Page 1

O B E A S

PE I M A S

'

l¢ .

Scanned by CamScanner

>


Es t a p u b li c a ç ã o f o i d ig i t a li z a d a p o

M ilt o e sfo r

co m o um

da

Le o

do

n

Sa

nto s

ço d e p r e s e r v a ç

br a do

o

s

esc r

it o

r

o e

d i v u lg a ç ã o

r ru sso

id N A n d r e y e v

n

.

( 1 8 7 1 1 9 19 ) -

p u b lic a d a

(Br a s i l

Th i s p u b l i c a t i o

M ilt o as an e

no

rt

n

Po r t u g a l )

e

h a s be

do

t o p r e s e n re

w o r

Le o

n

k

n

o

Po r t u g u ê s

em

s

en scann e

Sa n t o an

s

d d is s e

f t h e Ru s s i a n

w r

m

in a t e t h e

it e r

id N A n d r e y e v .

( 1 8 7 1 19 19 ) -

p u b Bis h e d i n Pb r t 1g

u e se

(Br a z i J a n d Pb r t r g a l )

Scanned by CamScanner

d by


Se

est e

v o c

ê

t r a b a l ho é út i l o u d e i n t e r e s s e p a r a

a gr a de c e m o s s e u a

,

No t a

n

g r e d ir

o

n e n

hu

d iv

em

in t e n ç

m a

d i r e it o

e v e n t u a is

po io

o

de

u

lg á ¡o ! -

t r a

se

n

s a u t o r a i s e x is t e n t e s

b r a Pa r a q u a l q u e r e s c l a r e c i m e n t o o u q u e s t i o n a m e n t o Fa v o r e n t r a r e m c o n t a t o c o m p e lo e m a ü U so

br e

e st a o

.

.

.

.

Æ

ï Ft hi s w e

'

w

r

k is

u s e fu

l

in

·

o 1

ll b e t h a n kf h J f o r y o

N o t e t h e r e is

n o

ur

i n t e n t io

t e re s ti n

g fo

he lp

prom

n to

to

in fn

r

yo o

u

.

t e it

n ge a ny

e x is

i n q u i 1y rn m

o r

m e

qu e s t io

n

v@e m a

il

,

.

p le a s e

c o mn

co n ta c

by

t

em a

il

.

+ + ÆÆ

Pa r a

/

m a is

in f o

rm a

o ·r m o r e 1 n b r rï ì a

e

le o

n

id

fa c e bo

Scanned by CamScanner

-

k

so

br e

e st e a u t o r

t io n a b o u t t hi s a

dr eye v blo gs po

a n

o

qô e s

.

.

co m

t ho ï

u

t co m .

/a n d r e y e v l e o

n

id

.

br

.


O br a s P r i m -

a s

do

C o r 1t o

F a n tá s ti c o

I N T H O D U ÇA O, S E ] . E ÇA O E N OT A S I ] I O GR Á F 1C A S

J . \ C OB P E N T E A D O

L 1v

\ A. T I N S

En

O

E D I F I C I O M A N TO D E A +¢ Ð n A n E S1 O P A U L O n u A r o c h A , 2?I ·

Scanned by CamScanner

-


O br a s P r i m -

B

¢ o

a s

.

Co n t o F a n tá s t i c o

·

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


· 1

q ü ên c l a d a q u e l e ) f o r a m n l o e r a e x p ll c ú v e l e o

é

M

l do s

ev o lu

P a

o

en c a m

qu

com

con tn m

e

s ur

g i n d o e x p l l c a ç öe s p a r a o

uo

p r óp r i o e a p 1r i t i a n 1o , e m c e r t o a I n g l a t e r r a , F r a n ga e E s t a d o a U n i d o s a s s oc o c i ên c i a , h a v e n d o I n ú m Be u s

m e n nb r o a

ti s t a s , q u

e s t u da m

en

c u lta s e m es m o c ien

tro

e

da s

m a ia

f e n ôm

en o

à Iu z

a at r

om o

pe s s o a o

s

da c i ê n c m

qa 1

Ca m i l l e

F la m

m ar

lon

ôn

do s a m a i a r e n o m a d o a , d e i x o u v a a t a p r o d n ç 1 o e ôb r e a m N a s i a u a I n = 1 a Co n a n D o y l e f o l e s p i r i t a c o n v i c t o , e a a M a t ó r i a s d e W e u a , B o b ¬s s e a s p e c t o , a p r e s e n t a m , o e n 1 g e r 1 l 1 e J l l c a gü e a b a s t a n t e v e r o a s : m e l a , e m b o r a br in c a r c o m { a a u t o r a e di c h a , a a v êz e s , e m s ê r e s b a s t a n t e c o n a i d e r a d o s n a v e l ha A l b i o n Em

,

N o B r u n , Co el h o N e t t o c l a a a i f i c o u o E a p i r i t i a m o a e la e e d ed i c a n d o c o m o a m a ia c o n s o la d o r a d a s r e l lg i öw e m s e u s ú l t i m o s a n o a 1 pr i nci pal m ent e d e p o l a d o r u d e g o 1 p e q u e s o f r e u c o m o d e s a pa r e c i m e n to de s e u f n h o d i le t o M a n o , e ôb r e o q u a l e s c r e v e u c o m o v e d o r a s p á g i n a s , q n e O n o s s o M o n t e i r o 1,o ba t o , a do r de u m p a 1 r e f le te m l ¢Uaent e a t i n g i d o t o d u r a m e n t e p e l o d e s t i n o , s e g u i u a a p e g a d a s d o i l u s t r e m a r a n h e n s e , b u s c a n d o r e f ú g i o 11a E C o r n él i o P i r e s , o p o p u l a r f o l c l o r i s t a m esm a c r en p n o s s o c o e s t a d u a n o , d e d i c o u Be t a m bé m a e s t u d o s d t e n d o p u b l i c a d o , r e c e n t e m e n t e , v o l u m o s a o br a , e m tur m q u e e x pl ic a a u a c o n v e r s k o e o s f a t o s q u e m o t i v a e v o l u ç Bo o u t r a n s f o q& o

E m t o d o s o s t e m p o s , a g u r a 1n a i ß d e b a t i d a n o s c o n t o s f n n t di s t i c o a t e m s id o , I n e g ùv e \ m e n t e + o D i a b o que v i a de r e g r a , a o b o a m a i s v a r i a do s ee n o s a p r e s e n w M u da c o n s t a n t e m e n t e d e t l e n o m i r u 1 ç 1 o C it e m o s n o m e= D e m ô n 1o , A s o d e u , Sa t m n u l com u na t ú Sa n n n , B e lz e b u , do M a l, A n j o da s e r , E e p tr i t o T r e v a a , A n h a n 1 i ( e r t a d e o r i Be m i n d : g e n a ) , C n n h o t o , T i n h o s o , C a p e h C o i s a r u l m , D i a c h o , M a f a r r i c o (c o m u m P o r t u g a l ) , E x u «e m m a c u m b a ) , M o n n o , P e d r o B em t e l h o , B o d e p r êt o , R a b u d o , POr c s uj o S a m e n t o T a n e c o , F l q u e m o a p o r a q u l , p o l e a l i s t a s e r i a i n f i n da T e m b a e tc ,

.

,

;

,

,

.

V ic t o ñ

gem

r

Scanned by CamScanner

r

Ii u go

q u a s e ee m p r e

ito

sôbr e

ss e

r i dl cul ar i zando

de m

es c r e v e u

m u

,

a t

r

o n s tr a n

do

a


l m p o t ë n c i a d o " e s p r i t o d o m a 1- a ô b r e a s a l m a = b e m O i n c o m p a r á v e l a u t o r d e O ¢ Me r â u e b t a m f o r m n da ß bém f o 1 a d e p t o d a d i s c u t i d a d o u t r i n a d e A l h n R a r d e c e pa l m e s m o , n a a l i vr ar l as e s p e c i a l i z a d a s , o b r a s g r a f a d a s a t r i b u id a s a o g e n i a l p o e t a e r o m a n c i s t a , e n t r e i n t i t u l a d o D o C a 1p á r i o e l a a } ês s e v e r d a d e i r o b e a t a e l ze r i m a o I n f i n i t o , e m q u e 0 e s t i l o p a r e c e a e r r e a l m e n t e do ta l esc r i to r ,

D ia b o , p o d e m o s d iz e r , s e m r e c e i o d e e r r a r , e e m p r e g a n do v oga , qu e e ] c1»r e s s o m u l t o e m ae u z j á c a i u m u i t o e q u e n k o é t ito f e i o c o m o o G io v a n n i P a p ln l , m es t r e n o a s s u n t o , a f i r m a q u e , pin tam h o j e , êl e s e a p r e s e n t a a o b a s v e s t e a d e u m c i d a d ã o en d i a d o 1 b 1a a d, t a l v e z d e v i d o à f a c i l i d a d e c o m q u e o s h o m e n s e e th e e n t r e g a m , e m c o n t r a s t e c o m o q u e o c o r r ia e m " t r a s e r a s , q u a n do o o b r i ga do es p ir ito d a a t r e v a s era a d es e n v o lv e r t ôda s u a a s t úc ia e t r a b a lha r b a s t a n t e p a r a i nf A o q u e pa r e c e , t e m ha v id o co n q u is ta r l im n a lm a ç * o d e p e c a d o r e a e o r e i n o d e p l u Æ o de v e e s t a r sup d d p p o v o a o , g r a ça s à s l o u c u r a s d a H u m a n i d a e , t e n d o 1 t a n t o , a c a ça p e r d i d o t o d o B e u i n t e r ê s a

V

o

lta

n

do

a o

t

A i n d a q u e t e n h a m e rd e t i d o e s c r i t o r e s q u e a b o r d a r a m o m a r n v i ' h o a o , b ei n a n t e s q u e l l o f f m a n n , s t e co n ti n u a v in do , n s e n d o t i d o c o m o o c r i a d o r d o c o n t o f a n t li s t i c o E d ga r d A lla n P 1g u a l m e n t q o c o n s id e r a do , s e g u ir , " " E n tr e o s m o de r n o s po de m o s p a i do c o n to p o l i c i a l c i t a r K a f l ca , p e l o B e u s i m b o l i s m o q u e a ti n g e p o r v êz e s a m e t a f ia i c a , o u , m e l h o r , e u a a n g ú s t i a f l l o s ó t i c a ,

,

,

M a u p a a s n n t. de

r na s

ba s ta m en

te

ló g i c a es ta

n

ge

to p a na

8

ra

o

çöe s r a

s ua

lev

do qu e tr

t in

co n

o

u a

a u c e ss o

úlu

m a

a r a m

a ns

m ea tr e ,

o

pir

a

a

cu

j a i n f l u ên c i a

ôb r

p o n d e r l i v e 1, t a m b é m d o c o n t o f n n t 1i s t i c o

f asq qua te r m in a r

do

s

s uas

n a

de m

do

e

c o n ,

a s

m a»

t r i bu i u

pr 1

nc l p pa

d i çö e s v i da n u m m a n i cöm lo d e i r a s p r o d u ç öe s s u n s

co n

,

E n t r e e s c r i t o r e s q u e s o f r e ma m a i n f l u ê n c i a d o di 1c o «»l e o u t r o s t ó x i c o s , p o d e m o s c i t a r E d g a r d P ö e e B a u d e 1a i r e A g r a n de a f in ida d e q u e o s lig a v a n o v i c io e n o t a le n t o t a l v e z t e n 11a c o n t r i b u fd o p a r a q u e o s e g u n d o d i l r u l g a s s e a a o br a s e o g n e r o do e s c r i to r bo s t o n ia n o , n a E u r o pa . m e r c a d e a p u r a d a s t r a d u çõe s e m q u e s e e s m e r o u o f r a n c &

Scanned by CamScanner


I N a g r a n d e n a ç a o l a t i n a , b r il h a r a m , a i n d a , n o g ên e r o N o dle r , o im B a lz a q o o b r e n a t u r a ] , J a c q u e s Ca z o t t ' l d r n a n I 1 A a m e, r ec N e r v Æ, M é r i m e , V i l l i e r s d e I e e l J 1 f a r e m u a a e Ver ne , t e m e n t e 1 G a s t o n + 1e R o u g e , s e m it f i c d « f a n t a s i a e r a g e r a l m e t 1t e p r o é t c a e m u a s d e s u a s n a ép o c a , e ii o d e l i c i o a a s c o n c e p çö e a , j u l g a d a s f a n t ás t i c a E q u e d i z e r do s m e s t r e s A n a t o l e r e al i d ad a t u a l m e n t e M a n c o e T e ó f l l o G a u t i e r i q u e , m pß m o n e s s e d u i c i l g ê n e r o , n u n c a p e r d e r a m a e le g a n c i a a o e s c r e v e r , i m p r l m i n d o u m a s l e v e a t i n t a s r o m ii n t l c a s e m s u a s h l s t ó , o q u e a s t o m a t ü o ß u a v e s e s e m p r e a t u a i a ? A n a t o l e , c o m s u a a u t il i r o n h e Ga u t i e r c o m a e u a p r o f u n do s c o n h e c i m e n t o s d a a i d qu c i ên c i a s o c u l t a a , s e r o s e m p r e l i d o s e a p r e c a o s e m ,

q u e r ép o c a

.

T c h ec o v , P u s c hk l n e , A n d r e y e t t , D o s t o i e v a lq r , e i do t c u j a c o n t r ib u iç o te m t e n c e m à e s c o la r . , d e c i s i v a n o g ên e r o f a n t Ás u c m e r e b r a l

p o

.

Pir a

n

do

r

r en ov a e

de l l o ,

e n

do t ea t

q u e po ss

u

i

o

r o,

con

d

oa se n o

ho

p en i n s

de

r

de dei x

a r

u la r e

f ig u

com o

ra

o

ti l o i n c o n f u n d i v e l , l e i t o r o u e s p e c t a do r es

um o

e b a t e n d n os pr » d u v i d a r d e t u d o q u a n t o ê o u v ê, b l e m a s q u e o a u t o r c r i a p a r a s e u s t o D u r n d o s p e r s o 1i a g e n s , r ec Pa pin i, f a z e n d o n o s p a r t i c i p a r da a u a a n g ú s t i a t e m e n t e f a l e c i d o , a c a d a 1 i v r o p r o v o c a v a n o v a s po lêm ic a O D i a bo r e l i g i o s o f i l o s óf i c o n o c a m po es pe c ia lm en t e i i i da d e c o m q u e o p a r e c e s e r e e u v e lh o a m i g o , t a l a f a m l a r n a ep o c a d a r e n a s c e n ç a , e n t ã o , o s i t a l i a n o 8 . c o m tr a ta

c os i \ f r e n t e , di v e r t i a m s e e m c a u s t i c a r o s do s e e u a s M a t ó r i a s f a n t 1i s t i c a s b o a m e a , m e s c la n d o e m d e i r r e v e r e n c i n , z u r z i n d o o a f r a d e s i m p l a c u v e 1m e n t e C o m l n ov os, o a d v e n t o da R e p úbli ca , a u r g i r a m m u it o s v a o r es den t r e o s q u a is s s e m n g n i f ic o W a lt e r Po l is e n o , q u e n oe i se a p r e s e n t a e s s a Jó i a q u e s e c h a m a M ¬ t e n Bp a c o

B o c ca

ccio

Os

am er

i ca

n os

ee g u in

,

do

as

p e g a d a s d e Be u m d n c i a as M s t ó r i a s

estr e

t er E d g a r P ðe , s e m p r e d e m m p r e f e r do f lca n te a , H q u a i s Bi i o t i p i c o s e x e m p l o s O a R a t o a s o B , do m i t é r i o , d e H e n r y K u t t n e r , e O R a i d o o L e } »r o

In c o m pa r áv e l J a c k 1 o n do n , a o com a e u a e éc u l o s d e c i v i l i z a ¢ o 1

t e n do à f r

en

t e Co n a

n

D o y le

e

pa ss o qu e e e s p ír i t o a

W e lla

,

i ngl

os m a

m es m o n o

du r

ir r

ea

ec

s

ldo ,

l pr

»

I Scanned by CamScanner


p r e s e n t a r c o n c l u s óes v e r o s s i m W W J a c o ba , o b r i g a t ór i a em o u t r o m e s t r e br i t â n ic o , a i n da é f i g u r a c o 1¢ t û n e a s d e s t a n a t u r e z a 1 p o t a o s e u I n s u p e r á v e l A M ã o d o M a c a c o , p a d r 1 o d o s ën e r o , c o m a e u f ï n s l e s t a r r e c e d o r , é em q u e o ho r r o r a p a r e c e de m a n e ir a e u b j e t i w pr e r e u do c o m p r a z e r T e m o s n o t a d o q u e , n a a a n t o 1o g i a a d e c o n t o 8 f a n cur a m

a

.

.

t i c o 8 , o 8 b r a s i l e i r o s p r i m a m p e l a a u s ên c i a A c ha m o s p s s a v e r d a de i r o o m i ß 8 o i n j u s t i f i c ii v e l 1 p o i a p o s s u l m o a t r e s n es s e di f ic i l c a m p o E a q u l a p r e s e n t a m o s Ga s t o A f o n s o Sc hmi dt M o n t e i r o 1 1o b a t o , A f o n s o A r i n o s Cr u l C o n 1 o o s p r ó p r i o s l e i t o r e s p o d e r ii o e V l r i a t o Co r r ea con stata r , p e l a a h i s t ór i a s q u e a e l e c ï o n a m o s , m e r e c e m , d e s d o u r o n e n h u m , s e r c o l o c a d o s a o la d o d o s esc s em t o r e s e s t r a n g e i r o s c i t a do s .

.

.

d e G n s t o Cr u l a , é o r i g i n a l l s s i m o e c h e g a a p r o v o c a r c a l a f r i o ß a n t e Be u f o r t e r e a l i s m o , a o p a s s o q u e Sc h m i d t n o s d á b e m u m a a m o s t r a d e s u a i n t e n s a v i d a M I n t e r i o r , c o m ês s e d e l i c a d o e h u m n n l s s i m o D c 1[ r i o th t. s e g u e e t e i r o 1 1o b a t o , v e l h o a d m 1r a d o r d e 1 l a u p d d d i d t e x a r , co n u o e a a p e g a da a , e m b u m i o m o q u e a o . a e m l i d f i i l t t l b i l i i n e e c v e e s o e r a s e r am o aeu o r ig in a e x ibir A f o n s o A r i n o 8 , i n c a n s li v e l p e s q u i e a do r d e c o i s a s n p r o f u n do c o n h e c e d o r d e n o s s a hi n t e r i û n d i a e d e s u a g e n t e Um a s i m p l e s , e n c a n t a n o s e pr en dno8 a a t e n ç o , c o m N o i t e S i n i s t r a , e n q u a n t o V i r i a t o C o r r e a d e m o r 1s t r a a u a f ô r ça d e i m n g i n a ç o e c o s m o p o l i t i s m o n a be l a h i s t ó r i a q u e es o lhe m o s 0 h o m e m m o d e r n o 1 q u i # p r o c u r a n do e n c o n t r a r u m a I n so e v a s o e e p ir it u n l p a r a o 8 p r o ble m a s c o t i dia n o s e v ei q u e o t o r t u r a m , f a r t o Ja d a l e i t u r a d o n o t i c i á r i o c o m u m , e m q u e o s s êr e s h u m a n o s d ñ o v a s a s à s u a d e s m d i d a a m b i çñ o e e g o : s m o , e n t r e de v o r a n d s e n u m a l u t a f r a t r i c i d a e s e m t r ég u i u , v o l t a « e , a n s i o s o e e s p e r a n ço s o , p a r a o c l i m a d e 1n i s t é r i o , p a r a o i r r e a l , p a r a a f a n t a s i n . o q u e e x p l i c a o g r a n d e n ú m e r o d e e s c r i t o r e s e p u b l i c a çöe s de s s a n a t u r ez a , s u r g ido s ù lt i m a m e n te

0 E a p e 1h o

,

-

.

