Page 1

GGzet

Jaargang 21

2

| 2017

WETENSCHAPPELIJK Luier

Swanny Kremer ‘Ik schaam me kapot!’ Een verkennende studie naar schaamtebelevingen en opvattingen over privacyschending en stemidentiteit bij stemmenhoorders

Ronald Boonstra, Wouter Draaisma, Tonnie Staring, Nynke Boonstra en Stynke Castelein B r a n d s t i c h t i n g e n b r a n d s t i c h te r s i n N e d e r l a n d Firesetting and firesetters in the Netherlands

Lydia Dalhuisen Grief following homicidal loss (Rouw na verlies door moord)

Mariëtte van Denderen T h e h a p p y, t h e s a d , a n d t h e a n h e d o n i c Op weg naar het begrijpen van veranderd beloningsgerelateerd functioneren vanuit een micro-niveau perspectief

Vera Heininga ‘Elkaar als mens zien’ (Een nieuw stappenplan voor) Moreel beraad met patiënten en medewerkers in forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag

Swanny Kremer, Esther Lammers, Roel Pieters, Bert Molewijk U i t v a l a l l o c h t o n e a r t s - a s s i s te n te n v e r s u s a u t o c h t o n e a r t s - a s s i s te n te n i n o p l e i d i n g t o t p s yc h i a te r : I s e r e e n p r o b l e e m?

Marina Popal, Jorien van der Velde, Maurits Nijs, Rikus Knegtering Va s t s te l l e n v a n h e t z e l f m a n a g e m e n t v e r m o g e n v a n p a t i ë n te n m e t s c h i z o f r e n i e : i n s t r u m e n te n e n p s yc h o m e t r i s c h e o v e r w e g i n g

Dayenne van Schie, Stynke Castelein, Barbara Stringer en Berno van Meijel D i a g n o s t i e k e n b e h a n d e l i n g v a n v r o u w e l i j ke g e n i t a l e p i j n s t o o r n i s s e n : ‘ B u i l d i n g t h e b r i d g e f r o m t w o s i d e s’

Kor Spoelstra, Harry van de Wiel en Willibrord Weijmar Schultz

Profile for Lentis

GGzet Wetenschappelijk 2 2017  

GGzet Wetenschappelijk 2 2017  

Profile for lentisggz