Page 1

Koninginnehof Zuidwolde

6 Koopgarantwoningen

nu voor iedereen bereikbaar


Actium, ondernemend in wonen

2


Koninginnehof Zuidwolde

Zuidwolde, Koninginnehof De woning Zoekt u een kwalitatief hoogwaardige en complete

verdieping zijn drie slaapkamers en een badkamer.

woning, die bovendien zeer betaalbaar is? Dan is

Eén van de slaapkamers heeft een balkon. De

één van de hoek- of tussenwoningen die woning­

woningen hebben een woonoppervlakte van 105 m2.

corporatie Actium bouwt in het plan “Koninginnehof”

De woningen worden opgeleverd exclusief keuken

in Zuidwolde beslist iets voor u!

en inclusief badkamer en toilet. U kunt hierbij kiezen uit een standaard assortiment.

Lekker zonnig wonen De koopgarantwoningen type Maxima hebben op de

Een krachtige uitstraling

begane grond een straatgerichte woonkamer met

De gevel van de woningen worden opgebouwd in een

een open keuken. De grote ramen met daarnaast

roodbruine steen. De warme kleur van deze stenen,

de tuindeur, betrekken de tuin bij de eet­kamer en

in combinatie met houtkleurige kolommen en het

versterken het gevoel van ruimte. De tuin ligt op

grijs witte van de kozijnen, geven de woningen een

het zuidwesten, waardoor u in de eet­kamer heerlijk

rustige uitstraling. De detaillering van de kolommen

kunt genieten van de mooie lichtinval. Op de ­eerste

en de raamindeling zorgt voor een krachtig beeld.

3


Situatie

nuts

ala

ian Jul an B

n

laa

rix

at

Be

an

inala

elm Willh

30 29

alaan

Julian

aan trixl

drie-onder-één-kapwoningen

Bea

Maxima II - Koopgarant

Steenberger Esweg

28

Maxima I - Koopgarant drie-onder-één-kapwoningen

27 26 25 Beatrixlaan

4

n

laa

en erk


6 Koopgarantwoningen

Kopen met korting

De woningen worden verkocht met Koopgarant.

U bepaalt zelf hoeveel korting u wilt. U kunt kiezen

Koopgarant is een speciale vorm van koop, waar-

uit een kortingspercentage tot maximaal 25%. Bij

bij u minder risico’s loopt en toch volledig eigenaar

een hoge korting heeft u extra lage maandlasten.

bent. Met Koopgarant koopt u een woning voor een

Bij een lage korting profiteert u bij verkoop meer

bedrag dat tot maximaal 25% lager ligt dan de nor-

van een eventuele waardestijging.

male verkoopprijs. Op het moment dat u weer wilt verhuizen, koopt Actium uw huis van u terug. U

Actium

deelt met Actium in de waardeontwikkeling, of dat

menscriterium. Ook krijgen starters en doorstro-

nu winst of verlies oplevert.

mers uit een huurwoning van Actium voorrang.

hanteert

bij

Koopgarant

een

inko-

Voor meer informatie over Koopgarant, kunt u ons altijd bellen.

5


Interieurimpressie

6


7


Begane grond

Schaal 1:50. Bouwnummers: 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Bouwnummers: 25 en 28 zijn gespiegeld. 8


Verdieping

Renvooi electra

9


ENERGIE

MATERIALEN

AFVAL

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen GPR-dubo staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Duurzaam Bouwen. Door middel van rapport­cijfers

ENERGIE

MATERIALEN

AFVAL

WATER

beoordeelt het programma het betreffende gebouw op de zes thema’s: energie, materialen, afval, water, gezondheid en woonkwaliteit. Het programma geeft op elk thema een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger de kwaliteit - of hoe minder de milieubelasting hoe hoger de score. GPR Gebouw is hét instrument voor duurzaam

ENERGIE

ontwikkelen en bouwen en laat

MATERIALEN

AFVAL

WATER

ENERGIE

GEZONDHEID

precies zien hoe het is gesteld ENERGIE

met de duurzaamheid van een gebouw.

