Lonely Planet Trnávka

Page 1

Lonely Planet Trnávka Lenka L. LukačovičováProjektom “Lonely Planet Trnávka” sa sústreďujem na miestnu časť Trnávka v Bratislave (Slovensko). V tejto miestnej časti hľadám miesta s potenciálom, ale aj miesta mesta s novou botanikou, ktorá prekrýva nánosy pôvodných vrstiev, absurdity vo verejnom priestore, čo zasahujú do inak “harmonického” okolia, v ktorom žijem,-e. Systematicky mapujem vizuálne zmeny, ktoré sa tu dejú a zaznamenávam jej osobitú identitu (aj v čase pandémie) v celej šírke a výške. Následne stredoformátové snímky prezentujem v zine, nie podľa lokalít, ale voľne. Tak, ako keď Trnávkou každodenne prechádzam a nachádzam v nej vždy nové a nové kúty, dvory, autá, cestičky, ľudí, detaily, či situácie. Pôvodný historický charakter poznačený chudobou sa v 21. storočí dynamicky zmenil a stále mení. Zahusťuje sa, pribúdajú bytové, polyfunkčné, športové, výrobné aj predajné komplexy. Niektoré domy čakajú na predaj, iné rekonštrukciu, zmenu majiteľa, či rozdelenie pozemku. Bývalý dom kultúry na Bulharskej možno stále hľadá nájomcu a kino Zora verím, že raz bude priestorom, kde budem vo vitrínach vystavovať tento projekt. Ako napísal I. J. Marko roku 1938 “Ani dedina, ani mesto. Bol by som rád, keby to bola dedina, ale býva tu plno chudobných a všelijakých ľudí. Pre mesto to nie je mesto.” (I. J. Marko, Dornkappel, Praha, 1938, s. 104 z 247). Tento prívlastok jej ostal. Pocitovo nie ste celkom v meste (aj keď vďaka urbanizmu už skoro bude možno širšie centrum); ale nie ste ani na dedine, aj keď sa tu občas tak cítite.

Zaznamenávané okruhy 001 Masarykova Kolónia 002 Saleziánske dielo 003 Jakabova, Luhačovská 004 Banšelova, Rádiová 005 Rapošov park, Park Vietnamská 006 Zlaté piesky 007 Stará Ivánska 008 Letisko M. R. Štefánika, okolie 009 Nová výstavba, okolie Galvániho 010 Kašmírska, Na križovatkách
Lonely Planet Trnávka Lenka L. Lukačovičová text: Lenka L. Lukačovičová grafická úprava: Ondrej Urban Digitálny zin fotografií z projektu Lonely Planet Trnávka www.trnavka.online

Podporené Nadáciou mesta Bratislavy
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.