Page 1

HET MAGAZINE VAN DE VERENIGING OUD STUDENTEN ECONOMIE UNIVERSITEIT GENT , November - December 2013 , N°2

GESPREK MET DECAAN MARC DE CLERCQ

”Inkanteling van hogeschool geeft ons tal van opportuniteiten” ALUMNI IN HET BUITENLAND

”Chinees kennen is een enorme meerwaarde”

ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK

‘‘Geen wetenschappers in ivoren torens”

MAGAZINE EVENEMENT IN DE KIJKER :

Voordracht Manager van het Jaar Eric Van Zele (Barco) - 7 november VOS-September-25092013.indd 1

18/10/13 08:09


3

ALUMNI AAN HET WOORD Esther Melkebeke & Roeland Delrue

4

DOCTORES IN DE KIJKER

7

TERUGBLIK op voorjaar

8

INKANTELING HOGESCHOOL Interview Marc De Clercq

10

ONDERZOEK Dauwe Vercamer

14

NIEUWS VAN DE FACULTEIT

16

VOSEKO verwelkomt 5000 nieuwe Alumni

18

ACTIVITEITENKALENDER

19

Viermaandelijks tijdschrift van VOSEKO vzw Nr. 2 van jaargang 2013 Redactieraad: Vincent Van Peteghem, Bregt Ooms, Stijn Baert, Annelore Hughe, Brecht Boone, Stefanie Ponchaut en Len Vandenheede Met uitdrukkelijke dank aan: Marc De Clercq, Katrien De Kegel, Dauwe Vercamer, Grégory Maes, Esther Melkebeke, Roeland Delrue en Dauwe Vercamer Lay-out en drukwerk: Publiprinting Verantwoordelijke uitgever: VOSEKO vzw, info@voseko.be en www.voseko.be

WOORD VOORAF

INHOUD COLOFON PARTNERS

2

WOORD VOORAF Door Arne De Keyser

Een nieuw academiejaar Traditioneel staat een nieuw academiejaar garant voor een flinke groeispurt van VOSEKO. 546 studenten verlaten hun studieboeken en kunnen zich voortaan alumnus van onze faculteit noemen. Een groep nieuwe alumni die klaarstaat om de arbeidsmarkt te bestormen of zich opmaakt voor een verdere specialisatie aan onze alma mater of andere (buitenlandse) instelling. 2013-2014 belooft uitdagend te worden! Een academiejaar waarin onze faculteit gevoelig zal groeien door de integratie van de richtingen ‘Handelswetenschappen’ en ‘Bestuurskunde & Publiek Management’. Ook voor VOSEKO blijft dit niet zonder gevolgen. Komend jaar smelten beide alumniverenigingen ‘VOSEKO’ en ‘Alumni Tout Court’ samen en gaan verder onder dezelfde vlag: VOSEKO. Vanuit het dagelijks bestuur verwelkomen we dan ook alle nieuwe leden en engageren we ons om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

3

Hoe kunnen we dit beter doen dan het aanbieden van een reeks topactiviteiten waar onze oude en nieuwe alumni elkaar terugzien en waar netwerken centraal staat? ‘Linking Economic Thinking’ blijft meer dan ooit onze primaire doelstelling. Voseko staat dan ook garant voor een goed gevuld najaar. Met twee events (‘Manager van het jaar’ en ‘Marketeer van het jaar’), een lecture (The economics of good and evil) en onze jaarlijkse speeddate bieden we een gevarieerd en breed gamma aan. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op één van onze volgende activiteiten. Arne De Keyser Voorzitter Dagelijks Bestuur

Overname van artikels is mogelijk mits schriftelijke toestemming van de redactie en bronvermelding. Dankzij uw steun is VOSEKO vzw de bloeiende vereniging die ze nu is. Hartelijk dank namens alle alumni van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde! Wenst u VOSEKO vzw (verder) te steunen? Zie dan www.voseko.be

VOS-September-25092013.indd 2-3

18/10/13 08:09


s. Als beren en te n zijn

• Studeerde af als master in de TEW in 2011 en volgde

nadien nog een master in marketing management aan de

• Volgde een extra master in ‘International Business’ aan de • Was praesidiumlid van de VEK en voorzitter van de

• Ging Chinees volgen aan Peking University

Flanders Youth Society for Entrepreneurship (FLYSE)

• Startte in september als marketing trainee bij Unilever.

• Richtte in 2008 samen met alumni Thomas Deman en

• Gepassioneerd door reizen en fotografie.

4

• Studeerde af als Handelsingenieur in 2012. Hult Business school in San Francisco

Vlerick Business School.

In deze rubriek laten we deze keer twee alumni aan bod komen die na het behalen van hun masterdiploma in het buitenland gingen verder studeren. Op basis van hun ervaring in het buitenland lieten we hen aan elkaar vragen stellen.

ROELAND DELRUE

Niels Vanden Buverie autoverhuurbedrijf EcoRental op.

Esther: De focus bij mijn keuze om in het buitenland

aankwam, zaten er al veel andere mensen van mijn

ESTHER: IN WELK OPZICHT VERSCHILDE DE MANIER

verder te studeren was de taal leren en van alle BRIC

school alsook een groep Belgen waardoor ik snel op

VAN LESGEVEN IN AMERIKA (IN EEN BUSINESS

landen heeft China de voornaamste wereldtaal. Het is

sleeptouw werd genomen. Daardoor heb ik de stad

SCHOOL) MET DIE VAN HET BELGISCHE MODEL? ZIJN ER

wel zo dat China niet echt een ver-van-mijn-bed show

zeer snel in haar verschillende facetten leren kennen.

ASPECTEN DIE JE AAN DE UGENT ZOU AANRADEN OM

is voor mij. Vroeger woonde ik in Hong Kong en ga er ook

Desondanks dat ik me niet zo verbonden voelde met de

AAN TE PASSEN NAAR HET AMERIKAANSE MODEL?

jaarlijks terug. Die ervaring heeft mijn interesse in China

stad, vond ik het wel de tofste om uit te gaan eten of

enorm vergroot. Naast de taal leren was het dan ook

drinken.  

super interessant om meer over China zelf te weten te

Roeland: Ik vond dat zeer verschillend met de UGent.

komen op diverse vlakken zoals economie, geschiedenis,

UNIVERSITEIT GENT

wordt gegeven en er geen verplichting om naar de les

ESTHER: JE STUDEERDE EEN JAAR AAN HULT BUSINESS

cultuur,.. Je mag nog zoveel boeken over China lezen,

ROELAND: MOET DE UGENT VOLGENS JOU MEER

te gaan is mijn ervaring aan een Amerikaanse business

SCHOOL IN SAN FRANCISCO - KOOS JE SPECIFIEK VOOR

sommige dingen kom je pas echt te weten door het te

INZETTEN OP BUITENLANDSE ERVARINGEN IN CHINA?

school dan toch vrij verschillend. Heel praktisch, kleine

DE SCHOOL, DE OPLEIDING OF HET LAND?

ervaren. Esther: Ik ben daar zeker voorstander van aangezien

voor mij. Persoonlijk was ik wel fan van het Amerikaanse

Roeland: Initieel was ik vooral aan het kijken naar een

ESTHER: JE STUDEERDE TIJDENS JE JAAR AAN HULT

je er niet van onderuit kan hoe belangrijk China is

systeem maar af en toe vond ik ook wat te ‘schools’.

geschikte opleiding op een top school, maar later begon

IN DRIE LANDEN DIE GEOGRAFISCH EN CULTUREEL

op het wereldtoneel. Wanneer ik aan mensen, zelfs

Als het op tips aankomt voor UGent, zou ik zeggen dat

de geografische plaats ook meer aan belang te winnen.

ENORM VER VAN ELKAAR VERWIJDERD ZIJN. WAT ZAL

met een economische achtergrond, zei dat ik Chinees

de masters in Gent zich meer mogen onderscheiden

Dus ik zou zeggen dat het een combinatie van de drie

JE VAN ELK LAND HET MEEST ONTHOUDEN?

ging studeren, vonden velen dit een rare, nutteloze

van de bachelors in de zin dat ze minder theoretisch

keuze. Het beeld van China als het land van goedkope

en professioneler mogen zijn. Ook heb ik ondervonden

groepen en verplichte lessen waren wel een aanpassing

een top business school op een interessante locatie. Ik

Roeland: Van San Francisco onthoud ik dat het een zeer

arbeid en productie speelt hier sterk in mee maar niet

dat een goeie lesgever niet altijd een professor met een

had een paar applicaties lopende bij enkele business

liberale stad is waar mensen open zijn in denken en

meer volledig. De koopkracht en het aantal Chinezen

academische achtergrond moet zijn. Een beproefde

schools maar het was uiteindelijk de Master aan Hult

communicatie. Iedereen bouwt mee aan een community

maken het ook een enorm belangrijke afzetmarkt. Ook

zakenman met een passie voor lesgeven vond ik vele

die me het meeste aansprak. De mogelijkheid om op drie

waar het goed en interessant is om te leven. Het is een

zie je dat meer en meer Chinese merken de ambitie

gevallen een pak interessanter zonder dat het moest

verschillende plaatsen te studeren met San Francisco

schitterende stad en mijn persoonlijke lievelingsplek

hebben om naar Europa en Amerika te komen. Daarom

inboeten aan kwaliteit.

als thuiscampus voor acht maanden sloot eigenlijk

van de US. Dubai vond ik de meest indrukwekkende stad

denk ik dat het belangrijk is om de studenten een

perfect aan bij wat ik zocht.

die ik al bezocht heb. De visie, strategie en financiële

realistisch beeld over China te geven en te zorgen dat

ESTHER: DE UNIVERSITEITSRANKINGS ZIJN MOMENTEEL

middelen die daar dagelijks worden ingezet om deze

ze minder sceptisch staan tegenover China en het

WEER EEN HOT TOPIC. JE STUDEERDE SAMEN MET

ROELAND: WAAROM HEB JIJ TROUWENS VOOR CHINA

stad, die in het midden van de woestijn ligt, verder uit

belang van China doorhebben. Dit is concreet heel

MENSEN VAN OVER DE HELE WERELD, HOE EVALUEER

GEKOZEN EN NIET VOOR EEN ANDER BRIC-LAND

te bouwen tot een van belangrijkste steden ter wereld

gemakkelijk realiseerbaar door onder meer casestudies

JIJ NU DE KWALITEIT VAN JOU OPLEIDING ALS

(BRAZILIË, RUSLAND, INDIA EN CHINA)?

is iets waar ik zeer van onder de indruk was. Shanghai

en gastlessen, maar natuurlijk is de beste manier

HANDELSINGENIEUR AAN DE UGENT?

op zijn beurt moet ook zeker niet onderdoen. Toen ik

uitwisselingsprojecten naar China.