7,1 ENERGIE

ENERGIE MATERIALEN

7,5 MATERIALEN

AFVAL

7,8

WATER

7,7

7,4 GEZONDHEID

9,3 MATERIALEN WOONKWALITEIT MATERIALEN AFVAL

Een score van 6,0 is representatief voor het huidige bouwbesluit niveau. De gemiddelde score van deze woningen is 7,8. AFVAL MATERIALEN Thema Energie:

ENERGIE WATER

GEZONDHEID

WOONKWALITEIT

AFVAL

AFVAL WATER

Voor uw eigen gezondheid zijn maatregelen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit is een

als beter isoleren tegen geluid van buiten af,

bekende slogan. Bij een woning geldt op het

van de buren of ter beperking van inwendig inWATER

gebied van energie precies hetzelfde: als

stallatiegeluid belangrijk. Ook het verbeteren

ervoor wordt gezorgd dat warmteverliezen zoveel mo-

van de luchtkwaliteit en het beperken van stofconcentraWATER

gelijk worden beperkt, dan hoeft er ook minder energie

ties en schadelijke stoffen is iets wat u in het ontwerp mee

gestookt te ­worden in het opwarmen van een huis. De

kunt meenemen. Het verbeteren van thermisch comfort in

GEZONDHEID

MATERIALEN

energie die benodigd is kan het best

AFVAL

WATER

ENERGIE worden opgewekt

GEZONDHEID

door systemen die gebruik maken van duurzame bronnen

de winter(warmte) en in de zomer(koeling) draagt ook bij

WOONKWALITEIT

ENERGIE

aan een comfortabele woning.

(wind, ­zonne-energie, aardwarmte) en hoogrendement

GEZONDHEID

GEZONDHEID WOONKWALITEIT

AFVAL worden systemen. ­Hierdoor kunnen uw energielasten

Thema Gezondheid en Woonkwaliteit:

verminderd. De terugverdientijd van uw investering is

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, zijn

afhankelijk van het gekozen systeem. Op termijn zijn uw MATERIALEN

de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van

­energielasten lager t.o.v. een traditioneel systeem.

WOONKWALITEIT uw woning. Gebruiks­kwaliteit wordt o.a. be-

MATERIALEN

Thema Materialen Afval Water:

WATER

GEZONDHEID

WATER WOONKWALITEIT

paald door toegankelijkheid van uw woning, de functionaliteit ­(afmetingen van ruimten enWOONKWALITEIT

Denken aan uw gezondheid en de ­“gezondheid

van uw woning), de technische kwaliteit en de

van uw omgeving” (ofwel het milieu) is mis-

sociale ­veiligheid. Hoe hoger u scoort op dit onderdeel,

schien niet het eerste wat u doet bij het bou-

hoe groter uw woonkwaliteit zal zijn. Indirect is hierin ver-

wen van een nieuwe woning. Op het gebied van AFVAL

werkt de mogelijkheid van toekomstige veranderingen in

AFVAL

milieu kunt u denken aan waterbesparende

woonwensen en/of woonbehoeften. ­Flexibiliteit en bele-

maatregelen, toepassing van milieuvriendelij-

vingswaarde van een woning spelen hierin een belang-

ke materialen en beperken van afval en verontreinigingen.

rijke rol.

