__MAIN_TEXT__

Page 1


ORGANIZATOR | ORGANISER

Współorganizatorzy | Co-Organizers

Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363 kapitał zakładowy: 1 167 500 zł NIP: 5272675051 REGON: 146063993

3


PATRONI HONOROWI | HONORARY PATRONAGE

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | INSTITUTIONAL PARTNERS

PARTNERZY MERYTORYCZNI | EXPERT PARTNERS

SPONSORZY | SPONSORS

4


PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS

5


LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Szanowni Państwo, już po raz czwarty spotykamy się na Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów WorldFood Warsaw. Serdecznie witam Wystawców i Odwiedzających, a także partnerów targów oraz przedstawicieli krajowych i zagranicznych mediów. Szczególne podziękowania składam Patronom Honorowym tegorocznej edycji: Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi i prezesowi Agencji Rynku Rolnego Łukaszowi Hołubowskiemu oraz organizacjom branżowym, które wsparły targi instytucjonalnie i merytorycznie. Targi WorldFood Warsaw na stałe wpisały się już w kalendarz międzynarodowych wystaw branży spożywczej i z roku na rok rozwijają się bardzo dynamicznie. Spotykają się tu profesjonaliści z branży, reprezentujący każde ogniwa łańcucha produkcji i dostaw żywności. Wystawcy z Polski i zagranicy, panele dyskusyjne, spotkania z sieciami handlowymi i przedstawicielami sektora HoReCa, specjalne konferencje poświęcone żywności i trendom w branży spożywczej – to wszystko będzie można zobaczyć podczas czwartej edycji WorldFood Warsaw. W tym roku dodatkową atrakcją targową będzie pawilon włoski Bellavita. Ponad sześćdziesięciu najlepszych włoskich producentów żywności i napojów zaprezentuje wyroby, wyróżniające się spośród tysiąca innych jakością i historią. Będzie to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zapoznać się z tak bogatą ofertą autentycznych włoskich specjałów. Życzę Państwu, aby te trzy kwietniowe dni zainspirowały Państwa do rozwoju, wdrażania innowacji i zdobywania nowych rynków zbytu. Zachęcam także do degustacji żywności i napojów z całego świata oraz poznawania nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

 

Agnieszka Szpaderska Dyrektor targów WorldFood Warsaw

6


LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Ladies and Gentlemen, we are meeting for the fourth time at the WorldFood Warsaw International Food and Drinks Exhibition. I wish to offer a very warm welcome to all Exhibitors and Visitors, to Trade Fair Partners, and to representatives of national and foreign media. I wish to address Honorary Patrons of the 2017 Trade Fair edition with particularly warm words of thanks: Minister of Agriculture and Rural Development Krzysztof Jurgiel, President of the Agricultural Market Agency Łukasz Hołubowski, and all industry organisations who offered institutional and content support to the Fair. Having become a permanent item in the calendar of international food industry events, the WorldFood Warsaw Exhibition is developing with impressive dynamics year to year. Industry professionals representing all food production and delivery chains meet at the event annually. Polish and foreign exhibitors, discussion panels, sessions with commercial chain and HoReCa sector representatives, specialised conferences focusing on food and food industry trends – all will be part of the fourth WorldFood Warsaw edition. This year, the Italian Bellavita pavilion will be an added exhibition attraction. Over sixty top Italian food and beverage manufacturers will be presenting their products, distinguishable among thousands of others thanks to their quality and history. This will be an amazing opportunity to encounter such an extensive Italian speciality offer at a single venue. I hope these three April days will inspire you to develop, implement innovative solutions, and conquer new sales markets. I would also like to encourage you to taste food and drink from all over the world, and experience state-of-the-art solutions used in the food industry.Agnieszka Szpaderska Director of the WorldFood Warsaw International Food and Drinks Exhibition

7


LIST OD WSPÓŁORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

Szanowni Państwo, Bellavita po raz pierwszy i z wielką przyjemnością dołącza do targów WorldFood Warsaw w przekonaniu, że doświadczenie to będzie sukcesem. Włoska żywność i włoskie napoje należą do najbardziej popularnych na całym świecie, ciesząc się uznaniem konsumentów i klientów restauracji, delikatesów i supermarketów. Wydarzenia Bellavita Expo (w Warszawie, Chicago, Londynie, Meksyku i Amsterdamie) są symbolem doskonałości. Współpracujemy jedynie z najlepszymi producentami wyrobów rzemieślniczych z całych Włoch – producentami, którzy dzielą nasze przekonania. Niezależnie od rozmiaru, każde z naszych wydarzeń ma na celu zaproponowanie gościom najlepszych włoskich produktów oraz treści o charakterze edukacyjnym, z myślą o poszerzaniu zasobów wiedzy odwiedzających i wspomaganiu ich w podejmowaniu możliwie najlepszych decyzji biznesowych. Zorganizowany w ramach targów WorldFood Warsaw pawilon Bellavita Warsaw nie jest wyjątkiem: nawiązaliśmy współpracę z mistrzami kuchni, wspomagającymi nas w przekazywaniu wiedzy na temat doskonałości żywności i napojów włoskich. Mam nadzieję, że spotkanie z naszą grupą starannie dobranych wystawców sprawi Państwu radość równą naszej.

Aldo Mazzocco CEO, Bellavita Expo LTD

8


LIST OD WSPĂ“Ĺ ORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

Ladies and Gentlemen, Bellavita is delighted to join WorldFood Warsaw for a first successful year. Italian food and beverages is one of the most popular and celebrated in restaurants, delicatessens, supermarkets and people around the world. Bellavita Expos (Warsaw, Chicago, London, Mexico City, Amsterdam) stand for excellence and we only work with the finest artisan producers from all over Italy that share our beliefs. Our events, not matter what size, bring not only the very best Italy has to offer but also content designed to educate our visitors to the highest standard and help them make the best decisions for their business. Bellavita Warsaw, in conjunction with WorldFood Warsaw is no exception, working with the best chefs to help us teach the excellence of Italian food and beverages. I hope you enjoy our hand-picked selection of exhibitors as much as we do.

Aldo Mazzocco CEO, Bellavita Expo LTD

9


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw są okazją do spotkania polskiego i światowego sektora rolno-spożywczego. Jak każde tego typu wydarzenie to nie tylko możliwość nawiązania biznesowych kontaktów, ale także dogodne miejsce do rozmów o kondycji całej branży, perspektywach jej rozwoju oraz wymiany myśli i doświadczeń podczas licznych seminariów i konferencji. Wśród tych ostatnich z pewnością odbędzie się ciekawa dyskusja m.in. na temat perspektyw rozwoju handlu artykułami spożywczymi na rynkach krajów trzecich, eksportu sieciowego, uwarunkowań polskiego eksportu drobiu, Produktu Polskiego, czy też enoturystyki. Wśród zwiedzających z pewnością zainteresowaniem cieszyć się będą pokazy kulinarne w pawilonach narodowych. Polska żywność zdobywa coraz większe uznanie wśród konsumentów na całym świecie. Świadczą o tym wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi i zainteresowanie importerów. Mamy bogactwo produktów, bardzo dobrą i wysoko ocenianą jakość żywności. Konsumenci podkreślają również jej wyjątkowy smak i aromat. Te walory sprawiają, że nasz potencjał eksportowy w tym zakresie jest bardzo duży, ale jeszcze nie jest w pełni, tak jak na to zasługuje, wykorzystany. Polska znajduje się w ścisłej czołówce europejskich producentów owoców i warzyw. Bardzo dobrą opinią cieszą się nasze produkty mleczarskie i wyroby wędliniarskie oraz soki. Przetwórcy coraz bardziej cenią też nasze mięso wieprzowe i dojrzewającą wołowinę. Jestem przekonany, że tegoroczne Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw również w tym roku będą bardzo dobrą okazją do spotkań i zawierania korzystnej współpracy pomiędzy producentami, eksporterami i handlowcami. Życzę Państwu korzystnych kontraktów i nawiązania wielu interesujących kontaktów biznesowych. 

Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen, the WorldFood Warsaw International Food and Drinks Exhibition is an opportunity for the Polish and international agricultural and food processing industries to meet. In a simile to every event of the kind, it goes beyond an option to establish business contacts, becoming a convenient venue for talks about the condition of the entire sector, outlooks for its development, and an exchange of thought and experience in the course of numerous seminars and conferences. The latter will most certainly involve interesting discussions on i.a. development perspectives for food produce trading on third country markets, export networking, conditions of Polish poultry exports, the Polish Product designation, and oenotourism. Cooking shows at national pavilions will unquestionably enjoy great interest of all visitors. Polish food products are becoming increasingly popular with consumers worldwide, as proven by agri-food foreign trade performance, and by the importers’ interest. We have an extensive product offer, our food of high and highly appreciated quality. Consumers have also been emphasising its extraordinary flavour and aroma. All these features have ensured considerable export potential, albeit not tapped to its full merit as yet. Poland is a strict European fruit and vegetable production leader. Our dairy products, cold cuts, and juices are highly praised across the continent. Furthermore, food processing companies have also been showing increasing appreciation for our pork and maturing beef. I am deeply convinced that the 2017 edition of the WorldFood Warsaw International Food and Drinks Exhibition will yet again become an excellent opportunity for meetings and the forming of successful business contacts between producers, exporters, and tradesmen. May you enter many advantageous contacts, and establish numerous fascinating business contacts.Krzysztof Jurgiel Minister of Agriculture and Rural Development

11


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo, Agencja Rynku Rolnego już po raz kolejny bierze udział w Targach World Food Warsaw. Targi te cieszą się zainteresowaniem, ponieważ nie tylko umożliwiają spotkanie polskim przedsiębiorcom z zagranicznymi partnerami, ale również promują sektor rolno-spożywczy. Działania te wpisują się w zadania, które każdego dnia realizuje Agencja Rynku Rolnego. W ubiegłym roku, dzięki działaniom dla polskich produktów rolno-spożywczych, zostało otwartych 27 nowych rynków zbytu. W misjach handlowych organizowanych przez ARR wzięło udział 142 firmy. W tym roku przedsiębiorcy również mają taką możliwość. Misje są organizowane w takich krajach jak: Algieria, Belgia, Chiny, Iran, Francja, Tajwan, RPA, Wietnam, Hongkong, Kazachstan, USA, Indie, ZEA, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Niemcy, Białoruś. Podejmowane inicjatywy umożliwiają przedsiębiorcom udział w najważniejszych zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych oraz misjach gospodarczych, a także towarzyszących im spotkaniach biznesowych. Podczas targów organizowane jest wspólne stoisko narodowe, gdzie poszczególne firmy mogą zaprezentować swoje produkty. Przedsiębiorcy uzyskują również wszechstronną pomoc ze strony naszych pracowników. Agencja organizuje spotkania B2B i wizyty w punktach handlowych. Pomaga również w sprawach organizacyjnych: z transportem, noclegiem, obsługą tłumacza. Działania te mają pomóc w zwiększaniu rozpoznawalności i obecności polskiej żywności na rynkach zagranicznych. Od 2016 roku Agencja Rynku Rolnego wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwojem Wsi promuje hasło Polska smakuje (ang. Poland tastes good) tworząc nową linię graficzną. Zamierzamy je konsekwentnie stosować we wszystkich działaniach związanych z promocją polskiej żywności. Priorytetem w 2017 roku jest promocja aplikacji ułatwiającej znalezienie konkretnego producenta żywności. Chcemy połączyć turystykę krajoznawczą z turystyką kulinarną. Aplikacja pomoże mieszkańcom miast dotrzeć do regionalnych producentów. Polska jest liderem w produkcji żywności wysokiej jakości, a polskie rolnictwo jest innowacyjne i ekologiczne. Życzę, aby Targi World Food Warsaw były dla Państwa owocne. Agencja Rynku Rolnego wspiera inicjatywy, które przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy o polskich produktach. Dziękuję za współpracę i wierzę, że przyniesie ona korzystne efekty. Łukasz Hołubowski Prezes Agencji Rynku Rolnego

12


REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Dear Ladies and Gentlemen, the Agricultural Market Agency is once again participating in the World Food Warsaw Exhibition. This exhibition enjoys a high level of interest as it not only allows Polish enterprises to meet their international counterparts but also promotes the agricultural and food industry sectors. Such activities are part of the daily tasks carried out by the Agricultural Market Agency. Last year, these activities have opened 27 new markets for Polish agricultural and food products. A total of 142 companies took part in the commercial missions organized by the Agency. This year also, the enterprises will have that opportunity. Missions are being organized to countries such as Algeria, Belgium, China, Iran, France, Taiwan, Republic of South Africa, Vietnam, Hong-Kong, Kazakhstan, USA, India, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Germany and Belarus. The initiatives undertaken by the Agency allow enterprises to participate in the most important international fairs and exhibitions and in related business meetings. A shared national stand is being organized during the exhibition events, where particular companies can present their products. Enterprises are also getting extensive support of our employees. The Agency is organizing B2B meetings and visits to commercial outlets. It is also helping with the logistics: transport, accommodation and interpretation services. These activities are aimed at supporting recognition and presence of Polish foods on international markets. Since 2016, the Agricultural Market Agency, along with the Ministry of Agriculture and Rural Development have been promoting the Poland tastes good campaign with a newly created visualization design. We have the intention to consequently apply it in all activities related to the promotion of Polish foods. The priority for year 2017 is the promotion of an application facilitating identification of specific food manufacturers. We want to combine heritage and adventure tourism with culinary exploration. The application will help residents of urban areas to find and reach regional producers. Poland is a leader in production of high-quality foods and Polish agriculture is both innovative and ecological. I wish the World Food Exhibition to be a successful event for all of you. The Agricultural Market Agency is supporting initiatives leading to the dissemination of knowledge about Polish products. Thank you for your collaboration and I believe that it will bring us all success.. Šukasz Hołubowski President of the Agricultural Market Agency

13


11.04.2017 wtorek | tuesday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM Hala 1 / Hall 1 Otwarcie targów / The Opening Ceremony: godz. 11.00

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

12.00-13.00

Debata „Perspektywy rozwoju handlu produktami spożywczymi na rynkach krajów trzecich” Debate on the perspectives of developing food product trade with Asia, Canada and Africa Organizator / Organiser: Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Prowadzący / Moderator: Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu PFPŻ ZP

13.00-13.45

Gdzie najlepiej eksportować polskie jabłka? – perspektywiczne rynki New markets – Where to export our apples next? Waldemar Żółcik, Prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”

13.45-14.30

Słodycze. Niedoceniany mistrz eksportu (i importu) Sweets. The underrated master of export (and import) Organizator / Organiser: POLBISCO Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych Prowadzący / Moderator: Sławomir Pawłowski, Prezes Zarządu CSI Słowianka

14.30-15.00

2 WAY – nowy model eksportowania do UK 2-way – a new model for exporting to UK Marek Schejbal, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

15.30-16.30

Włochy vs Polska – Porównanie prowadzenia biznesu w branży spożywczej Italy vs Poland – comparison of making business in food industry Antonio Coppola, Marketing and Trade Consulting

14


FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM Hala 3 / Hall 3 Procedury celne i sanitarne w imporcie i eksporcie produktów spożywczych Customs and fitosanitary procedures in import / export of agrifood products COMPLEXSAD

11.50-12.10

Procedury HACCP w transporcie – dobre praktyki HACCP procedures in transport – good practices MDRK Trusted Adviser Group

12.10-12.30

Właściwie zabezpieczenie towaru w transporcie produktów spożywczych How to correctly secure the cargo in the transport of agri-food products MDRK Trusted Adviser Group

12.30-12.50

Bezpieczeństwo towarów o wysokiej wartości w transporcie produktów spożywczych (kawa, alkohol) Safety and security of high value agri-food products (coffee, alcohol) RSS Sp. z o.o.

12.50-13.10

Transport morski produktów spożywczych a bezpieczeństwo ładunku Maritime transport of agri-food products and safety of cargo MSC

13.10-13.30

Logistyka polskich towarów chłodzonych i mrożonych poprzez port Koper. Zalety szybkiego tranzytu Logistics of Polish reefer, fresh and cold chain products via Koper. Benefits from shorter transit time Port Koper / Luka Koper

13.30-13.50

Logistyka produktów spożywczych wymagających obsługi w zakresie chłodniczych łańcuchów dostaw Logistics of products requiring cold chain and temperature controlled services

13.50-14.10

Zapobieganie szkodom w multimodalnych łańcuchach transportowych produktów spożywczych How to prevent damages of agri-food products in multimodal transport JG Marine

14.30-15.15

Nowoczesne metody przetwarzania żywności – pulsacyjne pole elektryczne PEF Modern food processing techniques e.g. pulsed electric field (PEF) processing Dr inż. Artur Wiktor, SGGW

15.15-16.00

Jabłko owinięte w jabłko, czyli słów kilka o „opakowaniach” jadalnych Apple wrapped in an apple, a few words about edible packages mgr inż. Justyna Kadzińska, SGGW

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.30-11.50

15


11.04.2017 wtorek | tuesday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM

STREFA POKAZÓW KULINARNYCH | CULINARY SHOW AREA Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.30-13.00

Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja Easter – Meat festivals – Polish Tradition Prezentacja Stołu Wielkanocnego wraz z degustacjami dla publiczności, a także IX Ogólnopolskie Spotkanie Przetwórców i Handlowców Branży Mięsnej Organizator / Organiser: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP; Związek Rzemiosła Polskiego; Ogólnopolski Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy

13.30-15.00 Pokazy Kuchni Tajskiej prowadzone przez szefa Thanawat Na Nagara z restauracja Basil & Lime Thai food live cooking show by Chef Thanawat Na Nagara from Basil & Lime Organizator / Organiser: BRH Ambasady Królestwa Tajlandii / Royal Thai Embassy

WŁOSKI PAWILON NARODOWY – BELLAVITA ITALIAN PAVILION BELLAVITA Hala 1 / Hall 1 11.00-11.45

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Umberto Vezzoli Culinary masterclass led by Umberto Vezzoli “La Mia Gricia”: Moje smakowite arcydzieło La Mia Gricia: My Scrumptious Masterpiece

12.30-13.15

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Pawła Zielińskiego Culinary masterclass led by Pawel Zielinski Włochy: Kraina sera Italy: The Land of Cheese

14.00-14.45

Starita Pizza Academy: Prawdziwa Pizza Neapolitańska The Real Neapolitan Pizza

15.30-16.15

Trendy we włoskich winach i napojach – część I Italian Wine and Beverage Trends – part I Tomasz Kolecki, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich

16


12.04.2017 środa | wednesday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM Hala 1 / Hall 1 10.30-11.30

Trendy globalne i innowacje na polskim rynku żywności i napojów Global trends versus innovations in the Polish food and beverage market Honorata Jarocka, Mintel

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

• Trendy globalne, które dyktują dziś kierunki rozwoju branży spożywczej Global trends, which are influencing the development of today’s food industry • Innowacje jako sposób na zyskanie przewagi konkurencyjnej Innovations as a key to acquiring competitive advantage 11.30-12.00

Soki NFC – aspekty jakościowe, technologiczne i żywieniowe The qualitative, technological and nutritional value of nfc juices Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

12.00-13.30

Rynek wina oraz ekonomika produkcji winiarskiej w Polsce Czy na polskim winie można zarobić? Wine market and wine production economics in Poland Can Polish wine generate income? Enoturystyka oraz wybrane zagadnienia z marketingu wina Enoturistic and selected aspects of the wine production in Poland Organizator / Organiser: Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa Galicja Vitis: Roman Myśliwiec, Wojciech Bosak i Ewa Wawro

13.30-15.00

Szczepy i regiony winiarskie na świecie Grape varieties and vineyard regions all over the world Zasady dobierania win do potraw Rules on matching wines to dishes Szymon Milonas, Certified Specialist of Wine, SWE, WSET Advanced, Wine rePublic

15.00-16.00

Jak dobrze skonstruować kartę win How to create the perfect wine menu Robert Komosa, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich

19.00

Ceremonia Wręczenia Złotych Medali Targów WorldFood Warsaw 2017 WorldFood Warsaw Gold Medal Award 2017 Ceremony Tylko dla zaproszonych gości / Invited guests only

17


12.04.2017 środa | wednesday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM Hala 3 / Hall 3

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

10.30-11.00

Przegląd sektora mleczarskiego i innowacje w tej kategorii produktowej The overview of Diary sector and innovations in this category Joana Sokolnik, Global and Local Trends of Dairy Market, Euromonitor International

11.00-11.30

Sytuacja na rynku polskim - produkcja, ceny mleka oraz eksport Current situation on the Polish market – production, milk prices and export Dorota Śmigielska, Analityk rynku mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

11.30-12.00

Możliwości eksportu (w UE i na świecie) oraz zarządzanie ryzykiem Export opportunities (within the EU and globally) and risk management Maciej Grygorowicz, Olam Poland

12.00-12.30

Obecne i nadchodzące wyzwania polityczne dla sektora mleczarskiego Current and upcoming policy challenges for the dairy sector Jukka Likitalo, Eucolait, the European Association of Dairy Trade

13.00-13.45

Drób: perła w koronie eksportu żywności Czy sukces jest zagrożony? – warunki kontynuacji rozwoju. Poultry: Pearl in the crown of food export Is its success threatened ? – maintaining development conditions. Łukasz Dominiak, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

14.00-14.45 Aktualna sytuacja i nowe wyzwania na globalnym rynku hodowli zwierzęcej Current situation and new challenges in the global livestock market Organizator / Organiser: UPEMI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Prowadzący / Moderator: Wiesław Różański, Prezes UPEMI 15.00-15.45

18

Zwyczaje zakupowe wegetarian i wegan Co musisz o nich wiedzieć, aby chcieli kupić Twój produkt Shopping habits of vegans and vegetarians How to convince them to buy your product Karolina Liberka, Business Development Deputy Director, Agencja Feno


12.04.2017 środa | wednesday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM

STREFA POKAZÓW KULINARNYCH | CULINARY SHOW AREA Hala 1 / Hall 1 Pokaz Kuchni Meksykańskiej prowadzony przez Szefa Kuchni Francisco Javier Merchán Mexican food live cooking show by Chef Francisco Javier Merchán Organizator / Organiser: Mexico Ministry of Agriculture

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.00-15.00

WŁOSKI PAWILON NARODOWY – BELLAVITA ITALIAN PAVILION BELLAVITA Hala 1 / Hall 1 11.00-11.45

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Umberto Vezzoli Culinary masterclass led by Umberto Vezzoli Antipasti: Wariacje na temat Charcuterie Antipasti: Variations on the Theme of Charcuterie

12.15-13.15

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Andrea Camastra Culinary masterclass led by Andrea Camastra Gdy Włoska Kuchnia Uwodzi Polskie Smaki When the Italian Cuisine Seduces the Polish Taste

14.00-14.45

Warsztaty kulinarne prowadzone przez Marzenę Gromelską Culinary masterclass led by Malgorzata Gromelska Primi Piatii: O Wiele Więcej Niż Spaghetti Primi Piatii: There is Much More Beyond Spaghetti

15.30-16.15

Rozmowy kupców wina. Jakie są Nowe Trendy na Polskim Rynku Win? Wine Buyer talk. What are the New Market Trends in Poland? Tomasz Kolecki, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich

19


13.04.2017 czwartek | thursday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

10.30-11.00

Jak skutecznie pozyskać dotacje na działalność w branży spożywczej How to successfully acquire grants for operating in the food industry Organizator / Organiser: DMP Group Sp. z o.o. Prowadzący / Moderator: Marta Uzarska-Bachmura oraz Małgorzata Łukaszewicz

11.00-11.30

Jak zmieniają się zasady obrotu produktami rolno-spożywczymi w 2017 r.? Obowiązkowa pisemność umów i regulacja przewagi kontraktowej. What are the changes in the rules of trade of agri-food products in 2017? Obligation of written form of contract and regulation of contractual advantage. Prowadzący / Moderator: Daniel Szostek, Centrum Prawa Żywnościowego

11.30-12.00 Przegląd rynku napojów gorących: kawa, herbata i inne Overview of the global, regional, Polish hot drinks market: tea, coffee and other hot drinks Olena Rogulis, Research Analyst – Drinks & Tobacco, Euromonitor International 12.00-13.30

20

Warsztaty / Workshops: Yerba mate, czyli zielone złoto Indian Guarani Yerba mate, the green gold Indian Guarani Kakao – od krzaczka do czekolady Cocoa – from scrub to chocolate Aga Bińkowska, Szczypta Świata


13.04.2017 czwartek | thursday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM

10.00-10.30

Ile Polski w Polskim Produkcie? - praktyczne zagadnienia używania oznaczenia Produkt Polski How much Poland in Polish products? – practical cases of using the Polish Product mark mec. Aleksandra Wędrychowska – Karpińska oraz Magdalena Zielińska Organizator / Organiser: WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

10.30-11.00

Co ogranicza rozwój branży ekologicznej w Polsce? What limits the development of the organic sector in Poland? Organizator / Organiser: Stowarzyszenie Polska Ekologia Prowadzący / Moderator: Maciej Bartoń, Polska Ekologia

11.00-11.45

Rynek produktów ekologicznych i naturalnych w Polsce w obliczu wielkich zmian Natural and Ecological products market in Poland facing huge changes Marcin Fajerski, Ekodostawcy

Wartość rynku produktów ekologicznych oraz naturalnych w Polsce i potencjał jego rozwoju The value and development potential of natural and ecological product market in Poland

Struktura dystrybucji produktów ekologicznych, podaż marek i ich dostępność w różnych kanałach sprzedaży detalicznej Distribution of ecological products, brands’ supply and their accessibility in various retail channels

Kto sięga po produkty z certyfikatem? – Podejście polskich konsumentów do ekoproduktów i zmiany w nawykach żywieniowych Polaków Who reaches for certificated products? - Polish consumers’ approach to eco products and changes in their eating habits

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

Hala 3 / Hall 3

• Perspektywy rozwoju ekobranży w Polsce – wielkie czy płonne nadzieje? Development perspectives for the eco sector in Poland – huge or vain hopes? 12.30-14.30

Degustacja win ekologicznych Eco wines degustation Wojciech Bońkowski, Winicjatywa

21


13.04.2017 czwartek | thursday FORUM DYSKUSYJNE | DISCUSSION FORUM

STREFA POKAZÓW KULINARNYCH | CULINARY SHOW AREA Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

10.30-12.00

Szef Kuba Korczak zaprasza: Wydarzenia kulinarne najskuteczniejszą formą promocji marki spożywczej. Wykład, pokaz oraz degustacja. Culinary events – the most effective form of brand promotion. Lecture, show and tasting

12.00-13.30

Pokazy Kuchni Tajskiej prowadzone przez szefa Thanawat Na Nagara z restauracja Basil & LimeThai Thai food live cooking show by Chef Thanawat Na Nagara from Basil & Lime Thai Organizator / Organiser: BRH Ambasady Królestwa Tajlandii / Royal Thai Embassy

WŁOSKI PAWILON NARODOWY – BELLAVITA ITALIAN PAVILION BELLAVITA Hala 1 / Hall 1 11.15-12.00

Trendy we włoskich winach i napojach – część II Italian Wine and Beverage Trends – part II Tomasz Kolecki, Stowarzyszenie Sommelierów Polskich

12.30-13.15

Pokazy i warsztaty kulinarne prowadzone przez Umberto Vezzoli Culinary masterclass led by Umberto Vezzoli Niekonwencjonalne desery Unconventional Dessert

14.00-14.30

Ceremonia Wręczenia Nagród Bellavita Awards Warsaw 2017 Bellavita Awards Warsaw 2017 Ceremony

22


WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE TARGOM WORLDFOOD WARSAW 2017 Pokazy Kuchni Polskiej WIELKANOC MIĘSNE ŚWIĘTA POLSKA TRADYCJA to cykl wydarzeń promujących polskie mięso wieprzowe i wołowe oraz ich przetwory w okresie Świąt Wielkiej Nocy na terenie całego kraju. W ramach Targów World Food Warsaw 2017 odbędzie się prezentacja Stołu Wielkanocnego wraz z degustacjami dla publiczności, a także IX Ogólnopolskie Spotkanie Przetwórców i Handlowców Branży Mięsnej. Wtorek, 11 kwietnia, godz. 11.30-13.00

Kuchnie Świata Pokazy Kuchni Meksykańskiej Tortille, quesadille, chilli con carne, salsa i guacamole, połączenia tak szalone, jak na przykład, mięso z czekoladą… oraz ostrość, ostrość i jeszcze raz ostrość. Fantastyczna i bardzo popularna w Polsce kuchnia meksykańska odkryje swoje tajemnice przed uczestnikami tego wyjątkowego pokazu. Szef Kuchni Francisco Javier Merchán to ekspert kuchni meksykańskiej i międzynarodowej, wychowanek szkoły gastronomicznej Don Luisa Irizara. Pracował w wielu krajach świata, specjalizując się w obsłudze imprez europejskich. Podczas warsztatów przygotuje między innymi: ceviche z krewetek, tatar z krewetek i awokado, szaszłyki z kurczaka w czekoladowym sosie mole poblano, mini tacos z wołowiną i wiele więcej. Środa, 12 kwietnia, godz. 11.00-15.00

23


Kuchnie Świata Pokazy Kuchni Tajskiej Jeśli jakaś kuchnia może stanąć do konkursu z meksykańską w dziedzinie ostrości, to z pewnością tajska. Kluczowa w niej jest zasada pięciu smaków i według niej powstaje niemalże każdy tajski posiłek. Dania powinny mieć w sobie ostrość, słodycz, gorycz, kwaśność i słoność. Pokaz poprowadzi Thanawat Na Nagara, znany także jako „szef Big” – właściciel i szef kuchni restauracji Basil&Lime w Warszawie. Jest to stosunkowo młode miejsce (otwarte w 2014 roku), ale jako jedna z 4 restauracji w Polsce uhonorowane zostało certyfikatem Thai Select – znakiem jakości przyznawanym najlepszym restauracjom tajskim na świecie. Szef Na Nagara zaserwuje m.in. Pad Thai Goong – smażony makaron z krewetkami i sosem z tamaryndowca i Kao Niew Mamoung – kleisty ryż z mango. Wtorek, 11 kwietnia, godz. 13.30-15.00 Czwartek, 13 kwietnia, godz. 12.00-13.30

Pokazy Kuchni Włoskiej Kuchnia włoska niepodzielnie króluje w polskich sercach jako najpopularniejsza kuchnia zagraniczna. W pawilonie Bellavita wybitni szefowie kuchni zaprezentują i omówią najnowsze trendy w kuchni włoskiej oraz podzielą się najlepszymi recepturami i fachowymi sekretami. Wtorek, 11 kwietnia Środa, 12 kwietnia Czwartek, 13 kwietnia

24


WYKŁADY, POKAZY I DEGUSTACJE Paweł Zieliński szef kuchni w ekskluzywnej warszawskiej restauracji Pod Gigantami, w zawodzie pracuje od 14 lat. Doświadczenie zdobywał pod okiem najlepszych szefów kuchni w kraju i za granicą. Przez 8 lat pracował w Irlandii, gdzie nauczył się, że gotowanie to wiedza bez końca, a kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także prawdziwy artysta. Po powrocie do kraju współtworzył menu w restauracji L’Enfant Terrible, prowadził kuchnię w Bazarze Kocha, byw końcu dotrzeć do restauracji Pod Gigantami, w której tworzy nowoczesną i lekką kuchnię. Jego motto to dbałość o detale. Podczas targów poprowadzi pokaz pt. „Włochy: kraina sera”. Wtorek, 11 kwietnia, godz. 12.30-13.15 Andrea Camastra (Senses Restaurant) jeden z dwóch odznaczonych gwiazdką Michelin szefów kuchni w Polsce, właściciel restauracji „Senses”. Został ukoronowany tytułem „Chef of the Year 2017” i „Chef of the Future 2015” przez przewodnik Gault Millau.Jego własna restauracja „Senses”, która została otwarta w 2014 roku w Warszawie, została wyróżniona jako jedna z najlepszych restauracji na świecie w 50 Best Discovery Series by Diners Club®. Prezentacja Andrea Camastry będzie na temat polskich smaków, uwodzonych przez włoską kuchnię. Środa, 12 kwietnia, godz. 12.15-13.15 Marzena Gromelska szef kuchni w Chianti Restaurant. ”Accademia della Cucina Italiana” odznaczyła restaurację za bycie bardzo wierną oryginalnej kuchni włoskiej i za stosunek do autentycznych włoskich produktów. Restauracja została także wyróżniona przez prestiżowy przewodnik Gault & Millau. Jej pokaz skupi się na „Primi Piatti”, które jest czymś więcej niż po prostu spaghetti. Środa, 12 kwietnia, godz. 14.00-14.45

25


Umberto Vezzoli światowej sławy kucharz z pasją do szczegółów, Umberto jest również gwiazdą telewizyjną i cenionym pisarzem we Włoszech. Dzisiaj jest Chef Patron w T. Bistrot by Vezzoli w Mediolanie. Jego popisowym daniem jest spaghetti „alla Gricia” z truflowym carpaccio. Podczas pokazów, szef Vezzoli zaprezentuje także wariacje na temat antipasti oraz niekonwencjonalne desery. Wtorek, 11 kwietnia, godz. 11.00-11.45 Środa, 12 kwietnia, godz. 11.00-11.45 Czwartek, 13 kwietnia, godz. 12.30-13.15 SZEF KUCHNI KUBA KORCZAK ZAPRASZA: Wydarzenia kulinarne najskuteczniejszą formą promocji marki spożywczej. Wykład + pokaz + degustacja. Wydarzenia kulinarne najskuteczniejszą formą promocji marki spożywczej. Maciej Nowak powiedział o nim: „Kuba Korczak, szef kuchni, który gotuje jak Kamil Stoch skacze”, a Magda Gessler określiła jego rosół jako najlepszy jaki jadła. Gotował dla osobistości takich jak: Barack Obama, Bronisław Komorowski, czy Lech Wałęsa. Szef kuchni, ekspert kulinarny działacz Slow Food Polska, zaangażowany w promocję niepowtarzalnych i nieodkrytych regionalnych smaków. Twórca Mistrzostw Kulinarnych im. Hanny Szymanderskiej w wykorzystaniu produktów regionalnych oraz organizator festiwalu GOOD FOOD FEST. Pracował jako szef kuchni uznanych restauracjach w Polsce i Grecji. Obecnie zajmuje się realizacją wydarzeń kulinarnych, w tym promujących polskie kulinaria za granicą, od kilku lat współpracując z Polską Organizacją Turystyczną. Prowadzi również szkolenia i konsultacje w restauracjach, oraz wykłada w akademiach kulinarnych w całym kraju. Szef Kuba Korczak zaprasza na spotkanie prezentujące alternatywne i doskonale stargetowane formy promocji marki i produktów spożywczych. Podczas wydarzenia goście będą mieli okazję posłuchać jak działają bezpośrednie formy współpracy z klientami, trendseterami oraz mediami. Kuba Korczak zaprezentuje również jak powinien wyglądać dobrze zaprojektowany pokaz kulinarny oraz przygotuje degustację dla zgromadzonych gości. Czwartek, 13 kwietnia, godz. 10.30-12.00

26


Alkohole Świata na WorldFood Warsaw Degustacja włoskich win prowadzona przez Tomasza Koleckiego, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Sommelierów oraz przewodniczącego Komisji Szkoleniowej Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Jest on wybitnym specjalistą w świecie win, trzykrotnym Mistrzem Polski Sommelierów, jurorem na branżowych konkursach. Pisuje do prasy specjalistycznej i prowadzi własnego bloga o winach. Podczas wydarzenia przestawi on aktualne trendy na włoskim rynku win i zaprezentuje niezwykłą różnorodność włoskich win. Czwartek, 13 kwietnia, godz. 11.15-12.00

Degustację win ekologicznych poprowadzi zaś założyciel Winicjatywy – Wojciech Bońkowski. Swój pierwszy tekst o winie opublikował w 1999 roku i od tego czasu współpracował z najważniejszymi mediami w branży winiarskiej. Specjalizuje się w winach włoskich, portugalskich i środkowo- oraz wschodnioeuropejskich. Jako autorytet w świecie winiarskim, jest członkiem Bractwa Tokajskiego oraz jurorem czołowych międzynarodowych konkursów winiarskich. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się z uczestnikami degustacji, wprowadzając ich w świat win ekologicznych. Czwartek, 13 kwietnia, godz. 12.30-14.30

27


Warsztaty – Yerba mate, czyli zielone złoto Indian Guarani. Kakao – od krzaczka do czekolady. Aga Bińkowska, Szczypta Świata Podczas pokazów połączonych z degustacjami, goście będą mieli okazję poznać tajniki uprawy i przetwórstwa yerba mate i dowiedzieć się czym różnią się odmiany yerba mate. Prowadzący poruszą także temat tego, co jest w mate zdrowego, a co może niepokoić. Yerba mate będzie parzona w sposób tradycyjny oraz zupełnie nietradycyjny. W trakcie pokazu na temat kakao uczestnicy będą mieli okazję prześledzić proces przetwórstwa kakao, zajrzeć do zaprzyjaźnionych peruwiańskich kooperatyw prowadzących ekologiczne uprawy, obejrzymy na żywo krzaczki kakaowca i jego owoce, wyprażyć ziarna kakao oraz porównać to naturalne z alkalizowanym oraz surowym. Goście uzyskają także odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania. Czwartek, 13 kwietnia, godz. 12.00-13.30

28


30


31


32


33


PLAN HALI HALL PLAN

34


PLAN HALI HALL PLAN

35


PLAN HALI HALL PLAN

36


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Aberson Logistyka

G25

Bio Planet S.A.

Acetaia di Modena srl

A14

bio-herbaty.pl H13

Acetum S.p.A.

C32

BioInspire H13

ACTIV SP. Z O.O.

J2

BioLife sp. z o.o.

H9

H2

AMOG – Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão

C29

BioPiekarz Gluten & Gluten Free

G3

Amrit Oriental Food

J11

Birradamare Italian Craft Beer

K7

ANTICA FATTORIA SRL / CASEIFICIO AUTIERI SRL

A19

Bogawantalawa – POLSVEROL

B17

Apple Paple

C23

Bogawantalawa Plantations

B17

Araceli López del Rosario

B2B

BOLTIM-PEK s.c

I22

ARAS CANDY TOYS

BIONETTA H16

B1

Argentyna Limited Sp. z o.o.

B2b

Asociaciones Agroindustriales Serranas S.A de C.V

B2B

ASTI QUALITY FOOD S.R.L.

B24

ASYSTA Consulting Sp. z o.o. Augere Health Food Fund Sp. z o.o.

C10

Azienda Agricola Bertinelli

C40

PHU AKA

I15

B K FOODS

C3

BART C9 BASE PIZZA SRL

A17

BASILUR TEA

B11

Beac, S.A. de C.V.

B2B

Beacon K8 BEDOGNI EGIDIO SPA BEETIT & ZINGERS

D25 I7

Bell Caffè Italia

B29

Bella Napoli

B23

Bio Naura sp. z o.o.

I1

Brawo G22 British Polish Chamber of Commerce

E3

BSA - Birrificio Sant’Andrea

D29

Carrying International Food Corp.

