Page 1

Om dit mogelijk te maken krijgt u een persoonlijk begeleider, die deel uitmaakt van het begeleidingsteam. Hij of zij is uw aanspreekpunt en overlegt regelmatig met u. Samen maakt u afspraken over wat u wilt in de toekomst. Dit wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit plan wordt elk jaar bijgesteld en halfjaarlijks besproken. Er is begeleiding aanwezig van 07.30 uur tot 22.00 uur. ’s Nachts kan men telefonisch een beroep doen op de nachtdienst van de kliniek. Naast begeleiding krijgt u ook een behandelaar toegewezen, die zich onder meer met uw eventuele medicatie en jaarlijkse gezondheidsmeting bezighoudt.

Activering & Reïntegratie Een belangrijk onderdeel van het leven is werk of dagbesteding. Vanuit deze gedachte wordt van u verwacht dat u dit zo spoedig mogelijk weer gaat oppakken. De woonvormen werken daartoe nauw samen met de afdeling Activering & Reïntegratie. U kunt deelnemen aan activiteiten, projecten, scholing, vrijwilligerswerk en betaald werk.

Bewonerscommissie

Lentis vindt de steun en betrokkenheid van uw familie of andere contactpersoon erg belangrijk. Ook houdt de begeleiding hem of haar zo volledig mogelijk op de hoogte, indien u daarvoor toestemming geeft. Suggesties en wensen om de relatie met familie en contactpersoon te verbeteren zijn tevens welkom. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op. Kijk voor meer informatie hierover op onze website www.lentis.nl/ familie. Tot slot wordt u op de mogelijkheid gewezen contact op te nemen met de familievertrouwenspersoon.

Welkom bij Wonen Stad

Het adres is: Klachtencommissie Lentis t.a.v. de secretaris Postbus 128 9470 AC Zuidlaren

U hebt interesse om begeleid te wonen in de stad Groningen. In deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijkheden en wat Lentis Volwassenenpsychiatrie hierin voor u kan betekenen.

Tijdens het gehele traject kan de patiëntvertrouwenspersoon u bijstaan. U kunt uw bevindingen altijd kenbaar maken per e-mail, het adres is: puntvanzorg@lentis.nl.

Zorg met Verblijf Wanneer u binnen een zorginstelling verblijft en daar zorg ontvangt, dan dient u daarvoor een deel van de kosten zelf te betalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Aanmelden Voor een oriëntatiebezoek kunt u contact opnemen met de woonvorm van uw keuze, zie de plattegrond voor contactinformatie. Indien u zich daarna wilt aanmelden voor een woonplek kunt u een e-mail sturen naar wachtlijstbeheer@lentis.nl, of contact opnemen met het secretariaat van de Lentis Aanmeldservice, telefoon (050) 522 38 83. www.lentis.nl

Uitgave | Afdeling Communicatie & Marketing

Familie en contactpersoon

Als u ergens niet tevreden over bent kunt u samen met de begeleiding op zoek naar een passende oplossing. Blijft u ontevreden of ervaart u andere klachten dan kunt u contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon. Dit is iemand die u, onafhankelijk van Lentis, kan bijstaan. Uw begeleider kan vertellen wie dat voor u is en hoe u hiermee in contact kan komen. U kunt uw klachten ook kenbaar maken aan de leidinggevende van de woonvorm. Levert dit traject wederom niet het gewenste resultaat op dan is er de klachtencommissie Lentis. Hier kunt u schriftelijk uw bezwaren kenbaar maken.

L 0024 / 09-2014

Als u in een woonvorm van Lentis Volwassenenpsychiatrie woont, heeft u ook inspraak in het beleid hiervan door middel van een bewonerscommissie. Deze wordt begeleid door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De commissie vergadert regelmatig over zaken die u aangaan en adviseert de leidinggevenden.

Klachten


Welkom bij Lentis Wonen Stad U hebt interesse om begeleid te wonen in de stad Groningen. In deze folder willen wij u graag informeren over de mogelijkheden en wat Lentis Volwassenenpsychiatrie hierin voor u kan betekenen.

