__MAIN_TEXT__

Page 1

Agressie Regulatie Training


Agressie Regulatie Training Een behandelprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met een gedragsstoornis en voor hun ouders


Wat is een (oppositioneel-opstandige) gedragsstoornis? Alle kinderen zijn wel eens boos en opstandig. Dit past bij de gewone ontwikkeling, want net zoals dat kinderen moeten leren omgaan met gevoelens als verdriet, angst en blijdschap, moeten ze ook leren omgaan met gevoelens als teleurstelling en boosheid. In de normale ontwikkeling zie je doorgaans 2 periodes waarin het opstandige gedrag toeneemt: de eerste in de peuterfase en de tweede in de puberteit. Als kinderen in die periodes een toename laten zien van opstandig en boos gedrag, hoeft dat dus niet gelijk een reden tot zorg te zijn. Het hoort er vaak gewoon bij. Maar als kinderen erg snel boos en agressief worden, zó agressief worden dat zij er geen controle meer over hebben, zich voortdurend blijven verzetten tegen volwassenen of als vechten met andere kinderen regelmatig voorkomt, dan kan er sprake zijn van een (oppositioneelopstandige) gedragsstoornis.

Voor wie is deze training bedoeld? Deze training is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die: ›› prikkelbaar zijn ›› vaak opstandig zijn ›› zich gemakkelijk ergeren aan anderen ›› snel ruzie maken met andere kinderen/volwassenen ›› soms dingen vernielen.

3


Het behandelprogramma De Agressie Regulatie Training die bij Jonx Ambulant wordt gegeven, is gebaseerd op het protocol ‘Minder boos en opstandig’. De training bestaat uit 2 onderdelen, namelijk een programma voor de kinderen en een programma voor de ouders.

1. Een programma voor de kinderen Dit onderdeel richt zich op gedragsveranderingen bij het kind. Boos worden op zich is helemaal niet erg maar het probleem ligt vaak in de manier waarop deze boosheid wordt geuit. Het kinderprogramma heeft twee doelen: 1. het leren (h)erkennen van emoties en hoe je daar op een handige manier mee om kunt gaan 2. het leren hanteren van verschillende stappen bij het oplossen van sociale problemen. Het behandelprogramma voor de kinderen bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1,5 uur. De kindergroep bestaat uit maximaal 6 kinderen en wordt begeleid door 2 trainers. Aan de orde komen de volgende onderdelen: ›› herkennen van gevoelens van boosheid en handige manieren om daarmee om te gaan ›› hezelf sterk praten ›› de vijf stappen van probleem oplossen ›› ruzies in de thuissituatie ›› omgaan met pesten en plagen ›› Herkennen van eigen, positieve kenmerken.

4


2. Een programma voor de ouders Naast het programma voor de kinderen is er een verplicht programma voor de ouders. Want ook al willen kinderen nog zo graag hun gedrag veranderen, ze hebben daarbij altijd hulp van hun ouders nodig. In de training leren ouders hoe zij hun kind optimaal kunnen ondersteunen in het veranderen van zijn/ haar gedrag. Tijdens de bijeenkomsten richten we de aandacht op de opvoedingsvaardigheden die belangrijk zijn voor ouders van een kind met een gedragsstoornis. Het doel is om deze opvoedingsvaardigheden te vergroten waardoor bij het kind gedragsveranderingen kunnen gaan optreden. Het gaat daarbij voornamelijk om het beïnvloeden van sociaal ongewenst en sociaal gewenst gedrag van het kind. Het behandelprogramma voor de ouders bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur. De oudergroep bestaat uit maximaal 10 ouders en wordt begeleid door dezelfde 2 trainers als die van de kindertraining. Aan de orde komen de volgende onderdelen: ›› het aanbrengen van structuur, regels en afspraken ›› hanteren van ongewenst gedrag ›› het ‘niet reageren’, ‘wegnemen van leuke dingen’ en ‘apart zetten’ als vormen van straf. ›› omgaan met ongewenst gedrag in gelegenheden buitenshuis ›› problemen oplossen in het gezin ›› omgaan met heimelijk ongewenst gedrag (stelen, liegen, vuurtje stoken et cetera) ›› werken aan een positief gezinsklimaat.

5


Waarom een groep? Uit ervaring is gebleken dat een oudergroep meer oplevert dan wanneer ouders individueel begeleid worden. Enkele voordelen zijn: ›› Ouders wisselen ervaringen uit ›› Ouders leren van elkaar ›› Ouders steunen elkaar. Voor de kinderen geldt dat zij vaak problemen hebben in de omgang met andere kinderen. Juist in een groep kunnen zij direct hiermee oefenen. Bovendien leren de kinderen ook van elkaar.

De Agressie Regulatie Training die bij Jonx Ambulant wordt gegeven, is gebaseerd op het protocol ‘Minder boos en opstandig’.

6


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0025 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Agressie Regulatie Training - Jonx Ambulant  

Agressie Regulatie Training is een behandelprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met een gedragsstoornis en voor hun ouders.

Agressie Regulatie Training - Jonx Ambulant  

Agressie Regulatie Training is een behandelprogramma voor kinderen van 8-12 jaar met een gedragsstoornis en voor hun ouders.

Profile for lentisggz