pm e # p o l h o q u do , e r p p l e Jci d a d e , d e t e r r

se u

de

a v o z r ou ca

ga -

1 e

p

d a de i r m s ôm

ver

a co n

or

,

a m e n te

Se s e E 1e U v e s s e Uv e ar e » o b o e Se u s ei a de ba ix o d os m e u t q u e

e n te a r

1

t e c e r i a e n t i io ?

f a l a s ? i n f o r m o u s e T Om á e n u o , d e J u d M d e I Ca r i o t h ? E n & o , e u s e M o br i g1 do , e u m et m o , a i fo p l o e Qu e m e n n a pa r a q u e a v e r da de t r i J u d a s ? Se i a v óo o u e 1e p r óp r i o ? Q u e m qu a e n g a n a J u da s ? Qu e m ? Aa tu u N Q te c o m pr ee n d oB q u em é pa r a p 1 l a v r a s s o m is t q u e e n g a n a J u d a s ? q u e m é q u e t e Mo r 1 z a o ? E J u d a s , a b a n a n d o a c a b e hc re p e u u c o m o u m ée o 6 Qu e m & q u e e n g a 1u J u d a s ? q D e qu

em

que s e

o æh

qu'

d 1a

m

v a

I

n ovo

ao

Es c u T om é

corr

ti n

&

de

· v a

de

e

0 te

t

ga n da - o t o u th e ,

e

-

"

q u em

.

,

que

é q n e t e m r a z i o TI r c a r i o t e s e r g u e n d o u 1n a g u n do o s e u h b i t o p s e In t e -

& = E m a

en

m

ga n ao

a

cu

in çi o J u du ? q u e m d o ge s t o de j o po l e ga r ,

c u r v av a

ç

o

m u

pu * d 1 qu

W e

e

Tom ó

. m n

i « e s p a n t a do

de , q u a

v oz

"

"

so n o ra

n

do , de e

co m o

re

1e t l c w a l é a l a r n oite , o u v iu a a l a c r e de J u dw Qn e .

a i n da pe n te

qu e

e

n a

c 1n m a v a

En t

o

,

n

j

o

hav e rá

m a is

J q da s d e de

t h ! En u o n : o h a v e r & m a i s J To m r e th ! N 1 o h · v e r á m · l l s e n i i o T o m é! N u n ca t l v cs t e de r e j o e a r io

.

E1 tu

·

Na

p 1d o


de

e

al e vm

t i l 1 T E de

Jq r i l 1

cm

1e

m M

é i m po » i v e l t E po a i v e l ! ou

que

11

'

en

E« -

qu

1n ïo

o 11

e · n

MU

d o r mi r e do , T t u

com o

-

os

J-

«

e m

u

é!

te 1 ,

o ou

p i do

0 tl·

u m a

u ta

e 1pa r 1 o1

-

d Br m

par i

t r o co m

1

v

Æw

tr

-

S1 b e 1 q u e m

d o pm

W

Stm

o

J u l dBu

1e l

-

?

os

-

ren tn r espo n

T o m é! D o r m e i do r m e* te u g1 u 1 ! D o r m e ! pe l o c q r 1 ç 1 o d e

o

T o m é,

1h o 1 t r a n m

e

de u

J u du , , r e s o 1u t o e , de = 1 t * T o m ó ue m o en tr e M i M , q r a E1· g , P r ó pr i o n i o c r é n o q u e d i z l A i n d i é t c m po i p o r = ? i n o c h a m a E 1e q pa r a p e r t o d e « 0 t o r t e 0 , be l o J u d u ? r u

1o n g u

de l t·

v nm

so

pe lo

1 ól o ,

n o

con vie

In da gou

p r im

Scanned by CamScanner

eb 1 a

û

c

eg=

L

e n te n o i te

aon

te

n as m

i

de

d=

-

-

v o Iz

u m a

,

V

W

ou

æ

i te 6 d e 1 o m b r a 1 N 1o -

°

b1 m \ d e r e 1 o o 11

-

vou

d o1 te l l s

o1

m

e

p m l o n g 1 d o 1 Bi ¢ n r Bo 1 gu du e n em eu , s en bo r ?

E 1-

i?

e o 1e m

n

en u

-

m

gu u

a c u l ta d o n a s c a s a s a tr i z , bla n te doa u n te 1 to I 1 n i t Bc o Bu Br = 1 e a V 1 So 1 o r e s de se r p e n te a v a m p e n so lm , n u n v 1 m « e n a s f e n dm . ex , , Pe r i m e n t a v a a o w ó d e q u e J u d u t h e t e E ö P 1 o M es t r e s e t o m a v a m i l l e m i ti tM e e r o O t e m p o c o r r i a n 1u i b d ep e o di 1 d a t r = i # o I n a c o r a v e l m e n te dm ava , 1 a pr o J s e So o u a h do 1 ú l t 1m o s r e p a s t a s d a n o i t e j a a t m o a f én e « a v a g a da d e t r i s t m e de v i g o e J* r e p e r c u t i a m as p a l a v r a a i n ce r ta a q u e J e i * p r o n u n c i o u 1o b r e i u e l e q q u e o tr 1 i

-

d· i m i n

gu d u pen 1

68

a

cl im a

Or d-

ó » e

-

e

p e r m im n

i

o

te

a

a in

E

B

com o

da

um

-

0

e

qu «

øque

tr e v e 1 ? Ou n a o q 1 i l ¢n c i o

c

Tu d o

a

,

r

um

N i o pó l11T

-

e1

im

? o

a

em o

t

T b el q u e t e J u du de s te m o do ? F gr e o ml dr i o d o s m b él o 1 o i bo 1 m o m eu M 11 M é m e n o r ? O r d e n a m e q u e ü iq n e ¢ b d o l Se n h o f 1 1 l l &n d o , M » l n d 1 g u m Se n h o r p o r q u e t e p n a a n gu r t i · e D o 1 o fr im m to m i te e · m a h a v i d · ? S 1m , p -

.

-

tu do Po r q u

e n c o n 1r e

m a ia

i te

e

L i be r t 1 t

m e

! -

æ

m e

e

«e

p e a = d o q u e o c h u m bo , m 1 b p e n d o q n e de m o n i a n h = ! N i o o u v e s o p e l t o d e J u du X u i o t h e 1 t a 11 r 1 o b i s t e p e l o ? spm e i r o d 1i n c i o s e t « E u m de m n m do c o m o o ú l t i m o o 1h 1 r d a e t e d e V o u en w * r te ! O 1o ni o dt o 1 o do c r n e m gr i w n em cho r o u , e n em t i n i u o leve de u m v i d r o l i n n s om U o i m c o e m o n 1i d o d e« p w « q u e 1 e m e di E c 1lu e m v g o d o a e p u 1 c u 1o e eu « e co m ç 1o o 11o n ¢ u 1 o m e s c u m i ll e de m p 11 o t 1 c o m o c s t 1 l e j a r i N t o d u l æ pr .

do ,


70

O u tr

V O ZE S

u

ch-

de

ch eio

du

v o z es

c a ir a m

u

e

»

,

ñ

n n

E

0

O

to

a

a

ui

c om o w

S Or

· =

a

¢c o

e

a is a

c ól c m

b a

go u , pa ss o s

a

V I I I

a ria

,

con

o

ch e

de

co m o

ba n d n n

p r i 1i ¡1 d o !

m s &c o

E du u , d i s c i p u 1o 1 po d

o u 1r o a ;

a

a

m

lm p ie d o s a e n t r a qu c c i do

-

u m

ao

dos

gu s t l a da

an

t o 1 1r p 1 r

m o r te

os

Jám

qu e

c o 1n n

-

r as

,

.

a

r es o l u ta

Oz

p 1 1n v

Ju r a v

Se n h o r , 1 E s t t m1 p r o

E w

w

t öe s

en

,

u m

v .

-

um a

=

p 1. b e r 1o

a

qu e

e o

M-

nho r c

i

as

cre

,

-

a os m o n

qu e c o n v ersa v am d e P edr o co b r i 1 m a

so ar 1 m

l r m la viw a o chi

=e;

u go

p a g a da se

p ó1

J& a l u a 1r p a r a û 1-

a

-

Em

\r r

d1de

c m

v er

da d e

eu

hoje n a Ja l

n e ga a o

irei

te d i g o P e , sc

M

qu e

m e

1e a

so u

-

-

qu

e

tr

pn

o

Ol l-

a

e em

U

m

e

p ás t a 1o s ,

-

de

u m-

1m

se

on

o u . dl1 cl p u l q

sen 1

,

J¢ p «

m

qu

a -c o o- t

se cu m

?»n d l-

m

p r a a p 1 11 úm e r o

m

n o n

p=n t1 do1 -

e

pe r h u b a d o 1

e

w

r e p e n e l e 1h e = d l «

{ o l po l t o er

do J e

n

O U-

Can

s eu s

' q u e le qu e t e m

é pre d i o qu e l i * c s c r i 1a fe ito m "

du

n o itæ

po T qu e n o E 11 t i

-

p-

ta v a , q u a

l e van

se

0 m o n te

e

e

qu

e

nu

em

de l l

M e r t n ?, 1 q u l e 1 t 1o d u 1 s e r p a d u ! O C r i 1 t o p e r 1 c r u t o u lh e 1 o b o m s e m b l a n t e , a ba i x o u a c a be ça e m u r m u r o u I w o ba s ta ! t It N v ie lw 0 o v i me 0 o co l d a v a &e o 1 o n o r o e o 1 d i 1 e f p u 1o 1 1 e u m as c o m o b1 n uh o do 1 p M p r l o 1 v 1m se n o s br u n g r u dt i n h a m m Bd o o u e a l u a Uu m l n 1 w , e U e r

b b n du

Scanned by CamScanner

1 U Ds

1c* Ln '