.

.

de s p r e t e n s lo s a co le ti n ea o s l e i t o r e s e n c o n t r a r o g r a n de s n o m e s da l ite r a t u r a m u n dia l e n o t a s b i o g r á f l c a s e e x p l i c a ü v a s e h i s t ór i a s c lo n n l, c o m Bs Ee n e a c l o n a i s , m u i t a s d e b s p o r n ö s t r a d u z i

N e s ta

a ln

g e la

e

,

.

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


O b.

s

-

P , i.

os

C o n to F . n t 창s l i c o

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


30 8

l ho s

o

to

v o

re

je p

i do

s

q

de

p Já e s t a

o

o l ha v c a da

u e

e

to

m e

v a

q

he g u ei

se

gu

m a ïs

a

po

.

e s po n

n

.

,

o l ha

r

As s im

.

,

f u n di d o

co m

a

a

pa

l

a

ga r

m e

M as

.

m e

de e n co n t r o à v a t d m o o r a n s pa m n t e q u e d r e e pa o s l u z fd i o s c a n d e l a b r o s

esm a

ta

d i s s e th e ho r a d e ¡r m o s ! rm a n eceu

ir

lo

n ta v a

M e

de

v er

ga

.

,

e

pe

.

seu

sem

,

m e

e

b e l o Jo v

m e

pa

ra

o u

a co m

p r ës a

s u r

c o m

o

do

s ta n

V

e

pa

m "

n

ha

te

r

!

u ro u

! em

,

qu

co m

o

l ha v a a l h des e r t o e do r

e

Em

o

deu

,

m c

bd jo M

en

Re v

-

de u

tes

e r

!

d i s s e th e em o s a in da

-

.

n o s

Ao

o u v

id o

h o je !

T

u

p

r e c isa s

m e

Q u a n do o 5

e a n a

A m

u m -

r

a

E u pr el

ida

o u

i n di fe r e n ça

c o m

co n

p o r ém

,

^

a

c o m e qa r a m

E s tä

-

E

e

o

rn a v a

u a se

m e

E la

tr

c en

Q u a n do c

deix

m e

,

n o

m e

a r ecia a re

v a z io

.

.

ß le p

m esm o

qu e eu m e Ta l q u a l u lo

em

.

a

,

ïm

to

m o m e n

o

l e v a n d o c o n s i g o m i n h a v i da a m n r co m u m ra pa z a l s o b u b o e be l o E m in i m o s d e t a l h e s d a q u e l e h o m e m o c o r te de s e il l d e s e u s o m b r o s e s b e l t o s e ¢x 5 c a b e l o s a m p it u de

en t

.

lto u

a rt

at

m

a

A NDR

to

in et o s

m

r a ria

ho

es tra n

u m

m o r

E

du

is t o

qu

e

m a s se

u m

m

OM D A ß

W

t e l ha

do s

0

c o c

.

sa

N

l d o ba l l e rua

a

,

est

u m a

åv

a u ro ra

a m o s

g la c i a l

sò m e n tc

eu

em

b r a n q u ec i a

e

o

co c

hd

ro

he ir o De c a b e ç a b a i x a p a m i a r e n e t i r Eu t n m b m m e dita v a pe n sa v a n d a e m s u a s m e n t i r a s ! c a m i n há v a m o s a s s i m p e la 1 r u a s c o m p r i d a s c r e t a s q u a n t o a m a d r u ga da l e v a n ta v a s e p o r c im a d a s c a i a s e t u d o c m t ö m o d e n ó s e s t a v a Im ó v e l c b r a n c o .

.

,

E l a n 1e n t l r a E m v ao f iq u e i a s u a e s p e r a O c r e p úsc u lo c i n z e n to e s c u r e c e u se e s e m qu e e u o Eu p e r c e be s s e A o d ia s e s u c e d e u a t a r de e a e s t a a n o i t e i a e v i n ha c o m m e u s e m p r e ig u a l m o n ó to n o c a n s a do l l a d o n ga e s pe r a pe pa s s e a n o pa r a dia n t e e p a r a t r ás a o la do o p o s t o da r u a st m n u n c a m c a p r o x i m a r da c a s a r m .

.

.

.

,

.

,

,

qu e

e la

Scanned by CamScanner

m o ra v a

.


-

A

v o l v la

Qu m do p qn e

t é di o

bo r a

ç

o

Pu

a

d a ll a

n om e e

tia

m en

qu e d da

a

r a

e la

e

ha

v in

fo r t em

com o

ao

o

o

g-

po

e n to

de do o

os

en a

i

st

f r im

so

en te

qu e l a pe qu

a

N

f oas c m

se

co m

.

ão

n

n eve

¡la da l

r

eu

,

u n =

,

tiv es s e

e

v e n e no s

e

a

d

a

se

en

q

m e

e

em o

öbr

s

qu ela

e

pa s sa

u

Pa

ra m

a

a

lm

e

n u n ca

he gu d

c

fa z

que

o s

m

e

n

,

t s

e

.

a

ar

Eu

qu

e

p e n sa r

o o t i n ha

per

d e n dcp m e a c a b e ça q u a lj u e r li m i t e M o 1

.

v m

T o do

1n

pre

im

m

i n ha s

do d p a r e c m

sem

e

m

o br i ga v

m cn

iv i do

v

tr

n om e

n

e

o

ha

ti n

a

e la

M

que

q u i lo a q u ela

er a

v e m

b

a

Du

.

pr E

m

r a n te

lda de ! e

,

r is o

m

pt

a a

dm

A to r m cn ta n

.

c ho r a r d e v i d o

e la s

n

c o rp o

,

etem

a

Eu d a e

.

r ein a r a

n u n ca

e

r

Tu d o

s en te

es

e s fn g a n do

v en en

d e ter

-

im

im

m

pn

o

c

e

,

ga

o

,

o

1

r eto r seu

ø

co ra

M a s

.

ta r

,

tm ta

ra

n

o u t ro s.

