Page 1

Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Erasmus+ školní rok 2016/2017 Září 2016 Pečení chleba Nejprve jsme zjistili, jaké máme druhy obilí, jak se seje, sklízí. Víme, jak funguje vodní mlýn a jak se mele mouka. Na závěr jsme ve školce upekli chléb, který dětem velmi chutnal.

Říjen 2016 Vodníci a vodní víly Mateřská škola Solenice se zapojila do tohoto projektu, a proto jsme začali na něm také aktivně pracovat. Minulý týden jsme ve školce měli ,,Den s básničkou“. Cílem bylo s dětmi vymyslet co nejvíce básniček na téma ,,Voda“. Ukázalo se, že děti mají nepřebernou fantazii a dokázaly se s tímto úkolem velmi snadno poprat. Všichni máme rádi pohádky a tak jsme si v naší školce udělali pohádkový den. Letos jsme se zaměřili na ,,Vodníky a vodní víly“. Děti měly neuvěřitelné kostýmy a celý den se nesl ve vodnickém duchu. Povídali jsme si o ,,Vodnících a vodních vílách“, zpívali písničky o vodě, naučili jsme se básničku o vodníkovi, chytali rybičky, rozmotávali pentličky a nakonec si děti vybarvily dle své fantazie svého vodníka a rybičku. Den měl u dětí velký úspěch a hlavně po celý den úsměv na jejich tvářičkách.

Hoblinková dílnička Ve čtvrtek 20. 10. 2016 nás navštívila paní s hoblinkovou dílničkou. Protože naše školka se zabývá environmentální výchovou, nesl se program v tomto duchu. Tentokrát byla pro děti připravena výroba šnečka. Děti se vrhly s chutí do práce a výsledky můžete posoudit. Myslíme si, že jsou velmi povedené.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Putování kapky vody Venku pršelo a najednou se v naší školce objevila kapka vody. Děti jí hned daly jméno „Mokřenka“ a vydali jsme se s ní na cestu. Nejprve jsme chtěli vědět, odkud k nám přišla. Nad hlavami byl mráček, z kterého padaly kapky deště do našeho rybníčku. Když sluníčko hodně svítilo, zjistili jsme, že se voda mění v páru a stoupá nahoru zpět do mráčků. Když je venku velká zima nepadají kapky, ale sněhové vločky. Těšíme se, až je v zimě uvidíme padat. Menší děti si nakreslily krásné kapky vody a předškoláci plnili úkol z pracovních listů. Na vycházce jsme si prohlédli mapu našeho okolí. Viděli jsme potůčky a potoky, které se vlévají do řek. A tak jsme se šli podívat, jak náš Líšnický potok vtéká do řeky Vltavy.

Listopad 2016 Plavání Od září do listopadu jsme jezdili na plavání do bazénu v Příbrami Koupáníčko to je prima, ve vodě mi není zima. Nestala se nikde chyba, plavu totiž jako ryba. Jako ryba ve vodě, nenechám nic náhodě. Plaváníčko já mám rád, plavu prsa, plavu znak.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Barevný podzim v naší školce Na vycházkách jsme pozorovali měnící se přírodu nejen kolem řeky. Sbírali jsme barevné listy a různé druhy přírodnin, z kterých jsme ve školce vyráběli. Podzim trochu čaruje, hezké barvy maluje. Ze stromů nám listí spadne a ráno je trochu chladné. Než zavolá prosinec, máme z listí koberec. Podzim plný kouzel je, každý se z něj raduje.

Zvířata u vodních toků Ve školce jsme si s dětmi povídali o životě kolem vody. Jaké živočichy můžeme u našich vodních toků vidět. Děti uplatnily své znalosti a dokázaly jich mnoho vyjmenovat. Pro děti jsme připravili omalovánky, které vybarvily a společně vytvořily krásnou koláž „Život ve vodě a okolo ní“. U VODIČKY U vodičky tam to žije, vydra si tam nožky myje. V rákosí zas klapy klap, to tam žáby chytá čáp. Pod vodou je velká sláva, právě se tam rybka vdává. Nad vodou zas lítá pán, jmenuje se kormorán. Kdo to po hladině pluje? na vlnkách se pohupuje? To je kačka strakatá, učí plavat mláďata. A pomalu tiše za ní, pluje labuť, bílá paní.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

U

Ukončení plaveckého kurzu 18. 11. 2016 jsme ukončili plavecký kurz. Plavat jsme se naučili a kurzy jsme ukončili. Nebudu se vody bát, ve vodě si budu hrát.

