__MAIN_TEXT__

Page 1

Running therapie Informatie voor ver wijzers


Running therapie Running therapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten.

Doelgroep Kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 – 18 jaar met psychosociale problematiek met een lichte, matige of ernstige stemmingsstoornis of een dysthyme stoornis. Er kan ook sprake zijn van comorbiditeit: bijvoorbeeld een stemmingsstoornis in combinatie met een angststoornis of somatoforme stoornis.

Doelen ››

››

Bewegingsactivering en bewegingsstimulering: in beweging komen en zichzelf in beweging kunnen zetten: motiveren tot fysieke activiteit. Verbetering motorisch competentiegevoel: opdoen van fysieke succeservaringen die toegeschreven worden aan persoonlijke inzet (ra-attributie training).

Werkingsmechanismen Running therapie kan de volgende psychische effecten hebben: ›› Afname van gevoelens van hulpeloosheid. ›› Creëren van een interne locus of control (succes is toe te schrijven aan eigen capaciteiten, in plaats van aan iets buiten jezelf zoals medicatie). ›› Vergroting van de self-efficacy en zelfvertrouwen. Door de running therapie kan de cliënt meer vertrouwen krijgen in zijn eigen capaciteiten. Ook kan het bijdragen aan positievere verwachten met betrekking tot de toekomst. ›› Omzetten van passieve coping in actieve coping (‘heft in eigen hand nemen’). Daarnaast spelen meerdere lichamelijke processen een rol, waaronder de invloed van stresshormonen. Stress is de grootste gemeenschappelijke factor bij het ontstaan van psychische klachten. De stresshormoonhuishouding wordt waarschijnlijk beïnvloed door bewegen. Dit is een complex proces, waarbij waarschijnlijk nog veel meer stoffen een rol spelen.


Inhoud van het programma Gedurende acht weken één keer per week lopen onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut, eventueel samen met een andere behandelaar/running therapeut. De cliënt wordt gestimuleerd om één of twee keer per week zelf(standig) te gaan hardlopen.

Rol van ouders Ouders worden betrokken bij de running therapie. Voorafgaand aan het programma worden zij ook geïnformeerd, zodat zij hun zoon of dochter goed kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het programma.

Waar en door wie? Running therapie wordt aangeboden op de locaties van Jonx in Groningen, Winschoten, Stadskanaal en Delfzijl. Vertrekpunt is in principe de betreffende Jonx-locatie. Het wordt mogelijk op een andere locatie gegeven als deze geschikter is om de running te doen. De running therapie wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut (PMT-er), eventueel samen met een running therapeut of andere behandelaar (afhankelijk van de mogelijkheden per locatie).

Hoe aanmelden? Indien de cliënt al bekend is bij Lentis kan via de betreffende behandelaar worden aangemeld. Er zal dan een indicatiegesprek met de cliënt en zijn ouders ingepland worden.

Vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ›› Bianca Boomsma, psychomotorisch therapeut, Jonx Groningen, telefoon 050 – 522 32 90 of ›› Linda Weits-Houwer, psycholoog-orthopedagoog en running therapeut Jonx Winschoten, telefoon 0597 – 45 63 00


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0019 | 01-2016

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Running therapie, Informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Running therapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van jongeren met een depressie of andere psychische kla...

Running therapie, Informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Running therapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van jongeren met een depressie of andere psychische kla...

Profile for lentisggz