m ¢ n tir a

i Jbo

v

co r a

b

es

1ua

A

a

ao s

e l u ldo

co m

cn

s

en c o n t r o

a

d¢ g n

a le g r a v

m e

e

de

o

ïn v

ao

ao

lo

u m a

p a r a a p o r t a da . a g u lh a s a g u d u e ü

s u as

t

n

aguav a

Eu qu & ó

de

ira

a

e

co m

he g a v a m

c

m e

-

a

r o s to

o

m e

lc a v a

oe

as

g u lh a

a

-

o

o

s

n

fia da s p e n e u a

r e sso a v a

ao s

va m

m eu s

m e

o uv

o

c o r a ça o

i do s

0 61

1

R ea b t i n a da l

Qu

.

ca m

m e

e

E la

-

1n l i a

n

lh o s e di z i a m

o

o 3

te

so

,

en

fr es

.

v

l

ga n a ! Es p -

a

.

e s t r e i ta v a

e,

,

so r

Sl m M ai

Po r q u e

d

n

so

i l

u

i

N o p röpr ïo m o m e n to c n 1 qu e t u bo n i ta br i l h a n te M e n t i r o s a E la q u a n t o t h e a a u r m u r a u m r a p a z Be l o Se t u e n t r a s s es a q u i e a m a t a s s es ? a ssim M a ta ria s a fd to po r q u e .

.

,

,

.

.

,

,

da

a in

do

Eu

.

,

m a is

r e s p t 1n

m a ta r el

a

Ja n e l a r

as

d1 d c -

te

c a sa r

i

Eu pu n b a l

pl t

a lto

Ja n e l a s d o

.

,

m e n ti r a

as

m a c ia m en

qu i a o u v i r t u do e l o t t e qu e te d es p r e z a Ce r t a m e n t e s e r i a b e m er t

i

o

d in

m

a

o

,

qu

em

e

a

pe r t a v

a

u m

I

l

l ha v a m p a

ra

m lm

co m

p ie da d e

e.

co m

a c r e s c e n ta v a m

N ao essa

,

tu

n

atm a

,

ao n as

m a ta

a

tu

as

m

r asl äo

s

N ao .

é

a

m atar

m en

u m a

t ir a

.

as

n u n ca

bd j o s d e l a l D es d e m u i t o t e m p o h a v i a m d e s a p a r e c i d o a s s o t k b r m 1 üe n c i o s a N a r u a f r ia p e r m a n e c e r a s do s t r a n s e u n t e s n cn tc e u d o s l a m p iÆ 1 ò z Bn h o c ha m m a l i t a r a s t r em u l m oa

.

,

19

Scanned by CamScanner

,

.

Ta l c o m o


Po a l

ho

e spa

de

A M )-

W ON 1 D A S

S10

uco

ras

ço

li

a

do

r e l ó g io

o

,

m e ta l Bc o

-

o

pe t dl =

.

m

tr

em

[ l naent e

se

c ho r a v a

1a e

e

de u pe l o

i g = e ja v oa n

,

t u r bl l M

lo u c o

n o

da

r lo

pa M

ca m

do

do s n o c o 3

o

n eve

e l e b a t e u q 1n z e v ë z da 1 do t o l O c a m p a n a r i o e r a v e l ho e a s s i m o r e l ó g i o m a s E m b o r a i n d i c a s s e e x a t a m e n t e a h o r a To c a v a : ¢e q ü e 1 i t e m e n t e a = « i m * s v ez e s m u l t o p o u c o o u t r a s v ez e s de m a s i a d o po r a d e m a n e l m q u e o v e lh o s i n e l r o d e c a b e l o s g r l s a l h o s e r a

Co n td

as

pa n

ca

.

,

.

.

b d ga d o a g d m p a r a t e a o o m a r t e l 1n h o Qu e t e i m a v a

a lto

o

em

.

Po

r

.

.

.

qu e

a

qu d

v el

es

ba t e r

to q ues

os

l u st a r

pa ra

.

co m

as

ão

s

.

t r t m u lo s e c o m

,

m

p a s s iv o s

,

r q u e a q u e l a In ú t i l m c n t i r a T C o m o t} l t i m o d a q u e l a t o q u e s m e n t i r o s o 3 a p o r t a d a o m cm c a s a s e a b r i u e v i sa i r d e la a a l ta Il g u r a d e u m r econheci N o th e w a s m as o cosu s c b la s e n ão ¢aci l ment e E r a t a l c o m o o c o n h e c e r a n a v s p e r a A r r o g a n t e Reconheci t h e t a m b m o d e d e s p r ez o com e a r q u e e s t a v a a i n d a m a i s f i r m e e l t p i d o q u e n o di a a n t e r i o r A o s a i r d a q u e l a p o r t a Ta m b m e u t i v e r a a q u e l e p a s s o o p a s s o d e u m h o m e m q u e b e i j a r a o s l á b i o s d e u m a m u l he r

m e n t ia m

?

Po

,

,

.

·

.

ll Eu

ex

ig ia

-

D iz e

E la

.

co m

a m ca

,

m e

o

a

v

qa v

a

.

Ri

lh a v a

o s

de n

co m o

g el o

tes

e r da d e !

fr io

r o sto

,

f r a n i n do

s in

g u la

f

b r a n c e l ha s s o b n s q u a i s c o n t i n u a v a a s o r r i r s e u i m p e n c t r a v e l o l h a r p e r g u n t a v a n 1e O q u £? A c h a s t a l v e z q u e e s t e j a m e n t i n d o ? E u s a b la q u e n i o p o d e r i a p t o v a r 1 e a m e n t i r a q u e d 1s p o s i ç a o d e e 1 p l r i t o d e s c o n f i a d o p o d e r i a s e r m i n ha d l [ Bc a d a I n t d r a m e n t c p o r o u t r a s t b p a l a v r a m o u tra A g u a ¢ d a v a q u c a q u e l a p a l a v r a lh e d o s l ä bi o s ti r a m e ï 1t e a s

so

.

,

-

,

m

-

.

em

de

.

bo

ra

u m a -

q-

be n do t in t a de Am m te! sa

q

u e.

v er

da d e

N 1o

E 1 tä v a t n o s d i s t a n da v a s öbr c u m

Scanned by CamScanner

M es m o .

sou

s e r ia

se

m

sem

pre

tc m am

e x

en tc

n egr a

t öda t u a ?

d a ci dade c a m p » de n ev &

tes

o br i n do

A s ó b r i a Ja n e l a d o E m b a i x o c m r e do r ,

,


-

t u do

to

a po se n re

ca

ü e x o do

(

li dl s si m a m

j l

a lv e z

T

se a

m o rte

eu

[ lc a

a

o

.

he c e r

co n

m en te

ign

sa s

Im ó v ei s .

