__MAIN_TEXT__

Page 1

Handige website met ervaringsverhalen en tips kijk op www.jonx.nl

Oudergroep Van de ouders wordt verwacht dat zij deelnemen aan onder­ steuning in de vorm van groepsbijeenkomsten met andere ouders van wie het kind in de pubergroep zit.

Aanmelding Na verwijzing naar Jonx is meestal een intake nodig, om in te kunnen schatten of de pubergroep als behandelvorm zinvol kan zijn. Wanneer besloten wordt tot verwijzing naar de pubergroep, volgt voor ouders en de jongere een kennismakings- en indicatiegesprek met de groepstherapeuten. In dat gesprek geven de therapeuten informatie over de onderwerpen die in de groep aan bod zullen komen. Daarnaast vragen ze aan de ouders en de jongere wat de motivatie is om eventueel aan de groep deel te nemen en wat hij of zij belangrijk vindt om te leren.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de pubergroep kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van Jonx, 0597 - 45 63 60. De pubergroep wordt gegeven in onze vestiging Delfzijl. Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl

Jonx Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 1 9675 AA Winschoten Postbus 286 9670 AG Winschoten Telefoon 0597 – 45 63 00 Fax 0597 – 45 62 20 afsprakenjonxwinschoten@lentis.nl

Jonx Delfzijl Jachtlaan 52 9934 JD Delfzijl Postbus 281 9930 AG Delfzijl Telefoon 0596 – 64 91 03 Fax 0596 – 64 92 00 afsprakenjonxdelfzijl@lentis.nl

Jonx Veendam (spreekuurlocatie) Gebouw Veencompas Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

Jonx Hoogezand-Sappemeer Industrieweg 33 9601 LJ Hoogezand Telefoon 0598 – 42 71 20 Fax 0598 – 42 71 40 afsprakenjonxhoogezand@lentis.nl

J 0039 | 01-2016

Een groep met leeftijdgenoten kan het voordeel hebben dat problemen duidelijker zichtbaar worden en vooral ook makkelijker bespreekbaar dan in een individueel behandelcontact.

Jonx Groningen Laan Corpus den Hoorn 102-2 9728 JR Groningen Postbus 86 9700 AB Groningen Telefoon 050 – 522 32 90 Fax 050 – 522 38 90 afsprakenjonxgroningen@lentis.nl

Jonx Stadskanaal Semmelweislaan 4 9501 HS Stadskanaal Postbus 30 9500 AA Stadskanaal Telefoon 0599 – 69 21 47 Fax 0599 – 69 22 00 afsprakenjonxstadskanaal@lentis.nl

Onze vestigingen zijn elke werkdag geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken buiten kantooruren. Vraag naar de mogelijkheden bij het secretariaat. Het centrale telefoonnummer van Jonx Ambulant is 0597 – 45 63 60. © Jonx|Lentis, 2016 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Vormgeving Dorèl Extra Bold

Pubergroep Informatie ver wijzers


Jonx maakt deel uit van Lentis en biedt hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, die problemen ondervinden in hun ontwikkeling, op school of in het leven. Jonx ondersteunt ook de ouders, het gezin en de school.

Jonx heeft de ervaring dat een groepsbehandeling voordelen kan hebben in vergelijking met individuele of gezinsbehandeling, juist omdat kinderen en jongeren zich binnen een groep met leeftijdgenoten aanelkaar kunnen spiegelen en van elkaar kunnen leren.

U kunt naar ons verwijzen voor advies, diagnostiek,

De ontwikkeling van pubers

behandeling en begeleiding.

Eén van de groepen die Jonx in Delfzijl aanbiedt is de pubergroep. Afhankelijk van het aanbod start deze groep één of twee keer per jaar. Gezien vanuit hun cognitieve ontwikkeling hebben pubers soms moeite om te kijken naar zichzelf in relatie tot hun omgeving. Op sociaal gebied speelt vooral de overgang naar het voortgezet onderwijs en het groter worden van hun leefwereld een belangrijke rol. Daarbij zoeken pubers nog veel steun bij hun ouders en is het ouderlijk huis nog een veilige plaats om tot rust te komen. Het losmakingproces van de pubers maakt in deze leeftijdsfase een prille, ambivalente start. Op emotioneel gebied worden ze veelal in beslag genomen door hun lichamelijke veranderingen en hoe daarmee om te gaan in relatie tot anderen.

Waarom een pubergroep? De pubergroep is bedoeld om de sociale en emotionele ontwikkeling van pubers te bevorderen. Door meer zicht te krijgen op de belevingswereld van anderen en door ruimte te krijgen om met gedrag te experimenteren en grenzen te verleggen. De groep is verder bedoeld om blokkades weg te nemen en het zelfvertrouwen te vergroten. Een groep met leeftijdgenoten kan het voordeel hebben dat problemen duidelijker zichtbaar worden en vooral ook makkelijker bespreekbaar dan in een individueel behandelcontact. Daarnaast kan de aanwezigheid van volwassen identificatie­ modellen van belang zijn.

Indicaties De groep is voor meisjes en jongens van ongeveer twaalf tot en met vijftien jaar, bij wie de emotionele en/of sociale ontwikkeling stagneert. Bijvoorbeeld voor jongeren die zich isoleren van contacten met leeftijdgenoten, die moeite hebben met sociale vaardigheden, of jongeren die een begin moeten maken met het loskomen van hun ouders.

Contra-indicatie ›› ››

›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ›› ››

ouders die niet willen deelnemen aan de oudergroep; sterke loyaliteitsproblemen bij de jongere in combinatie met een weinig flexibel gezinssysteem (gezinstherapie is dan een passend alternatief); ernstige affectieve verwaarlozing bij de jongere; een zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis; een aan autisme verwante contactstoornis; zwakbegaafdheid; organische defecten; psychose; het ontbreken van enig inzicht in de problemen; gebrek aan motivatie; extreme angst (hierbij denken aan individuele behandeling).

Werkwijze De pubergroep is een gesloten groep, tussentijdse toelating tot de groep is daarom niet mogelijk. Het is een gestructureerde groep, waarin veel wordt gewerkt met oefeningen en thema’s. De therapeuten maken gebruik van leerprincipes uit de gedragstherapie. Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt geoefend met de volgende sociale vaardigheden: ›› kennismaken; ›› een praatje beginnen; ›› reageren op pesten; ›› luisteren; ›› nee-zeggen; ›› iets vragen; ›› kritiek geven; ›› kritiek krijgen.

Profile for Lentis

Pubergroep, Informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Pubergroep, Informatie voor verwijzers - Jonx Ambulant  

Profile for lentisggz