Roeland: Hoe tof, praktisch of hoog gerankt die andere

VOS-September-25092013.indd 4-5

5

Daar de UGent vrij theoretisch is, er in grote groepen les

HET BEGIN

was. Ik was op zoek naar een ‘management-master’ aan

ALUMNI AAN HET WOORD

ESTHER MELKEBEKE

BIO

Esther Melkebeke & Roeland Delrue

BIO

ALUMNI AAN HET WOORD

Esther Melkebeke & Roeland Delrue

18/10/13 08:09


STIJN BAERT

Bedrijven hebben steeds vaker Chinese concurrenten of zijn in Chinese handen. Daarom is Chinees kennen een enorme meerwaarde

scholen mogen zijn, ik heb gemerkt dat je met een

(lacht). Gelukkig heeft Beijing echt veel te bieden op

universitair diploma van de UGent zeker niet moet

culinair vlak, je vindt er enorm veel lekkere restaurants

onderdoen. De diepgang en nodige inspanningen van

met heel verschillende keukens.

een opleiding in Vlaanderen zijn zeker van een hoog

6

niveau. Echter het gebrek aan uitstraling, netwerk,

ESTHER: TOT SLOT, ALS STUDENTONDERNEMER WAS

alumni-werking, internationaliteit en dergelijke zorgt

EN BEN JE VANDAAG NOG STEEDS EEN UITHANGBORD

dat een diploma van deze andere topscholen beter in de

VOOR ONDERNEMERSCHAP AAN DE UGENT. JE

markt ligt dan een diploma aan UGent.

BRACHT BIJNA EEN JAAR DOOR IN AMERIKA, IN DE BUURT VAN SILICON VALLEY, HOEVEEL VERSCHILT DE

CULTUURVERSCHILLEN

ONDERSTEUNING VOOR ONDERNEMERSCHAP DAAR

ROELAND: DENK JE DAT CHINEES STUDEREN EEN

DAN HIER?

MEERWAARDE KAN ZIJN VOOR EEN EUROPEAAN? Roeland: Er ging bijna een nieuwe wereld voor me Esther: Ik denk dat je als bedrijf vandaag moeilijk onder

open. De aanpak, uitvoering, respect en openheid voor

de invloed van China uit kan. Kijk maar naar bedrijven die

ondernemerschap is – op zijn San Francisco’s - ‘on a

een productieafdeling hebben in China of voor wie China

whole other level’. Als innovatie en ondernemerschap je

een belangrijke afzetmarkt is. Bedrijven hebben steeds

ding zijn, dan kom je hier zeker aan je trekken. Ik zou

vaker Chinese concurrenten of zijn in Chinese handen.

niet zeggen dat het meer gestimuleerd of omkaderd

Daarom is Chinees kennen een enorme meerwaarde.

wordt, het is gewoon sterk aanwezig en hangt bijna

Maar als je echt Chinees wil leren spreken, dan moet je

in de lucht. Het wordt gedreven door de mensen en

dit fulltime doen voor minstens zes maand. Door drie

niet door overheden en instituten. In San Francisco is

uur avondles te volgen, zal je na vijf jaar nog steeds niet

er een diepgewortelde cultuur van ondernemerschap

heel ver komen.

geïnstalleerd en zo’n cultuur is veel krachtiger dan

Ik werd in China echt ondergedompeld in een andere

maatregelen en omkadering.

cultuur en dat was wel even schrikken. Ik ging op Erasmus naar Frankrijk en daar is de manier van leven

RENAAT VAN DE KERCKHOVE

In San Francisco is er een diepgewortelde cultuur van ondernemerschap geïnstalleerd en zo’n cultuur is veel krachtiger dan maatregelen en omkadering

DOCTOR IN ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN BIOGRAFIE • Stijn Baert (°1983, Lokeren) • Burgerlijk Ingenieur in de computerwetenschappen (UGent, 2006) • Master of Science in de economische wetenschappen (2008)

DOCTORES

In de kijker

DOCTORAAT • ‘Transitions in Youth: on Springboards, Waterfalls and Bottlenecks’ • Promotor: Prof. dr. Bart Cockx • Publicaties: Labour Economics, Economics of Education Review en Economics E-journal

DOCTOR IN DE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENBIOGRAFIE • Renaat Van de Kerckhove (°1958, Eeklo) • Licentiaat in de wiskunde (UGent, 1980) • Gediplomeerde aanvullende studie (GAS) in de bedrijfseconomie (UGent, 2004) • Master of Science in de economische wetenschappen (UGent, 2008) • Voorafgaande ervaring: meer dan 20 jaar informaticus, onder meer voor Bekaert, Real Software en Dupont de Nemours.

7

DOCTORAAT • ‘Fiscal policy, employment and growth in open economies’ • Promotor: Prof.dr. Freddy Heylen • Publicaties: Journal of Population Economics en BE Journal of Macroeconomics.

ILSE RUYSSEN

ALUMNI AAN HET WOORD

Esther Melkebeke & Roeland Delrue

DOCTOR IN ECONOMISCHE WETENSCHAPPENBIOGRAFIE • Ilse Ruyssen (°1984, Ieper) • Master of Science in de economische wetenschappen (UGent, 2006) • Master of Advanced Studies in economics (KU Leuven, 2007) • Postdoc UCLouvain DOCTORAAT • ‘Determinants of international migration’ • Promotor: Prof. dr. Glenn Rayp • Publicaties: Empirical Economics

en handelen natuurlijk niet zo verschillend van België. In China kan het op sommige vlakken moeilijk nog meer verschillen. Gelukkig konden we af en toe westers gaan eten want twee maal per dag rijst eten, steekt snel tegen

VOS-September-25092013.indd 6-7

Lees meer over deze en andere doctores op de website van VOSEKO en de FEB.

18/10/13 08:09


Op voorjaar

TERUGBLIK

TERUGBLIK

Op voorjaar

VOSEKO heeft er een druk voorjaar opzitten. Met haar stilaan traditionele alumnidag, de voordracht van proffen Schoors en Peersman rond ‘De Perfecte Storm’, de allereerste VOSEKO Alumni Cup en het bezoek aan het Gentse Ghelamcostadion was onze agenda goed gevuld. Nu het najaar voor de deur staat een ideaal moment om nog even terug te blikken...

8

9

Luc Versele krijgt tijdens het diner van de Alumnidag de award

Een goed gevuld auditorium Quetelet voor de voordracht van

Ook onze allereerste Alumni Cup was een schot (mja...) in de roos!