Wonen in Groningen Binnen de stad zijn, verspreid over de wijken, vijf woonvormen te vinden. Deze ondersteunen u om succesvol en tevreden te wonen, werken en leren. En natuurlijk ook om andere mensen in de buurt te ontmoeten. U kunt binnen het wonen naar steeds meer zelfstandigheid streven. Dit kan al geoefend worden binnen de woonvorm zelf omdat er met het schillenmodel gewerkt wordt. Dit model houdt in dat er woonplekken zijn waarop extra begeleiding gegeven wordt en woningen verder van het kerngebouw, waar dat minder nodig is. In een plaatje ziet dat er als volgt uit:

De woningen van de vijf woonvormen verschillen nogal in ligging, bouw en indeling. Verder variëren ze van éénpersoonsappartementen tot grote gezinswoningen. Deze zijn gelegen in de wijken Beijum, Helpman, Paddepoel, Rivierenbuurt en Tuinwijk (zie plattegrond). In een oriëntatiegesprek dat u bij één of meerdere woonvormen aanvraagt, worden uw wensen en zorgvragen besproken. Daarbij worden de mogelijkheden voor wonen en begeleiden geschetst. Voordat u daadwerkelijk gaat verhuizen, wordt in een plaatsingsgesprek uw zorgvraag en ons aanbod nog eens goed vergeleken. De begeleiding zal u vervolgens bij aankomst hartelijk ontvangen en snel wegwijs maken op uw nieuwe woonplek. Indien er snel een plaatsing nodig is, kan het zijn dat er op dat moment geen plek is. U kunt dan tijdelijk een andere woonvorm dan uw voorkeur aangeboden krijgen of een andere vorm van overbruggingszorg.

Woonvormen Wonen Beijum Hier woont men in groepen van vier tot acht personen, totaal zijn er 43 woonplekken. Iedere bewoner heeft zijn eigen zit-slaapkamer. De wijk heeft twee winkelcentra met een groot winkelaanbod. Het centrum van de stad is in 20 minuten met de bus bereikbaar. Er zijn vier kernwoningen dicht bij de centrale post en een aantal woningen verspreid over de wijk. Ook is er een aantal dubbele-diagnosewoningen voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Wonen Helpman Wonen Helpman is gehuisvest in een flat met 34 eenpersoonsappartementen. Het kantoor van de begeleiding bevindt zich hier ook. Omdat er geen lift aanwezig is, moet u kunnen traplopen. Er zijn diverse winkels in de buurt. Wonen Rivierenbuurt Wonen Rivierenbuurt is gevestigd op de eerste etage van een voormalig verzorgingshuis. Er zijn 24 overzichtelijke appartementen met een zitslaapkamer, eigen badkamer en keuken. De woonvorm ligt vlakbij het hoofdstation en het centrum van Groningen. Wonen Tuinwijk In de Tuinwijk heeft Lentis Volwassenenpsychiatrie een woonvorm bestaande uit negen tweepersoons- en elf eenpersoonsappartementen. De appartementen bevinden zich in de directe nabijheid van het kantoor van de begeleiding en de inloop. Winkelcentrum Paddepoel en Selwerd liggen op loopafstand, evenals het Noorderplantsoen en Noorderstation.

Wonen Paddepoel Wonen Paddepoel bestaat uit, verspreid over 5 flats, 36 ruime appartementen.De per lift bereikbare appartementen beschikken over een woonkamer, keuken, badkamer en een aparte slaapkamer. De woonvorm ligt in een wijk met veel buurtactiviteiten.In alle woonvormen is een berging aanwezig waarin fietsen gestald kunnen worden.

Begeleiding Als u in een woonvorm van Lentis Volwassenenpsychiatrie komt wonen, is het belangrijk dat u zich thuis voelt. Belangrijke begrippen voor het slagen hiervan zijn: succes en tevredenheid. Succes in de zin van uw functioneren in de wijk, tevredenheid waar het uzelf betreft. Begeleiding wordt geboden met respect voor bewoners gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Wat zit waar?

Wonen stad Groningen  

Informatie over de verschillende woonvormen in de stad Groningen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you