Page 2

Doelstelling De ervaringswerker kan afstand nemen van de persoonlijke ervaring en deze integreren in het collectieve verhaal. Hierdoor geeft de ervaringswerker andere en nieuwe informatie aan professionals. De ervaringswerker bespreekt desgewenst de behandelmethode met de patiënt. Er wordt steeds samengewerkt met hulpverleners in het zoeken naar de meest geschikte vorm van herstelgerichte begeleiding. 1. Investeren in ondersteunende cliëntencontacten individueel en in de vorm van hersteltrainingen, voorlichtingen en zelfhulpgroepen met de nadruk op empowerment. 2. Verdere ontwikkeling en implementatie van herstelondersteunende zorg (HOZ) in de organisatie.

Wat ervaringswerkers in de pool doen • Diverse trainingen voor herstelondersteuning • Voorlichting over herstel aan cliënten, hulpverleners en familieleden, in overleg themagericht • Vertaling van patiënten perspectief ten aanzien van iLentis en beleidsadvisering • Co-begeleiderschap bij diverse trainingen en therapieën in samenwerking met verpleegkundigen • Gastlessen en workshops voor opleidingen in de zorg. Enkele voorbeelden van herstelgerichte trainingen: Oriënteren op de maatschappij Mijn digitaal verhaal Bondgenoten schrijven eigen verhaal Photo Voice Herstellen doe je zelf Deelgenotengroep Oriënteren op leren Verschillende Zelfhulpgroepen

3. Actieve bijdrage leveren aan bevorderen van positievere beeldvorming.

Tijd en plaats: In overleg.

g

U kunt rekenen op ervaringswerkers als collega’s met de invalshoek vanuit patiënten perspectief. Als leden in FACT-teams of als poolwerkers binnen en buiten Lentis nemen zij de rol waar van vertaler, bemiddelaar en bruggenbouwer voor herstelgerichte ondersteuning.

Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis Hereweg 82 9725 AG Groningen Telefoon (050) 522 32 25 zorgvoorbeter@lentis.nl www.lentis.nl

EL •B z •B s nl or . BEL

E eau r var ur v o o r b i

5. Gastlessen over ervaringsdeskundigheid en herstel vormen een onderdeel van diverse interne en externe opleidingen.

Inschrijving

d Len t hei g i entis i

4. Onderzoeken van de meerwaarde van eHealth voor patiënten.

l

Visie Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning zijn werkwoorden binnen Lentis. De nadruk bij ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid ligt op het bereiken van een gewenst leven in evenwicht met het verminderen van symptomen.

Wat ervaringswerkers in FACT-teams en BinG doen • Afleggen van huisbezoeken ten behoeve van individuele herstelcoaching • Bieden van begeleiding tijdens crisismomenten • Perspectief en wensen van de cliënt verwoorden tijdens behandelplanbespreking in het MDO • Adviseren van teamleden in herstelgerichte benadering.

050 522 32 25

sdeskund n ge t e r @

Missie Ervaringswerk is de logische aansluiting bij rehabilitatie binnen onze zorg van Lentis. We streven naar zoveel mogelijk eigen keuzes van de patiënt ten behoeve van herstel. Deze herstelondersteuning is gebaseerd op de talenten en waarden van de patiënt. Hiermee sluiten we aan bij de missie van Lentis.

Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis  

Met de kennis en kracht van ervaring.

Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis  

Met de kennis en kracht van ervaring.