__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

klanten: Een helder aanbod

I n f o r m a t i e o v e r b e s c h i k b a r e a l te r n a t i e v e g e n e e s w i j z e n

Voor welke behandeling kunt u bij ons terecht? Wij willen ons aanbod helder maken. Eind 2008 hebben we een boekje met het overzicht van al onze behandel- en begeleidingsmogelijkheden. Ook richten we op alle locaties Informatiewinkels of -punten in met duidelijke openingstijden. Voor de behandel- en begeleidingsmogelijkheden kunt u zich daar laten informeren. U kunt natuurlijk ook terecht op onze site www.lentis.nl.

Mensen verschillen. Zo ook hun voorkeur voor verschillende geneeswijzen: reguliere of alternatieve. Daarom adviseren wij u in ons Centrum Integrale Psychiatrie over de veiligheid, effectiviteit en beschikbaarheid van zowel reguliere als alternatieve geneeswijzen. Alternatieve geneeswijzen die veilig en effectief zijn gebleken in wetenschappelijk onderzoek worden in, of via ons Centrum Integrale Psychiatrie toegepast. Voor meer infor­ matie, zie www.integralepsychiatrie.com.

Ke u z e v r i j h e i d v a n b e h a n d e l a a r *

Al onze behandelaars zijn vakmensen. Zij zijn toegerust om u goed te helpen. Maar het is mogelijk dat u een persoonlijke voorkeur heeft. U heeft dan ook keuzevrijheid voor een behandelaar. Op grond van eerdere ervaringen kunt u aangeven welke behandelaar u wilt. Mocht u een andere behandelaar willen dan u wordt aangewezen dan kan dit gevolgen hebben voor de start van uw behandeling. Dit geldt niet bij crisis en forensische zorg. Bij specialistische zorg onder voorbehoud.

Goede bereikbaarheid

Wij willen zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Heeft u vragen dan kunt u bellen met het centrale telefoonnummer van Lentis of van de zorggroepen. Zij wijzen u de weg. Ook met de bewegwijzering willen we u zo goed mogelijk op weg helpen. Mocht u desondanks problemen of klachten hebben bel ons op telefoonnummer 088 114 7114 of mail naar puntvanzorg@ lentis.nl en wij maken er werk van.

U w m e n i n g te l t b i j o n s A f s p r a ke n v o o r a l s h e t o n v e r h o o p t m i s g a a t

Onder kantoortijden kunt u het secretariaat van uw behandelaar bereiken. Buiten kantooruren is er een 24-uur crisisdienst. Samen met uw behandelaar bekijkt u of het verstandig is om nu al afspraken met elkaar te maken over hoe te handelen als u onverhoopt in crisis raakt. Om deze afspraken vast te kunnen leggen, stellen we met onze Centrale Cliëntenraad een crisiskaart op. In 2008 starten we met de crisiskaart. Vraag ernaar bij uw behandelaar.

Uw mening telt en die willen we ook graag horen. Deze folder getuigt daarvan: we hebben de beloften in deze folder gebaseerd op afspraken die we met onze Centrale Cliëntenraad hebben gemaakt. Komen we onze beloften niet na, bel dan naar 088 114 7114 of mail dan naar puntvanzorg@lentis.nl. Bovendien zullen we met de Centrale Cliëntenraad de klachten bespreken en met hen werken aan oplossingen Verder willen we graag weten wat u van ons vindt, of u tevreden bent of dat het wellicht beter kan. Dit zullen we u op verschillende manieren vragen. Als we een behandeling beëindigen, zullen we u een aantal vragen stellen over uw behandeling (een zogeheten exit­ interview). Bent u langer bij ons in zorg, dan heeft u in elk geval eenmaal per jaar een gesprek met uw behandelaar over wat u van onze zorg vindt.

Profile for Lentis

Klantbeloften  

Samen met de Centrale Cliëntenraad formuleerde Lentis klantbeloften

Klantbeloften  

Samen met de Centrale Cliëntenraad formuleerde Lentis klantbeloften

Profile for lentisggz