__MAIN_TEXT__

Page 1

Vaktherapie


‘Mijn zoontje wordt gepest op school. Hij wil er thuis niet over praten. Maar ik merk dat hij steeds bozer en verdrietiger wordt. Wat kan ik doen om hem te helpen? Hoe zorg ik dat hij weer een vrolijk mannetje wordt?’ Sommige kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek vinden het (nog) moeilijk om te praten over wat hen bezighoudt, zij uiten zich moeilijk. Voor deze kinderen en jongeren is vaktherapie heel geschikt omdat hierin, naast praten, het doen en ervaren centraal staat.


Wat is vaktherapie? Vaktherapie is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt er vooral gesproken over problemen. Bij vaktherapie staat het doen en ervaren centraal. Vaktherapie is een verzamelnaam voor: ›› Beeldende therapie Bij beeldende therapie wordt gewerkt met materialen, zoals schildermateriaal, klei of ander knutselmateriaal. ›› Dramatherapie Bij dramatherapie wordt gebruik gemaakt van alle aspecten van theater, zoals verhalen vertellen, rollenspel, decor bouwen en kinderspel. ›› Psychomotorische therapie (PMT) Bij PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen zoals sport en spelvormen en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken, zoals ontspanningsoefeningen.

Jennie over beeldende therapie ‘Papa en mama hadden veel ruzie, ze schreeuwden en sloegen elkaar’, vertelt de 10-jarige Jennie. ‘Ik was bang voor die ruzies, bang dat het mijn schuld was. Ik durfde niks meer te zeggen en deed altijd heel stil en voorzichtig in huis. Ik voelde me boos en bang en droomde over de ruzies. Ik kreeg nachtmerries en durfde niet meer te slapen. Toen ik op school in slaap viel tijdens de les heeft de juf gezorgd dat iemand met papa en mama ging praten. Ze hebben nu hulp gekregen zodat ze minder ruzie maken. Ik ben naar beeldende therapie gegaan en ontdekte dat als ik over mijn boosheid knutsel of teken en praat, ik minder bang ben en beter kan slapen.’ 3


Voor wie? Vaktherapie is geschikt voor kinderen en jongeren waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en die: ›› Zich beter door doen dan door praten kunnen uiten ›› Verlegen en teruggetrokken zijn, zich niet goed durven te uiten of zichzelf niet durven laten zien. ›› Een negatief zelfbeeld hebben. ›› Problemen hebben in de sociale omgang, zoals: – omgang met leeftijdsgenootjes; – angst om vragen te stellen; – oogcontact ontwijken, zacht praten; – weinig initiatief nemen; – weinig assertief zijn. ›› Moeite hebben met het omgaan met grenzen: het accepteren en respecteren van de grenzen van de ander en/of hun eigen grenzen kunnen aangeven.

4


Ouders Denkt u dat vaktherapie uw kind kan helpen? Overleg dan met de behandelaar van Jonx of deze therapie geschikt is. Is uw kind nog niet aangemeld bij Jonx? Dan kan de huisarts uw kind verwijzen wanneer er een vermoeden bestaat van psychiatrische problematiek. Vervolgens kijken wij samen met u welke behandeling het beste past en of vaktherapie geschikt is. Als uw kind vaktherapie krijgt, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er in de therapie van uw kind gebeurt. Zo kunt u thuis goed inspelen op mogelijke veranderingen bij uw kind. Het is voor de therapeut ook belangrijk om te weten hoe het thuis en op school gaat, zodat hij of zij een compleet beeld krijgt van hoe het met uw kind gaat. Dat betekent dat u als ouders betrokken wordt bij de therapie door regelmatige gesprekken met de ouderbegeleider en de therapeut.

Sanne over PMT ‘Ik voelde me in het omgaan met andere kinderen vaak onzeker en erg verlegen’, vertelt de 12-jarige Sanne. ‘Daarom ging ik het liefst in een hoekje zitten en hoopte dat niemand mij zou zien. Door mijzelf ‘onzichtbaar’ te maken viel ik minder op. Maar hierdoor kon ik ook geen vrienden maken en werd ik eenzaam en onzeker. Tijdens psychomotorische therapie (PMT) heb ik geoefend met mijzelf meer te laten zien. Dit was eerst best spannend, maar ik ontdekte dat ik meer kon dan ik dacht. Ik begon het zelfs leuk te vinden om te bewegen en meer stil te staan bij mijn gevoelens. Hierdoor kreeg ik steeds meer zelfvertrouwen. Op school en thuis durf ik mij nu meer te laten zien en te zeggen wat ik vind, ook als ik iets niet leuk vind.’ 5


Werkwijze Vaktherapie wordt zowel individueel als in een groep als in gezinsverband aangeboden. De duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag in combinatie met de (ernst van de) problematiek. De frequentie van de behandelingen is meestal wekelijks of om de week.

Waar en wanneer? Vaktherapie wordt aangeboden op de volgende locaties van Jonx: ›› Delfzijl; ›› Stadskanaal; ›› Winschoten; ›› Hoogezand; ›› Groningen.

Brian over dramatherapie ‘Als ik werd gepest op school werd ik snel boos of moest ik huilen’, vertelt de 9-jarige Brian ‘Tijdens dramatherapie oefen ik met anders reageren. Ik speel bijvoorbeeld een politieman die iemand moet arresteren. Dan moet je rustig blijven. We hebben ook geoefend wat je het beste kan doen wanneer je gepest wordt. Nu gaat het al een stuk beter op school. Het pesten is nog niet helemaal over, maar ik word in elk geval niet meer zo kwaad.’

6


Kosten Wilt u weten of vaktherapie voor kinderen tot achttien jaar wordt vergoed? Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden Kinderen en jongeren kunnen voor vaktherapie worden aangemeld door een kinder- of jeugdarts, de huisarts of door de eigen behandelaar van Jonx.

Vragen Heeft u vragen over vaktherapie? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde locatie van Jonx.

7


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0046 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Vaktherapie - Jonx Ambulant  

Sommige kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek worden gepest, hebben moeite met vrienden maken of praten weinig over hun gevoe...

Vaktherapie - Jonx Ambulant  

Sommige kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek worden gepest, hebben moeite met vrienden maken of praten weinig over hun gevoe...

Profile for lentisggz