A12

Casa Vinicola Canella CASCINA BRICCO OTTAVIO

K3 A18

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j. D16 CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP.K. I9 CHEMART INTERNATIONAL TRADER CHOCOLATE BUSH

C7 A3

COLUSI S.P.A.

D23

COMAL SRL

D21

Comercializadora Naremo, S.A. de C.V.

B2B

Competir Internacional ltd

C13

Crispy Natural

G17

CROTOPACK H7 Crucolo srl

D20

Cydr Jabłkowy

H13

Czas Wina – Grupa Dom Wina

D17

37


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS „Darida”, Private interprise Dary Natury

G5

GERARDO DI NOLA MACCHERONI NAPOLETANI SRL

DEL TUFO BRUNO

K5

Giolli sp. z o.o.

Denver Food DFS FOOD LTD. diet food Duas Rodas / tropextrakt EkoHerba El Mundo de los Frutos S.A.

A11

G18 J6 H15 C5 I5 B2B

El Yucateco salsas y condimentos, S.A. de C. V. B2B Elfrodo European Drinks S.A. Expoteas Ceylon (Pvt) Ltd

H17 F4 B12

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA Global Invest Sp. z o.o. GRANO

C33 D3b I19 I4 H7

GREECE COMPANY

G14

Grupo Industrial Batellero, S.A. de C.V.

B2B

GUSTO TOSCANO

D28

Hanoju Polska Sp. z o.o.

H18

Harika Sp. z o.o.

G11

Healthy Food Park Sp. z o.o. Heuschen & Schrouff OFT

B6 D5

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k.

C10 D26

WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ

I10

I.C.B. Italian Craft Brewery

FALKEN TRADE

C8

IBERIA PRODUCTS A.P.

D4

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

H13

IBT International Brands Trading

A5

FATTORIA DI SAN QUINTINO SNC

B37

IGS SCHREINER POLSKA Sp. z o.o.

G23

FMV SRL

B30

ILGEZEEM

E25

FOLWARK WĄSOWO

H13

Industria Molitoria Denti

D26

FORTERA

D11

Intenson Europe Sp. z o.o.

Frigo Logistics

I23

I2

Investment and Development Agency of Latvia.

E25

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS

C21

ITALCARCIOFI SRL

C36

ZPC FLISAN

G15

ItalyTrade s.r.l. Caffe Ottavo

B19

J. A. W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o.

I19

Gal

F5

Gammagrafik Ltd

D11

GAY-ODIN Fabbrica Cioccolato

A13

JAKO sp. z o.o.

C15

Ge.Ne. Group

A16

Jim’s group Co., Ltd

E13

General Beverage Co., Ltd.

E11

JPLUS

B15

„Kolumbija Ltd” SIA

E25

38


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS KGH Polska Sp. z o.o.

A10

Mayte Cortés Leal

B2B

Komers International

C27

MAZZOLENI FORMAGGI

B27

KOMODO

B21

MDRINK Sp.z o.o.

A7

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek I19

Mexico Ministry of Agriculture

B2B

Z.P.C KA-MAJ SP. Z O.O.

MINSK KRISTALL GROUP - Holding

C25

B4

La Gallinara srl

C35

MIR-LEK

H13

La Torrente srl

C41

MKS FOODS LTD

D3a

La Veronese®

D27

Mokajenne-Ditta I. Niccolai di Cappellini srl

B25

Molini Spigadoro

C39

Laboratorium BIOOIL s.c.

H5

L’Anima di grano Pastificio di F. Sorrentino & C SAS B26

Monelli

B28

Mr Cook Corp.

H19

Lifeberry

Multi-Smak

I6

Musztardy Konik

F3

Lino’s Coffee Lio fiber

E5 A20 J8

Мир Продуктов / Мир Упаковки

D11

LIVING FOOD Sp. z o.o.

H13

Najlepsze Daktyle

B3

LLC „Trade Company EKONA”

D11

NajlepszeProduky.pl

G4

National Union of Romanian Employers (UNPR)

F4

London Biscuits Berhad Look Food Sp. z o.o. M. Sznajder Kiszone Warzywa

A4 I3

NATURAL

H21

J4

Natural and Organic Farms, S.A. de C.V.

B2B

M/S SHAHIN TRADERS

J4

Natural Food S.r.l.

B36

Madonna del Latte

K4

Naturalia

G13

M/S ITKAN TRADERS

I19

MAGAZYN WINO

C12

NaturapH Jakub Ledwoń

MAIZNICA FLORA SIA

E25

Nelf Polska Sp. z o.o.

H20

Malevss, Ltd

E25

NEZER S&C - ELFENHOF

C17

MALLATI

D11

NOMAK SP. Z O.O.

G1

G8

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

G26

Nopal Export, S.A. de C.V.

MANUFAKTURA

H13

„Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Sp. J. G2

B2B

Marketing and Trade Consulting

D19

O.P. La Maggiolina S.A.C. a r.l.

Masseria Mosti

C31

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. E7

D22

39


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS Olejowy Raj

G9

Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

H14

ONTAD FOOD

I8

Polska Spółka Spirytusowa Sp. z o.o.

C19

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) E9

OrganicHouse G21

Port Koper (Luka Koper)

Origanum Sp. z o.o.

G7

Pracownia Mniam Sp. z o.o.

G20

G6

PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A. – DELI-SUSZ Sp. z o.o.

D18

OWOCOWY DOM

Paek H6 Panificio Zanella s.r.l.

D29

Panifico Malafronte srl

B34

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska Tyszko

I19

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer H13 Pasta Armando

B32

PASTIFICIO CARMIANO SRL

B34

PASTIFICIO DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA

C37

I30

PRO-BIO, s.r.o.

H8

Prodoner Produkcja Sp. z o.o.

J11

Productores Unidos Rancho de Tierra Fértil, S.A. de C.V. l B2B PROFESSOR CESCON SRL

K1

Propharma Sp. z o.o.

I16

PROPLAN INTERNATIONAL CO., LTD.

E14

Prosciuttificio Montevecchio SRL

D29

PrzetworyzBorówki.pl H13

PAULA C11

Pukala Polska Sp. z o.o.

PETRA MOLINO QUAGLIA

Randa E24

PIZZA CORNER

A9

A15

Ranwatta LTD

D11

A2

REFO sp. z o.o.

B20

PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.

B8

RITAL D

E25

Pięć Przemian- Simpatiko s.c.

H1

Robustellini S.r.l.

C38

J3

Rossi d’Angera Distillatori

PIAVETTINI SRL Piekarnia „Prawdziwy Chleb”

Piwniczka Babuni

K6

B14

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J.

PIZZA CORNER – BELLAVITA ACADEMY

C30

SADY WINCENTA

PK Components

H10

SALBAC I24

Pizca del Mundo

Planet Food Sp. z o.o. Sp. k. Plastco Poland Sp. zo.o.

D7 D11

POLAND FRUITS

J7

Polder sp. z o.o.

I19

40

Salumificio Borgo Dora S.p.A.

G19 A6 D24

San Giuliano Oils and Specialties B33 San Tai Foods Co., Ltd.

J12

SAT-VEND B13


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS SC RO CO SOFT SRL Oradea SC Romsoft SRL Piatra Neamt

F4

Testo Sp. z o.o.

H22

Thai Trade Center Warsaw

E12

Schenk Italian Wineries

B31

Thermoplex

H25

SCORPION P.P.U.H.

I27

SEMCO SGNIP KRYSTYNA JUST

H7

Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna

H13

SENOK TEA CEYLON (PVT) LTD

B9

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.

H13 D11 B2a

F4

SERABIO

H4

TM „Carpaty Enjoy”

SEVENCO S.A.

C1

Tomi Michel Pszczółkowski

SGS Polska Sp. z o.o.

I13

Top Food

E21

TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l.

C34

SIA Good Life Solutions / Fine Food Group E23

Tranquini Positively Relaxed

B5

SIEJEJE

G10

TrezorWines Sp. z o.o.

Società agricola Fratelli Pellegrini s.s

B35

tropextrakt / Duas Rodas

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

H12

Tulip International Inc.

Sonocaf, S.A. de C.V.

B2B

Sopot Beverages Sp. z o.o.

C20

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”

SIA „Ramkalni Nordeco”

Sotelli Spigadoro – Tesa SRL Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy

E6 C39 I19

Stewiarnia sp. z o.o. Stowarzyszenie Sady Grójeckie

J1 E10

UNIFOOD s.c.

E8

Unifruits sp. z o.o.

I1

Sri Lanka Tea Board

STEMA POLSKA SP. Z O.O.

B22

UkrGoods Sp. z o.o.

Viands Sp. z o.o.

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.

C5

D11

VegaUp

SSC distribution

C24

Ukraine Collective EXPO

SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski H13 B10

D9

G12 D1

VICTORIA CYMES SP. ZO.O.

B16

B18

VP Brands International

D15

H13

Wine Avenue

C26

H11

Wine rePublic Sp. j. Milonas

C18

WINETELLERS

C28

Winnica Turnau

C16 J13

A3

J5

TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR

B7

Wyroby z indyka

Teknafood

D2

Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej

TERRASOLATA S.R.L.

K2

Yerbamarket.com Złoto Polskie Marek Wolniak

I19 G16 I11

41


PLAN HALI HALL PLAN

42


PLAN HALI HALL PLAN

43


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Wyroby cukiernicze i piekarnictwo

Ryby i owoce morza l Fish and seafood

Confectionery and baker products

Amrit Oriental Food

J11

Ge.Ne. Group

A16

AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão ARAS CANDY TOYS

C29

D5

„Kolumbija Ltd” SIA

E25

BART C9

RITAL D

E25

BASE PIZZA SRL

SEVENCO S.A.

BioPiekarz Gluten & Gluten Free CHOCOLATE BUSH

B1

Heuschen & Schrouff OFT

A17 G3

Fine Food Group

A3

Mięso i drób l Meat and poultry

C1 E23

COLUSI S.P.A.

D23

Amrit Oriental Food

J11

GAY-ODIN Fabbrica Cioccolato

A13

BEDOGNI EGIDIO SPA

D25

Healthy Food Park Sp. z o.o.

B6

BOLTIM-PEK s.c

I22

IBT International Brands Trading

A5

British Polish Chamber of Commerce

E3

London Biscuits Berhad

A4

COMAL SRL

D21

MAIZNICA FLORA SIA

E25

Crucolo srl

D20

MKS FOODS LTD

D3a

Prodoner Produkcja Sp. z o.o.

J11

Najlepsze Daktyle

B3

Prosciuttificio Montevecchio SRL

D29

Panificio Zanella s.r.l.

D29

RITAL D

E25

Panifico Malafronte srl

B34

Robustellini S.r.l.

C38

Pasta Armando

B32

SALBAC I24

PASTIFICIO DOMENICO PAONE

Salumificio Borgo Dora S.p.A.

D24

FU ERASMO SPA

C37

SGS Polska Sp. z o.o.

I13

PIAVETTINI SRL

A15

Fine Food Group

E23

A2

Wyroby z indyka

J13

B8

Owoce i warzywa l Fruits and vegetables

Piekarnia „Prawdziwy Chleb” PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O. Pizca del Mundo

B14

ACTIV SP. Z O.O.

PIZZA CORNER - BELLAVITA ACADEMY

C30

B K FOODS

Polder sp. z o.o.

I19

Crispy Natural

Società agricola Fratelli Pellegrini s.s

B35

DFS FOOD LTD.

SSC distribution

A31

44

J2 C3 G17 J6


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ

I10

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

H13

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

FOLWARK WĄSOWO

H13

Harika Sp. z o.o.

G11

Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna

H13

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.

H13

C36

TM „Carpaty Enjoy”

D11

C41

TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l.

C34

Heuschen & Schrouff OFT ITALCARCIOFI SRL La Torrente srl

D5

Lifeberry

E5

Lio fiber

J8

M. Sznajder Kiszone Warzywa

I19

SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” UkrGoods Sp. z o.o.

M/S ITKAN TRADERS

J4

Produkty Premium l Delicatessen

M/S SHAHIN TRADERS

J4

Acetum S.p.A. ACTIV SP. Z O.O.

H13 J5

J1 E10

C32 J2

MANUFAKTURA

H13

Mexico Ministry of Agriculture

B2B

PHU AKA

I15

MKS FOODS LTD

D3a

BASILUR TEA

B11

Molini Spigadoro

C39

bio-herbaty.pl

H13

BioInspire

H13

Multi-Smak

I6

Najlepsze Daktyle

B3

BioLife sp. z o.o.

H2

„Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Sp. J. G2

BioPiekarz Gluten & Gluten Free

G3

O.P. La Maggiolina S.A.C. a r.l.

Bogawantalawa - POLSVEROL

B17

Bogawantalawa Plantations

B17

D22

ONTAD FOOD

I8

OrganicHouse

G21

British Polish Chamber of Commerce

E3

Origanum Sp. z o.o.

G7

CASCINA BRICCO OTTAVIO

POLAND FRUITS

J7

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. D16

DELI-SUSZ Sp. z o.o.

D18

PrzetworyzBorówki.pl

H13

SGS Polska Sp. z o.o.

I13

SIA „Ramkalni Nordeco”

E21

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

H12

CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP.K. CHOCOLATE BUSH Competir Internacional ltd

A18

I9 A3 C13

45


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES CROTOPACK H7

Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

Denver Food

G18

ONTAD FOOD

FOLWARK WĄSOWO

H13

OrganicHouse G21

Global Invest Sp. z o.o.

I4

OWOCOWY DOM

H14 I8 G6

GRANO H7

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer H13

Hanoju Polska Sp. z o.o.

PASTIFICIO CARMIANO SRL

H18

B34

Healthy Food Park Sp. z o.o.

B6

Pięć Przemian- Simpatiko s.c.

H1

IBT International Brands Trading

A5

Piwniczka Babuni

J3

ITALCARCIOFI SRL

C36

Pizca del Mundo

B14

KGH Polska Sp. z o.o.

A10

Polder sp. z o.o.

I19

Komers International

C27

KOMODO B21

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

E9

La Gallinara srl

Propharma Sp. z o.o.

I16

Laboratorium BIOOIL s.c. L’Anima di grano Pastificio di F. Sorrentino & C SAS

C35 H5

PrzetworyzBorówki.pl H13 Robustellini S.r.l.

B26

C38

SALBAC I24

Lifeberry E5

Salumificio Borgo Dora S.p.A.

D24

Lio fiberq

Fine Food Group

E23 I19

M. Sznajder Kiszone Warzywa

J8

MAGAZYN WINO

C12

Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy

Mexico Ministry of Agriculture

B2B

SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski H13

MKS FOODS LTD

D3a

STEMA POLSKA SP. Z O.O.

H13

Mr Cook Corp.

H19

Stewiarnia sp. z o.o.

H11

Najlepsze Daktyle

I19

B3

NajlepszeProduky.pl G4 Naturalia G13 NOMAK SP. Z O.O. „Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

46

G8 G2 E7

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

J5

TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR

B7

Teknafood D2 Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna

H13

TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l.

C34

Tranquini Positively Relaxed

B5


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

H13

E8

FOLWARK WĄSOWO

H13

I1

ZPC FLISAN

G15

tropextrakt / Duas Rodas

C5

UNIFOOD s.c. Unifruits sp. z o.o.

VegaUp G12

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA

Viands Sp. z o.o.

Global Invest Sp. z o. o.

D1

I19 I4

Wine Avenue

C26

GRANO H7

Winnica Turnau

C16

GREECE COMPANY

G14

Hanoju Polska Sp. z o.o.

H18

Yerbamarket.com G16

Harika Sp. z o.o.

G11

Produkty spożywcze l Grocery

Healthy Food Park Sp. z o.o.

B6

Acetaia di Modena srl

Heuschen & Schrouff OFT

D5

IBT International Brands Trading

A5

Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej

I19

A14

AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão

C29

Intenson Europe Sp. z o.o.

Augere Health Food Fund Sp. z o.o.

C10

Jim’s group Co., Ltd

B K FOODS

C3

Bella Napoli

B23

Bio Naura sp. z o.o. BioLife sp. z o.o.

I1 H2

Z.P.C KA-MAJ SP. Z O.O. La Gallinara srl Laboratorium BIOOIL s.c.

I2 E13 B4 C35 H5

Lifeberry E5 LIVING FOOD Sp. z o.o.

H13

G3

LLC „Trade Company EKONA”

D11

BOLTIM-PEK s.c

I22

M. Sznajder Kiszone Warzywa

I19

British Polish Chamber of Commerce

E3

BIONETTA H16 BioPiekarz Gluten & Gluten Free

MAIZNICA FLORA SIA

E25

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. D16

Mr Cook Corp.

H19

CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP.K.

Musztardy Konik

Competir Internacional ltd

I9 C13

Dary Natury

G5

Denver Food

G18

diet food

H15

Duas Rodas / tropextrakt

C5

Multi-Smak I6 F3

NajlepszeProduky.pl G4 NATURAL H21 „Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Sp. J. G2 OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

E7

Olejowy Raj

G9

47


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

H14

TrezorWines Sp. z o.o.

C24

UkrGoods Sp. z o.o.

E10

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska Tyszko

I19

UNIFOOD s.c.

Pasta Armando

B32

Unifruits sp. z o.o.

PASTIFICIO CARMIANO SRL

B34

VegaUp

E8 I1 G12

PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.

B8

Viands Sp. z o.o.

Pięć Przemian- Simpatiko s.c.

H1

VICTORIA CYMES SP. ZO.O.

B16

Planet Food Sp. z o.o. Sp. k.

D7

Yerbamarket.com

G16

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

E9

Pracownia Mniam Sp. z o.o.

G20

DELI-SUSZ Sp. z o.o.

D18

PRO-BIO, s.r.o.

H8

Propharma Sp. z o.o.

I16

PrzetworyzBorówki.pl H13 „SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna G19 SADY WINCENTA

A6

SERABIO

H4

SGS Polska Sp. z o.o.

I13

SIEJEJE

G10

Spigadoro - Tesa SRL

C39

SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski

H13

STEMA POLSKA SP. Z O.O.

H13

TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR

B7

Teknafood

D2

Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna

H13

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.

H13

Tranquini Positively Relaxed

48

B5

D1

Przekąski i chipsy l Snack food Bio Naura sp. z o.o.

I1

BioInspire

H13

BIONETTA

H16

Crispy Natural

G17

diet food

H15

IBT International Brands Trading Industria Molitoria Denti

A5 D26

Lio fiber

J8

London Biscuits Berhad

A4

MAIZNICA FLORA SIA

E25

MKS FOODS LTD

D3a

NATURAL

H21

Natural Food S.r.l.

B36

Panificio Zanella s.r.l.

D29

DELI-SUSZ Sp. z o.o.

D18

STEMA POLSKA SP. Z O.O.

H13

Stewiarnia sp. z o.o.

H11

Top Food

D9

UNIFOOD s.c.

E8

Unifruits sp. z o.o.

I1


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Żywność dla dzieci l Baby food

SEVENCO S.A.

BIONETTA H16

Teknafood D2

Lifeberry E5

tropextrakt / Duas Rodas

Molini Spigadoro

Produkty mleczne i jaja Dairy products and eggs

C39

Pasieka PUCER Dariusz i MałgorzataPucer H13 Polder sp. z o.o.

I19

C1 C5

PrzetworyzBorówki.pl H13

ANTICA FATTORIA SRL / CASEIFICIO AUTIERI SRL

A19

STEMA POLSKA SP. Z O.O.

H13

Azienda Agricola Bertinelli

C40

Stewiarnia sp. z o.o.

H11

British Polish Chamber of Commerce

E3

Crucolo srl

D20

Dodatki do żywności l Food Ingredients

Harika Sp. z o.o.

G11

B K FOODS

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek I19

Unifruits sp. z o.o.

I1

C3

BART C9 CHEMART INTERNATIONAL TRADER

C7

Duas Rodas / tropextrakt

C5

EkoHerba I5 Elfrodo H17 WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ

I10

FALKEN TRADE

C8

Malevss, Ltd

E25

MAZZOLENI FORMAGGI

B27

SERABIO H4 Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy I19 Top Food TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l.

D9 C34

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k.

C10

Żywność puszkowana l Canned food

Industria Molitoria Denti

D26

Heuschen & Schrouff OFT

Jim’s group Co., Ltd

E13

ITALCARCIOFI SRL

Mexico Ministry of Agriculture

B2B

„Kolumbija Ltd” SIA

E25

Molini Spigadoro

C39

La Torrente srl

C41

Mr Cook Corp.

H19

National Union of Romanian Employers (UNPR)

F4

ONTAD FOOD

I8

PAULA C11 PETRA MOLINO QUAGLIA

PIZZA CORNER

PK Components

H10

PROPLAN INTERNATIONAL CO., LTD.

E14

D5 C36

RITAL D

E25

TM „Carpaty Enjoy”

D11

49


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Tłuszcze, oleje i sosy l Fast, oil and sauces

ASTI QUALITY FOOD S.R.L.

Acetaia di Modena srl

A14

DFS FOOD LTD.

Acetum S.p.A.

C32

GRANO H7

Dary Natury

G5

„Kolumbija Ltd” SIA

B24 J6 E25

diet food

H15

Multi-Smak I6

GREECE COMPANY

G14

Pracownia Mniam Sp. z o.o.

Hanoju Polska Sp. z o.o.

H18

San Tai Foods Co., Ltd.

J12

I2

Tulip International Inc.

B22

Intenson Europe Sp. z o.o. J. A. W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. La Gallinara srl Laboratorium BIOOIL s.c. LLC „Trade Company EKONA”

I19 C35 H5 D11

G20

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods Acetaia di Modena srl ACTIV SP. Z O.O.

A14 J2

Apple Paple

C23

NOMAK SP. Z O.O.

G8

Augere Health Food Fund Sp. z o.o.

C10

Olejowy Raj

G9

PHU AKA

Ol’Vita Krzysztof Dziaduch

H14

BEETIT & ZINGERS

Propharma Sp. z o.o.

I16

Bio Naura sp. z o.o.

PROPLAN INTERNATIONAL CO., LTD.

E14

Bio Planet S.A.

I15 I7 I1 H9

San Giuliano Oils and Specialties B33

bio-herbaty.pl H13

SEMCO SGNIP KRYSTYNA JUST

BioInspire H13

H7

Società agricola Fratelli Pellegrini s.s

B35

BioLife sp. z o.o.

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

H12

BIONETTA H16

H2

Teknafood D2

BioPiekarz Gluten & Gluten Free

UkrGoods Sp. z o.o.

E10

Bogawantalawa – POLSVEROL

B17

Złoto Polskie Marek Wolniak

I11

Bogawantalawa Plantations

B17

G3

Mrożonki i dania gotowe Frozen and convenience foods

Brawo G22

AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão

CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP.K. I9 C29

Dary Natury

G5

Amrit Oriental Food

J11

Denver Food

G18

50

CASCINA BRICCO OTTAVIO

A18


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES diet food

H15

Naturalia

Elfrodo

H17

NaturapH Jakub Ledwoń

G13 G1

NOMAK SP. Z O.O.

G8

WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ

I10

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

H13

O.P. La Maggiolina S.A.C. a r.l.

FMV SRL

B30

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. E7

FOLWARK WĄSOWO

H13

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA

I19

„Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Sp. J. G2 D22

Olejowy Raj

G9

ONTAD FOOD

I8 G21

Hanoju Polska Sp. z o.o.

H18

OrganicHouse

Harika Sp. z o.o.

G11

Origanum Sp. z o.o.

Industria Molitoria Denti

D26

OWOCOWY DOM

G6

Paek

H6

Intenson Europe Sp. z o.o.

I2

G7

„Kolumbija Ltd” SIA

E25

Panificio Zanella s.r.l.

La Gallinara srl

C35

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer H13

La Torrente srl

C41

Pasta Armando

Laboratorium BIOOIL s.c.

H5

L’Anima di grano Pastificio di F. Sorrentino & C SAS

B26

Lio fiber LIVING FOOD Sp. z o.o. Look Food Sp. z o.o. M. Sznajder Kiszone Warzywa

PETRA MOLINO QUAGLIA

D29 B32 PIZZA CORNER

PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.

B8

Pięć Przemian- Simpatiko s.c.

H1

J8

Pizca del Mundo

B14

H13

PK Components

H10

Polder sp. z o.o.

I19 E9

I3 I19

MAIZNICA FLORA SIA

E25

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

Masseria Mosti

C31

Pracownia Mniam Sp. z o.o.

MIR-LEK

H13

PRO-BIO, s.r.o.

H8

Molini Spigadoro

C39

Propharma Sp. z o.o.

I16

Najlepsze Daktyle

B3

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna G19

NajlepszeProduky.pl

G4

G20

SCORPION P.P.U.H.

I27

NATURAL

H21

SERABIO

H4

Natural Food S.r.l.

B36

SGS Polska Sp. z o.o.

I13

51


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES SIEJEJE

G10

Pizca del Mundo

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

H12

Pukala Polska Sp. z o.o.

Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy

I19

SSC distribution

A3

B14 A9

Ranwatta LTD

D11

SAT-VEND

B13

SCORPION P.P.U.H.

I27

SENOK TEA CEYLON (PVT) LTD

B9

Stewiarnia sp. z o.o.

H11

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.

H13

SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

H12

TM „Carpaty Enjoy”

D11

Sri Lanka Tea Board

B10

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.

B18

tropextrakt / Duas Rodas VegaUp Viands Sp. z o.o. Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej Yerbamarket.com

C5 G12 D1

TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR B7

I19

Napoje alkoholowe l Alcoholic beverages

G16

Kawa i herbata l Tea and coffe

AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão

C29

BASILUR TEA

B11

Apple Paple

C23

Bell Caffè Italia

B29

Beacon

Bella Napoli

B23

Bella Napoli

bio-herbaty.pl

H13

Birradamare Italian Craft Beer

Bogawantalawa – POLSVEROL

B17

BSA - Birrificio Sant’Andrea

Bogawantalawa Plantations

B17

Casa Vinicola Canella

A12

CASCINA BRICCO OTTAVIO

G5

Competir Internacional ltd

C13

Crucolo srl

D20

Carrying International Food Corp. Dary Natury EkoHerba

I5

K8 B23 K7 D29 K3 A18

B12

Cydr Jabłkowy

H13

Giolli sp. z o.o.

D3b

Czas Wina – Grupa Dom Wina

D17

ItalyTrade s.r.l. Caffe Ottavo

B19

DEL TUFO BRUNO

Jim’s group Co., Ltd

E13

FATTORIA DI SAN QUINTINO SNC

B37

JPLUS

B15

I.C.B. Italian Craft Brewery

D26

H13

IBERIA PRODUCTS A.P

Expoteas Ceylon (Pvt) Ltd

MIR-LEK

K5

D4

Mokajenne-Ditta I. Niccolai di Cappellini srl B25

ILGEZEEM

E25

NOMAK SP. Z O.O.

JAKO sp. z o.o.

C15

52

G8


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES Komers International Madonna del Latte

C27

Global Invest Sp. z o. o.

I4

K4

ILGEZEEM E25

MAGAZYN WINO

C12

JPLUS B15

Mexico Ministry of Agriculture

B2B

KGH Polska Sp. z o.o.

MINSK KRISTALL GROUP – Holding

C25

KOMODO B21

NEZER S&C - ELFENHOF

C17

LIVING FOOD Sp. z o.o.

Polska Spółka Spirytusowa Sp. z o.o.

C19

MDRINK Sp. z o.o.

PROFESSOR CESCON SRL Rossi d’Angera Distillatori

H13 A7

K1

Multi-Smak I6

K6

REFO sp. z o.o.

Schenk Italian Wineries

B31

SADY WINCENTA

Sopot Beverages Sp. z o.o.

C20

Sri Lanka Tea Board

TERRASOLATA S.R.L.

A10

K2

B20 A6 B10

Stowarzyszenie Sady Grójeckie

J5

TrezorWines Sp. z o.o.

C24

Tłocznia Soków Owocowych

VP Brands International

D15

VERO Dariusz Kuna

H13

Wine Avenue

C26

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.

H13

Wine rePublic Sp. j. Milonas

C18

Tranquini Positively Relaxed

WINETELLERS C28

tropextrakt / Duas Rodas

Winnica Turnau

Tulip International Inc.

C16

BASILUR TEA BEETIT & ZINGERS

C5 B22

Viands Sp. z o.o.

Napoje bezalkoholowe Non-alcoholic beverages ACTIV SP. Z O.O.

B5

VICTORIA CYMES SP. Z O.O. J2 B11 I7

D1 B16

Technologia żywności l Food technology Augere Health Food Fund Sp. z o.o.

C10

BioInspire H13

Duas Rodas / tropextrakt

Bogawantalawa – POLSVEROL

B17

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k.

C10

CASCINA BRICCO OTTAVIO

A18

Nelf Polska Sp. z o.o.

H20

„Darida”, Private interprise

A11

SCORPION P.P.U.H.

Duas Rodas / tropextrakt

C5

European Drinks S.A.

F4

C5

I27

Logistyka w temperaturze kontrolowanej Control temperature logistics

General Beverage Co., Ltd.

E11

Aberson Logistyka

Giolli sp. z o.o.

D3b

Frigo Logistics

G25 I23

53


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES IGS SCHREINER POLSKA Sp. z o.o.

G23

Jim’s group Co., Ltd

E13

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

G26

Komers International

C27

Port Koper (Luka Koper) Testo Sp. z o.o.

I30 H22

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek I19

Thermoplex H25

LLC „Trade Company EKONA”

D11

Marka własna | Private Label

London Biscuits Berhad

Acetaia di Modena srl

A14

MALLATI D11

Acetum S.p.A.

C32

MIR-LEK H13

Azienda Agricola Bertinelli

C40

Mr Cook Corp.

A4

H19

PHU AKA

I15

NajlepszeProduky.pl G4

Bell Caffè Italia

B29

OCTIM Wytwórnia Octu i MusztardySp. z o.o. E7

Bella Napoli

B23

OrganicHouse G21

Bio Naura sp. z o.o. Bio Planet S.A. Bogawantalawa Plantations

I1 H9 B17

SIA „Ramkalni Nordeco”

E21

TM „Carpaty Enjoy”

D11

Tulip International Inc.

B22

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. D16

UkrGoods Sp. z o.o.

E10

VP Brands International

D15

CHARSZNICKIE POLA NATURY SP Z O.O. SP.K.

Yerbamarket.com G16 I9

Inne | Other

Competir Internacional ltd

C13

PHU AKA

Denver Food

G18

Brawo G22

Elfrodo H17

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D.Szostek sp. j. D16

European Drinks S.A.

F4

WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ

I10

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

H13

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA

I19

COLUSI S.P.A.

I15

D23

CROTOPACK H7 Czas Wina – Grupa Dom Wina

D17

„Darida”, Private interprise

A11

GRANO H7

FALKEN TRADE

Intenson Europe Sp. z o.o.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS

C21

Gammagrafik Ltd

D11

ITALCARCIOFI SRL

54

I2 C36

C8


SPIS BRANŻOWY EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES GERARDO DI NOLA MACCHERONI NAPOLETANI SRL

C33

GUSTO TOSCANO

D28

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k.

C10

IGS SCHREINER POLSKA Sp. z o.o.

G23

Investment and Development Agency of Latvia

E25

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek

I19

La Veronese®

D27

London Biscuits Berhad

A4

MALLATI

D11

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

G26

Marketing and Trade Consulting

D19

Мир Продуктов / Мир Упаковки

D11

PASTIFICIO DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA

C37

PETRA MOLINO QUAGLIA

PIZZA CORNER

PK Components

H10

Plastco Poland Sp. zo.o.

D11

POLAND FRUITS

J7

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)

E9

SALBAC

I24

SCORPION P.P.U.H.

I27

Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy

I19

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.

B18

Thai Trade Center Warsaw

E12

Tranquini Positively Relaxed Ukraine Collective EXPO

B5 D11

55


BUSINESS BEST CHOICE WorldFood Warsaw 2017


ABERSON Logistyka 

stoisko/stand nr G25

Sprzęt przeładunkowy i systemy składowania (wózki, regały itp.) Material handling equipment and storage, (forklifts, pallets, etc.)

ABERSON Logistyka Francja / France Rue de la Liberation 10 59122 Hondschoote T: +33 61 417 84 70 biuro@aberson.pl www.aberson.com

We supply to Coldstores, Distribution Centers, Food and Pharma companies our pallet Inverters also in stainless steel. For Fruit and vegetables we supply our Lifter-Lifter to lift single or more layers of the palletload, to divide pallets or optimize palletloads to use Trailer or Container space. Freezer Spacers for Blast Freezing meat - Food products packed in cartons directly on the pallet.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Acetaia di Modena srl 

stoisko/stand nr A14

Produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy, żywność organiczna i ekologiczna, marka własna Grocery, fats, oils and sauces, organic and healthy foods, private label

Acetaia di Modena srl Włochy / Italy Via Montanara 22/24 41051 Castelnuovo Rangone T: +39 05 9535009 F: +39 05 9535009 patrizia.marchi@acetaiadimodena.it www.acetaiadimodena.it

58

Acetaia di Modena is one of the oldest Modena facilities producing Balsamic Vinegar of Modena PGI certified, wine vinegars, dressings, both conventional and organic certified. Our policy is based on high quality, tradition and customer care. Our production is focused both on our brand and on Private Label. All our products are BRC 6 grade A, IFS 6 higher level, ISO 9001:2008 certified.


Acetum S.p.A. 

stoisko/stand nr C32

Produkty premium, marka własna, tłuszcze, oleje i sosy Delicatessen, private label, fats, oils and sauces

ACTIV SP. Z O.O. 

stoisko/stand nr J2

Produkty premium, napoje bezalkoholowe, żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa Delicatessen, non-alcoholic beverages, organic and healthy foods, fruits and vegetables

ACTIV SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Kozietulskiego 17 05-622 Belsk Duży T: +48 661 01 42 info@royal-apple.com www.royal-apple.com

ACTIV to firma rodzinna, której działalność koncentruje się wokół sadownictwa. W 2011r. firma ACTIV poszerzyła działalność o produkcję naturalnego soku ROYAL APPLE. Jest to sok NFC, tłoczony z wybranych, zdrowych jabłek z dodatkiem innych owoców lub warzyw. Soki nie zawierają żadnych dodatków, są bez cukru, bez wody, bez konserwantów, bez barwników. Opakowania BIB, puszka pet, butelka szklana. ACTIV has been operating since 1996.It is a family company and its activity concentrates around fruit farming.In 2011 the company’s activity was extended to production of natural cloudy ROYAL APPLE juice.ROYAL APPLE juice is pressed from fresh,ripe,good quality apples with an addition of other fruit or vegetables.Juices do not contain any additives. No sugar,no water and no preservatives.

59

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Acetum S.p.A. Włochy / Italy Via Pertini 440 41032 Cavezzo T: +39 05 35410811 F: +39 05 35410820 federica.solera@acetum.it www.acetum.it

Acetum was founded in Cavezzo, Modena, in the historical Cantine Motta, built in 1906. Acetum is leader in the production of Balsamic Vinegar of Modena. Through the years, the company, has been able to affirm its leading postion, representing about 30% of the entire production. Corporate philosophy has always been based on respecting both consumers and environment.


AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão 

stoisko/stand nr C29

Napoje alkoholowe, mrożonki i dania gotowe, produkty spożywcze, wyroby cukiernicze i piekarnictwo Alcoholic beverages, frozen and convenience foods, grocery, confectionery and bakery Misją Amog jest wspieranie przedsiębiorstw w poprawie organizacji i zarządzania oraz ułatwianie rozwoju działalności za granicą. Poprzez nasz projekt sieci Amog Global promujemy produkty rolno-spożywcze niektórych firm: WINO, Herdade do Carvalhal, Quinta do Granjal, Sobredos, WYROBY MIESNE I WEDLINIARSKIE, Marques & Marques, Paladares Alentejanos, PIEROGI, Beira Salgado. AMOG - Associação para a Melhoria da Organização e da Gestão Portugalia / Portugal Rua Dr. Agostinho Tinoco, lt. 13 - Loja 2 2400-084 Capuchos Leiria T: +35 12 44092462 geral@amog.pt www.amog.pt

AMOG has the mission to support enterprises in the improvement of its organization and management and facilitate development of its business abroad. Through our network project AMOG Global we promote agri-food products of some companies: WINE, Herdade do Carvalhal, Sobredos, Quinta do Granjal, TRADITIONAL SAUSAGES, Marques & Marques, Paladares Alentejanos, TRADITIONAL HAND PIES, Beira Salgados.


Amrit Oriental Food

stoisko/stand nr J11

Mrożonki i dania gotowe, mięso i drób, ryby i owoce morza Frozen and convenience foods, meat and poultry, fish and seafood

Amrit Oriental Food Polska / Poland Al.Solidarności 117 lok 206 00-140 Warszawa T: +48 22 440 56 66 marketing@amrit.com.pl www.amrit.pl

Amrit Oriental Food has existed since 2007 and from the very beginning strengthen its position on the Warsaw culinary market. Amrit serves what is most interesting in the culture of the Orient – a unique atmosphere and a wealth of flavors. On the map of the capital’s restaurants which offer oriental dishes and kebab kitchen, restaurants Amrit stand above the competition.

ANTICA FATTORIA SRL / CASEIFICIO AUTIERI SRL  stoisko/stand nr A19 Produkty mleczne i jaja Dairy products and eggs Distribution of Apulia’s Dairy Products. We are a business specialised in the distribution of traditional dairy products from Puglia (Apulia), Italy. Over 35 years of experience in the production of dairy products contribute to the strengths of our business and have helped us to enter the market of international distribution.

ANTICA FATTORIA SRL / CASEIFICIO AUTIERI SRL Włochy / Italy Via Sant’elia 266 70033 Corato T: +39 08 08725167 F: +39 08 08725167 info@anticafattoriasrl.it www.anticafattoriasrl.it

61

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Amrit Oriental Food istnieje od 2007 roku i od samego początku umacnia swoją pozycję na warszawskim rynku kulinarnym. Amrit odtwarza, to co w kulturze Orientu najciekawsze – niezwykłą atmosferę i bogactwo smaków. Na mapie stołecznych restauracji serwującyh dania orientalne i kuchnię typu kebab restauracje Amrit stały się bezkonkurencyjne.


Apple Paple 

stoisko/stand nr C23

Napoje alkoholowe, żywność organiczna i ekologiczna Alcoholic beverages, organic and healthy foods

Apple Paple Polska / Poland ul. Milanowiecka 11 05-807 Owczarnia T: +48 737 475 473 info@applepaple.com www.applepaple.com

Apple Paple to niezależny, polski producent win jabłkowych i cydrów klasy premium. Eksportowanych do Azji, Ameryki Północnej i Europy. Firma odwołuje się do bogatych, pięciowiecznych polskich tradycji wytwarzania win i cydrów jabłkowych, słynnych kiedyś na cały świat. W trendzie „slow life”, łączy tradycję z nowoczesnością – najlepsze receptury i odmiany jabłek, z ultra-nowoczesnymi technologiami. Apple Paple is an independent Polish company producing premium apple wines and ciders which are exported to Asia, North America and Europe. The company draws on rich, five centuries old Polish traditions of making cider and apple wine which were once world famous. Following the „slow life” trend Apple Paple combines tradition and modernity – the best recipes and varieties of apples and ultra-modern technologies.


ARAS CANDY TOYS 

stoisko/stand nr B1

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery Aras Candy Toys, with more than 20 years of expertise, is the biggest Europe and Middle East manufacturer and distributor of candy toys confectionery. Aras is the leading brand in Turkey for Candy Toys and Chocolathe Egg & Dragee, Aras serves own productions 3 different continents with 400 staff and experienced managment team.

ASTI QUALITY FOOD S.R.L. 

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ARAS CANDY TOYS Turcja / Turkey Yakuplu Merkez mahallesi Mermerciler San. Sitesi 2. Bulvar No: 4 Beylikdüzü 34524 İSTANBUL T: +90 212 875 91 80 F: +90 212 875 91 83 info@arascandy.com www.arascandy.com

stoisko/stand nr B24

Mrożonki i dania gotowe Frozen and convenience foods Asti Quality Food was founded in 2013 in order to keep alive and continue the experience and tradition of Artesina that carries as a brand a historic and iconic legacy in the italian patisserie sector. AQF has outlined as its primary objective to create and offer the highest quality desserts while respecting the recipes and traditions of the Italian patisserie history. ASTI QUALITY FOOD S.R.L. Włochy / Italy lOC. SERRA DI COSTA 2/C 14015 San Damiano d’Asti T: +39 0141 1750062 f.bergomi@astiqualityfood.eu www.astiqualityfood.eu

63


ASYSTA Consulting Sp. z o.o.

ASYSTA Consulting Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa T: +48 501 03 66 03 biuro@asystaconsulting.pl

Kompleksowa obsługa działań PR i marketingowych klientów branży spożywczej. Organizacja konferencji prasowych, eventów, spotkań biznesowych i integracyjnych.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Augere Health Food Fund Sp. z o.o.

stoisko/stand nr C10

Produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, technologia żywności Grocery, organic and healthy foods, food technology Fundusz zalążkowy, którego misją jest komercjalizacja innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze spożywczym oraz wspierających działania prozdrowotne. Augere Health Food Fund Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Oleandry 2 30-063 Kraków T: +48 519 338 824 biuro@augereventure.pl www.augereventure.pl

Strategia działania opiera się na ścisłej współpracy i wykorzystaniu synergii kompetencyjnych i osobowych pomiędzy skupionymi wokół HFF ekosystem. Seed fund, whose mission is to commercialize innovative technologies and products and to support the development of innovative Polish companies operating in the wider food sector and supporting pro-health action. The operating strategy is based on close cooperation and synergy between competence and personal centered around HFF ecosystems: industry, scientific, market and transactional.

64


Azienda Agricola Bertinelli 

stoisko/stand nr C40

Produkty mleczne i jaja, marka własna Dairy products and eggs, private label

Azienda Agricola Bertinelli Włochy / Italy Strada Pedemontana, 2 Noceto 43015 Parma T: +39 0521620776 F: +39 0521621615 info@bertinelli.it www.bertinelli.it

PHU AKA 

Azienda Agricola Bertinelli has been in the business for over 120 years producing the king of cheeses Parmigiano Reggiano PDO, and today is one of just a handful of farms with a complete supply chain: from field to fork. Thanks to it we are the only producer in the world with a continuous production of Parmesan cheese Ok Kosher and Halal certified. we produce a vegetarian cheese BVeggie.

stoisko/stand nr I15

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, marka własna, inne Organic and healthy foods, delicatessen, private label, other Najstarszy dystrybutor fińskiego ksylitolu. Producent ksylitolków – słodyczy bez cukru: lizaków, drażetek, landrynek, chrupałków i bezów. Wyłączny dystrybutor ang. czekolady PLAMIL, partner handlowy Nano-Tech producenta nano złota, srebra i miedzi z certyfikatem medy. I miejsce Diabetica Expo. PHU AKA Polska / Poland ul. Bobrowskiego 5/6 63-900 Rawicz Plska T: +48 61 865 16 82 aka@ksylitol.com www.ksylitol.com

The oldest distributor of Finnish xylitol in Poland. Manufacturer of Xylitol sugarfree sweets: KSYLITOLKI™-lollies, dragees, hard candies; cakes CHRUPALKI™ and meringues. Excl. distr. of Plamil chocolate. 1st award Diabetica Expo. Distr. partner of NanoTech: Med-Certif. nano-gold, silver & copper.

65

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Azienda Agricola Bertinelli został w branży od ponad 120 lat produkujących króla serów Parmigiano Reggiano PDO, a dziś jest jednym z zaledwie kilku gospodarstw z całego łańcucha dostaw: od pola do widelca. Dzięki niej jesteśmy jedynym producentem na świecie z ciągłej produkcji sera parmezan Ok Kosher i Halal certyfikowanych. produkujemy wegetariańskie ser BVeggie.


B K FOODS

stoisko/stand nr C3

Dodatki do żywności, owoce i warzywa, produkty spożywcze Food ingredients, fruits and vegetables, grocery

BART

stoisko/stand nr C9

Dodatki do żywności, wyroby cukiernicze i piekarnictwo Food ingredients, confectionery and bakery

BART Polska / Poland ul. Norwida 4 05-250 Słupno T: +48 22 666 29 94 F: +48 22 665 20 23 info@bart.pl www.bart.pl

Firma BART jest dystrybutorem i producentem surowców oraz dodatków do przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i paszowego. Dla przemysłu spożywczego oferujemy m.in. barwniki naturalne, żywność barwiącą, emulsje do napojów, aromaty, ekstrakty drożdżowe, enzymy, substancje zagęszczająco-stabilizujące, ekstrakty roślinne a także półprodukty cukiernicze: masy nadzieniowe i kropelki czekoladowe. BART company is a distributor and manufacturer of raw materials and additives for the food, pharmaceutical and feed industry. For the food trade, we offer natural colours, colouring foodstuffs, emulsions for beverages, flavours, yeast extracts, enzymes, stabilizing and thickening agents, plant extracts and semi-finished products for confectionery: chocolate fillings and droplets.

67

WYSTAWCY | EXHIBITORS

B K FOIDS Indie / India Survey No 103/2/2 Haripara road 364290 Village: Bhanvad Mahuva T: +83 06 660076 bk@bkfoodsindia.com www.bkfoodsindia.com

B.K.Foods One of the leading manufacturer and exporter of various ranges of dehydrated products. Company is well known for its taste & Quality. The company focuses on manufacturing the best quality product and at present stands at the forefront in the market. Company mainly in markets of dried onions and garlic.


BASE PIZZA SRL

stoisko/stand nr A17

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery Base Pizza Srl is a company based in Puglia specialized in the production of pizza bases and other typical Apulian products such as puccia bread, focaccia and crepes. The company uses local ingredients such as re-milled durum wheat semolina and extra virgin olive oil. All products are still rolled out manually and cooked in stone oven; they are distributed frozen (-20°C) and fresh (+ 4°C).

WYSTAWCY | EXHIBITORS

BASE PIZZA SRL Włochy / Italy Via Baffi 7 70024 Gravina in Puglia T: +39 080 3250183 sales@basepizzasrl.it www.basepizzasrl.it

BASILUR TEA 

stoisko/stand nr B11

Kawa i herbata, napoje bezalkoholowe, produkty premium Tea and coffee, non-alcoholic beverages, delicatessen Herbaty Basilur, których wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Tea Brothers, to gama produktów uznawanych za najwyższej jakości herbaty z Cejlonu. W ofercie znajdziemy wyłącznie produkty Premium – dedykowane dla rynku detalicznego oraz specjalistycznego rynku Horeca. Basilur oferuje gamę ponad 400 mieszanek herbat produkowanych i konfekcjonowanych w kraju gdzie rodzi się herbata, na Sri Lance. BASILUR TEA Polska / Poland ul. Wiosenna 42 Cybulice Małe 05-152 Czosnów T: +48 500 164 000 F: +48 22 465 99 28 office@basilur.pl www.basilur.pl

68

Basilur Tea, with the distributor in Poland, Tea Brothers Co., ranges a list of Premium teas of the highest quality. Tea Brothers sells in Poland products Premium – dedicated to the retail market and specialized HoReCa market. Basilur has a range of over 400 tea blends produced and packaged in a country where tea growes, Sri Lanka.


Beacon

stoisko/stand nr K8

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

BEDOGNI EGIDIO SPA 

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Beacon Włochy / Italy Piazza Repubblica 19 20124 Milano T: +39 0287070816 info@beacon-italy.com www.beacon-italy.com

Beacon Srl, an Italian internationalization company that bridges its Italian Partners to specific areas of the world. Beacon gathers a whole lot of Italian f&b producers willing to start or enhance business abroad. We work in different areas of the world such as: Indonesia & SEA, Poland, Ghana & west Africa and UK. Our offices are in Milan and London.

stoisko/stand nr D25

Mięso i drób Meat and poultry Parma ham company Bedogni has been a renowned brand since 1956 and then as now you can recognize quality and tradition in the inimitable taste of our hams.

BEDOGNI EGIDIO SPA Włochy / Italy Via Fanti D’italia 75 43013 Langhirano (Parma) T: +39 0521 853348 F: +39 0521 858333 bedogni@bedogniegidio.it www.bedogniegidio.it

69


BEETIT & ZINGERS

stoisko/stand nr I7

Żywność organiczna i ekologiczna, napoje bezalkoholowe Organic and healthy foods, non-alcoholic beverages

BEETIT & ZINGERS Polska / Poland ul. Naruszewicza 9 35-055 Rzeszów T: +48 731 900 914 m.marszalek@weron.pl www.beetit.pl

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bell Caffè Italia

ZINGERS shots pojawił się na rynku w 2016 roku i w bardzo szybkim tempie zdobył szerokie grono entuzjastów. Trzy rodzaje soków do wyboru, wszystkie energetyzujące, inspirowane naturalnym smakiem i pełne zapachu: Organic Ginger Zinger, Turmeric Juice Zinger, Xtra Ginger Zinger. ZINGERS shots came out on the market in 2016 and very quickly reached a wide audience of enthusiasts. There are three types of juices to choose, all energetic, inspired by the natural taste and full aroma: Organic Ginger Zinger, Turmeric Juice Zinger, Xtra Ginger Zinger.

stoisko/stand nr B29

Kawa i herbata, marka własna Tea and coffee, private label Palarnia kawy BellCaffè ma ponad 40-letnią historię produkcji najlepszych rodzajów kaw. W procesie palenia, przeprowadzanym zgodnie z doskonalonymi przez lata technikami, wykorzystywane są ziarna wyśmienitej kawy pochodzącej z Ameryki Południowej. Unikalny proces palenia pozwala otrzymać najwyższej jakości wyroby wykorzystywane zarówno w gastronomii, jak i w domach: włoskiego espresso.

Bell Caffè Italia Włochy / Italy Cda Serrauccelli 97015 snc Modica T: +39 0932 90 52 87 F: +39 0932 76 34 19 commerciale@bellcaffe.it www.bellcaffe.it

70

BellCaffè has been a leading Italian roasting company for over 40 years, with a strong history of producing top quality coffees. Choice green coffee from SouthAmerica is used in the roasting process using techniques perfected over the years. The result is a range of products of the highest quality, from professional bar blended coffee to house pods and capsules: that unique Italian espresso taste.


Bella Napoli 

stoisko/stand nr B23

Produkty spożywcze, kawa i herbata, napoje alkoholowe, marka własna Grocery, tea and coffee, alcoholic beverages, private label

BELLA NAPOLI is a brand existing on the polish market for the last 15 years. The attention to the quality of the ingredients and to the served dishes let the brand BELLA NAPOLI to grow up to 5 restaurants in Warsaw.The restaurants are famous not only because of italian cuisine but also as places where you can buy imported original products from Italy such as wines, coffee or unique pizza dough.

Bio Planet S.A. 

stoisko/stand nr H9

Żywność organiczna i ekologiczna, marka własna Organic and healthy foods, private label BIO PLANET jest liderem rynku polskiego w zakresie produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej. Firma od blisko 10 lat oferuje certyfikowane produkty ekologiczne. W naszej ofercie posiadamy ponad 3.500 produktów, które zaspokajają potrzeby stale rosnącej liczby wymagających klientów zainteresowanych żywnością bio. Bio Planet S.A. Polska / Poland ul. Wilkowa Wieś 7 05-084 Leszno T: +48 227 258 621 info@bioplanet.pl www.bioplanet.pl

BIO PLANET is the Polish market leader in the production and distribution of organic food. The company has nearly 10 years has been offering certified organic products. We offer more than 3,500 products that cater to the needs of the ever growing number of discerning customers interested in organic food.

71

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bella Napoli Polska / Poland ul. Kondratowicza 18/402 03-285 Warszawa T: +48 782 212 101 marketing@bellanapoli.com.pl www.bellanapoli.com.pl

Marka BELLA NAPOLI powstała z miłości do autentycznej włoskiej kuchni, gdy Enzo Rossi założył swoją pierwszą restaurację na warszawskim Bródnie. Dbałość o jakość składników oraz serwowanych dań sprawiły, że dziś Bella Napoli tworzy pięć restauracji w Warszawie. Słyną one z dań kuchni włoskiej, ale są też miejscem, gdzie można nabyć włoskie produkty, wina, kawę czy tradycyjne ciasto do pizzy.


Bio Naura sp. z o.o.

stoisko/stand nr I1

Żywność organiczna i ekologiczna, przekąski i chipsy, produkty spożywcze, marka własna Organic and healthy foods, snack foods and crisps, grocery, private label Jesteśmy producentem certyfikowanej żywności ekologicznej. Naszym głównym celem jest wprowadzanie na rynek BIO produktów smacznych, zdrowych i w wygodnych opakowaniach. W naszym portfolio można znaleźć sezamki, a wśród nich unikalne czarne sezamki z nasionami chia, nasiona azteckie, oleje kokosowe, mąki, kasze i makarony – m.in. pierwszy w Europie makaron z nasionami chia.

bio-herbaty.pl

We are manufacturer (producer) of certified organic food. Our main goal is to produce BIO products tasty, healthy and in convenient packages. In our portfolio clients can find sesame snaps, including a unique black sesame snaps with chia seeds, seeds Aztec, coconut oils, flour, cereal and pastas - including Europe’s first pasta with chia seeds.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bio Naura sp. z o.o. Polska / Poland ul. Północna 15-19 54-105 Wrocław T: +48 71 307 36 72 biuro@bionaura.pl www.bionaura.pl

stoisko/stand nr H13

Kawa i herbata, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Tea and coffee, organic and healthy foods, delicatessen

bio-herbaty.pl Polska / Poland ul. Os. Piastowskie 120/98 61-166 Poznań T: +48 501 035 743 info@bio-herbaty.pl www.bio-herbaty.pl

BIO-HERBATY.PL to wyłączny, na rynku polskim, dystrybutor ekologicznych certyfikowanych herbat marki TeeFee (ziołowe herbaty dla dzieci słodzone stewią) i Stick&Lembke (organiczne, najwyższej jakości herbaty ekspresowe: warzywne, ajurwedyjskie, ziołowe, matcha klasyczna i matcha ekspresowa z ziołami).

73


BioInspire 

stoisko/stand nr H13

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, przekąski i chipsy, napoje bezalkoholowe Organic and healthy foods, delicatessen, snack foods and crisps, non-alcoholic beverages

WYSTAWCY | EXHIBITORS

BioInspire Polska / Poland ul. Tomasza Nocznickiego 23/51 01-948 Warszawa T: +48 608 787 355 info@bioinspire.pl www.bioinspire.pl

BioLife sp. z o.o. 

BioInspire to zespół pasjonatów zdrowego stylu życia, którego misją jest wzbogacenie sektora spożywczego w Polsce o perełki z różnych stron świata. Reprezentujemy wybrane firmy tworzące organiczne produkty o najwyższych walorach smakowych i jakościowych. Ponadto, wspieramy producentów, których reprezentujemy, w płynnym wejściu na nasz rynek poprzez wszelakie działania promocyjne. BioInspire is a team of people passionate about healthy lifestyle. Its mission is to enrich the food industry in Poland through delivering pearls from various countries. We represent only chosen companies creating high quality and tasty organic products. Moreover, we support our manufacturers in entering Polish market smoothly through various marketing activities.

stoisko/stand nr H2

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze Organic and healthy foods, delicatessen, grocery Firma BioLife zajmuje się konfekcjonowaniem oraz produkcją produktów ekologicznych. Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 2013 i od tego czasu z powodzeniem oferuje produkty ekologicznym klientom na terenie całego kraju. W swojej ofercie posiada: kasze, płatki, muesli, mąki, nasiona, pestki, rośliny strączkowe, bakalie a także Podlaskie Mąki Ekologiczne, ksylitol oraz gotowe dania wegańskie. BioLife sp. z o.o. Polska / Poland ul. Miodowa 17 17-100 Bielsk Podlaski T: +48 661 847 945 office@biolife-poland.com www.biolife-poland.com

74

BioLife is a young, fast growing, dynamic producer of organic food. BioLife was opened in 2013 and since then has been successfully providing products to customers throughout the country. We also supply our products to overseas customers. Our offer includes: groats, grains, flakes, muesli, flours (Podlaskie Mąki Ekologiczne), legumes, nuts, dried fruit, Xylitol and ready to eat vegan products.


BIONETTA 

stoisko/stand nr H16

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, przekąski i chipsy, żywność dla dzieci Organic and healthy foods, grocery, snack foods and crisps, baby food

Bionetta offers organic food products, gluten free and lactose free - superfoods, products for kids, snacks and chips, oils. The base are high quality ingredients. In our offer we do have also SuperShakes – addressed to people who quickly and without much knowledge want to support their bodies. Their composition is the answer to today’s fast pace of life with the need to take care of oneself.

BioPiekarz Gluten & Gluten Free 

stoisko/stand nr G3

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty premium Organic and healthy foods, grocery, confectionery and bakery, delicatessen BioPiekarz Bogdan Smolorz Mistrz starych technologi. Pieczywo organiczne tradycyjne i certyfikowane pieczywo bezglutenowe świeże Bio bez drożdży. 40 lat doświadczenia w piekarni. Wypieka funkcjonalne pieczywo dla osób chorych i na specjalnych dietach, Zaopatruje gastronomię, hotele, sklepy i osoby prywatne. Jeden z kilku aktywnych certyfikowanych ekologicznych piekarzy. Lokalizacja woj. opolskie. BioPiekarz Gluten & Gluten Free Polska / Poland ul. Fabryczna 1 47-208 Reńska Wieś T: +48 602 788 186 biopiekarz@gmail.com www.biopiekarz.pl

75

WYSTAWCY | EXHIBITORS

BIONETTA Multifit Artur Sidoruk Polska / Poland 15-223 Białystok T: +48 504 216 648 info@bionetta.pl www.bionetta.pl

Bionetta to firma oferująca produkty ekologiczne, bezglutenowe oraz bezlaktozowe – superfoods, produkty dla dzieci, przekąski i chipsy, oleje. Baza to składniki najwyższej jakości. W ofercie mamy między innymi SuperShakes – skierowane do osób, które szybko i bez dużej wiedzy chcą wspomóc swój organizm. Ich kompozycja jest odpowiedzią na dzisiejsze szybkie tempo życia z potrzebą dbania o siebie.


Birradamare Italian Craft Beer

stoisko/stand nr K7

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Nazwa naszej firmy jest BIRRADAMARE i można do nas zadzwonić albo „Birra da Amare” (piwo kochać) lub „Birra da mare” (piwo od morza) obojętnie. Rzeczywiście, możemy założyć firmę w 2004 roku w Rzymie nadmorskich dzięki Elio Miceli i Massimo Salvatori, naszych założycieli i ich miłości (i pasja) dla piwa są warzone w ich Brew Pub w Ostii, na rzymskim wybrzeżu, tuż morza.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Birradamare Italian Craft Beer Włochy / Italy Via Falzarego 8 00054 Fiumicino (Roma) T: +39 06 6582021 F: +39 06 6582021 info@birradamare.it www.birradamare.it

Our company name is BIRRADAMARE and you can call us either ”birra da amare” (beer to love) or ”birra da mare” (beer from the sea) indifferently. Indeed, we set up business in 2004 on the Rome seaside thanks to Elio Miceli and Massimo Salvatori, our founders, and their love (and passion) for the beer they brewed at their Brew Pub in Ostia, on the Roman coast, right in front of the sea.

Bogawantalawa - POLSVEROL

stoisko/stand nr B17

Kawa i herbata, napoje bezalkoholowe, produkty premium, żywność organiczna i ekologiczna Tea and coffee, non-alcoholic beverages, delicatessen, organic and healthy foods

Bogawantalawa - POLSVEROL Polska / Poland ul. Jórskiego 57 A 03-593 Warszawa T: +48 22 678 39 39 office@polsverol.pl www.polsverol.pl

76

Jeden z najlepszych dostawców herbaty premium na rynki całego świata od prawie 150 lat. Herbata uprawiana na własnych plantacjach Bogawantalawa i przetwarzana we własnych zakładach natychmiast po zbiorze. Pozwala to na zachowanie aromatu, świeżości oraz pełną kontrolę i identyfikację produktu. Herbaty czarne, zielone, ekologiczne oraz zioła w atrakcyjnych opakowaniach i prosto z plantacji! One of the best suppliers of premium tea in the global market for almost 150 years. Tea grown and processed on own estates in Bogawantalawa Valley directly after harvesting. That allow to save excellent aroma, garden freshness as well as full control on every production step and traceability. Black, Green, Flavoured and Organic teas and herbals in attractive packaging directly from estates!


Bogawantalawa Plantations 

stoisko/stand nr B17

Kawa i herbata, produkty premium, żywność organiczna i ekologiczna, marka własna Tea and coffee, delicatessen, organic and healthy foods, private label

One of the best suppliers of premium tea in the global market for almost 150 years. Tea grown and processed on own estates in Bogawantalawa Valley directly after harvesting. That allow to save excellent aroma, garden freshness as well as full control on every production step and traceability. Black, Green, Flavoured and Organic teas and herbals directly from estates!

BOLTIM-PEK s.c 

stoisko/stand nr I22

Produkty spożywcze, mięso i drób Grocery, meat and poultry

BOLTIM-PEK s.c Polska / Poland ul. Przędzalniana 113 93-286 Łódź T: +48 515 233 335 F: +48 42 681 67 17 sywak@op.pl www.boltim-pek.pl

Jesteśmy rodzinna firmą z 18 letnią tradycją. W swojej ofercie posiadamy 4 wysokiej jakości produkty, które przyprawiamy tak aby smakowały jak wyroby domowe. Surowce i składniki, których używamy w całym procesie technologicznym kupujemy tylko od polskich dostawców. Współpracujemy z nimi od początku naszej działalności, dzięki temu jesteśmy przekonani, że wykorzystujemy surowce najwyższej jakości.

77

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Bogawantalawa Plantations Sri Lanka / Sri Lanka 130, Nawala Road Colombo 05 T: +94 112 369 845 F: +94 112 501 449 sales@bplteas.com www.bplteas.com

Jeden z najlepszych dostawców herbaty premium na rynki całego świata od prawie 150 lat. Herbata uprawiana na własnych plantacjach Bogawantalawa i przetwarzana we własnych zakładach natychmiast po zbiorze. Pozwala to na zachowanie aromatu, świeżości oraz pełną identyfikację pochodzenia. Herbaty czarne, zielone, ekologiczne oraz zioław atrakcyjnych opakowaniach prosto z plantacji!


Brawo

stoisko/stand nr G22

Żywność organiczna i ekologiczna, inne Organic and healthy foods, other

We are distributors of organic products Royal Green in Poland. The products are of the highest quality and have Bio certificates. We offer the following products: coconut oil extra virgin, blossom sugar, rice&coconut drink, musli, premium gourmet honey, bee pollen and organic supplements. We are looking forward to working with you on the Polish market.

British Polish Chamber of Commerce

stoisko/stand nr E3

Mięso i drób, produkty premium, produkty mleczne i jaja, produkty spożywcze Meat and poultry, delicatessen, dairy products and eggs, grocery Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wspiera firmy z sektora żywności i napojów z Wlk.Brytanii w wejściu na nasz rynek. W ramach autorskiego programu „Taste of Britain” – zespół BPCC, działając jako bezpośredni przedstawiciel – wspomaga wybrane firmy, w tym AHDB – Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Wołowiny i Jagnięciny, w dystrybucji oraz promocji swoich wyrobów w Polsce. eMixit to platforma e-commerce, mająca na celu prowadzenie sprzedaży produktów z Wielkiej Brytanii typu ambient, ekologicznych, mrożonych oraz alkoholi, z bezpośrednią dostawą do klientów z branży detalicznej, hurtowej i gastronomicznej. Podstawowe założenie to minimum obejmujące zamówienie 1 palety różnorodnych produktów kilku producentów. Dzięki sprzedaży do 6 krajów Europy Centr. i Wsch, koszty transportu British Polish Chamber będą niższe. of Commerce Polska / Poland The British Polish Chamber of Commerce has been ul. Zielna 37 supporting British Food and Drink companies enter the Polish 00-108 Warszawa market. A dedicated Food team has been running “Taste of T: +48 660 761 861 Britain” a comprehensive market entry programme, assisting marek.schejbal@bpcc.org.pl companies find distributors and also representing producers www.bpcc.org.pl directly including AHDB – Lamb and Beef exporters from UK. eMixit is an e-commerce platform that will be selling British ambient, frozen, eco, organic and alcohol products directly to customers in retail, wholesale and foodservice. The core proposition is that minimum order is 1 mixed pallet of different products, which will have labels applied and delivered directly to the customer. Transport costs will be lower as eMixit will be selling to 6 countries in the CEE region.

79

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Brawo Polska / Poland ul. Sienkiewicza 34a 05-825 Grodzisk Mazowiecki T: +31 645 202 188 anna.jaworska@gmx.net www.royal-green.eu

Jesteśmy dystrybutorem na terenie Polski holenderskich produtków Royal Green. Jest to żywność biologiczna najwyższej jakości (certifikaty bio). W naszej ofercie posiadamy: oleje kokosowe extra virgin, cukry z kwiatu kokosa, mleko ryżowo-kokosowe, musli/platki, miody i pyłek pszczeli oraz szeroka gamę naturalnych, organicznych suplementów. Zapraszamy Państwa do współpracy Polsce.


BSA - Birrificio Sant’Andrea 

stoisko/stand nr D29

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages BSA is a Revolutionary Factory. We don’t mean to change the World, of course! But simply give a new sense to the way of feeling the beer and to the pleasure of drinking it. Being Revolutionary and love the changes means even evolve our beer in the best way. Our big desire is to combine the extremely refined taste of the Craft Beers exploring every dimension of the universe of our beloved beer.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

BSA - Birrificio Sant’Andrea Włochy / Italy Via Cima Dodici 22 13100 Vercelli T: +39 348 393619 F: +39 016 1293402 info@birrificiobsa.com www.birrificiobsa.com

Carrying International Food Corp. 

stoisko/stand nr A12

Kawa i herbata Tea and coffee

Carrying International Food Corp. Tajwan / Taiwan 6F., No 175, Jian 8th Rd., Zhonghe Dist. New Taipei City 23585 Taiwan (R.O.C) T: +886 2 8228 1958 bernice@carryingfood.com

80

Carrying Food Taiwan is the agent of Red Sun brand, and promote bubble tea to all of the world. Red Sun Foods already has office in LA and New York, has over 10 years of experiance in this field. Carrying foods provides all series of bubble tea materials, equipment, utensils, packages and know-how to help customer to have their own bubble tea shop.


Casa Vinicola Canellal 

stoisko/stand nr K3

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Since 1947 specialist in bubbles, mainly Prosecco Doc and Prosecco Superiore Docg. Since 1988 producers of BELLINI The Original in bottle made with our Prosecco and the peaches in farm in Venice countryside.

CASCINA BRICCO OTTAVIO 

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Casa Vinicola Canella Włochy / Italy Via Fiume, 7 San Dona di Piave 30027 Venice T: +39 0421 52446 fabio@canellaspa.it ww.canellaspa.it

stoisko/stand nr A18

Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, organic and healthy foods, delicatessen Cascina Bricco Ottavio is an organic farm surrounded by fields, vineyards and wooden hills. It is a peaceful farm retreat in the Monferrat region of Piedmont, close to Turin. On our property, certified by the certification body ICEA n. IT BIO 006 I1756, we practice organic farming, respecting the environment and the biodiversity. We do not use pesticides or artificial chemical fertilizers. CASCINA BRICCO OTTAVIO Włochy / Italy Via Bricco Ottavio 3 14021 Buttigliera D’Asti T: +39 335 6166596 info@cascinabriccoottavio.it www.cascinabriccoottavio.it

81


CHARSZNICKIE POLA NATURY SP Z O.O. SP.K. stoisko/stand nr I9 Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze, marka własna Organic and healthy foods, delicatessen, grocery, private label

CHARSZNICKIE POLA NATURY SP Z O.O. SP.K. Polska / Poland ul. Wielicka 250 30-663 Kraków T: +48 662 110 524 F: +48 12 654 25 21 biuro@chpn.pl www.chpn.pl

Producent tradycyjnej polskiej żywności. Nasze produkty są w 100% naturalne i odznaczają się niepowtarzalnym smakiem i aromatem. W procesie produkcji używamy wyłącznie tradycyjnych metod. Do naszej żywności nie dodajemy żadnych konserwantów, regulatorów kwa­so­wości ani przeciwutleniaczy. Naszych produktów nie pasteryzujemy, dzięki czemu zachowują one wyjątkowe walory smakowe i zdrowotne.

W

PIEKARNI CUKIERNI

Inspirująco i profesjonalnie www.wpiekarni.pl


CHEMART INTERNATIONAL TRADER 

stoisko/stand nr C7

Dodatki do żywności Food ingredients

CHOCOLATE BUSH 

WYSTAWCY | EXHIBITORS

CHEMART INTERNATIONAL TRADER Polska / Poland ul. Sikorki 23 31-589 Kraków T: +48 725 131 616 klaudia.pierzchala@chemart.pl www.chemart.pl

Od 15 lat dostarczamy surowce do producentów napojów, żywności , kosmetyków, chemii przemysłowej oraz farmacji. Zaufanie klientów zdobywamy poprzez połączenie podejścia biznesowego związanego terminowością dostaw, dbałością o jakość towaru i kompletność dokumentacji oraz ludzkiego okazywanego w naturalnej życzliwości i chęci zbudowania ciekawych relacji.

stoisko/stand nr A3

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty premium Confectionery and bakery, delicatessen

CHOCOLATE BUSH Polska / Poland ul. Łączna 61 34-323 Kocoń T: +48 794 374 696 info@chocolatebush.eu www.chocolatebush.eu

Jesteśmy rodzinną firmą, produkującą wysokiej jakości czekolady w oryginalnych smakach. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie naturalne składniki bez dodatków konserwujących. Proponujemy czekolady w połączeniu z polskimi i egzotycznymi owocami, chrupiącymi orzechami, ziołami oraz aromatycznymi przyprawami. W ofercie posiadamy czekolady słodzone ksylitolem. Możliwość produkcji pod własną marką. Family owned business that produces excellent quality chocolate bars in original flavours. Products are characterized by high taste and visual attributes. Only natural ingredients, top quality chocolate, wide variety of freeze-dried fruits, and aromatic spices are used to production. The offer includes chocolate sweetened with birch sugar, xylitol. Possibility of production under your own brand.

83


COLUSSI S.P.A.

stoisko/stand nr D23

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, inne Confectionery and bakery, other Colussi Group is a private Italian food company. Through a constant pursuit of excellence, Colussi has grown into a solid company that comprises some of the finest food brands recognized by consumers for their excellence, range and innovation: Colussi, Misura, Sapori 1832, Agnesi and Flora.

COMAL SRL

WYSTAWCY | EXHIBITORS

COLUSSI S.P.A. Włochy / Italy Via Giovanni Spadolini 5 20141 Milano T: +39 0284784392 suada.gerlica@colussigroup.it www.colussi.net

stoisko/stand nr D21

Mięso i drób Meat and poultry Founded in 1980, Comal celebrates this year her 35th anniversary. We focus on the production of cooked ham, developed and cured in every detail, from the quality of raw material to the choice of packaging. We also have a wide range of cured charcuterie such as mortadella, salami and gastronomy products created specifically to meet the most varied demands of the market, especially abroad. COMAL SRL Włochy / Italy Via Dante Alighieri 470 45030 Salara T: +39 059677390 F: +39 059677474 info@comalsrl.it www.comalsrl.it

85


Competir Internacional ltdstoisko/stand nr C13

Napoje alkoholowe, produkty premium, marka własna, produkty spożywcze Alcoholic beverages, delicatessen, private label, grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Competir Internacional ltd Portugalia / Portugal Rua António Sardinha, nº 27 7800-447 Cave Beja T: +351 933885664 geral@competirinternacional. com.pt www.competirinternacional. com.pt

Crispy Natural

Tylko jeden kontakt i możesz kupić wszystko co najlepsze w Portugalii! Naszą misją jest połączenie małych i średnich portugalskich producentów oraz międzynarodowych nabywców, aby zapewnić dostęp do tradycyjnych, ale jednocześnie innowacyjnych produktów portugalskich. Odwiedź nas i wyobraź sobie z widokiem na ocean, degustując naszą pasję poprzez nasze produkty. Only one contact and you can buy the best in Portugal! Our mission is to bring small and medium size Portuguese manufacturers and international buyers together, to give you access to traditional but at the same time innovative Portuguese products. Visit us and imagine yourself in an ocean side view, tasting our passion through our products.stoisko/stand nr G17

Owoce i warzywa, przekąski i chipsy Fruits and vegetables, snack foods and crisps Naturalne chipsy z owoców i warzyw to świetna alternatywa dla tradycyjnych przekąsek. Oprócz radości z chrupania dostarczają witamin i składników odżywczych. Crispy Natural nie zawierają glutenu oraz konserwantów. Polecane są jako uzupełnienie racjonalnej diety, także dla wegetarian. Jedno opakowanie Crispy jest odpowiednikiem 1 z 5 porcji warzyw i owoców zalecanych do spożycia w ciągu dnia. Crispy Natural Polska / Poland ul. Łódzka 145 A 62-800 Kalisz T: +48 627 654 911 F: +48 627 654 912 crispy@crispynatural.pl www.crispynatural.pl

86


CROTOPACK

stoisko/stand nr H7

Produkty premium, inne Delicatessen, other Oferujemy tradycyjne, ozdobne i oryginalne opakowania szklane, kamionkowe oraz zamknięcia patentowe (swing stoppers). Dodatkowo realizujemy indywidualne projekty dla klientów z branży alkoholowej oraz spożywczej. We offer a range of generally available bottles, jars and closures in a variety of shapes, sizes and colours. We also work with materials such as glass, plastics, ceramics and metal to develop bespoke products for our customers in the food and alcohol industry.

Crucolo srl

WYSTAWCY | EXHIBITORS

CROTOPACK Polska / Poland Pl. Solny 14/3 50-062 Wrocław T: +48 603 985 098 biuro@crotopack.com www.crotopack.com

stoisko/stand nr D20

Produkty mleczne i jaja, mięso i drób, napoje alkoholowe Dairy products and eggs, meat and poultry, alcoholic beverages Wędliny i sery firmy Crucolo produkowane są zgodnie z tradycją i kulturą regionu. Od wielu lat właściciele wybierają świeże produkty by zapewnić najwyższą jakość każdego dnia. Speck, Lucanica Trentina i Carne Salada to główne wyroby Crucolo. Połączenie historii, kultury i smaków sprawiają, że produktytej marki stają się znakomitością na rynku.

Crucolo srl Włochy / Italy Loc. Lagarine 20 38050 Scurelle T: +39 461763707 F: +39 461783707 info@crucolo.it www.crucolo.it

The cured meats and cheese of Crucolo are produced following the tradition and the culture of our land. Since many years ago the owners of Crucolo choose the raw materials to ensure the best quality day after day. Speck, Lucanica Trentina, Carne Salada are the key-products of our company. The combination of history culture and tastes make the products of Crucolo the excellence of the market.

87


Cydr Jabłkowy 

stoisko/stand nr H13

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Prawdziwy, rzemieślniczy cydr ze 100% moszczu jabłkowego. Naturalny skład, bazujący na owocach z własnego sadu. Orzeźwiający, lekko musujący smak polskiego jabłka. Natural, craft cider made from 100% apple must. Composition based on fruits from our orchards. Refreshing and sparkling taste of Polish apple.

Czas Wina – Grupa Dom Wina 

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Cydr Jabłkowy Polska / Poland ul. Dębe 41A 05-140 Serock T: +48 506 748 575 k.winnicki@cydrjablkowy.com www.cydrjablkowy.com

stoisko/stand nr D17

Napoje alkoholowe, inne Alcoholic beverages, other Magazyn „Czas Wina” to ponad 100 stron informacji o winach, eno-podróżach i kuchniach świata. Wydajemy także poradniki, m.in. „Vademecum Czasu Wina” oraz „Wiedzę o winie”. Prowadzimy popularny portal: czas wina.pl oraz blog: wino-i-kuchnia.blogspot.com. W ofercie szkolenia i degustacje winiarskie. Czas Wina – Grupa Dom Wina Polska / Poland ul. Balicka 255 30-198 Kraków T: +48 12 626 56 52 redakacja@czaswina.pl www.czaswina.pl

‘Czas Wina’ magazine – over a 100 pages about wine, wine tasting, other drinks, travel and cuisine.

89


“Darida”, Private interprise

stoisko/stand nr A11

Napoje bezalkoholowe, inne Non-alcoholic beverages, other

Dary Natury

«Darida» is a leading company with a 25 years` history in the Belarus. It produces natural mineral and drinking water as well as soft drinks. It is the first Belarusian water certified for the European Union markets. Today “Darida“ products are widely known and successfully distributed both within the internal market and abroad - in Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Spain and others countries.

stoisko/stand nr G5

Żywność organiczna i ekologiczna, kawa i herbata, tłuszcze, oleje i sosy, produkty spożywcze Organic and healthy foods, tea and coffee, fats, oils and sauces, grocery Dary Natury to jedna z największych firm w Polsce działająca w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności. Nasze produkty powstają na Podlasiu, które jest jednym z najczystszych regionów Polski. Oferujemy klientom bogaty wybór najwyższej jakości produktów ekologicznych, wykonanych z naturalnych, nieprzetworzonych składników i produkowanych ręcznie.

Dary Natury Polska / Poland ul. Koryciny 73 17-315 Grodzisk T: +48 856 569 021 F: +48 856 568 364 biuro@darynatury.pl www.darynatury.pl

91

WYSTAWCY | EXHIBITORS

„Darida”, Private interprise Białoruś / Republic of Belarus 1a, Lineynaya str. Zhdanovitchi 223028 Minsk reg. T: +37 5175001616 F: +37 5175095674 ved@darida.by www.darida.by

“Darida” jest czołową firmą z 25-letniej historią w Republice Białoruś. Firma produkuje mineralną i naturalną pitną wodę oraz różne napoje. To jest pierwsza białoruska woda certyfikowana do sprzedaży na rynkach krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj produkty “Daridy” są szeroko znane na rynku krajowym i za jego granicą: na Litwie, Łotwie, w Estonii, Rosji, Maroku, Hiszpanii i innych krajach.


DEL TUFO BRUNOstoisko/stand nr K5

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Wine producer from Piedmont

WYSTAWCY | EXHIBITORS

DEL TUFO BRUNO Włochy / Italy Borgata gombe, 33 12063 Dogliani T: +39 017370692 F: +39 017370692 deltufo@deltufo.it www.deltufo.it

Denver Food

stoisko/stand nr G18

Żywność organiczna i ekologiczna, marka własna, produkty spożywcze, produkty premium Organic and healthy foods, private label, grocery, delicatessen

Denver Food Polska / Poland ul. Pogodna 11 84-240 Reda T: +48 537 006 757 biuro@denverfood.pl www.denverfood.pl

92

Firma Denver Food to polski producent i dystrybutor żywności bezglutenowej, ekologicznej. Wyróżniamy się tym, że w naszych produktach brak dodatkowych alergenów jak orzechy, sezam czy soja. Specjalizujemy się w produkcji wegańskich, bezglutenowych pasztetów na bazie pestek z dyni. Zapewniamy sprawną logistykę na terenie kraju własnym transportem. Pracujemy na nowoczesnej platformie internetowej. Denver Food is a Polish manufacturer and distributor of gluten-free foods, organic. We highlight the fact that our products have no additional allergens like nuts, sesame and soy. We specialize in the production of vegan, gluten-free pies based on pumpkin seeds. We provide efficient logistics in the country by own transport. We work on a modern web platform.


DFS FOOD LTD.stoisko/stand nr J6

Mrożonki i dania gotowe, owoce i warzywa Frozen and convenience foods, fruits and vegetables

DFS FOOD LTD. Turcja / Türkiye 1.TURGUTLU OSB 2006 CAD. NO:1 45400 TURGUTLU MANISA T: +90 5323219912 hamiozer@dfsfood.com www.dfsfood.com

diet food 

stoisko/stand nr H15

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, przekąski i chipsy, tłuszcze, oleje i sosy Organic and healthy foods, grocery, snack foods and crisps, fats, oils and sauces Jesteśmy młodym, dynamicznym brandem skoncentrowanym na szerzeniu zdrowych nawyków żywieniowych – w naszej ofercie znajdziecie przede wszystkim produkty bio certyfikowane: superfoody ( w tym specjalne blendy firmowe) makarony, oleje i masła (ghee i orzechowe), przekąski, słodziki, proteiny, produkty z kokosa. diet food Polska / Poland ul. Rogatka 7a 62-860 Opatowek T: +48 627 670 475 lusitana@lusitana.pt biuro@diet-food.pl www.diet-food.pl

We are a young, dynamic brand focused on spreading the healthy eating habits - our offer includes mainly the products of bio certified: superfoody (including special blends) pasta, oils and butter (ghee and peanut), snacks, sweeteners, proteins, products from coconuts.

93

WYSTAWCY | EXHIBITORS

DFS is focused on supplying top quality Sun Dried & Semi Dried IQF Frozen Tomatoes to our partners by following the way of like from Farm to the Fork with High Care production principles.


Duas Rodas / tropextrakt

stoisko/stand nr C5

Dodatki do żywności, technologia żywności, napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze Food ingredients, food technology, non-alcoholic beverages, grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Duas Rodas / tropextrakt Brazylia / Brazil Rua Rodolfo Hufenssler 755 89251-901 Jaragua do Sul T: +55 47 3372 9014 eloize.krause@duasrodas.com www.duasrodas.com

Dzięki 7 zakładom produkcyjnym i 7 ośrodkom badawczo-aplikacyjnym na terenie Ameryki Południowej, Duas Rodas obsługuje ponad 10.000 klientów, oferując szeroką gamę naturalnych składników żywnościowych do produkcji lodów, napojów, przypraw, przekąsek oraz dodatki do żywności i suszone owoce. Duas Rodas pochodzi z Brazylii natomiast na targach prezentuje się wraz z europejskim partnerem tropextrakt. With 7 production plants and 7 research and application centres in all of South America, Duas Rodas is serving more than 10,000 customers, offering an extensive range of natural food ingredients, such as ice cream products, food service, condiments, additives and fruit dehydrates. Duas Rodas is based in Brasil and presents itself here at the fair together with its European partner tropextrakt.

EkoHerba Kawa i herbata, dodatki do żywności Tea and coffee, food ingredients

EkoHerba Polska / Poland ul. Górna 19 17-200 Hajnówka T: +48 693 950 236 F: +48 693 950 236 karol.sidoruk@ekoherba.pl www.ekoherba.pl

94

stoisko/stand nr I5


Elfrodostoisko/stand nr H17

Marka własna, żywność organiczna i ekologiczna, dodatki do żywności Private Label, organic and healthy foods, food ingredients

Elfrodo Polska / Poland ul. Wołczyńska 62-064 Plewiska T: +48 697 222 114 a.peziak@elfrodo.pl www.elfrodo.pl

European Drinks S.A.

As manufacturer, following the latest trends we propose innovative superfoods line with modern design. We are also exlclusive distributor of Suga Vida – revolutionary and healthy sugar with vitamins for diabetics, vegan and vegetarian. Our offer is addressed for retailers, wholesalers and healthy food stores.stoisko/stand nr F4

Napoje bezalkoholowe, marka własna Non-alcoholic beverages, private label European Drinks, founded in 1993 in the western part of Romania, is now one of the biggest consumer goods production companies in Eastern Europe, international attested with ISO 9001:2008 and HACCP: ISO 22000:2005 by TUV CERT Germany. We offer a great variety of quality products, such as: natural mineral water, carbonated soft drink, still drinks, fruit juices & nectars. European Drinks S.A. Rumunia / Romania 14-16 Libertatii Str. 410042 Oradea T: +40 259 402 438 F: +40 259 402 437 export@europeandrinks.ro www.europeandrinks.ro

95

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Jako producent, podążając za najnowszymi trendami proponujemy innowacyjną linię superfoods o najwyższej jakości i nowoczesnym designie. Jesteśmy także wyłącznym dystrybutorem rewolucyjnego cukru z witaminami – SugaVida, dla diabetyków, wegan i wegetarian. Oferta skierowana dla sieci handlowych, hurtowni oraz sklepów z żywnością pro – zdrowotną.


Expoteas Ceylon (Pvt) Ltd

stoisko/stand nr B12

Kawa i herbata Tea and coffee Expoteas Ceylon (Pvt) Ltd is a leading exporter of a variety of Ceylon’s greatest and natural beverage in the form of tea bags, packets and in bulk quantities. In addition, we market an assortment of value added specialty teas packed in very attractive printed aluminum canisters. The company established in 1989 and has grown rapidly to be ranked among the top exporters in the country.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Expoteas Ceylon (Pvt) Ltd Sri Lanka / Sri Lanka 245/50, Avissawella Road 10600 Wellampitiya T: +94 114409700 F: +94 112572179 info@expoteas.com www.expoteas.com

WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ stoisko/stand nr I10 Żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa, marka własna, dodatki do żywności Organic and healthy foods, fruits and vegetables, private label, food ingredients

WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ Polska / Poland ul. Kokanin 86 62-817 Żelazków T: +48 62 760 22 22 F: +48 62 769 58 10 biuro@elena.pl www.elena.pl

96

Firma “ELENA” jest głównym wytwórcą produktów liofilizowanych w Polsce. Jest to firma rodzinna z siedziba w Kokaninie. Zajmujemy się sublimacją mięsa, owoców i warzyw. Obecnie nasza oferta obejmuje szeroką gamę wysokiej jakości produktów liofilizowanych. Po zakończeniu sublimacji, produkt zachowuje swoje naturalne właściwości, takie jak zawartość witamin, zapach, barwa i wartość odżywcza. The company ”ELENA” is the main producer of lyophilized products in Poland. For the last few years, we have been dealing with meat, vegetable and fruit sublimation. At the moment, our offer includes a wide variety of high quality freeze dried products. After being sublimated, a freeze-dried product maintains its natural properties, such as vitamin content, smell, color and nutritional value.


FALKEN TRADE

stoisko/stand nr C8

Dodatki do żywności, inne Food ingredients, other

Falken Trade is an international trading company specializing in Functional Food & Feed Additives, also in Chemicals. After a careful selection of the world’s leading manufacturers, we supply the European market with a variety of high-quality raw materials. We operate in accordance with: ISO 9001:2008, HACCP, IFS BROKER and FAMI-QS.

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

stoisko/stand nr H13

Żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa, marka własna, produkty spożywcze Organic and healthy foods, fruits and vegetables, private label, grocery

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Boria 8 27-440 Ćmielów T: +48 601 411 075 F: +48 943 556 146 poczta@farmaswietokrzyska.pl www.farmaswietokrzyska.pl

Farma Świętokrzyska powstała w 2002 r. Miejsce to z pasją i przekonaniem tworzą Łukasz Gębka wraz z żoną Olgą. W 2015 r. powstała Przetwórnia Ekologiczna, w której produkowane są najwyższej jakości przetwory. Komponentami tych produktów są dokładnie wyselekcjonowane warzywa w myśl zasady „nigdy nie oferujemy naszym klientom tego, czym sami nie jesteśmy zachwyceni i z czego jesteśmy dumni”. St. Cross Organic Farm was established in 2002. Łukasz Gębka and his wife Olga are creating Farm with great passion. In 2015 Organic Processing Plant was founded in which we are producing the highest quality preserves. Components of these products are from carefully selected vegetables in accordance with the principle of „never offer our customers what we are not delighted, and we are proud of”.

97

WYSTAWCY | EXHIBITORS

FALKEN TRADE Polska / Poland ul. Piłsudskiego 76/1 10-450 Olsztyn T: +48 89 514 0 322 marketing@falken-trade.com www.falken-trade.com/pl

Falken Trade jest międzynarodową, dynamiczną firmą handlową, która po starannej selekcji światowych producentów, zaopatruje europejski przemysł spożywczy, paszowy oraz chemiczny w wysokiej jakości surowce. Oferta obejmuje produkty należące do podstawowych grup dodatków funkcjonalnych. Falken Trade działa zgodnie z: ISO 9001:2008, HACCP, IFS BROKER and FAMI-QS.


FATTORIA DI SAN QUINTINO SNCstoisko/stand nr B37

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

FATTORIA DI SAN QUINTINO SNC Włochy / Italy Via San Quintino 3 56027 San Miniato – Pisa T: +39 0571 408005 F: IDEM info@fattoriasanquintino.it www.fattoriasanquintino.it

98

Fattoria San Quintino jest położony 35 km od Florencji na słynnych białych trufli, wzgórzach San Miniato. Założone w 1967 roku, rodzinne gospodarstwo, rozciąga się na 200 hectarach, z których 20 to winnice. Przesadzanie winorośli ma obecnie udział w 80% całkowitej powierzchni oraz nasza bieżąca produkcja jest w tradycyjnym stylu Chianti – wino dostępne zarówno w butelkach jak i w baryłkach. Fattoria San Quintino is located 35 from Florence on the famous white truffle hills of San Miniato. Fonded in 1967, our family farm extends for 200 hectares, of which 20 are of Vineyards. The replanting of the vineyards has currently involved 80% of the total area and our current production ranges from the traditional style Chianti – available both in bottles and staw bottles, two barrel aged.


FMV SRLstoisko/stand nr B30

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods

FOLWARK WĄSOWOstoisko/stand nr H13

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze, owoce i warzywa Organic and healthy foods, delicatessen, grocery, fruits and vegetables Folwark Wąsowo, założony blisko 150 lat temu, to unikatowe na skalę europejską miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością i miłością do ziemi, a wszystko to w duchu slow food. Obecnie jest rodzinnym gospodarstwem ekologicznym z pięknymi, zabytkowymi budynkami oraz małą przetwórnią owocowo-warzywną produkująca szeroką gamę produktów w oparciu o własne eko warzywa, jak buraki i ogórki. FOLWARK WĄSOWO Polska / Poland ul. Poznańska 2 Wąsowo Kuślin 64-316 Poznań T: +48 789 221 896 eko@folwarkwasowo.pl www.folwarkwasowo.pl

FORTERAFolwark Wasowo, founded nearly 150 years ago is a unique place, where history and tradition meets with modernity. Here you can find people who care about natural food and cultivation, just as much as they care about historical surroundings and architecture which is considered rare in Europe. People who believe in slow food and slow life.

stoisko/stand nr D11

99

WYSTAWCY | EXHIBITORS

FMV SRL Włochy / Italy Via C. Masetti 8-10 40069 Zola Predosa (Bologna) T: +39 051 3517011 F: +39 051 3517101 araciti@felsineo.com

Mopur is an all natural patent-covered product range with Vegan and Organic certification. The entire product range is obtained from the natural fermentation of sourdough, combined with cereals and legumes. All products are extremely tasty and nutritious, while offering a high protein content. Moreover, they are all cholesterol-free and extremely easy to digest.


Frigo Logistics

stoisko/stand nr I23

Logistyka i magazynowanie, transport i spedycja (drogowa, morska, lotnicza, kolejowa) Logistics and warehousing, transport and freight forwarding services (road, maritime, air, rail)

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Frigo Logistics Polska / Poland ul. Fabryczna 4 88-400 Żnin T: +48 52 303 36 00 F: +48 52 303 47 02 info@frigologistics.pl www.frigologistics.pl

Frigo Logistics spółka z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się logistyką i dystrybucją żywności mrożonej. Firmę pozycjonuje się, jako krajowego lidera w logistyce, transporcie i dystrybucji tych produktów. Jest częścią Nichirei Holding Holland B.V., które z kolei jest częścią japońskiego koncernu Nichirei z siedzibą w Tokio, będącego jednym z czołowych operatorów w zakresie logistyki produktów głęboko mrożonych na świecie. Frigo Logistics posiada magazyny wysokiego składowania w temperaturze -22°C w Żninie i Radomsku oraz punkt przeładunkowy w okolicy Warszawy. Spółka jest liderem w krajowym przewozie żywności w temperaturze -18°C i niższej. Frigo Logistics Sp. z o.o. [Ltd.] is a modern temperature-controlled logistics company for frozen products. The company is a leading logistics and transport operator of frozen foods in Poland. It possesses high-storage coldstores in the temperature -22°C in Znin and Radomsko. The company was established in 2001. Three years later it was taken over by Nichirei Holding Holland B.V. with the headquarters in Rotterdam which is a part of Japanese Nichirei Corporation with the seat in Tokyo. Nichirei Corporation is a top company in Japan that specializes in temperature-controlled logistics of foods. Moreover, the organization is among the best companies in the temperature-controlled business in the world.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS stoisko/stand nr C21 Inne Other

Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS Polska / Poland ul. Krakowska 100a 38-200 Jasło T: +48 502 146 485 fundacja@galicjavitis.pl www.akademiawina.org www.galicjavitis.pl

100

Celem Fundacji jest odrodzenie, zachowanie i rozwijanie polskich i europejskich tradycji winiarskich oraz dziedzictwa kulturowego związanego z winiarstwem i uprawą winorośli, prowadzenie działalności oświatowej dotyczącej konsumpcji wina, prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej uprawy winorośli, produkcji wina, marketingu winiarskiego i sprzedaży wina.


ZPC FLISANstoisko/stand nr G15

Produkty spożywcze Grocery FLISAN Snack Manufacturer. Naturalne żródło energi i witalności. Wafle wypiekane wyłącznie z 100% naturalnych składników, bez dodatku cukru, konserwantów i sztucznych barwników.

ZPC FLISAN Polska / Poland ul. Kuranów 12a 96-325 Radziejowice T: +48 601 064 599 F: +48 46 857 20 57 flisan@flisan.pl www.flisan.pl

Gammagrafik Ltdstoisko/stand nr D11

Inne Other Nasze przedsiębiorstwo opracowuje i produkuje hologramy, karty plastykowe, etykiety ochronne, oraz opracowuje i wdraża automatyzowane systemy ewidencji i kontroli, do obrotu (stosowania), znakowanych dokumentów i towarów.

Gammagrafik Ltd Ukraina / Ukraine 3, Pivnichno-Syrecka street 04136 Kiev T: +38 044 5926351 F: +38 044 5926351 gammagrafik@gmail.com www.gammagrafik.com

Our company develops and manufactures holographic images, plastic cards, security labels as well as develops and introduces automated management and control systems for monitoring the circulation (use) of labeled documents and goods.

101

WYSTAWCY | EXHIBITORS

FLISAN Snack Manufacturer. Our wafers are baked in100% exclusively from natural ingredients, without added sugar, preservatives, enhancers and artificial colorants.


GAY-ODIN Fabbrica Cioccolato

stoisko/stand nr A13

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

GAY-ODIN Fabbrica Cioccolato WĹ‚ochy / Italy Via Vetriera, 12 80100 Napoli T: +39 800 200 030 shop@gayodin.it www.gay-odin.it

Ge.Ne. Group

stoisko/stand nr A16

Ryby i owoce morza Fish and seafood Ge.Ne. Group operates, since 1985, in the seafood industry and it ensures Italian GDO and Ho.Re.Ca with quality products and a comprehensive service. Its division in Africa (Ge.Ne. Africa) with brenches in Senegal and Mauritania allows the group not only to have an important supply source, but also to approach the foreign markets as a producer with a relevant import/export know-how. Ge.Ne. Group WĹ‚ochy / Italy Via delle Industrie 11-13-15 24048 Treviolo T: +39 035693033 F: +39 035201208 giacomo.brivio@gene-mercatopesca.it www.gruppogene.com

102


General Beverage Co., Ltd.

stoisko/stand nr E11

Napoje bezalkoholowe Non-alcoholic beverages

General Beverage Co., Ltd. Tajlandia / Thailand 99/2 Moo 6, Taladjinda 73110 Sampran Nakornpathom T: +662 683 2171 F: +662 683 2175 mayura.p@generalbeverage. co.th www.iffamily.com

GERARDO DI NOLA MACCHERONI NAPOLETANI SRL stoisko/stand nr C33 Inne Other The pasta factory Gerardo di Nola was born in 1870 in Gragnano. The pasta was always a company of great quality, prestige and attention to all the national and international changes of the food industry. The packaging, strictly manual; this allows us to follow perfectly every stage of production. Our products are distributed all over the world, used by international Michelin chefs. GERARDO DI NOLA MACCHERONI NAPOLETANI SRL WĹ‚ochy / Italy Via Roma 25 80054 Gragnano T: +39 348 816 8170 info@gerardodinola.it www.gerardodinola.it

103

WYSTAWCY | EXHIBITORS

General Beverage Co., Ltd. has been established in 2011 with the aim to provide high-end product with high safety production standard for all consumers over the world. The benefits and taste of the product are what we highly concern. It becomes our goals to create the innovative drinks that can benefit consumers’ health at the same time.


Giolli sp. z o.o.

stoisko/stand nr D3b

Kawa i herbata, napoje bezalkoholowe Tea and coffee, non-alcoholic beverages Giolli sp. z o.o. – przedstawiciel na Polskę, włoskiej palarni kawy DIMEN SUD s.r.l. z Neapolu. W ofercie wysokiej jakości kawa w ziarnach, mielona oraz kapsułki i saszetki do ekspresów ciśnieniowych. Możliwość produkcji private label.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Giolli sp. z o.o. Polska / Poland ul. 11 Listopada 67 62-030 Luboń T: +48 61 8131 947 F: +48 61 8102 499 info@giolli.pl www.giolli.pl

Giolli sp. z o.o. – representative in Poland of Italian coffee producer DIMEN SUD s.r.l. from Naples. We offer high quality coffee beans, ground coffee, capsules and pads for coffee machines. Possible collaboration for the production with private label.

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA 

stoisko/stand nr I19

Marka własna, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna Private Label, grocery, organic and healthy foods

GJ-GACJANA CHAŁWA LNIANA Polska / Poland ul. Prusicka 51 55-100 Trzebnica T: +48 695 973 811 biuro@gacjana.pl www.gacjana.pl

104

Naszym celem i ambicją jest dostarczenie Państwu najwyższej jakości produktów, głównie na bazie lnu, które będą powodem Państwa największego zadowolenia zarówno z walorów zdrowotnych, jak i smakowych. Z szacunku dla naszych klientów, odbiorców i nas samych dbamy o to, aby nasze produkty były najwyższej jakości. Najważniejszym surowcem jest siemię lniane.


Global Invest Sp. z o.o.stoisko/stand nr I4

Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, produkty premium Non-alcoholic beverages, grocery, delicatessen

GRANOGlobal Invest Sp. z o.o. is a member of T.B. Fruit Group, which is the undisputed leader of Ukrainian market and one of the largest fruit, berries and vegetables processing companies in Europe. Under its Galicia, Global Invest Sp. z o.o. sells natural directly pressed NFC juices produced exclusively from high-quality raw materials farmed and ripened in ecologically clean regions of Ukraine.

stoisko/stand nr H7

Produkty premium, produkty spożywcze, marka własna, mrożonki i dania gotowe Delicatessen, grocery, private label, frozen and convenience foods

GRANO Polska / Poland ul. Niedźwiady 59a 62-800 Kalisz T: +48 627 642 921 biuro@grano.pl www.grano.pl

GRANO – to polski producent żywności bezglutenowej, ekologicznej i konwencjonalnej. W swojej bogatej ofercie posiada produkty takie jak: mąki, kasze, płatki, błonniki i białka oraz bezglutenową pizzę i bezglutenowe paluszki rybne. Jesteśmy młodą, dynamiczną i prężnie rozwijającą się firmą w branży spożywczej. GRANO - is a Polish manufacturer of gluten-free food, organic and conventional. In its rich offer includes products such as flour, groats, flakes, fibers, vegan protein and gluten-free pizza and gluten-free fish fingers. We are a young, dynamic and rapidly growing company in the food industry.

105

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Global Invest Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Sandomierska 109 27-620 Dwikozy T: +48 691 442 872 F: +48 15 687 46 00 m.przylucki@tbfruit.com www.galicia.com.ua

Global Invest Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapitałowej T.B. Fruit, która jest niepodważalnym liderem na ukraińskim rynku i jednym z największych przetwórców owoców i warzyw w Europie. Pod marką handlową Galicia produkowane są naturalne soki NFC, metodą bezpośredniego tłoczenia wykorzystując wyłącznie wysokiej jakości surowce, rosnące i dojrzewające w ekologicznie czystych regionach Ukrainy.


GREECE COMPANY

stoisko/stand nr G14

Tłuszcze, oleje i sosy, produkty spożywcze Fats, oils and sauces, grocery

GREECE COMPANY Polska / Poland ul. Koźmice Małe 72 32-020 Wieliczka T: +48 516 024 166 kontakt@greececompany.pl www.greececompany.pl

Moc naszej oliwy pochodzi z dojrzewających w greckim słońcu oliwek korneiki, troskliwie doglądanych na południu Peloponezu. Tam, w okolicach Koroni, owoce są własnoręcznie zbierane, tłoczone na zimno oraz butelkowane tego samego dnia! Zgodnie z tradycją rodzinnej wytwórni, oliwa nie jest poddawana procesom filtracji. Cząstki oliwek na dnie butelki sprawiają, że Oliwa ZE WSI to kwintesencja grecji.

Łączymy z sukcesem na rynku Horeca

_____________________________

Artykuły sponsorowane

Jedna z najskutecznych form reklamowych w portalu Gastrona.pl. Artykuł publikowany jest przez miesiąc na Stronie Głównej oraz wysyłany do ok. 10.000 Użytkowników – prenumeratorów Newslettera. Każdy artykuł jest bezpłatnie pozycjonowany w www.Google.pl.

Skuteczny e-mailing Dedykowany e-mailing z Ofertą dotrze do skrzynek wybranych pracowników w branży HoReCa. Możemy rozesłać Państwa Ofertę bezpośrednio do określonej grupy zawodowej, np. do szefów kuchni, menedżerów restauracji, dyrektorów hoteli. Wysyłka może być dedykowana terytorialnie albo do określonej wielkości obiektów. Posiadamy największą w Polsce bazę e-maili do osób decyzjnych.

Reklama banerowa Gastrona.pl, jako najstarszy i największy portal gastronomiczny, gwarantuje najskuteczniejsze dotarcie z reklamą wizualną w branży. Oglądalność portalu to średnio 340.000 wejść miesięcznie. Gastrona.pl znana jest wśród 64% szefów kuchni, a 99% z nich deklaruje, że regularnie korzysta z portalu.

Prezentacje w Katalogu Firm i Produktów Pełna Prezentacja Wizerunkowa Firmy oraz Prezentacje Produktów. Prezentacja zawiera: nazwę firmy, dane teleadresowe, link do strony www, adres e-maili, logo (1 zdjęcie/produkt), dowolnie wybrane słowa kluczowe w treści opisu do pozycjonowania w katalogu oraz wyszukiwanie produktu według nazwy branży. ________________________________________________________________________________________________

Gastrona.pl / www.gastrona.pl / biuro@gastrona.pl


GUSTO TOSCANO 

stoisko/stand nr D28

Inne Other

GUSTO TOSCANO Włochy / Italy Localita Podernovi 170 53024 Montalcino T: +39 0577849553 F: +39 0577846279 info@gustotoscano.it www.norcineriadeibarbi.it

Hanoju Polska Sp. z o.o.stoisko/stand nr H18

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy Organic and healthy foods, delicatessen, grocery, fats, oils and sauces

Hanoju Polska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Warszawska 133 32-087 Bibice T: +48 12 413 86 81 info@hanoju.pl www.hanoju.pl

Hanoju Polska to producent wysokiej jakości żywności ekologicznej i suplementów diety. Nasze surowce pozyskujemy od sprawdzonych dostawców dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom ofertę o doskonałym stosunku jakości do ceny. Świadczymy kompleksowe usługi produkcyjne (rozlewanie oleju, produkcja tabletek i kapsułek, mieszanki, pakowanie produktów sypkich), w tym również w zakresie marek własnych. Hanoju Polska is a producer of top quality organic food and food supplements. We buy our raw materials from fully verified and reliable sources, always maintaining perfect value for money ratio. Our production capacity is wide and complex and includes: oil filling, production of tablets and capsules, mixtures and packing. Our production services include own brands of our Clients.

107

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Storica norcineria nel cuore della Toscana, da sempre dedita alla produzione di salumi di altissima qualità. Tradizione e innovazione sono i principi ai quali ci ispiriamo quotidianamente per garantire ai nostri clienti uno standard qualitativo sempre più alto. Mangia toscano!


Harika Sp. z o.o. 

stoisko/stand nr G11

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, owoce i warzywa, produkty mleczne i jaja Organic and healthy foods, grocery, fruits and vegetables, dairy products and eggs

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Harika Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Trakt Lubelski 135 04-790 Warszawa T: +48 22 299 0 293 info@harika.pl www.harika.pl

Specjalizujemy się w dystrybucji szerokiej gamy wysokiej jakości produktów z Turcji, które znajdują zastosowanie w handlu detalicznym, hurtowym, przemyśle cukierniczym, piekarniczym, wytwórniach lodów. Jesteśmy wyłącznym importerem na Polskę produktów wiodących producentów żywności z Turcji m.in. Umurlu Food, AS Kuryemiş, Marmarabirlik, Amphora, Pinar, Taris, Suvla (produkty bio i koszerne). We specialize in distribution of a wide range of high quality products from Turkey, which are used in retail, wholesale, confectionary, bakery, ice cream production. We are exclusive importer of leading food producers from Turkey like Umurlu Food, AS Kuryemiş, Marmarabirlik, Amphora, Pinar, Taris, Suvla (bio/kosher certificates).

Healthy Food Park Sp. z o.o. 

stoisko/stand nr B6

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty premium, produkty spożywcze Confectionery and bakery, delicatessen, grocery

Healthy Food Park Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa T: +48 515 250 439 richard.parczewski@healthyfoodpark.pl www.healthyfoodpark.pl

108

Stawiamy na naturalność naszych produktów, gdyż wierzymy, że najwyższa jakość pochodzi bezpośrednio od matki natury. Tworząc receptury korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych partnerów działających na rynkach amerykańskich. Dajemy Państwu gwarancję, że produkty dostarczane przez Healthy Food Park, są produkowane ze składników najwyższej jakości i są 100% naturalne.


Heuschen & Schrouff OFT

stoisko/stand nr D5

Ryby i owoce morza, produkty spożywcze, owoce i warzywa, żywność puszkowana Fish and seafood, grocery, fruits and vegetables, canned food

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k.

stoisko/stand nr C10

Dodatki do żywności, technologia żywności, inne Food ingredients, food technology, other

Hortimex Plus Sp. z o.o. sp. k. Polska / Poland ul. Spółdzielców 8 62-510 Konin T: +48 63 245 48 00 hortimex@hortimex.pl www.hortimex.pl

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo rodzinne będące platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a polskimi producentami żywności. Hortimex od 30 lat oferuje producentom żywności w Polsce profesjonalne doradztwo technologiczne z zakresu tworzenia nowych produktów spożywczych i wyborze najlepszych składników, oraz rozwiązań. Hortimex – family owned company being a cooperation platform between global manufacturers of specialty food ingredients and Polish food producers. For 30 years Hortimex offers professional advisory in new food products creation, helping to choose the best ingredients and right solutions. For producers of ingredients Hortimex is the best way to reach Polish market.

109

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Heuschen & Schrouff OFT Holandia / The Netherlands Sperwerweg 1 6374 AG Landgraaf T: +31455338200 F: +31455338282 sales@heuschenschrouff.com www.heuschenschrouff.com

Heuschen & Schrouff Foods Group is the leading supplier of Asian supermarkets in Western Europe, and has introduced authentic Asian food to mainstream Retail and Foodservice. What makes us unique are over 60 authentic Asian and Arab A-Brands from i.a. Thailand, Singapore, Malaysia, the Philippines, China, Vietnam, Korea and Marocco who have given us the exclusive distribution rights for the EU.


IBT International Brands Trading

stoisko/stand nr A5

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty premium, produkty spożywcze, przekąski i chipsy Confectionery and bakery, delicatessen, grocery, snack foods and crisps

IBT International Brands Trading Polska / Poland ul. Bagno 2D 00-112 Warszawa T: +48 606 200 156 info@ib-trading.pl www.ib-trading.pl

Firma IBT International Brands Trading jest dystrybutorem najlepszych, światowych marek. Specjalizuje się głównie w sprzedaży słodyczy z rynków zagranicznych niedostępnych dla polskich odbiorców w powszechnej sprzedaży. Gwarantujemy zróżnicowaną, nietypową ofertę produktową, krótki czas dostaw, profesjonalną obsługę oraz komfortowe warunki współpracy! IBT International Brands Trading is a food wholesaler and distributor of global brands. We specialize in sweets and snacks from the US and Asia to the European market. IBT offices and warehouses are located in Poland and Germany. We can offer a wide range of original, new products, competitive prices, quick deliveries and a short supply chain. We provide the best service for our clients!

IBT International Brands Trading is a food wholesaler and official distributor of global brands. We specialize in the sale of sweets and snacks from the US and Asia to the European market. IBT offices and warehouses are located in Poland and Germany.

You will find us: Hall 1, A5

IBT International Brands Trading Sp. z o.o. ul. Bagno 2D 00-112 Warszawa tel: +48 22 2086206 info@ib-trading.pl www.ib-trading.pl


I.C.B. Italian Craft Brewery

stoisko/stand nr D26

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

I.C.B. Italian Craft Brewery Włochy / Italy Via Torri 365 48123 Ravenna T: +39 0544 532303 F: +39 0544 1885818 info@craft-brewery.it www.craft-brewery.it

IGS SCHREINER POLSKA Sp. z o.o.

stoisko/stand nr G23

Logistyka w temperaturze kontrolowanej, inne Cold chain logistics, other

IGS SCHREINER POLSKA Sp. z o.o. Polska / Poland Al. Katowicka 66 05-830 Nadarzyn T: +48 22 701 70 00 F: +48 22 701 70 01 info@igs.com.pl www.igs.com.pl

IGS SCHREINER POLSKA posiada blisko 20-letnie doświadczenie w międzynarodowej logistyce ładunków skonteneryzowanych i drobnicowych (również w temperaturze kontrolowanej). Naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę procesu importu i eksportu w takich obszarach jak: • spedycja morska i lotnicza • spedycja drogowa i kolejowa • logistyka magazynowa • obsługa celna Zapraszamy do współpracy! IGS SCHREINER POLSKA has nearly 20 years of experience in international logistics of containerized and loose cargo (also including controlled temperature). We support our clients with import and export operations in scope of: • seafreight and airfreight • road and rail transportation • warehouse logistics • customs services We look forward for your cooperation!

111

WYSTAWCY | EXHIBITORS

In Ravenna, in the heart of Romagna, borns the I.C.B. Italian Craft Brewery. Water, barley malt, yeast, hops and a touch of madness make up the recipe of our beer: DELìRA. A simple beer, fruit of the passion that accompany every day our choices. We currently produce a style of amber and blonde lager beer, made with cutting-edge equipment and innovative systems, putting our Italian quality first.


ILGEZEEM

stoisko/stand nr E25

Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages Heritage, traditions and modern technologies. Founded in 1863 in Riga, Latvia. Our brewery produce alcoholic and not alcoholic malt drinks. We are focused on an active export development.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ILGEZEEM Łotwa / Latvia Daugavgrivas 82 LV-1013 Riga T: +37 167458986 marketing@ilg.lv www.taheiser.eu

Industria Molitoria Denti

stoisko/stand nr D26

Dodatki do żywności, przekąski i chipsy, żywność organiczna i ekologiczna Food ingredients, snack foods and crisps, organic and healthy foods

Industria Molitoria Denti Włochy / Italy Via R.Livatino 3/A Borzano di Albinea 42020 Reggio Emilia T: +39 052 2350085 F: +39 052 2350400 info@molinodenti.it www.molinodenti.it

112

Molino Denti została założona w latach 50. przez Rodzinę Denti z siedzibą w Albinea, Reggio Emilia. Dzisiaj siedziba firmy znajduje się w nowoczesnym zakładzie przetwórczym, nowo wybudowanym, gdzie przy użyciu najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych technologii frezowania produkuje się mąkę najwyższej jakości. Zajmujemy się produkcją mąki do pizzy, świeżych makaronów, pieczywa i ciasta. Molino Denti was Founded in the 50s by the Denti Family and based in Albinea, Reggio Emilia. Today the company is headquartered in a newly built processing plant where they were using the most advanced and modern technologies of milling to produce flour of the highest quality. Flour for pizza, soft wheat flour for biscuit and sweet, soft wheat flour for fresh pasta.


Investment and Development Agency of Latvia  stoisko/stand nr E25 Inne Other The main priorities of the Investment and Development Agency of Latvia are to increase the competitiveness of entrepreneurs and further promote foreign investment into Latvia.

Investment and Development Agency of Latvia Łotwa / Latvia Perses str.2 LV-1442 Riga T: +37 17039400 F: +37 1 7039401 inga.valdmane@liaa.gov.lv www.liaa.gov.lv

ITALCARCIOFI SRL 

stoisko/stand nr C36

Żywność puszkowana, owoce i warzywa, produkty premium, marka własna Canned food, fruits and vegetables, delicatessen, private label

ITALCARCIOFI SRL Włochy / Italy Via degli Ulivi 5 76017 San Ferdinando di Puglia T: +39 0883629894 salemanagement@italcarciofi. com www.italcarciofi.com

ITALCARCIOFI SRL è un’azienda leader nel settore manifatturiero delle conserve alimentari vegetali di alta qualità. Nasce nel 1999 ed è specializzata nella lavorazione, trasformazione, confezionamento e conservazione di prodotti 100% italiani come carciofi, melanzane, zucchine, peperoni. Personale giovane e disponibile per ogni vostra esigenza. ITALCARCIOFI SRL is a leader in manufacturing of high quality vegetable canned food. Was founded in 1999 and specializes in the manufacture, processing, packing and conservation of 100% Italian products as artichokes, eggplant, zucchini, peppers. Young and helpful staff for all your needs.

113

WYSTAWCY | EXHIBITORS

LIAA offers an integrated solution – it supports companies in Latvia trading internationally, as well as overseas businesses seeking partners or locations in Latvia.


ItalyTrade s.r.l. Caffe Ottavo

stoisko/stand nr B19

Kawa i herbata Tea and coffee Caffe Ottavo jest włoską firmą specjalizującą się głównie w produkcji i dystrybucji kawy w kapsułkach kompatybilnych do systemu Nespresso®. Działamy na rynku włoskim i rynkach zagranicznych oferując produkty najwyższej jakości, spełniające wszelkie wymagania.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ItalyTrade s.r.l. Caffe Ottavo Polska / Poland ul. Miroszowice 19R 59-300 Lubin T: +48 502 629 533 ampal@interia.pl sklep@caffegiorno.pl

Caffè Ottavo is an Italian company that was founded in the heart of coffee-loving Italy.Mainly specializing in the production and distribution of Nespresso® compatible coffee capsules.Caffè Ottavo focuses on both domestic and international markets offering a quality product satisfying all needs.

J. A. W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o.

stoisko/stand nr I19

Tłuszcze, oleje i sosy Fats, oils and sauces

J. A. W. Łącz Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. Polska / Poland Świecie nad Osą 93 86-341 Świecie nad Osą T: +48 609 455 574 biuro@oleje-swiecie.pl www.oleje-swiecie.pl

114

Nasza mała rodzinna firma zajmuje się produkcją roślinnych olei z własnych surowców od 25 lat. Mamy pełną kontrolę nad procesem produkcji począwszy od posiania nasion, poprzez tłoczenie, aż po sprzedaż gotowego produktu. Nasze oleje wyróżnia smak, zapach i kolor, a to wszystko dzięki tłoczeniu na zimno i nierafinowaniu. Wszystko co w oleju cenne i naturalne pozostaje w nim nienaruszone. Our small family business engaged in the production of vegetable oils from our own raw materials for 25 years. We have full control over the production process from sowing the seeds, by cold pressing, until the sale of the finished product. Our oil is distinguished by taste, smell and color, and it’s all thanks to the cold pressing and unrefining. Everything valuable in oil remains in it intact.


JAKO sp. z o.o.stoisko/stand nr C15

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

JAKO sp. z o.o. Polska / Poland ul. Kokanin 44 62-817 Żelazków T: +48 62 752 12 00 jako@jako.com.pl www.jako.com.pl

Jim’s group Co., Ltd 

We have introduced a lot of brands of beer that are appreciated by consumers and experts. We can proudly mention a group of beers under the name Złoty Łan and Celtyckie. Our strong beers: MOCNE POLSKIE, JAKO MOCNE, JAWOROWE. BACA, GAZDA and LUZAK are also worthy of special interest. We are a company with an impressive potential. And these are not empty words!

stoisko/stand nr E13

Produkty spożywcze, kawa i herbata, dodatki do żywności, marka własna Grocery, tea and coffee, food ingredients, private label

Jim’s group Co., Ltd Tajlandia / Thailand 3/7 Moo 12, Buengthonglang, 12150 Lumlukka Pathumthani T: +66-25495125 F: +66-25495126 export@jimsgroup.co.th www.jimsgroup.co.th

Jim’s group is manufacturer of instant powdering product and distributor of food ingredient product. Our main product is Seasoning powder, Instant soup powder, Instant coffee mix, Thai tea powder, Tempura flour, Bread crumbs and Instant drink products. For more information please visit our web site www.jimsgroup.co.th For food sanitation standard, we certified GMP, HACCP, ISO22000 and HALAL.

115

WYSTAWCY | EXHIBITORS

JAKO sp. z o.o. – w portfolio naszych piw na szczególną uwagę zasługują marki: ZŁOTY ŁAN (w odmianach: niepasteryzowane, pszeniczne oraz chmielowe), CELTYCKIE (w odmianach: ciemne klasyczne, ciemne miodowe, ciemne wiśniowe oraz cytrynowe), GAZDA (wyróżniający się smakiem dzięki dodatkowi chmielu aromatycznego). Nasze pozostałe marki to: LUZAK, JAKO mocne, MOCNE polskie, JAWOROWE a także HUBERT.


JPLUS

stoisko/stand nr B15

Kawa i herbata, napoje bezalkoholowe Tea and coffee, non-alcoholic beverages

WYSTAWCY | EXHIBITORS

JPLUS Czechy / Czech Republic Sezemicka 2863/8 19300 Prague 9 T: +420 608 322 599 j-plus@j-plus.cz www.j-plus.eu

“Kolumbija Ltd” SIA 

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem unikalnych napojów typu instant: • Canadian HOT APPLE (w 4 smakach) - bez sztucznych aromatów i barwników z witaminą C, • Chatte – chai latte – nowoczesny gorący lub zimny napój, luksusowa mieszanka herbaty, mleka i przypraw, bez kofeiny. Oba napoje są doskonałą alternatywą dla kawy lub herbaty dla branży HoReCa i handlu detalicznego. Przyjdź i spróbuj. We are an exclusive Europian distributor of unique instant drinks: • Canadian HOT APPLE (in 4 flavours), no artificial flavours or colors, with C vitamin. • CHATTE chai latte, new modern delicious hot or cold drink, luxury blend of tea, milk and spices, caffein free. Both drinks are great alternative to coffee and tea for horeca and retail. Different packagings. Come and taste.

stoisko/stand nr E25

Żywność puszkowana, ryby i owoce morza, mrożonki i dania gotowe, żywność organiczna i ekologiczna Canned food, fish and seafood, frozen and convenience foods, organic and healthy foods

„Kolumbija Ltd” SIA Łotwa / Latvia Ronu 6d street LV-3401 Liepaja T: +37 163401698 F: +37 163401698 realizacija@fish-pk.lv www.fish-pk.com

116

We produces wide range of canned fish, from sea, oceanic, lake and river fish with different sauces and dressings – in oil, fried, in lemon and garlic dressings, in brine, in tomato sauce, jelly filling and so on.Farming of high-value fish species – fish breeding complex.We grow: Trout and Sturgeon, African Catfish. Also we offer a wide range products from surimi. You are welcome to taste!


KGH Polska Sp. z o.o.

stoisko/stand nr A10

Napoje bezalkoholowe, produkty premium Non-alcoholic beverages, delicatessen

Company KGH Poland is the exclusive distributor of natural fruit juices in Poland under the brand Grante and juices reconstituted from concentrated juice under the brand Heven. Our products do not contain food colouring, sugars, preservatives or any artificial addives. We have ISO, HACCP certificates.

Komers International

stoisko/stand nr C27

Produkty premium, napoje alkoholowe, marka własna Delicatessen, alcoholic beverages, private label Firma Komers International – producent legendarnego gdańskiego likieru Goldwasser z płatkami 23-karatowego złota, którego początki sięgają XVI wieku. Świat alkoholi nie ma przed nami tajemnic. Poza wyrobami klasy Premium, w tym wysokiej jakości alkoholi sygnowanych marką Ambrosja, oferujemy whisky, rum, gin, koniaki. Świadczymy usługi personalizacji alkoholi oraz marki własnej. Komers International Polska / Poland ul. Boczna 4 83-010 Straszyn T: +48 606 939 529 F: +48 58 682 88 20 daniel.grzybek@komers.com.pl www.komers.pl

The company Komers International – producer of the legendary Gdansk Goldwasser liqueur with flakes of 23-carat gold, which dates back to the sixteenth century. The world of spirits no secrets from us. Apart from premium products, including high-quality spirits signed Ambrosja brand, we offer whiskey, rum, gin, brandies. We provide customization services alcohols and its own brand.

117

WYSTAWCY | EXHIBITORS

KGH Polska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa T: +48 506 372 702 w.gawlowski@kghpolska.pl www.kghpolska.pl www.sokinapojeheven.pl

Podstawą działalności KGH Polska Sp. z o.o. jest import i dystrybucja soków oraz produkcja opakowań tekturowych dla branży owocowo-warzywnej. Jesteśmy wyłącznym importerem i dystrybutorem soków GRANTE & HEVEN w Polsce. Nasze produkty nie zawierają barwników, cukrów, konserwantów ani sztucznych dodatków. Nasze starania są doceniane – posiadamy certyfikaty ISO, HACCP, DOBRY PRODUKT.


KOMODOstoisko/stand nr B21

Napoje bezalkoholowe, produkty premium Non-alcoholic beverages, delicatessen

KOMODO Polska / Poland ul. Słowackiego 14 05-200 Wołomin T: +48 693 345 693 F: +48 22 787 44 62 marcin.krasnodebski@komododystrybucja.pl www.komodo24.pl

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek stoisko/stand nr I19 Produkty mleczne i jaja, marka własna, inne Dairy products and eggs, private label, other

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska Włocławek Polska / Poland ul. Wysoka 15 87-800 Włocławek T: +48 54 236 00 61 F: +48 54 236 11 58 marketing@kesem.com.pl www.kesem.com.pl

Producent wysokiej jakości mleka świeżego, śmietan, serów twarogowych, jogurtów, maślanki, kefiru oraz masła. W ofercie znajdują się produkty dla klientów detalicznych, żywienia zbiorowego, gastronomii i cukiernictwa. Wysoką jakość produktów gwarantują: • wieloletnia tradycja, • nowoczesne technologie, • udział w programach – Poznaj Dobrą Żywność, Polski Producent Żywności, Jakość i Tradycja, Dzied.

119

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Firma Komodo produkuje 24 napoje. W stałej dostępności są napoje energetyczne, izotoniczne, oranżady i napoje witaminowe. Napoje energetyczne na tą chwilę są dostępne w 10 wariantach, co nie wątpliwie wyróżnia markę KOMODO spośród inny producentów napoi energetycznych. To samo można napisać o napojach izotonicznych, których jest w stałej ofercie 8 smaków. Firma Komodo zaprasza do współpracy.


Z.P.C KA-MAJ SP. Z O.O.

stoisko/stand nr B4

Produkty spożywcze Grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Z.P.C KA-MAJ SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Spółdzielcza 4 09-100 Płońsk T: +48 23 662 67 92 F: +48 23 662 67 61 ka-maj@post.pl www.ka-maj.pl

La Gallinara srl

Firma KA-MAJ istnieje od 1994 roku. Oferujemy szeroką gamę asortymentów ciastkarskich: biszkoptowych, kruchych, pierników, markiz i bajaderek. W swojej ofercie posiadamy różne opakowania od 100 g do 3 kg. Jesteśmy elastyczni, często wprowadzamy nowe produkty i zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom klientów. Posiadamy certyfikaty jakości ISO 22000 oraz IFS FOOD. Zapraszamy na stoisko nr. B4. KA-MAJ is a family company working since 1994. We offer a wide range of assortments biscuits, cookies stuffed with chocolate glaze, fruits fillings and other toppings, sandwich-cakes, gingerbreads and jaffa-cakes in packs of 100 g to 3 kg. We have quality certificates HACCP and IFS FOOD. We often introduce new products into production. We invite you to stand no. B4.

stoisko/stand nr C35

Produkty premium, żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy Delicatessen, organic and healthy foods, grocery, fats, oils and sauces

La Gallinara srl Włochy / Italy Via Isole 5 17038 villanova d’ Albenga T: +39 01822171 F: +39 01822171 info@lagallinara.it www.lagallinara.it

120

La Gallinara was established in 1985 and is located close to Alassio,Italy,next to the Mediterranean sea. The company moved to a new production site (2.000 sq.m) in 2008. and has since then had the latest production facilities and equipment at its disposition.We strongly believe in the Italian tradition for high quality food. We produce authentic basil pesto from Genoa PDO.


La Torrente srlstoisko/stand nr C41

Żywność puszkowana, owoce i warzywa, żywność organiczna i ekologiczna Canned food, fruits and vegetables, organic and healthy foods

La Torrente srl Włochy / Italy Via Paludicella, 23 80057 Sant’Antonio Abate T: +39 081 8796236 F: +39 081 8797599 info@latorrente.it www.latorrente.com

La Veronese®stoisko/stand nr D27

Inne Other La Veronese® produces cereal and non-cereal gluten free and allergen-free flour, both raw and pre-cooked. Since 1930. La Veronese® provides the end consumer with a choice of gluten-free products ranging from preparations for pizza, bread and pastries, cereal flour, legumes, quinoa, amaranth and buckwheat, mono/single-portion products, instant flour and rice, organic or non organic.

La Veronese® Włochy / Italy Via Molino 37 37068 Vigasio (Verona) T: +39 045 7363063 F: +39 045 6698266 info@laveronese.com www.laveronese.com

121

WYSTAWCY | EXHIBITORS

La Torrente srl preserves tomatoes from over 30 years. Peeled tomtoes, chopped tomates, cherry tomatoes, puréed tomatoes, but also a big range of a special line which include San Marzano DOP Peeled Tomatoes and ”Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP”. A complete tomato organic line and Ready Pasta Sauces enrich the range. Most of the products are Kosher, Halal certified and Vegan Ok certified.


Laboratorium BIOOIL s.c.stoisko/stand nr H5

Produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Grocery, fats, oils and sauces, organic and healthy foods, delicatessen

Laboratorium BIOOIL s.c. Polska / Poland ul. Dekoracyjna 3 65-155 Zielona Góra T: +48 68 41 11 338 biuro@biooil.com.pl www.biooil.com.pl

Laboratorium BIOOIL – producent najwyższej jakości naturalnych olejów roślinnych oraz produktów sypkich. Na rynku zdrowej żywności działa od 2007 r., proponując w swojej ofercie produkty konwencjonalne i BIO. Laureat godła Dobra Marka (2014) oraz Super Marka (2017). Firma posiada wdrożony i certyfikowany system Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005 oraz certyfikat PL-EKO-06.


L’Anima di grano Pastificio di F. Sorrentino & C SAS stoisko/stand nr B26 Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Organic and healthy foods, delicatessen

Lifeberry

The factory Sorrentino produces a line of pasta of Gragnano PGI- Protected Geographical Indication – and a line of organic pasta and whole organic. Ours is an artisanal production with bronze dies and slow drying at low temperature, this process allows us to obtain a pasta of excellent quality for cooking resistance and flavor.

stoisko/stand nr E5

Produkty premium, produkty spożywcze, żywność dla dzieci, owoce i warzywa Delicatessen, grocery, baby food, fruits and vegetables

Lifeberry Polska / Poland 05-620 Głudna Błędów T: +48 602 600 911 info@lifeberry.pl www.lifeberry.pl

Jesteśmy rodzinną firmą produkującą 100% soki przecierowe LIFEBERRY oraz nowy produkt SMOOTHIE pod marką ONLYFRUITS. Tworzymy je z pasją, dlatego nasze produkty są naturalne i zdrowe, stawiamy na najwyższą jakość. Znajdziecie w nich tylko przetarte owoce, oryginalny, niepowtarzalny smak i aromat. Są to soki bez dodatku cukru i konserwantów. Więcej informacji na stronie www.lifeberry.pl We are a family company which produces 100% puréed juices – LIFEBERRY and new SMOOTHIE – ONLYFRUITS. Our mission is natural, healthy and high quality products. You can find them only puréed fruits without sugar and preservatives. It gives us a true taste and amazing smell. These juices without added sugar or preservatives. More information can be found at www.lifeberry.pl

123

WYSTAWCY | EXHIBITORS

L’Anima di grano Pastificio di F. Sorrentino & C SAS Włochy / Italy Via Don Luigi Russo 30 80054 Gragnano T: +39 081 0641133 F: +39 081 8795350 info@orodigragnano.eu www.pastificiosorrentino.com

Fabryka Sorrentino produkuje linię makaronu z Gragnano IGP chronioną oznaczeniem geograficznym – linię makaronu ekologicznego i organiczną całość. Produkcja, rękodzieła z brązu, powolne suszenie w niskiej temperaturze, proces, który pozwala na uzyskanie doskonałej jakości pasty do gotowania rezystancji, smak i aromat.


Lio fiberstoisko/stand nr J8

Produkty premium, przekąski i chipsy, żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa Delicatessen, snack foods and crisps, organic and healthy foods, fruits and vegetables Lio fiber zajmuje się dystrybucją suplementów na bazie kolagenu i owoców liofilizowanych. W ofercie znajdują się: Goldfish Kiss oraz Goldfish Kiss Limited Edition. Marka dedykuje je kobietom, które pragną utrzymać dobrą formę, poprawić wygląd swojego ciała i zachować młodość. Natomiast owoce liofilizowane – Owocowe Love, doskonale sprawdzą się jako zdrowa przekąska lub dodatek do ulubionego musli.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Lio fiber Polska / Poland ul. Cybernetyki 7c/32 02-677 Warszawa T: +48 662 168 010 kontakt@liofiber.pl www.liofiber.pl

LIVING FOOD Sp. z o.o.

Lio fiber distributes nutritional supplements on the basis of collagen and freeze-dried fruits. The offer includes: Goldfish Kiss and Goldfish Kiss Limited Edition. Brand dedicated to women who want to maintain good form, enhance the appearance of body and keep youth. In contrast, freeze-dried fruits Owocowe Love, perfectly prove themselves as a healthy snack or an addition to your favorite muesli.stoisko/stand nr H13

Produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, napoje bezalkoholowe Grocery, organic and healthy foods, non-alcoholic beverages Living Food Sp. z o.o. to firma o 7-letnim doświadczeniu w produkcji produktów probiotycznych. Produkty marki JOY DAY są gwarancją najwyższej jakości ekologicznych produktów spożywczych, zawierających kompleks żywych i witalnych szczepów bakterii probiotycznych oraz ich liczne prozdrowotne metabolity, w tym: kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy i antyoksydanty. LIVING FOOD Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Świerczewskiego 15 66-320 Trzciel T: +48 531 989 101 biuro@living-food.pl www.joyday.info

124

Living Food Sp. z o.o. is a company with 7 years’ experience in the production of probiotic products. JOY DAY brand products are a guarantee of the highest quality organic products containing a complex of living and the vital strains of probiotic bacteria and their metabolites numerous health benefits, including: organic acids, vitamins, trace elements and antioxidants.


LLC “Trade Company EKONA”stoisko/stand nr D11

Produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy, marka własna Grocery, fats, oils and sauces, private label

London Biscuits Berhadstoisko/stand nr A4

Przekąski i chipsy, marka własna, wyroby cukiernicze i piekarnictwo, inne Snack foods and crisps, private label, confectionery and bakery, other The company produce and manufacturing below product category, (1) Potato Chips/crisp *private label is welcome. (2) Various confectionary and corn snacks. (3) Cakes products - Roll cake, Pie (round) cake, Layer Cake and Chocolate coated cake. (4) Various types of Candies (hard boil, Deposited, soft candies) and wafer biscuits. www.londonbiscuists.com.my www.kinos.com.my www.kheesanfood.com London Biscuits Berhad Malezja / Malaysia No.1 Jalan Istimewa 2 Taman Perindustrian Desa Cemerlang, Ulu Tiram, JOHOR. 81800 T: +6078615288 F: +6078615186 derick.lim@lbbg.com.my www.lbbg.com.my

125

WYSTAWCY | EXHIBITORS

LLC „Trade Company EKONA” Ukraina / Ukraine 126, Lyubarskogo street 49034 Dnipro T: +38 0567324530 F: +38 0567324531 ekona@ekona.com.ua www.ekona.com.ua

Company EKONA for 19 years is the leading manufacturer o f Japanese cusine products, soy sauce, soy products, instant cereals and other grocery in Ukraine. We are dedicated to quality of our products and aspire to meet all customers’ requirements. We have extensive experience in Private Label products for national chain-stores and other companies in Ukraine. Our partners stand out first.


Look Food Sp. z o.o.

stoisko/stand nr I3

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Look Food Sp. z o.o. Polska / Poland Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa T: +48 601 602 616 biuro@look-food.pl www.look-food.pl

Firma Look Food powstała z myślą o stworzeniu szerokiej oferty ekologicznych, prozdrowotnych i naturalnych produktów najwyższej jakości. Celem firmy jest dostarczenie na półki sklepowe produktów jak najmniej przetworzonych, bez dodatku cukru i w bardzo przystępnych cenach dla konsumentów. Firma Look Food posiada certyfikat EKO wydawany przez Ekowagrancję. Look Food is a rapidly growing production and sales company. Shareholders and business associates is an experienced team, having many years of experience in production and trade in the food industry, especially in juices, beverages, oils and organic products. Because we specialize in „healthy food” in our offer we have products for both BIO and sugar free products.

M. Sznajder Kiszone Warzywa

stoisko/stand nr I19

Owoce i warzywa, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Fruits and vegetables, grocery, organic and healthy foods, delicatessen Jesteśmy małym, rodzinnym gospodarstwem z Dolnego Śląska. Naszą specjalnością są kiszone ogórki oraz kiszona kapusta. Tradycję kiszenia zapoczątkował nasz dziadek Stefan Sznajder w latach 50-tych ubiegłego wieku. Nasze pola znajdują się na obszarze Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.

M. Sznajder Kiszone Warzywa Polska / Poland ul. Karnice 17 55-140 Żmigród T: +48 609 630 221 biuro@sznajder.agro.pl www.sznajder.agro.pl

126

Specjalnością naszego gospodarstwa są kiszone ogórki, kapusta, buraczki oraz niepasteryzowane soki z kiszonych warzyw. Od trzech pokoleń kisimy naturalnie, bez chemicznych dodatków i sezonowo, czyli zaraz po zbiorach. Należymy do międzynarodowej sieci Dziedzictwo Kulinarne, jesteśmy członkami Slow Food Dolny Śląsk, a produkty zostały wyróżnione znakiem Dolina Baryczy Poleca.


M/S ITKAN TRADERS

stoisko/stand nr J4

Owoce i warzywa Fruits and vegetables We cultivate the various type of Mushrooms locally and export to other countries globally.

M/S ITKAN TRADERS Bangladesz / Bangladesh 27/28/31 Raine Khaja Center 1100 Islampur Market Dhaka T: +88 0193 653 4144 F: +88 0185 316 1888 msitkantraders@gmail.com

M/S SHAHIN TRADERSstoisko/stand nr J4

Owoce i warzywa Fruits and vegetables Globally we are exporting all type vegetables from our own cultivated land

M/S SHAHIN TRADERS Bangladesz / Bangladesh 5 No Gulbodon Super Market Suite No-5 1211 Moulovi Bazar Dhaka T: +88 0287310160 F: +88 0257342451 tradersshahin@gmail.com

127

WYSTAWCY | EXHIBITORS

.


Madonna del Latte

stoisko/stand nr K4

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Wytwórnia win Madonna Del Latte zlokalizowana na wzgórzach otaczających Orvieto, gdzie nasze winogrona rozkwitają na piaskowatej powulkanicznej ziemi na wysokości 450 metrów. Z czasów antycznych, nowoczesna piwnica fermentacyjna posiada najnowoczśniejsze wyposażenie konieczne do produkcji win, które może rywalizować z wysokimi standardami międzynarodowymi.

Madonna del Latte Włochy / Italy Loc. Sugano 11 05018 Orvieto T: +39 3356490956 leon@madonnadellatte.it www.madonnadellatte.it

WYSTAWCY | EXHIBITORS

MAGAZYN WINO

The winery Madonna del Latte is situated on the hills surrounding Orvieto, where our vines flourish on sandy volcanic soil at an altitude of 450 meters. Our spectacular cellar was dug into the volcanic tuff in ancient times. The modern fermentation cellar houses all the equipment necessary for producing wines that can rival those of the highest standards of international quality.stoisko/stand nr C12

Napoje alkoholowe, produkty premium Alcoholic beverages, delicatessen

MAGAZYN WINO Polska / Poland Al. Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa T: +48 600 209 924 F: +48 600 209 924 redakcja@magazynwino.pl www.magazynwino.pl

128

• niezależny konsumencki dwumiesięcznik o kulturze wina • najlepsi krytycy i dziennikarze winiarscy • oceny win dostępnych na półkach polskich sklepów • PRAKTYKALIA: łączenie wina z jedzeniem, przepisy znanych szefów kuchni, wina na co dzień i na świąteczny stół, gdzie na narty i wino, jakie wino np. na majówkę, inwestycje w wino, budowanie piwnicy z winem, winiarski savoir vivre • 55 000. • top Polish wine periodical • independent group of wine experts • hundreds of wines available in Poland scored in each issue • dossier and news from wine regions all around the glob • thematic supplements, Portugal, France, Hungary • 55.000 readers bimonthly • wine portal www.magazynwino.pl and www.dotrzechdych.pl with 150,000+ readers • wine events organizer • wine books


MAIZNICA FLORA SIA

stoisko/stand nr E25

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, przekąski i chipsy, wyroby cukiernicze i piekarnictwo Organic and healthy foods, grocery, snack foods and crisps, confectionery and bakery

MAIZNICA FLORA SIA Łotwa / Latvia Vecvaltes, Krimuldas pag., Krimuldas novads LV-2144 Ragana T: +37 167970242 F: +37 167818178 annija@maiznica.lv www.maiznica.lv

Malevss, Ltd

Only products of the highest quality: Bakery Flora tries hard to provide the consumers with the best possible quality products. Natural ingredients and no added preservatives. Only high quality, fresh ingredients are used for production. Bread, short bread biscuits, oat flake biscuits, savoury biscuits, gingerbreads, cakes, rusks, cups.

stoisko/stand nr E25

Produkty mleczne i jaja Dairy products and eggs

Malevss, Ltd Łotwa / Latvia Brivibas street 12 LV-5001 Ogre T: +37 165055497 anete@malevs.lv www.sierstelle.lv

The company with trade mark „SierŠtelle” offers soft, fresh cheese made using traditional recipes. We produce valuable products without chemical additives. Our cheese is natural product for the whole family, who appreciate quality, natural taste and Latvian cuisine. The company is interested in finding new markets and distribution channels throughout Europe.

129

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tylko produkty o najwyższej jakości: Piekarnia Flora stara się do zapewnienia konsumentom możliwie najlepszej jakości produktów. Naturalne składniki i konserwanty dodawane. Tylko wysokiej jakości, świeże składniki są wykorzystywane do produkcji. Chleb, krótkie ciastka chleb, ciastka owsiane płatkowe, pikantne herbatniki, pierniki, ciastka, suchary, kubki.


MALLATIstoisko/stand nr D11

Inne, marka własna Other, private label The history of the private company “Mallati” includes more than 15 years. The main activity of the company is the export and import of agricultural products . The products of the trade mark “LIZA” are very popular at the Ukrainian market. The company provides the goods of its own production (walnuts, pumpkin seeds/kernels, sunflower seeds kernels, flax seeds) for export to the foreign markets.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

MALLATI Ukraina / Ukraine Onilovoy Lane 8/10 65011 Odessa T: +38 0482 32 82 59 F: +38 0482 32 82 60 tornado@mallati.com.ua www.mallati.com

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.stoisko/stand nr G26

Logistyka w temperaturze kontrolowanej, inne Cold chain logistics, other MAN Truck & Bus Polska to oficjalny przedstawiciel MAN Truck & Bus AG, wiodącego europejskiego producenta pojazdów użytkowych i rozwiązań transportowych. Oferujemy pojazdy dostawcze i ciężarowe oraz autobusy marki MAN i Neoplan, a także obsługę posprzedażną, oryginalne części zamienne, i pełen wachlarz usług flotowych. Sieć serwisowa to 7 własnych i 24 serwisy partnerskie na terenie całego kraju. MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Polska / Poland Al. Katowicka 9 05-830 Wolica Nadarzyn T: +48 22 738 69 00 Kontakt.Polska@man.eu www.mantruckandbus.pl

130

MAN Truck & Bus Poland, Polish subsidiary of MAN Truck & Bus AG, one of Europe’s leading manufacturers of commercial vehicles and supplier of transport solutions, offers vans, commercial vehicles and MAN and Neoplan buses, after-sales service, original spare parts and full scope of fleet management services. Our service network in Poland are 7 own and 24 partner services.


MANUFAKTURA 

stoisko/stand nr H13

Owoce i warzywa Fruits and vegetables

We are a family company and a manufacturer of fruit jams from Grębocin, Poland, where the modern production plant creates for you preserves of the highest quality. A team of highly qualified employees looks after quality and taste of our jams, while maintaining all modern production standards. We create our products with passion, on a basis of traditional recipes.

Marketing and Trade Consultingstoisko/stand nr D19

Inne Other Marketing and Trade Consulting oferuje usługi ułatwiające zagranicznym spółkom inwestowanie na polskim rynku. Pomagamy naszym klientom w zdobyciu szerokiej wiedzy oraz dostarczamy jasnej odpowiedzi czy ich firma ma szanse zaistnienia na polskim rynku. Kierujemy się mottem: „Prostota to droga do sukcesu”, gdyż to właśnie sukces oferujemy naszym klientom. Marketing and Trade Consulting Polska / Poland ul. Melsztyńska 2 02-537 Warszawa T: +48 889 882 860 a.coppola@matconsulting.pl www.matconsulting.pl

Through offered services in Marketing and Trade Consulting, we do our best to simplify the life of the companies that want to invest in Poland. We help to get a profound knowledge and provide the customers with the clear answer whether there is an opportunity for their company to enter the Polish market. Our motto is ‚Simplicity is the way to success’, as success is what we offer to our clients.

131

WYSTAWCY | EXHIBITORS

MANUFAKTURA Polska / Poland ul. Toruńska 23 87-122 Grębocin T: +48 500 722 585 biuro@manufaktura.sklep.pl

Jesteśmy rodzinną firmą i producentem dżemów owocowych z miejscowości Grębocin, gdzie nowoczesny zakład produkcyjny tworzy dla Państwa najwyższej jakości przetwory. Sztab wykwalifikowanych pracowników dba o jakość i smak dżemów, zachowując wszelkie standardy nowoczesnej produkcji. Wyroby swoje tworzymy z pasją w oparciu o tradycyjne receptury.


Masseria Mosti

stoisko/stand nr C31

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods The farm – ”Masseria MOSTI” managed from Salvatore Di Rubbo – recalls the origins of the peasant culture of the fifteenth century AD, present in the area surrounding the city of Benevento. The company’s production program includes the recovery of ancient crops to rediscover the goodness, the flavors and aromas of products used by primitive peoples who have lived in these geographical areas. Masseria Mosti Włochy / Italy Contrada Mosti Benevento 82100 Benevento T: +39 3482427508 salvatore.dirubbo@gmail.com www.masseriamosti.net


MAZZOLENI FORMAGGI

stoisko/stand nr B27

Produkty mleczne i jaja Dairy products and eggs

MDRINK Sp. z o.o.

stoisko/stand nr A7

Napoje bezalkoholowe Non-alcoholic beverages Firma MDRINK zajmuje się sprzedażą hurtową napojów bezalkoholowych. Firma została założona w 2015 r. w miejscowości Świdnica mieszczącej się niedaleko Wrocławia, przy ulicy Częstochowskiej 26. Założycielem jest Michał Ociepa, który jest Prezesem Zarządu spółki. W związku z ciągłym rozwojem firmy cały czas poszerzamy asortyment. MDRINK Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Towarowa 24 58-100 Świdnica T: +48 534 999 990 biuro@albanskiraj.eu www.mdrink.pl

MDRINK The company is engaged in wholesaling non-alcoholic beverages. The company was founded in 2015. In the town of Świdnica comprised near Wrocław, Street Czestochowska 26. The founder is Michał Ociepa, who is chairman of the board of the company. Due to the continuous development of the company constantly expanding product range.

133

WYSTAWCY | EXHIBITORS

MAZZOLENI FORMAGGI Włochy / Italy Via Nazionale 147 (LC) 23821 Abbadia Lariana T: +39 333 1116126 lara.mazzoleni@mazzoleniformaggi.it

Mazzoleni Formaggi is a company which ages typical cheese of the Lombardy region, for instance Taleggio DOP and Gorgonzola DOP. Their cheeses are distributed in major Italian GDO chains and recognized as premium products by customers themselves. It was founded in 1930 in the heart of Lake Como.


Mexico Ministry of Agriculturestrefa/area B2B

Dodatki do żywności, owoce i warzywa, produkty premium, napoje alkoholowe Food ingredients, fruits and vegetables, delicatessen, alcoholic beverages

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Mexico Ministry of Agriculture Belgia / Belgium AV Franklin Roosevelt 94 1050 Brussels T: +32 26441300 F: +32 26442835 jorgerueda@sagarpaue.be www.sagarpa.gob.mx

Misja handlowa z Meksyku / Trade Mission from Mexico: • Comercializadora Naremo, S.A. de C.V. • Natural and Organic Farms, S.A. de C.V. • Beac, S.A. de C.V. • Productores Unidos Rancho de Tierra Fértil, S.A. de C.V. • Mayte Cortés Leal • El Mundo de los Frutos S.A. • Sonocaf, S.A. de C.V. • Grupo Industrial Batellero, S.A. de C.V. • Araceli López del Rosario • Asociaciones Agroindustriales Serranas S.A de C.V • Nopal Export, S.A. de C.V. • El Yucateco salsas y condimentos, S.A. de C.V.

MINSK KRISTALL GROUP - Holdingstoisko/stand nr C25

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

MINSK KRISTALL GROUP - Holding Białoruś / Republic of Belarus Oktyabrskaya str, 15 220030 Minsk T: +37 517 321 24 54 oparfenovich@kristal.by www.ktistal.by

134

2015 został stworzony przez białoruską gospodarstwie alkoholu „Mińsk Kristall Grupa”, którego częścią składową przedsiębiorstwa Białoruś 8 przedsiębiorstw alkoholu na Białorusi: „Mińsk Kristall” trzymając spółka zarządzająca „Mińsk Kristall Grupp”, „Brześć Distillery”, „ Witebsk Distillery”, Gomel Distillery, Grodno Distillery, Klimovichi Gorzelnia, Mozyr gorzelnia”, „Veselovo”. Belarusian Alcoholic Holding was established at June 17th, 2015. The holding company includes eight Belarusian distilleries: MINSK KRISTALL holding management company MINSK KRISTALL GROUP, Brest Distillery “Belalco”; Vitebsk Distillery “Pridvinye”; Gomel Distillery “Radamir”; Grodno Distillery; Klimovich Distillery; Mozyr Distillery; and Food Plant “Veselovo”.


MIR-LEKstoisko/stand nr H13

Żywność organiczna i ekologiczna, kawa i herbata, marka własna Organic and healthy foods, tea and coffee, private label Firma MIR-LEK jest polską firmą zajmującą się produkcją, konfekcjonowaniem ziół, mieszanek ziołowych, herbat funkcjonalnych oraz suplementów diety.

MIR-LEK Polska / Poland ul. Lipowa 3 42-421 Rudniki T: +48 32 264 94 90 F: +48 32 264 94 92 biuro@mir-lek.pl www.mir-lek.pl

MKS FOODS LTDstoisko/stand nr D3a

Produkty premium, wyroby cukiernicze i piekarnictwo, owoce i warzywa, przekąski i chipsy Delicatessen, confectionery and bakery, fruits and vegetables, snack foods and crisps MKS Foods Ltd zajmuje się importem i dystrybucją oliwek, orzechów oraz słodkich przysmaków z krajów śródziemnomorskich. Dewizą firmy jest konkurencyjna struktura cenowa oraz doskonała obsługa klienta. Firma specjalizuje sie głównie w imporcie oliwek z Grecji. Naszym celem jest zaoferowanie nowej jakości na polskim rynku. MKS FOODS LTD Wielka Brytania / United Kingdom Unit C7 Aladdin Workspace 426 Long Drive London UB68UH T: +44 7930361411 info@mksfooddistribution.com www.mksfoods.co.uk

MKS Foods Ltd is an importer and distributor of olives, nuts, Turkish delights and confectionaries. MKS Foods Ltd combines competitive pricing structure, bulk supply and outstanding customer service. The company is specialized in importing Greek olives and supplying independent restaurants, shops and delis.

135

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Mir lek is a Polish company headquartered in Rudniki. Its core activity is the production and distribution of herbs, herbal mixtures, functional tea, and dietary supplements.


Mokajenne-Ditta I. Niccolai di Cappellini srl

stoisko/stand nr B25

Kawa i herbata Tea and coffee Mokajenne: wieloletnia palarnia kawy od 1878 produkujemy mieszanki i formaty dla ho.re.ca. do domow. Na Word Food z Bellavita zaprezentujemy mieszanki Crema S i Biochicco, ktòre otrzymaly 3 gwiazdki adwards na targach w Amsterdamie.

Mokajenne-Ditta I. Niccolai di Cappellini srl Włochy / Italy Via Innocenti, 100 51100 Pistoia T: +39 057 3530458 F: +39 057 3530439 info@mokajenne.it www.mokajenne.com

136

Mokajenne: historical coffee roasted from 1878 We produced blends for ho.re.ca. and home comsumpion In Worldfoof Varsavia exhibition we’ll present Crema S and BioChicco, the blends winners of 3 stars awards in Bellavita Amsterdam.


Molini Spigadorostoisko/stand nr C39

Żywność dla dzieci, dodatki do żywności, żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa Baby food, food ingredients, organic and healthy foods, fruits and vegetables

MONELLI- PRODAL Mr Cook Corp.stoisko/stand nr B28 stoisko/stand nr H19

Produkty spożywcze, produkty premium, dodatki do żywności, marka własna Grocery, delicatessen, food ingredients, private label Mr Cook Corp. istnieje na rynku od 2002 r. Zajmujemy się produkcją mieszanek przyprawowych, przypraw w płynie, sosów i zup w proszku. Importujemy i dystrybuujemy przyprawy, zioła i surowce spożywcze – w tym ekologiczne. Posiadamy nawiększy wybór przypraw. Obsługujemy klientów z kanału B2B, B2C oraz HoReCa. Posiadamy unijny certyfikat rolnictwa ekologicznego oraz certyfikowany system FSSC 22000. Mr Cook Corp. Polska / Poland ul. Panewnicka 87 40-761 Katowice T: +48 501 439 101 F: +48 32 250 11 88 info@mrcook.pl www.mrcook.pl

Mr Cook Corp. was established in 2002. We are manufacturer of spice mixes, liquid seasonings, soups and sauces as well as importer of spices, herbs and raw materials - also in organic quality. We have the biggest choice of spices. Our customers group are B2B, B2C and HoReCa companies. We have implemented food safety system FSSC 22000 and EU organic certification.

137

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Molini Spigadoro Włochy / Italy Via IV Novembbre 2/4 06083 (PG) Bastia Umbria T: +39 389 4607096 F: +39 075 8009213 info@molinispigadoro.com www.molinispigadoro.com

Molini Spigadoro offer a wide range of common WHEAT FLOUR and SPECIAL PRODUCTS, thanks to the continuous research and experimentation in the laboratory, influential collaborations, passion and entrepreneurial ability to merge quality, innovation and wholesomeness of the products. Each product has something more... MORE HEALTH, FIBRE, COLOR, FANTASY, TASTE.


Multi-Smakstoisko/stand nr I6

Napoje bezalkoholowe, mrożonki i dania gotowe, owoce i warzywa, produkty spożywcze Non-alcoholic beverages, frozen and convenience foods, fruits and vegetables, grocery

Multi-Smak Polska / Poland ul. Mniszew 36 26-910 Magnuszew T: +48 604 558 766 F: +48 48 621 95 00 damian@multismak.pl www.multismak.pl

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Musztardy Konik Produkty spożywcze Grocery

Musztardy Konik Polska / Poland ul. Księcia Józefa 54a 30-206 Kraków T: +48 12 427 10 07 F: +48 12 427 10 07 biuro@ankorp.krakow.pl www.musztardykonik.pl

138

Przetwórstwo owoców i warzyw Multi-Smak Miśkiewicz. Produkujemy: surówki warzywne, sałatki warzywne, warzywa gotowane, soki 100% NFC, soki świeże 100%, soki pasteryzowane 100%, owoce i warzywa mrożone, owoce i warzyw świeże. www.multismak.pl www.smak-natury www.multi-frozen.pl Fruit and vegetables Multi-Smak Miśkiewicz. We Produce: vegetable salads, cooked vegetables,100% juices NFC, 100% fresh juice NFC, 100% juice pasteurized NFC, frozen fruit and vegetables, fresh fruit and vegetables. www.multismak.pl www.smak-natury www.multi-frozen.plstoisko/stand nr F3

PPH ANKORP Sp. z o.o. jest kontynuatorem założonej w 1880 r. firmy „Gablenz i Syn”, producenta musztard i octu z Krakowa. Na tle innych producentów wyróżnia nas tradycyjna technologia i receptury. W procesie produkcyjnym nie używa się konserwantów. Jesteśmy jedynym w Polsce i jednym z trzech w Europie producentów musztard działających od XIX w i stosujących tradycyjną technologię produkcji. PHH ANKORP Sp. z.o.o. is the continuator of a company called ‘Gablenz i Syn’, founded in 1880 – the producent of mustards and vinegars from Cracow. Compared to other producents we are different by using traditional technology and recepies. In the process of manufacturing there are no preservatives used.


Мир Продуктов / Мир Упаковки

stoisko/stand nr D11

Inne Other

Мир Продуктов / Мир Упаковки Ukraina / Ukraine Kutuzov str, 18/7, of. 602 01133 Kiev T: +38 044 502 17 40 F: +38 044 501 63 58 inna@mirupak.kiev.ua www.prodinfo.com.ua

Najlepsze Daktyle

stoisko/stand nr B3

Owoce i warzywa, produkty premium, wyroby cukiernicze i piekarnictwo, żywność organiczna i ekologiczna Fruits and vegetables, delicatessen, confectionery and bakery, organic and healthy foods Oferujemy największy w Polsce wybór świeżych daktyli z całego świata. Kilkanaście gatunków (Medjoul, Mazafati, Sukari, Deglet Nour, Um Kabar i inne), sprowadzamy bezpośrednio z farm, od certyfikowanych producentów, w opakowaniach dostosowanych do potrzeb wszystkich odbiorców, od konsumenta indywidualnego, przez sieci handlowe, do food service. Zapraszamy na nasze stoiska na BioBazary w Warszawie i Katowicach. Najlepsze Daktyle Polska / Poland Boh. Września 3 lok.U-1 02-389 Warszawa T: +48 509 734 891 biuro@multibrands.com.pl www.najlepszedaktyle.pl

We are Poland’s leading purveyor of fresh dates from around the world. More than dozen varieties (Medjoul, Mazafati, Sukari, Deglet Nour, Um Kabar and others)are imported directly from farms, from certified producers, in packaging tailored to the needs of all customers, from the individual consumer and retailers to food service. We also invite you to our stands at BioBazaars in Warsaw and Katowice.

139

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ukrainian B2B magazines World of Food & World of Packaging. This magazines include business publications for food producers, retail, for consumers of food and non-food packaging. We have been on the markets for over 18 years. We will be glad to help you promote your products on the Ukrainian market.


NajlepszeProduky.plstoisko/stand nr G4

Produkty premium, marka własna, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna Delicatessen, private label, grocery, organic and healthy foods

NajlepszeProduky.pl Polska / Poland ul. Pustelnicka 13a 04-170 Warszawa T: +48 512 121 599 sklep@imex-i-g.com www.najlepszeprodukty.pl

W naszym sklepie znajdziecie produkty z całego świata bezpośrednio od producentów. Osobiście dbamy o najwyższą jakość, naturalność, innowacyjność i oryginalność oferowanych produktów. Dajemy gwarancję na wszystkie znajdujące się w sklepie produkty. Nasze najlepsze produkty: Miód Suflet z Wanilią, Miód Suflet z Bananem, Miód Suflet z Maliną, Owoce kandyzowane BIO, inne. Musisz nas odwiedzić!

WYSTAWCY | EXHIBITORS

In our shop you will find products from around the world directly from manufacturers. We take care of the highest quality, naturalness, innovation and originality of our products. Our best products: Honey souffle with Vanilla, Honey Soufflé with Banana, Honey souffle with Raspberry, Honey souffle with orange, Honey souffle with ginger, Candied fruits BIO others. You must visit us!

National Union of Romanian Employers (UNPR)  stoisko/stand nr F4 Żywność puszkowana Canned food

National Union of Romanian Employers (UNPR) Rumunia / Romania Str. Splaiul Independentei nr.2K, sector 3 030099 Bucuresti T: +40 0359 416 757 unpr@unpr.ro www.unpr.ro

140

The National Union of Romanian Employers (NURE) was established as a private, non-political organization and includes domestic, joint and foreign capital companies. It was founded in 1991 with the purpose of protecting the interests of small and medium-sized business in the services, commerce or production area.


NATURAL 

stoisko/stand nr H21

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, przekąski i chipsy Organic and healthy foods, grocery, snack foods and crisps

NATURAL Polska / Poalnd ul. Maciejów 2 46-211 Maciejów T: +48 694 645150 natural4@o2.pl www.natural4.pl

Natural is a healthy food wholesaler established over 10 years ago. For many years we have built a good business relationship with many Polish companies as well as producers from Czech Republic and UK. We sell a wide range of gluten-free and organic products, as well as good quality food eg. flour, cane sugar, syrups and many others.

Natural Food S.r.l. 

stoisko/stand nr B36

Żywność organiczna i ekologiczna, przekąski i chipsy Organic and healthy foods, snack foods and crisps

Natural Food S.r.l. Włochy / Italy Via F.lli Brancondi 56 60025 Loreto T: +39 0541 1646571 sales@tasteitalia.it www.tasteitalia.it

Natural Food s.r.l. specjalizuje się w produkcji ręcznie substytuty chleba, które są Vegan, organiczne i bezglutenowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb konsumentów, a zwłaszcza na żywność intollerance. Natural Food s.r.l. są licencjonowane produkować Vegan, organiczny oraz do produkcji gotowych preparatów specjalnie dla osób z nietolerancją glutenu. Wszystkie produkty są: Wolne od jedzenia! Natural Food s.r.l. is specialized in the production of handmade bread substitutes which are Vegan, Organic and Gluten-Free with a specific focus on consumer needs and especially on food intollerance. Natural Food s.r.l. are licensed to produce Vegan, Organic and for the production of products formulated specifically for people intolerant to gluten. All products are: Free From Food!

141

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Hurtownia zdrowej żywności Natural istnieje na rynku od ponad 10 lat, dzięki czemu zyskaliśmy sobie zaufanie wielu klientów, zarówno na runku krajowym jak i zagranicznym. Współpracujemy z producentami z Wielkiej Brytanii i Czech. Zajmujemy się głównie dystrybucją szerokiej gamy produktów bezglutenowych, ekologicznych, jak i wysokiej jakości produktów konwencjonalnych tj. mąki, cukry czy soki.


prenumerata@rynki.pl

tel. 56 660 31 83

www.rynki.pl

wiadomości odwiedziny na parkiecie wieści zza baru jakość prawo i marketing raport rynkowy wódka likiery i kremy bourbon wino piwo koktajle rum miody nalewki wina grzane

20 lat

Od ponad poruszamy sprawy naprawdę ważne w branży alkoholowej.


Naturaliastoisko/stand nr G13

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Organic and healthy foods, delicatessen

Import and distribution of DIETARY, organic and high-quality food products: SUPERFOODS (graviola, grass, wheat, grains of hemp, chlorella, spirulina), vegetable protein for VEGANS and VEGETARIANS, supplements for ATHLETES, GLUTEN-FREE products, quinoa, TAGATOSE, Montignac, jam with no added sugar, organic FOOD FOR DOGS. Looking for new opportunities!

NaturapH Jakub Ledwoństoisko/stand nr G1

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods

NaturapH Jakub Ledwoń Polska / Poland ul. Adama Mickiewicza 1 43-300 Bielsko-Biała T: +48 602 743 043 biuro@naturaph.pl www.naturaph.pl

NaturapH jest jedynym w Polsce oficjalnym importerem i dystrybutorem certyfikowanych (BIO) produktów bezglutenowych, bez laktozy, bez sztucznych dodatków i cukru, niemieckiej firmy Jentschura GmbH. Zajmujemy się oczyszczaniem organizmu z toksyn, odkwaszaniem i utrzymaniem równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie jak również walką m.in. z nadwagą i cellulitem oraz propagowaniem zdrowego stylu życia. NaturapH is the only Poland’s official importer and distributor of certified (BIO) gluten-free products, no lactose, no artificial additives and sugar produced by the German company Jentschura GmbH. We are engaged in cleansing the body of toxins, deacidification and maintenance of acid-base balance in the body as well as the fight against overweight, cellulite and promoting a healthy lifestyle.

143

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Naturaliaa Polska / Poland ul. Smetany 1/10 00-783 Warszawa T: +48 502 356 659 naturalia@naturalia.pl www.naturalia.pl

Import i dystrybucja DIETETYCZNYCH, ekologicznych, wysokiej jakości produktów spożywczych: SUPERFOODS (graviola, trawa pszeniczna, ziarna konopi, chlorella, spirulina), białka roślinne dla WEGAN i WEGETARIAN, odżywki dla SPORTOWCÓW, produkty BEZGLUTENOWE, quinoa, TAGATOZA, Montignac, dżemy bez dodatku cukru, ekologiczna KARMA DLA PSÓW.


Nelf Polska Sp. z o.o.

stoisko/stand nr H20

Technologia żywności Food technology

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Nelf Polska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Chełmońskiego 10 51-630 Wrocław T: +48 71 350 04 25 biuro@nelf.pl

Produkty NYLO to higieniczne posadzki oraz higieniczne zabezpieczenie ścian i sufitów z certyfikatem HACCP International do przemysłu spożywczego: - całkowicie bezwonne zarówno w formie stałej jak i ciekłej - z możliwością stosowania podczas cyklu produkcyjnego - o wysokiej odporności chemicznej - o wysokiej odporności mechanicznej - o krótkim procesie nanoszenia - z wydłużoną gwarancją. NYLO products mean hygienic floor, wall and ceiling protection with HACCP International Certificate designed for food industry: - completely odourless whether in a solid or liquid - with the possibility of application during production cycle - with high chemical resistance - with high mechanical resistance - with short application process - with extended warranty.

NEZER S&C - ELFENHOF

stoisko/stand nr C17

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

NEZER S&C - ELFENHOF Polska / Poland ul. Racławicka 3 70-811 Szczecin T: +48 784 540 606 biuro@nezer.pl www.elfenhof.pl

144

Wyłączny dystrybutor winnicy Elfenhof w Polsce Nezer S&C. Od 1642 roku winnica jest w posiadaniu jednej rodziny. Tradycja rodzinna jest tu świętością, ponieważ to tu od dwunastu pokoleń przekazywana jest potomkom cała wiedza. Rust jest rajem do uprawy winorośli: położenie, gleba, klimat. To wszystko daje możliwość uprawy niemalże każdego gatunku winorośli. W ofercie wina białe,czerwone i musujące.


NOMAK SP. Z O.O.stoisko/stand nr G8

Żywność organiczna i ekologiczna, kawa i herbata, produkty premium, tłuszcze, oleje i sosy Organic and healthy foods, tea and coffee, delicatessen, fats, oils and sauces

NOMAK SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Jaśkowicka 20 D 43-180 Orzesze Polska T: +48 32 22 10 280 info@nomak.pl www.nomak.pl

Since 2005 we are setting the trends on the market certified organic food in Poland. We introduced to the Polish market many essential products e.g: organic pomegranate juice, organic coconut oil, organic cistus. We are the exclusive distributor of renowned brands Kräuterhaus Sanct Bernhard KG i Ölmühle Solling GmbH.

O.P. La Maggiolina S.A.C. a r.l.stoisko/stand nr D22

Owoce i warzywa, żywność organiczna i ekologiczna Fruits and vegetables, organic and healthy foods

O.P. La Maggiolina S.A.C. a r.l. Włochy / Italy Contrada Scorziello, snc Eboli 84025 Italia T: +39 0363 909310 F: +39 0363 995777 info@oplamaggiolina.it www.oplamaggiolina.it

In September 2008 was founded the company O.P. La Maggiolina, with the target to concentrate, improve and sell the agricultural products of its own members. The company is based in Campania (in the South of Italy) and its leader is Santo Bellina, for 25 years long he has been the point of reference for the salad’s Supply Chain in Italy.

145

WYSTAWCY | EXHIBITORS

NOMAK = JAKOŚĆ. Od 2005 r. wyznaczamy trendy na rynku certyfikowanej żywności ekologicznej, suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków. Wprowadziliśmy na polski rynek wiele istotnych produktów t.j.: bio sok z granatu, bio olej kokosowy, bio Cistus Incanus (czystek). Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem uznanych marek m.in.: Kräuterhaus Sanct Bernhard KG i Ölmühle Solling GmbH.


“Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna  stoisko/stand nr G2 Produkty spożywcze, produkty premium, żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa Grocery, delicatessen, organic and healthy foods, fruits and vegetables Od ponad 25 lat rodzinnie zajmujemy się przetwórstwem warzyw i owoców. Specjalizujemy się w produkcji warzyw konserwowych i kiszonych, syropów na bazie soków tłoczonych oraz dodatków tj. chrzany, ketchupy i wielu innych pysznych domowych wyrobów. Dewizą naszej firmy jest hasło „Receptury od serca”. Pragniemy, aby w naszych wyrobach było czuć pasję, z którą wytwarzamy produkty. Zapraszamy! „Ogródek Dziadunia” Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna Polska / Poland ul. Traugutta, 27 42-110 Wąsosz Dolny T: +48 34 317 77 10 biuro@ogrodekdziadunia.pl www.ogrodekdziadunia.pl

With our family we have 25years of experience in processing vegetables and fruits. We specialize in the production of pickled and sour vegetables, juices based on pressed juice, syrups and additives like horseradish, ketchup and many other delights. Our claim is „Recipe from heart”. We wish that clients feel our passion in our products. Please welcome to cooperate!


OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.  stoisko/stand nr E7 Produkty spożywcze, marka własna, produkty premium, żywność organiczna i ekologiczna Grocery, private label, delicatessen, organic and healthy foods

Olejowy Raj

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy in Olsztynek is the certificated manufacturer of high-quality vinegar, mustards ketchups, balsamic glazes and sauces. Our products are made of best quality ingredients and are prepared according to traditional recipes of Warmia and Mazury region. In company’s offer are over 40 products which hit the varied tastes our consumers.

stoisko/stand nr G9

Żywność organiczna i ekologiczna, tłuszcze, oleje i sosy, produkty spożywcze Organic and healthy foods, fats, oils and sauces, grocery Olejowy Raj to wyjątkowa manufaktura olei roślinnych na Podlasiu. Wszystkie nasze oleje są tłoczone na zimno, nierafinowane oraz niefiltrowane. Na rynku istniejemy od kwietnia 2014 roku, ale pasjonatami zdrowego żywienia jesteśmy odkąd pamiętamy. Nasze produkty wyróżnia wysoka jakość, prosta technologia, jednoskładnikowa receptura oraz fakt, iż większość produktów musi być przechowywane w lodówce. Olejowy Raj Polska / Poland ul. Przemysłowa 1 16-010 Wasilków T: +48 602 690 011 podlasie@olejowyraj.pl www.olejowyraj.pl

The company Olejowy Raj is unique manufacture of consumable oils in the Podlasie region. All our products are cold pressed, unrefined and unfiltered. We have been on the market since 2014 but we have been passionate for healthy food longer than we care to admit. The full range of our products is distinguished by high quality, simple processing technology and single ingredient recipe.

147

WYSTAWCY | EXHIBITORS

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek T: + 48 89 5192 101 F: + 48 89 5192 275 octim@octim.com.pl www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy w Olsztynku to certyfikowany producent wysokiej jakości octów, musztard ketchupów, glazur balsamicznych i sosów produkowanych wyłącznie z najlepszych surowców. Oferta OCTIM to produkty przygotowane według tradycyjnych receptur znanych na Warmii i Mazurach od lat. W ofercie firmy znajduje się ponad 40 produktów, które trafiają w gusta różnorodnych klientów.


Ol’Vita Krzysztof Dziaduch 

stoisko/stand nr H14

Produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy, produkty premium Grocery, fats, oils and sauces, delicatessen Firma Ol’Vita jest polską firmą rodzinną założoną w 2004 roku. Produkujemy oleje zimno tłoczone, zdrową żywność oraz kosmetyki naturalne. Produkty Ol’Vita są wytwarzane przy użyciu wyselekcjonowanych surowców, a ich jakość potwierdzają nagrody zdobyte w wielu konkursach. Naszą misją jest zaoferowanie klientom produktów, które pozwolą naturalnie wzmocnić organizm i poprawić kondycję skóry.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ol’Vita Krzysztof Dziaduch Polska / Poland ul. Panków 2 58-125 Pszenno T: +48 748 505 202 biuro@olvita.pl www.olvita.pl

ONTAD FOOD

Ol’Vita Company is the Polish family business founded in 2004. We manufacture cold pressed oils, healthy food and natural cosmetics. Ol’Vita products are produced with the top-of-the-range raw materials and their superior quality was confirmed by prizes won in many contests. Our mission is to offer the clients products, that will naturally support their organism and improve the skin condition.stoisko/stand nr I8

Produkty premium, owoce i warzywa, żywność puszkowana, żywność organiczna i ekologiczna Delicatessen, fruits and vegetables, canned food, organic and healthy foods Jesteśmy producentem i eksporterem żywności konserwowanej, pieczonych i grillowanych warzyw, gotowe do spożycia, sosy, syropy, dżemy, suszone owoce oraz produkty organiczne.

ONTAD FOOD Turcja / Turkey No:19 Oren, Kemalpasa 35730 Izmir T: +90 530 280 17 87 F: +90 232 877 13 35 info@ontad.com.tr www.ontad.com.tr

148

We are the manufacturer and exporter of the preserved foods, roasted and grilled vegetables, ready to eat foods, sauces, syrups, jams, dried fruits and organic products.


OrganicHouse 

stoisko/stand nr G21

Żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa, marka własna, produkty premium Organic and healthy foods, fruits and vegetables, private label, delicatessen OrganicHouse Sp. z o.o. bezpośredni importer ŚWIEŻYCH DAKTYLI. Wszystko w 100% naturalnie BIO. Jesteśmy właścicielem marki „FRESH DATES”. Certyfikat: Rolnictwo spoza UE: PL-EKO-07-17903. OrganicHouse Sp. o.o. direct importer fresh dates. All 100% natural BIO. We are the owner of the brand „FRESH DATES”. Certificate: Non-EU Agriculture: PL-EKO-07-17903.

Origanum Sp. z o.o. 

stoisko/stand nr G7

Owoce i warzywa, żywność organiczna i ekologiczna Fruits and vegetables, organic and healthy foods

Origanum Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa T: +48 502 176 675 anna.dabrowska@origanum. com.pl www.origanum.pl

Origanum jest producentem świeżych ziół w doniczkach. Dostarczamy je całorocznie do sieci handlowych i giełd warzywnych w całej Polsce. Nasze zioła produkowane są bez użycia pestycydów. Posiadamy certyfikat bezpieczeństwa żywności GlobalGap. Jesteśmy otwarci na współpracę z restauracjami, hurtowniami, sklepami spożywczymi na rynku lokalnym oraz hurtowaniami za granicą. Origanum is a polish grower of fresh herbs in pots. We supply them year-round to trade chains and vegetable stock exchanges all around Poland. Our herbs are produced without the use of pesticides. We are certified by GlobalGap – food safety certificate. We are open to collaboration with restaurants, wholesalers, grocery stores on local market and wholesalers abroad.

149

WYSTAWCY | EXHIBITORS

OrganicHouse Polska / Poland ul. Wyspiańskiego 41 62-800 Kalisz T: +48 757 127 200 757 127 220 F: +48 62 767 10 56 biuro@organichouse.eu www.zdrowedaktyle.pl


OWOCOWY DOM

stoisko/stand nr G6

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Organic and healthy foods, delicatessen Oferujemy bardzo smaczne Bio konfitury, dżemy i soki klasy Premium, które wyprodukowaliśmy wyłącznie z polskich Eko owoców. W asortymencie posiadamy 20 Bio produktów, w których certyfikowane owoce stanowią minimum 80% ich zawartości.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

OWOCOWY DOM Polska / Poland ul. Unii Europejskiej 23 65-980 Zielona Góra T: +48 512 712 402 m.schodnik@owocowydom.pl www.owocowydom.pl

Origanum is a polish grower of fresh herbs in pots. We supply them year-round to trade chains and vegetable stock exchanges all around Poland. Our herbs are produced without the use of pesticides. We are certified by GlobalGap – food safety certificate. We are open to collaboration with restaurants, wholesalers, grocery stores on local market and wholesalers abroad.

Paek

stoisko/stand nr H6

Żywność organiczna i ekologiczna Organic and healthy foods

Paek Polska / Poland ul. Kolejowa 47A/1 01-210 Warszawa T: +48 798 056 864 biuro@paek.pl www.paek.pl

150

Dobro pozyskiwane z natury to nasza inspiracja do wszelkich działań. Tworzymy unikalne receptury oparte na składnikach naturalnych. Nasze produkty, oprócz wysokiej jakości i skuteczności, posiadają wyjątkowe walory smakowe. Dzięki produktom Paek codzienne posiłki zamieniają się w dobroczynne dla zdrowia doznania kulinarne. W ofercie znajdują się m.in. naturalne przyprawy, kasze czy quinoa. Nature is our inspiration to all activities. We create unique recipes based on the natural ingredients. Our products, in addition to high quality and efficiency, have a unique taste. The Paek’s offer includes natural spices, cereal, amaranth and quinoa.


Panificio Zanella s.r.l.stoisko/stand nr D29

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, żywność organiczna i ekologiczna, przekąski i chipsy Confectionery and bakery, organic and healthy foods, snack foods and crisps

Panificio Zanella s.r.l. Włochy / Italy Via Filippo Benizzi 9 40128 Bologna T: +39 051 321127 F: +39 051 326762 info@panificiozanella.it www.panificiozanella.it

Panifico Malafronte srlstoisko/stand nr B34

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery

Panifico Malafronte srl Włochy / Italy Via Castellammare 162 80054 Gragnano (NA) T: +39 081 8714049 F: +39 081 8716561 info@malafronte.org www.malafronte.org

The Malafronte srl is an artisan company who works in the bakery industry since 1906. The continuous research for quality over the years have meant that he could get a very exclusive line of baked goods based on italian raw materials. The natural yeast, extra virgin olive oil, slow leavening are the elements that characterize our productions.

151

WYSTAWCY | EXHIBITORS

The Zanella bakery was founded in 1965 as a traditional family-based baking company, with an elastic and flexible corporate philosophy oriented to consumer needs and market trends. After fifty years of activity, Panificio Zanella introduced an exclusive line of organic Italian products with selected ingredients, further improving the quality of baked goods available to the market.


Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska Tyszko stoisko/stand nr I19 Produkty spożywcze Grocery Pasieka Kujawska Apicom to 26 lat doświadczenia w skupie i konfekcjonowaniu miodu. Współpraca ze znakomitymi pszczelarzami ze wszystkich regionów Polski. Główne produkty: • miody nektarowe: wielokwiatowy, lipowy, akacjowy, gryczany, nawłociowy, faceliowy

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pasieka Kujawska Apicom Joanna Pawłowska Tyszko Polska / Poland ul. Kaliska 128 87-840 Lubień Kujawski T: +48 505 186 548 andrzej@miodypolskie.com www.miodypolskie.com

• miody spadziowe: spadziowy ze spadzi iglastej, nektarowo-spadziowy „leśny”.

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer  stoisko/stand nr H13 Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, żywność dla dzieci Organic and healthy foods, delicatessen, baby food

Pasieka PUCER Dariusz i Małgorzata Pucer Polska / Poland ul. Pastwiska 7 11-410 Barciany T: +48 508 381 243 pasiekapucer@wp.pl www.pasiekapucer.pl

152

Historia pasiek sięga 1957 roku i jesteśmy kontynuatorami rodzinnych tradycji. Pasieki znajdują się na malowniczo położonych terenach Warmii i Mazur. Są to tereny ekologicznie czyste, położone z dala od ośrodków przemysłowych. Pozyskujemy miody wiosenne, szlachetne miody lipowe i spadziowe oraz najwyższej jakości miody odmianowe. Oferujemmy miody konwencjonalne i certyfikowane ekolologiczne. History of our beekeeping dates back to 1957. Apiaries are located on the picturesque grounds of Warmia and Mazury. These are clean and ecological areas, situated far from industrial centres. We obtain spring honeys, extremely valuable lime honeys and honeydew honeys and the highest quality varietals. We offer conventional honey and certified organic honey.


Pasta Armandostoisko/stand nr B32

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna Confectionery and bakery, grocery, organic and healthy foods

PASTIFICIO CARMIANO SRLstoisko/stand nr B34

Produkty premium, produkty spożywcze Delicatessen, grocery Pastificio Carmiano of Gragnano is committed in the Processing of special pasta shapes, in durum wheat semolina, bronze drawn , and slowly dried. Its soul is enclosed in the union between the passion for taste and the tradition, with the wisdom and the feeling of those who every day work and create pasta. PASTIFICIO CARMIANO SRL Włochy / Italy Via Ponte Carmiano 7 80054 Gragnano T: +39 335 5218286 F: +39 335 5218286 m.sanfelice@pastacarmiano. com www.pastacarmiano.com

153

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pasta Armando Włochy / Italy A.S.I. VAlle Ufita 83040 Flumeri T: +39 0825 4212 F: +39 0825 421238 info@pastarmando.it www.pastarmando.it

De Matteis is one of the top five pasta manufacturers in Italy. The plant combines both Mill and Pasta Factory. Today De Matteis has created a network with seed producers, leading companies in providing technical assistance to farmers for the production of high quality durum wheat in Italy. The Brand Pasta Armando is the best expression of its vision. 100% Italian Wheat, 100% Italian Taste.


PASTIFICIO DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA

stoisko/stand nr C37

Inne, wyroby cukiernicze i piekarnictwo Other, confectionery and bakery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PASTIFICIO DOMENICO PAONE FU ERASMO SPA Włochy / Italy Via Delle Industrie, 64 04023 Formia T: +39 077 1738901 F: +39 077 1771656 michela.forte@pastapaone.it www.pastapaone.it

PAULA

The Domenico Paone fu Erasmo Spa was founded in 1878, and it is the oldest and most qualified Italian company maker of high quality pasta. From the beginning to today the Paone produces pasta according to the rules and recipes of tradition: fresh natural water selected Italian hard grain bran and right timing of desiccation, all derived by the know how of years of production and research.

stoisko/stand nr C11

Dodatki do żywności Food ingredients

PAULA Polska / Poland ul. Łódzka 145 A 62-800 Kalisz T: +48 627 654 911 F: +48 627 654 912 paula@paula.com.pl www.paula.com.pl

154

Działamy na rynku od 1991r. Jesteśmy producentem dodatków do żywności na rynku Polskim i zagranicznym. Wyróżnia nas znakomita jakość, naturalna baza surowca i innowacyjne technologie. Jesteśmy obecnie w większości produktów z branży spożywczej. Technologie nowej generacji to nasza pasja. Kształtując trendy żywieniowe śmiało patrzymy w przyszłość.


PETRA MOLINO QUAGLIA

PIZZA CORNER

Dodatki do żywności, żywność organiczna i ekologiczna, inne Food ingredients, organic and healthy foods, other

PETRA MOLINO QUAGLIA Włochy / Italy Via Roma 38 35040 VighizzoloI D’este T: +39 042 9649118 F: +39 042 999088 gtrainer@farinaearte.it www.molinoquaglia.com

PETRA MOLINO QUAGLIA is currently the only industrial-sized Italian mill to have developed a modern stone-grinding process that uses the most advanced technologies for cleaning the grain of foreign bodies, weeds and mycotoxins, in a production environment that protects the flour from external contamination, all the way from the millstone to the sack.

PIAVETTINI SRL 

stoisko/stand nr A15

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery Piavettini LLP is a cottage industries, which has been operating for nearly 10 years in the bakery. Piavettini are crispy and crumbly bread bites, shorter and bigger than traditional breadsticks. They are perfect has snack and with first and second courses. Extra virgin olive oil, first choice flours, grains and spices and a lot of passion! Piavettini, the genuine taste of good bread of the past. PIAVETTINI SRL Włochy / Italy Via I° Maggio 17/A Colle Umberto 31014 Treviso T: +39 0438 430603 F: +39 0438 430603 info@piavettini.com www.piavettini.com

155

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PETRA MOLINO Quaglia jest obecnie jedynym przemysłowym wielkości włoska młyn do opracowali nowoczesny proces kamienia szlifowania, który wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie do czyszczenia ziarna obcych ciał, chwastów i mikotoksyn w środowisku produkcyjnym, który chroni mąkę przed zanieczyszczeniem zewnętrznym, cała droga od młyński do worka.


dla piekarzy, cukiernikĂłw, lodziarzy...

Mistrz Mistrz Mistrz Mistrz Mistr Mistrz Mistr Mistrz Mistr www.mistrzbranzy.pl www.mistrzbranzy.pl

ISSN 2084-8439

5HFHSWXU\

Cukiernictwo PRFQRRZRFRZH niepokorne

Nowoczesny poradnik i lodziarzy Nowoczesny poradnikdla dlapiekarzy, piekarzy,cukiernikĂłw cukiernikĂłw i lodziarzy ISSN 2084-8439

wrzesień 2014

luty 2017

Projekt zmian prawnych o sukcesji

Teoria odkrywania smaku Waltera Vogta

Robert Zając – piekarz z własną uprawą orkiszu

Kontrowersje wokół lodów

Talenty 3ROVNLHŨ\ZLRĎ\ na miarę na Gelato World Guinnessa

w kobiecym 6NOHSILUPRZ\ wykonaniu ZQDMOHSV]\PZ\GDQLX

PIECZYWO

W GASTRONOM II

luty 2014

wrzesień-październik 2016

branĹźy branĹźy

www.mistrzbranzy.pl www.mistrzbranzy.pl

DoDatek

Nowoczesny poradnik poradnik dla Nowoczesny dlapiekarzy, piekarzy,cukiernikĂłw cukiernikĂłwi lodziarzy i lodziarzy

OXW\ luty 2017

KRĂ“La

inspiracje w tortach

OXW\ wrzesień-październik 2016

maj–czerwiec maj2014 2016

branĹźy branĹźy

www.mistrzbranzy.pl www.mistrzbranzy.pl

Nowe szaty

ISSN 2084-8439

luty 2014

OXW\ maj 2016

maj-czerwiec 2014

branĹźy branĹźy

Nowoczesny poradnikdla dlapiekarzy, piekarzy,cukiernikĂłw cukiernikĂłw i lodziarzy Nowoczesny poradnik lodziarzy

Czego pragną 5\QHNELRŨ\ZQRŇFL Z3ROVFHBranşy? Kobiety

Nowa ksiąşka igi sarzyńskiej „Moje cztery pory roku�

Znak towarowy – cenny składnik majątku

Cup

Przepis na Mistrza ËZHGĎXJ-DFND=LĆE\ L0LHF]\VĎDZD &KRMQRZVNLHJR Fundusze unijne GODPLNURPDĎ\FK LŇUHGQLFKILUP

Udany powrót Jawora Jan Klimek, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

:VSLUDOLFLòJĎ\FK]PLDQ

SĹ‚awomir Korczak, Polska European Bakery & Chocolate

Miłość, i czekolada Meksyku Sweet chleb Strefa Mistrza Branşy na Śląsku! SweetTARGi,w 1-3 marca 2014 r.

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

www.MistrzBranzy.pl

w w w. M i st r z B ra n z y. p l

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

www.MistrzBranzy.pl 16 tys. uşytkowników w miesiącu! newsy fachowe artykuły receptury największa baza firm, produktów i usług plebiscyty w nagrodami

w w w. M i st r z B ra n z y. p l

portal

Kinga Jakimowicz, „Torcik� Artystyczna Pracownia Cukiernicza Rozmowa z Bogdanem Smolorzem, biopiekarzem Czas na polski sugarcrafting, czas na Cake Festival Poland Katowice! %,2ËQLV]DGODU]HPLHŇOQLF]\FKSLHNDUQL

5RPDQ&LòŨ\İVNL

3LHNDU]5RNX Strefa Innowacjipiekarskiej i Tradycji, Polagra-Tech, 28.09-2.10, pawilon 5A, stoisko 52 U Niszy, progu rewolucji! Piotr Kucharski, Chleboteka

czasopismo 10 wydań w roku fachowego czasopisma: rozmowy z ludźmi branşy technologia biznes marketing edukacja

Redakcja „Mistrza Branşy� ul. Klimczoka 9 40-857 Katowice

dodatkowe działania szkolenia pokazy technologiczne na targach realizacja filmów instruktaşowych publikacja ksiąşek wspieranie inicjatyw branşowych

T. +48 32 729 96 80 F: +48 32 729 96 70 redakcja@MistrzBranzy.pl


Piekarnia “Prawdziwy Chleb”

stoisko/stand nr A2

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery

Piekarnia „Prawdziwy Chleb” Polska / Poland Stoczki-Porąbki 4 95-081 Dłutów T: +48 664 086 899 aga@chleb.strefa.pl www.chleb.strefa.pl

We are an independent, family bakery from the center of Polish. Every day, we derive joy from what we do. We restore the nobility of our baked goods and unique taste. Real sourdough bread is baked in a traditional wood-fired brick oven. The bread does not contain preservatives and maintains long-lasting freshness. Rye bread with milk is inscribed on the List of Traditional Products.

PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.

stoisko/stand nr B8

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze Confectionery and bakery, organic and healthy foods, grocery Producent pieczywa chrupkiego i przekąsek na zakwasie naturalnym, pszennych przekąsek piekarniczych i wypiekanych batonów zbożowych.

PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Masarska 10A 39-100 Ropczyce T: +48 514 462 237 kaczmarska.agata@piekarniagalicyjska.pl www.piekarniagalicyjska.pl

Producer of crispbread and crispbread snacks made on natural sourdough, wheat snacks and baked cereal bars. Also Organic recipes.

157

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Jesteśmy niezależną, rodzinną piekarnią z centrum Polski. Każdego dnia czerpiemy radość z tego co robimy. Przywracamy naszym wypiekom szlachetność i niepowtarzalny smak. Prawdziwy Chleb na zakwasie jest wypiekany w tradycyjnym ceglanym piecu opalanym drewnem. Chleb nie zawiera konserwantów i zachowuje długotrwałą świeżość. Chleb żytni z mlekiem wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych.


Pięć Przemian- Simpatiko s.c.stoisko/stand nr H1

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze Organic and healthy foods, delicatessen, grocery Producent i dystrybutor zdrowej żywności. Główna specjalność to produkty bez cukru i bez glutenu. Jako jedyni w Polsce robimy konfitury słodzone ksylitolem. Flagowe produkty to: • Racuchy owsiane bezglutenowe • Musli owsiane bezglutenowe • Prażone migdały z ksylitolem.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pięć Przemian- Simpatiko s.c. Polska / Poland ul. Rydygiera 8, bud.18, III p. 01-793 Warszawa T: +48 501 540 714 biuro@piecprzemian.com.pl www.piecprzemian.com.pl

Piwniczka Babuni

Producer and distributor of healthy food. The main specialty are gluten free and sugar free products. As the only company in Poland we produce jams sweetened with xylitol. Main products include: • Gluten-free oat pancakes • Gluten-free oat muesli • Roasted almonds with xylitol.stoisko/stand nr J3

Produkty premium Delicatessen

Piwniczka Babuni Polska / Poland ul. Geodetów 54 05-500 Piaseczno T: +48 791 886 615 biuro@piwniczkababuni.pl www.piwniczkababuni.pl

158

Piwniczka Babuni to przetwory premium wytwarzane od ponad 15 lat, starannie wg. tradycyjnej polskiej receptury. Nasze wyroby są odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej wybierają produkty zdrowe oraz smaczne, a co za tym idzie naturalne i tradycyjne – takie jakie mogli próbować w dzieciństwie, zrobione właśnie przez Babcię. Jesteśmy producentem 100% naszego asortymentu. Piwniczka Babuni ( Granny’s Cellar )- For over 15 years we have been carefully producing our preserves according to the traditional polish recipes. All our ingredients used in the production come from the finest and the very cleanest regions of Poland. Our products are completely natural, without neither preservatives nor any other chemical additives.


Pizca del Mundostoisko/stand nr B14

Żywność organiczna i ekologiczna, kawa i herbata, produkty premium, wyroby cukiernicze i piekarnictwo Organic and healthy foods, tea and coffee, delicatessen, confectionery and bakery

Pizca del Mundo means: • Organic production (we produce exclusively from organic raw materials) • Fair Trade (we work directly with small farmers coops and certified Fair Trade companies) • High quality (we always make sure that our products are the best possible, we never compromise) • Beautiful packagings decorated with the artwork of polish artist.

PIZZA CORNER – BELLAVITA ACADEMY 

stoisko/stand nr C30

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo Confectionery and bakery Pizza Show

PIZZA CORNER- BELLAVITA ACADEMY Wielka Brytania / United Kingdom 11 C Dock Street E18JN London T: +44 0203 0020506 info@bellavita.academy www.bellavita.academy

159

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pizca del Mundo Polska / Poland ul. Skłodowskiej 31/III 55-120 Oborniki Śląskie T: +48 508 100 141 hurt@szczyptaswiata.com www.PizcadelMundo.com

Pizca del Mundo to: • ekologiczna produkcja (produkujemy wyłącznie z ekologicznych surowców), • Fair Trade (współpracujemy bezpośrednio z kooperatywami drobnych rolników i firmami certyfikowanymi w systemie Sprawiedliwego Handlu) • wysoka jakość (dbamy, aby nasze produkty były najlepsze z możliwych, nie idziemy na kompromisy) • piękne opakowania zdobione pracami wrocławskiej artystki.


PK Componentsstoisko/stand nr H10

Żywność organiczna i ekologiczna, dodatki do żywności, inne Organic and healthy foods, food ingredients, other

PK Components Polska / Poland ul. Wita Stwosza 48 biuro nr 107 02-661 Warszawa T: +48 22 258 46 01 info@pkcomponents.pl www.pkcomponents.pl

Jesteśmy polskim dystrybutorem surowców dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Oferujemy sprawdzone surowce w 4 grupach produktowych: superfoods, ekstrakty roślinne, oleje i inne. Naszym największym kapitałem jest sprawdzone know-how, doświadczenie, głęboka znajomość rynku oraz doskonałe relacje ze sprawdzonymi dostawcami.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

We are a Polish distributor of raw materials for food, pharmaceutical and cosmetic industry. We offer tested raw materials in 4 product groups: superfoods, vegetable extracts, oils and other products. Our greatest capital is tested know-how, experience, detailed knowledge of the market and wonderful relations with tested suppliers.

Planet Food Sp. z o.o. Sp. k.stoisko/stand nr D7

Produkty spożywcze Grocery Planet Food to dynamicznie rozwijająca się, polska firma z branży spożywczej, która działa od 2011 roku. Szczególna dbałość o receptury, naturalny skład oferowanych produktów oraz rozwój w duchu koncepcji zdrowego odżywiania to cechy najlepiej charakteryzujące firmę. Firma zajmuje się produkcją wafli zbożowo-ryżowych pod marką Sunny Corn Family. Planet Food Sp. z o.o. Sp. k. Polska / Poland ul. Wojska Polskiego 2c 62-800 Kalisz T: +48 62 753 57 77 F: +48 62 753 58 03 info@planetfood.pl www.planetfood.pl

160

Planet Food is a dynamically developing Polish company from the food industry, which has been producing wafers under the brand - Sunny Corn Family. Sunny Corn wafers are top quality products manufactured from an original recipe thanks to which they are crispy and light. There are all made with high quality ingredients. Our products are a valuable source of dietary fiber.


Plastco Poland Sp. z o.o.stoisko/stand nr D11

Inne Other Firma „Plastco” została założona w 2005 roku w Kijowie i już od ponad 10 lat z sukcesem prowadzi swoją działalność w branży opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla żywności.

Plastco Poland Sp. z o.o. Polska / Poland Al. Beliny Prazmowskiego,14 31514 Kraków T: +48 123 066 067 F: +48 123 066 067 biuro@plastco.pl www.plastco.pl

The Plastco company was founded in 2005, as a private company, located in Kiev and has successfully developed business in plastic packaging for the food industry for more than 10 years. Working with major ice cream makers, and fish processing companies in Ukraine, company holds leading position in premium packaging segment of the market. Transformed in Plastco Ukraine in 2015, the compa.

Polder sp. z o.o.stoisko/stand nr I19

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, żywność dla dzieci Confectionery and bakery, organic and healthy foods, delicatessen, baby food Firma działa od 20 lat na rynku oferując Kajmak i Dulce de leche wytwarzane tradycyjną metodą. W naszych produktach stawiamy na prosty skład bez dodatku tłuszczu palmowego, zagęstników i konserwantów. Nasze kremy dostarczamy do najlepszych piekarni i cukierni, lodziarni a także oferujemy je na rynku detalicznym. Polder sp. z o.o. Polska / Poland ul. Bobrowo 28 87-327 Bobrowo T: +48 666 941 911 krzysztof.przymus@polder.biz.pl www.kajmak.com.pl

We have been manufacturing Dulce de Leche and Kajmak in traditional way, for 20 years. Our products are based on natural ingredients without palm oil or preservatives. We supply confectioneries, ice-cream makers and detail market.

161

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Współpracując z największymi producentami lodów i produktów rybnych na Ukrainie, nasza firma utrzymuje pozycję lidera opakowań w segmencie premium. W 2015 roku firma zmieniła nazwę na Plastco Ukraina Sp. z o.o.


POLAND FRUITSstoisko/stand nr J7

Owoce i warzywa, inne Fruits, vegetables, other

POLAND FRUITS associates a magazine and a portal that aim at interconnecting economic entities both in the country and worldwide. It is a business, trade and informational platform aimed at all sectors of the economy.

Polska Spółka Spirytusowa Sp. z o.o.stoisko/stand nr C19

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Polska Spółka Spirytusowa jest wyłącznym importem produktów alkoholowych firmy PetRus należących do ukraińskiego potentata. Alkohole są eksportowane do 22 krajów na całym świecie, w tym do Polski. Specjalnością nasze firmy jest wódka czysta Status, wódki gatunkowe takie jak Gorilochka, balsamy, likiery, alkohole w butelkach przeznaczonych na specjalne okazje. Zapraszamy do naszego stoiska. Polska Spółka Spirytusowa Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Lwowska 52/505 37-700 Przemyśl T: +48 166 784 473 biuro@pssonline.pl www.pssonline.pl

163

WYSTAWCY | EXHIBITORS

POLAND FRUITS Polska / Poland ul. Grójecka 186/214 02-390 Warszawa T: +48 508 112 968 +48 22 824 14 97 marketing@polandfruits.com www.polandfruits.com

POLAND FRUITS to kompatybilne połączenie magazynu i portalu łączącego podmioty gospodarcze z kraju i ze świata. To platforma biznesowo-handlowa i informacyjna adresowana do wszystkich sektorów gospodarki.


Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)  stoisko/stand nr E9 Produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, inne Grocery, organic and healthy foods, delicatessen, other

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) Polska / Poland ul. Sarmacka 14/15 02-972 Warszawa T: +48 690 900 887 akonieczna@pcpm.org.pl www.pcpm.org.pl

Mawasem – produkty spółdzielni rolniczych w Palestynie wytwarzane zgodnie z normami FSSC 22000, AS 220 oraz zasadami Fair Trade. PCPM buduje trwałe relacje spółdzielni z sektorem sprzedaży, promuje przedsiębiorczość oraz dba o zwiększenie dochodów drobnych gospodarstw rolnych na Zachodnim Brzegu Jordanu. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ. Mawasem – products of agricultural cooperatives in Palestine manufactured according to the both FSSC22000 and AS220 standards of certification and also to the Fair Trade principles. PCPM’s project builds long-lasting relationships between cooperative and sale markets, promotes entrepreneurship and helps to increase the income of small farms. Project co-financed by the Ministry of Foreign Affairs.

Port Koper (Luka Koper)stoisko/stand nr I30

Porty i terminale przeładunkowe, logistyka i magazynowanie Ports and terminals, logistics and warehousing

Port Koper (Luka Koper) Słowenia / Slovenia VOJKOVO N. 38 6000 Koper T: +38 656656905 info@luka-kp.si www.luka-kp.si

164

Port Koper leży w północnym Adriatyku, na słoweńskim wybrzeżu. Tuż obok Terminalu Kontenerowym możemy zaoferować nowoczesny terminal chłodniczy – który może być używany do operacji przeładunkowych i dystrybucji. Głównym eksportem z Polski są jabłka, natomiast w imporcie najczęściej są owoce cytrusowe, wczesne ziemniaki itp. Port of Koper lies in the Northern Adriatic, on the Slovenian coast. Just next to the Container Terminal we can offer a modern Reefer Terminal - which can be used for cross-docking and distribution operations. Main exports from Poland there are apples, while in import most frequent are citrus fruits, early potatoes etc.


Pracownia Mniam Sp. z o.o.stoisko/stand nr G20

Produkty spożywcze, mrożonki i dania gotowe, żywność organiczna i ekologiczna Grocery, frozen and convenience foods, organic and healthy foods

Pracownia Mniam Sp. z o.o. Polska / Poland Al. KEN 51/3 02-797 Warszawa T: +48 501 493 963 pracowniamniam@gmail.com www.pracowniamniam.pl

PATES, CUTLETS: VEGETARIAN / VEGAN Pracownia Mniam products are hand made from high quality materials. We do not use preservatives, enhancers and other unhealthy additives. Ideally suited for children. They attract the attention by their natural colors, unique taste and simple composition. They are light, healthy and very tasty. Just Mniam!

PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A. – DELI-SUSZ Sp. z o.o.  stoisko/stand nr D18 Przekąski i chipsy, produkty spożywcze, owoce i warzywa Snack foods and crisps, grocery, fruits and vegetables

PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A. – DELI-SUSZ Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Dwernickiego 5 21-450 Stoczek Łukowski T: +48 22 771 58 90 biuro@deli-susz.pl www.deli-susz.pl

Szanowni Państwo, Naszą specjalnością jest produkcja najwyższej jakości suszonych owoców bez dodatku substancji konserwujących, sztucznych barwników, cukru i tłuszczu. Produkty w ofercie: • suszone jabłko: chips plastry, chips pokrojone, kostka miękka, kostka twarda, • suszone owoce sezonowe: truskawka, malina, wiśnia, śliwka, gruszka, czarna porzeczka, aronia, • susz kompotowy. Dear Sir or Madam Our specialty is the production of top quality dried fruits without the addition of preservatives, artificial dyes, sugar and fat. Products on offer: • dried apple: sliced chips, sliced and chopped chips, diced dried apple • dried seasonal fruits: strawberry, raspberry, cherry, plum, pear, blackcurrant, chokeberry, • dried compote.

165

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PASZTETY, KOTLETY: WEGETARIAŃSKIE / WEGAŃSKIE Produkty Pracowni Mniam przyrządzane są ręcznie, z najlepszej jakości produktów. Nie stosujemy konserwantów, ulepszaczy i innych niezdrowych dodatków do żywności. Idealnie nadają się dla dzieci. Przyciągają uwagę swoimi naturalnymi, kolorowymi barwami, niepowtarzalnym smakiem i prostym składem. Są lekkie, zdrowe i bardzo smaczne. Po prostu Mniam!


PRO-BIO, s.r.o.

stoisko/stand nr H8

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze Organic and healthy foods, grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PRO-BIO, s.r.o. Czechy / Republik Czech ul. Lipová 40 788 32 Staré Město pod Sněžníkem T: +48 505 366 821 navratilova@probio.cz www.probio.cz/pl

Jesteśmy czeską firmą i działamy już 25 lat w zakresie: • przetwórstwa i produkcji ekologicznych artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego, • sprzedaży hurtowej i dystrybucji ekologicznych produktów oraz surowców, • produkcji ekologicznego materiału siewnego. W naszym asortymencie znajduje się ponad 1400 certyfikowanych BIO produktów, w tym co najmniej 50% stanowią produkty bezglutenowe. For 25 years already we are engaged in processing and production of organic foodstuff of vegetable origin, in wholesale, in distribution of organic products within the whole Czech Rep., in export/import of organic food products. You can already find more than 1,400 products certified as organic in our range of products, including at least 50% are gluten-free products.

Prodoner Produkcja Sp. z o.o.

stoisko/stand nr J11

Mięso i drób Meat and poultry

Prodoner Produkcja Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Św. Wincentego 124/98 03-291 Warszawa T: +48 22 122 76 66 F: +48 22 122 75 55 sprzedaz@prodoner.pl www.prodoner.pl

166

Prodoner powstał dzięki zamiłowaniu do dobrej kuchni i potrzeb zapewnienia, jak najwyższej jakości produktów restauratorom i miłośnikom kuchni orientalnej. Swoje doświadczenie i doskonałą znajomość orientalnych smaków przenosimy na produkcję wyjątkowego kebabu i wyrobów mięsnych. Naszym celem jest zadowolenie konsumentów. Osiągamy to dzięki jakości, oraz wysokim standardom pracy i obsługi klientów. Prodoner has been created by the passion for good food and the need to ensure the highest quality of products for oriental cuisine. Our experience and excellent knowledge of oriental flavors moved in the production of kebab and meat products. Our goal is to satisfy consumer foodservice industry. We achieve this through superior quality products and highest standards of work and service.


PROFESSOR CESCON SRLstoisko/stand nr K1

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages The company had its origin in the late 50’s and founded by Ivan Cescon. It is located in the Veneto region. We produce the typical wines of this area. ”…respect nature, produce natural wines and drink with moderation for the joy of living”.

PROPLAN INTERNATIONAL CO., LTD.stoisko/stand nr E14

Tłuszcze, oleje i sosy, dodatki do żywności Fats, oils and sauces, food ingredients Proplan International Co., Ltd. is specialize in Seasoning Sauce, Curry Paste, Ready to Eat and Ready to Cook in pouch etc. We acquired GMP, HACCP, BRC issue 7 and Halal certificate to ensure our product quality, safety and production standard. We continuously reserch and develop various products to service our customer satisfaction. PROPLAN INTERNATIONAL CO., LTD. Tajlandia / Thailand 29/31 The Seed Chaeng Wattana Building, 3rd Floor, Moo 1 Chaengwattana Rd., 11120 Pakkred Nonthaburi T: +66 81 8435867 F: +66 25 834363 puangpen@proplanindustrial. com

167

WYSTAWCY | EXHIBITORS

PROFESSOR CESCON SRL Włochy / Italy Via Arzeri, 28 31040 Salgareda T: +39 334 6388253 info@cescon.it www.cescon.it


Prosciuttificio Montevecchio SRLstoisko/stand nr D29

Mięso i drób Meat and poultry Founded on 1st July 2002. Prosciuttificio Montevecchio is based in Savigno (Bologna), located at the foot of the Apennines between Tuscany and Emilia. Our hams are produced traditionally, by hand, with only the aid of modern technology. The basic ingredients remain are the traditional ones: ham, salt, natural flavouring and air. We practice according to HACCP standards and have also been certified.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Prosciuttificio Montevecchio SRL Włochy / Italy Via della Libertà 67 40053 Valsamoggia T: +39 051 6708245 F: +39 051 6708866 info@prosciuttificiomontevecchio.it www.prosciuttificiomontevecchio.it

PrzetworyzBorówki.plstoisko/stand nr H13

Produkty premium, produkty spożywcze, owoce i warzywa, żywność dla dzieci Delicatessen, grocery, fruits and vegetables, baby food

PrzetworyzBorówki.pl Polska / Poland ul. Ogrodowa 25 05-555 Grzędy T: +48 512 328 668 kontakt@przetworyzborowki.pl www.przetworyzborowki.pl

168

PrzetworyzBorówki.pl – to co dobre z natury to nasze konfitury! Domowa Konfitura z Borówki Amerykańskiej, która powstaje na podstawie receptury Mamy, z owoców produkowanych we własnym gospodarstwie. Jej skład to: borówka amerykańska, cukier oraz pektyny. Nie dodajemy sztucznych barwników, czy konserwantów: produkt jest w 100% naturalny. Na 100g produktu, 83g stanowią owoce borówki amerykańskiej. PrzetworyzBorowki.pl - what is good by nature is our jam! Homemade Jam from Blueberries which was created by Mom’s recipe and fruits from our own plantation with years of experience and certified by Global G.A.P. Ingredients: Blueberries, Sugar and Pectin. There is no added chemicals or preservatives: it is 100% natural. Prepared with 83g of blueberries per 100g of jam.


Pukala Polska Sp. z o.o.

stoisko/stand nr A9

Kawa i herbata Tea and coffee

Pukala Polska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Poznańska 152 87-100 Toruń T: +48 56 658 00 50 pukala@pukala.com.pl www.pukala.com.pl

Ranwatta LTD

stoisko/stand nr D11

Kawa i herbata Tea and coffee „Ranvatta” Ltd jest przedstawicielem TM Lesly i TM Nature Fresh – naturalne przyprawy Sri Lance. Wysokiej jakości herbata TM Lesly, uprawiane i zbierane ręcznie tylko na wyspie Sri Lanka, jeden z najbardziej przyjaznych dla środowiska w regionach górskich świata. Wytwarzane i przetwarzane w sposób naturalny najlepszych technologów Sri Lance. Pakowane na Ukrainie standardzie Ceylon. Ranwatta LTD Ukraina / Ukraine Prospect Grushevskogo 30, office 418 43005 Lutsk T: +332 78 34 58 ranwatta_@ukr.net www.zylanica.com.ua

”Ranvatta” Ltd is representative of TM LESLY and TM Nature Fresh – natural spices Sri Lanka. High Ceylon tea TM LESLY, grown and picked by hand only on the island of Sri Lanka, one of the most environmentally friendly mountain regions of the world. Manufactured and processed naturally the best technologists Sri Lanka. Packaged in Ukraine for Ceylon standard.

169

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Hand made tea bags made from cotton gauze or from transparet filter material.


REFO sp. z o.o.stoisko/stand nr B20

Napoje bezalkoholowe Non-alcoholic beverages

REFO sp. z o.o. Polska / Poland ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków T: +48 22 378 555 78 marketing@akvo.com.pl www.akco.com.pl

WYSTAWCY | EXHIBITORS

RITAL D

AKVO to orzeźwiająca, lekko gazowana woda smakowa z naturalnymi aromatami i ekstraktami owocowymi oraz bogactwem cennych witamin. Niskokaloryczna i bez substancji konserwujących stanowi idealny produkt dla wszystkich, którzy chcą żyć zdrowo i cieszyć się smakiem bez wyrzutów sumienia. Estetyczne i wyróżniające się opakowanie AKVO stanowi dodatkową zachętę do zakupu. AKVO is a new generation of lightly sparkling flavored water with added vitamins, that taste is carefully handpicked and prepared for demanding and aware adult customers. AKVO beverages are served in locked and transparent cans. It catches the eye! We can find it in a section of functional and pleasure-giving beverages (sweet ones). Those are a good alternative for unhealthy beverages availab.stoisko/stand nr E25

Żywność puszkowana, mięso i drób, ryby i owoce morza Canned food, meat and poultry, fish and seafood

RITAL D Łotwa / Latvia Drujas street 16 LV-5404 Daugavpils T: +37 1654 76367 F: +37 1654 76512 rital-d@apollo.lv www.rital-d.lv

170

Firma Rital D jest założona w 1998 roku. Kompania czyni produkcję z mięsa wołowiny, wieprzowiny, koniny, kury, indyczki. W asortymencie produkcji parówki, kiełbasy, pasztety. Jest mięsne, warzywne i rybne konserwy. Nasze produkty zostały certyfikowane HALAL. Firma eksportuje produkty do Niemiec, Anglii, Szwecji, Gruzji, Uzbekistanu, Turkmenistanie Rosji i krajach bałtyckich. Rital D was founded in 1998.The company produces products from beef, pork, horse, chicken, turkey meat. Our company offers sausage, smoked, pates. We produce meat and vegetable canned canned food and also canned fish. Our products have been HALAL certified. The company exports products to Germany, England, Georgia, Sweden, Uzbekistan, Turkmenistan, Russia and the Baltic States.


Robustellini S.r.l.stoisko/stand nr C38

Mięso i drób, produkty premium Meat and poultry, delicatessen

Robustellini S.r.l. Włochy / Italy Via Spluga, 110 23015 Nuova Olonio – Dubino (SO) T: +39 0342 687920 F: +39 0342 687696 export@robustellini.com www.robustellini.com

Robustellini Salumi was founded in 1949 as a small factory for the production of Valtellina’s most famous cured meat, the Bresaola. The company has evolved over the years maintaining high standards for raw materials and producing a wide range of cured meats combining both the benefits of the Alpine environment and the guarantee offered by the most modern technologies.

Rossi d’Angera Distillatoristoisko/stand nr K6

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

Rossi d’Angera Distillatori Włochy / Italy Via Puccini, 20 21021 Angera T: +39 0331 930248 F: +39 0331 9329 41 info@rossidangera.com www.rossidangera.it

171

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Zakład mięsny Robustellini powstał w 1949 roku jako mała fabryka produkująca w regionie Valtellina najbardziej znane wędliny peklowane pod nazwą Bresaola. Firma ewoluowała przez lata utrzymując wysoki standard jakości surowców i produkcji szerokiego wyboru peklowanych wędlin łącząc zarówno zalety środowiska alpejskiego, jak i gwarancji oferowanych przez większość nowoczesnych technologii.


“SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna

 stoisko/stand nr G19

Produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna Grocery, organic and healthy foods Firma „SZARŁAT” powstała w 1993 r. w celu wdrożenia do produkcji i organizacji rynku amarantusa w Polsce. Jako pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek półprodukty i produkty gotowe z nasion amarantusa (mąka, płatki, POPPING, olej amarantusowy). Jesteśmy producentem wysokiej jakości produktów bezglutenowych również z gryki, z pestek polskiej dyni, rokitnika, a także olejów zimnotłoczonych.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Spółka Jawna Polska / Poland ul. Cibory Gałeckie 46 16-075 Zawady T: +48 86 2180291 F: +48 86 2180291 amarantus@szarlat.com.pl www.szarlat.com.pl

SADY WINCENTA

„SZARŁAT” was established in 1993 in order to implement production and organize the market of amaranth in Poland. Our firm was a pionier in Poland in manufacturing products based on amaranth seeds ( flour, flakes, POPPING and amaranth oil ). We produce also high quality products from buckwheat, pumpkin seeds, sea buckthorn and cold-pressed virgin oils.stoisko/stand nr A6

Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze Non-alcoholic beverages, grocery Rodzinna tradycja sadownicza twórcy marki Sady Wincenta była u początków idei firmy. Klasyczne podejście do rolnictwa owocuje – i to dosłownie. Soki, które produkujemy należą do segmentu NFC, tj. nie z koncentratu. Dzięki temu mamy pewność, że tylko taki produkt może spełnić oczekiwania konsumentów, dla których zdrowie ma wartość nadrzędną. Przekonaj się, że zdrowie może być smaczne! SADY WINCENTA Polska / Poland ul. Żmiąca 208 34-603 Ujanowice T: +48 791 927 402 marta.orzel@sadywincenta.pl www.sadywincenta.pl

172


SALBACstoisko/stand nr I24

Mięso i drób, produkty premium, inne Meat and poultry, delicatessen, other

SALBAC Rumunia / Romania Calea Moinesti, no. 16 600281 Bacau T: +40 234571726 F: +40 234516416 daniel.bitere@agricola.ro www.agricola.ro

Salumificio Borgo Dora S.p.A.stoisko/stand nr D24

Mięso i drób, produkty premium Meat and poultry, delicatessen Salumificio Borgo Dora was founded by Sergio Vieri in Turin in 1971 from a small „salumeria” with 40 years of history. The factory is today one of the Piedmont leading companies in this sector, representing an undisputed leadership in the field of fresh sausage. Now Borgo Dora have 6500 m2 of covered surface and 1100 m2 of uncovered surface, 28 cold storages in 1000 m2 and 45 employees. Salumificio Borgo Dora S.p.A. Włochy / Italy Corso Vercelli 279/A 10155 Torino T: +39 011 2425355 info@borgodora.it

173

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Salbac is part of the Agricola Group, one of the largest food producers in eastern Europe. Since 1976 we produce dry-cured specialties (Sibiu Salami) and boiled cooked meats. Certified by Larex, ISO 9001, ISO 22000 and BRC-Grade A, we lead the Romanian dry-cured meats market - according to Nielsen Romania. We have strong commercial relations in Italy, Spain, England, Germany, Belgium and Armenia.


SAN GIULIANO OILS AND SPECIALITIES

stoisko/stand nr B33

Tłuszcze, oleje i sosy Fats, oils and sauces

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SAN GIULIANO OILS AND SPECIALITIES Włochy / Italy Via Carrabuffas CP56 07041 Alghero T: +39 079977215 info@sangiuliano.it www.sangiuliano.it

San Tai Foods Co., Ltd.

Od 1916 roku rodzina Manca prowadzi firmę, która obejmuje uprawę drzew oliwnych, produkcji i komercjalizacji San Giuliano markowych dodatkowych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. San Giuliano posiada międzynarodowe certyfikaty takie jak IFS, BRC, ISO 9001, 22000, 14001, a także szereg nagród i wyróżnień, które potwierdzają przywiązanie firmy do wysokich standardów jakościowych. Since 1916, the Manca family has run a company that encompasses cultivation of olive trees, production and commercialization of the San Giuliano branded extra virgin olive oils. San Giuliano holds international certifications such as IFS, BRC, ISO 9001, 22000, 14001, as well as a series of prizes and awards that confirm the company’s devotion to high quality standards.

stoisko/stand nr J12

Mrożonki i dania gotowe Frozen and convenience foods San Tai Foods Co., Ltd. jest importerem głównie w żywności mrożonej, takie jak sashimi, sushi polewa, naczynia, mille krepa ciasto, napoje, wędliny, edamame i desery. Firma dostawy do sieci restauracji, dystrybutorów, supermarketu i hotel. Utrzymuje się na zaopatrywaniu znacznie więcej różnych rodzajów żywności, aby dopasować potrzeby naszego klienta.

San Tai Foods Co., Ltd. Hong Kong / Hong Kong Rm 1103, 11/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wan Chai Hong Kong N.A T: +852 28777908 F: +852 28777910 dickson@oceantaifoods.com.hk

174

San Tai Foods Co., Ltd is an importer mainly in frozen food, such as sashimi, sushi topping, dishes, mille crepe cake, drinks, sausages, edamame and desserts. The company supplies to chain restaurant, distributor, supermarket and hotel. It keeps sourcing on much more different kinds of food to fit our client’s need.


SAT-VENDstoisko/stand nr B13

Kawa i herbata Tea and coffee

SAT-VEND Polska / Poland ul. Diamentowa 5 20-447 Lublin T: +48 601 354 529 biuro@sat-vend.pl www.sat-vend.pl

SAT-VEND specializes in the following segments: Office Coffee Service, HoReCa and vending. SAT-VEND offers a complex system for serving hot drinks, providing ANIMO coffee machines, various coffees as well as SATRO vending products. The company is also an exclusive importer of the following tea brands: Bradley’s, Tea of Life, SunLeaf, T’amore, Orient Sunset and Legends.

Schenk Italian Wineriesstoisko/stand nr B31

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages Founded in 1952, Schenk Italia is one of the most significant Italian wine producers. In 1960 the company moved to Ora (BZ) with the first winery of production. In 2011 with the acquisition of Bacio della Luna in the heart of Valdobbiadene, sparkling wine and especially Prosecco completed the selection. In April 2016 a small pearl joined the group: Lunadoro in Tuscany with its 12 ha of vineyards. Schenk Italian Wineries Włochy / Italy Via Stazione 43 39040 Ora T: +39 047 1803311 roberta.deflorian@schenk.it www.schenkitalia.it

175

WYSTAWCY | EXHIBITORS

„Firma SAT-VEND specjalizuje się w obsłudze segmentów: Office Coffee Service, HoReCa oraz vendingowego. SAT-VEND oferuje kompleksowy system serwowania gorących napojów, zapewniając ekspresy do kawy firmy ANIMO, kawy oraz produkty do automatów - SATRO. Firma jest również wyłącznym importerem następujących marek herbat: Bradley’s, Tea of Life, Sunleaf, T’amore, Orient Sunset oraz Legends.


SCORPION P.P.U.H.stoisko/stand nr I27

Technologia żywności, kawa i herbata, żywność organiczna i ekologiczna, inne Food technology, tea and coffee, organic and healthy foods, other

SCORPION P.P.U.H. Polska / Poland ul. Krotoszyńska 74 63-708 Rozdrażew T: +48 627 221 474 F: +48 627 221 474 scorpion@scorpion.pl www.scorpion.pl

SCORPION to firma działająca w Polsce i na rynku międzynarodowym w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Produkujemy różnego typu maszyny do przerobu ziół, przypraw, herbaty, suszonych warzyw i owoców, korzeni, tytoniu, nasion, kwiatów, grzybów i innych sypkich produktów. Oferujemy maszyny do krojenia, czyszczenia, przesiewania, sterylizacji, granulatory, młyny, mieszalniki i kompletne linie.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SCORPION is a company dealing in Poland and on international market in Europe, Asia,Africa and Americas. We manufacture different kind of machines for processing herbs, spices, tea, dry vegetables, dry fruits, roots, tobacco, seeds, flowers, mushrooms and other dry materials. We produce cutting machines, cleaning machines, separators, sterilizers, granulators, mills, mixers and offer complete line. All products are gluten free.

SEMCO SGNIP KRYSTYNA JUSTstoisko/stand nr H7

Tłuszcze, oleje i sosy Fats, oils and sauces SemCo jest firmą rodzinną prowadzoną od 1992 r. na bazie własnego gospodarstwa specjalistycznego. Historia gospodarstwa sięga roku 1929. Bazujemy na produkcji olejów zawierających Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych. Właściciele stawiają na jakość i tradycję uniemożliwiającą przemysłową produkcję. Oleje tłoczone w niskich temperaturach pozwalają na zachowanie ich wartości odżywczych. SEMCO SGNIP KRYSTYNA JUST Polska / Poland ul. Spacerowa 75 64-500 Śmiłowo T: +48 501 556 466 info@ semco.pl www.semco.pl

176


SENOK TEA CEYLON (PVT) LTDstoisko/stand nr B9

Kawa i herbata Tea and coffee

SENOK TEA CEYLON (PVT) LTD Sri Lanka/ Sri Lanka 19/1, HOKANDARA ROAD, KALALGODA, PANNIPITIYA, 10230 SRI LANKA COLOMBO T: +94 11 2562626 F: +94 11 2562700 info@senokteaceylon.com www.senoksl.com

SERABIOWe wish to briefly introduce Senok Ceylon (Pvt) Ltd,which is a fully owned subsidiary of Senok Group, a diversified conglomerate with over 35 other companies. Senok Tea was incorporated in 1992. We are one of the largest tea bag producers in Srilanka Our production capacity is over 4 million tea bags per day. We are the only tea bagging producer for „LIPTON” in Srilanka. „www.senoksl.com”.

stoisko/stand nr H4

Produkty spożywcze, produkty mleczne i jaja, żywność organiczna i ekologiczna Grocery, dairy products and eggs, organic and healthy foods

SERABIO Polska / Poland ul. Opiesin 25 B 98-220 Zduńska Wola T: +48 603 505 705 serabio@serabio.pl www.serabio.pl

SERABIO to firma rodzinna oferująca ekologiczne, certyfikowane sery dojrzewające Gouda, Edam, Tylżycki i Maasdam w blokach ok. 2 kg, kawałkach 200 g, plastrach 150 g i masło ręcznie formowane. W naszej ofercie jest też linia Foodgood, oparta na konwencjonalnym mleku krowim z udziałem szczepów bakterii kwasu mlekowego i dodatkach (ziarna; suszone pomidory i czosnek; przyprawy śródziemnomorskie). SERABIO is a family enterprises offering BIO-certified matured cheese types of Gouda, Edam, Tilsit and Maasdam in 2 kg blocks, 200g pieces, 150g slices and hand-formed butter. In our offer we also have Foodgood products based on conventional cow milk enriched with Lactobacillus acidophilus bacteria and additions (seeds; sun-dried tomatoes and garlic; Mediterranean spices).

177

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Pragniemy pokrótce przedstawić Senok Ceylon (Pvt) Ltd, która jest w pełni zależną od Senok Group, zdywersyfikowany konglomeratu z ponad 35 innych firm. Senok Tea została przyjęta w 1992 roku. Jesteśmy jednym z największych producentów worka herbaty na Sri Lanka. Nasza zdolność produkcyjna wynosi ponad 4 mln torebek herbaty dziennie. Jesteśmy jedynym producentem herbaty pakowanym dla „Lipton” w Polska.


SEVENCO S.A.

stoisko/stand nr C1

Dodatki do żywności, ryby i owoce morza Food ingredients, fish and seafood „SEVENCO S.A. (www.sevenco.kr) has grown to one of the most reliable supplier of Panko bread crumbs and sushi nori in Korea. By focusing on quality assurance and consistency, we have been exporting high quality foods more than 30 countries and receiving great recognitions all over the world.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SEVENCO S.A. Korea Płd. / South Korea 14 Haedeung-Ro 16 Da-Gil, Dobong-gu 01402 Seoul T: +82 2 930 7550 yjoo@sevenco.kr www.sevenco.kr

SGS Polska Sp. z o.o.

stoisko/stand nr I13

Owoce i warzywa, żywność organiczna i ekologiczna, mięso i drób, produkty spożywcze Fruits and vegetables, organic and healthy foods, meat and poultry, grocery

SGS Polska Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa T: +48 691 767 067 rafal.gracki@sgs.com www.sgsagri.pl

178

SGS świadczy usługi, które wpływają na życie ludzi na całym świecie. Zapewniamy najwyższej klasy usługi w zakresie kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji w tym m.in. Rolnictwo Ekologiczne, Non-GMO, GlobalG.A.P., Integrowana Produkcja, BRC, KZR INiG. SGS Polska Sp. z o.o. dysponuje siecią niezależnych akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy żywności m.in. dla sektora spożywczego. SGS provides independent services that affect the lives of people around the world. We offer services of highest quality in the field of control verification, testing and certification eg.: Organic Production, Non-GMO, GlobalG.A.P., Integrated P Production, BRC, KZR INiG. SGS Polska Sp. z o.o. has a network of independent, accredited,laboratories provided food analysis.


SIA “Ramkalni Nordeco”stoisko/stand nr E21

Owoce i warzywa, marka własna Fruits and vegetables, private label

SIA Good Life Solutions / Fine Food Groupstoisko/stand nr E23

Ryby i owoce morza, mięso i drób, produkty premium Fish and seafood, meat and poultry, delicatessen

SIA Good Life Solutions / Fine Food Group Łotwa / Latvia Daugavas street 27A LV-2781 MArupe T: +37 27729777 F: +37 27729777 dinars.kalnins@goodlifesolutions.lv

179

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SIA „Ramkalni Nordeco” Łotwa / Latvia Beverinas LV-2141 Krustini Incukalns T: +37 129214616 sales@ramkalni.lv www.ramkalni.com

“Rāmkalni Nordeco” is a Latvian company. We support a healthy lifestyle, so we are interested to make healthy and high quality products. Candied fruits are way how to pick up as many valuable substances as possible in tasty way. Candied fruits are natural product and thanks to gentle processing technology, candied fruits retains those natural goodies and accumulated valuable substances.


SIEJEJEstoisko/stand nr G10

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze Organic and healthy foods, grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SIEJEJE Polska / Poland ul. Piegonisko Pustkowie 37 62-874 Brzeziny T: +48 62 501 50 00 siejeje@siejeje.pl www.siejeje.pl

SIEJEJE to producent naturalnych wafli zbożowych z Kalisza. Głównym celem firmy jest tworzenie produktów zdrowych i dostosowanych do współczesnych trendów żywieniowych. SIEJEJE posiada w swojej ofercie 3 smaki wafli zbożowych w wersji naturalnej oraz 3 smaki wafli w wersji ekologicznej BIOJEJE. Jednocześnie firma pracuje nad nowymi, innowacyjnymi recepturami oraz liniami produktowymi.

Società agricola Fratelli Pellegrini s.sWyroby cukiernicze i piekarnictwo, tłuszcze, oleje i sosy Confectionery and bakery, fats, oils and sauces

Società agricola Fratelli Pellegrini s.s Włochy / Italy Via Bartolini 1206 51036 Larciano T: +39 328 8475722 F: +39 328 8475722 info@tuscanoption.ir www.tuscanoption.it

180

stoisko/stand nr B35


SOLIDA FOOD SP. Z O.O.

stoisko/stand nr H12

Żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa, tłuszcze, oleje i sosy, kawa i herbata Organic and healthy foods, fruits and vegetables, fats, oils and sauces, tea and coffee

Solida Food Sp. z o.o. was established in 1992 and specializes in the production of soybean To-Fu (natural and organic, traditional and smoked, with various spices) in Poland and import of healthy food from China, like: • soy sauces, • organic chestnuts. Chinese date, sweet potatoes, Shiitake mushrooms, • ecological green tea, • organic seeds (soya, sorghum, groats, peanuts).

Sopot Beverages Sp. z o.o.

stoisko/stand nr C20

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

Sopot Beverages Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Astronomów 14 80-299 Gdańsk T: +48 605 334 770 miroslaw.len@sopot-beverages. com www.no1.se

Firma Sopot Beverages jest producentem i dystrybutorem szwedzkiej marki alkoholi NO.1. No.1 jest zawsze w procesie opracowywania nowych i ekscytujących produktów, aby móc zaspokoić oczekiwania wszystkich klientów. Dziś NO.1 posiada unikalną gamę produktów monopolowych o wysokiej jakości. Są one podzielone na Super Premium i Premium. Głównym celem No.1 jest być NO.1 na wszystkich rynkach. The company Sopot Beverages is a manufacturer and distributor of the Swedish alcohol brands NO.1. No.1 is always in the process of developing new and exciting products to be able to Satisfy Their all customers. Today NO.1 has a unique range of highquality liquor products. They are divided into Super Premium and Premium. NO.1’s main target is to be NO.1 within all the markets they approach.

181

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SOLIDA FOOD SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Kuropatwy 23A 05-500 Mysiadło Piaseczno T: +48 22 750 8514 F: +48 22 750 8514 biuro@solidafood.com.pl www.solidafood.com.pl

Firma Solida Food Sp. z o.o. działa już od 1992 roku, prowadząc działalnośc produkcyjno-handlową w branży zdrowej żywności. 1. Produkcja To-Fu z soi (naturalne i EKO, tradycyjne i wędzone, smakowe). 2. Import żywności z Chin: • sosy sojowe, • zielone herbaty BIO, • bakalie, grzyby, orzechy, • nasiona ekologiczne (soje, fasole, kasze, sorgo).


Spigadoro - Tesa SRLstoisko/stand nr C39

Produkty spożywcze Grocery Spigadoro Pasta company took shape in 1822 in the green heart of Italy. From ancient milling traditions to modern industrial technology we have been investing passion to make Spigadoro one of the most well known and appreciated pasta brands in Italy and all over the world. Over 100 shapes, from traditional to specialty products, organic, wholewheat, egg noodles, Gluten free pasta.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Spigadoro - Tesa SRL Włochy / Italy Via A. Campi, 10 06034 Foligno T: +39 074 2770099 F: +39 074 267490 ercolani.pietro@spigadoro-tesa. com www.spigadoro-tesa.com

Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy  stoisko/stand nr I19 Produkty premium, produkty mleczne i jaja, żywność organiczna i ekologiczna, inne Delicatessen, dairy products and eggs, organic and healthy foods, other Klaster pod nazwą „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Misją klastra jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz ekologicznej będącej wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego.

Spiżarnia Kujawsko Pomorska Klaster Spółdzielczy Polska / Poland ul. Parkowa 1 87-134 Zławieś Wielka T: +48 506 182 489 kontakt@spizarniakujawskopomorska.pl www.spizarniakujawskopomorska.pl

182

„Spiżarnia Kujawsko Pomorska” was the initiative of the Office of the Marshal and the support Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Minikowo. The mission of the cluster is to promote branded traditional food, regional and ecological business card which Kujawsko-Pomorskie.


SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski

stoisko/stand nr H13

Produkty spożywcze, produkty premium, owoce i warzywa Grocery, delicatessen, fruits and vegetables

SPO Twój Ogród is a regional fruit and vegetable processing plant from Starachowice in Swietokrzyskie Voivodship. It offers the highest quality jams, confitures and fruit whips, produced according to traditional recipes. Our products do not contain additional gelling agenst (pectin). For production we use selected, ripe fruits and vegetables from local growers and farmers.

Sri Lanka Tea Board

stoisko/stand nr B10

Napoje bezalkoholowe, kawa i herbata Non-alcoholic beverages, tea and coffee Sri Lanka Tea Board is the Sri Lanka government body established to regulate the Ceylon Tea industry and the legitimate owner of the ‘‘Ceylon Tea Lion Logo’’ which guaranteed 100% Pure Ceylon Tea that confirms to the prescribed high standards and packed in Sri Lanka.

Sri Lanka Tea Board Sri Lanka / Sri Lanka No: 574, Galle Road 00300 Colombo T: +94 112 587 814 F: +94 112 587 341 promotion@pureceylontea.com www.pureceylontea.com

183

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SPO Twój Ogród Przemysław Koszałkowski Polska / Poland ul. Miła 11 27-200 Starachowice T: +48 501 396 850 pkoszalkowski@wp.pl

SPO Twój Ogród to przetwórnia owoców i warzyw oferująca najwyższej jakości dżemy, konfitury, powidła, musy owocowe, soki oraz pikantne sosy i dodatki z warzyw. Produkcja oparta jest na tradycyjnych recepturach, bez konserwantów, substancji żelujących, sztucznych barwników i aromatów. Nasze produkty polecamy jako w 100% naturalne dodatki do śniadań, deserów, jogurtu oraz mięs i serów.


SSC distributionstoisko/stand nr A3

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, żywność organiczna i ekologiczna Confectionery and bakery, organic and healthy foods

SSC distribution Polska / Poland ul. Kielecka 46/9 02-530 Warszawa T: +48 602 206 341 krzysztof.sankowski@ssc-distribution.pl www.ssc-distribution.pl

SSC distribution jest przedstawicielem na Polskę szwajcarskiej marki FAVARGER z Genewy o 200 letniej tradycji w produkcji najlepszych tradycyjnych szwajcarskich czekolad. SSC distribution kieruje ofertę do wszystkich poszukujących wpaniałego smaku, najwyższej jakości, luksusu, tradycji, prestiżu, pakowania i personalizacji.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

SSC distribution is an official representative in Poland of Swiss brand FAVRGER from Geneva, specialized with production of the best quality premium class chocolate with 200 years of tradition. We are looking for customers who appreciate the taste, quality, prestige, tradition and individual approach in consulting, packaging and personalization.

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD.stoisko/stand nr B18

Kawa i herbata, inne Tea and coffee, other

STASSEN EXPORTS (PVT) LTD. Sri Lanka / Sri Lanka 833, Sirimavo Bandaranaike Mawatha, 14 01400 Colombo T: +94 115224200 F: +94 112540333 sel@stassengroup.com www.stassengroup.com

184

STASSENS IS ONE OF THE LARGEST MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF PURE CEYLON CONVENTIONAL BLACK AND GREEN TEA, ORGANIC BLACK AND GREEN TEA AND HERBAL INFUSIONS - BOTH FLAVOURED AND UNFLAVOURED FROM SRI LANKA, PACKED IN BULK, PACKETS, TEA BAGS, SPECIALTY PACKS AND IN RTD FORM. WE EXPORT OUR GARDEN FRESH TEA TO OVER 80 COUNTRIES WORLDWIDE.


STEMA POLSKA SP. Z O.O.stoisko/stand nr H13

Przekąski i chipsy, produkty spożywcze, żywność dla dzieci, produkty premium Snack foods and crisps, grocery, baby food, delicatessen

STEMA POLSKA SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Ciołka 12 01-402 Warszawa T: +48 792 008 655 F: +46 46 856 00 13 miroslaw.krzak@stema-polska. pl www.stema-polska.pl

Stewiarnia sp. z o.o.

