__MAIN_TEXT__

Page 1

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang Informatie voor ouders en ver wijzers


Voor wie? Het gaat om een gedragstherapeutische groepsbehandeling voor normaal begaafde kinderen met een ontwikkelingstoornis (PDDNOS/ Syndroom van Asperger/AD(H)D) in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar, die al geruime tijd ernstige problemen in de omgang met leeftijdsgenoten hebben. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis kunnen vaak problemen hebben met contacten met andere kinderen. In de praktijk gaat het daarbij om kinderen die geen contacten durven te leggen, kinderen die weinig vrienden hebben, kinderen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, kinderen die buiten de groep staan, kinderen die gepest worden of kinderen die vaak ruzie hebben.

Inhoud van de cursus Er worden tijdens de training dertien onderwerpen besproken, driemaal vindt er een herhalingszitting plaats om het geleerde te herhalen. Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis blijkt dat zij hierdoor informatie beter opslaan. Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt vooral aandacht besteed aan basale vaardigheden zoals: kennismaken, een vraag stellen, complimenten geven. Ook besteden we aandacht aan gevoelens. Vanaf de 6e bijeenkomst worden de vaardigheden moeilijker. We besteden dan aandacht aan onderwerpen als: iets vragen aan een ander, onderhandelen, nee-zeggen, fouten toegeven en reageren op pesten.

De kindergroep In de groep is plaats voor 6 kinderen. De groep wordt geleid door 2Â therapeuten. Er zijn 17 groepsbijeenkomsten op een vaste dag in de week. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst wordt een sociale vaardigheid besproken en geoefend in een rollenspel. Na afloop van de bijeenkomst krijgen de kinderen huiswerk mee. De bedoeling hiervan is dat de kinderen het geleerde zelf in de dagelijkse praktijk gaan oefenen.


Oudergroep De ouders van de groepsdeelnemers komen op 3 avonden bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden ouders geĂŻnformeerd over de werkwijze van de groepsbehandeling en de gang van zaken in de groep. Daarnaast is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Leerkrachtenbijeenkomst Aangezien de problemen op school vaak het duidelijkst zichtbaar zijn en de kinderen er ook veel tijd doorbrengen, nodigen we gedurende de training ook de leerkrachten uit voor een bijeenkomst. Het doel hiervan is: het informeren van leerkrachten over de werkwijze van de groep en de gang van zaken. Ook hier is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Aanmelding Kinderen kunnen via het sociale wijkteam, het Centrum Jeugd en Gezien de huisarts of via een al aanwezige behandelaar worden aangemeld. Voor toelating tot de groep vinden 1 of 2 gesprekken plaats met het kind en de ouders. Daarna wordt besloten of het kind aan de groep gaat deelnemen.

Informatie Nadere informatie kunt u verkrijgen bij: Jonx Polikliniek Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Telefoon 0597 – 45 62 22 www.jonx.nl


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0038 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang  

Informatie voor ouders en verwijzers - Jonx Ambulant

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang  

Informatie voor ouders en verwijzers - Jonx Ambulant

Profile for lentisggz