__MAIN_TEXT__

Page 1

Oudercursus ASS+ Voor ouders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis en andere beperkingen


Doel van de cursus Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) organiseert een cursus voor ouders van kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een bijkomende problematiek (verstandelijke beperking, dwang- of angstklachten, auditieve, visus- of motorische problematiek). In deze oudercursus wordt uitleg gegeven over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen met autisme en andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking, auditieve of visuele beperkingen. Veel ouders hebben moeite het gedrag van hun kind te begrijpen, omdat het kind niet of nauwelijks spreekt. In de cursus wordt dan ook veel aandacht besteed aan de bijzondere manier van communiceren van kinderen met autisme en hun behoefte aan concrete communicatieondersteuning. Tijdens de cursus leren de ouders om op speelse wijze het contact met hun kind te stimuleren. De oudercursus gaat niet over het omgaan met specifieke gedragsproblemen. Wel is het de ervaring dat gedragsproblemen minder worden, wanneer ouders het gedrag van hun kind beter begrijpen en hun manier van opvoeden kunnen afstemmen op de problematiek van hun kind.

Werkwijze De oudercursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie besproken en worden adviezen gegeven. Thuis oefenen ouders met huiswerkopdrachten. Dit betreft veelal activiteiten die in de dagelijkse omgang met het kind kunnen worden uitgevoerd. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Autisme en een bijkomende beperking Hoe herken ik het bij mijn kind en hoe leg ik het anderen uit? 2. Informatieverwerking Hoe neemt een kind met autisme waar? Waarom reageert mijn kind soms zo vreemd? Wat denkt mijn kind eigenlijk? 3. Aandacht Waarom is aandacht belangrijk voor de ontwikkeling van contact en taal? Hoe kan ik het contact met mijn kind verbeteren?


4. Communicatie Waarom is concrete communicatie nodig bij kinderen met autisme? Wat kan ik doen om de wereld beter voorspelbaar voor mijn kind te maken? Hoe kan ik zorgen dat mijn kind begrijpt wat ik zeg? Het is belangrijk dat ouders voor de start van de cursus een beeld hebben van het ontwikkelingsniveau en de behoefte aan communicatieondersteuning van hun kind. Wanneer gegevens hierover niet volledig zijn zal voorafgaand aan de cursus een afspraak gemaakt worden voor aanvullende diagnostiek. Als er na afloop van de cursus nog vragen zijn over bijvoorbeeld communicatie of gedragsproblemen wordt dit individueel met ouders besproken.

Voor wie? De oudercursus is er voor vaders en moeders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis en bijkomende beperkingen. Bij alle kinderen is er sprake van een jonge ontwikkelingsleeftijd. Alle kinderen hebben problemen in het contact, met de taal en/of met spelen. Het wordt aangeraden dat beide ouders aan de cursus deelnemen.

Aanmelding Aanmelding is uitsluitend mogelijk voor ouders van kinderen die ingeschreven zijn bij het ATN op een van onze locaties. Voordat de cursus start vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Voorafgaand en na afloop van de cursus wordt ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Met hulp van deze vragenlijst kan het effect van de oudercursus worden geĂŤvalueerd.

Plaats van de cursus De cursus vindt meestal plaats binnen een van de locaties van het ATN. Soms wordt de cursus op een andere locatie aangeboden.

Tijdens de cursus leren ouders het contact met hun kind te verbeteren.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl   ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0053 | 03-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Oudercursus ASS+ - ATN  

Voor ouders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis en andere beperkingen

Oudercursus ASS+ - ATN  

Voor ouders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis en andere beperkingen

Profile for lentisggz