__MAIN_TEXT__

Page 1

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang Informatie voor kinderen


Voor wie? Misschien ga jij ook meedoen met onze groep. En dan wil je vast weten wat we doen en wat voor kinderen in de groep zitten. In deze folder gaan we jou daarover iets vertellen. Onze groep is bedoeld voor kinderen die in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zitten. Het gaat om kinderen die al langere tijd moeite hebben in het omgaan met andere kinderen op school, op straat of thuis. En die zelf ook vinden dat ze daarmee moeite hebben of er zelf ook last van hebben. Ze zijn verdrietig omdat ze vaak ruzie hebben, vinden veel andere kinderen stom of zijn stil in een groep en vinden dat naar. De meeste kinderen in onze groep vinden het moeilijk om vrienden te maken (of hebben geen vaste vriendjes of vriendinnetjes), ze durven niet goed ‘nee’ te zeggen, ze zijn verlegen, durven niets te zeggen in een groep, ze hebben snel en vaak ruzie of ze vinden het moeilijk om met pesten om te gaan. De problemen kunnen ontstaan omdat je niet geleerd hebt om goed om te gaan met andere kinderen of omdat je vervelende dingen hebt meegemaakt (bijvoorbeeld omdat je veel gepest bent of juist vaak anderen gepest hebt). Verder moet je weten dat we hard werken maar dat we het ook heel belangrijk vinden dat het gezellig is, dat we samen plezier hebben.

De kindergroep In de groep is plaats voor 6 jongens en meisjes. Er wordt gewerkt onder leiding van 2 begeleiders, soms is er ook nog een stagiaire aanwezig. Er zijn 17 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur opeen vaste dag in de week. Tijdens de schoolvakanties hebben we geen groep. We komen bij elkaar in Jonx-locatie in Winschoten. Daar komen mensen van alle leeftijden die ook, net als jij, sommige dingen moeilijk vinden en beter willen leren omgaan met zichzelf en andere mensen.


Tijdens elke bijeenkomst praten we samen over de dingen die je moeilijk vindt in het omgaan met anderen en oefenen we door middel van rollenspel een sociale vaardigheid. Daarbij kun je denken aan: iets aardigs tegen iemand leren zeggen; het op een goed manier leren oplossen van onenigheid bij het spelen; ruzies met andere kinderen goed oplossen; het beter leren omgaan met kritiek of pesten. Na afloop van de middag krijg je een opdracht mee. De bedoeling hiervan is dat je thuis, op straat of op school met kinderen van je eigen leeftijd gaat oefenen met wat je die middag op de groep geleerd hebt.

Oudergroep Ook de ouders van de kinderen van de groep komen 3 avonden bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we de ouders over de groep. We vertellen wat we doen en wat we je leren. Maar ook vragen we je ouders om je een beetje te helpen bij het oefenen. Als dat tenminste nodig is.

Leerkrachtenbijeenkomst Omdat je veel tijd op school doorbrengt en veel kinderen vooral op school moeite hebben bij het omgaan met andere kinderen nodigen we je juf of meester ook altijd uit voor een bijeenkomst. En net als bij je ouders vertellen we hen ook over wat we samen in de groep doen. En ook je juf of meester vragen we om je te helpen als dat nodig is.

Aanmelding Kinderen worden door hun ouders, soms op verzoek van de leerkrachten, via het sociale wijkteam, het Centrum Jeugd en Gezin of de huisarts bij ons aangemeld. Vervolgens nodigen we jou en je ouders uit voor een gesprek (soms zijn er ook 2 gesprekken nodig). In dat gesprek praten we over de dingen die je goed kunt maar ook over wat je moeilijk vindt in het omgaan met andere kinderen. We vragen jou en je ouders wat je zou willen leren in de groep. Als we denken dat jij in onze groep past dan mag je met de volgende groep meedoen.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0037 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang  

Informatie voor kinderen - Jonx Ambulant

Groepsbehandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis met problemen in de sociale omgang  

Informatie voor kinderen - Jonx Ambulant

Profile for lentisggz