Prosinec Vánoce u krmelce Do lesa se vypravili a dobrůtky připravili. Měli plné taštičky, v nich jablíčka, mrkvičky. Aby měla zvířátka, srnci, zajíci a prasátka, zase jednou po roce, od dětí chutné Vánoce. Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi vypravili ke krmelci. Ozdobili jsme zvířátkům stromeček a ještě jsme přihodili pár dobrůtek do krmelce.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Ryby v zimě Dalším dílčím cílem projektu Erasmus+ je naše téma ,,Ryby v zimě“. Společně jsme si s dětmi povídali o životě ryb. Co dělají ryby v zimě? Kdo se o ryby stará? Jak žijí pod ledem? Naše téma jsme ukončili kolektivní prací. Náš rybníček se hemží různorodými rybkami.

Ryby v zimě Když kruté mrazy padnou, všechny vody zmrznou. Co se děje pod vodou, když takové dny nastanou? To se rybky k sobě tulí, na zimu se připravují. Začnou plavat pomalu, ať necítí únavu. A kdo se o ně stará rád? Rybář to je jejich kamarád. I když venku mrzne přece, vydá se za nimi k řece. Proseká jim díru v ledu, aby mohly dýchat v klidu.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Leden 2017 Paní zima Nese sebou sníh a mráz, zastaví se i u nás. Vlasy samý rampouch má, jestlipak ji někdo zná? Je to paní bílá, jmenuje se Zima! Protože zima už přišla v plné své kráse, udělali jsme si s dětmi ve školce ,,Den s paní Zimou“. Děti stříhaly, malovaly. Každý přidal ruku k dílu a „Paní Zima“ byla na světě.

Dětská laboratoř Dnes jsme vzali na zřetel, „Budu malý badatel“. S pomůckami se seznámím, co objevím, oznámím. Pod lupou se kouknu hned, co ukrývá v sobě led. Najednou se ozve smích.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

„Ty rád lížeš sníh?“ Pravda, sníh je krásně bílý, ale počkej malou chvíli. Až roztaje, uvidíš, co to vlastně tak rád jíš. Pod lupou to není vidět? Mikroskop tu nesmí chybět! Pozorný teď chvíli buď, nebudeš mít na něj chuť! Hokus, pokus, připravím, krápníky si vytvořím. Voda, sůl a krabice, vydařil se velice. Vemte všichni na zřetel, už je ze mě badatel! Dnes se naše školka proměnila v laboratoř. Dělali jsme různé pokusy s vodou, ledem a se sněhem. Některé pokusy budeme pozorovat celý týden (vytvoření krápníků z vody a soli). Děti pracovaly s lupou a mikroskopem.

Pozorování pokusů V dalších dnech jsme naše pokusy pozorovali. Začaly se tvořit krápníky, voda se nám přeměnila v led a v lahvi se zvětšil objem. Nakonec jsme si namalovali, co jsme v jednotlivých pokusech viděli.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Sněhová vločka Pozoruji po očku, padající vločku. Spadla mi na tvářičku, zastudila trošičku. Z čeho vlastně vločka je? Uvidíš, až roztaje! Vločka, to je vlastně voda, když roztaje, je to škoda! Dnešním tématem v naší školce byla ,,Vločka“. Povídání o tom jak se tvoří, z čeho je a co vidí, když padá k zemi. Na vycházku jsme vyšli s lupou, abychom viděli opravdovou vločku zblízka.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Únor VYCHÁZKA K ŘECE Po roce na naši řeku Vltavu opět přilétly kačenky „Mandarinky“, a proto jsme se vydali na vycházku na „Mrtevnu“. Tam se bylo na co dívat. Krásně zbarvení kačeři pluli na řece, jejich kamarádky kačenky kolem nich plavaly. Takovýto pohled se nám podaří jen jednou za rok a jen na pár dnů. Kam jsme se dnes vypravili? Na procházku přece. Kam nás naše krůčky vedly? K naší krásné řece. Vzácné kachny Mandarinky, přilétly zas po roce, u vody se nesmí křičet, ale chovat tichounce!

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ U VODY Řemesla a povolání o těch všechno víme. Jaké máme u vody, to se teď dozvíme. Rybáři si v loďce hoví, malé, velké ryby loví. Plavčíci a plavčice, hlídají tu neplavce. Převozník nás sveze, na druhý břeh doveze. Točí se tu mlýnské kolo, mouky bude asi mnoho. Co to bublá pod vodou, není to žralok náhodou?