GEZONDHEID

GEZONDHEID 10

WOONKWALITEIT

WATER WATER


Afwerkstaat Begane grond ruimte

vloer

wand

plafond

Hal

Betonvloer

Gipsplaat uitgevlakt niveau D

Gipsplafond uitgevlakt opgeleverd niveau D, met spuitwerk Branderspack X

Meterkast

Betonvloer/prefab meterkastvloer

Plaatmateriaal 18-22 mm

Plaatmateriaal -gipsplafond afgewerkt

Woonkamer/eethoek

Betonvloer

Gipsplaat uitgevlakt niveau D

Gipsplafond uitgevlakt opgeleverd niveau D, met spuitwerk Branderspack X

Keuken

Betonvloer

Onafgewerkte witte gipsplaten

Gipsplafond uitgevlakt opgeleverd niveau D, met spuitwerk Branderspack X

Toilet

Vloertegels op betonvloer

Wandtegels tot 1200 mm +, ­hierboven spuitwerk ­Branderspack X

Gipsplafond uitgevlakt opgeleverd niveau D, met spuitwerk Branderspack X

Technische ruimte/ opstelplaats wasmachine

Betonvloer

Gipsplaat uitgevlakt niveau D

Gipsplafond uitgevlakt opgeleverd niveau D, met spuitwerk Branderspack X

ruimte

vloer

wand

plafond/dak

Overloop

Cementdekvloer

Gipsplaat uitgevlakt niveau D

Gipsplafond, schroefgaten worden gestopt en spuitwerk Branderspack X, naden afgekit, naden blijven in het zicht

Badkamer

Vloertegels antislip op cementdekvloer

Wandtegels tot het plafond

Gipsplafond, schroefgaten worden gestopt en spuitwerk Branderspack X, naden afgekit, naden blijven in het zicht

Slaapkamers

Cementdekvloer

Gipsplaat uitgevlakt niveau D

Gipsplafond, schroefgaten worden gestopt en spuitwerk Branderspack X, naden afgekit, naden blijven in het zicht

Verdieping

Afwerkingsniveau D houdt het volgende in: een egaal oppervlak, geschikt voor grof gestructureerde afwerking, kleine oneffenheden en bewerkingsgroeven ≤ 2 mm zijn acceptabel.

Kleurschema onderdeel

materiaal

kleur Maxima I

kleur Maxima II

Gevel

Baksteen

Roodbruin

Donker roodbruin

Voegwerk

Cement

Antraciet

Antraciet

Kozijnen

Hout

Lichtgrijs

Lichtgrijs

Raamdorpelsteen

Keramische steen

Zwart

Zwart

Draaiende delen

Hout

Telegrijs

Telegrijs

Voordeur

Hout

Telegrijs

Telegrijs

Raamwerk t.p.v. voorgevel

Hardhout

Onafgewerkt

Onafgewerkt

Afdekker

Aluminium

Blank aluminium

Blank aluminium

Hemelwaterafvoer

PVC

Grijs

Grijs

11


Beknopte technische omschrijving Inleidende bepalingen Het werk omvat het realiseren van 6 koopgarant woningen aan het Julianaplein te Zuidwolde (Dr). Van toepassing zijn de voorschriften De woningen voldoen aan het vigerende bouwbesluit en hebben een epc- norm die maximaal 0,8 zal bedragen. Tevens voldoen de woningen aan de voorwaarden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Peil en grondwerk Het peil (P), waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer van de woning. Dit peil wordt aangegeven door de gemeente. Voor de fundering worden de benodigde ontgravingen verricht; de ontgraven grond wordt op het terrein verspreid, aflopend van de woning tot aan de erfgrens. Fundering en vloer De fundering van de woning is een strokenfundering en wordt uitgevoerd volgens de door bouwen woningtoezicht goedgekeurde berekeningen en tekeningen. De begane grondvloer van de woning is een beton-systeemvloer met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van 3,5 m²K/W. Er wordt een geïsoleerde vloerluik in de begane grondvloer opgenomen. Constructeurkosten voor de fundering zijn in de aanneemsom opgenomen. Buitenriolering De aanleg van de gescheiden buitenriolering geschiedt tot de erfgrens. Terreinverharding Er wordt aan de voorzijde een pad naar de voordeur aangelegd. Tevens word er een pad aangelegd vanaf de achtergevel naar de vrijstaande berging. De vloer van de vrijstaande berging wordt met betontegels bestraat. Ook wordt er aan de achterzijde van de woningen een gemeenschappelijk achterpad aangelegd. Terrein afscheiding De erfgrenzen zullen per woning aangegeven worden door middel van een markering. Er is geen rekening gehouden met het inzaaien van het terrein. VDM Bouwsysteem Alle buitenwanden (Rc-waarde van 3,3 m²K/W.) van de woning worden voorzien van 135 mm isolatie. Het platte dak van de woning wordt voorzien van afschotisolatie (gemiddelde Rc-waarde van 4,0 m²K/W.) Metselwerk De buitengevels van de woning worden in halfsteens verband opgemetseld van baksteen conform monsters. Onder de buitenkozijnen die niet tot peil doorlopen worden raamdorpelstenen aangebracht. Buitentimmerwerk De voorgevel wordt voorzien van een framewerk van hardhout (duurzaamheidsklasse I). In dit