Innovative breadsticks baked on the Polish market and foreign markets. Stema Polska (formerly Manless1995) is a Polish company offering a wide selection of baked goods made from natural ingredients, which makes them not only tasty, but also healthy snack. Stema Polska been certified BIO.stoisko/stand nr H11

Żywność organiczna i ekologiczna, żywność dla dzieci, przekąski i chipsy, produkty premium Organic and healthy foods, baby food, snack foods and crisps, delicatessen

Stewiarnia sp. z o.o. Polska / Poland ul. Starochylicka 26 05-510 Chylice T: +48 22 484 20 10 F: +48 22 484 20 10 b.straszewska@stewiarnia.pl www.stewiarnia.pl

Import i dystrybucja: • produktów bez cukru, bez glutenu, bez laktozy, dla wegan, BIO na rynku zdrowej żywności • produktów do sklepików szkolnych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia Wyłączny dystrybutor marek: • Nakd, Fruit Bowl, Sun Vita – owocowe przekąski • Cavalier – belgijskie wyroby czekoladowe • Damhert – tagatoza, produkty bez laktozy • Natusweet – stewia. We import and distribute: • sugar-, gluten- and lactose free products • sugar- and salt- free products complying with the requirements of Regulation of the Minister of Health We are the exclusive distributor of the brands: • Nakd, Fruit Bowl, Sun Vita – fruit snacks • Damhert – tagatoze, lactose free products • Cavalier – chocolate products sweetened with stevia • Natusweet – stevia.

185

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Innowacyjne paluszki wypiekane na rynek polski i rynki zagraniczne. Stema Polska (dawniej Manless1995) to polska firma oferująca szeroki wybór produktów wypiekanych z naturalnych składników, co czyni je nie tylko smaczną, ale także zdrową przekąską. Stema Polska uzyskała certyfikat BIO.


Stowarzyszenie Sady Grójeckie

stoisko/stand nr J5

Owoce i warzywa, produkty premium, napoje bezalkoholowe Fruits and vegetables, delicatessen, non-alcoholic beverages Jabłka Grójeckie to gwarancja najwyższej jakości produktów, potwierdzona certyfikatem Chronione Oznaczenie Geograficzne przyznawanym przez Komisję Europejską. Za każdym razem kiedy sięgasz po nasze jabłka, sięgasz po coś wyjątkowego. Jabłka Grójeckie to ogromny fragment historii, która nadal trwa. Grójecczyzna nazywana jest „największym sadem Europy”, a tradycja uprawy jabłek sięga XVI wieku.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Stowarzyszenie Sady Grójeckie Polska / Poland ul. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec T: +48 698 762 020 stowarzyszenie@jablkagrojeckie.pl www.jablkagrojeckie.pl

Jabłka Grójeckie (Apples from Grojec) guarantee the highest quality products, confirmed by Protected Geographical Indication certificate granted by the European Commission. Each time you reach for our apples, you reach for something exceptional. These apples are a huge piece of history which has lasted until today. Region of Grojec is called the biggest orchard in Europe, and the tradition of.

TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR stoisko/stand nr B7 Kawa i herbata, produkty premium, produkty spożywcze Tea and coffee, delicatessen, grocery Herbaty Basilur, których wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Tea Brothers,to gama produktów uznawanych za najwyższej jakości herbaty z Cejlonu. W ofercie znajdziemy wyłącznie produkty Premium – dedykowane dla rynku detalicznego oraz specjalistycznego rynku Horeca. Basilur oferuje gamę ponad 400 mieszanek herbat produkowanych i konfekcjonowanych w kraju gdzie rodzi się herbata, na Sri Lance. TEA BROTHERS – polski dystrybutor herbat marki BASILUR Polska / Poland ul. Wiosenna 42 Cybulice Małe 05-152 Czosnów T: +48 500 164 000 F: +48 22 465 99 28 office@basilur.pl www.basilur.pl

186

Basilur Tea, with the distributor in Poland, Tea Brothers Co., ranges a list of Premium teas of the highest quality. Tea Brothers sells in Poland products Premium - dedicated to the retail market and specialized HoReCa market. Basilur has a range of over 400 tea blends produced and packaged in a country where tea growes, Sri Lanka.


Teknafoodstoisko/stand nr D2

Produkty premium, produkty spożywcze, tłuszcze, oleje i sosy, dodatki do żywności Delicatessen, grocery, fats, oils and sauces, food ingredients

Teknafood Polska / Poland ul. Poznańska 3 62-023 Gądki T: +48 604 218 134 info@teknafood.pl www.teknafood.pl

TERRASOLATA S.R.L.

Tekna, good taste specialists. We are a direct importer of quality products from Italy. Carefully selected manufacturers ensure continuity of tradition in the preparation of unique produce, with the same passion and wisdom as before. Today, we pass a part of the Italian culinary history on by offering natural products with an authentic Italian taste that will surprise every connoisseur.stoisko/stand nr K2

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages TERRASOLOLATA is a small, young, family company born from the idea of two young, heirs of a loTheir ambition is to appreciate as much as possible the great wines that can come from native grape varieties: Nero di Troia, primitive, bombino bianco , Falanghina. Wine lovers, their goal is to create 100% Apulian wines, which tell the story of a land and the knowledge of centuries of winemaking.

TERRASOLATA S.R.L. Włochy / Italy Via Muzio Clementi, 10 76123 Andria T: +39 088 31978007 info@terrasolata.it www.terrasolata.it

187

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tekna, specjaliści dobrego smaku. Jesteśmy bezpośrednim importerem jakościowych produktów z włoch. Starannie wyselekcjonowani przez nas producenci, przedstawiają ciągłość tradycji w produkcji unikalnych produktów, tą samą pasją i mądrością jak dawniej. Dziś, przekazujemy wam część włoskiej historii kulinarnej, proponując naturalne produkty o autentycznym włoskim smaku, które zaskoczą każdego konesera.


Testo Sp. z o.o.stoisko/stand nr H22

Systemy i rozwiązania IT (monitoring warunków i stanu ładunków), logistyka i magazynowanie, transport i spedycja (drogowa, morska, lotnicza, kolejowa), systemy chłodzenia, części, utrzymanie i naprawy IT solutions and systems (cargo monitoring, tracking etc.), logistics and warehousing, transport and freight forwarding services (road, maritime, air, rail), refrigeration systems, parts, maintenance and repair

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Testo Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Wiejska 2 05-802 Pruszków T: +48 22 292 76 80 do 83 wew. 29 F: +48 22 863 74 15 testo@testo.com.pl www.testo.com.pl

Testo Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy Testo – producenta przyrządów kontrolno-pomiarowych, który posiada już 60 lat doświadczeń w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu pomiarowego. W naszej ofercie między innymi: • testery jakości oleju spożywczego, • rejestratory temperatury i wilgotności, • termometry zanurzeniowe, powierzchniowe i penetracyjne, • pirometry.

Thai Trade Center Warsaw Inne Other

Thai Trade Center Warsaw Polska / Poland Royal Thai Embassy ul. Grzybowska 12/14 apt, 28 00-132 Warszawa T: +48 22 620 15 08 info@ttcw.pl

188stoisko/stand nr E12


Thermoplex

stoisko/stand nr H25

Systemy chłodzenia, części, utrzymanie i naprawy, wykonawcy specjalistycznych zabudów pojazdów (stałych i wymiennych) Refrigeration systems, parts, maintenance and repair, manufacturers of specialized vehicle bodies (fixed and replaceable) Autoryzowany partner serwisowy Carrier Transicold. Świadczymy usługi w zakresie dystrybucji i serwisu agregatów chłodniczych Carrier. Authorized service partner Carrier Transicold. Our services include sales and service refrigeration unit Carrier.

Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna stoisko/stand nr H13 Napoje bezalkoholowe, produkty premium, produkty spożywcze, owoce i warzywa Non-alcoholic beverages, delicatessen, grocery, fruits and vegetables Soki Vero swoje walory zawdzięczają naturze, której, jak wiadomo, nie trzeba poprawiać, jednak należy o nią dbać. Selekcjonujemy owoce, wybierając te, które naturze udały się najlepiej. Tłoczymy sok naturalnymi sposobami, by nie stracił on swoich najcenniejszych wartości. Tłocznia Soków Owocowych VERO Dariusz Kuna Polska / Poland ul. Lubowidza 34 95-061 Dmosin T: +48 512 693 344 biuro@vero-soki.pl www.vero-soki.pl

Vero” juices due to the great quality of fruits and modern processing fit perfectly into the notion of “food well being”. Juices are cold pressed from dessert apples combined with raspberry red and black currant, chokeberry, cherry and pear. In order to improve the juice aroma and taste for the juice extraction we use mixture of several apple’s varieties. There is no water, sugar or preservatives.

189

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Thermoplex Polska / Poland ul. Kępa 8 97-200 Tomaszów Mazowiecki T: +48 796 355 855 F: +48 44 723 04 67 zagrodzki@thermoplex.pl www.thermoplex.pl


Tłocznia Zdrowia sp. z o.o.stoisko/stand nr H13

Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa Non-alcoholic beverages, grocery, organic and healthy foods, fruits and vegetables Soki z Tłoczni Zdrowia to tłoczone na zimno ciśnieniowane 100%-owe soki owocowo-warzywne NFC. Wysokie ciśnienie, jakiemu poddawane są nasze soki, powoduje, że dezaktywują się w nich substancje wpływające na starzenie produktu. Dzięki temu soki nie są jednodniowe, lecz mają nawet 40-dniowy termin przydatności. Nasze soki świetnie wpisują się w trendy zdrowotne panujące obecnie wśród konsumentów.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tłocznia Zdrowia sp. z o.o. Polska / Poland Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa T: +48 720 886 929 info@tloczniazdrowia.pl www.tloczniazdrowia.pl

TM “Carpaty Enjoy”

Tlocznia Zdrowia distributes cold pressed, pascalized (HPP) fruit&vegetables 100% NFC juices. High pressure inactivates vegetative flora present in juices which extends its shelf life up to 40 days. Because of the absence of heat treatment original freshness of juices can be kept throughout the shelf-life. Our juices stay in line with health & clean-label trends.stoisko/stand nr D11

Żywność puszkowana, marka własna, owoce i warzywa, żywność organiczna i ekologiczna Canned food, private label, fruits and vegetables, organic and healthy foods TM ”Carpaty Enjoy” jest nową ukraińską firmą, która dynamicznie rozwija się w przemyśle spożywczym. Znajduje się na Zachodzie Ukrainy w czystym górnym regionie i specjalizuje się w ekologicznej produkcji napojów, dżemów, syropów, a także konserwacji. Warzywa, owoce i jagody, dla produkcji rosną w ekologicznie czystych Ukraińskich Karpatach. TM „Carpaty Enjoy” Ukraina / Ukraine Khmelnitskiy Street, 26 89200 Uzhgorod T: +38 0997292978 alicjawozniak0801@gmail.com www.carpaty-enjoy.com.ua

190

TM „Carpaty enjoy” is a new company that is developing dynamically in food industry. We specialize in producing of juices, fruit drinks, jams, syrups, pickled vegetables and select carefully fruits and berries that were grown previously in the environmentally clean Carpathian area. Products are made without using dyes, preservatives and artificial flavorings.


Top Foodstoisko/stand nr D9

Produkty mleczne i jaja, przekąski i chipsy Dairy products and eggs, snack foods and crisps

TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l.stoisko/stand nr C34

Produkty premium, owoce i warzywa, produkty mleczne i jaja Delicatessen, fruits and vegetables, dairy products and eggs The company represents Tuscany and all its charm, combined with the magic of the woods, the wonderful guardians of all those fruits and wild foods we love. But above all, there is the truffle – the key player on every dining table across the globe. Toscobosco was created by merging these two forms of excellence: Tuscany and the woods. TOSCOBOSCO by Effetre S.r.l. Włochy / Italy Via Adua, 85 52043 Castiglion Fiorentino (AR) T: +39 0575 568951 robertoburroni@gmail.com www.toscobosco.it

191

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Top Food Łotwa / Latvia Tinuzu str. 3-5 LV-1021 Riga T: +37 129757644 svetlana@topfood.lv www.topfood.lv

The company TOP FOOD is Latvian company specializing in the production of smoked cheeses. The production is made from fresh milk and belongs to the fresh brine cheese. Our products are handmade and contain no preservatives. The main advantages of our smoked cheese – is the use of natural smoking on alder sawdust and long shelf-life. Our smoked cheese is a great snack to beer, wine, tea etc.


Tranquini Positively Relaxedstoisko/stand nr B5

Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, produkty premium, inne Non-alcoholic beverages, grocery, delicatessen, other

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Tranquini Positively Relaxed Polska / Poland ul. Sarmacka 12b/17 00-792 Warszawa T: +48 534 354 509 anna.bobek@tranquini.com www.tranquini.com/pl

TrezorWines Sp. z o.o.

Tranquini® Positively Relaxed to napój relaksacyjny wspomagający koncentrację, sprzedawany w 40 krajach, w skład którego wchodzą: lawenda, melisa, rumianek, L-theanina zielonej herbaty i witamina B12, które obniżają poziom stresu i niepokoju bez efektu usypiającego. Tranquini to napój funkcjonalny, inspirujący do prowadzenia aktywnie zrelaksowanego życia i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Tranquini® Positively Relaxed relaxation drink aid concentration, which is sold in 40 countries. Includes lavender, lemon balm, chamomile, L-theanine green tea and vitamin B12, which lowers stress level and anxiety without the soporific effect. Tranquini is a functional drink, inspiring to pursue actively relaxed living and coping with everyday challenges.stoisko/stand nr C24

Napoje alkoholowe, produkty spożywcze Alcoholic beverages, grocery

TrezorWines Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Warszawska 147 25-547 Kielce T: +48 609 202 275 F: +48 41 330 38 72 office@trezorwines.pl www.trezorwines.pl

192

Jesteśmy importerem ponad 250 win z Europy jak i Nowego Świata, a zarazem rodzinną firmą stworzoną z pasji do wina. Działamy od 2007 roku, w szczególności na rynku HoReCa oraz sklepów specjalistycznych. Prowadzimy 4 własne sklepy winiarskie. Oferujemy kompleksową obsługę restauracji, doradztwo w zakresie wyboru win, budowę kart win oraz szkolenia dla pracowników. Zapraszamy do współpracy.


tropextrakt / Duas Rodas

stoisko/stand nr C5

Dodatki do żywności, żywność organiczna i ekologiczna, napoje bezalkoholowe, produkty premium Food ingredients, organic and healthy foods, non-alcoholic beverages, delicatessen

Tulip International Inc.

Tropextrakt provides with its Brasilian partner Duas Rodas finest natural food ingredients from all of South America. With own application laboratories in Poland and Germany, broad know-how in the area of regulatory food law (novel food) and a department for quality insurance, tropextrakt offers innovative formulations for a diverse variety of product applications – up to market-ready products.

stoisko/stand nr B22

Napoje bezalkoholowe, marka własna, mrożonki i dania gotowe Non-alcoholic beverages, private label, frozen and convenience foods Tulip International Inc was founded in 2000. We started our business to promote domestic sales and export of fresh fruits. Subsequently, we began to produce and export Aloe Vera Drink, Coconut Drink, Fruit Juice Drink and Korean traditional teas such as Ginger, Aloe vera, Citron and Apple. We are committed to consistently supply the consumer with safe, high-quality food product. Tulip International Inc. Korea Płd. / South Korea 5F, YOUNGJIN B/D, 153-63, SAMSUNG-DONG, KANGNAM-GU 135-878 Seoul T: +82 263002580 F: +82 263002590 tulip3@tulipint.com www.tulipint.com

193

WYSTAWCY | EXHIBITORS

tropextrakt / Duas Rodas Polska / Poland ul. Olszewskiego 6 lok. -1.19 25-663 Kielce T: +48 41 243 90 10 info@tropextrakt.pl www.tropextrakt.pl

Tropextrakt, wraz z brazylijskim partnerem Duas Rodas, dostarcza składniki do żywności najlepszej jakości z obszaru Ameryki Południowej. Dzięki własnym laboratoriom aplikacyjnym w Polsce i Niemczech, znajomości prawa żywnościowego oraz nadzorowi działu jakości, tropextrakt oferuje innowacyjne surowce do zastosowań w różnorodnej gamie produktów oraz wsparcie w obrocie końcowymi produktami.


Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw “Unia Owocowa”  stoisko/stand nr J1 Owoce i warzywa Fruits and vegetables

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Ukraine Collective EXPO Polska / Poland ul. Słomczyn 80 05-600 Grójec T: +48 696 859 993 biuro@uniaowocowa.pl www.uniaowocowa.pl

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2010 roku i od tego czasu nieprzerwanie dba o interesy swoich członków. UNIA OWOCOWA ma niezwykle szeroki zakres działania. Od wspierania przejrzystych zasad eksportu, poprzez doradztwo prawno- ekonomiczne, aż po promocję polskiej żywności i upowszechnienie nowoczesnych standardów jakościowych. Adres: Słomczyn 80, 05-600 Grójec; www.uniaowocowa.pl Our Association was founded in 2010 and since then has been continuously taking care of the interests of its members. FRUIT UNION has an extremely wide range of activities. From supporting transparent rules of export, through legal and economic advice, to the promotion of Polish food and the dissemination of modern quality standards. Address: Słomczyn 80, 05-600 Grójec; www.uniaowocow

Ukraine Collective EXPOstoisko/stand nr D11

Inne Other „Ukraine Collective Expo” is the organizer of the largest collective stands of Ukrainian manufacturers at international exhibitions. Our company’s experience in exhibition activities is over 10 years. More than 300 Ukrainian manufacturers have become participants in exhibitions with UCE in 10 countries. More than 20 exhibition projects have already been held. Ukraine Collective EXPO Ukraina / Ukraine Syretska str. 5 04073 Kyiv T: +380443323602 nina_kiev@ukr.net www.uce.kiev.ua

194


UNIFOOD s.c.stoisko/stand nr E8

Produkty spożywcze, produkty premium, przekąski i chipsy Grocery, delicatessen, snack foods and crisps

UNIFOOD s.c. Polska / Poland ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa T: +48 22 6322435 F: +48 22 632 7820 handlowy@unifood.com.pl www.unifood.com.pl

Unifruits sp. z o.o.

Unifood company is an importer and distributor of food products international cuisine. We offer a wide range of Asian, Mediterranean and Mexican products. We provide direct contact and support sales through sales representatives and interesting promotional campaigns. We invite you to visit our booth and cooperation.stoisko/stand nr I1

Produkty spożywcze, produkty premium, przekąski i chipsy, żywność dla dzieci Grocery, delicatessen, snack foods and crisps, baby food

Unifruits sp. z o.o. Polska / Poland ul. Północna 15-19 54-105 Wrocław T: +48 71 307 18 88 biuro@unifruits.pl www.unifruits.pl

Od lat troszczymy się o zdrowie naszych Klientów, dostarczając im w pełni naturalnych i zdrowych produktów. Głównym celem działalności UNIFRUITS jest rozwijanie świadomości zdrowego żywienia poprzez dostarczanie dorosłym i dzieciom produktów bezglutenowych. Zajmujemy się sprzedażą produktów, które nie są modyfikowane genetycznie i zawierają antybiotyków oraz glutenu. We care about the health of our customers, providing them with a fully natural and healthy products. The main goal of UNIFRUITS is to develop awareness of healthy eating by providing adults and children with gluten-free products. We sell products that are not genetically modified and not contain antibiotics and gluten.

195

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Firma Unifood jest importerem i dystrybutorem produktów spożywczych kuchni międzynarodowej. Oferujemy szeroką gamę produktów azjatyckich, kuchni śródziemnomorskiej oraz Meksykańskiej. Zapewniamy bezpośredni kontakt i wsparcie sprzedaży poprzez Przedstawicieli handlowych oraz ciekawe akcje promocyjne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska oraz współpracy.


VegaUp

stoisko/stand nr G12

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, produkty spożywcze Organic and healthy foods, delicatessen, grocery Weganizm to nie moda. To sposób na zdrowe życie i dobre samopoczucie, każdego dnia. Wybierając produkty VEGA UP wyroby, które dodadzą zdrowych substancji odżywczych Twojemu organizmowi. Oferujemy wysokiej jakości dania niezawierające glukozy, laktozy, sztucznych barwników oraz konserwantów, przygotowywane z dokładnie wyselekcjonowanych produktów.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

VegaUp Polska / Poland ul. Wschodnia, 4/6 95-200 Łódź-Pabianicka T: +48 511 452 450 vegaup@vegaup.pl www.vegaup.pl

Viands Sp. z o.o.

Veganism is not a fashion. It’s a way of healthy life and well-being every day. Choosing products VEGA UP you will add healthy nutrients your body. We offer high quality dishes doesn’t containing glucose, lactose, artificial colors and preservatives, made with carefully selected products.

stoisko/stand nr D1

Produkty premium, produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, żywność organiczna i ekologiczna Delicatessen, grocery, non-alcoholic beverages, organic and healthy foods

Viands Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Spółdzielcza 3 05-600 Grójec T: +48 486 645 990 F: +48 486 645 993 mail@viands.pl www.viands.pl

196

Firma Viands® jest bezpośrednim importerem delikatesowych przysmaków z całego świata. Sprzedajemy produkty oryginalne i wyjątkowe, zdolne zachwycić nawet najwybredniejsze podniebienia. Ustawicznie wprowadzamy nowe pozycje do naszego asortymentu.


VICTORIA CYMES SP. Z O.O.stoisko/stand nr B16

Produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe Grocery, non-alcoholic beverages

For 30 years we have produced for you the highest quality products. VICTORIA CYMES history dates back to 1981. Since that time we have grown from a small factory to be one of the largest producers of concentrated syrups in Poland. Our current offer includes about 140 products, including apart from syrups such products as fresh juices, soft drinks and water.

VP Brands Internationalstoisko/stand nr D15

Napoje alkoholowe, marka własna Alcoholic beverages, private label

VP Brands International Bułgaria / Bulgaria blvd.Dunav 5 4003 Plovdiv T: +35 9897894360 gmomchilova@vp-brands.com www.vp-brands.com

VP Brands International is a leading wine&spirits producer in Southeast Europe. It owns two wineries and the most modern ethyl alcohol plant on the Balkans with a daily production capacity of 120 000 ltrs. Our branded products, which include vodka, whisky,gin,brandy and wine are currently presented in more than 83 markets worldwide and we are looking forward to expand our private labels business.

197

WYSTAWCY | EXHIBITORS

VICTORIA CYMES SP. Z O.O. Polska / Poland ul. Kołobrzeska 43 78-600 Wałcz T: +48 67 258 00 91 F: +48 67 258 00 95 justyna.juszczak@cymes.pl www.cymes.pl

Już od 30 lat wytwarzamy dla Was produkty najwyższej jakości. Historia VICTORII CYMES sięga 1981 roku. Od tego czasu staliśmy się jednym z największych producentów syropów zagęszczonych w Polsce. Obecnie nasza oferta obejmuje około 140 produktów, w tym obok syropów, świeże soki, soki pasteryzowane, napoje i wody. Sukces zawdzięczamy wyjątkowej recepturze i najwyższej jakości naszych produktów.


Wine Avenue

stoisko/stand nr C26

Napoje alkoholowe, produkty premium Alcoholic beverages, delicatessen

Wine Avenue Polska / Poland ul. Rozbrat 44a 00-419 Warszawa T: +48 797 606 008 info@wineavenue.pl www.wineavenue.pl

Wine Avenue jest importerem i dystrybutorem win i alkoholi mocnych. Jesteśmy obecni w całej Polsce, we wszystkich kanałach dystrybucji: HoReCa, B2B oraz detal – showroom i sklep internetowy Wineavenue24.pl. Naszą ofertę budujemy sukcesywnie od 2012 roku. Starannie wybieramy winnice, z którymi współpracujemy i zawsze zwracamy uwagę jaką filozofią kierują się jej właściciele. Wine Avenue is an importer and distributor of wines and spirits. We are present in all of Poland, in all distribution channels: HoReCa, B2B, as well as retail – showroom and online shop Wineavenue24.pl. Our portfolio catalogue has been growing since 2012. We pick our partner vineyards personally and we pay close attention to the philosophy


Wine rePublic Sp. j. Milonas

stoisko/stand nr C18

Napoje alkoholowe Alcoholic beverages

Wine rePublic Sp. j. Milonas Polska / Poland ul. Anny German 15 01-794 Warszawa T: +48 609 500 527 szymon@winerepublic.pl www.winerepublic.pl

WINETELLERS

Wine importer and wine education center WSET. We offer customers interesting wines from around the world and enhanced sales support. Together we analyze the current wine list. We train a team of waiters - our coach accompanies the team in their daily work. We organize promotions drive sales. We offer variety of wine trainings – also certified Wine & Spirit Education Trust (WSET).

stoisko/stand nr C28

Napoje alkoholowe Alcoholic beveragesl

WINETELLERS Polska / Poland ul. Poznańska 321 05-850 Ołtarzew T: +48 794 659 708 info@winetellers.pl www.winetellers.pl

Winetellers jest firmą, która powstała z myślą o wszystkich, dla których wino to coś więcej niż napój alkoholowy, to styl życia. Nasz najważniejszy cel to propagowanie trendów, kultury i wiedzy o winach jaką posiadamy. Winetellers w swojej ofercie posiada eksluzywne i wyselekcjonowane wina pochodzące z najlepszych wybranych winnic. Nasze wina dostarczamy do restauracji i hoteli w całym kraju. Winetellers is a company that was created for all people for whom wine is more than just an alcoholic beverage, it’s a style of life.Our most important goal is to promote trends, culture and knowledge about the wines we have.Winetellers’s offer includes exclusive and selected wines from the best vineyards. Our wines are delivered to the best restaurants and hotels around the country.

199

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Importer win i ośrodek edukacji winiarskiej WSET. Oferujemy klientom ciekawe wina z całego świata oraz rozszerzone wsparcie sprzedaży. Wspólnie analizujemy aktualną kartę win. Szkolimy zespół kelnerski – nasz coach towarzyszy zespołowi w codziennej pracy. Organizujemy promocje napędzające sprzedaż. Prowadzimy szkolenia winiarskie i kursy certyfikacyjne Wine & Spirit Education Trust (WSET).


Winnica Turnaustoisko/stand nr C16

Napoje alkoholowe, produkty premium Alcoholic beverages, delicatessen Pięknie zlokalizowana winnica, założona w 2010 roku w Baniewicach, składa się z dwóch parceli mających w sumie 20 hektarów. Powstała z połączenia sił wspólników, tj. Zbigniewa Turnaua, jego syna Jacka, kuzyna Grzegorza, jak również ich przyjaciela i pomysłodawcy Tomasza Kasickiego. Na współpracę zgodził się także uznany winiarz z Nadrenii Frank Faust.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

A beautifully located vineyard established in 2010 in Baniewice. The vineyard is comprised of two parcels of land, totalling 20 hectares. At the head of the company are Zbigniew Turnau and also his son Jacek and cousin Grzegorz, along with their friend and initiator Tomasz Kasicki. The vineyard is in cooperative agreement with a significant Rhineland vintner Frank Faust.

Winnica Turnau Polska / Poland ul. Baniewice 115 74110 Banie T: +48 913 079 131 kontakt@winnicaturnau.pl www.winnicaturnau.pl

Wyroby z indykastoisko/stand nr J13

Mięso i drób Meat and poultry Jesteśmy firmą trudniącą się producją wyrobów z mięsa indyczego bez dodatków funkcjonalnych. Nasze kiełbasy nie zawierają glutenu ani żadnych domieszek innych gatunków. Z nami masz pewność smaku i składu. Zawdzięczamy to oryginalnym recepturom i naturalnym przyprawom. Subtelną nutę nadaje im wędzenie specjalnie wyselekcjonowanym olchowym drewnem. Nasze wędliny z indyka to tradycja i praktyka. Wyroby z indyka Polska / Poland ul. Nowe Tłoki 11 64-200 Wolsztyn T: +48 503 004 715 j.stasiakiewicz@wp.pl www.wyrobyzindyka.pl

200


Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej

stoisko/stand nr I19

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium Organic and healthy foods, delicatessen

Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej Polska / Poland ul. Wyrzyska 30 89-240 Kcynia T: +48 506 182 489 grewling@gmail.com www.musztardakcynia.pl

Yerbamarket.com

Kcynska Mustard has a long tradition dating back to the late 1950s. The secret of this high quality mustard was the manufacturing process which involved the use of old German machines from the interwar period as well as old Swiss stone mills. The mash, kept in oak barrels, was only made with white and black mustard seeds. www.facebook.com/musztardakcynska

stoisko/stand nr G16

Produkty premium, produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, marka własna Delicatessen, grocery, organic and healthy foods, private label Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem producentów yerba mate, z Argentyny, Brazylii i Paragwaju oraz producentem Mate Green i BIO El Pajaro. Od kilku lat produkujemy zdrową żywność, w tym produkty funkcjonalne – m.in. Nasiona Mocy, Nasiona Detox, Błonnik Energy, Nasiona Inków, które cieszą się coraz większą popularnością. Wyróżnia nas dbałość o jakość produktu, opakowania oraz jego design. Yerbamarket.com Polska / Poland ul. Ślusarska 10/7 05-480 Karczew T: +48 22 779 56 60 biuro@yerbamarket.com www.yerbamarket.com

We are the sole representative of Yerba mate from Argentina, Brazil and Paraguay as well as producer of Mate Green and BIO El Pajaro. For several years we produce healthy food, including functional products - Seeds of Power, Detox Seeds, Roughage „Energy” and Seeds of the Incas which are becoming more popular. We are distinguished by attention to product quality, packaging and its design.

201

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Musztarda Kcyńska ma kilkudziesięcioletnią historię i sięga końca lat 50. XX wieku. Tajemnica wysokiej jakości tej musztardy tkwi w procesie produkcji z wykorzystaniem maszyn niemieckich z okresu międzywojennego oraz szwajcarskich młynów żarnowych, tzw. cew. Zacier, przechowywany jest w beczkach dębowych, wytwarzany wyłącznie z nasion gorczycy białej i czarnej. www.facebook.com/musztardakcynska


Złoto Polskie Marek Wolniakstoisko/stand nr I11

Tłuszcze, oleje i sosy Fats, oils and sauces

The producer of the highest quality cold-pressed ediable oils known under the brand named 10 degrees. The main products of the company are linseed oil and produced by innovative technology rapeseed oils - for frying, butter flavor and universal. Polish producer was awarded by Institute of Agricultural and Food Biotechnology with Quality Cup in 2015 and 2016, the most prestigious award in fat produ.

203

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Złoto Polskie Marek Wolniak Polska / Poland ul. Piwna 5 62-800 Kalisz T: +48 500 338 333 F: +48 500 338 333 m.hryncewicz@zlotopolskie.pl www.zlotopolskie.pl

Złoto Polskie Producent najwyższej jakości olejów spożywczych tłoczonych na zimno znanych pod marką 10 stopniowe. Głównymi produktami firmy są olej lniany i otrzymane innowacyjną technologią oleje rzepakowe – do smażenia, o smaku masła i uniwersalny. Polski producent nagrodzony przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Pucharem Jakości 2015 i 2016 najbardziej prestiżową nagrodą.


Dodatkowe wpisy l Additional entries

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j. stoisko/stand nr D16 Produkty spożywcze, produkty premium, marka własna, inne Grocery, delicatessen, private label, other

WYSTAWCY | EXHIBITORS

CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO A. Szymecka-Wesołowska D. Szostek sp. j. Polska / Poland ul. Wiejska 17 lok. 16 00-480 Warszawa T: +48 606 107 400 biuro@food-law.pl www.food-law.pl

Centrum Prawa Żywnościowego skupia się na pomocy prawnej przedsiębiorcom branży spożywczej. W odróżnieniu od typowych kancelarii prawnych, specjalizujemy się w prawie żywnościowym i dziedzinach pokrewnych, niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych Klientów. Specjalizacja sprawia, że dobrze rozumiemy problemy Klientów i ich biznes, a to jest kluczowe w nowoczesnej i skutecznej pomocy prawnej. Food Law Centre focuses on legal assistance for entrepreneurs of food industry. In contrast to the typical law firms, we specialize in food law and related fields necessary to protect the interests of our Clients. Specialization allows us to understand the problems of customers and their business well, which is crucial in a modern and effective legal assistance. We prefer to resolve any disputes.

Intenson Europe Sp. z o.o.

stoisko/stand nr I2

Produkty spożywcze, żywność organiczna i ekologiczna, tłuszcze, oleje i sosy, marka własna Grocery, organic and healthy foods, fats, oils and sauces, private label Jesteśmy zespołem młodych ludzi, promujących zdrowe żywienie. Rozpoczęliśmy działalność w 2007r. od sprzedaży w sklepie internetowym. W 2011r. pojawiła się marka Intenson. Nasza oferta zawiera pełnowartościowe produkty bogate w składniki odżywcze i witaminy oraz tzw. superfoods. Dziś prężnie rozwijamy się na rynku krajowym i zagranicznym, pracując stale nad poszerzaniem oferty.

Intenson Europe Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Całowanie 94G 05-480 Karczew T: +48 731 930 041 pmanko@intenson.pl www.intenson.pl

204

We are a team of young people promoting a healthy eating. The company was established in 2007, selling products online. In 2011 the Intenson brand was launched. Our offer consist of nutritious products rich in vitamins, and the so-called superfoods. Today we are expanding on the domestic and foreign markets, constantly working on developing our offer.


Orzeszek Sp. z o.o. Sp. k.stoisko/stand nr A1

Żywność organiczna i ekologiczna, owoce i warzywa, produkty spożywcze Organic and healthy foods, fruits and vegetables, grocery

Orzeszek has a wide range of products that are important in a healthy diet such as nuts, grains, seeds, dried fruit and vegetables, honey, cereals. They all come from proven polish crops, and from different regions of the world, growing in the most natural way . We offer high quality, healthy, natural foods that promote overall wellbeing and add positive energy.

Orzeszek Sp. z o.o. Sp. k. Polska / Poland ul. Mogilno Duże 28A 95-082 Dobroń T: +48 43 671 45 45 biuro@orzeszek.com.pl www.orzeszek.com.pl

Propharma Sp. z o.o.stoisko/stand nr I16

Żywność organiczna i ekologiczna, produkty spożywcze, produkty premium, tłuszcze, oleje i sosy Organic and healthy foods, grocery, delicatessen, fats, oils and sauces

Propharma Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Łopuszańska 36 02-220 Warszawa T: +48 533 535 337 biuro@pro-pharma.pl www.pro-pharma.pl

Istniejemy od 2007 roku na rynku zdrowej żywności i suplementów Diety. Jesteśmy producentem. Nasze marki to Dr Gaja oraz ProSuplementy. Jesteśmy importerem, dystrybutorem zdrowej żywności, suplementów diety i kosmetyków. 900 punktów sprzedaży współpracuje z nami (sklepy zielarskie, zielarsko-medyczne, apteki, sklepy ekologiczne). Mamy 7000 pozytywnych opinii na portalach dot. naszych produktów.

205

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Orzeszek to szeroka gama produktów, ważnych w zdrowej diecie, takich jak: orzechy, ziarna, pestki, suszone owoce i warzywa, miód, zboża. Pochodzą one ze sprawdzonych, polskich upraw, a także z różnych regionów świata i uprawiane w sposób możliwie jak najbardziej naturalny. Oferujemy wysokiej jakości, zdrową, naturalną żywność, która wspiera ogólny dobrostan i dodaje pozytywnej energii.


SOTI Naturalstoisko/stand nr F8a

Napoje bezalkoholowe, żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium, marka własna Non-alcoholic beverages, organic and healthy foods, delicatessen, private label Soti Natural to producent i lider rynkowy kategorii niesłodzonych, zdrowych, naturalnych, parzonych herbat w butelce. Od trzech lat na rynku polskim, niemieckim, francuskim i brytyjskim dostępny jest flagowy napój producenta – SOTI Natural Gyokuro a podczas targów World Food 2017 nastąpi odsłona nowego naturalnego i funkcjonalnego naparu SOTI Natural Pearl Jasmin.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Soti Natural sp. z o.o. is, both according to food industry portal and Nielsen, a leader in the category of unsweetened, natural, healthy bottled teas and it is one of the three fastest developing categories after pure water and functional energy drinks. Marketing campaign involves television, press and big format posters.

SOTI Natural Polska / Poland ul. Puławska 257/160 02-769 Warszawa T: +48 510 273 633 office@sotinatural.pl www.sotinatural.pl

UkrGoods Sp. z o.o.stoisko/stand nr E10

Marka własna, tłuszcze, oleje i sosy, owoce i warzywa, produkty spożywcze Private label, fats, oils and sauces, fruits and vegetables, grocery

UkrGoods Sp. z o.o. Polska / Poland ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa T: +48 22 11 65 805 F: +48 22 39 06 230 info@ukrgoods.eu www.ukrgoods.eu

206

Firma UkrGoods jest dystrybutorem produktów z Ukrainy o najlepszej jakości i najbardziej znanych w tym kraju. Oferowane produkty są liderami rynku w swoich segmentach. Mają oryginalny smak i są zgodne z międzynarodowymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Również jesteśmy właścicielami marki Daryna (www.daryna.eu), w której przedstawione sosy, adżiki, majonezy na oleju słonecznikowym. UkrGoods Ltd. is a distributor of best quality products from Ukraine, well known in that country. Represented products are leaders in their market segments. They have original taste and meet international safety and quality standards. UkrGoods also has it´s own trademark Daryna (www.daryna.eu), presented by wide range of sauces, adjika, mayonnaise made from sunflower oil.


kalendarium targów Lentewenc LENTEWENC CALENDAR

19-21 PAŹDZIERNIKA | BRANŻA MEDYCZNA 19-21 OCTOBER | HEALTHCARE INDUSTRY

WIHE Hospital 2017

Międzynarodowe Targi Medyczne w Warszawie Warsaw International Healthcare Exhibition

08-10 LISTOPADA | BRANŻA TRANSPORTOWA 08-10 NOVEMBER | TRANSPORT INDUSTRY

TRANSPOLAND TRANSLOGISTICA 2017

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie Warsaw International Transport & Logistics Exhibition

27-28 LISTOPADA | BRANŻA HVAC 27-28 NOVEMBER | HVAC INDUSTRY

AQUA THERM 2017

Międzynarodowe Targi Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów w Warszawie Warsaw International trade fair for heating, air conditioning, sanitary fittings, bath & design

17-19 KWIETNIA | BRANŻA SPOŻYWCZA 17-19 APRIL | FOOD INDUSTRY

WORLDFOOD WARSAW 2018

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów w Warszawie Warsaw International Food & Drinks Exhibition


Profile for Lentewenc

WorldFood Warsaw 2017  

IV Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów. Targi WorldFood Warsaw to najdynamiczniej rozwijające się targi dla branży spożywczej i gastrono...

WorldFood Warsaw 2017  

IV Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów. Targi WorldFood Warsaw to najdynamiczniej rozwijające się targi dla branży spożywczej i gastrono...

Profile for lentewenc
Advertisement