E

W

a

t


72

t1

1

pe r t 1d \

t l c gu a

de t N

e 1c o -

t u do a

ch eh

os

1-

nu

-

1

t o r 1e

O

m

ü gu r

a

v 1s l m n te

do C

su av e

a v a se

ó v e t1

e en

1gm i

i

a m

e

j

m u r m ur e o

lh e 1

1

v oz

da

d1

Pu

f e 1 1a 1 P e d r o , t r o p e ç m d o n a s v r b a « pj 1 v a c o m 118 4 1 v i e J o l o a M m c o m o 1 ¢ iu i r m i o , , U o p n g u l çe n t e q u 1m to U e , que a p i e d o s o a r o m e i r m n o e x c e d ia d e z m n D e

A as

p o r qu te W oa

e

Pe

d

m o r te m em

be 1 c o s f q u e t odu

1h e =

1i

an

lh d

o

im

a

co

e as

-

d&

Mu

i

br =

v am

11m

m

lm

o bl l l da d e n o t u r m , s e c o a u 1a v a m 1 e d i d a q u e 1 u b B1 m e 1 e

a

po u c o

de 1 n l m

Scanned by CamScanner

o

1a

n

e

v e

w

-

to u s e 1o b

pe n

o

um

o u

a

e

f o t ha ge m

,

1

u e le

qu e

1e

l

L ogo

bm

l a do d q

-

Ia

e

-

,

r

á p Bd o 1 , a f

d e s a pa -

t = t i ai

na

o


75

74 tl i a t a m e n

k a i r do d l1 d p u l o 1 D t m n i s a i n da

o u tr o s

1

ho r a

c b e d1 d l per d

d «in

1o n

se u

e

re

h o , be m

p o u s a i r ? T u do

f i l h o do h a m

o

com o

el n

g údo

a os

a ca

es

u

n ol

a

1 1a

E

a

n

m a

g o te

ta

e

ós q u e de

v

1 o 1d ·

Em b u s c u do 1 c e -

e a 1u z W dos tt a c o m o q u e ti r o u , n o sc sa b e on d e , ör a d o Jm d i m ma , 1 s a c l u i dn dn d lw J u da 1 de i\ t r en te do 1 ¢u e r r e i r o 1 v a i pr. e pv « J e 1 úi c o m s o u o l h o v i v o h u i l a a gú d o e bd , qu e Jh a n t e D e = c o b r i u o e c o r r e n d o a l u n s 1 e , g gu n d o o o s e u o 1h · r 6 b r e 1 1 l l h u e t · d o M nn e n 1 c o c h i c h o u v l v 1 m e n te 1 o 1 i e M dore 1 O q u e e u b e i j w , h e é E 1e ! v o 8 d e ï u a p e 1 1 óa e p# Co m u çi o e1« o o u v in d o ! E n t 1 o , 1 v u a so u ' 1 p 1d 1 m e n t e p l i a J q u e o e r p m v a e 111 1 l l t ln c Bq e m o u o o lb · r

m a ren

ator m pn

m

Scanned by CamScanner

c o mo

u m

bo1

pun h

*

1

no

do N -

1 ol

ho 1

t

r a

0

h a v e r t a n t a m1 l d a d O I s c a r i o d e v i u a Bu A m i r o u o gr u po c m d e l o r d e m

N

O

ri o

e -

s M ü d e , R a b b l . e x c l a m o u e d e u u 1n b d a p v m = t i do c s o e 1 m e a g1 o r b i t w l d e bo a v i n d n o o d l 1 c i p u 1o 1 M a s J e 1 ú1 a u en c i o I i t a v a m c o m h o i r o r o t r a i d o r n i o c h e g a v a 1n a n u m a a lm a hu m a n pu c o m p r ee n d e r q u

m

p Ä o l o 1 1 1 1t a r m n v i v a m e n t e e n p 1 n h 1 b a 1h o a d n m p n t e o s m a n t o 1 e l l e deT t a r e m s o b r e s a l t o f a z i a o s t r e m e r d e t r i o A l dm d u Æ h a g e n s i l u m <n a d a a p e l o c l a r o f u ¢ i t Bv o do1 a r c o w v i* l u m b r a v a s e u m gr u p o d e 1 o l d 1 do 1 e d e s e r v i d o r e s d o t e m l o T i o p m õr e i r e t i n t j m de a s e cr epi t de r * m o 1 p m do a p r e c e d n o D o o u t 1 o l a d o , a c u d i a m o s d l 1 d p i ü o s t r e m e n do d e t r i o : tin h am u m a r de u n h a d o s e d e a l l i to 1 e n o c o mp r c 1 d e n d o b e m a i n da o u e h a w q pe r gu n t a v a m Qu e qu e hi ? q u e qu er ge n t e ? T o m é e s t a v a p i n d o o b l 6d d 1 o g e l h e d e l a d o o s d e n t e s b 1 t l a m 1h e f r i or e nt a me t e ; · U e d i« s n 1 P ed r o r am

f

e

q u il os

ü

p ert

tq dn m l tlo d= r n u m o s s o r z l1o 1 t i r i t a n t e ; n o t o u a p a l l d ¢« d o 1 qu e e s tu pldn o s m o v i m e n to s m óle s d o 1 br a m ob o la i e 1p * dm m m a s o s o r u r e i r e a m c a p p p 1d ¬n » s e r v o u t u d o li s o e l i m a a n g u s t i a m o r t ¢ t lc a ù d e J m g e l o u d e r e pe n t e o c o r 1 ç i o d e A l o n g m d æ s e , c o m o 11m r e l x e d e t » r d u J u l c v 1 b r a t e i 1 e ao1uç 1m o Ju d &u p r e c l p t o u w E te r en te 1 ti c e m tr a J e 1 ú1 e be ij o u b e i j o U o t e m o , t i o d dc e , U o c h e i o de e l g u a t la e d e 1 m ô r d o l o r o = o , q w s e o r i o so br e a s e a m e n o r ü o r z i n ha c m e q m a e as 1 U ¢ i u l e , e= e c o n t $c t o n i o o e s i n ti c ta s n a s e o r v a lho c o n ti n u a r ia m p SU a s Ju di a e x c la m o u o M e « r e e o c 1a r i o o s e u o l h · r i 1o s o m o n t ao d e ou o m o-

h çi

o,

so m

br 1 s

qu e

ia

se

m u

d gr d u q u e e r a a J u dw 1 E r 1o t h e 1 o n d o u o l u n d o , u m b e i j o q u e e n t r e g m o F i l h o d n I 1o m e m ? E t le ie u c & o sc ila r e de m o th q u e d o u * l l e n e l n 1o u o = u a 1e r o

*

ach e

n 1a s n com

J

u

c om o

m l1

pe

,

m o r

a

qu a n t o

te n n * ua = r

tro a v

t u o sa s

e

u 1v 1 v 1

in ü

r o

In t e r i o r

n o ac u m =

,

g= n le e

esu u 1 v a

pr

m

of u n

em

do t u do

m u

v oz ea


Scanned by CamScanner


78 E i t ¢ Pedr o ? Ped r o r e c o n ha

e

1 1l o

Dl e O

de t e v e

d

-

m a r c n to g

m is t u r a v a

P e dr o

iu

s egu

com

do m

-

be '

"

£i

e er a

que,

n

com

de »

com

pr ec a u

.

,

eu

n

o

i n 1 is -

do

em

M en te e

n

úm

.

sem

do1

ero

se

ba

v o

l tw do

,

arm as

q

l 1e

so r r

-

m es

-

a ca

m a

pe 1

i n «u

sa ir

m

do

e ssa

n o

i te

J u du o l to u 1 t

q u e n e n hu m d o1 apol o1 v o a t e m E , e n t r e t o d a i u e i a m u l t Bd * q o esta v a m 1d1 i n h o « o s d o t a i 111 e p a r * v e i s a t é m or te , , a b t i v e 1m c n t e u n ldo 1 pe l o so fD m e n t A q u e le o u e t ör 1 c n t r e u q « e a o o p r óbr i o e i t o r t u r a e qu e l e q u e 0 e n t r e m A s si m c i e l , o t r 1 i do e o t r a fd o r b e b i a m

Scanned by CamScanner

om o

p e la

do i 1 m esm a

os

cur to

o ss o s

u r Du n

v oz

com

,

en r ou

q r 1e d d a , l *

o

sem

m em

' W. D1 ñ

i nvol

b e q a l r ö n 1c o , b e m , P ed r o ! N o c é M t e u 1u g 1 r a o l a d o d e J e l E n i o v i u o a p ó* t o l o 1s p a n t a d o a

,

e )a

Pa r a

diz e is

iu

Ju d e a n o

t a z I r io f m e u D e u r , c o m o f a z ¡ d o l dûv l d1 1 qu a n do o s p e = c a do m d e i x a n d o n a p r a i 1 u m l u m e qu e e m ba r c a m W e m e r ¥ e da mo r n e a l gu m a t o c a . 1e W , M n d eza dD , Ø x o e f u 1v o , e e s t e n d a l i der a co m u m 0

