__MAIN_TEXT__

Page 1

IPG spoed Ambulante Gezinsbehandeling


Wat is IPG Spoed? IPG Spoed staat voor Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling in de thuissituatie. Het is een behandelmodule die zich richt op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij er bij het kind of bij een van de ouders sprake is van psychiatrische problematiek. IPG Spoed kan binnen een week ingezet worden wanneer er sprake is van een crisissituatie ten aanzien van de opvoeding.

Waar richt IPG Spoed zich op? De hulp is erop gericht om de crisissituatie die is ontstaan in het gezin op te lossen. Hierdoor krijgen de gezinsleden meer zicht en grip op hun gezinssituatie.

Wanneer kan IPG Spoed ingezet worden? Voorbeelden zijn: ›› De opvoeding valt u erg zwaar, omdat er bij u of uw kind sprake is van (kinder) psychiatrische problematiek. ›› U hebt het gevoel geen invloed meer te hebben op uw kind. ›› Er is veel strijd en er zijn veel conflicten in uw gezin. ›› U maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kind. ›› U weet niet meer wat er in uw kind omgaat. ›› Uw kind heeft buitenshuis problemen. ›› Er is meer ruzie dan gezelligheid thuis.

Hoe ziet IPG Spoed eruit? Gedurende 6 weken komt de gezinsbehandelaar in overleg gemiddeld 2 keer per week bij u thuis. De tijden zijn flexibel en worden in overleg met u bepaald. Er vindt een startgesprek plaats, vervolgens gaan we aan de slag. Na 6 weken volgt er een eindgesprek.

Van welke middelen maakt de gezinsbehandelaar zoal gebruik? ›› ›› ›› ›› ››

Gesprekken met u en uw gezin. Mail- en belcontact. Oefeningen en opdrachten. Observaties. Korte video-opnames.


Wat kunt u van ons ver wachten? ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

Professionele gezinsbehandelaars. Iemand die met u meedenkt. Deskundige hulp en advies bij gedragsverandering. Aandacht voor hoe de gezinsleden met elkaar omgaan. Informatie over opvoeding en ontwikkelingsfasen van kinderen. Informatie over kinderpsychiatrische problematiek. Verslaglegging in het EPD (elektronisch patiëntendossier).

Hoe straks verder? Na 6 weken IPG-Spoed verwachten we niet dat al uw problemen opgelost zijn. Dan had u het vast zelf ook gekund. Wel denken we dat u meer zicht heeft op uw gezinssituatie, u meer rust ervaart, u het stuur weer in handen heeft en weet waar u heen wilt. Samen met de gezinsbehandelaar en de aanmelder vanuit Jonx kijkt u na 6 weken wat er bereikt is en wat er nodig is op korte en/of langere termijn. U bent degene die bepaalt waaraan u wilt werken. De gezins­ behandelaar is steunend en coachend, stelt zich open op en heeft een accepterende houding. Waar nodig zal de gezinsbehandelaar zijn mening geven aan de gezinsleden en zal niets zonder uw toestemming inzetten. Daarbij is het goed te weten dat de hulp intensief is. Veranderen gaat niet vanzelf. Om de hulp te laten slagen vragen wij ook van u tijd en inzet. Voor IPG Spoed is er altijd een verwijzing nodig van het sociale wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, uw huisarts of een (hoofd)behandelaar van Jonx. IPG Spoed Laan Corpus den Hoorn 102/2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 www.jonx.nl


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0033 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

IPG Spoed, Ambulante Gezinsbehandeling - Jonx Ambulant  

IPG Spoed, Ambulante Gezinsbehandeling - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz