__MAIN_TEXT__

Page 1

Psycho-educatiegroep PDD-NOS Voorlichtingsgroep voor ouders van kinderen met PDD-NOS (autismespectrumstoornissen)


Kortgeleden is bij uw kind de diagnose PDD-NOS of Stoornis van Asperger gesteld. Nu er een verklaring is voor het gedrag van uw kind, komt meestal ook de vraag: hoe nu verder? Als onderdeel van de behandeling biedt Jonx ouders een voorlichtingsgroep aan, bestaande uit 4 bijeenkomsten.

Doelen van de groep De bijeenkomsten zijn er op gericht u als ouder meer inzicht te geven in de diagnose en om met u specifieke opvoedkundige vaardigheden te bespreken die van belang bij deze problematiek. Daarnaast blijkt dat ouders in het algemeen de bijeenkomsten als extra steun ervaren, omdat zij in het contact met andere ouders eigen ervaringen en oplossingen uit kunnen wisselen.

Inhoud van de groep De groep bestaat uit ouders van 5 tot 6 kinderen met vergelijkbare problematiek en wordt geleid door 2 medewerkers van Jonx. De bijeenkomsten duren telkens 1,5 uur.

Er starten op meerdere momenten per jaar nieuwe groepen.


De volgende onderwerpen komen aan bod. Bijeenkomst 1 Is gericht op psycho-educatie: wat is PDD-NOS en welke gevolgen heeft het voor het kind? Bijeenkomst 2 Houdt zich bezig met de gevolgen die PDD-NOS heeft op de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind en voor school. Bijeenkomst 3 Is gericht op de gevolgen voor ouders en het gezin en staat stil bij de opvoedkundige vaardigheden die van belang zijn bij het opvoeden van deze kinderen. Bijeenkomst 4 Zal gaan over de behandelmogelijkheden en over de regelingen die de overheid specifiek voor de groep kinderen heeft ingesteld. Er is in alle bijeenkomsten ruimte voor ouders om ervaringen en vragen met elkaar te delen.

Hoe en waar De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Jonx Hoogezand. Er starten op meerdere tijdstippen per jaar nieuwe groepen. De groepen worden op wisselende tijden gegeven (ochtend, eind van de middag of avond) en duren gemiddeld 1,5 uur.

Aanmelding De Jonx medewerker die betrokken was bij het diagnostisch traject van uw kind, zal met u ook de mogelijkheid bespreken om deel te nemen aan de groep en gegevens over data en tijdstippen kunnen verschaffen. Deze medewerker zal vervolgens zorg dragen voor de verdere aanmelding. Indien u geen eigen behandelaar heeft, kunt u via het secretariaat verdere informatie inwinnen. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0040 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Psycho-educatiegroep PDD-NOS, voor ouders - Jonx Ambulant  

Voorlichtingsgroep voor ouders van kinderen met PDD-NOS

Psycho-educatiegroep PDD-NOS, voor ouders - Jonx Ambulant  

Voorlichtingsgroep voor ouders van kinderen met PDD-NOS

Profile for lentisggz