12

framewerk is op de eerste verdieping een balkon opgenomen met een stalen spijlenhekwerk. Dakbedekking Het platte dak van de woning wordt voorzien van twee laags bitumineuze dakbedekking. Goten en hemelwaterafvoeren De woning is aan de voor- en achterzijde voorzien van een hemelwaterafvoer van grijs pvc. Dakranden en muurafdekkers Ter plaatse van de dakopstand wordt het opgaande metselwerk afgedekt door middel van een onderhoudsarme muurafdekker. Plafonds in de woning De plafonds van 15 mm gipsplaat op de begane grond worden uitgevlakt. De plafonds en/of de schuine dakvlakken van de verblijfsruimten op de 1e verdieping worden afgewerkt met 12.5 mm gipsplaat type FK maar worden niet uitgevlakt. De schroefgaten worden wel gestopt en de naden worden afgekit. De naden blijven wel in het zicht. De plafonds van de woonkamer, hal, toilet, opstelplaats wasmachine, overloop, slaapkamers en badkamer worden afgewerkt met branderspack X. Kozijnen, ramen en deuren Alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hout. De voordeur van de woning wordt voorzien van een verlaagde onderdorpel. Er word een briefsleuf in de voordeur opgenomen. De binnenkozijnen zijn stalen binnenkozijnen zonder bovenlicht (behoudens het kozijn van de meterkastdeur, dit is een houten kozijn). Er worden witte afgelakte opdekdeuren toegepast. Onder de binnendeurkozijnen van toilet en badkamer worden kunststenen stofdorpels aangebracht. Alle ramen en buitendeuren van de woning worden voorzien van inbraak-preventief hang- en sluitwerk. De deuren van toilet en doucheruimte worden voorzien van een vrij en bezetslot. De overige deuren worden voorzien van een loopslot. Krukken en schilden worden uitgevoerd in een garnituur type Ami met langschilden en met Nemef 1200 ­sloten. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden voorzien van HR++ isolerend glas met een U –waarde van 1,1 tot 1,3 w/ m2k. Het glas van de voordeur wordt voorzien van veiligheidsglas. In verband met de maximaal toepasbare glasspouw kan de isolatiewaarde in de draaiende delen afwijken. De afwerking van vloeren, wanden en plafonds De vloeren van het toilet en de badkamer worden betegeld met vloertegels. De overige vloeren van de woning zijn geschikt voor toepassing van diverse vloerbedekkingen. De eerste verdiepingvloer wordt voorzien van een zwevende cementdekvloer voor extra geluidsdemping. Op de wanden van het toilet en de badkamer worden wandtegels aangebracht. De wanden en plafonds van de begane grond van de woning worden uitgevlakt opgeleverd. De schroefgaten van de plafonds van de verdieping worden gestopt. De plafonds worden voorzien van spuitwerk Brander Spack X. De wand-, plafondvlakken van de meterkast worden niet afgewerkt.

Binnentimmerwerk Onder de raamkozijnen, met borstwering, worden Werzalith vensterbanken aangebracht. De dagkanten van het kozijn worden voorzien van houtvezel kantstukken en afgelakt. Voor de toegang naar de eerste verdieping wordt een dichte vurenhouten trap geplaatst. De treden worden uitgevoerd met een grondverflaag. Trapbomen worden afgelakt. Leuninghouders, de leuning en traphekjes worden compleet gemonteerd. De hierboven genoemde onderdelen worden afgelakt in de kleur GO.03.86 (wit). Er worden meranti plinten in de woning aangebracht. Deze worden afgeschilderd in de kleur wit. De keuken De woning wordt zonder keuken opgeleverd. Voor de plaatsing van een keuken is rekening gehouden met een aantal standaard aansluitpunten voor elektra, riolering en gas. Tegelwerk De woning wordt opgeleverd met tegelwerk. Er wordt tegelwerk aangebracht op de wanden van het toilet tot 1.2 m, de vloer van het toilet, de wanden van de badkamer tot plafond en op de vloer van de badkamer. Installatie De woningen zijn uitgevoerd met een energiezuinige installatie die bestaat uit de volgende onderdelen: Verwarming Voor de verwarming van de woning wordt gebruik gemaakt van een zeer energiezuinige CV-ketel met een zeer hoog rendement i.c.m. radiatorenverwarming. De temperatuurregeling vindt plaats d.m.v. een kamerthermostaat in de woonkamer. Ventilatie De woningen zijn voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. De toevoer van de verse lucht vindt plaats via zelfregelende ventilatieroosters in de kozijnen. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, het toilet, badkamer en in de opstelplaats wasmachine. Installaties algemeen De installaties voor gas, water en elektra worden aangelegd volgens de eisen en onder goedkeuring van de betreffende Nutsbedrijven. De elektra-installatie voorziet in ruim voldoende lichtpunten en wandcontactdozen. Naast de voordeur wordt standaard een aansluitpunt voor een buitenlamp aangebracht en een belschakelaar geplaatst. In de hal en op de overloop worden gekoppelde rookmelders aangebracht en aangesloten op het lichtnet. Voor telefoon- en CAIaansluitingen worden bedrade leidingen gelegd vanaf de meterkast naar de woonkamer. Tevens wordt naar de slaapkamers één bedrade leiding gelegd t.b.v. de CAI. Abonnementskosten telefoon en CAI zijn voor rekening van de opdrachtgever. Warmwatervoorziening wordt verzorgd door de cv-ketel. Van daaruit worden kunststof warmwaterleidingen aangelegd naar de tappunten in


keuken en badkamer. De binnenriolering wordt aangelegd vanaf de sanitaire toestellen, de aansluitingen t.b.v. de wasmachine op de begane grond en de badkamer en wordt aangesloten op de buitenriolering. Sanitair De woning wordt opgeleverd inclusief sanitair. In onderstaande ruimten is het hieronder aangegeven sanitair aangebracht. Het toilet op de begane grond: - Vlakspoelcloset Sphinx 300 96 AO/S, kleur wit - Closetzitting Sphinx 300 met deksel, kleur wit - Spoelwaterreservoir laaghangend Wisa 500 - Hoekstopkraan VHS chroom nr. 774356 - Toiletkraan Grohe type Supra nr. 20405000 - Fonteincombinatie Sphinx 300 Fontein 36 De badkamer: - Schlüter Kerdi-Drain doucheputje 150x150 mm - Douchemengkraan Grohe Eurosmart nr. 33555001 (15 cm h.o.h.) - Wastafelcombinatie Sphinx 300 compact 60 cm - Wastafelmengkraan, Grohe. Type: Euro­ smart nr. 33188001 incl ketting met stop Plugbekersifon met pvc vloerbuis - Planchet C&M type DORA 600 mm kleur wit - Spiegel Ø 600 mm In de bijkeuken opstelplaats wasmachine wordt een VSH tapkraan voor de aansluiting van de wasmachine aangebracht. Algemeen Het gehele werk wordt uitgevoerd naar de eis van goed en deugdelijk werk .De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. Aan- en afsluitkosten gas, water, elektriciteit, centrale antenne en telefoon zijn in de aanneemsom opgenomen. Voor de door VDM geleverde werkzaamheden wordt vanaf de start van de bouw tot de oplevering een Car (Constructie All Risks) verzekering afgesloten. De woningen worden in de basisuitvoering geleverd met een Woningborg certificaat. Voor de garanties op materiaal en uitvoering verwijzen wij u naar de garantietermijn van Woningborg.