&

h e çn d ú v i d a a [ i r n 1a r a m q u e d B1 c f p u l o s d e J e s A p

se r vo u

1

m

· on

J u da 1

br w , o en ta v a se Co m

aom

os

de n te d o s çi o q u a s i a o

t co n o n Ba i 1 v o l v e r E d es d e 1 t á i p r d pd a h o r a d 1 m o r t e do c r i* to

m

-

do

cal o

c=

# L 1 X: = T s

o

e x clam o u

e

p o , o s d o l l ho m e n s pe n e n o páte o p a a1t i £ i c e e ram à t u r ba d o s 1 e r v l d qu e se a q u a o r e do r br a 1 das J u du en fdo a pr o x im o u as m ã os d a 1 d · c h a m a e o u v Au d e t r a p e d r o di z e r ,

Mu u

?

n 1i d o

o

a n o te m

1t e s

se

do Po r qu e

-

t e d e 1r m , Sa t a n a z ! d e aa t o u = r i r e s e m t w . l o i Se U l p U a o n d e b u r a r c o tes e o n de 0 r e tl n i r d a s

J r du d l s c ip Æ o se

voz

o s o u tr o s

com

1 p& t o l o

d e u o In d o t r a idor

re spo n

Fa z I r i o

do

M eu W

v oz

com

com o

faz I r i o

'

co r po

m

t odo o

s eu

d es n

u

do

Viro u

1e , e

po tr a m b 1 t 1a m e m J e s aa 1

c or

oa

sou s

\

=

Bu ó A h ! e r a a s s im ! V i u o s s o l da d o 1 l e v a r e m o M c 1 tr e a o c o r p o v a o s 1ó ¢ o = A n o i te W da e o s g r i 1o 1 r u r d o o m sc e c o br i 1 m 1 e d e . a » ir d a c o n tin u a v a m as in j u r i as e o s o N aza r en o In t r o d u z i do ia no O 1s c a r i o t e 1 \ w m t 1h a d o , c o r r i a c o m 1 s u t d 1 d e c m r r o l h d o p á c o m \ r e u b c r o * 1t I COr r e r ü o n d e 1 p de1e r to ,

b ém :B

e

e n ta n

l 1m

bm

um a

dor

a

£ = MB


a1

-

p Æ to

1

-

-

da -

no

fdo e

i

se

f1r e

-

j 1m d o

m

j1

to do

-

cor

po d1

11

-

do

Ja 11e l

1

· v id a m pi n t e r i o r E n l m ri u

e

va

-

pe go u

1q

en

te v er

m

a

s o s cor

o

p e sa

1n m

qu

se

e

d

n en 1 s a n

Bu

Po r

e

bo n e c * bb r e po

r

1

oa

su a

r e c=

o

·

f1

n 11 d 1 ; 1 A p ü 1 u m Bo l p c v i o l e n t o , c 1 l· · d_ n d o um n cu Bo e 1h o = d o u m b o l d n d o sn

*

1ó b r e

ho m

e 1u

r e

p lu

ou tr o

Jo

o

so

m u n

cs

pa m

v a

gu

ld n d u

c

te u

qu

A Bd e

n o 1u -

O Iw

c

os

r i o te s

la d-

o

r v a n

e bc

tl s si m

m es

r=

i

ta do v o

a

u 1u

lt a v

la

c o-

dt

en

Scanned by CamScanner

v

a

c

t r a ço s

os

u se

cq

-

B

u os

pu

a

o

1, 1B m

f 1 z m u l to

\m

idu

e m

-

n ao r e n

,

!&

lo

qu e

b

ca 1tr a v

Ou t m

e

Ao

m eu

n

z m =

o

1

m a

sc u ·

ca

u

ñ

n

se

d

-

J* d e d 1s u r 1

w d

m

de

o

*

do m

m e o

do

E m f r e n t e d a j = n 11 . m s n l a ¢Bo d o r m i u s e l he o s de n t e= i l v e s p e l a b óc a i b e r i a v i m i ) r i l l 1a n t e s : u m d ô r s o l u i d , c n c i m a d o d e d r de s n u d o c o l o c o u i e d t1 n k d u P_ e J u d 11 s n a d a m a i a v 1u 1n o p 1m d 1 m e n t e c 1 i u 1 i l &n d o

e

a

qu e M ? Po r q u e

se

e

o

c a 1r n ? T e r i a m

di v i n h · d o T Num

In t e l r a sn m c n

w

ti

i 1o

m

»

n d o 1 c 1 b q a d e J u 1= e n c h e u s e t p e m ll d o c 1n n 1o r e d o u w w t u r l o 1 o 1 T e r t 1 m n dl m h 1 do t T r t m di an te d& di do 1 l l, qu e lh o r h o m e m d a t e r m ? E r 1 a o 1 i m p h

=e

gu

m m n te

t oa

pr ec

m

p1

d

c om

nch1

m

m

m

1

» m 1 r e 1a e

ba ti am

e

,

&i te

p o r d i a n te e J u da s

c to l s e l en B m t cn tc u m do 1 pm t o 1 : d o 1c o b r i u can h 1 r d e n t e s t 1c a o n w c m bo r 1 n B o s c n t i 11 e c n 1 i 1 { r i o e« d

r

de com o

t r e m u 1a s

co

B J 1 n

öd o 1

q ue ho m em

po u

1d h m Um a m i o m em s o b o s o l h o a de J u d m am w q u e l l c = b e 1e i r a 1 f e z c a m b a l e a r O l i n d o th e a c a b l ç a p w a u m l i d o e p 1 m t r o , e d r e g o u th e o r ô e t o n o o m « de e sc a r r o s

v

Lr t p Bt û s an 1 cn t ïe tca v a c o m o 6c po m n tL m h dc dedos dc f r o l h e 1 b r i s s c u 1u r a n E f u 1 c n ga n a da a ç b · de J u u 1»b a

n

M

il .

lo

u 1n

fu m t ilh

,

q u éd

bo n e c a cu r v av a sc e a o c =ir , pu * ba i x o , n o o , n i o se t in ha = im pr e» 1i o do c h o q u e d e u m c o r po d u r o c o n t r a o u t r o c o r p o dlw o m a s a de u m c o n t i h b « a n d o e 1n » , fe n 1iv o & a o o l h a r se · qu il o m u l to m po 1 = l l

*

ke

ur o u

co m o u m ·

gn v tr

0

c a rc a ss a

i

m

m -

,

De p o -

as

E« m

o

-

0 m a n c h a do d J u d a s v i u 1 q u e 1e q u e p a r Ëd « 1 SO i t * & = t i » n 1 U 1e n o . b a ti a m t h e n a , c a b ça 1 tir a n o de u m c a n to a o o u t r o ó m 11 «o m o m se m c o n s b t Ën c i 1 ; q c o m o n i o ¢r i u v * n e m r e a im e n t e · , 1 v a c o m a te n i o a 1 u n 1 m i n u t o qu em o o ç g * qu e n i o c r a u n 1 v i v o m a s u +11a b o 11e c a de O com ,

d a 1

-

as

o

e l t a

po 1

c a 1ó

n

m e

ir

e

o s sem

pe r 1 e l

1 t m co m 1 rm n c e do r m

Dc u 1!

,

b *

u

l do

re s

sc

o

U

m

,

;

w n

e

the

h o r d1

1 a

-

J u d dw

v e r


Scanned by CamScanner


er

ú n i c 1 p 1 l · v r a d o i n t e r r o ¢1 t á r l o d1 J u d a s p ô1 a m 1 o m tr o m p1 W . r l d o , d e qu a n d o e m qu 1n o , a b a m v a «

u m a

Jm

om

c1

b e c1

M

J-

de

ar

co m

ulto

be m

e 1e

m

p r o v a çi o e ! M u ito be m ! a

o u v in

E a

o

,

!

M as

l i v r e d o qu e u m a d e l e r r a e vol l qu1 e U e , n o e n t an t o, o c o r d q do c l l e o b «U n a o U n o a de i x a u m se gu n do P e n t o 1 p e s a do s c o m o p ed r = c l m a ga a n u c a d e J u da s e Ju d u e s t a v a U o p r e 1 o a Æe r c o m o t r e a a J u d a s P a 1ta

m o sc a

r ee l·

n

i

o

i gn

qu

er

da

o r ar

ia

c u

W1

po r

lo

do

conn to

se a

a

a

bo b a t l a

r oc

c e j a \ pa

por

lm

a

pu n h am g in i v e l W

hosa de u m do s o b r e

o

,

ele

Iw

m ex er n e

pe n

sen

-

em

ol

ha r

I

a

E

i

o ao

hu c á

-

er a c om o

t-

óm,

ç1 d o I s c a c o r a t i o to r

ido de f D o ,

t-

com o pu a

se

tos1

sei n

c abe

a

av a a m

sa m en

»

cav er na se

a

a h a 1x 1 n

En t

p r es s av a -

e s se s ,

m o m e n to a se u

e n te

cor

o qu e i d a r d e 1¢»

o

lm t a m riem

m als

e ra

u m

s

em

po d

er

e

n-

l h o s e m p u l e a 1g u m 1 JAo m d e C1 i f 1 a o l 1 c a r i o t e 1 , be m pe r t o du d o e , Ee m s e o l h c_ e n c o n t r o u o Se u co n n , m o v e u a m k n v e l m m 1e a c a be ça v i r i u

x t 1r

d1

os

o

c a sa

v eze s

1 q¢ M h ln h o , c i t o u 1 qu l 1 pr e d p lt a da m e n te e e m p u r r o u fu r i o1o u m p 1iq u e th e l o n u v a o c 1 m i n h o A go r da d i r i op w p g F t a n 1e e 1 p 1 s e pa r i a c l s a d e P Ua t m o o n de t e r i a o l u gu d e m de i r o ï n t e r r o g 1 t ó r i o e o Ju l s1 m e n t o Ju d e x 1 m l 1u v * c o m a m e s m a c u r i o s i d a d e i m u p o r t · v e 1 a c a r a d 1o = b u b a q u e s q u e 1 c o r r i m a d e i o d o 1 o s p o n t o * M u l l o 1 e r a m t o t 1 1m e n t e c o n h c d d o 1 d o 1 1 m r i o t ¢= v ir 1 w q u e 1-

El l o s

m urm ur o u

Scanned by CamScanner

-

la do

km

n

»

=

Ce

:

.

i

* -

'

-

-

!? -

:

*.