.

v e la

u m a

di v e r ti r s e e m a v e r d a de po ,

m o r r a

r

d eu

tr ev as

p a r e c ia

po

Qu e r o

-

a

tr ev a s,

er a m

l 11

is

co m

do

o ra n

so

Em

.

r

il

m

to d o s

e

.

o

n

ez

v

ó

to s a qu e

es

m e

lh o

be i jo s

teu s

o s

No p Bl i d o

a v e r m e l ha

is e sp a

m a

é

dla

lw

s ua

m a s

,

a r

m

M u

r

e

br a ço s pe r c ebo a m e n t ir a E u a Id o e m t e u s o ¡ o s Di m e a v e r da de e « 1 t e dc i ¥ a t e i p a r a s e m p r el e x c la m e L E l a c o n d n u a v a c a l a d a e s c u o lh a r I d a m e n t e In Re v o l v c n d a p a Ex a m i n a n d o a g· do r pe n e tr a v a m e a a lm a E n tjj o g r i t e i c o m e s t r a n h a cur i os i dad R e s p o n d e m e Do c o n t r a r i o t e m a t o ! M a ta m e ! r e s p o n d e u t r a n q ü i la m e n t e Hä m o

a

-

,

,

d

,

,

.

.

,

-

.

-

m en

to

-

to

s

cm

ras

m a

qu

o

sen

Sù b i t a

m en te

v

r

da

,

pes a

e r da de

v

a ti r e

m e

i

m e

a

M

.

co m

a s

a m ea

pb

se u s

Ju l g a s

tu

qu e

te

?

çm

S u p l l q u e l th e t i m Qu e m e d i s s e s s e o

.

,

.

.

.

-

-

a

d o a s m ã o s Qu e t i v e s s e p i e d a d e d e m v e r da de I n f e 1i z ! r e s p o n de u m e A c a r l c i a n d o m e o s c a b e l o s I n fe l iz l N e c e s s i t o ta n t o e n ha pe n a de m im l plo r e 1

cen

a

e

ho

-

ida

-

.

^

da

v er

d a de l

O b s e r v a v a th e a t e s t a p u r a e p e n s a v a q u e a v e r d a d e f r û g ü b a r r d r a Qu c e s 1a v a a l 1 Do o u t r o l a d o d a i ns cn te m e n t e E u d e s e j a v a a b a t e r p a r a v ¢ I a A f i n a l ! M a l s a b a i x o s o b o s e l o a l v o E u s e n t i a p u l s a r l he o d e s e j o 1n s c n s a t o d e a b r i r co r a ç* o e e x p er i m e n ta v a um o a q u el e a o m en o s u m a v ez qu e pelto pa r a v e r ,

.

.

.

.

,

.

.

.

,

-

.

l

e x is tia

te

r ea m e n

n a

-

q u e le

c o ra

çñ o

E n t r c m e n t e s a l u z t r em u l a d n v e l a a o s p o u c o s l a a fm u x a n do f ic a n d o e s c u r a s e e u m e s e n ti a a s p a r E d e s 1a m s ò z in ho v a z io tr is t e ! D e s ú bit o a v e h a pa g o u s e c pe r m a n e c e m o s c n v o l to s em tr e v a s n em E u n a da m a l s e n x e r g a v n N c m s u a o e o lh o s d e c l r c u n d i 1r a m m e o s uas m o s m i n ha a m a da Co el os o lh o s pe s c o ç o e n s o o u v i m a l s a m e n t i r a f e c ha d o s n a d a m a i s v i a n o m a i s v i v i a i n t c r r o g a v a m e n t e o c o n t a c t o d a q u e l a s m ã o s Qu e m e p a r e c i a v e r d a d e i r o Se u m u r m ú r i o e s t r a n o e d o l o r o s o e l e v a v a s e s u a v e m e n t e .

,

.

,

,

.

.

.

.

,

,

.

,

,

na

n o -

i q?

-

l te

A br a ça

Scanned by CamScanner

m e

.

Te n

ho

m

ed o l


O N 1D A S

1

D e p o ts In

dl s t l n

to

b

e co n

hece

a

do .

¢*

te

bm

m en

lh o s g la m

m ur m

úr iq

r

aa

qu e

,

0

os

l a n c la s

da r n ca

Fi t a v a o s I I-

.

v l t r « »s

o

m

d

.

R e a br l c en

t-

te u

n o v a m en

e

b e r a v e r da d e ? M a s e n â o p E u ta m b¢ t v e¢ a c o n h e ça ? o O h c o m o t e n ho m t do l 1 A br a ça m c l

Q u e r es

-

de

Re p l e t o

.

t e s i l en c i o

n ov a m en

,

1

A

n

A b r a qa m u n o e OL com o

,

m

-

tr

em er

ho

t en

-

1

.

,

.

a

.

A e sc u r i d o d o q (a a mor br a n ca abe r ta s c o ll a u m a mor t Par eci a q u e d o b si le n c i o sa m en te e N o s s eq oes t r a ssem s eu o r em o u tr o

ao

u m

,

d

e

.

a

m t 1r m u m u

t do l

m

IV M eu

ed

a qu d 1n d o

o

hl

c a m

o

n u m a

c e r ta m e n

e s ta v a

r

p

ar

a

.

qu

cu rv

ei

pe r t o

o po g a r g a lh a d a te

da

do la n d a

e

,

d

e

.

qu

N

.

äo !

n

an

o

Eu

.

sa

br e

f l &d d a e mb r

e

da q u a l

ås

A tr

m e

era

in e r te

M a s sa

.

c o rpo

seu

.

ex pl

,

g l ha r d e u m lo u c o p e r f e i t a m e n t e po r q u e

ga r

o

bi a

a

,

i n do

Ri a p o r r

td

a

i e s t e n d i da

v

a

M

a teiÆ

sen

a lü p r o

co m

e s ta v a

s_

ver ne

qu e

o

tir

que

igu

a

l

le v

e

M

v a z io

e

a to r m e n

o

m c u

ta

e

eu

[i n a lm e n t e po d i a t u d o J& A go r a n e a ta m b m v o m ita v a o c o r a çã o A fin al

peito

,

,

,

.

