__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Moeite met zelfstandig werken? ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

Geef veel structuur. Help het kind zichzelf te structureren. Ondersteun het kind bij het plannen door middel van plaatjes en werkschema’s die samen zijn opgesteld. Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster. Geef het kind voldoende tijd om zijn/haar werk netjes te kunnen verzorgen. Geef geen complexe opdrachten, maar steeds één opdracht tegelijk. Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft uitgevoerd. Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.

Contactgegevens

Moeite met sociaal functioneren? ››

›› ›› ›› ››

Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring. Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde. Leg het kind uit wat anderen van hem verwachten. Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie. Spreek zo nu en dan voor de pauze af met wie het kind gaat spelen. Structureer vrije situaties voor het kind.

Bronvermelding ADAPT. Accomodations Help Students with Attention Deficil Disorders. Harvey C. Parker, Ph.D. in: ‘A.D.D. WareHouse’, catalogus 1993. Vertaling en bewerking: Hanna Swaab, neuropsycholoog.

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0031 | 01-2016

Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.

Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Aanpassingen in de klas Voor kinderen met ADHD


‘Jennifer beweegt voortdurend. Ze friemelt met haar handen en zit steeds te wippen met haar voeten.’ ‘Bryan gaat vaak naadloos over van de ene bezigheid naar de andere, zonder de eerste af te maken.’ ‘Twee dingen tegelijkertijd doen is bijna niet mogelijk voor Marcel. Zoals knutselen èn naar juf luisteren op hetzelfde moment.’

Wat kunt u als leerkracht doen om kinderen met ADHD beter te helpen? Wat te doen met… Een zwakke aandachtsregulatie? ›› Geef het kind een tafel vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn of haar blikveld). ›› Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling. ›› Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes. ›› Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje. Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn. ›› Geef het kind extra tijd om iets af te maken. ›› Geef één opdracht tegelijk. ›› Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk. ›› Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de tafel. ›› Geef duidelijke, concrete en korte instructies. ›› Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of de informatie goed is overgekomen.

Impulsief gedrag ›› ›› ›› ›› ›› ››

Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken over gewenst gedrag. Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wèl moet. Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag. Vergeet geen complimentjes te geven als het goed gaat. Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld). Spreek duidelijk af welk gedrag wanneer gewenst is en help het kind de betreffende situatie te herkennen.

Motorische onrust? ›› ›› ››

Sta geregeld kortdurende motorische activiteit toe (even rennen, even weg van de tafel). Spreek af wanneer motorische activiteit niet gewenst is en wijs het kind op deze afspraak. Geef vaak een korte pauze tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan.

Weinig motivatie? ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

Maak geregeld een aanmoedigende opmerking. Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven. Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding. Probeer niet boos te worden, maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien. Vat af en toe samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse instructie). Zoek contact met het kind en wissel een blik van verstandhouding. Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien is de opdracht te zwaar of neemt de taak teveel tijd in beslag. Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee erkenning en begrip. Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of gefrustreerd voelt.

Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje. Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn.

Profile for Lentis

Aanpassingen in de klas, voor kinderen met ADHD  

Wat kunt u als leerkracht doen om kinderen met ADHD beter te helpen?

Aanpassingen in de klas, voor kinderen met ADHD  

Wat kunt u als leerkracht doen om kinderen met ADHD beter te helpen?

Profile for lentisggz