__MAIN_TEXT__

Page 1

W WA Woon Werk Afdeling voor volwassenen met een autismespectrumstoornis


W WA De WWA staat voor Wonen en Werken voor volwassenen met een Autismespectrumstoornis. De WWA biedt specialistische, vraag gestuurde woonbegeleiding, werk en dagbesteding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis. De WWA heeft een regionale functie voor de drie noordelijke provincies. Op de afdeling is plek voor 35 cliënten met ieder een eigen zit-slaapkamer, keuken, douche en toilet. Wonen, behandeling, werken en dagbesteding zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast ondernemen we zo nodig samen met de cliënt vrijetijdsactiviteiten. De overzichtelijke, voorspelbare en gestructureerde omgeving op de WWA leidt ertoe dat de autismespectrumstoornis zo min mogelijk het functioneren verstoort en dat de mogelijkheden van cliënten zo goed mogelijk tot hun recht komen. De kwaliteit van leven van de cliënt staat daarbij centraal. De persoonlijke levenssfeer en de eigen keuzes van de cliënten worden gerespecteerd binnen de afgesproken kaders van het behandelplan, de huisregels van Lentis en de WWA. Naast de taak om te voldoen aan de vraag van de cliënten, hun familie en zorgverleners binnen en buiten Lentis, is het ook de opdracht van de WWA om de kennis en expertise steeds verder te ontwikkelen en landelijk aan te bieden aan zowel volwassenen met autismespectrumstoornis als professionals in de zorg.


Zorgaanbod De WWA is onderdeel van de zorgketen Jonx Autisme, waarvan ook het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) en Begeleid wonen voor jeugd (BW jeugd Beijum en Talmahuis) deel uitmaken. De WWA deelt de missie van Jonx Autisme: Het bieden van vraaggestuurde zorg aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). De WWA biedt een langdurige verblijfsmogelijkheid. De individuele hulpvraag van de cliënt staat centraal. Het accent in ons aanbod ligt op: ›› stabiliseren van de symptomen van de autismespectrumstoornis; ›› vergroten van individuele vaardigheden; ›› verminderen bijkomende psychische problemen; ›› vermindering van niet specifieke problemen voortvloeiend uit ASS; ›› aanbieden van een veilig leefklimaat en vergroten van de kwaliteit van leven. Het doel is niet een zo normaal mogelijk bestaan, maar een zo goed mogelijk bestaan.


Werk en dagbesteding Werken zorgt voor structuur en overzicht. Activiteiten helpen talenten, vaardigheden en mogelijkheden in stand te houden of verder te ontwikkelen. De WWA Werkplaats biedt werk en dagbesteding aan volwassenen met een autismespectrumstoornis. Met de cliënten wordt een afwisselend en gestructureerd programma afgesproken. Daarbij krijgt de cliënt de begeleiding die nodig is. Er is aandacht is voor het ontwikkelen van arbeidsroutine, tempo, concentratie, stresshantering en sociale vaardigheden. De Werkplaats heeft verschillende afdelingen waarbinnen werk en dagbesteding mogelijk is. De afdelingen bestaan uit een houtwerkplaats, tuin en kas, creatieve afdeling, productieruimte en een ruimte textiele werkvormen.

Meer informatie over werk en dagbesteding kunt u lezen in de ‘WWA Werk en dagbesteding’.


Verblijfscriteria ›› ›› ›› ›› ›› ››

Diagnose autismespectrumstoornis staat voorop in het diagnostisch beeld en is ernstig; Leeftijd is tenminste achttien jaar; Zelfstandig wonen is niet mogelijk; Geïntegreerde zorg binnen één milieu is noodzakelijk; Cliënt kan zich handhaven binnen een open setting; Cliënt is in staat en bereid om deel te nemen aan dagbestedingsactiviteiten binnen de WWA.

Contra-indicaties Alle condities die een langdurige negatieve invloed hebben op het veilige leefklimaat van de WWA en waarvoor cliënten beter behandeld kunnen worden in een meer geëigende setting: ›› ernstige gedragsproblemen en agressie; ›› chronische psychose; ›› verslavingsproblematiek; ›› verstandelijke beperking. De WWA heeft een BOPZ erkenning. Cliënten met een IBS of RM kunnen ook worden opgenomen mits er geen sprake is van bovenstaande contra indicaties.

Aanmeldingsprocedure Aanmeldingen op schrift kunnen worden gericht aan de teamleider inhoudelijke zaken. Die neemt, indien nodig, contact op met de cliënt of de verwijzer. Vervolgens komt de cliënt op de aanmeldlijst. Door de zeer beperkte doorstroom binnen de WWA kan de wachttijd tot plaatsing lang zijn. Cliënt en familie en eventueel de verwijzer worden uitgenodigd voor een indicatiegesprek op de WWA. Er wordt zorgvuldig gekeken naar goede matching van cliënt met cliënten die reeds woonachtig zijn binnen de WWA.


Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens

Meer informatie?

WWA Bezoekadres Schipborgerweg 2 9471 PN Zuidlaren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl

Woningen E 97 (Huis 8) E 96 (Huis 6) E 95 (Huis 4) E 221 (Huis 2) E 220 (appartementen) E 29 (Villa) E 8 (Beukennootje) Werkplaats E 99

©Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Postadres Postbus 128 t.a.v. secretariaat WWA 9470 AC Zuidlaren Secretariaat 050 – 409 78 20 wwa@lentis.nl

J 0002 | 03-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

WWA Woon Werk Afdeling voor volwassenen met een autismespectrumstoornis - ATN  

De WWA biedt gespecialiseerde, vraaggestuurde woonbegeleiding en dagbesteding aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis die niet zel...

WWA Woon Werk Afdeling voor volwassenen met een autismespectrumstoornis - ATN  

De WWA biedt gespecialiseerde, vraaggestuurde woonbegeleiding en dagbesteding aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis die niet zel...

Profile for lentisggz