Page 1

Är du också redo att dra på dig västen när det oväntade händer?

FRG  

FRG, Frivilliga Resursgruppen, är verksam i närmare varannan kommun och har som uppgift att finnas till hands när ordinarie resurser behöver...

Advertisement