__MAIN_TEXT__

Page 1

Speltraining Voor kinderen met een autismespectrumstoornis


Wat is speltraining? Speltraining is wat de naam zegt: een kind wordt getraind in spelen. De speltraining wordt gegeven aan kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De speltrainingsmethode is ontwikkeld door prof. I. van Berckelaer-Onnes. Kinderen met een ASS blijven vaak steken in het herhalend omgaan met voor hen bekend speelgoed. Daardoor komt de spelontwikkeling van deze kinderen moeizaam tot niet op gang. Terwijl spel juist zo belangrijk is voor meerdere aspecten van de ontwikkeling van een kind. Spel levert onder andere een bijdrage aan de ontwikkeling van de motoriek, de communicatie en het sociale gedrag. Om spel op gang te laten komen bij kinderen met ASS moet er worden geoefend. Tijdens speltraining krijgt een kind de gelegenheid te ontdekken wat de mogelijkheden van spelmateriaal zijn. Zo wordt geprobeerd het kind op een hoger niveau te laten spelen.

Voor wie is de speltraining bedoeld? Speltraining is bedoeld voor jonge kinderen met een autismespectrumstoornis. Bij deze kinderen verloopt de spelontwikkeling niet spontaan en/of anders. Doel van de training: ›› het vergroten van omgangsmogelijkheden met het spelmateriaal; ›› het aanleren van spelvaardigheden; deze te variëren en uit te breiden; ›› sociale interactie stimuleren.

Een stukje theorie Gewoonlijk verloopt de spelontwikkeling als volgt: Eerste levensjaar Simpel manipuleren: dit is het omgaan met speelgoed door het te betasten, het in de mond te nemen of door er mee te slaan. Rond 12/13 maanden Combinatiespel: dingen tegen elkaar tikken, opstapelen, of het ene in het andere stoppen. Vanaf 12 maanden Functioneel spel: het spelmateriaal wordt gebruikt zoals het bedoeld is (auto om te rijden).


Tussen 18 en 24 maanden Symbolisch spel: het ‘doen alsof’. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met ASS vaak blijven hangen in de eerste fase van de spelontwikkeling. Zij komen nauwelijks of niet tot symbolisch spelen. Bovendien zoeken zij weinig contact tijdens het spelen en imiteren zij weinig van anderen. Daarnaast vertonen ze vaak bizar spelgedrag door bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd te zijn in de wielen van een auto. Ook onderzoeken deze kinderen vaak niet de mogelijkheden van het spelmateriaal.

Werkwijze In de training werken we in een ‘één op één situatie’, in een prikkelvrije ruimte. Dit kan zijn bij u thuis of in een spelruimte van het ATN. Per spelsessie worden er twee sets met speelgoed gebruikt. Dit zijn ongeveer twintig speeltjes. Elke set wordt tweemaal aangeboden: eerst een set die het kind kent van de vorige keer en daarna een nieuwe set. Het kind krijgt steeds een speeltje aangeboden en er wordt gekeken wat het kind er mee doet. Vervolgens laat de trainster zien wat er nog meer mee gedaan kan worden en krijgt het kind de gelegenheid dit te imiteren. Tussen de trainingen door gaan ook de ouders actief het kind stimuleren in het spel. Na een trainingsfase zijn de beperkingen en de mogelijkheden van het kind duidelijk. Met die informatie kan een spelstimuleringsplan worden opgezet, waarmee men thuis of in de klas aan de slag kan. Afhankelijk van de hulpvraag en het spelniveau wordt de training op maat aangeboden. Indien nodig kan er afstemming plaatsvinden met de behandeling op een KDC of een MKD.

Aanmelden Wanneer er door het ATN speltraining voor uw kind is voorgesteld, nodigt de trainer u uit voor een gesprek of wordt u thuis bezocht. In dit gesprek wordt uitleg over de training gegeven. Vervolgens onderzoekt de trainer in hoeverre uw kind spelvaardigheden onder de knie heeft. Op deze manier zal de training het beste aansluiten bij zijn of haar ontwikkeling.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl   ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0051 | 03-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Speltraining - ATN  

Speltraining is een training waarin kinderen worden getraind in het spelen.

Speltraining - ATN  

Speltraining is een training waarin kinderen worden getraind in het spelen.

Profile for lentisggz