Page 37

68

69

Ta b e l 2 Vo o r b e e l d CO S M I N - C h e c k l i s t

Vervolg tabel

Domein (Domain)

Psychometrische eigenschap (Measurement property)

Aspecten van psychometrische eigenschap (Aspects of measurement property)

Meetfout (Measurement error) Validiteit ( Validity) Inhoudsvaliditeit (Content validity) Gezichtsvaliditeit (Face validity) Constructvaliditeit (Construct validity)

Structuur validiteit (Structural validity)

Hypothese test (hypotheses testing ) Cross-culturele validiteit (Cross-cultural validity) Criterium validiteit (Criterion validity) Responsiviteit (Responsiveness) Responsiviteit (Responsiveness) Interpreteer­ baarheid (Interpretability)

Definitie Wordt het percentage ‘missing items’ vermeld?

Systematische en random meetfouten in de patiëntscores die niet toe te schrijven zijn aan ‘echte’ veranderingen van het te meten construct. De mate waarin het meetinstrument het construct meet wat het beoogd te meten. De mate waarin het meetinstrument een adequate reflectie is van het te meten construct. De mate waarin het meetinstrument inderdaad ‘op het gezicht’ een adequate reflectie is van het te meten construct. De mate waarin de scores van het meetinstrument overeenkomen met hypotheses gebaseerd op de aanname dat het instrument inderdaad valide het te meten construct meet. De mate waarin de scores van het meetinstrument een adequate reflectie zijn van de dimensionaliteit van het te meten construct. Idem aan constructvaliditeit.

De mate waarin een vertaald of cultureel aangepaste versie van het meetinstrument overeenkomt met het originele meetinstrument. De mate waarin het meetinstrument een adequate reflectie is van een ‘gouden standaard’. Het vermogen van een meetinstrument om veranderingen over tijd in het te meten construct te meten. Idem aan responsiviteit. Interpreteerbaarheid is de mate waarin je kwalitatieve betekenis kan geven aan de kwantitatieve uitkomsten van het meetinstrument.

Uitstekend Percentage ‘missing items’ wordt beschreven

Goed Percentage ‘missing items’ wordt niet beschreven

Matig

Wordt er beschreven hoe er omgegaan is met ‘missing items’

Er wordt beschreven hoe er omgegaan is met ‘missing items’

Het wordt niet beschreven hoe er met ‘missing items’ wordt omgegaan, maar dit kan uit de tekst worden herleid

Er wordt niet beschreven hoe er met ‘missing items’ is omgegaan.

Was de steekproefgrootte adequaat om de interne consistentie te kunnen bepalen?

Adequate steekproefgrootte (> 100)

Goed (50-99)

Voldoende (30-49)

A f b e e l d i n g 1 CO S M I N t a x o n o m i e

Slecht

Klein (<30)

Profile for Lentis

GGzet Wetenschappelijk 2 2017  

GGzet Wetenschappelijk 2 2017  

Profile for lentisggz