__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Diagnostiek Diagnostiek bij de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bestaat uit een intakegesprek en een interview. Aanvullend onderzoek, zoals een intelligentie onderzoek, is ook mogelijk. Na de intakegesprekken krijgt u uitleg over de (eventuele) diagnose en wordt besproken welke behandeling het beste past. In de meeste gevallen zal dit gaan om een cognitieve gedragstherapie. Daarnaast kan medicatie een mogelijkheid zijn of behandeling in de thuissituatie.

bij kinderen, jeugdigen en volwassenen Informatie voor volwassenen

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Polikliniek dwangspectrumstoornissen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 dwangpoli@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur.

Wat kost de behandeling? Er zijn geen kosten verbonden aan behandeling bij de polikliniek, wel moet u rekening houden met het eigen risico. Voor meer informatie over het eigen risico voor de zorgverzekering kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden U kunt bij de polikliniek dwangspectrumstoornissen worden aangemeld door uw behandelaar bij het Autisme Team Noord-Nederland. Ook kan de huisarts en medisch specialist doorverwijzen naar de polikliniek. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Polikliniek dwangspectrumstoornissen t.a.v. de heer M.D. Oosterhoff Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 dwangpoli@lentis.nl

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

J 0056 | 03-2016

Na de intakegesprekken krijgt u uitleg over de (eventuele) diagnose en wordt besproken welke behandeling het beste past.

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold


‘Ik ben constant bezig met controleren. Zijn de stekkers uit het stopcontact? Is het gasfornuis echt uit? Is de deur wel op slot? Die vragen spoken constant door mijn hoofd. Ik word pas rustig als ik zie dat er niets aan de hand is.’ ‘Ik heb iets met het nummer zeven. Het licht moet zeven

Herkent u zich in de bovenstaande uitspraken en vindt u het tijd om hulp te zoeken? Dan kan de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen u die specialistische hulp bieden. Het team van de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van dwangspectrumstoornissen die zich bij volwassenen met autisme voor kunnen doen.

keer aan en uit voordat ik naar buiten kan. Ik weiger over

Passende hulp

te steken voordat er zeven auto’s langs zijn gereden. Mijn

De polikliniek dwangspectrumstoornissen is onderdeel van Jonx Autisme. Omdat dwangspectrumstoornissen niet vaak voorkomen en er sprake is van hardnekkige problematiek, is Jonx deze gespecialiseerde polikliniek gestart. Kinderen, jongeren en volwassenen met allerlei problemen op het gebied van dwang kunnen bij de polikliniek terecht voor diagnostiek en behandeling. Nu kan iedereen snel de hulp krijgen die bij deze problematiek nodig is. De polikliniek helpt kinderen, jongeren en volwassenen met en zonder autisme.

gedrag begint op te vallen. Wat is er toch aan de hand?’

Dwangstoornissen kunnen worden verdeeld in dwanggedachten en dwanghandelingen.

Wat zijn dwangspectrumstoornissen? Onder de dwangspectrumstoornissen vallen de dwangstoornis (obsessieve compulsieve stoornis), haren trekken (trichotillomanie), huidpulken (skin picking), problematisch verzamelen (hoarding) en de stoornis van de lichaamsbeleving (body dysmorphic disorder). De dwangstoornis zal hieronder nader worden toegelicht. Dwangstoornissen kunnen worden verdeeld in dwanggedachten en dwanghandelingen. Voorbeelden van dwanggedachten zijn ›› Indringende gedachten over rampzalige gebeurtenissen. Iemand met een dwangstoornis denkt bijvoorbeeld dat een persoon hem of haar iets aan wil doen terwijl diegene juist aardig is. ›› Nare gedachten over bijvoorbeeld besmetting en seksualiteit waar diegene van in paniek raakt. Voorbeelden van dwanghandelingen zijn ›› Schoonmaakrituelen. Iemand met een dwangstoornis wast bijvoorbeeld voortdurend zijn of haar handen, uit angst om besmet te raken. Of gebruikt heel veel deodorant, shampoo, aftershave of parfum, uit angst voor een vervelende lichaamsgeur. ›› Controleren, is een veel voorkomende dwanghandeling. Veel mensen met een dwangstoornis controleren of het gas wel uit staat, of de kaarsen echt uit zijn. Soms uit angst voor brand of inbrekers. ›› Tellen en herhalen. Mensen met een dwangstoornis kunnen geobsedeerd zijn door bepaalde getallen waar ze altijd op uit moeten komen, bijvoorbeeld altijd vijf. Ze wachten dan tot er vijf auto’ s voorbij zijn voor ze oversteken of het brood moet in vijf happen worden opgegeten. Deze handelingen worden herhaald totdat het goed voelt.

Profile for Lentis

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen - ATN  

Informatie voor volwassenen

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen - ATN  

Informatie voor volwassenen

Profile for lentisggz