__MAIN_TEXT__

Page 1

Ambulante Gezinsbehandeling IPG | Thuis in gezinnen


Wat is IPG? IPG staat voor Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling in de thuissituatie. Het is een behandelmodule die zich richt op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij er bij het kind of bij een van de ouders sprake is van psychiatrische problematiek. IPG richt zich vooral op problemen in de opvoeding die moeilijk op te lossen zijn.

Waar richt IPG zich op? De hulp is erop gericht om de moeilijke opvoedingssituatie die is ontstaan in het gezin op te lossen. Hierdoor krijgen de gezinsleden meer zicht en grip op hun gezinssituatie.

Wanneer kan IPG ingezet worden? Voorbeelden zijn: ›› De opvoeding valt u erg zwaar, omdat er bij u of uw kind sprake is van (kinder) psychiatrische problematiek. ›› U hebt het gevoel geen invloed meer te hebben op uw kind. ›› Er is veel strijd en er zijn veel conflicten in uw gezin. ›› U maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kind. ›› U weet niet meer wat er in uw kind omgaat. ›› Uw kind heeft buitenshuis problemen. ›› Er is meer ruzie dan gezelligheid thuis.

Hoe ziet IPG eruit? Een gezinsbehandelaar van de IPG komt in principe 3 maanden, eenmaal per week bij u thuis. Deze bezoeken duren maximaal 2 uur. De tijden zijn flexibel en worden in overleg met u bepaald. In de beginfase gaat u met de gezinsbehandelaar samen bekijken wat u zou willen veranderen zodat het bij u thuis weer beter gaat. Als de doelen duidelijk zijn gaat u daar samen met de gezinsbehandelaar mee aan de slag. Aan het einde van de 3 maanden wordt de IPG hulp geëvalueerd met de gezinsleden, de (hoofd)behandelaar en de gezinsbehandelaar. In dit gesprek worden de doelen geëvalueerd en wordt in overleg besloten of de gezinsbehandeling kan worden afgesloten of dat er een verlenging volgt van nogmaals 3 maanden. In het geval van verlenging volgt na 3 maanden nogmaals de hierboven beschreven procedure. Er is hierna nog eenmalig een verlenging van 3 maanden mogelijk. De totale behandelduur van IPG is maximaal 9 maanden (3 periodes van 3 maanden).


Van welke middelen maakt de gezinsbehandelaar zoal gebruik? ›› ›› ›› ›› ››

Gesprekken met u en uw gezin Mail- en belcontact Oefeningen en opdrachten Observaties Korte video-opnames.

Wat kunt u van ons ver wachten? ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

Professionele gezinsbehandelaars Iemand die met u meedenkt Deskundige hulp en advies bij gedragsverandering Aandacht voor hoe de gezinsleden met elkaar omgaan Informatie over opvoeding en ontwikkelingsfasen van kinderen Informatie over kinderpsychiatrische problematiek Verslaglegging in het EPD (elektronisch patiëntendossier).

U bent degene die bepaalt waaraan u wilt werken. De gezinsbehandelaar is steunend en coachend, stelt zich open op en heeft een accepterende houding. Waar nodig zal de gezinsbehandelaar zijn mening geven aan de gezinsleden en zal niets zonder uw toestemming inzetten. Daarbij is het goed te weten dat de hulp intensief is. Veranderen gaat niet vanzelf. Om de hulp te laten slagen vragen wij ook van u tijd en inzet. Voor IPG is er altijd een verwijzing nodig van het sociale wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, uw huisarts of een (hoofd) behandelaar van Jonx. IPG Laan Corpus den Hoorn 102/2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 3290 www.jonx.nl


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0034 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Ambulante Gezinsbehandeling, IPG | Thuis in gezinnen - Jonx Ambulant  

Ambulante Gezinsbehandeling, IPG | Thuis in gezinnen - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz