__MAIN_TEXT__

Page 1

Centrum Integrale Psychiatrie voor kinderen en jongeren


Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) voor kinderen en jongeren is een polikliniek binnen Jonx. Medewerkers met verschillende disciplines werken hier samen vanuit een gedeelde visie op ziekte, gezondheid en welzijn. Visie Binnen het CIP-jeugd werken we op basis van een holistische visie, waarbij onder andere lichaam en geest als geheel worden gezien. Tevens beschouwen we het kind altijd als deel van zijn gezin en andere nabije omgeving. In de behandeling ligt onze focus op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Er wordt actief gewerkt aan het herkennen en vergroten van de krachten van het kind en diens systeem. Het contact en de relatie staan hierin centraal. We hebben kennis van en staan open voor zowel reguliere verklaringsmodellen en behandelmethoden als complementaire en alternatieve. Een reguliere behandeling bestaat bijvoorbeeld uit gesprekken met een psycholoog, uit het gebruik van medicijnen of een combinatie hiervan. Voorbeelden van alternatieve en complementaire behandelingen zijn acupunctuur, hypnotherapie, bio-feedbackmethoden en het gebruik van kruiden of voedingssupplementen.

Werkwijze In het eerste contact verdiepen we ons in het verhaal van u en uw kind, in uw verklaring van de klachten en de hulpvraag. Uw verhaal en uw wensen combineren we met onze kennis van en ervaring met zowel het reguliere behandelaanbod als het complementaire en alternatieve. Op basis hiervan komen we tot een conclusie en een voorstel voor behandeling. De behandeling waartoe in samenspraak met u en uw kind wordt besloten kan een reguliere behandeling zijn, een complementaire behandeling of een combinatie van beide. Indien wenselijk nemen we na het eerste contact in overleg met u contact op met andere betrokkenen. Soms blijkt het nodig aanvullend onderzoek te doen om helder te krijgen welke behandeling het meest passend is.


In de meeste gevallen zal de geadviseerde behandeling kunnen plaatsvinden binnen het CIP-jeugd. Naast ons reguliere behandelaanbod bieden we tevens een aantal complementaire behandelingen, die op basis van wetenschappelijk onderzoek effectief en veilig bevonden zijn. Het kan zijn, dat uw kind elders al een lopende (alternatieve) behandeling heeft. Indien het wenselijk is deze voort te zetten, naast een behandeling binnen het CIP-jeugd, nemen we graag contact op met betreffende behandelaar om onze behandelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen. Wanneer uw kind reeds in behandeling is binnen Jonx en boven­ beschreven werkwijze bij u past, dan kunt u uw behandelaar vragen om een consult bij het CIP-jeugd. Indien u een specifieke behandeling wenst, welke we niet bieden binnen het CIP-jeugd, kunnen we met u meedenken en u advies geven op basis van onze kennis en ervaring.

Het team van het CIP-jeugd Het team bestaat uit de volgende medewerkers; naast de reguliere opleiding en ervaring heeft ieder zijn of haar eigen specifieke complementaire deskundigheid. Mevr. A. de Boer, senior gedifferentieerd verpleegkundige Mevr. B. Boomsma, psychomotorisch therapeut Mevr. P. W. van Dijl, kinder- en jeugdpsychiater Dhr. S. te Dorsthorst, psychotherapeut Mevr. T. Gjaltema, GZ-psycholoog in opleiding tot systeemtherapeut Mevr. N. van Rossum, verpleegkundig specialist Wanneer u vragen heeft, kunt u ons bellen of mailen. We staan u graag te woord. CIP-Jeugd Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 cipjeugd@lentis.nl www.jonx.nl


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0045 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Centrum Integrale Psychiatrie voor kinderen en jongeren - Jonx Ambulant  

Centrum Integrale Psychiatrie voor kinderen en jongeren - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz