Page 1

Es c r i pt u r a depoe me s pe rc ombi n a c i ó depa r a u l e s

1 rpr i mà r i a CEI PÀn ge l Ba i x e r a s


Profile for aprendre textos

Escriptura de poemes per combinació de paraules  

Treballar la combinació sintàctica a partir del model de combinació per tal de descobrir els patrons combinatoris del poema.

Escriptura de poemes per combinació de paraules  

Treballar la combinació sintàctica a partir del model de combinació per tal de descobrir els patrons combinatoris del poema.

Advertisement