R-

ero

E se n

r asd m

gem de Jes m c 1d= W t ! " p e m o u J u du

e

o se u

a

t i u u m a 1r e r t j g e m

com o

m

de t

Ew e s t odo s r i o be b i do W n h o T h d o a c a bo u " e J e s u q u e h z e i1 s e s Ji g r i t u : 1e é n . , T o 1 ge n k c o m pr e e n de r á e v óB ? M a l o 1 c r e n t e l c a m i n h a rm m ¢ m a i l en d a n s f i nð a m 1 o r r i r , c o mo s e o c a s o »1 o Me a t vW c o u t r o a 1 u ss u M n :o 1 e l i be W o o n u 11o r d o 1 m o n u m t o m c o n t i do d e t i m i d e z v i m e n to = , n a s c x çõ e g f u r i o s a s d o 1 t r a ç a s v o z es a b a f 1 v am « e go r de Je r u a , a s E J u d u s e n t i u » e de 1 e m d e l = a r v e 1t l g l o s ni o ] óp Bd o P O d e go l p e , W o n ge , v o u 1 p in m c 1 u te l t o m á q u e s e · pt e d e r e ü e x i o , de u u m p 1 s s o um c u r to o A vw a n 1 m o T ra ldo f , T o m é 1 W J u du 1 p1 n den ae v e m e do e q u l 1 m as du u n hou q a o ' 1n d o d e u 1n b e c o s u j o , e n ó - . T o m é, a ll O 1e_ e , a s m i ke par a = ti e n h l o m 1 o 1e n e p E n u n d o u m B eu r 1 le , s 0 I 1 c a r Bo t e s t e v e u m g e r t o d e i m p 1 d h d 1 C_ & I n g e 11 u o , T o m é A m d i t 1 v a I e Sa ta n 1w ! S e m a B1 i n t e 1k e n l e q u e o 1 o u t m p r « c B1 o , Pr i met r p r o v i l o er

To m é d e i x p1 n t o

ou

C

o1

b-

e

I n d Bw o n c o m

N * o f o e tú qu e e n o M t e v i conduci r o 1 s o ï d a d o 1 e 1h « J Se t 1 1 o n 1o i t r 1 l w t r = ï« o ? o qu e

Eu

m e n no

? m c en

t 1o


Ou tr a

m

n

,

ou tr =

W

de u

-

1

l

J u dar T D tac u t i m o s t o d a a n o i t e c c h e i\ ce M u de q u e o t r l b u n a ] n l o p o d e r t 1 c o n d e n a r m in o ce n t e E 1 e 0 condn1i r E · 1? u J u dr w n * a i e ri U i bu n a ] um E 0 8 Ju 1z ie r E e r 1 o 1c v e r u n c n h c u Us· d o a n o dl1 c m qu r t1 de p r e 1 w v e r em co n tu de n o J u iz n

m

au

p rc

L

A o J u l l ri u p n m o : A l n d · u m c h1 c o t e o u o I 1 c · r i c t c s E n ' ' s t o d o s t F n i a l d mo s ; . dc s n k o s c r o t r a i do r os ta r ia

o '

phm pr

m o

tp n

g

Ju l g a d o

S

J

u lt

Eu

jD qu que f-

e

J u d 1w d c u b , m en t e m e l o v u l ta · de s a t o u n co v i c 1a a f o r1 Tm dc d a d · m u l 1l d 1 o q u e s c fa s t a \ n L n a o po r n 1 1 t r o u x o u o p. r e oe u n do , qu e, abs im c m r * bm 1 o n in gu em m d 1 d e m p. , u m

c a c u ta r

1

o

h om

p-

e

ca

pa z de

n

i

Ra ca

co m o

ele

S u · 1n div i n h a r

ho

oc

o 1o

a 1l

c ia

,

qu e

1 n ii o

ver

ó

·

¢

1o

a

t

1

c ¢g o

u m 1ó

Bn

lom

· m u l t i dã o c = 1a y 1 r a q u e J u da s o u v i a a s e · cha v a ù s u a f r e n t e ; a

E

n clo

çi o do so l da do qu d a a s p l r a ç &o s u q

co r

M

n a a

en 1 0

a lc1n

de v ia

,

c o mp r e e n d

o

M an

e

,

r in

Bi a -

c ori c

in

n o

1c u

po

E T u d o n c · bo u E l e * v üo p r c e n d c r l p e n a n v a J u d a a , e , d e c h o t r e a 1c o l l a d e e s t r a n h o , a l Bu m a c o b a c o m o n 1 c m s1 o Fu l m l n n n t e q u c s c p r o v a r l a a o c a l r d o c m e d e u m a m o 11 t a n i t u I n f i n i t n n 1c n t e e l e v a d 1 a u m p r c l p 1c l o h Ä i 1e = * = u l , d e 1e v e u p u l w l i öc 1 d o c a » Ra ç i o

d o I1c

u

l u te 1

( O 1 l á b 1crs d e P l l a w

nm

Scanned by CamScanner

d i,

em

n 1o m o

p· do , br e v « m ut

-

a

b · 1=

nr

a

m

d c 1 d c n l 1o s o p u 1 o q u e i x o r o d a n d o o 1 i¢e 1· n ç o u B m u 11i d Bo pi l l Æ ç 1 o = o o a I 1o bc m c o m o qi 1 ma l m1 1 n m d e c n g m r l b e · 1 L


d e de m te

san

gu

e

tre sco 1

lom

a

e

de

ca rn e vi v a e

P· L

v ó*

diz e n do n 1e t r o u x M e ss e h o m e m , i n c i ta v a o p o v o i r e v o l t a e e . g u Æ d i a n t e de v ó s e n i o 0 a c h e i

e e 1e

qu

i n te r r o de n a d a do q u e o J u dBs f e c h o u o 1 o l h o s E 1p e r o u E · p u 1t i d i o i n t e i r a 1 e p ö 1 1 c l 1 m 1 r , · h drar , · v w m 11h e ml a r e a d e v o z e s b e a t ia la e h u m a n a s r e bo a r a m A n 1 o r t e : C r u c i a c a 1+ o ! C r u c i a c a i o E s e e l a p r óp r i a s e r e r e e n a . co p , m o ae g u l de u n n a 1 ó v e z a u m e n t a r r e c o m a i n t i u v e r g o n h a de s u a q u e da e ó 1 u a e p e i l ' " m u l t i dã o c o n t i n u a v a a = 1u l a r . · g r i t = r , * ed w po r s u as m ll v o z e 1 d e b r u e h m en s

En t r e ga i n o s b a z ! Cr u c l l i o N 1 n ol C r u c i l i c a i « D! M · 1 o r o m a n o n i o p r o n u n c a a in d a · pa 1a v r 1 d e Bi v a l 0 s e u s e mb t e a t t i v e a r o g bo vam r i t r a = de c ó l e r a e de n o j o El e c o m pd e : El a c o m p r e e n d e ! ï U a b a i r i n h o * n 1 s Eu s ae r v id o r e m na o r e s o u g 1 r ¢1= t u r b· co

b r e the

i

o rd e m

hu

o

de

e n 1a t o1

som

da

v oz

1r r 1n c· r

du

Qu e

e 1e

«

e

dlz p · d1 1

T

-

T D u lh e s d e t Bm g e r D s

i gu1 i gu l ? P o r q u e ? l a v a u m i os Po r q u e l 1 v u i b mn c I m a c u l a d a 1 e c i n u l 1 n t e * d e i

m u

1ti i

o

0

*

V

un 1

-

gu a ] 1 ge n

a

c si

bi o

es c o-

1

ho

ar

&

s

m

d e n te

e

áb i o

r ta

-

en

1 in

do 1 in &

n obr e

bl o !