Een 100-tal VOSEKO-leden kreeg eind juni de kans om als één van

‘Alumnus van het Jaar’ uit handen van Vincent Van Peteghem

proffesoren Schoors en Peersman. Hun unieke blik op de financiële

Een vijftiental ploegjes trokken al voetballend ten strijde om de

de eersten het nieuwe stadion van AA Gent te bezoeken!

crisis zorgde voor heel wat bijval!

felbegeerde beker te veroveren!

Alle foto’s zijn ook terug te vinden op onze Facebook-pagina, www.facebook.com/voseko

VOS-September-25092013.indd 8-9

18/10/13 08:09


MARC DE CLERCQ • Geboren in Aalst in 1951 • Studeerde Licentiaat Economische Wetenschappen (UGent)

INKANTELING HOGESCHOOL

Interview Marc De Clercq

BIO

INKANTELING HOGESCHOOL

Interview Marc De Clercq

• Ere-vice-rector van de Universiteit Gent (2001-2005) • Decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde (1998-2001 en 2008-heden)

VANAF 1 OKTOBER ZULLEN DE RICHTINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT VAN DE HOGESCHOOL GENT WORDEN GEÏNTEGREERD IN DE FACULTEIT ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE. DEZE INTEGRATIE IS EEN GEVOLG VAN DE BOLOGNAVERKLARING. 10

Dit is geen fusie, maar een echte inkanteling

ROND DE ‘INKANTELING’ IS AL HEEL WAT TE DOEN GEWEEST. VOSEKO MAGAZINE DACHT DAAROM DAT HET EEN GOED IDEE WAS OM EENS POLSHOOGTE TE NEMEN BIJ DECAAN MARC DE CLERCQ. ALS DECAAN HEEFT HIJ DE INKANTELING VAN DICHTBIJ MEEGEMAAKT EN HIJ IS DAN OOK DE JUISTE MAN OM HET VERHAAL ROND DEZE INTEGRATIE VAN A TOT Z UIT DE DOEKEN TE DOEN.

BESTE MARC, LATEN WE METEEN MET DE DEUR IN HUIS VALLEN. WAAROP ZAL DE INKANTELING DE GROOTSTE IMPACT HEBBEN? De meest nadrukkelijke verandering is dat er een groot aantal studenten bijkomen. Dat zullen er naar schatting 2300 zijn. Daarnaast komen er ook nog eens een 170tal extra personeelsleden bij. Die moeten allemaal hun plaats vinden in een nieuwe organisatie. Dat is een omvangrijke beweging, die zowel een reorganisatie van de centrale decanale diensten als van de vakgroepen zal vergen. WAAR GAAN DIE EXTRA STUDENTEN LES VOLGEN? HET NIEUWE QUETELET AUDITORIUM IS ZO GOED ALS FULL TIME BEZET. Dat hangt af van hoe ver ze staan in hun studie. De eerstejaars waren het moeilijkst te plaatsen, aangezien

VOS-September-25092013.indd 10-11

zij met het grootste aantal zijn. De universiteit huurt voor hen een auditorium van de Broeders van Liefde aan de Stropkaai. De andere studenten krijgen les in gebouwen van de Hogeschool Gent op de campus Mercator. Vanaf oktober zal de universiteit daar dus nadrukkelijker aanwezig zijn. HOE ZIT HET DAN MET VAKKEN DIE NU AANGEBODEN WORDEN, ZOWEL AAN DE UNIVERSITEIT OF AAN DE HOGESCHOOL? ZULLEN DIE OP TERMIJN NIET SAMEN GEGEVEN WORDEN?

11

Organisatorisch is het gezien de grootte van de groepen natuurlijk niet mogelijk. Een interessante vraag is wel of er nog inhoudelijke verschillen moeten zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat zowel de studenten als het afnemend beroepenveld een goed onderscheid moeten kunnen maken tussen TEW en Handelswetenschappen. Handelswetenschappen mag geen light versie van TEW zijn maar moet een duidelijk eigen profiel krijgen. Dat moeten we in de komende jaren in Vlaanderen in het algemeen maar ook in Gent in het bijzonder realiseren. Dat eigen profiel moet tot uiting komen in de nagestreefde competenties, de vakken en de onderwijsmethoden. De opleidingscommissies TEW en handelswetenschappen zullen daar in het komende jaar een stevige kluif aan hebben. BETEKENT DE INTEGRATIE EEN WAARDEVERMINDERING VAN DE TRADITIONELE FEB-DIPLOMA’S? Neen, hoegenaamd niet. We moeten er uiteraard steeds voor blijven zorgen dat de verschillende richtingen duidelijk geprofileerd blijven. Het probleem van profilering stelt zich uiteraard minder bij handelsingenieurs en EW’ers, die gevraagd worden voor specifieke jobs. Maar in

18/10/13 08:09


Interview Marc De Clercq

We moeten er steeds voor blijven zorgen dat de verschillende richtingen duidelijk geprofileerd blijven

INKANTELING HOGESCHOOL

INKANTELING HOGESCHOOL

Interview Marc De Clercq

Vanaf nu kunnen we op een veel grotere schaal werken. En dat creëert opportuniteiten de toekomst zullen wij werken aan een afgetekend profiel van TEW en Handelswetenschappen, om de duidelijkheid naar de bedrijfswereld te versterken. Als zij een vacature hebben, dan zouden zij exact moeten weten of ze voor die plaats een TEW’er of een handelswetenschapper nodig hebben. 12

HET IS DUIDELIJK DAT ER VOOR DE STUDENTEN EEN AANTAL VERANDERINGEN OP TIL ZIJN. MAAR U VERTELDE OOK DAT ER EEN GROOT AANTAL PERSONEELSLEDEN GEMUTEERD WORDT. HOE ZAL DAT IN ZIJN WERK GAAN? Alle personeelsleden die van de Hogeschool overkomen, zullen vanaf oktober onder de huidige reglementen van de FEB vallen. Het is dus geen fusie, maar een echte inkanteling. ZAL DE INTEGRATIE VAN DE NIEUWE MENSEN IN DE VAKGROEPEN OOK EEN VERSTERKING VAN HET ONDERZOEK INLUIDEN? Momenteel is er eigenlijk al heel wat kruisbestuiving tussen de FEB en de Hogeschool, wat betreft onderzoek. Dat komt omdat de Hogeschool de laatste jaren heel veel geïnvesteerd had in nieuw personeel. Een groot aantal van die nieuwe personeelsleden was afkomstig van de FEB, hetgeen in het verleden al resulteerde in samenwerkingsverbanden. Maar het onderzoek dat het ingekantelde wetenschappelijk personeel zal doen, zal natuurlijk wat verschillen van het onderzoek dat momenteel wordt verricht aan de FEB. Het zal meer geënt zijn op de concrete noden van de bedrijfswereld en er zullen minder theoretische kaders naar voor worden geschoven. Dat is een belangrijk verschilpunt.

VOS-September-25092013.indd 12-13

NET ZOALS VOOR DE STUDENTEN EEN AANTAL VAKKEN DEZELFDE ZIJN, ZIJN ER MOMENTEEL OOK EEN AANTAL VAKGROEPEN DIE ZOWEL IN DE HOGESCHOOL ALS IN DE FEB BESTAAN. EEN VAKGROEP MARKETING IS ZO’N VOORBEELD. WAT GEBEURT DAARMEE? Die mensen zullen na verloop van tijd geïntegreerd worden in de bestaande vakgroepen. Ik hoor dat veel mensen in de Hogeschool er vragende partij voor zijn om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen. Eventueel zullen een aantal vakgroepen van naam veranderen, wanneer de ingekantelde onderzoekers in deze vakgroepen geïntegreerd worden.

IK HEB HET GEVOEL DAT DE INKANTELING EEN REDELIJK POSITIEF VERHAAL IS, DAT DE INKANTELING ZONDER AL TE GROTE PROBLEMEN VERLOOPT. WORDT DIT OOK WEERSPIEGELD IN HET AANTAL NIEUWE STUDENTEN? Van de kant van de studenten horen we eigenlijk ook vooral positieve verhalen. Als je kijkt naar het aantal inschrijvingen, dan is de integratie een groot succes. Dit jaar zitten we momenteel (9 september) al op 1142 nieuwe inschrijvingen, terwijl er vorig jaar op dit moment 885 nieuwe studenten waren ingeschreven in de beide instellingen samen. Ik vermoed dat deze boom eind september nog wat zal afvlakken, maar het is hoe dan ook een succes. Ik vermoed dat we uiteindelijk de faculteit met het meeste studenten zullen worden. En dit zonder al te veel marketing toe te passen. Een enkele kanttekening die bij deze cijfers kan gemaakt worden, is dat de traditionele eerste bachelor iets minder populair is. Maar ook dit hoeft geen negatief verhaal te zijn. Waarschijnlijk kiezen meer studenten nu direct voor de juiste richting, daar waar ze vroeger eerder kozen voor de eerste bachelor aan de universiteit.

Een twee opportuniteit is een betere oriëntering van de studenten. Zij zullen van in het begin naar de juiste richting kunnen gestuurd worden. Ik denk dat vooral aan studenten die direct een correcte keuze maken tussen TEW en Handelswetenschappen. Tot slot zullen wij op sommige terreinen ook gebruik kunnen maken van knowhow die zij bezitten en die wij missen. De Hogeschool is, bijvoorbeeld, heel sterk in PR en hebben ook veel kennis omtrent stages. Ook ons netwerk in de samenleving zal versterkt worden. Terwijl ons netwerk misschien wat meer gericht was op de grotere bedrijven, hebben zij sterke relaties met KMO’s.

13

Een belangrijke voorwaarde om van deze opportuniteiten gebruik te kunnen maken, is natuurlijk dat het overgangsproces goed gemanaged wordt. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. IN IEDER GEVAL VEEL SUCCES!

KORTOM, DE INKANTELING LEVERT EEN GROOT AANTAL OPPORTUNITEITEN AAN VOOR ONZE FACULTEIT? Zeker. Eerst en vooral kunnen we op veel grotere schaal werken. Neem nu het personeel voor communicatie. Daar hadden we tot nu toe niemand voor. Dankzij de integratie krijgen we twee specialisten in communicatie bij. Maar ook voor het voormalig personeel van de Hogeschool is deze inkanteling een pluspunt, door de sterke facultaire administratie die wij opgebouwd hebben.

18/10/13 08:10


Dauwe Vercamer

Dauwe Vercamer

14

Dat de wetenschap ondertussen meer en meer de wijde wereld intrekt en op dit soort menselijke problemen botst, lijkt me een goede evolutie.

VOS-September-25092013.indd 14-15

DAUWE VERCAMER

In deze nieuwe rubriek laten we telkens één van de onderzoekers aan onze faculteit aan het woord. Hij of zij vertelt over het onderzoek dat zij voeren en hoe dat relevant kan zijn in ons dagdagelijkse leven. Starten doen we met Dauwe Vercamer, verbonden aan de vakgroep Marketing.

