Issuu on Google+

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE

Garasje Bolighus Driftsbygg Flerbrukshall Lagerbygg Industribygg

JATAK TAKSTOL ®

tilpasset ditt behov

www.jatak.no


KOMPETANSE? Jatak!

Vår visjon:

”Jatak skal være best på trekonstruksjoner!” Som Norges største, og landsdekkende, leverandør av takstoler og andre bærende konstruksjoner i tre stilles det store krav til medlemsbedriftene i Jatakhver dag hele året. Vi er derfor opptatt av kvalitet og effektivitet i alt som påvirker sluttresultatet. Vi kjøper konstruksjonsvirke av beste kvalitet fra store og pålitelige leverandører. Det drives kontinuerlig opplæring av konstruktører og produksjonsmedarbeidere samtidig som vi er aktivt med i utviklingen av bransjens beste programvare for konstruksjon av dine takstoler. I våre fabrikker har vi det mest moderne og effektive produksjonsutstyr. Dette med markedets mest effektive og nøyaktige sag- og freslinje, og

laserstyrte monteringsjigger. Er ditt prosjekt en vanlig garasje, en enebolig eller et stort leilighetsbygg eller landbruksbygg? Vi har kompetanse og produksjonsmuligheter til alle formål. Lite eller stort, enkelt eller komplisert. Dagens krav til utføring med stadig nye tekniske forskrifter kan gjøre hverdagen komplisert. Våre konstruktører er alltid oppdatert på nytt regelverk og vil hjelpe deg med å finne gode løsninger tilpasset ditt prosjekt. Dette er vår hverdag, og vi er her for å finne gode løsninger for deg.


Utveksling for ark med limtrebjelke i mønet som er opphengt i trippel takstol – bunt.

Utveksling for ark. Limtrebjelke opphengt i trippel takstol med vinkelbeslag.

Hevet vegg, enklere takstoler og nedhengt himling. Alle installasjoner på innsiden av dampsperren.

Forankring av takstol til vegg. Enkelt og ingen ting som står i veien!

Klaring mellom ståldrager og trevirke!

Nedforingsbeslag Dampsperre

Ventilasjonsrør på varm side

Lofttakstol med innvendig bæring på ståldrager. Takstolen heises rett ned og lasker og bjelkestropp monteres.

Utførelse av isolasjon og tetting ved raft.

Takstol med hevet undergurt for plassering av installasjoner på innsiden av dampsperren. Himlingen henges ned med Jatak nedforingsbeslag.

NYTENKENDE? Jatak!


Konstruksjonstyper Jatak produserer takstoler til alle behov. På vedlagte oversikt viser vi noen alternative konstruksjons­ typer, men dersom ingen av disse passer til ditt behov skreddersyr vi dette til ditt tak. Den utfordringen tar vi gjerne!

W-takstol

A-takstol

WW-takstol

A-takstol med raftehøyde Gir bedre utnyttelse av loftet

W-takstol med opplegg på overgurt

Oppløfttakstol

Gir en spesiell romvirkning. Krever forsterket overgurt

For takoppløft

Valmtakstol

A-takstol med gitterdrager

Leveres avtrappet sammen med grad- og skriftsperrer

Saksetakstol

Gitterdrager

Pulttakstol

Gitterdrager med tosidig fall

Ramme

Gitterdrager med ensidig fall

For lager og industribygg

Mansardtakstol

Bue

Spennvidde: opptil ca 100 meter


Terminologi

Utstikktyper Overgurt ut

Møne Overgurt

Opplegg Staver (Diagonaler)

Undergurt

Opplegg Utstikk

Utstikk

Knutepunkt

Svilleklaring

Spennvidde

Svilleklaring

Møne

Opplegg

Utstikk Haneband

Overgurt

Knevegg

Loddkutt

Rombredde

Loddkutt

Romhøyde

Undergurt ut

Opplegg Undergurt

Opplegg Utstikk

Utstikk

Midtbæring Spennvidde

Løst utstikk Kil

Frest spor for vindsperre Mønedrager

Opplegg

Utstikk Kvistvegg

Raftehøyde

Inntrekkstav Påforing

Opplegg Skjult drager

Utstikk

Raftehøyde

Kinavipp

Spennvidde Utstikk

Opplegg


Utveksling for ark med gitterbjelke i mønet som er opphengt i trippel takstol – bunt.

Sperrer sammensatt med spikerplater.