13


Algemene bepalingen Aankoop Wanneer u besloten heeft om een woning uit dit plan te kopen, wordt dit eerst in een reserveringsovereenkomst en vervolgens in een koop-/ aannemingsovereenkomst vastgelegd. Bij de koop-aannemingsovereenkomst ontvangt u tevens het kopersbestek en de bestektekeningen van de woning. Na ondertekening van de overeenkomst wordt deze naar de notaris gezonden, die dan zorg draagt voor de notariële akte van eigendomsoverdracht. Aankoopkosten In de verkoopprijs vrij op naam zijn de volgende kosten begrepen: - grondkosten; - fundering zoals plaatselijk noodzakelijk; - isolerende HR++ beglazing(behoudens de draaidelen); - HR cv-ketel; - overdrachtskosten notaris; - kosten kadastraal recht; - leges- en aansluitkosten nutsbedrijven en riolering; - architectkosten; - ontwikkeling- en begeleidingskosten; - 19% BTW; - grondrente vanaf; zie prijslijst. - sanitair; - tegelwerk; - binnenschilderwerk; - bestratingen en/of overige erf afscheidingen (behoudens het omschrevene); De woning wordt opgeleverd exclusief: - hypotheekkosten; - keuken; - behangwerk; - tuinaanleg. Financiering De koopsom van de woning is “vrij op naam”, hetgeen inhoud dat de prijs inclusief BTW en notariskosten van de overdrachtsakte is. Indien u voor de betaling van de woning een hypotheek afsluit zijn de volgende kosten niet in de prijs van de woning begrepen. 1. Renteverlies tijdens de bouw: Dit betreft rente welke verschuldigd is over de uit een hypotheek betaalde termijnen aan de aannemer. Deze kosten zijn, voor zover zij betrekking hebben op de periode na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 2. Financieringskosten: Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een hypotheek. Het gaat hier om de afsluitprovisie en de notariskosten voor de hypotheekakte. Ondertekening koop-/ aannemingsovereenkomst Indien u besluit tot aankoop van de woning over te gaan, plaatst u uw handtekening onder de koop/ aannemingsovereenkomst. Deze wordt dan doorgezonden naar de ondernemer, welke de overeenkomst eveneens ondertekent en doorzendt naar de notaris. Is de notaris in het bezit van de overeenkomst en eventueel de hypotheekstukken,

14

dan zal hij u uitnodigen voor het notarieel transport. Bij notarieel transport wordt de transportakte en eventueel de hypotheekakte getekend. Voorafgaande aan het transport krijgt u hiervan een concept toegestuurd en een afrekening. Bij het notarieel transport moeten ook eventueel vervallen bouwtermijnen conform de koop-/aannemingsovereenkomst worden betaald. De notaris zal niet eerder transporteren dan wanneer de verschuldigde bedragen op zijn rekening zijn bijgeschreven. Tevens zal de notaris alle verschuldigde rente tot op de dag van het notarieel transport verrekenen. Keuzelijst meer- en minderwerk Tijdens het voorbereidingstraject is er de mogelijkheid om, alleen aan de hand van een optielijst, de woning aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Deze individuele woonwensen moeten in een vroegtijdig stadium en passend in het bouwproces worden meegenomen. Mochten er, naar aanleiding van de door u gekozen keuken en badkameropstelling, wijzigingen t.o.v. de standaard opstelling noodzakelijk zijn, dan kunt u dit in een persoonlijk gesprek met onze klantenbegeleider kenbaar maken en de mogelijkheden doorspreken. Wijzigingen en/of meer- en minderwerk worden alleen uitgevoerd als deze door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd en door de koper voor akkoord zijn getekend. Betalingen In de koop-/aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd. Deze hebben betrekking op de woning en de overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen aan de woning. Verzekering Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dient u zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen. Fiscale aspecten Als eigenaar van een woning dient u de huurwaarde van uw woning aan de fiscus op te geven als inkomen. Tevens kunnen er aftrekposten gelden; de jaarlijks verschuldigde hypotheekrente, kadasterkosten en de financieringskosten, zoals hypotheekkosten en afsluitprovisie. Van toepassing zijn de bouwvoorschriften De woningen worden gebouwd in overeenstemming met de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, het nieuwe bouwbesluit en de voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven voor gas, water en elektriciteit, centrale antennesysteem, riolering en telefoon. Voor de verschillende bouwonderdelen zijn de in Nederland geldende voorschriften en normbladen van toepassing. Oplevering Wanneer uw woning gereed is voor oplevering zult u daartoe een uitnodiging ontvangen. Bij de oplevering zullen beide partijen aanwezig zijn en worden eventuele klachten, tekortkomingen en of gebreken in een opleveringsrapport vastgelegd. De aannemer zal deze zo spoedig mogelijk verhelpen. De onderhoudstermijn, de termijn waar binnen klachten verholpen dienen te worden, is drie maanden.