ONDERZOEKER AAN HET WOORD Van wetenschappers wordt vaak beweerd dat ze vanuit hun ivoren toren neerkijken op de maatschappij. Ze bestoken de wereld met hun abstracties en modellen en zijn extatisch wanneer ze na jarenlang onderzoek een ‘significante’ verbetering hebben gevonden. Sommigen ontwikkelen ook ‘optimale’ oplossingen voor problemen die in de realiteit niet eens bestaan. Een gebrek aan link met het bedrijfsleven zorgt soms voor meer praktijkgericht onderzoek. Vlaanderen is één van de voorlopers als het aankomt op bedrijfsfinanciering voor onderzoek. Ook mijn eigen doctoraat wordt gesponsord door het bedrijfsleven. Ik werkte samen met een Belgische KMO die aan huis-aan-huis verkoop doet. Het bedrijf had moeite om de winstgevendheid van zijn klanten in te schatten en om hen op een efficiënte manier te bezoeken. Om hieraan tegemoet te komen, heb ik samen met een collega dan ook een software platform ontwikkeld dat een aantal aspecten binnen hun logistieke planning verbetert. Daarbij wordt zowel aan predictive analytics gedaan om betere winstvoorspellingen te krijgen als aan pure combinatorische optimalisatie om hun routes te verbeteren.

ONDERZOEK

ONDERZOEK

Dauwe Vercamer

Aangezien er op commissie werd gewerkt binnen het bedrijf, was na enige tijd dan ook de grootste criticaster overtuigd.

Het is belangrijk te beseffen dat er ook een menselijke kant is aan de uitdagingen waarmee bedrijven worstelen

Dat de wetenschap ondertussen meer en meer de wijde wereld intrekt en op dit soort menselijke problemen botst, lijkt me een goede evolutie. Het is belangrijk te beseffen dat het ontwikkelen van een goede kenniseconomie, gebaseerd op wetenschappelijke innovatie, een sterk competitief voordeel kan zijn voor Vlaanderen en België. Als onderzoeker is het daarbij belangrijk te beseffen dat er ook een menselijke kant is aan de uitdagingen waar bedrijven mee worstelen. Oplossingen die daar geen rekening mee houden, worden sowieso aan de kant geschoven en bereiken nooit het gewenste doel. Tegelijkertijd zorgt een samenwerking er voor dat de wetenschap zelf zich kan verrijken met beperkingen, mogelijkheden en ideeën die vanuit het bedrijfsleven komen. Die wisselwerking moet er voor zorgen dat de komende jaren nog meer bedrijven zich engageren om samen te werken met de universiteiten. Op die manier kan zowel de wetenschap, met oog voor praktische bezwaren, als het bedrijfsleven, met een uitgestoken hand naar academische bevindingen, er wel bij varen.

15

Dauwe Vercamer PhD-student vakgroep Marketing

De samenwerking hield voordelen in voor beide zijden. Enerzijds zorgde het conceptuele, modelmatige denken van de wetenschap er voor dat de planning efficiënter, accurater en meer dan 20% goedkoper werd. Anderzijds leerden wij verschillende beperkingen kennen waar je als wetenschapper niet bij stilstaat. Zo kwam er ineens iemand van de vakbond aan de deur kloppen die simpelweg vertelde dat mijn voorstel niet acceptabel was omdat het een andere (betere?) manier van werken inhield. In het nieuwe model had ik immers een efficiënter systeem met twee shiften voorgesteld. Dat was echter onaanvaardbaar want ‘ze deden het toch al jaren met één shift’. Hoewel dit zinnetje tot grote frustraties heeft geleid, zorgde het er wel voor dat ik in staat was om nieuwe modellen op te bouwen die veel dichter bij de realiteit aanleunden. Of daarmee de (rationeel gezien) beste oplossing bereikt is, laat ik in het midden. De nauwe samenwerking zorgde er echter wel voor dat het model kon geïmplementeerd en gebruikt worden en dat er reële winsten werden gerealiseerd.

18/10/13 08:10


INKANTELING HOGESCHOOL Vanaf academiejaar 2013-2014 integreren de opleidingen Handelswetenschappen en Bestuurskunde in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Dit betekent een belangrijke groei van onze faculteit. Voseko verwelkomt de toekomstige gediplomeerden van deze opleidingen onder haar alumni! MEER NIEUWE STUDENTEN De studentenaantallen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zitten in de lift. Bij het ter perse gaan lag het aantal studenten in de vijf opleidingen van de faculteit maar liefst 22% hoger dan vorig jaar op hetzelfde moment..

PERSONALIA

VEK EN STUVECO STARTEN NIEUW JAAR Stuveco, onze facultaire studentenraad, stelde een nieuw bestuur samen dat zowel bestaat uit studenten van de opleidingen EW, TEW en HIR als uit studenten van de integrerende opleidingen. Als voorzitter werd Nathalie Gys gekozen. Andere bestuursleden zijn Jelle Heyvaert, Andreas de Witte, Andreas D’Hoine, Caroline Meugens en Lies Pappens. Ook de VEK, onze facultaire studentenkring, kent een nieuw praesidium onder leiding van Thomas Vandererfven (Praeses), David Poissonnier (Vice), Pieter Dhertoge (Penning) en Liesbeth Cornelis (Penning). BEST TEACHING AWARD De laatstejaars van onze faculteit kenden opnieuw de Best Teaching Awards toe, in een organisatie van Stuveco. Daarmee willen ze kwaliteitsvol onderwijs belonen. Deze awards werden toegekend aan Prof. Dr. Freddy Heylen (EW), Prof. Dr. Patrick Van Kenhove (TEW), Prof. Dr. Mario Vanhoucke (HIR) en Dr. Stijn Baert (assistent).

