{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Gedragstherapeutische oudercursus Voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis


Voor wie? Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) geeft een gedragstherapeutische cursus aan ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis, die bij het ATN in behandeling zijn. De kinderen van de cursisten variëren in leeftijd van vier tot en met twaalf jaar en er is een groep voor ouders met kinderen in de puberleeftijd. De problematiek van de kinderen uit zich onder andere in: slecht luisteren, claimend gedrag, driftbuien, moeite met (zich aanpassen aan) regels enzovoort. De cursus richt zich op ouders die graag willen leren wat het gedrag van hun kind betekent en hoe ze het positief kunnen beïnvloeden.

Doel van de cursus ›› ›› ››

Vergroten van kennis en begrip van autismespectrum­ stoornissen; Oefenen en vergroten van vaardigheden in het omgaan met het kind; Onderlinge steun en begrip.

Werkwijze Het betreft een gestructureerde, gedragstherapeutische training voor een groep van ten hoogste zes ouderparen. Door onder andere gedragsoefeningen en huiswerkopdrachten worden vaardigheden van ouders in het omgaan met hun kind vergroot. In het eerste gedeelte van de cursus bij de ouders van kinderen tot 12 jaar, wordt er uitleg gegeven over autisme en specifieke gedragsproblemen. Tijdens het tweede gedeelte wordt er geoefend in het analyseren en veranderen van gedrag. De cursus voor kinderen van 12 jaar en ouder wordt gestart met kennismaking en informatie over de puberteitsontwikkeling (bij ASS). Vervolgens volgt binnen 3 bijeenkomsten uitleg over het SGG-model waarbij wordt geoefend in het analyseren en veranderen van gedrag. De laatste 4 bijeenkomsten gaan we in op de volgende thema’s: probleem oplossen en conflicthantering, Zelfstandig en loslaten, Onderwijs en Vrije tijd, Vriendschap en Seksualiteit.


Hoe en waar Bij voldoende deelnemers starten we met de cursus. Het betreft acht bijeenkomsten van twee uur en een terugbijeenkomst. De frequentie is ongeveer eens per twee weken. Na afloop van de cursus vindt er een evaluatiegesprek plaats. De ouders ontvangen een cursusmap en dienen in het bezit te zijn van het boek ‘Sociaal Onhandig’.

Indicatie en contra-indicaties Gezien de opzet van de cursus is het van belang dat ouders een duidelijke hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn om, daar waar mogelijk, samen te komen en huiswerkopdrachten te maken. Er dient geen sprake te zijn van urgente problematiek die directe aandacht vereist. Ouders hebben zich via een cursus of ouderbegeleiding al verdiept in de diagnose autismespectrumstoornissen. Als er bij de ouders sprake is van zwakbegaafdheid, ernstige psychiatrische, of primaire relatie- en/of gezinsproblemen ligt deelname aan de cursus niet voor de hand. De cursus is ook niet geschikt als het kind een ernstige verstandelijke handicap heeft. Hiervoor biedt het ATN andere cursussen aan.

Aanmelding en informatie Wilt u meedoen aan de cursus, dan vindt er eerst een gesprek plaats waarin wordt gekeken of deelname nuttig en zinvol is. Indien er tot deelname wordt besloten is het gewenst, gezien de aard en intensiviteit van de cursus, om eventuele ouderbegeleiding (tijdelijk) te stoppen. Informatie kan worden ingewonnen bij ATN Groningen.

Het betreft acht bijeenkomsten van twee uur en een terugbijeenkomst.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 99 Fax 050 – 522 32 66 atngroningen@lentis.nl ATN Groningen heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl   ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot tot 14.00 uur  

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Drenthe Crerarstraat 6c 7901 AE Hoogeveen Telefoon 0528 – 22 99 30 Fax 0528 – 22 99 49 atnhoogeveen@lentis.nl ATN Drenthe heeft een algemeen telefonisch spreekuur op dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

J 0004 | 03-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Gedragstherapeutische oudercursus - ATN  

voor ouders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis

Gedragstherapeutische oudercursus - ATN  

voor ouders van kinderen met een ernstige autismespectrumstoornis

Profile for lentisggz