t 1 o v e r d a d e 1m m e n t e s a 1a n i c a n a l e g r i a E q u e û m e j 1 n o s e m bl a n te do qu e o o u tr o o r e pe te c o m o n u m gü t o J i1 u c a i de Ji 1 n o l · g e d o , c o m o u m d e 1n ôn i o v d d o e s t e n d e m da 1 m i o p a r a & 1 1 t q u e s e afw e m u rm u ra co m u m n v o z de a m a n t e a p 1 l x o n 1 do m & 1 bi o ! T u & ai b io T u & n o b r e ! D e po i lev a n h « co m d pr es te z 1 e s e U n cin a c o m p a n h a do p e l o s r l a o 1 d o 1 s o \ d a d m P o n l u e n e m t u d o a ca M q u t m d o v ir e m a

e

q co m q u e 1e c 1 l ·

E1 t o u I n

l=

l

n as

m e

A ¢u a ? g u

m n t 1

t ' e a in d a doe d e d os e m o l d e a ú bl t o , 1 l co is a a o 1 p & d e p i l = t o e ; l á b i o s d e 1r d o s e r o lw d e n t e s b e i j u n 1h e = m i o , q u e · e dd e n d e d e b i l de ; es s e a U b i o e r e c o l 1 m a o s d e d o s c o m o t t 5 c u l o s q u e s u g u a ie m 0 s a n g u e , q m qu e De m O g o r r e n w d o r , r e p a s s a d o d e r e p u g n a n c 1a e de m b r o , o 1E · e v & u m g r = n d e p° r po q u e s e r e ta r e e , u m a c · b e p com um W de 1lg u 1 1 t i nn h a m cs e m e do n h o , e d o l l o l h o s i m ' m dir æ ia t e d is s m e 1ha n t e l q u e N& i m h s r q u e s e U1e a g a f 1 n a i r a a o s e i s m w P ll a b s o u v e v e r da d e i r a m u l t i d ã o por m -

A

b1

o c e n te

i r r i t a çl c

se

do

o

m

i

m

o1

1 n e i1

t i d·

! 1* gr i t1 i

t1

=

co n

as

n

gu

e

co

Scanned by CamScanner

de l

se

J u 1t o

ge m

.

T n 1m ó u v i d o

J.

t \ Br b · d o

e

t r 1nqul l l 4o

w

,

,

qu

e con

=' = =

-

du

zem

ao

e

-

a

c

a

i 1 p r o u ma r e A p ucl o

de

v 1

1u

% æ A °

/

»

1=

6 de

n

1o

' 1o

Z

tre r


90 do

e co m

n em

m eï

e 1a

qu

e

r ut a i de.

s e

im

o

m u 1t 1d* o

-

u h o 1 Bo c a

tr i s t e za b

M a r i · d e M a gd1 l a q u e c h o m u Jh de c 1 b e 1o s e m d e s o r d c 1 n , o lh o e v e r in m ta c o n t r = i d a , e n t r e g a m se a an te a l m a Fe m i n i n a s e n t e a u d a s 1n i m= - e de ch o t r e e1 i p r d i n s t a n t e f a v o r áv e l , c o r r e a o p ré

en tm

o u t1 o

e

91

11m

de 00n u

T (w é se m le, n em n e n hu m 0 I 1c a r i o te 1 d e n

sa

c u ra

po

da m c n b e e x n tu do1 c br a n

dc ir o

a

J u da r ferr

bre

o

v o 1 t1

os

c c r r o u

b1 t e u

v es

e

1r m

v 1 W Um i ou

dl e

s

tr

o

tr=

m

i

ao

-

po r q u

e

m as

pó ó

t e l o p 1 r a p r r g a r a o 1m de Jc u s A v l1 t a d i s s o o lh o s c qu edou se sem v c r v iv e r i pe n u e s c u ta v a M u o m nr

o

e

m

f-

n o

1u r

¢ u d o pe n

A

os a

Tom aram m ao c 1 q u

r c = p 1r a r

sc M

be r

l w \ n m n o c o r 1e j o c ba p o v o s e n te n f a d i g a ; a m i 1u l c o m aó çi o a « s p l x o 1 , c o 1 q u e r o l a m 1o b o 3 s e u s p b

e

w

p r e d pi ta d

S U SS U RR a

com s u ce

ar

n o

N:

o

o

um

r =n

de r 1 m # e ; te n h o b r i

era

Ni

o

m n

n co

e 1 ln

1

Scanned by CamScanner

¢l d o ; p = n

ou v ia

c u

d1

-

se

ju

c 1 Bl a 1

o

cr a

l i br a s

A

s e gu i r

com

1u , e q u de J a mc

nt

do de ÇOS

I oi

,

tudo , kn hexi t 1# o

b 1

e 1

,

v

&1

p 1m h co n -

e se

v &-

e

g a 1n

se

%

de p o l 1 ,

p

? Ju da 1

se

ae 00

=

e

Ve

er t i -

c h =g

p1 r M

Me

1 1 se

oe

a

p

·

t

o1

b r 1 çæ o

ae wa

uo

sem

A c 1# lh a i

o

o1

1evm

%u r a c «

n um

r em

o

rea

1e

qu e

-

úb i t o 1 d a

alon

:H

um

a l m e n te

re , c 1 1 Ol b r 1

t ze

e

v e n c e do r l _ um q u e d e c i di u n o l e u , çk o t u d o e n t r e g 1 r i d çi o e \ m o r te e qu e ab r a ç a c i d· de c o m u m s u pr e m o o r , a in da r u m o e s t r a n 11n e v i v a a i n d a m Ji , Fa n a o b n m ï o g e 11 d a a m o r te de

m

lm

co r 1

n 1i u 1 g o u 1 pe n te J u d1 s v & c o m o m E 1 e e 1n v i s u a h o r r 1v e l v i t ó ó m n c Pr e e n d e r ? A i n d a c r a t e m p o , J e s 111 e a t a v * 1 da s\ v o O a Se u s o l h o s t i n h a m u m o lh 1 r U io TB o d o l o r o 1 o s u p 1l c e E l= t e n u e n o v o a q u e v c l 1 v a o s o l h t » d o 1 e 1 p e c t a d o r e 1 , e s s a n o v o a U o f l Bu = qua de r u i m n Bo c x l 1 t b , q \ 1e m p o d e r t = i m p e d i h Se o p o v o c o m p r c c n d e l 1 d o r e p e n t e ? S = c ? d e r e pe n t e , n u n 1a m a s s a i m p o n e n t e d e m n l h 7 va de ho m e n s e c r i nn ç a1 , e 1 e1 av a n ç . , m o s 1 o 1r l a d n B, a f o g w e m n o 1 n o s c u d o 1 ? Se n n m n a m 11 gu e 1 t os


02

1ï n

-

se

r a e

,

-

com

pu t a m p 1 m i o

co m o a l

t 1m

i t o i 1e

qu s e

d e n t e1 c o o 1 o u t r o ls

qu e lo i qu e a c o n e u

qu e -

t endo

os

»e

e

te

n

a sn o

c

har

1 l

po i o A

Qu e i m p o r t i

a

m

i

? s

e

-

e

as

plr = çi m

i

pa r a r r

i lo

chi i «Lada

p r e c i pl t a .

1c a

pu

do

d e b a l de de

o e

m

se

in sta n tæ

os

-

de Jei u s chor a t li . as l ig , Ui g r i m 1 s e t o d a s a s i m po r t a n c l la 1 em

to ?

w l i o i n da g a J u d m d e 1s li gr i m a s i l t ru r i a n ge r en te o p r 6p r o e q u æ r a 1e n 1 p o q u e Rq u i 1 e a b a t & lo a p d a r ; m a id l Io c o m o m esc r a v o o te m po ó o u t r e m ; e i s po r q u e 6 t i o I n d o c i l A 11! s e M n 1 n i o pe = J u dl s i n t p e r te _ ,

q ue

1i

dm

ess El

cb o r a m

qu e

qu

1

e

r i e qu e

c

ha r l1 m oo r o1

co m o n o m e r c r do O t e m p o p e r l ¢ ua m pe r t e n c e à c r u z e ao c o r a ç o d e qu e m or re ti o l e n e n l e q u e c o r a $* o v l l 6 o d e J u d u i ! A W o n n m 1o , c o n t e m n o , e e s s e c o r 1 i o r it1 Rm ç ¢ = na! t 1o i l t e Qu e m s e n t e M de o u v f I o ! J u d u c o m p r i m e o c o n t r a o 1 o 1o e e l e c o n ti n u a =B m » 1i os ma l H- P co mo u m t ag u e l 1 \ r e v e l w e a o p ú b l i c o d» w nw o s £ a gr a d o 1

-

c

1

11 t e l c

1

l = i*

Scanned by CamScanner

\

\

pe n t e , p 1n ha m

E t

en t pr a n to 1 d i 1a c e r a n t e l P 1 cr u z g u e ö qu e

r e s_

11 m

e n to 1

o

E m v e r d a ¢e , i l s e é Je m qu e m o r r e A 1 m o a þ i u d1 * d ó ? J e o r 1 r e e m r p M e pe r c o c s u o i mi i ve m n s f r e m i t o s l e m r em a s pe r n a s o p e l to , o r o s t o E ia o po = 1 A r e r p l m» ç i o a e « p a s 1 E le m o r r e v e l ? Só P ár a N i o eM 1r o Jesu su l 1m A I n da al r d a n a Et e e s t i a i n d a n a t e m ? N i o Ni o N o J c 1 u s m o r r e u No! H o 1 tm a L T u do e st i c o a do M

Ma*

u as

de aa as m i er as , 1h e r e s d · t e m , t e r o

m o m en

ou

em

t

re

a co m

:

t

bs e r v n r D

t em p o ? Or a

ora

com

,

o

án t e m

t a de d e

p r e g u ço s o t a n ha , .