EXTERNE PRIJZEN EN ERKENNINGEN (SELECTIE) • Prof. Dr. Michael Frömmel werd door de Europese Commissie aangeduid als coördinator van een Belgisch-Brits-Zweeds Marie-Curie project met een waarde van meer dan 815.000 euro. • Studente Liesbet Gillis heeft samen met haar teamgenoot Michael D’hooge (HoGent) het Solvay Business Game 2013 in de categorie Bachelors gewonnen. •

De doctorale studie “Do Employers Discriminate Less If Vacancies Are Difficult to Fill? Evidence from a Field Experiment” (Dr. Stijn Baert in samenwerking met Prof. Dr. Bart Cockx en gewezen Masterproef-studenten Niels Gheyle en Cora Vandamme) werd bekroond met de “Prijs van de Stichting P&V voor Onderzoek naar Vroegtijdig Schoolverlaten en Jeugdwerkloosheid”. Deze studie werd op 7 maart door Stijn Baert voorgesteld in het Europees Parlement.

• Dr. Stijn Baert werd verkozen tot voorzitter van de European Association of Young Economists, de vereniging die onder andere elk jaar de prestigieuze conferentie Spring Meeting of Young Economists organiseert.

EERSTE VROUWELIJKE RECTOR De Universiteit Gent verkoos met Prof. Dr. Anne De Paepe een nieuwe Rector. Anne De Paepe is diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het UZGent. Onder haar leiding groeide dit centrum uit tot een multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. Ze is co-auteur van meer dan 330 publicaties in wetenschappelijke vakbladen. Haar onderzoekswerk werd bekroond met meerdere wetenschappelijke prijzen, waaronder de Antoine Marfan Award USA en de Marcel Vastesaegerprijs van de Vereniging voor Cardiologie. Als vice-Rector werd professor Freddy Mortier (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte) verkozen.

16

NIEUWS

Van de faculteit

• Studentes Pearl Debeurme, Sanne Diependaele, Ann-Sophie Parmentier, Julie Scheipers, Hanne Vanaelst and Eline Van Lombeek werden met hun artikel “The Master Project”, waarin ze een vernieuwende benadering voorstelden voor groepswerken, genomineerd voor de PMI-Belgium University Contest.

17

ALUMNI BREKEN UIT

NIEUWS

Van de faculteit

HAPPYCHILD.BE Dankzij het winnen van de SMART-award 2012 geschonken door BaQMaR (= Belgian Association for Quantitative & Qualitative Marketing Research) en het ontvangen van de daarbij horende cheque van 500 euro kon alumnus Dries Verhaeghe het platform HappyChild opzetten in samenwerking met het Kinderkankerfonds. Het is de bedoeling om kinderen die het moeilijk hebben en die vechten tegen kanker een gelukkiger bestaan te geven. De kinderen krijgen de kans om deel te nemen door het inzenden van een tekening. Deze tekeningen worden op de website www.happychild.be getoond en kunnen door jou geschonken worden in de vorm van een bedrukte t-shirts, polo’s en/of sweaters met hun tekening erop gedrukt! GETMEAROUNDTHEWORLD.COM Zoals het een ondernemende FEB-student betaamt, startte Niels Van den Buverie onlangs een nieuw project op. Het concept is even eenvoudig als geniaal. Op de website www.getmearoundtheworld.com kan je een land kopen, waarin de koper zijn of haar logo of foto kan plaatsen. Wie daarop klikt, wordt doorgelinkt naar de website van de koper. De prijs van een land correleert met de oppervlakte van het land. Hoe groter het land, hoe duurder. Met de opbrengst van de verkoop zal Niels op wereldreis vertrekken. Niels kon reeds rekenen op mediabelangstelling van onder andere Radio 2, het zomerprogramma 1000 Zonnen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, WTV en ATV. En dus kon ook VOSEKO Magazine niet achter blijven...

VOS-September-25092013.indd 16-17

18/10/13 08:10


Per 1 oktober 2013 integreert de faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde in de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. In navolging van deze herstructurering bundelen alumniverenigingen Alumni Tout Court vzw en VOSEKO vzw hun krachten en gaan zij verder door het leven als VOSEKO. VOSEKO verwelkomt meer dan 5.000 alumni handelswetenschappen en bestuurskunde & publiek management die voorheen deel uitmaakten van de alumnivereniging Alumni Tout Court vzw die verbonden was met de faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde (afgekort HABE, voorheen Hogeschool Gent, Erasmushogeschool, Administratieve en Economische Hogeschool, Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen, en Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen en Juridisch Practicum). Hun 75-jarige geschiedenis werd recent vastgelegd in een videodocumentaire, online te bekijken op de vakgroepwebsite; www.feb.UGent.be/habe. Alumni Tout Court droeg ondermeer constructief bij tot de start of de verdere uitbouw van de professionele carrière van haar oud-studenten. Dit deed ze aan de hand van relevante infoavonden met uiteenlopende economische topics zoals ‘hoe voordeel halen uit je personenbelasting’, ‘interactieve presentatietechnieken’ en ‘solliciteren voor beginners’. Daarnaast organiseerde zij een jobbeurs waarbij laatstejaarsstudenten en alumni kennismaken met bloeiende bedrijven die afgestudeerden en young professionals rekruteren. Ook ontmoetingsmomenten waarbij oud-studenten met elkaar

“De integratie betekent een versterking van onze huidige alumniwerking,” aldus Arne De Keyser, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van VOSEKO. “We bereiken voortaan een veel grotere doelgroep alumni economie en management en groeien zo uit tot de grootste alumnivereniging economie op Oost-Vlaamse bodem.” Ook Pieter Marius, (ex-)voorzitter van Alumni Tout Court, is laaiend enthousiast: “Vanaf nu kunnen onze alumni deelnemen aan het uitgebreide en boeiende aanbod van VOSEKO met o.a. tal van workshops en netwerkmomenten.” Het kernteam van VOSEKO wordt versterkt door de (ex-) bestuursleden van Alumni Tout Court. Samen bouwen zij eensgezind verder aan het alumninetwerk. Economen aller landen, verzamelt u! We hopen van harte jullie te mogen verwelkomen op één van onze volgende activiteiten!

