__MAIN_TEXT__

Page 1

Deeltijdbehandeling voor jongvolwassenen en volwassenen met een vorm van autisme


Deeltijdbehandeling Het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) locatie Drachten, onder­ deel van Jonx Autisme, biedt deeltijdbehandeling voor jong­ volwassenen en volwassenen met een autismespectrum­stoornis. Tijdens de deeltijdbehandeling wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitingsvormen van en de ervaringen in het dagelijks leven met autisme. De behandeling wordt multidisciplinair aangeboden door middel van het interactief behandelen van de verschillende thema’s en het uitvoeren van praktische opdrachten. Het programma is een mix van behandeling en training afgewisseld.

Wat is deeltijdbehandeling? Wij bieden een intensieve poliklinische behandeling (deeltijdbehandeling) en verbreden daarmee het huidige aanbod voor jongvolwassenen en volwassenen met een autismespectrumstoornis. De deeltijdbehandeling is bedoeld voor patiënten voor wie verdieping en verbreding van behandeling wenselijk is. Hierbij dienen de mogelijkheden binnen het eigen milieu (systeem) in voldoende mate aanwezig te zijn om de behandeling positief te bekrachtigen. De deeltijdbehandeling kan naast opleiding en/of werk worden gevolgd. De deeltijdbehandeling wordt aangeboden in groepen. De meerwaarde hiervan is uitwisseling van ervaringen en tips geven aan elkaar. De herkenning en erkenning van elkaars problemen wordt als positief ervaren. Een andere belangrijke factor van de groep is dat men elkaar kan stimuleren. Deeltijdbehandeling is gericht op de toekomstmogelijkheden van de patiënt. Centraal in het aanbod staat de eigen hulpvraag waarop het individuele behandelplan is afgestemd. Het uitgangspunt is dat de patiënt voor zover mogelijk met meer of minder ondersteuning integreert in de maatschappij. Om generalisatie naar het dagelijks leven te realiseren wordt een (door de persoon gekozen) contactpersoon actief bij de deeltijdbehandeling betrokken.


De doelgroep De deeltijdbehandeling is bedoeld voor patiënten met een autisme­ spectrumstoornis en richt zich op de volgende groepen: Jongvolwassenen, ± 18- tot 23-jarigen Het betreft met name jongeren in de fase van uit-huis-gaan, leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Volwassenen, ± 23 jaar en ouder Voor volwassenen, die in werk, relaties en/of wonen knelpunten ervaren door hun autisme.

Hoe ziet het deeltijdprogramma eruit? Voorafgaand aan de deeltijdbehandeling wordt in een indicatiegesprek met patiënt en betrokkenen onderzocht of deze in aanmerking komt voor de deeltijdbehandeling. De behandeling wordt aangeboden in modules van ongeveer zes weken. In de modules zijn onderdelen als vaktherapie beeldend, Rots en Water (weerbaarheidstraining), stresshantering en ontspanning en sociale vaardigheidstraining toegevoegd. De groepsgrootte ligt rond de acht deelnemers. De duur van de deeltijdbehandeling is ongeveer een jaar, met uitzondering van vakanties. De deeltijdbehandeling wordt gegeven op een vast dagdeel in de week en duurt van 09.30 uur tot 12.30 uur of van 13.00 uur tot 16.00 uur.


De deeltijdbehandeling kan naast opleiding en/of werk worden gevolgd.

Binnen de deeltijdbehandeling worden verschillende modules aangeboden: ›› Ik en mijn autisme: waarin herken ik mezelf als het om autisme gaat? ›› Ik en de ander: hoe ga ik om met mijn omgeving en omgekeerd? ›› Ik en organiseren: hoe ga ik leren plannen en organiseren? ›› Ik en emoties: hoe ga ik om met emoties van mezelf en van de ander? ›› Ik en grenzen: waar liggen mijn grenzen en waar die van een ander? ›› Ik en vriendschap: wil ik vrienden en hoe ga ik daarmee om? ›› Ik en relaties, intimiteit en seksualiteit: hoe geef ik relaties, intimiteit en seksualiteit vorm in mijn leven? ›› Ik en de toekomst: hoe kan mijn toekomst eruit zien, en wat is reëel hierin?


Aanmelding De patiĂŤnt wordt bij het ATN aangemeld door een verwijzer. Hierna volgt de intakeprocedure door een (hoofd)behandelaar en de coĂśrdinator van de deeltijdbehandeling. Indien toestandsbeeld, persoonlijkheids- c.q. gedragsproblematiek en intelligentieniveau deelname aan de groep kunnen belemmeren, bieden wij geen deeltijdbehandeling aan. De behandeling wordt geboden bij het ATN Friesland in Drachten op een nader te bepalen dag en tijdstip.

Hoe krijgt u meer informatie? Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ATN Friesland en vragen naar een bij de deeltijdbehandeling betrokken behandelaar. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0512) 33 49 50.

De behandeling wordt aangeboden in modules van ongeveer zes weken


Ervaringsverhalen, handige website en tips kijk op www.jonx.nl

Contactgegevens

Meer informatie?

Autisme Team Noord-Nederland (ATN) Friesland Zuiderdwarsvaart 72 9203 JB Drachten Telefoon 0512 – 33 49 50 Fax 0512 – 33 49 69 atnfriesland@lentis.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Informatieservice van Lentis: 050 – 522 31 50 Informatieservice@lentis.nl ©Jonx|Lentis, augustus 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

ATN Friesland heeft een algemeen telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 13.00 tot 14.00 uur.

J 0076 | 08-2016

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Profile for Lentis

Deeltijdbehandeling - Jonx ATN  

voor jongvolwassenen en volwassenen met een vorm van autisme

Deeltijdbehandeling - Jonx ATN  

voor jongvolwassenen en volwassenen met een vorm van autisme

Profile for lentisggz