m ai m u

o

a

co a r m

a le v

i e

v on

c o r ta m

p r e ss am m

bem

em

m on

-

-

t e m se

dei

m elh o r e m

m o u 111 c a o

com

De qu e

g t o e i 1o a p o n t a p &

a

e

Je s u s

da 1 t r e v a s da t e m

ac im a

,

H o sa n d H o s a n a ? N i o J u da s f a r N o I · r i m e lh o r n o 1o l o

-

e

alto

D

m Ol a o n h o s e r pa n t o 1o s s e r e O h o m em d e K a r i o t h g a n h o u V l t · Q u em l h a a r r e b a t a r i 1 « o r a ? A c a bo u s e Qu e o a p G w q u e t o d o s o s p o v o s s e a j u n t e n 1 s o b ir e o

H oe got a; qml lu ehõcsdebocasel ·dmem oaa n ! I u n dem 1o Ca l v &D -

H

a

de

m ar se

'

n

q

gu e e d e l t r a r á m a fa q u e

sa n

e n co n

o

á a

p

o

o

qu e im po r ti ? cruz

in fam

an ·

um n

i

o

e e

! ¡ n 1p a l s i v e l , J u d a s e x _ o c · d · Ye r seu o 1h w d e t e m =e u m i n s t a n t e n a l a c e q u e , On t c 1 r o ço u n u m b e i j o e 1 de u 1 u de a n o De p o v a i s e e m b o r a l e n t a m e n t e O t e m p o t ö d ò a ¢o n lh e e J u d · 1 · n d 1 s em pe r t A m o r to

)

ta m be m

l o d a e B1 , p e r ¢e n c c M e e J u d u f l r m eu c o m o u m 1 o be t = n o c ¢ m o u m tm pe m d o ' , c o m o u n 1 h o m t m W e em nB i nl t ame n 1 e e 11 eg r e me n t e só no mu n d o . pe J e n u e d t t 1b e r ud en c e be 1 m 1 e d e cho ra m o n i m â 1 ? Ch o n F in i e 1 d1 t e m u n l r i o m 1 l i g r i m n h t w a terr

a

cam

in h a

,

com

;


-

\ q

X

TOa i n d o , co m

l m p o bl d pi to u

cam

n

d

de to du

1

as

t o d1 s n o a b it

lnh1 -

n o r me

=

od r

a

t o r ç1 1 d o

-

g1 n

m un

do

1

e

p

m o

su a

-

I nvel

e

c_

e

qu e

.

m do

er

tl

co -

a

do

« u

d1 n d o

sem

c_

r

,

s_

a

T t o Fs c o m a r m m h o s o , J u du d e K M o 0 do b a n h to u se n u d oñ · pE m p o r w o 1t a d o m e 1 , n o d l a 1 e gu l n t e O 1 Ju ï = l e O S 3 0 d a c r u c i a c a ç 1o d e J -

r

os o u tr o s m e m

t o do 1 M 1-

0 i eu

1

ro 1

n om e

\

d o1

1m

%

r ic o 1 e e n w o r g u lh o1 o \ do m do 1 e u c o n h e e lm e n b d a l e l R e c e be p in m o T r a i d o r e m d l t n c 1o e , m m o 1 e n * o u t r i r a n ln . 1 1 1u v o = n e m , o s Mm e c im e n tn ti v e m m o o m d = hq o e q u e O1 o u 0 1o1 c a n te e n e 1q m ala in s iw

h.

,

p o de r

1g n

e

or* .

n o 1m

go

, ,

-

er

«u

eu

0 re n a

J u dm sa u do u , h edr im s e

a ge p Bi n da de pi r u c i d 1 r

i ln

ro

e o s m M br o s do æ 1 p = e pl¢. m e n t e q u e n 1 o l l )r 1 u m 1 a, h u 1 n 1 n o q u e m ln e t o t p u r o e m en e qu e i r i m e 1 J u d« d e t h n 1o r u t e j a v a di 1 n t * i e pe r t u r b= r o bw M c r u ht M em p m s1n

Scanned by CamScanner

»

u

d ou

c1 a v = m

1 ln

s em


Co m 1 sau d=

jn

o

se

E

r

n

Ca l f

.

0

,

Ju d e 1 n o

m o str an

d o -o

con

com

tin u

olho

o

Ca « a z

m oe

q u e r e s q u e te -

ou

www ou Qu m t o t h e d e r a i a ? T r in t a

C1 l f 1 z s u f oc an do r l v e is Qu e e m

d a 1 de p r a t a

com o

a m

igo

· _

a i o t ba d a r á do D e é p o l tr l o

J u da 1

,

m o r di

-

com

tar

r

io t cs

a

J u d a l I 1c o t e1 e 1e Ju da 1 o T r a ido r

1 D1

i

An e 1e

dil l e E m o 1a i ci o Qu e V = i te d1 q u l N 1o m 1s

In d u -

t -

-

1n

-

-

m

al

tm

n

n

i

o

e

m ed o

de

ser

Scanned by CamScanner

pan

pin . r e pli c o u S a be ia

so

b

0

av a

peso d os p e_ m 1ia e m a la p1 r

i

um

ca

co m

¥

A q u e le q n e

d1 co n

b e ç · d o c Ju w

voz

c1

d· ?

e n ta 1 a

B h

Jo g 1o e o

l 1 e1

r oa m

Dl z e L de n astes

sa

e

b e 1s b e m q u em cr u c i n c al te l

tem ?

Sa b e m

l

Vu

te em no r =

h r = g· r o t e n u e ún ic a pal a n in M ir 1 v ó u q u e lh e s \ d a v a o s o l h o s e a t e r r a f r e m i r i 1 so b o p e s o d a t m p l a c áv e 1 v e r d 1 d e ' H rs a 1m il i El e s ti n h a m per d d· Go _ t 0i \ h a m v i d a s e r + h æ i Bi r o u ó n t o e n v o 1m 1= 1u z a s e t e ma s c o W 1l a! iam ! HE e 1 l a s · qu l , u p1 l 1 v r a s t e r r i v e is qu e th e i l a ce - I t1 g a rg = n 1m w E r * i n o ç Fn t e * Ni o m \ 1m r E s t a 1a o u v i n d o ? J u d a 1 v o s e n g 1 n o a , m pu ro te ! da 1 v o s e n t r e g o u u m 1n E 1 p e r o u E o u v i u a v o z 1m p a « i v e ] e s e n l l e Ana qu e r et m u l1 1 n o1? E e r a i w o t u do q u a n to c » e fo q u e n a o m e compr een ees f e z d 1 a c o m d i ¢n i d · d e ¢ e m p1 l l e c e n d o m i l l 1 i n Co m

v on

qu e e l e gan e t te m po p u a An i l U c»

c ra

-

te na

=

to u

,

s o rr iu 1o r r i u tam h e m e p o r , 1t a n e i r o s s e m b ] a n w p a ae o u , c o m o u m n o n da 1 l e r e l g , u m a e g r e s o r r i 1o o q u e t i n h 1 c ar a de c h e go u m e s m o a u dB1s e m p 1 1d e c e u v i d v e h n e n u e m m w 1 pdo S W i i n é b m a p o u c o m a l J u da s n i o m es co n tc n te J u d a r n i o 1e l a s t i m , p o r te r d d o d e 1p o j 1 d o M i sa tisfo ito N o 1e r v i u a ca usa sa gr a da ? M u c · tu a s a m , E o o m = i 1 1 * b &o ¢ r a d· 1 go r * , n 1o e s c u m J u d 1 l e n 1o E 1e é d ¢» m ns k o n o»

t o d o s b1

*

o 0

u m a


V öe e m l n o ce n te J u d a s v o s e n ga n o u J u m ¡ n o r mt p ! m a ta stn P e a W l e q u e t i n h a c a r a d e P_ so r r ir m a s A n a z qu e d o u sc g h c i = 1 e n x u g1 v a b o c e j o u C i l r a z b o c e j o u t a m be m e , c o m o r o r to d a , d 1a a e v oz E s e t a t a r d a i n t e l l g ën c 11 e Ju da a ¡ s c u i o t æ ! E ' u m i m b e c i l u m i m b e c i l i 11=u p o r t a v e 1! C o m o ! e x c 1a m ¢m J u d a s i n v a di d o e M a s q u e s o l a v ôs v 7 o s s o m b r io D r o r u Re n t e s ? J u d a s v o s e n Ba n o u pr e e n d e l s N o to 1 = Jq u e e l 1 t r a l u , m a s 1 w ó1 , d b k a w sa p o d . s qu e e le e n tr e g o u p ar a m o r t e In f a m e i m o r t e et e r n a T r i n ta pr e

em po r q u e pr e ço os ho m me ? " E o n 1a r e a s li a r am o se u t o da a e te r n h a s d e ix a r i a m 0 l u g a r q u q de a tó a qu i n a do e d a d e , l h ¢a f o 1 d e t -