23 oktober 2013 LECTURE MARKETING MANAGER VAN HET JAAR Alumnus Dirk Oosterlinck (bpost) en Bernard Van Causenbroeck komen het succesverhaal achter bpost uit de doeken doen. Een aanrader voor handelsingenieurs! 4 NOVEMBER 2013 LECTURE TOMÁŠ SEDLÁČEK Voordracht rond zijn bestseller ‘Economics of Good and Evil’ door professor en voormalig raadgever van Tsjechisch president Havel. Volgens Yale één van de 5 hot minds in economie. 7 NOVEMBER 2013 LECTURE MANAGER VAN HET JAAR Eric Van Zele (Barco) werd eind vorig jaar verkozen tot manager van het jaar. Een bekroning voor het mooie parcours dat hij sinds 2009 bij Barco heeft gerealiseerd. Een ideale gelegenheid om zijn verhaal te horen!

ACTIVITEITEN

LECTURE TOMÁŠ SEDLÁČEK • de jonge en veelbelovende econoom, die door Yale werd uitgeroepen tot één van de vijf hot minds in economie • internationaal bekend geworden met zijn boek ‘Economics of Good and Evil. The Quest for Economic Meaning from Gilgamesh to Wall Street’ • geeft een interactieve lezing waarin hij dieper zal ingaan op de hedendaagse economische uitdagingen. • Nadien gaat hij in debat met het publiek, onder begeleiding van professor Koen Schoors. • Maandag 4 november, 20u • Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Auditorium Quetelet • Inschrijven via www.voseko.be

21 NOVEMBER 2013 SPEEDDATE De laatstejaarsstudenten krijgen de kans om gedurende een 15-tal minuten vragen te stellen aan alumni die pas zijn beginnen werken. Net als een speeddate komen ze tegenover verschillende achtergronden en profielen te staan! 11 DECEMBER 2013 ANDRÉ BOUFFIOUX, CEO VAN SIEMENS BELGIË/ LUXEMBURG, ZAL FUNGEREN ALS DERDE SPREKER VAN 2013 IN DE LEZINGENREEKS ALUMNI TOPTALENT. HIJ BEHAALDE IN 1984 HET DIPLOMA BURGERLIJK ELECTROTECHNISCH INGENIEUR AAN DE UNIVERSITEIT GENT. HOU JE ALVAST KLAAR VOOR ONZE ALUMNI AVOND In februari volgend jaar vindt de volgende editie plaats van onze alumnidag. Met een toespraak door de alumnus van het jaar, een huldiging van de gevierde jubilarissen en een uitgebreid diner wordt ook deze editie weer een schot in de roos. Een speciale welkom gaat uit naar de afstudeerjaren 2004, 1989, 1974, 1964 en 1954. Bent u in dit jaar afgestudeerd? Stuur dan zeker uw gegevens door naar alumni@ voseko.be of naar VOSEKO, Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent of neem contact op met Katrien De Kegel op 09 264 98 29. Wij houden u dan verder op de hoogte!

Neem zeker een kijkje op www.voseko.be en www.ugent.be/nl/alumni voor meer informatie en een up-to-date agenda

VOS-September-25092013.indd 18-19

DETAILS

VOSEKO VERWELKOMT 5.000 NIEUWE HOGENT ALUMNI

kunnen bijpraten en ervaringen delen, behoorden tot hun hoofdactiviteiten. 18

Kalender

ACTIVITEITENKALENDER

VOSEKO VERWELKOMT

VOSEKO VERWELKOMT

5000 nieuwe alumni

19

VOORDRACHT MANAGER VAN HET JAAR • jaarlijkse traditie waarbij VOSEKO de Manager Van Het Jaar uitnodigt • dit jaar viel deze eer Eric Van Zele, huidig CEO van Barco, te beurt. • Hij komt zijn succesverhaal met Barco uit de doeken doen. • Donderdag 7 november, 20u • Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Auditorium Quetelet • Inschrijven via www.voseko.be

Meer info en inschrijvingen op www.voseko.be.

18/10/13 08:10


U beter kennen om u beter te verzekeren. t 30 Europese n in maar liefs ge in sig st ve lt O te n gezondheid De Groep ERG op het vlak va 1 n er da m r m ee nu m p de de groe lt te g landen. Het is aa nd Va so van ndrisico’s. premie-incas al ta to en rechtsbijsta n ee allen op anten. Met klanten terugv ze 40 miljoen kl de al en nn gbureau 2011 ku rtner. Het ratin pa € 20 miljard in le ië nc na fi stabiele ge ‘A’-onderseen solide en aan ERGO de ho n ERGO e nd ke ’s or Po Standard & le stabiliteit va at de financië ktleiders cheiding toe, w één van de mar s GO ER is ië lg In Be n schenken on in de verf zet. 697.000 klante n nd da le r ul ee nv M . aa aren verzekeringen, in pensioensp or hun levens vo en uw ro rt hun ve f beleggingen. pensioen en/o

Meer info ? Op de website www.ergo.be

kunt u eenvoudig en snel het agentschap in uw regio vinden. U kunt ook altijd telefoneren op het nummer 02/535.57.11

(Maandag-Dinsdag-Donderdag : 8.30 - 17.00 / Woensdag : 13.00 - 19.00 Vrijdag 8.30 - 16.00)

of een mailtje sturen naar info@ergo.be.

ERGO, merk van ERGO Insurance nv Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, België | T +32 (0)2 535 57 11 | F +32 (0)2 535 57 00 | www.ergo.be | info@ergo.be Brussel RPR 0414.875.829 | IBAN BE24 3101 1430 0038 | BIC BBRUBEBB | Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0735

VOS-September-25092013.indd 20

18/10/13 08:10

VOSEKO Magazine Editie November 2013  

Meer info, zie http://voseko.be/