__MAIN_TEXT__

Page 1

Het psychologisch onderzoek bij kinderen Informatie voor ouders


Waarom een psychologisch onderzoek? Tijdens de eerste gesprekken bij Jonx, of later tijdens de behandeling, kan er een aanleiding zijn om samen met uw hulpverlener te praten over een psychologisch onderzoek. De reden voor een psychologisch onderzoek is doorgaans dat u beter wilt begrijpen wat de mogelijkheden en beperkingen van uw kind zijn. Wat houdt een psychologisch onderzoek in? Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog. Gedurende één of meerdere dagdelen komt uw kind naar één van de locaties van Jonx voor het onderzoek. Afhankelijk van de reden voor het psychologisch onderzoek worden verschillende aspecten van de ontwikkeling van uw kind onderzocht, bijvoorbeeld: aandacht, concentratie en emotionele en sociale ontwikkeling. Uw kind maakt een aantal tests die zijn aangepast aan de leeftijd van uw kind. Daarnaast wordt er een gesprek gevoerd, bijvoorbeeld over hoe hij/zij denkt over vriendjes, school en zichzelf. De informatie die uit het onderzoek komt, wordt door de onderzoeker in een verslag verwerkt.

De meeste kinderen zijn na afloop enthousiast en willen nog wel een keer.


Voorbereiding van uw kind Voor de meeste kinderen is het de eerste keer dat ze worden getest. Het is begrijpelijk dat ze dit spannend vinden. Meestal is dat na een paar minuten over. U kunt dat ook gerust tegen uw kind zeggen. De meeste kinderen zijn na afloop enthousiast en willen nog wel een keer. Om uw kind voor te bereiden kunt u alvast een paar dingen over het onderzoek vertellen: ›› tijdens de test worden er spelletjes en opdrachten gedaan; ›› sommige van deze opdrachten lijken veel op wat het kind op school doet; ›› sommige opdrachten zijn makkelijk, sommige zijn moeilijker; ›› het is niet erg als het kind bepaalde dingen niet kan (dat is anders dan op school); ›› er wordt gesproken over thuis, school, vriendjes en hobby’s; ›› het psychologisch onderzoek duurt één of meerdere keren een halve dag.

De gang van zaken ›› ›› ››

›› ›› ›› ›› ››

u ontvangt van ons een uitnodiging voor het onderzoek; u brengt uw kind op de afgesproken tijd (een ouder kind kan ook alleen komen); uw kind wordt door de psycholoog opgehaald uit de wachtkamer. De ouders zijn doorgaans niet bij het onderzoek aanwezig, maar als uw kind dat graag wil kunt u de eerste keer aan het begin even mee naar de onderzoekkamer; het onderzoek duurt 2 à 3 uur per keer, dit spreekt degene die het onderzoek doet met u af; na afloop haalt u uw kind op de afgesproken tijd weer op; de resultaten worden in een schriftelijk verslag verwerkt; 3 à 4 weken na het onderzoek vindt er een adviesgesprek met u als ouders plaats waarin de resultaten worden besproken; tijdens het adviesgesprek wordt een voorstel gedaan omtrent de verdere hulpverlening. In overleg met u worden hier verdere afspraken over gemaakt.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan het secretariaat of de hulpverlener waarmee u contact heeft.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0027 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Het psychologisch onderzoek bij kinderen  

Tijdens de eerste gesprekken, of later tijdens de behandeling, kan besloten worden tot een psychologisch onderzoek. De reden voor een psycho...

Het psychologisch onderzoek bij kinderen  

Tijdens de eerste gesprekken, of later tijdens de behandeling, kan besloten worden tot een psychologisch onderzoek. De reden voor een psycho...

Profile for lentisggz