Vi i Jatak håper at informasjonen i denne brosjyren gir deg inspirasjon til å tenke enkle løsninger for deg, dine byggeprosjekt og ditt behov. Jatak har seks moderne og effektive produksjonsbedrifter, med mer enn 30 dyktige konstruktører, som med sin unike kompetanse daglig diskuterer og hjelper hverandre med å finne de beste løsningene, for at ditt byggeprosjekt skal gjennomføres uten overraskelser som påvirker fremdrift og din lønnsomhet.

Høy kvalitetssikring med eget prosjekteringsprogram Skriftlig dokumentasjon på hele prosessen

jataK® KoNStRuKSjoNSpaKKeR fRa KjelleR til loft

www.jatak.no

konkurransedyktig alternativ til betong - med høy stivhet, lange spenn, stor fleksibilitet, gode lydegenskaper og rasjonell montering. Dessuten er det bare moro å legge rør og installasjoner!

JATAK® HULLDEKKE I TRE LETTE ETASJESKILLER MED GITTERBJELKER

Garasje Bolighus Driftsbygg Flerbrukshall Lagerbygg Industribygg

JATAK® TAKSTOL tilpasset ditt behov

www.jatak.no

www.jatak.no

Monteringsveiledning for

jatak® takstoler i store bygg

www.jatak.no

Norges største leveraNdør av kvalitetskoNstruksjoNer i tre

Rådgiver på konstruksjons­ løsninger

Endelig et gulv av tre som er et

Norges største leveraNdør av kvalitetskoNstruksjoNer i tre

Én kontaktperson på prosjektering og produksjon

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE

NoRgeS StøRSte leveRaNdøR av KvalitetSKoNStRuKSjoNeR i tRe

Konstruksjonspakker for tak, vegger og gulv

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE

Vi i Jatak har satt oss store mål. For å nå våre mål har vi et godt og nært samarbeid dyktige og effektive under­leverandører. Og sammen med våre leverandører vil vi gjøre alt for en god gjennomføring av ditt byggeprosjekt.

Monteringsveiledning for

jatak® takstoler i MiNdre bygg

www.jatak.no

Du vil finne mer informasjon om Jatak på vår nettside www.jatak.no, eller ved å kontakte din lokale Jatakbedrift. På www.jatak.no vil du også kunne bestille våre informative brosjyrer, eller enkelt laste ned disse.


LANDSDEKKENDE? Jatak!

www.jatak.no

Jatak Alfa Tre Hegdalringen 19 3261 Larvik Telefon 33 16 55 90 E-post post@jatakalfatre.no

Jatak Jæren Treteknikk avd. Haugesund Raglamyrveien 22, 5536 Haugesund Telefon 415 76 714 E-post post@jatak-jtt.no

Jatak Alfa Tre Sør Reddalsveien 47 4886 Grimstad Telefon 37 40 03 00 E-post post.alfatresor@jatak.no

Jatak Kaupanger Bordvegen 2 6854 Kaupanger Telefon 57 67 74 00 E-post post@jatakkaupanger.no

Jatak Are Brug Rakkestadveien 10 1814 Askim Telefon 69 88 86 60 E-post post@jatakarebrug.no

Jatak Kaupanger Element Bordvegen 2 6854 Kaupanger Telefon 57 67 74 00 E-post post@jatakkaupanger.no

Jatak Bergen Skuteviksbodene 24 5035 Bergen Telefon 907 84 142 / 970 43 123 E-post post@jatakkaupanger.no

Jatak Norsk Takstol Industriveien 14 1580 Rygge Telefon 69 17 82 30 E-post takstol@takstol.no

Jatak Fræna Treindustri Fræneidet 193 6440 Elnesvågen Telefon 71 26 59 40 E-post post@jatakfrena.no

Jatak Norsk Takstol Element Industriveien 14 1580 Rygge Telefon 69 17 82 30 E-post takstol@takstol.no

Jatak Fræna Elementfabrikk Fræneidet 193 6440 Elnesvågen Telefon 71 26 62 80 E-post svein@jatakfrena.no

Jatak Ryfylke Birkelandsvegen 74 4200 Sauda Telefon 51 77 80 30 E-post post@jatak-jtt.no

Jatak Jæren Treteknikk Kalbergvegen 1 4355 Kvernaland Telefon 51 77 80 30 E-post post@jatak-jtt.no

Jatak Trøndelag C/o Fræna Treindustri Fræneidet 193 6440 Elnesvågen Telefon 71 26 59 40 E-post trondelag@jatak.no

Jatak AS Mosseveien 20 1640 Råde Telefon 948 39 950 www.jatak.no allprofil.no


Jatak Takstoler