__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Diagnostiek Diagnostiek bij de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bestaat uit een intakegesprek en een interview met ouders en kind. Aanvullend onderzoek, zoals een intelligentie onderzoek, is ook mogelijk.

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Polikliniek dwangspectrumstoornissen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 dwangpoli@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur.

Wat kost de behandeling? Er zijn geen kosten verbonden aan behandeling bij de polikliniek, voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Aanmelden Kinderen en jongeren kunnen bij de polikliniek worden aangemeld door de (huis)arts, medisch specialist of CJG. Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur

J 0055 | 03-2016

Na de intakegesprekken krijgen ouders en kind uitleg over de (eventuele) diagnose en wordt besproken welke behandeling het beste past.

bij kinderen, jeugdigen en volwassenen Informatie voor ouders en verzorgers

Na de intakegesprekken krijgen ouders en kind uitleg over de (eventuele) diagnose en wordt besproken welke behandeling het beste past. In de meeste gevallen zal dit gaan om een cognitieve gedragstherapie, waarbij afhankelijk van de leeftijd van het kind de ouders in meer of mindere mate worden betrokken. Daarnaast kan medicatie een mogelijkheid zijn als ook behandeling in de thuissituatie. Omdat het bij dwangspectrumstoornissen belangrijk is om snel te starten met behandelen, kunnen kinderen en jongeren direct bij de polikliniek terecht. Vooral bij jonge kinderen kan snel resultaat worden bereikt.

Polikliniek dwangspectrumstoornissen t.a.v. de heer M.D. Oosterhoff Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 dwangpoli@lentis.nl

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold


‘Mijn zoon kan helemaal in paniek raken wanneer hij denkt dat het gas nog aan staat. Hij wordt pas rustig als ik hem laat zien dat er niets aan de hand is.’ ‘Mijn dochter heeft iets met het nummer zeven, ze weigert bijvoorbeeld over te steken voordat er zeven auto’s langs zijn gereden. Wat is er toch aan de hand?’

Als ouder of opvoeder zit u misschien met deze of andere vragen. Herkent u uw kind in het bovenstaande verhaal en vindt u het tijd om hulp te zoeken? Dan kan de polikliniek voor dwangspectrumstoornissen u die specialistische hulp bieden. Het team is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van dwangspectrumstoornissen die zich bij kinderen, jongeren en volwassenen voor kunnen doen.

Passende hulp De polikliniek dwangspectrumstoornissen is onderdeel van Jonx Autisme. Kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op het gebied van dwangspectrumstoornissen kunnen bij de polikliniek terecht voor diagnostiek en behandeling. De polikliniek helpt kinderen en jongeren zonder autisme. Maar ook kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Omdat dwangspectrumstoornissen niet zo vaak voorkomen en er vaak sprake is van hardnekkige problematiek, is Jonx deze gespecialiseerde polikliniek gestart. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen nu snel de hulp krijgen die hierbij nodig is.

Dwangstoornissen kunnen worden verdeeld in dwanggedachten en dwanghandelingen.

Wat zijn dwangspectrumstoornissen? Onder de dwangspectrumstoornissen vallen de dwangstoornis (obsessieve compulsieve stoornis), haren trekken (trichotillomanie), huidpulken (skin picking), problematisch verzamelen (hoarding) en de stoornis van de lichaamsbeleving (body dysmorphic disorder). De dwangstoornis zal hieronder nader worden toegelicht. Dwangstoornissen kunnen worden verdeeld in dwanggedachten en dwanghandelingen. Voorbeelden van dwanggedachten zijn ›› Indringende gedachten over rampzalige gebeurtenissen. Iemand met een dwangstoornis denkt bijvoorbeeld dat een persoon hem of haar iets aan wil doen terwijl diegene juist aardig is. ›› Of nare gedachten over bijvoorbeeld besmetting en seksualiteit waar diegene van in paniek raakt. Voorbeelden van dwanghandelingen zijn ›› Schoonmaakrituelen. Iemand met een dwangstoornis wast bijvoorbeeld voortdurend zijn of haar handen, uit angst om besmet te raken. Of gebruikt heel veel deodorant, shampoo, aftershave of parfum, uit angst voor een vervelende lichaamsgeur. ›› Controleren, is een veel voorkomende dwanghandeling. Veel mensen met een dwangstoornis controleren of het gas wel uit staat, of de kaarsen echt uit zijn. Soms uit angst voor brand of inbrekers. ›› Tellen en herhalen. Mensen met een dwangstoornis kunnen geobsedeerd zijn door bepaalde getallen waar ze altijd op uit moeten komen, bijvoorbeeld altijd vijf. Ze wachten dan tot er vijf auto’s voorbij zijn voor ze oversteken of het brood moet in vijf happen worden opgegeten. Deze handelingen worden herhaald totdat het goed voelt.

Profile for Lentis

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen - ATN  

Informatie voor ouders en verzorgers

Polikliniek voor dwangspectrumstoornissen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen - ATN  

Informatie voor ouders en verzorgers

Profile for lentisggz