M o n ta n h a s , -

d&

do v o ss o sa n g u e

g u e 1m p u r o c o m o a l h e r e s de sp e ja m fo r n e j n o p o r 1a l d a r u a A h ! s u m o s a c e n l o t e v e l h o A n a l 1n s e n s a t o , t o d o i n c h a d o d e d d a , p o r q n e n i o ci eat e u m a m a e d a d e p r 1 t a , u m o b u i o a m a ll ? P o r q u e I e r i p o r e s s e q u e te por t o d a 1 et e r n l da de r 1 da q u i r u d u de e s c Br 1a t e c 6] e r 1 : C o m u m go d o , A n d o a m es = J ud i 1 m a I n d l f e r e n çi , P ù i 1m m t u do ¡ go t a ó e e u t o l s e a d d e = er t o e gr i m aoa * = A n l m 1 l 1 , s a b e l 1 p o r q u e p r e ço n 1m os hN " 1 v a 1i 1 r a m o s e u S a l v a d o r ? tui q ue e 1e s ? s 1 l r l m du s u a s l a p » u l u 1u i a m d e r = v a : e 1q o s c u te m o r do 1 h o m e n s e v r l1 m d e » o m Se e u v o« ! ao asu a

1u

1

qu e

do

as

ava

\

N

/

qu W

l o ao

r a

?"

l a ge

e

=

b

co m

r

?-

m cm

v o ss o s a n

br e

a

-

v ossa

1

m em

el e

1o

J u d as q u er I a z e s e d e pr o i e t 1 ! E le m ' qu e e qu e ¡ a to ! o . , , o lha r 0 e l a n ço u u m c a r a de p _

bem n ha

r ia

-

-

"

E

m

i

v

,

0 e

l Uw l d » O v = = On de e l l i o r e^ v1 co o n de , p O eÆ 1o

·

d 1D

o

H o j e , v i o ¢= l d i 1 ¢m d o m e A pr o _ s e m p n ?, d i r e M -

b r e J u du

m u

Scanned by CamScanner

a b a t e

se

e

o

-

-

-

!

'

o

e

"

o

"

de r l o h Ju d e u s e p a B

lh d

n

_

ch o r w

do ? m l d_ C Ani l

en t e

de » r e

n

e

u

i tu ta n t e e

C J u dw m a

W

a

-

1

11m l Se m e l h a v \ = e s s a M H o u « e d e l e , d e r d e n h o s a n 1e n l e

um

o

æ X

W oe

a

-

On d

t

H

,

um

e

o

qu

\e

re

e

be d

re ce

po u c o

e

1n o 6 o q u e t e 1 t o r m e n t = T On t p o u c o m a l s d e d m e in o , e d i n a o s t e u 1

¡ i lh o = ! D e ix t e m e n te

ou

c a ir

N il o

q-

en

i1 1

,

q u e tia »

-

m

se

t

e n e 1 o 1n

e

/ a

dw

vo av am

e c 1 i1m

1o

obu

br e

qu

ns

-

m

en

te ï a

co

m

mo e ro

c h u h

v nm

n o


100

do d

o

UCe r d o

^

su a

qu e

l o n ga m

furor F

-

do

m

e n te

a 1r a v

e

w

bo l s a

ço u

den

a

te

D e po »

n

de

v e

e

pr o _

c u 1 p 1u

,

de

m oe

ra

no

chi o

ass

v 1e 1a s

Pa r e c e qu

,

e

m u rm u ra v

"

r an

c h o r a s te

,

co r r en

o

t=

te w

aos

d e o

m i t a1 a o t e a

o

per m l

lh o 1 q u e t e e n ga n em si o q u e m i n t a ; n o f ogo , J u d u d e K a r i o t h '

n

o

be s di »

o

J u da s T

,

e

Dr e

cora

pe r

o r v a 1h e s

'

a

fe ta

va

p a r t ic

u

la

rm c n le

d i sc í p u l o

o

do MM o d e 1a w u n a s , o 1 C i 1 v a c o m d o ç u r = m c a b e 1o 1 u n d o l e M a te u s p r o n u n c i a v a c o m v o z m » 1 Bo 1 d e J o l o d e S = 1o m i o U pi ll WW 1* l l e n t o n a c ö 1c r · v 1 1e 1 6 u e e u e q q m o r de 1 l q u e 1 h h e n ói ; e 1 q u e l e q u e -

m a

up

o r le

Nl= 1

o

,

do q u e

J u du

o

qu

tom

e

de m

o

a

t J1

T to d o 1 , i p r i m e i r 1 m d er o qu e a r co m e r c e o s e m b 1a n t e p

Po r t i

scM

qu e b o j u d1

e

r u

i v 1 do

Ju d e u

ao

,

co ns

ide r a

r m

-

o

d a* p r o n

un cio u

a

m

H &

is

a

i

es ti

l E 1e

o

a ten

i

ta m

-

° te *

! D e ix

_

de l 1 g _ 0 O 1 d i« i p u l o1 e « a m e r «u q l b· d w n u m m e s ll e e s c \ 1t a v m T « mu n a i n da q u e a d n o qu e 1e v · f ór a o s a t 1n g 1s s e t m go a d o g i n s· d o 1 t o d o 1 L e r 1r r o m p e r e m d e p o r be m e 1 w v am ta l v e z h o u v m e n o v o s t u · d e n t r o o 1 1 o 1d 1 d o i Ma l « U e M a r i a d e M 1 « d a l a . A o l a s u p l 1c \ o s do M

Ae n

Ds

u

e

o

r N te

'

« e

do

-

W

d Ni

sa

i

m

ai

!

-

da s de s u 1t o J u da s ? C a l l H

% é m d i gn

m a to

Po r e m

im ! '

P e d r o e r gu e u 1n v e t i v a s e b r a d o s br a m i u V « i te d a q u i , tr a i d o r 1 V a i t e .

Te

lu s

& da s

-

n

tre m en te

o

B1a

assu

la

l 01

,

l=

Scanned by CamScanner

c

i

e1

tro

e n

u

b· t e

,

e strc m e cc

o

o

a n

-

d ia do

e *

fo l

um

,

n

do

ra m

,

l o ¢o

Ca ç a

con cer to

=

sil

d.

be m

a

A l e gr a i v o p u pli l = s d e J u d a s l o t b > A c a b a i s d e v e r o s 1m p a s E i v e i 1 r cs e a go n e s ù i o d ia n t e de v ó= o s , ? Eh v o 1 p o l t r õe s i O n e e s t á J -

de m a ta

r

d e

J

m e q en t o

am a

do

n

e

,

p r c g1 do

t

do

ra to

?

a u to r i t M o n a v o z HaW a lg o do ho m em de K a r l o t h ; e T o m , si o , n de u T ú s a b e s m u i t o b e m , J u d u i. M e s tr e f o i c r u c i f i c a do o n t e m á m E v ó1 o p e r m 1t i M e s ? O n d e , s -

J

a nc io

lto

1

-

o

a m o r

?

r ou

Qu e

quen h a s u bm o n o ss o

e

n ti o

T

o

esu v a , d 1s c i p u l o

a o n d e c a t a v e i s v ö1 a o 1 e r , d e \n f a m i a o v Am g o T p o d ab a l a z e r , ) u 1g » n U m e s m o

ped m

m a de h o

ao

0 qu

e

E &

\ ú qu

B

e

di=e

o

im l J u d a s d e K a r i o 1h & de c h o f r e pr o r o m & u

T o m ó? A h !

-

e

,

qu á p-

d1e

,

-

!

v=

b i

cs

q

do

1e

faz e r

v

an

¢a n ·

ua n

c i d·

do

de

1e r e

= m n

o

l

c

i n im k ! Sr

am a

a i ze r

n

,

se

n

1oo

de u de ] n d*

cm

o n n

Bo ïu

sc « e

tr

u

ca

be p

o

qu

m =

p e r gu n t a c ho r a

c m

Qu c b r ¢<m 1 e L 1b e o o t e u ti lb e sc a f o a g ; te1 Meu m ho pa o

.

o


1 1 103

l o g·

à de v o f T= N i o l e l 1 n ç u i g u a ? N i o t e a f o g u a o m e s m o t e m p o q u e e 1e ? o g e 1m n = ! p ed r o n de u , e m to m s o m br io , as p a la l r 1 d a l d e J u da s : Eu a r r a n qu e i 1 . m a s Ele m es m o , * dia e D e i x · 1 Pár a : E O e s c u ta s t e ? z o m b o u J u du Pe dr o 1 se i

qu

·

e

J

Jud a1 m lo p r e diz ! N 1 d a d e Jn m l m r u b r o de t o do s o 3 ßo 1 d e J e d i 1 -

hece

que e

n

r 1a o a

n »

i

o

h om

Po r que f o s te p a r

n

De de 1

Ele do é

-

-

E

c 1l

lid

o

P= 1w

a

-

o

m

dp c f p u l o t i m be m

M é

n

n

o so

lh ·

m

l-

·

-

o

P e dn ? P o r d o l o go Qu e o q u e i m pr ñ T , ] n s e n i o po d& = !

Jm m

m

1a c r -

i l ic a r

i l +c i o s do ?

