__MAIN_TEXT__

Page 1

Oudercursus Voor ouders van kinderen met ADHD en/of autismespectrumstoornis in de puberteit


Heeft u behoefte om ››

Meer inzicht te krijgen in wat de ontwikkelingsstoornis ADHD en/ of autismespectrumstoornis precies voor uw kind in de puberteit betekent? ›› Pedagogische vaardigheden te oefenen om beter aan te kunnen sluiten bij de zwakke en sterke punten van uw kind? ›› Gevoelens en ervaringen te delen met ouders die ook een puber met ADHD en/of autismespectrumstoornis hebben? Dan is deelname aan de oudercursus wellicht iets voor u.

Wat is de oudercursus? De cursus is bedoeld voor ouders van pubers bij wie de diagnose ADHD/autismespectrumstoornis is vastgesteld door een kinderpsychiater of een gedragsdeskundige. De jongeren variëren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. De problematiek waar u als ouder met uw kind onder andere tegen aanloopt bestaat bijvoorbeeld uit opstandigheid van uw kind, moeite om met uw kind te communiceren, moeilijkheden die uw kind heeft met zelfstandigheid, school, vrije tijd, vriendschappen en seksualiteit, enzovoort. Deze cursus is vooral praktisch van opzet, dat wil zeggen dat er veel aan de hand van alledaagse situaties wordt geoefend.

Doelen van de cursus ››

›› ››

Het vergroten van uw kennis en begrip over de puberteitsontwikkeling in combinatie met ADHD en/of autismespectrumstoornis Vergroten van de vaardigheden in de omgang met en aansturing van het gedrag van uw kind Wederzijdse steun en delen van ervaringen met andere ouders.

Deze cursus is vooral praktisch van opzet, dat wil zeggen dat er veel aan de hand van alledaagse situaties wordt geoefend.


Werkwijze De cursus is gestructureerd en gedragstherapeutisch van opzet. Door onder andere oefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten worden uw vaardigheden vergroot en ervaringen gedeeld. Het accent ligt vooral op het praktisch bezig zijn tijdens de bijeenkomsten en thuis oefenen/uitvoeren van de geleerde vaardigheden. Er kunnen maximaal 12 ouders deelnemen.

Hoe en waar In de periode van ongeveer 3 maanden komt de groep 9 tot 10 keer bij elkaar op ĂŠĂŠn van de Jonx-locaties.

Indicatie en contra-indicaties Gezien de opzet van de cursus is het van belang dat ouders een hulpvraag hebben op het gebied van het aanleren en/of vergroten van hun pedagogische vaardigheden. Daarnaast moet het voor u als ouder haalbaar zijn om (vrijwel) elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook wordt enige tijd en energie gevraagd om met de wekelijkse huiswerkopdrachten bezig te zijn. Wanneer er in uw gezin sprake is van zwakbegaafdheid of als psychiatrische, relatie- en/of gezinsproblemen op de voorgrond staan, ligt deelname aan de cursus niet voor de hand. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar.

Aanmelding Voorafgaand aan de start van de cursus vindt er een indicatiegesprek met u als ouder plaats. Daarna wordt al dan niet tot deelname besloten.

Informatie Voor informatie over deze cursus en de planning ervan kunt u terecht bij uw behandelaar of bij een van de locaties van Jonx.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0042 | 04-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Oudercursus voor ouders van kinderen met adhd of ass in puberteit  

Oudercursus voor ouders van kinderen met adhd of ass in puberteit  

Profile for lentisggz