__MAIN_TEXT__

Page 1

Specialistisch team Angst & Stemming Informatie voor ver wijzers


Krijgt u in uw praktijk vaak te maken met kinderen en jongeren die angst en depressieve klachten hebben? Dan kan het Specialistisch team Angst & Stemming de specialistische hulp bieden die nodig is. In elk basisteam van Jonx werken specialisten in het onderzoeken en behandelen van angst- en stemmingsstoornissen die zich bij kinderen en jongeren voor kunnen doen. Waarom een Specialistisch team Angst & Stemming? Angststoornissen en ernstige stemmingsproblemen komen vaak voor en vormen een ernstige belemmering voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Er worden vanuit de wetenschap steeds nieuwe behandelvormen ontwikkeld, die effectiever en succesvoller zijn. Onze specialisten blijven zich daarvan op de hoogte houden.

Passende hulp Behandeling van Angst- & Stemmingsstoornissen is een onderdeel van Jonx. Kinderen en jongeren met problemen op het gebied van Angst & Stemming kunnen bij elke polikliniek van Jonx terecht voor diagnostiek en behandeling. Dit maakt het ook mogelijk om goed samen te werken met lokale partners, zoals huisarts, school en CJG.

Diagnostiek Diagnostiek voor kinderen en jeugdigen bestaat uit een intakeonderzoek, veelal in een dag, waarbij met ouders en kind samen en apart wordt gesproken. Zo nodig zijn vragenlijsten ondersteunend. Aanvullend onderzoek is mogelijk, zoals een intelligentieonderzoek, of medicatieonderzoek. Meestal kan op het eind van het intakeonderzoek uitleg gegeven worden over de diagnostiek en wordt ook besproken welke behandeling het beste past. In veel gevallen zal dit gaan om cognitieve gedragstherapie. Bij een ernstige stoornis, of als de behandeling onvoldoende vooruitgang boekt, kan medicatie worden overwogen, als aanvulling op de eerder ingezette behandeling.


Behandeling In geval van lichte, soms enkelvoudige, problematiek zal behandeling plaatsvinden in de basis GGZ. De specialistische behandeling is ook zo kort mogelijk. De eerste voorkeur gaat uit naar een individuele behandeling zonder medicatie. Zo nodig kan na een psychiatrisch onderzoek een medicatie-advies gegeven worden. Het systeem (ouders, school) wordt standaard betrokken bij de behandeling. Zo nodig kan er een intensieve behandeling thuis plaats vinden.

Effectiviteit Een angstbehandeling is voor 70-80 % van alle kinderen en jongeren succesvol. Het succespercentage neemt nog steeds toe, onder andere door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van psychologische behandelingen en kennis over medicamenteuze inzet. Ook aandacht voor de leefstijl van de jongere en het systeem helpt daarbij.

Aanmelden en informatie ›› ››

››

Mevrouw G.A. Goris, kinder- en jeugdpsychiater, is coördinator van het Specialistisch team Angst & Stemming. Mevrouw I. Resner, gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut, is speciaal belast met het zorgprogramma stemmingsstoornissen (depressie). Mevrouw E. Bouwman, gezondheidszorgpsycholoog, is speciaal belast met het zorgprogramma angststoornissen.

Daarnaast werken er op elke locatie van Jonx, in elke poli, sleutel­ figuren op het gebied van Angst & Stemming. U kunt naar hen informeren. Om de behandelingen in alle locaties van Jonx op niveau te houden, is het Specialistisch team over de hele provincie werkzaam. Dit betekent dat cliënten voor hulp bij de dichtstbijzijnde locatie terecht kunnen.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl Contactgegevens Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl Genderpoli Telefoon 0597 – 45 63 60 FASD poli Telefoon 0597 – 45 63 00 Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2017 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0016 | 02-2017

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Specialistisch team Angst & Stemming, informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Het Expertiseteam Angst & Stemming biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren die angst- en depressieve klachten hebben.

Specialistisch team Angst & Stemming, informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Het Expertiseteam Angst & Stemming biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren die angst- en depressieve klachten hebben.

Profile for lentisggz