,

.

v a

l ho s c s b u g a lh a do s q u e Re d o n d o s e o p c o s c o m o q u e r e c o b e r t o s d e u m a maci a d c m i c a p a r e c i a m o s o l h o s d e u m a f i g u r a d e C t e s e m e x p e d m e n t a r p a v o r n en h u m po di a A g o r a l o s e a b r i l ¢»s p o r q u e o d e m ö n l o d a m e n t i r a c d a d ú v i d a o s u ga r a m e q u e t ä o c r u e l m e n t e Du r a n t e t a n t o t e m p o

Cu

r va n

do

m e

sem

pre

f i ta

,

s eu s

v a

o

.

.

,

,

.

,

,

,

,

.

san

gu

e.

p u p ua s

q

Näo

m a is

do ho m

v

que

i v ia

na

q u e la s

n eg r as

im pe n e tr åv eis

e

.

ua n

a q u e le s s e lv a

v

gem

iu

a m

en s

m

p r e n de r m e e u r iso eu pa r e c ia ,

a in

da

fu n

es to

r ia

v

c e

i

qu e

m a l v i 1d o

,

.

A fa s ta v a m m e v i n ha m

se

de

m

im

ao en co n tro

co m

a sc o

,

m a s . As s i m

e

co m

qu c

a r

a m ea

m eu o

lha r

ça d o r t ,

a le gr e

J

Scanned by CamScanner


-

11 a

l úd d o a e e n c o n t r a v a c o m 0 d t l e 1 s e u s s e mb t e s era m o br ï g a do a a v o l t a r m e o m m e ta m b m pa l l d e d a i M t a n du n c 1 1o u c o ! L o u c o l ex m ava m H e

e

,

,

st o

,

.

-

.

E u p e r c r b la q u e lh e s e x p l i c a r a ma v a lo u c a m

o

-

1ó ,

Um c ha m o u

m e

a p a go u

o

!

N a tu m lm t o do s

m as

s as s in o

ïo r m

a

qu e

u

r

qu

e

n

qu

ho m

en s

s

r ir

a

m e

ao

a in

co m

p

m

m

a

c s

pa

qu e

,

ho co

qu

ru

br o

c o r a çl o

o

e

d üe t a

e

u

nd

em

su a

g

c

ris o n

m e

e r ia

se

m a ta r

,

m e

a

a

a r

ho m

um

,

ho

per m lt1

.

,

e

.

e

m

c om o

in d o

r

,

co m

.

r

qu e

go r d o

hn

ta r a m

pu

m e

a li v l a v a

os

r ï» o n

,

l ho s

ao

n

,

es

dr o n

m e

o

em

r

po

en te

qu

a

Am e

.

de

sd

n em

e

ho

m a n eira

ho m

um

p o d. d o

e n z in

d is s e

-

P r o l bm

H

t ra

ra

s a be

Em

.

bd l h o do s

o

ss u i r

po de p o

a

e s se

ho m

o u

i n fe l i z !

H

ti v

u m

de

m e

-

l gm

«n

te

en

pa la v

essa

ho

-

& 1o

n c

-

J lga v a m e

,

cim a

gr

i ta

o 1o

a s su 1 tä

1-

o

ra m

te

en

P r d

-

n em

,

u

m a ïs

q u e sö m ¡ n f e l 1z !

gr itd

-

para

m e

da

l

o

e

ar

de

ta

.

l

.

d o m e l e v a r a m p a r a f o r a d o q u a r t o o n d e Ja z 1a o To r t e e r e s o l u t a m e n t e Re p e t i c o m o s o l b o 3 f i x o s ca däv e r n o h o m e n z i n h o Jo v i a l E u s o u fe l i z ! So u f e li z l

q

ua n .

.

.

-

E

er a

da de

v er

V Um dla tb

as,

co m

il m a

r es

te r a

n

a is

fer o z es

u m c a n to

Ud o ,

pa

de m

ar

a

o u

s

de

do s

e

tr o d a n e

e

qu

,

h l la v a

o s

es ,

v

qu

,

ao m

po

v a

i r a n do

v

.

i

Ja u l a d c

Nu m a

.

n s s e m e l hn v a

se

ga

p e c t a do r e s s e g u in do

áv e l e

gra

te m

n

c oc

Ja u l a

v ari

n to

ta

m cn

te

Ela

c m

l a n ça

o u

i n ha

cam

co m

,

a

ca

o

l ha v a

da

v ez

v am

dc

v a

tica

m a te m

.

da

n a

&

,

c

m e sm a

e

.

Co m sA se m

fo c in ho

o

v o

D e s de I t 1m u n

g ra

ö br e

lin h a In

u m a

n e

qu

,

co x a

doura

Ja f a z

is s o

,

ga v a

l ta

m an ,

r

g r i ta

Scanned by CamScanner

s u t

se

A

.

ba i x a d o

.

dïn

lto

d ia n

te

n u n ca

t

a v a

il

.

&

n o

Di a n

te

ite

.

a

m u lt id o

d a Ja u l a

a

a

lem

li

se

a

p in ha v

es pec t a

do

a

m

,


814

Æ O N 1D A B

1o r r ia m a

q u ela

um

M as

.

v

iv a

m aior

a

.

De p o i s d e

.

úl d m

tlm

a fa s t a r

se

l h a v a s Ad a q u a s e t d s t e In f i n i t o d e qe s p u o E m a ia de

pa r t e

de

im a ge m

A N D R E Y E II *

o

,

,

.

.

tira

A

.

v a

l ha r a p a n t e r a p rö p r io d e s t in

l

in

,

v o u n

a

r ia m e n

te

u m

.

do a l g o d e c o m u m c o m o qu e en t r e w o e o d o i n fe l i z bi c h o p r i s i o n e i r o q u a n d o m a l s t a r d e o s ho m e n s e o s l v r o l m e fa l d o et er no Re c o r d a v a m e s e m p r e d a p a n t e r a e e x p e r i m e n t a v a a i m p r e s s o d e Ja c o n h e c e r a et er ni dade c o m t o do o s e u s £q k i t o d e d o r e s o

o

se n tin

.

,

.

.

.

.

A go r a

em

,

¡g u a l a q u e l a

in h a

m

fe t a

C a m i n ho

e

pe dr 1

Ja u l a d e

pen

m

bt

m

De

.

se

to

u m

c an

em

m eu s

gu

o u tto

a

p en ga r

par eci a c a m b ã om r o s n o s ó a c a b e ça m a s t a m b m o m u n do e l e s c o n s i s t e m n u m a s ó p a l a v r a Gr a n d e d o l o r o s a E s sa p a la v r a ¢ que

m e

.

