Page 1

Nortett shingel ®

forventet

levetid

Shingel til nye og gamle tak

tak

+30år

Nortett® Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett® shingel benyttes på ”kalde tak” med takfall større enn 15° (1:4). Takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak.


tak

vegg

grunn

Nortett AS, en del av den nordiske produksjonsgruppen Nordic Waterproofing Group, har lang erfaring med økonomiske- og tekniske produktløsninger for tak, vegg og grunn. Våre produkter er primært for beskyttelse mot fukt og vind. I Nortett® setter vi oss stadige høyere kundeservicemål og følger opp disse med kontinuerlige kvalitetsmålinger. At du som kunde opplever god kundeservice, bred kompetanse og høy leveringssikkerhet er like selvfølgelig som at produktene holder høy kvalitet som varer lenge. Hovedsatsningsområdene våre er innenfor tak, vegg og grunn, med stålpanner for skråtak, ATB (asfalt takbelegg), vind- og damptetting av undertak og vegg, fuktsikring av grunnmur og radonsperresystem. Vi er stolte av at en rekke hus- og hytteprodusenter har valgt å benytte våre produkter for å beskytte sine hus best mulig mot vind, fukt, vann og radon. Nortett® produkter for både proffen og ”gjør det selv” markedet får du ved mange av landets byggevareutsalg.


nortett® shingel Rød

Et godt takbelegg som passer omgivelsene og gir huset et elegant utseende Dagens takshingel og SBS-membraner har bevist sin kvalitet så vel i tropisk hete som i iskalde strøk. Det er eksempelvis grunnen til at mer enn 80% av alle hustak i USA er lagt med takshingel. Holdbarheten er ikke den eneste grunnen til at takshingel er et klokt valg. Den enkle monteringen, de lave kostnadene og en generell mangel på problemer gjør at Nortett® Shingel er et godt valg. Takshingel er ikke bare elegant, men forener også taksteinmaterialets hardhet med asfaltens tetthet. Her vil du heller ikke oppleve at taket flasser eller ruster, som tilfellet er på mange platematerialer. En annen fordel er at snø og is blir værende på taket og ikke raser ned i hage eller på gangveien. Du opplever heller ikke ubehaglig tromming på taket i regnvær.

forventet

levetid

+30år


ptak p o t k u f gge e e r l d å n l i e •M nk e g o g i • Rensl

nortett® shingel Grå


Hard skiferoverflate for bedre holdbarhet.

100% klebing på alle felt som overlapper.

Plastbelagt bakside for renere og enklere legging.

TG 20275 2586

Nortett® Shingel gir deg tilgang til samme produktegenskaper som den profesjonelle håndverkeren Nortett gir privathusbyggeren tilgang til samme materialer som profesjonelle håndverkere, dvs. SBS-elastomerasfalt i hele sitt sortiment, og i samtlige nyanser. SBS-elastomerasfalt er et supermateriale med egenskaper som er overlegen alle andre takmaterialer.

Takstein Plastisol Shingel Holdbarhet Hensiktsmessig Enkel og trygg montering Ingen spesialverktøy Smidig, lett å forme

Høy fleksibilitet og forbedret rivestyrke Nortett® Shingel tåler påfallende godt gjentagende bøyninger. Det er egenskaper man setter pris på under montering, når kanter utsparringer og utspring be-arbeides. I forhold til tidligere materialer har Nortett® Shingel fått forbedret rivestyrke i for ksempel spikerpunkter. Kuldeelastisk Materialet i Nortett® Shingel er elastisk også under kalde forhold. Et holdbart materiale SBS-asfalt er et holdbart og langlivet materiale som tåler både mekanisk påkjenning og kjemiske påvirkninger. Basert på erfaringer fra profesjonell taklegging er livslengden til takmateriale av elastomerasfalt mer enn dobbelt så lang som vanlig asfaltmateriale.

Lett, belaster ikke konstruksjonen Vanntette skjøter Lydisolerende Tilpasset omgivelsene Beholder snøen på taket Slitesterk overflate Fordelene med fast undertak Trygg, fungerende takkonstruksjon

Skiferstrøet løsner ikke. Skiferstrøet på Nortett® Shingel fester nå enda bedre. Den harde skiferoverflaten gjør taket langlivet; tak av Nortett® Shingel beholder overflatebelegget og farge. Den ru overflaten holder også snøen på taket. Behovet for snøfangere begrenses.


e g i d n e t vs ! l e g l s a n v e s D n e r e g g husby

5 forskjellige fargevarianter:

Nortett® shingel skrå - sort

Nortett® shingel skrå - grå

Nortett® shingel skrå - rød

Nortett® shingel skrå - gråmix

Nortett® shingel skrå - rødmix

Nortett® mønelufter

Nortett® belegg til mønelufter

Nortett® kilerennebelegg

Art.nr.: 112105 Vekt pr. pakke: 23,0 kg Inneholder 22 plater = ca. 3m2 Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Art.nr.: 117880 Vekt pr. pakke: 22,0 kg Inneholder 22 plater = ca. 3m2 Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Art.nr.: 113420 Vekt pr. pakke: 20,2 kg Inneholder 22 plater = ca. 3m2 Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Art.nr.: 110096 Inneholder 10 plater pr. pakke Dimensjon: 1,22 x 0,30 m

Art.nr.: 114210 Vekt pr. pakke: 20,2 kg Inneholder 22 plater = ca. 3m2 Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Selvklebende Farge: Sort, grå og rød Dimensjon: 0,28 x 10 meter

Art.nr.: 116744 Vekt pr. pakke: 22,0 kg Inneholder 22 plater = ca. 3m2 Dimensjon: 1,00 x 0,32 m

Farge: Sort, grå og rød Tykkelse: 3,6 mm Dimensjon: 1,1 x 7 meter


nortett shingel ®

TG 20275 2586

tak

Nortett® Shingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Nortett® Shingel benyttes på ”kalde tak” med takfall større enn 15° (1:4). Takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak.

Produktbeskrivelse: Nortett® Shingel leveres i mange miljøvennlige modeller og farger. Er bygget opp rundt en stabil glassfiltstamme som er gjennomimpregnert med SBS-elastomerasfalt og belagt med mineral eller skiferstrø. SBS asfalt gjør shingelen mer smidig, også ved lave temperaturer. Ikke minst holder den bedre på overflatestrøet, noe som har stor betydning for levetiden. Nortett® Shingel har markedets største klebefelt med selvklebende SBS-asfalt. De kraftige klebefeltene er belagt med beskyttelsesfolie som enkelt lar seg fjerne. Mange års erfaring viser at Nortett® Shingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Nortett® Shingel er testet av Sintef Byggforsk og har Teknisk Godkjenning. Nortett® Shingel er et ”gjør det selv” produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

Markedets beste klebesystem! Nortett® Shingel er utviklet for nordisk klima med markedets største klebefelt. Ferdigmontert shingelplate har 100 % klebing på alle felt som overlapper. Opptil 3 ganger mer enn på konkurrerende systemer. Stort klebefelt gir sikker nedklebing og tett tak gjennom mange år. Nortett® Shingel er i tillegg produsert i SBS-elastomerasfalt, hvilket bidrar til høy fleksibilitet, forbedret rivestyrke, bedre kuldeelastitet og sterkere feste for skiferstrøet. Noe som underbygges av vår 20-års garanti! Tykkelse:

3,2 mm

Totalvekt:

4300 ± 300 g/m2

Stamme:

Glassfiberfilt

Asfalt:

SBS modifisert bitumen

Overflate:

Natur og/eller mineralskifer

Undersiden:

Selvklebende SBS modifisert bitumen

Garanti:

20 år

Tilbehør:

fot/møne - rød

fot/møne - Sort

fot/møne - Grå

fot/møne - Rødmix

fot/møne - Gråmix

Nortett® asfalt lim

Nortett® asfalt lim

Nortett® asfalt lim

Art.nr.: 110457 Vekt pr. pakke: 22,5 kg Inneholder: 15 lm takfot 11,25 lm møne

Art.nr.: 110656 Vekt pr. pakke: 22,5 kg Inneholder: 15 lm takfot 11,25 lm møne

Art.nr.: 110233 Vekt pr. pakke: 25,7 kg Inneholder: 15 lm takfot 11,25 lm møne

Art.nr. 110 655 Spann 2,5 liter

Art.nr.: 111361 Vekt pr. pakke: 22,5 kg Inneholder: 15 lm takfot 11,25 lm møne

Art.nr. 110 632 Boks 1,0 liter

Art.nr.: 110779 Vekt pr. pakke: 22,5 kg Inneholder: 15 lm takfot 11,25 lm møne

Art.nr. 110 629 Tube 0,3 liter


Monteringsveiledning

1

2

Vær nøye med ventilering av takkonstruksjonen. Uansett takkonstruksjon skal det sørges for gjennomstrømning av luft iht. de krav som gjelder. Om nødvendig, benytt Nortett® Mønelufter.

4A

4b

Beslag kan også legges på gavl iht. punkt 4a og 4b. Shingelplatene limes de siste 10 cm (uansett valg av gavlløsning) i hele gavlens lengde.

3

Underlagsbelegg anbefales uansett brukt nederst ved takfoten. Underlagsbeleggets øvre kant bør strekke seg ca. 0,5 m fra det kalde takutstikket forbi ytterveggslinjen og ved evt. takvinduer fra takfot og helt opp til takvinduet. Dersom takfallet er mindre enn 1:3 (18°) legges hele taket med underlagsbelegg. Beleggets øvre kant spikres med pappstift for min. hver 20 cm. Beleggets overlapp må være min. 10 cm. Overlapp kan limes med Nortett® Asfaltlim.

5

Monter takfotbeslag langs hele takfoten. Overlappes ca. 5 cm og sikksakk-spikres med 10 cm spikeravstand. Fest deretter den selvklebende takfotplaten på beslaget ca. 5 mm inntrukket fra kanten på beslaget. Fjern beskyttelsesfolien før platen spikres og trykkes fast mot beslaget.

6

I kilrenner monteres Nortett® belegg for kilrenne. Belegget skal ha samme farge som shingelen, og spikres i sikksakk mønster for hver 10 cm, ca. 2-3 cm fra ytterkant. Marker kilrennebredden ca. 15 cm inn på hver takside, og smør asfaltlim på yttersiden av markeringen. Shingelplatene renskjæres i rett linje i vinkelrennen. Bruk skjæreunderlag.

Første rad linjes opp med krittsnor. Start montering på midten av takfotens nedre kant slik at fotplatenes skjøter havner under shingeltungenes spisser. Takshingelen stiftes med 1 stift i hver innskjæring ca. 2-3 cm over innskjæringen. OBS! Ikke i shingelplatenes øvre kant. Bruk pappstift som går igjennom undertaket!

40 mm

3

2

7 Legg kun en shingelrad om gangen. Påse at hver rad blir rett i forhold til den foregående. Særlig bør shingelspissene utgjøre en rett linje. Shingelplatenes øvre kant kan variere.

1

2

8 Shingelen legges helt opp til pipens underkant. Montér pipebeslaget. Shingelen legges deretter opp på beslaget på siden og bak pipen etter hvert som radene legges. Kleb shingeltungene som blir liggende på beslaget med asfaltlim. Ved utluftningsrør legges shingelen forbi overkant av hullet i taket (se figur 8). Montér rørbeslaget. Shingelplatene legges deretter videre oppover – inn på rørbeslagets sider og øvre kant. Bruk asfaltlim til å feste shingelplatene på beslaget.

