Issuu on Google+

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

Un NOU regulament al Concursului Județean Al. TudorMiu!

Festivalul Național Al

– Lansare de carte! Șanselor Tale

Halloween – pag. 13

Balul Bobocilor 2012 - pag. 9

Serie nouă, Nr. 7, Decembrie 2012

1


C UPRINS Concurs Județean “Alexandru Tudor-Miu” ……………………………………………….…….. 3 Eveniment – Lansare de carte ..………………………………………………………..…….…... 4 Alegeri în Liceul Tehnologic Energetic ……………………………………………………….… 5 Serbările toamnei ………………………………………………………………………….…….. 5 Sărbători de iarnă …….……..…………………………………………………………………… 6 Jurnal intercultural …..…………………………………………………………………..………. 8 Tinere condeie ……………………………………………………………………...…………....10 Examene utile pentru certificarea cunoștințelor de limba engleză ………………………………11 Halloween la Energetic Câmpina ………………………………………………………….…….12 Lirica actuală ….……………………………………………………………………………….... 13 Tinere condeie ……………………………………………………………………...………….... 14 Profii ne învață …………………………………………………………………………………...15 Balul bobocilor – Interviu cu Miss și Mister boboc ……………………………………………..18 Pledoarie pentru disciplinele de specialitate ……………………………………………………..20 Sfântul Andrei – apostolul românilor ……………………………………………………………21 Harta turistică ……………………………………………………………………………………22 Principii creștine …………………………………………………………………………………23 Principii ale spiritualității ………………………………………………………………………...24 Oferta școlară ………………………………………………………………………..…...............26

Editura ETNOUS, Braşov SC ETNOUS SRL Mob.0040723567034 Tel. 0040368421450 www.etnous.ro www.edituraetnous.eu

ISSN 2069 – 458X

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

2


CONCURS JUDEȚEAN

de creaţie a elevilor „Alexandru Tudor-Miu – Întâlnire cu pasărea Phoenix” 01.09.2012- 26.02.2103

REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN DE CREAŢIE A ELEVILOR ȘI A PROFESORILOR „ALEXANDRU TUDOR-MIU – ÎNTÂLNIRE CU PASĂREA PHOENIX” EDIŢIA A TREIA I. OBIECTIVE - Promovarea valorilor locale și regionale în domeniul artelor literare și politice, astfel încât participanții să capete încredere în forțele proprii. - Descoperirea unor talente noi, care se pot dezvolta și confirma în viitor, contribuind astfel la prestigiul ȘCOLII și al comunităților cărora le aparțin. II. SECȚIUNILE CONCURSULUI: - Creații literare. Poezie: 3-5 poezii/participant - Compoziții plastice. Pictopoezie, caligramă: ilustrarea temelor din poemele volumului „Întâlnire cu pasărea Phoenix” de Alexandru Tudor-Miu, tehnica de lucru – la alegere: dimensiuni A3, pentru afișe - 50/70cm. III. TAXA DE PARTICIPARE: 20 RON - va fi trimisă prin mandat poștal/personal pe adresa liceului, prof. Elena Petrescu, Liceul Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina, str. Griviței, nr.1, jud. Prahova, cod 105600, cu mențiunea: Pentru „Alexandru Tudor-Miu- Întâlnire cu pasărea Phoenix”, ediția a III-a. IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE: ANEXA 2 1. Pot participa toți elevii/profesorii din liceele prahovene 2. Lucrările, însoțite de fișa de înscriere (conform secțiunii alese, descărcate de pe site-ul www.gsenergetic.ro, secțiunea Știrile GSE) și vor fi depuse în perioada 01.09.2012-31.01.2013 (data expedierii). 3. Creațiile literare vor fi tehnoredactate în format A4, la 1.5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, folosind font Times New Roman, mărimea 12, cu diacriticele limbii române (ă,î,â,ș,ț). 4. Toate modurile de exprimare plastică sunt permise: grafică (cărbune, grafit, tuș), pictură (acuarelă, ulei, acril, guașă), colaj, tehnică mixtă etc. Lucrarea va fi însoțită de un motto (același la toate lucrările/diferit de versurile lui Alexandru Tudor-Miu care au inspirat realizarea plastică, aflat pe verso alături de versurile care l-au inspirat pe artist. Lucrările nu se returnează. 5. Jurizarea lucrărilor și criteriile de evaluare (ANEXA 3) 6. Declarația (Anexa 4) 7. Premierea va avea loc în data de 26.02.2103, între orele 10.00-14.00 la sediul Liceului Tehnologic Energetic, Municipiul Câmpina. 8. Toți participanții și profesorii îndrumători primesc diplome. Se va edita pe suport electronic o Antologie cu creațiile participanților. 9. Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicați. Coordonator proiect: prof. Elena Petrescu, tel. 0723614230, e-mail: elena.petrescu5454@yahoo.com

<< Vă aşteptăm! >> Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

3


EVENIMENT

La noi în cetate… Lansare de carte

MECTS – FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘANSELOR TALE – a 13-a ediție Săptămâna educației permanente: 19/25 noiembrie 2012

Săptămâna educației tuturor vârstelor, a solidarității tuturor generațiilor s-a desfășurat sub egida UNESCO, iar România se numără printre cele 48 de state de pe toate continentele lumii. Șansa noastră, a celor de la Liceul Tehnologic Energetic Câmpina, profesori și elevi, a fost una deosebită: „EX LIBRIS GHERASIM RUSU-TOGAN” – lansare de carte a profesorului, scriitorului și a etnologului câmpinean. Cum să nu te emoționeze, să nu te copleșească un număr de 24 de titluri ale acestui transilvănean, demult prahovenizat, dedicând peste 40 de ani ȘCOLII și tot atâția CUVÂNTULUI. Toți au fost fascinați de modul în care au fost prezentate cărți ca: - „Hasdeu și Iorga. Cultură și civilizație tradițională”; - „Pământul și ordinea lumii”; - „Apa – Stare de oglindă”; - „Dimensiuni ale imaginarului popular (dezordini, temeri, închipuiri)”. Ceea ce ne-a bucurat pe noi dascălii a fost și setea de carte a elevilor noștri (nu puțini la număr) de a cumpăra nu un volum, ci mai multe - semn că, într-o lume a tuturor tentațiilor, se strecoară gustul pentru lectură, atunci când tinerilor li se arată calea. Tuturor celor prezenți nu ne rămâne decât să-i mulțumim preastimatului nostru coleg GHERI, adăugând prinosul de recunoștință pentru activitatea de dascăl, de scriitor și pentru activitatea sa științifică. Prof. Elena Petrescu Imagini, prof. Irina Tache

JOKES Jack: ”My wife had a passion for cars. First I bought her an Austin, but she ran into a tree. Then I bought her an Opel, she knocked it against a wall. Finally I bought her a Jaguar.” Jim: „And did she keep it?” Jack: „ It ate her.” Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

4


ALEGERI!

în Liceul Tehnologic Energetic

Liceul nostru a găzduit pe data de 18.10.2012, alegerile pentru funcțiile de conducere din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor – create pentru a reprezenta și apăra interesele elevilor la nivelul instituției de învățământ. Candidaturile pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar au fost depuse online, pe site-ul www.edu.ro, iar tinerii și-au popularizat ideile cu care au sperat să câștige voturi în cadrul campaniilor electorale, prin afișe, „fluturași” precum și prin mesaje transmise pe facebook și pe alte site-uri de socializare, fiecare candidat anunțându-și programul electoral printr-un discurs. Elevii care au candidat pentru funcțiile amintite mai sus sunt:  Carla SÂRBU, din clasa a X-a C, pentru funcția de președinte;  Alexandru ȚIȚEI, din clasa a XI-a M2, pentru funcția de vicepreședinte. Totodată, candidaților li s-a cerut să nu dețină calitatea de membru în organizații de tineret ale partidelor, să nu fie în clasele terminale ale liceului, să nu fi fost repetenți, corigenți în anii anteriori, să nu fi primit vreodată sancțiuni disciplinare la școală. Din comisia de concurs și validare au făcut parte: Alexandru ȚIȚEI, președintele, și Cătălina STAN, secretarul Consiliului Școlar al Elevilor, aflați încă în exercițiu; Diana TOMA, reprezentant al Consiliului Județean al Elevilor; doamna profesoară Raluca LĂCĂTUȘ, coordonator educativ. Candidații au propus programe, activități care se axează pe îmbunătățirea calităților, abilităților și viziunilor tinerilor; implementarea mai multor activități și programe de dezvoltare personală, care să fie la îndemana tuturor elevilor; inițierea unor programe, proiecte de combatere a violenței în mediul școlar, a abandonului școlar și a delicvenței juvenile. Totodată, s-au propus proiecte prin care să se asigure atât informări, cât și accesul la serviciile de sănătate, cu accent pe prevenirea și combaterea consumului de droguri, pe sănătatea vieții sexuale și pe formarea abilităților privind viața de familie, îmbunătățirea calității vieții tinerilor prin implicarea lor în programe de sănătate. Rezultatele alegerilor au fost următoarele:  Numărul total de voturi valabil exprimate au fost 614;  Numărul total de voturi valabil exprimate pentru funcția de președinte 473, funcția fiind ocupată de Carla SÂRBU;  Numărul total de voturi valabil exprimate pentru funcția de vicepreședinte 114, funcția fiind ocupată de Alexandru ȚIȚEI. A consemnat, Alexandru ȚIȚEI, clasa a XI-a M2

