Page 1

act

IntelTeach- Învăţarea prin proiecte –Defectele lemnului

Data buletinului: 15 ianuarie 2011 Ediţia 1, Pagina 1

Şcoala de Arte şi Meserii “Mihai Eminescu” Săliştea de Sus – Maramureş Profesor tehnologii: Chiş Elena

Invatatorii iti deschid usa, insa tu insuti trebuie sa treci prin ea.

(proverb

chinez)

Sunteţi interesaţi de ceva nou?

Ce ziceţi de folosirea calculatorului în învăţare? Vi se pare o idée interesantă?

Bun venit Dragi părinţi, Şcoala de Arte şi Meserii “Mihai Eminescu” din localitatea Săliştea de Sus este una din şcolile cu tradiţie în spaţiul cultural maramureşean. Cadrele didactice din şcoala noastră au fost în permanenţă preocupate pentru creşterea eficienţei actului educaţional. Interesul nostru comun, cadre didactice şi părinţi,

este de a forma tineri capabili să facă faţă provocărilor societăţii actuale. În acest sens astăzi vă supun atenţiei o nouă metodă de predare – învăţare – evaluare şi anume învăţarea bazată pe proiecte realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice pe care societatea actuală ni le pune la dispoziţie, calculatorul şi internetul.

Rolul părinţilor în acest sistem este acela de a facilita documentarea şi prelucrarea informaţiilor, dar puteţi fi şi “martorii implicaţi” în evaluarea produselor copiilor dumneavoastră.

Abilităţile necesare în secolul XXI Pentru a putea face faţă provocărilor vieţii copiii dumneavoastră trebuie să aibă o serie de abilităţi fără de care în secolul XXI nu putem să ne adaptăm. Aceste abilităţi sunt : • • • •

creativitate, iniţiativa şi responsabilitate, capacitate de adaptare şi de a lua decizii, gândire critică şi sistemică, capacitatea de a rezolva probleme complexe,

capacitatea de auto – direcţionare.

În secolul XXI fiecare membru a societăţii este o rotiţă a unui angrenaj, fiecare face parte cel puţin dintr-o echipă. Lucrând în grup copiii vor învăţa să iniţieze şi să menţină relaţii de cooperare dar şi de competiţie, cu colegii lor, în vederea rezolvării sarcinilor, astfel dezvoltându-şi următoarele abilităţi: •

spiritul de echipă,

abilităţile de comunicare şi de colaborare.

Rolul învaţării prin proiecte este să dezvolte la copiii voştri abilităţile necesare secolului XXI şi abilităţile necesare muncii în echipă.


Ediţia 1, Pagina 2

Chiş Elena profesor tehnologii Clasa a IX-a liceu tehnologic Fabricarea produselor din lemn

Telefon: Fax: e-mail: Adresa:

Date de contact:

0262-338006 0262-338006 chis_elena@yahoo.com str. Liviu-Doru Bindea, nr. 202, localitatea Săliştea de Sus, judeţul Maramureş

Ce este “Proiectul”? Proiectul reprezintă o sarcină sub formă de „problemă de rezolvat în mai multe etape” la care se poate lucra individual, în perechi sau pe grupe, şi a devenit astazi un instrument de lucru necesar desfaşurării activităţilor umane, în toate domeniile social -economice. Paşii care conduc la realizarea proiectului sunt:informarea, planificarea, decizia,

implementarea, controlul şi evaluarea. Învaţând prin metoda proiectului copii vor fi implicaţi în investigarea unor probleme captivante, angajandu-i în roluri active, cum ar fi rolul celui care: ia decizii, rezolvă probleme, investighează, documentează. Prin asumarea diferitelor roluri elevii vor indeplini sarcini pline de semnificaţie, prin care îşi

vor demonstra cunoştinţele şi abilităţile prin intermediul produselor ce vor fi publicate, prezentate sau afişate.

Publicaţie părinţi chiş elena a  

Invatarea prin proiecte - Publicatie pentru parinti