Garanties Voor het VDM systeem is een KOMO attest-metproductcertificaat onder nummer 20586/08 afgegeven. Tevens voldoet het VDM systeem aan de kwaliteitseisen van de VHSB (Vereniging van HoutSkeletBouwers). Daarenboven gelden op de desbetreffende onderdelen garanties dan wel keurmerken van o.a. S.G.T. (Stichting Garantiefonds voor Timmerwerken), S.K.H. (Stichting Keuringsbureau voor Hout) en KOMO, dan wel garanties van de fabrikant overeenkomstig genoemde keurmerken. Klantgericht Bouwen VDM Woningen is in het bezit van het keurmerk Klantgericht Bouwen. Het keurmerk Klantgericht Bouwen wordt verstrekt door Stichting Klantgericht Bouwen; een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland. Het keurmerk geeft door continu meten de zakelijke opdrachtgevers en kopers inzicht in de kwaliteit van de bouwondernemingen. Bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis controleren de kwaliteit van de opgeleverde woningen en noteren het aantal opleverpunten. Daarnaast geven kopers een rapportcijfer voor hun ervaringen met de bouwonderneming in de verkoopfase, de bouwfase en de opleveringsfase. Al deze gegevens worden statistisch verwerkt en gewogen. Situatie, bouw- en huisnummers De situering van de woningen is op de situatietekening aangegeven conform de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Aan de op de situatie aangegeven groen- en algemene voorzieningen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventueel aangegeven kaveloppervlakten moeten als indicatief worden beschouwd. Pas na inmeten van het kadaster, na afloop van de bouw, wordt de oppervlakte definitief bepaald. Aan afwijkende maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens de bouw en bij verkoop wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot de huisnummers zullen tijdig voor de oplevering door de gemeente worden vastgesteld. Artist impression In de verkoopbrochure zijn artist impressions en tekeningen opgenomen. Deze zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstellingen en hieraan kunnen qua uitvoering, kleurstelling, detaillering, e.d. geen rechten worden ontleend. Van de tekeningen kan niet de exacte maatvoering worden afgemeten. Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs. Ondanks dat, moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven etc. VDM behoudt zich tevens het recht voor om tijdens de bouwfase wijzigingen aan te brengen indien dit technisch of architectonisch noodzakelijk mocht blijken, echter zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit en prijs.


plezierig

duurzaam

zorgeloos

wonen... dรกt is Actium!

Woningcorporatie Actium verhuurt bijna 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. U heeft bij ons de keuze uit appartementen voor een- of tweepersoonhuishoudens tot ruime gezinswoningen, in de stad en op het platteland. Naast de verhuur van woningen bieden wij ook woningen te koop aan. Goed onderhouden woningen voor een aantrekkelijke prijs. Bezoek onze website op www.actiumwonen.nl.

Actium heeft vestigingen in Assen - Oosterwolde - Ruinen - Smilde


Projectinformatie

Opdrachtgever:

Realisatie:

Verkoopinformatie:

T. (0512) 57 12 34 www.vdm.nl

T. (0522) 252 200 www.vandorsten.nl

Aan de afgebeelde artist impressions, tekeningen, afmetingen en genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

T. (0528) 371 496 www.hentenaarmakelaardij.nl

Folder 6 3kap koopgar blok 4, 5  
Advertisement