Page 1

Depuradora d'aig眉es residuals Processos de depuraci贸 Leonard Filip


1.Predesbast Com es du a terme? En un pou de gruxuit tenim una reixa de 10cm. Quin residu se separa? Solids mes grans de 100mm. Què fem del residu? Periodicament es neteija la reixa que sobra en un contidor .


2.Pretractament 1.Tamisatge Com es du a terme? L’aigua circula per un tonis de 6mm. Quin residu se separa? Solids majors de 6mm (ex: papel, plastic‌) Què fem del residu? Quan el tonis giren els recullen en uns Contenidors.


2.1 Pretractament 2.Desarenament Com es du a terme? Es separe les sorres i groixes i es xuclen amb un tub. Quin residu se separa? Arrenes, sorres i particules mes denses que l’aigua. Què fem del residu? Aspirem la sorra (Agafen amb un tub la sorra).


2.2 Pretractament 3.DESGREIXAT Com es du a terme? En un tanq introduim aire per produir greixos Quin residu se separa? Greixos, substancies mes denses que l’aigua. Què fem del residu? Es recullen en un contenidor


Decantació Primària Com es du a terme? Durant 3h deixem reposar a l’aigua i les particules molt fines decanten al fons, on la recollin. Quin residu se separa? Separació de mescles amb particules molt petites = fangs primaris. Què fem del residu? Es fa adob.


Reactor biólogic Com es du a terme? Fem que hi hegi una gran població de organismes.Els microorganismes s’alimenten i se reprodueixen i aspiren la materie organica de l’aigua. Quin residu se separa? Els liquids (champú, orina, substancies biologiques i materia organica). Què fem del residu? Portarlo al decantador secundari.


Decantació secundària Com es du a terme? Deixem l’aigua que repose 3h i els microorganismes decanten al fons. Quin residu se separa? Els microorganismes amb la materia organica = Fangs biologics o secundaris Què fem del residu? Es fa adob.


On acaba l'aigua? L'aigua acaba al riu amb una mica de escuma per les part铆cules de sab贸 i pel recorregut fins al riu.


Edifici de control


FIN P

resentado por:

LEONARD FILIP

Depuradora d'aigües residuals  

Processos de depuració

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you