Page 1

Fuktkontroll og skadesanering offshore og i maritime miljøer.

Offshore


Vi har bygget opp mer enn 60 års erfaring innen midlertidig fuktkontroll. Vår bransjeledende ekspertise, vårt utvalg av tjenester og utstyr, kombinert med lang erfaring har hjulpet noen av Norges mest profilerte virksomheter med effektiv håndtering av fukt– og klimaproblemer. Denne kompetansen og erfaringen tilbyr vi til offshore og maritime bransjer som opererer i et aggressivt marint miljø med strenge krav til design og regelmessig vedlikehold.

Offshore


Vi tilbyr vår kompetanse og erfaring innen fem fagområder - Fukthåndtering - Lekkasjeskader med påfølgende mugg- og soppskader - Asbesthåndtering - Beredskapsplanlegging - Rådgivning Store temperaturvariasjoner og høy luftfuktighet er en utfordring ved mange verft, i offshoreinstallasjoner og i fartøy. Vår spesialkompetanse og erfaring innen offshore og maritime miljøer sikrer kvalitet og kontinuitet i byggeprosjekter, i driftsfasen og ved reparasjonsprosjekter.

Offshore


Avfuktere godkjent for ATEX Zone 1 Cat 2 - Tilpasset offshoreforhold - Godkjent for bruk i soner klassifisert opp til ATEX Sone 1 Kategori 2 - Avfukter fuktig luft opp til 830 m3/t, behandler tørr luft opp til 2 500 m3/t - Kan operere i temperaturintervallet -20 til +40 grader C


Polygon har nødvendig utstyr som fjerner kondens og reduserer faren for korrosjon Løsningene vi benytter innen midlertidig fuktkontroll er kostnadsbesparende, tidseffektive og sørger for kontrollerte klimaforhold. Dette sikrer igjen et godt innemiljø og arbeidsklima, kontinuitet i arbeidet og lavere risiko for våre kunder.

Avfuktere godkjent for ATEX Sone 1 Kategori 2

Offshore


Lekkasjeskader

Sopp og muggskader

Planlegging og r책dgivning


Vi hjelper deg med lekkasjeskader, mugg, sopp, asbesthåndtering, beredskapsplanlegging og rådgivning. Polygon har lang erfaring med miljøvennlig oljesanering innendørs, i konstruksjoner og utendørs i grunnen. Polygon analyserer og dokumenterer arbeidsprosessene og sikrer korrekt behandling og deponering. Polygon er godkjent av Arbeidstilsynet for fjerning av alle typer asbestholdige materialer. Dette er et krevende og møysommelig arbeid med strenge HMS-krav til rutiner og fremgangsmåte – blant annet når det gjelder bruk av verneutstyr, kildesortering og avskjerming av utsatte områder.

Offshore


Vi setter helse, miljø og sikkerhet høyt på agendaen. Polygon har 0-skade-filosofi med et ansvar ovenfor miljø, helse og trygghet som medfører ansvar ovenfor ansatte, kunder og samfunnet. Polygon har alle nødvendige godkjenninger for arbeidet vi utfører.


Offshore


LEONBERG.NO

Europas største innen skadebegrensning med 60 ürs erfaring innen fuktkontroll og skadesanering

Polygon Offshore

Achilles JQS

Torneroseveien 3 4315 Sandnes Telefon 51 63 55 00

Qualified

Epost: stavanger@polygon.no www.polygongroup.no

Offshore

Oljemesse stavanger  

Polygon fuktkontroll og skadesanering offshore og i maritime miljøer.