-

f r im -

en

de

b r ° S" ta l =

u dw

v

U

m -

-

a

a

E

se

m ar a v

-

-

1o p a r

i

um

a

o8

e

1

'

M sa

go n ha

h-

de b 1 i x o , e r o n de c r u e -

g$

?

t e

e

o!

ou

-

do

-

T

,

t=

r

i

p e dr

m

o

Jo

? -

i

Scanned by CamScanner

m a-

e

H -

r o s

1

e

de

1 1

E le

ar

o

-

\-

pr

o s

ib i u d e -

o

n

ph l in gm

p or q u e

e

po

P tr q u

é-

-

qw

r

P

w

E =

-

e

-

-

-

E l e é m o r »o Jo i n Co m o o u sa m m as tm i W g ? q u a n do a s del e esti o P t r P e d r o q w 11d o a e se c a J u du o qn e e r a p E J u d w o b et o , v o s r e 1 p à n de m o m i e n te J u d as de R o t h r e r ! D e v i e i l l a n ça r v u « a o c a m i n h o , o s = g1 n 1e 1 = ¡ o 1d 1 d o l p e 1o l b r 1 ço a , Er a pa l o g i 1o a n o b o b o l a n g u e Era p B c i t o m o r r e r M o r r e r ! E Se u P1 1 m e 1 m o 1 1 n u m g r i t o d e u lp au 1t o , v e n d u v o 1 c h e gu t o do 1 o

»

uh t »

-

¡u n t o 1 ! Ju dm

so

d e t o d o o pe c a d o r N i o pp q u e c o m e s i 1 r a p d o s t r 1 i d o r e s a g e r 1 ç Bo pu«l l i i e1 e d o 1 m e n t l r o a o 1 T H z c 1 d1 tem c ó¢ o 1 T 1 r r u ti h i à 1u· -

ga d o s

que

O 1 v er

Qu

?

um a

-

t r aidor e= r4m

ilha

q u a n d o há e

qn

w

V * d* W E ¢w i w u 1 n e l l , c o m o W eu m E J u du , c o m c ói c r so br e e la c u 1 i u p E l e t o m o u t o d o o p e «a d o d o m u n d o

-

Jew

m

pa r

gehe

!

e

diz es tim n

ex

i=

po

l

a

{ o s 1e

o

UTA

a

C 1 l 1 te ! p r óp r i o q u h

e

ge h m n = ? E s e { que te se r v e ç i h a o f o go q -

a

p

em

=

so 1

T ú t a m Þt n

=

c a

lo t

.

,

er

l

ue u

os

b r = ¢w

e

not o

==

c u r i o 1 l ó d e . c o m o a e v i» e m z exn 1 ua v id e p p e 11 p g u n t o u 1e n t m e n t e C o m o ! c o m e 1 t e ? T r m be m d o r n 11s t e p o r , v en tu r i 7

n a

u

um

o1

pr a to 1

e n ta i

cm


105

104 Eu dor

i

t a r ia 1 p ó1 a m

ben i

po n d e u P e d r o i n c l s i v n m c n t c e b a i x a n d o n c a m a s e n t i n d o Já c m J u d · s a l gu e m qu e po d i a m a n da r D o r m i c c o m i T o m & c o m v o z Hr m c e r e s o l u t a d is s e , T u d o i « o e r a i m p o s s i v e l J u a s R e f 1c

se

to

os

m

re s

m o r r es s e m o s

E qu

D Br m

e

se

to

r na

Ped a

J o ko e c u ? d a d e n a p r óp r i a b n

q

um a

ar vore

t a d1 pe lo

m en

b n d a1

r o

v er

ue

no

d e e s t á e l a ? W p e l l m 1 l di t o , T m s e r ás s c m p o s t c r l da d c e p r a s e m p r e s ad c m a l d 1 ! p o b r e ; e v Os t a m b e m 1\ t a l d 1t o s t ú m e s m o , S a t a n a z ! v a d f e r o u J o ão e l at et 1s e T i a g o e o s o u t r o s 1s c i p u l o a , t o d o s Rc p c t Br a m a s su as p 1 l a v r a s 56 Pe d r o g u a r d o u s i l ên c i o E u v o u p a r a El e c d j s s e J u d a s B r a n d i n d o a m o a u t o t i tár i a Q u e m v i r á , c o m o I s c ar i

d1 do p

c

o

11 cu

o n

pa r

to

ec ia

e ma l u d 1d a d o

cr u c

t

pa

Je s u s z Eu Eu ! E u

pa n ha r te , e = c M a s J o ao c o s o u t r o s m ou P e r o e e r g u c u e ir p n do i s c i p u 1o s r e t i v e r a m n o c o m e s p a n t o n s a t o ! e sq u q u e e 1e e n t r e Bo u o M e s t r e ás m ã o s d o s i n i m i g o s ? P e d r o ba t e u n o p e i t o c o m o p u n h o c W : c

a

c

m u rm u r av 1

ho r a Ao

r

n

V OU

t * 1 o u v i n do

ga m e n t c e i e u , Sc n h o r ? A o n d e de y

to

-

£

cav a

o

ta l

s

=

w

t em co r r e r

dt»

m u lt o

Ju Pw s d

1s

se us

oa

lh e r a s n 11t Dr i q er co

Scanned by CamScanner

o on

l u ga r , de

se

no

o,

to r lw o T

o e1 .

¢

p 1m

m

ul

ta

1o

b

oa

A

W

W

u

th e 1

-

I n » m id t Bw e l e

u t1

1e

h l ! V tm p 1 r

-

-

m e

u de

o

h e

em

-

-

s

i

-

»

l

ê£= o

W

e

-

o1

lm

1

· qu

·

os

a;

,

t 1 ? 1r e l p 1 r *

o

p

c o 1n o

i m _ Qu e m ?

v a

J u du

ir ?

-

ner o

cM

-

M

v o o1

de

w e

am a r

d e Ir

J e d i1

o E do l l i r m i

ct m o

br

ls

o

c

,

a

v o ltw

l *

o m u i to

acom

lta v

o 1

,

u w w w r&

ra

1

r o 11 v a 1n

o,

1

r

m

1e c% e

Ji h u 11 d o O 1

1t i m ç i

ï

to

mo alt

a n

v *

E m 1 c 1ç 1

v en

1a a

a

er Ýr em

qu

: m

P& m

qu e

Ci e

th

o

d l1 d a

no

1 e

t o r d da ; m e b

-

Er 1 n a i o h · v 11

n

con

v en

le K M

h-

\ i(

te d e J es u 1

or

de Je -

acim a

t H o d o T e u In = j 1wei . Fe r r o e ?C em m m n e n

! &

l

w


1oe

i

Ju da s p da -

1o

a l n a

l

e

â · 1o So u a t 1a r ö c a n » s e a P a d e u s a i 1t e s d e

107 a t1r no d e a p r o d c c i a m Ji pet r

n om e ,

h e g o u a o c i m o d a m o n t a n \1 E, o v e n t o c a a me r e to r c ida ow i n j u r 1a d o p e l o M o v e n t o l h e dl l i a d oce m e n tc c

f u

pa r

a os

l o n ge s

A c o lh e

m p

ú

es to u

b e

de J u

-

o

tr

com o

do is d ia 1 J,

tr

o

i do r

a

a n

m m o

um

1£ m v a

m

,

T o da th e

lac

a

de= e r to

go u

se

e

i

e 1

e,

p1 r a qu -

ora

=

Ci dade

m o « r 1r

or a

e

d 1 de de w w

e

m n

-

G1 ü h

e E le

r

= n

o

e. E n

ü e l od o s

J ude

-

t 1;

A

1o n

-

n o

X o texn

os

po

M »

.

m

nt m

F

dev aga q u É

is

a

po

qw

ia

n o

-

-

o

n 1t -

o m

lj

n

1 o 1t o u am

o

g r i t o 1 de i o rcd o

en

e1 p m e

to

-

s a b 1i n

-

\

4

ge n w do m

\.

Scanned by CamScanner

X

de

vi

pam

u

ta

o

e

h eu æ«

-

,

i t omon dr uo 6 oe ov en l o

co m o sc

J

t in

«

,

t r a 1 ¢=

r b r a qo s e n t m r u z a r a 111 s e e 1 « m qu e e m p o s h ú m 1d o s E f o i ta j e J u d1 s d e E w l o h de N B o d e a te m t ó r 1p 1 o u , J o c o r p o r m 1o u 1 o b r e o it e

1 d a e l d a d e s a n t a e o e s p a ç o da o 1 o 1 u e v o l d e r w u o l t a q u o q i q N o en p , v da p e l i m o r t e o 1 o l h o a l a c e de f o a r = a h d c o Bd o e s g s a n u d d e t 1h o 1 I n j e a o s g D i n v u i1 te o m o d o i s gËmeo m v a D e m a n hi , u m Dan da nt e d e o l b « a g u do r o br e a i · d· o c o r p o d e J u e o br iu n a t

m ûr ia

»

ou

/ m a

os

ou

e

t r i ¢ lc o do t r a i d o r q n o n em i n t e i r a « a m in i o -

éa w d r e w l do

pro .

n co

lo s

c· v *

ec

C

pe -

a 1o n

as

: 1

ao ann

J

do ó Pe m

ce

n

ð ew

/

do !

n sa

l jm

t sl J -

s e u a dia c i pu l o * \ E i ber nt E s t á b c m e s ! i c » p u n d e u th e Ju dw , pr e p a l ii o u n s r a n d o o n 6 c o r r e di o & co m o poderi 1 a c oi da r en e n g a n á 1o e p a r t i r 1 e , a t o u a d e m a n e i a a p ue e s e s e u d i o e b b m q a de r s o r e o q : , l

ga t o 1

å1

c 1a

-

e

ba m

u an

a

on

m -

o

e

qu e

Judas Iscariotes (1942)  

Judas Iscariotes (Judas Iscariot). Tradução anônima (Anonymous translation). Norte Editora – Rio de Janeiro – 1942. – 107 P. – Formato (dime...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you