M N

tlr

en

to

m e

m ei

m

p es a do s

Øo

-

ta

.

c a m i n h o a t r a v s da c e l a g u l n d o u m a ú n i c a d i r e :ça o U m a ú n i c a l i n ha t a m b m qu e

eu

,

,

.

s a m en

söbr e

E ,

to

to

pe-

s

.

o s

do s !

l

a

o v a m e n t e e la

r ico c

h e t e la m i n ha

llv

do po r

do s o s c a n t o s e e s v o a ça e m M a s de i x o u d e s e r r e do r d e a lm a u m a p e q u e n a v lb o r a pa r a a s s u m ir o a sp e c to d e u m e n o r m e d r a gao d e n t es d e a ço 1 m e d ll a c e m E qu e co m d b n u a o e s c a n c a r o o a c a q p a r a gr i ta r d e do r u m n ú n ic a e l de n t i c a p a la v m m e s a i d a g a r g a n t a M en tir a ! sem pr e E s s a a bo m in á v e l p a l a v r a c o n u n u a da m e n t e mu r mu r do m e a o s o u v ido s a c a ba p o r e x a s p e r a r m e Ba t e n do o s s

an

to

,

,

,

.

-

.

,

,

,

p

A

-

E po

m en

ta po

in s i n

,

M Co m m

u l he r

o .

t h e ha v e r

E o u tr o

to

u a

en v

ti

t

Scanned by CamScanner

i do

do s

o s

e x is t e

pa

ra

can

to

s

n s

ii o

!

Eu

o u v

c ela

da

ir

a a

m a r es

M

a s

tei!

po s ta

ela

,

a

qu

e

po

u co

m e

e

e n te

! a n

a r r a n ca v ou .

m a is

ig u a lm

exa, e u

sem

c el a

ão

n

o uv

se

a

a ssim

da

ti r a

o s

da r

d-

po u c o

a

.

g r ito

a,

t es

do

e s ta v a

po

.

a

p em

r

in t e i r a

a n

de

m elo

v e r da

do

,

de

m en

ro

t e e q u i v o c a do

go s

.

A st úd a

l o u

M a te i fo g o .

.

c a m in

h 1 n do

de

um

ca n

to

1


-

A

TI RA

au

V1 Co m co m

i go

a

da

p ¢s

M as IB g

0

e

m e n tir a

,

n e .

v er

pen

ta

a

etr a

á to .

pra

pen

pa

ra

o n

de

e la

le v o

u

n to s

is to

m

u m a

ta

me n t i

E l a Ja n ä o m a l q Sö m e n t e p o u c o e m o u tr o l u ga r im o r ta l t im o r t a l si nt a o o de a r q u e r e s pi r o E la a c a d a

trev a s

m o

.

d a de l M a s n äo im w ire i I t t ï t e r c o m e la o n d e e s t i v e r A ïo e l ha r m e a n t r o d e Sa t a

d a de l T am b

tir a

m en

n

Em

m

ba ix o

.

gr o

a s

n em

.

em

e

v

ác u

o

.

,

e tr a

m e

n o

p e l to

.

to r t u r a o

e

.

!

to r t u r a n

0 6 Qu e l o .

so

a

e

pen

m e

a

v er

rm a

Deu s !

v iv e

in s ig n i f lc a

m a ls

Qu e

m e

Ex is t e m

.

fo

la

,

a

th e d i r e i

m eu

,

e

a

n 1a 1s

n o

en c o n t ra

se

söp t o

tir

R e v e la

-

n egro

m e sm a

m esm o

sc u s

do

m en

=

i* da

pa ra a in

tu

o

fri m

u c u r a

Scanned by CamScanner

ra

u m

ho m

em

pm

c u m r

a

v er

da d e !

a t 1 o rz l

e n to

So c o r r o !

pa

T

e n l 1a m

co m

pa ix

o

dc

m

lm !

So c o r + o !


f N D I C E

I N T R O D U ÇÃ 0

G A U T IE R A

3

T

_

v a ta r

CR UL S

13

G a s tao

-

O

E s p e l ho

43

M A U P A S SA N T

Um

PO

d f 1l o

e

lo

M

?

uco

EN O

G t 1y d e

-

55

W

_

a lt e r

te m p s l c o s e

-

H Os

do

r a tos

SC H M I D T

cn

65 r

y c em

lt

r

io

A lo n s o

_

97

D t llrio

H U GO

V i c to r

-

0

d ia bo

DOY E

do

ilo

BA N D E L = O m

RI N

P U SH K I N O

a

pu h o

13

u

123

M

-

a t teo

Cr a

v

13 9

Es s o

S _A r o

14 7

al n ls tr a

tte

A l c x o n dr e

_

157

r e co v c l r o

C UR T I S 0

ó

h

ca co

o

Um*

m n

C o o t1n

_

m

A

3

Scanned by CamScanner

87

-

Jo ö c u lo

r

g e W ü l ia m

s

de T l tbo t t o

m

16 7


Æ A W F O RD Cn

m

.A CO BS

l

10 5

te

m

W il

_

F R À N CE

W E LLS

M

_

ia m

An

W ym

.

187

k

a to le

1n

l

_

Sen ho

c

x p e r tc n c ln

LON DON

Ja c k

O

do

i

rc

L O RR A IN

e

o

Sen ho

V ll l l c r s d e do d o u t o r

r

Po n l

V e lpe a u

a

2 53

2 65

2 77

À N D R E Y E F\ m cn

?

v a z ia

m er se

cm

Sa m

h

_

O que

o n

t a r ma

30 7 a n ni

d i a bo

o

30 3

ldn r

tlr a

G io v

_

293

So

_

E n co n tr o

CO R R E

lgt

Je a n

M AUGH A M

P A PI N I

u

235

p c r lc n t e

lcp r o soa

3

m a scdr a

A

ex

F r o ta

ra

L I SL E A D A M

m *

c o n to u

3 19

V h la t o

-

f ic h a

n

20 003

1

327

E do a r A l l a n

_

W i l l im

W i l 1o n

BA U D E L A IR E 0

TO

Jo

g a do r

M

31 1

C hm l e r

o

genero

so

365

r oo

B u g l o M o q u e a do

Scanned by CamScanner

ar

c tm a

H e r be r t Ge o r g e

-

P i r a n @e l l o

PÖ E

B e 1l c h e d e

-

,

fa n -

0

a r io n

371


Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner

A mentira (1956)  

A mentira – memórias de um louco (The Lie – Memoirs of a Mad Man). Tradução anônima (Anonymous translation). In: PENTEADO, J. (Introdução, S...

A mentira (1956)  

A mentira – memórias de um louco (The Lie – Memoirs of a Mad Man). Tradução anônima (Anonymous translation). In: PENTEADO, J. (Introdução, S...

Advertisement