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Potápěč se ze dna vrátil, přitom jednu ploutev ztratil. Když pořádně zvedneš hlavu, uvidíš na moři vzadu, jak nákladní lodě plují a kapitáni je kormidlují. V tomto projektu jsme se zaměřili na povolání nejen současná, ale povídali jsme si i o povoláních, která již zanikla/např. vorařství/ nebo jsou zmodernizovaná/např. převoznictví/

Březen Vyháníme zimu a vítáme jaro U dveří nám dlouho stála, na děti se ráno smála. Bílá barva, led a sníh, přinášela dětem smích. Jenže přišel její čas, rozloučit se musí zas. Morana se celá třese, na klacku se k řece nese. Zimu ze vsi odnese, krásné jaro přinese. Pro radost našich dětiček, vítat nás bude skřítek Jarníček! Zimu jsme si užili a již je na čase přivítat jaro. A protože se zimě nechtělo od nás ze vsi, vyhnali jsme ji s pomocí Morany, kterou jsme vyrobili z přírodních materiálů. Moranu jsme poslali po vodě od nás pryč, a protože byla vyrobena ze samých dobrot, tak jsme vlastně potěšili obyvatele naší řeky Vltavy, kteří si na ní pochutnali. Hned druhý den jsme se pustili do práce a u dveří nás vítá „Jarníček“. Opět


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

jsme použili různé výtvarné techniky. Práce se dětem líbila, ráno se s Jarníčkem vítají a s veselou jdou do školky. Zimy už js

BB

DEN VODY 22. 3. 2017 Naše víla „Vodněna, do modré je oděna. Že je modrá, prý je škoda, není, vždyť je to naše voda. A k čemu tu vlastně je? K žití ji každý potřebuje. Všichni dobře víme, že vodu pít musíme. Kdo se umýt touží, k tomu voda slouží.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Když je suchá kytička, osvěží ji vodička. Co já mohu udělat, aby vodní svět byl rád? Vodu šetři, vodu chraň, co do ní nepatří, hned odstraň! Ve školce jsme si připomněli Den vody. Vyrobili jsme si vílu Vodněnu. Víme, že vodu potřebujeme k životu my, rostliny i zvířata. S vodou budeme šetřit.

Koloběh vody Dalším tématem bylo zjistit, jak funguje koloběh vody v přírodě. Vytvořili jsme si velký plánek, jak putuje kapka vody. Kde nám voda pramení To už přece každý ví! Je to v horách přece, a pak pramen stéká k řece. Pomalu se s řekou vleče a do moře potom teče. Slunce na nebíčku pluje a vodu nám odpařuje. Kde se voda usadí? Chvilku se v mraku zastaví. A co potom? Někdo tuší? To nám z mraku zase prší. A tak je to pořád znova, koloběh života má naše voda.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

CO VIDĚLA KAPKA, KDYŽ PADALA K ZEMI Přečetli jsme si pohádku o kapičce vody, která chtěla být kapkou v moři. Ale mrak ji shodil na list lopuchu mezi zvířátka. Ráno ji sluníčko osvítilo a kapička byla šťastná. Povídali jsme si, co všechno kapička vody vidí, když padá z mraků na zem. Děti následně namalovaly na kapku z papíru, co viděla jejich Kapička. Co viděla kapička, když padala z nebíčka? Auta, stromy, dětičky a na louce kytičky. Žabka na ní koukala, jak k rybníčku padala. Pozdravila „Kuňky, kuňk“ a kapička na to žbluňk!

Duben Zvířátka u vodních toků Povídání o zvířátkách, která potřebují vodu ke svému životu. Seznamování s různými materiály při výrobě rybníčku, zvířátek a okolí.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Duben

Život pod vodou Dekoláž – výroba vodní plochy s rybkami. Opět jsme si vyzkoušeli novou výtvarnou techniku.

Vycházka do přírody Vydali jsme se zkoumat naši přírodu. Ráno jsme se sešli ve školce, zkontrolovali batůžky se svačinou a hned jsme vyrazili na dlouhou „tůru“ do přírody. Cestou jsme zdolávali různé přírodní překážky, kopcovitý terén a jiné nástrahy. Pozorovali jsme kapky rosy na lučních květinách, poslouchali zpěv


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

ptáčků a také na louce jsme slyšeli různé druhy zvuků. Cestou jsme si prohlédli studánku a v rybníčku jsme viděli pulce. Nezapomněli jsme vyjít na velký kopec, odkud jsme se dívali po krajině a dole v údolí byla vidět řeka Vltava.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

Červen Námořnický dětský den SPRV, SDH Solenice, ZŠ a MŠ Solenice připravili pro děti den v námořnickém stylu.

Putování s Rákosníčkem S Rákosníčkem jsme si zopakovali, co vše jsme se naučili. Vyrobili jsme si cestu celým školním rokem.


Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997

ERASMUS+ - MŠ Solenice - školní rok 2016/20178  
ERASMUS+ - MŠ Solenice - školní rok 2016/20178  
Advertisement