__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Informatie voor ouders en verzorgers

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl Genderpoli Telefoon 0597 – 45 63 60 FASD poli Telefoon 0597 – 45 63 00 Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Oudertraining Nieuwe Autoriteit

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2017 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0043 | 02-2017

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl Vormgeving Dorèl Extra Bold


‘Ik heb het gevoel dat mijn kind niet meer luistert. Elke ruzie eindigt

Contact tussen ouder en kind

in geschreeuw, slaande deuren of zelfs geweld. Soms hou ik maar

Tijdens de korte, intensieve training maakt u kennis met de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit en krijgt u handvatten om mee aan de slag te gaan in uw eigen gezin. De methode richt zich enerzijds op het volhouden en leiding geven door de ouder(s)/ verzorger(s) en anderzijds op het herstel van het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en kind. Tijdens de training maakt u een plan waarmee u in het eigen gezin aan de slag gaat. Bij het uitvoeren van het plan krijgt u begeleiding in huis van een ervaren behandelaar van Jonx. Daarnaast is er nog één bijeenkomst met de andere ouders/verzorgers uit de groep. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u de ruimte om ervaringen uit te wisselen, successen en moeilijkheden met elkaar te delen. Na ongeveer een half jaar wordt het traject afgesloten en afgerond met een evaluatie.

gewoon mijn mond en geef ik toe, om de lieve vrede te bewaren.’ Zit u ook met deze of andere problemen? Maakt u zich veel zorgen omdat uw kind spijbelt? Te veel achter de computer zit? Drugs gebruikt en u geen idee heeft wat uw kind buitenshuis doet? Heeft u het gevoel de grip op uw kind kwijt te raken? Voelt u zich machteloos en weet u niet hoe u verder moet? Dan is de oudertraining Nieuwe Autoriteit misschien iets voor u.

Voor wie? De oudertraining Nieuwe Autoriteit is speciaal opgezet voor ouders/ verzorgers van jongeren in de leeftijd van 11-23 jaar. Het gedrag van uw kind heeft grote invloed op de sfeer in huis. Hierdoor is het hele gezin in een steeds sterkere, negatieve spiraal terecht gekomen en heeft u behoefte aan hulp.

Grip krijgen Tijdens de oudertraining Nieuwe Autoriteit helpen wij u weer grip te krijgen op de situatie. We maken gebruik van de methode die ontwikkeld is door Haim Omer, psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Tel Aviv. Deze methode richt zich op het doorbreken van de negatieve spiraal en heeft als doel dat ouders/verzorgers weer grip krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode zorgt voor: ›› Een daling van de gevoelens van machteloosheid van ouders/ verzorgers. ›› Een afname van het probleemgedrag van de kinderen.

Wat houdt de training in? Er wordt gestart met een intakegesprek of informatief gesprek, waarin samen met u wordt gekeken of de training bij u past. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten die om de week plaatsvinden. In de tussenliggende week vindt er een coachingsgesprek met u plaats om de aangeboden theorie te vertalen naar de praktijk van uw gezin. De training vindt plaats op één van de locaties van Jonx. De trainingsgroep zal uit 5 of 6 ouders/ verzorgers of ouder-/verzorgerparen bestaan. Eenoudergezinnen worden van harte uitgenodigd een volwassene mee te nemen, die bij het gezin betrokken is.

Aanmelden voor de training? Voor de training is een verwijsbrief nodig van het lokale basisteam van uw gemeente of van een kinder- of jeugdarts, uw huisarts of een andere AGB-geregistreerde zorgverlener. Is uw kind al in behandeling bij Jonx? Dan kan de behandelaar van uw kind u rechtstreeks aanmelden voor de training. Na de aanmelding neemt een trainer contact met u op voor nadere informatie.

Vragen? Heeft u nog vragen? Of heeft u belangstelling voor de training? Neem dan contact op met Jonx. Onze locaties zijn elke werkdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. Kijk op www.jonx.nl voor tips, ervaringsverhalen en handige websites.

Profile for Lentis

Oudertraining Nieuwe Autoriteit, informatie voor ouders en verzorgers- Jonx Ambulant  

De oudertraining Nieuwe Autoriteit is speciaal opgezet voor ouders/verzorgers van jongeren in de leeftijd van 11-18 jaar. Het gedrag van uw...

Oudertraining Nieuwe Autoriteit, informatie voor ouders en verzorgers- Jonx Ambulant  

De oudertraining Nieuwe Autoriteit is speciaal opgezet voor ouders/verzorgers van jongeren in de leeftijd van 11-18 jaar. Het gedrag van uw...

Profile for lentisggz