EVENIMENT

Serbările toamnei

Așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, Primăria Câmpina a organizat în orașul nostru, în luna septembrie, festivalul “Serbările toamnei”. Deschiderea oficială a acestui eveniment a avut loc în data de 15 septembrie 2012 la ora 10.00, în centrul municipiului, pe Bulevardul Carol I, la foişorul amplasat în faţa Hotelului Muntenia. Pe parcursul mai multor ore, au avut loc jocuri interactive, spectacole susţinute de artişti locali, concerte de fanfară, care alegorice, acrobaţii, dansuri populare etc. Cei care au venit la festival în costume de carnaval au fost premiaţi pentru originalitate. Pe scenă au urcat artiştii invitaţi la eveniment: Aurel Tamaş, Silviu Biriş, Trupa Veche. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

5


Duminică, manifestările au început la ora 10.00, iar seara au avut loc concertele susținute de: The Sixteens, Vlad Miriţă, Direcţia 5. Momentul defilării carelor alegorice a impresionat publicul. Au fost împodobite cinci mașini în culori diferite reprezentând fiecare câte un liceu din municipiul Câmpina: Liceul Tehnologic Energetic – în culoarea galbenă Colegiul Național “Nicolae Grigorescu”– în culoarea roșie Colegiul Tehnic Forestier – în culoarea verde Colegiul Tehnic “Constantin Istrati” (Petrol) – în culoarea albastră Liceul Tehnologic Construcții de Mașini – în culoarea gri. Prof. Irina Tache Imagini, prof. Raluca Lăcătuș SĂRBĂTORI DE IARNĂ

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Amintirile copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. Decembrie vine cu sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câţi dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moșu’ a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a împământenit mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Nicolae este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiţi. Copiilor din România li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educaţia copiilor. De la Sfântul Nicolae şi până la Sfântul Ion, românii se simt în sărbători. Cel mai aşteptat este însă, Crăciunul, sărbătoarea naşterii Domnului. Oamenii au cultivat-o de-a lungul timpului, creând tradiţii şi obiceiuri adaptate culturii lor specifice. Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc, părinţi, copii, nepoţi făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile acestei perioade a anului. Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual compus din texte ceremoniale, dansuri şi gesturi. Astfel în jurul Crăciunului, cete de colindători, costumate tradiţional, urează pe la casele gospodarilor pentru sănătate, fericire şi prosperitate, împlinirea dorinţelor în noul an. Pe lângă colindele religioase există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, Vasilica, etc. Acestea sunt în fapt, jocuri cu măşti şi costumaţii speciale confecţionate de meşteri locali şi care ironizează personajele negative ale lumii satului. Colindătorii sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenie şi frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de gospodari cu covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Cei adulţi sunt invitaţi la o ţuica fiartă, vin şi cozonac. Se aud deasemeni colinde precum: „Steaua sus răsare”, „Bună dimineaţa la Moş Ajun”, „O, ce veste minunată”. Ecourile primelor colinde răsună încă din noaptea de 23 spre 24 decembrie. În Ajun numai copiii colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, curăţenia sufletească. Cete de copii Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