9 Møneplatene deles i perforeringen til 3 møneplater. Folien på baksiden fjernes. Stifte fast møneplatene på mønet (og evt. valm). Platene overlapper hverandre med 10 cm. Platene skal stiftes med 2 pappstift på hver side av mønet slik at stiftehodene dekkes av påfølgende plate. I avslutninger, for eksempel mot gavl hvor det er benyttet trekantlist benyttes ekstra møneplate som tilpasses med asfaltlim.


Bygg riktig: Montér taktekkingen på et skikkelig underlag og ta hensyn til de lokale forhold Inne i et bygg finnes det alltid fukt. Fukten jobber for å komme ut i det fri, og spesielt via takets ventilasjonsrom. I ventilasjonsrommet kan fukten kondensere mot den første tette overflaten den møter. Om det er takstein eller platetak, kan fukten kondensere på undersiden, fryse til is og på våren renne ned i isoleringen, og i spesielle tilfeller renne gjennom konstruksjonen og inn i huset. Om ventilasjonen ikke er god nok kan det også oppstå soppskader.

Høy rivestyrke er en viktig egenskap spesielt i spikerpunkter og der taket danner vinkler. Et holdbart underlagsbelegg er også mye lettere å bearbeide i ulike arbeidssituasjoner og den tåler robust håndtering.

Når yttertaket består av et stabilt, heldekkende underlag av rupanel, absorberes fukten i trevirket og vil etter hvert avdunste.

Takshingel veier lite, er fleksibelt og enkelt å bearbeide. Selvklebende takshingel er enkel å montere uten spesialverktøy. Du kan enkelt gjøre monteringsarbeidet selv.

Som underlagsbelegg brukes Nortett® D-Glass SK, Nortett® D-polyester eller tilsvarende. Best resultat oppnås om underlagsbelegget har en sterk og seig polyesterstamme, som gir materialet høy rivestyrke.

Et tak med asfaltshingel monteres alltid på et skikkelig undertak. Takshingel og underlagsbelegg gir sammen bedre varme- og lydisolering. I tillegg til et trygt, holdbart og vakkert tak.


nortett shingel skal holde mål! ®

Vi setter oss stadig høyere mål!


10.2012 - leonberg.no

Nortett AS leverer komplette løsninger for beskyttelse mot fukt og radon i grunn samt vind og fukt for vegg og tak. grunn

vegg

tak

Det er enkelt å regne ut materialbehovet Takfall Minimum takfall er 15 grader. Under 18 grader skal underlagsbelegg alltid benyttes. Ved omtekking av gamle shingeltak anbefales minste takfall 19 grader. Underlag må være fast, tørt og stabilt. Kan også monteres på gammel shingel.

Materialbehov Beregn takareal og legg til minimum 3% kapp.

Behov for underlagsbelegg Det anbefales å benytte underlagsbelegg før montering av shingel, kilrenne, fot og møne. Underlagsbelegg bør alltid monteres langs takfoten. Beleggets øvre kant skal strekke seg 0,5 m fra den kalde takfotdelen, inn over yttervegglinjen, og ved takvindu hele veien fra takfot til vindu.

Spikerbehov Hver shingelplate festes med 4 pappstifter, galvanisert med lengde 25-35 mm. Pappstiften skal gå igjennom undertaket. Det behøves 0,06-0,07 kg/m2 tak. 30 stift/m2.

Limbehov Nortett® Asfaltlim eller tilsvarende behøves for å lime gjennomføringer, gavler og detaljer: • Pipefot: 3 liter pr. pipe • Gavler: 0,1 liter pr. løpemeter • Kilrenner: 0,4 liter pr. løpemeter • Liming underlagspapp: 0,1 liter/m2 TG 20275 2586

Nortett Shingel er testet hos SINTEF Byggforsk og innehar Teknisk Godkjenning. ®

Nortett AS, Håndverkv. 6 Løvstad Industrifelt, NO-1820 SPYDEBERG Tel: +47 69 83 34 40 • Fax: +47 69 83 34 41 • firmapost@nortett.no • www.nortett.no

Nortett Shingel 1210-2012  
Nortett Shingel 1210-2012  

Nortett Shingel brosjyre