__MAIN_TEXT__

Page 1

Consultatie


Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) biedt specialistische ambulante behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). Het ATN is onderdeel van Jonx. Het ATN heeft diverse locaties verspreid over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Alle medewerkers van het ATN zijn gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek en behandeling op maat van personen met ASS en functionerend op alle verstandelijke niveaus. Het ATN is ook beschikbaar voor consultatieve vragen.


Consultatie Verzoeken tot consultatie kunnen worden aangevraagd door medewerkers uit de (geestelijke) gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en door de jeugdhulpverlening. Consultatievragen zijn gericht op de behandeling of begeleiding van mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen met betrekking tot: › wonen; › school / werk; › vrijetijdsbesteding; › de aanpak van gedragsproblematiek; › het sociale netwerk rondom autisme. Consultatie betreft vragen die betrekking hebben op diagnostiek en/of behandelbeleid, mondeling/schriftelijk/telefonisch of mail, zonder dat de cliënt zelf wordt gezien. Binnen alle locaties is er een telefonisch spreekuur voor consultatievragen. ATN Groningen: alle werkdagen van 09.00 – 10.00 uur ATN Friesland: alle werkdagen van 13.00 – 14.00 uur ATN Drenthe: alle werkdagen van 12.00 uur -12.30 uur

Kosten Bij uitgebreide consultatievragen (langer dan 20 minuten) zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Aanmelding Voor consultatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van de locaties van het ATN. Indien het een uitgebreide consultatie betreft kan, na telefonisch overleg met de leidinggevende behandelzaken, een schriftelijke aanvraag nodig zijn. Deze aanvraag bevat rapportage(s) met daarin onder andere: › hulpvraag; › huidig functioneren van de cliënt.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur.

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

Voor meer informatie gaat u naar onze website www.jonx.nl

ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 12.30 uur.

Meer informatie?

©Jonx|Lentis, 2020 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0050 | 03-2020

dXb.studio

Profile for Lentis

Consultatie - ATN  

Het ATN biedt kortdurende, specialistische ambulante hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het ATN i...

Consultatie - ATN  

Het ATN biedt kortdurende, specialistische ambulante hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het ATN i...

Profile for lentisggz