__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Hoe kan ik ver wezen worden naar de Gender Poli? Contactgegevens

Aanmelding bij de Gender Poli kan schriftelijk of digitaal door: ›› Het sociale wijkteam ›› Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ›› Huisarts ›› Jeugdarts GGD ›› Psychiater van een GGZ instelling

Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Verwijzers kunnen voor overleg betreffende een aanmelding of consultatie contact opnemen met de Gender Poli.

Contactgegevens

Onze vestiging iselke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60.

De Gender Poli van Jonx is gevestigd in Groningen. Parkeren is gratis en vlakbij de polikliniek. Jonx Groningen Gender Poli Laan Corpus den Hoorn 102/2 9728 JR Groningen genderpoli@lentis.nl

© Jonx|Lentis, 2018 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Bekijk onze website voor verdere informatie https://www.jonx.nl/locaties/genderpoli-2/

J 0059 | 07-2018

Wil je hulp om op school of in de familie te vertellen wat er met je aan de hand is? We helpen je graag!

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Gender Poli Jonx

Algemene informatie voor ouders, kinderen/jongeren en verwijzers over genderdysforie en het behandelaanbod


Voor wie is de Gender Poli bedoeld? De Gender Poli is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. De Gender Poli helpt kinderen en jongeren die veel twijfel hebben over hun genderidentiteit of het gevoel hebben dat ze in het verkeerde lichaam zitten.

Wat is genderdysforie? Genderdysforie komt voor bij mensen van alle leeftijden. Jeugdigen met genderdysforie hebben last van een onplezierig gevoel over hun biologische geslacht. Dat gevoel hangt soms samen met de overtuiging in het verkeerde lichaam te zitten. Het onplezierige gevoel is bij sommige jeugdigen steeds aanwezig. Bij andere kinderen en jongeren is het gevoel wisselend aanwezig, wat juist heel verwarrend kan zijn.

Hoe ziet de behandeling er bij de Gender Poli uit? Wanneer een jeugdige wordt aangemeld bij de Gender Poli starten we met diagnostiek. Het eerste gesprek is altijd samen met de ouders/verzorgers. Tenzij de jongere of de ouders aangeeft/ aangeven dit graag anders te willen. Tijdens het eerste gesprek: ›› kijken we uitgebreid naar de klachten, de hulpvraag en de mogelijkheden ›› worden vragen beantwoord ›› wordt de diagnostische procedure uitgelegd ›› bespreken we eventuele andere problemen die spelen. Diagnostiek bij de Gender Poli Het doel van de diagnostiek is om te kijken wat er aan de hand is en hoe we het beste kunnen helpen. De diagnostiek bestaat meestal uit drie tot vier gesprekken. Hierin worden ouders/verzorgers en het kind/de jongere ook apart gesproken. Er wordt gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen zodat er een goed beeld ontstaat van de ontwikkeling van de jeugdige en de huidige situatie. In overleg met ouders en jongere kunnen we de school vragen om een speciale vragenlijst in te vullen. Wij nemen de problemen serieus, dus we nemen de tijd voor het intakeproces totdat duidelijk is wat er aan de hand is.

Samen werken we aan oplossingen. Er zijn verschillende vormen van behandeling bij de Gender Poli.

Het adviesgesprek De diagnostiekfase wordt afgerond met een adviesgesprek. Tijdens het adviesgesprek bespreken we uitgebreid de uitkomsten van de diagnostiek zodat de jeugdige en de ouders/verzorgers goed begrijpen wat er aan de hand is. Er wordt eventueel advies gegeven over de behandeling, die uit onderzoek en ervaring naar voren komt als het meest effectief voor de aanpak van de problematiek. De ouders en de jongere bespreken samen met de behandelaar of er behoefte is aan behandeling of extra ondersteuning en de afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. De behandeling bij de Gender Poli Er zijn verschillende vormen van behandeling bij de Gender Poli. De doelen van de behandeling worden samen met de jeugdige en de ouders opgesteld. Vaak wordt er cognitieve gedragstherapie geboden, waarbij er aandacht is voor hoe je als jeugdige weer grip kunt krijgen op wat je denkt en voelt en hoe je je gedraagt. Als dat nodig is werken we aan het opbouwen van zelfvertrouwen, het verkennen van wie je eigenlijk bent, het aangaan van vriendschappen, het verminderen van onzekerheid en boosheid. We bieden ondersteuning in het leren bespreken op school of in de familie wat er aan de hand is. Bij jongeren kan ook worden gewerkt aan de seksuele identiteit, samen uitzoeken of hij/zij homo, lesbisch, biseksueel, hetero of transgender is. De ouders wordt desgewenst begeleiding aangeboden zodat men wordt ondersteund in het omgaan met een kind met genderdysforie. Indien hormoonbehandeling en eventuele geslachtaanpassende operaties gewenst zijn, wordt daarvoor samengewerkt met het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VUmc te Amsterdam. http://www.vumc.nl/afdelingen/zorgcentrum-voor-gender/

Profile for Lentis

Gender Poli - Jonx Ambulant  

De Gender Poli is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. De Gender Poli helpt kinderen en jongeren die veel twijfel...

Gender Poli - Jonx Ambulant  

De Gender Poli is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. De Gender Poli helpt kinderen en jongeren die veel twijfel...

Profile for lentisggz