6


înarmaţi cu clopoţei si bice, şiraguri de zurgălăi, încep „a colinda/ pe la case a ura”, strigând pe la uşi si pe la ferestre „Bună dimineaţa, la Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, deoarece astfel respingi şi binecuvântările acestuia şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i poftesc pe micuţi în casă, servindu-i cu tradiționalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi în casă şi gogoşi proaspete. Tradiţia spune că primii care intră în gospodăria gazdei sunt băieţii, deoarece aduc belşug în gospodărie. În unele zone această tradiţie poartă denumirea de „Colindeaţă”, având loc în noaptea de 23 şi grupurile de copii îi trezesc pe gospodari pocnind din bici şi strigând „Bună dimineaţa, dă-ne colindeţa!”. Această colindeaţă reprezintă darul oamenilor către copii şi este menită să reverse asupra celui care o dăruieşte împlinire şi câştiguri. De Anul Nou trebuie să ai casa curată, masa bogată, să porţi haine noi şi să confecţionezi un lucru, cât de mic, ca să ai prosperitate. Tradiţia spune că în noaptea dintre ani este bine să faci mult zgomot, ca să alungi spiritele rele. Întâmpină noul an cu muzică, joc şi voie bună, ca să-ţi fie mai bine. Tot de Anul Nou există obiceiul de a nu arunca nimic, pentru că îţi dai norocul din casă. Nu împrumuta bani şi nu face datorii în prima zi, deoarece vei fi mereu în pierdere. La trecerea dintre ani, fix la ora 00:00, pune-ţi o dorinţă, pentru că are toate şansele să ţi se îndeplinească. Aduce noroc să mănânci linte sau carne de porc de Anul Nou. Poartă haine roşii în noaptea de Revelion şi vei fi vigilent, iubit şi plin de energie tot anul. Evită garderoba de culoare neagră, pentru că ea va atrage evenimente triste în viaţa ta. Miezul nopţii trebuie să te prindă cu bani în buzunar, ca să obţii câştiguri importante şi în restul anului. Prima persoană care îţi bate la uşă în 2013 trebuie primită. Se spune că dacă este bărbat, peste an, drumul tău va fi curat ca lacrima şi eforturile îţi vor fi încununate de succes. Dacă e femeie, va fi străbătut de multe încercări grele. Dacă laşi o lumânare sau o lampă aprinsă în noaptea de Anul Nou până la ziuă, vei avea un an luminos şi îmbelşugat. La ora 00:00 deschide uşa, „anul vechi să iasă, cel nou să intre” şi sărută-ţi partenerul de viaţă ca să fii fericit în cuplu. Nu folosi foarfecele pentru că îţi tai norocul şi nu plânge, fiindcă aşa va fi tot anul. Primeşte colindătorii pentru că, prin formulele lor magice, dansul şi gesturile specifice scenariilor, ei îţi aduc sănătate şi belşug. În noaptea de trecere spre noul an auzim uratul cunoscut sub numele de ,,Pluguşor’’, obicei legat de speranţa fertilităţii: Să vă fie casa, casă; Să vă fie masa, masă; Şi la anul să trăiţi, Să vă găsim înfloriţi Ca merii, Ca perii, În mijlocul verii, Ca toamna cea bogată De toate-ndestulată. Culese de Cîrciu Florin, clasa a IX-a T2

EVENIMENT

Crăciun la Energetic

Pentru a menține viu spiritul Crăciunului liceul nostrum a-s gândit să marcheze începutul sărbătorilor de iarnă printr-o serbare tradițională ce va conține colinde, scenete, obiceiuri specific acestui moment. Astfel, clasele a IX-a T2, a XI-a T, a X-a E, a XI-a M2 și toți elevii membrii ai Corului Lira, sub îndrumarea profesorilor Toma Maria, Petrescu Alina-Nina și Andrei Dănuț vă invită să-i urmăriți și vă urează “Crăciun Fericit!” Prof. Alina-Nina Petrescu Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

7


JURNAL INTERCULTURAL

Noël dans le monde Prof. Cristina Drăgănoiu

En Allemagne Comme dans de nombreux pays, les petits allemands commencent à préparer Noël dès le début du mois de décembre. Certaines familles préparent des calendriers très originaux avec des guirlandes et des petits paquets. Chaque dimanche de l'Avent, on allume une chandelle de la couronne. A la Sainte Barbara, on met des branches de forsythia dans un vase, elles fleuriront pour Noël. A la Saint Nicolas, tous les enfants posent leurs bottes à la porte de leur chambre. Le sapin est décoré le 24 décembre par les enfants. Au repas de Noël, les allemands dégustent une oie grillée accompagnée de chou rouge et de pommes. Le soir du 24 décembre, c'est l'enfant Jésus (coutume protestante) ou le Père Noël qui apporte les cadeaux et les dépose sous le sapin. Le jour des Rois, des enfants déguisés en Rois mages écrivent les initiales des trois Rois sur les portes.

En Angleterre Au début de décembre on envoit des cartes à ses amis et à sa famille. Les cartes reçues sont exposées sur les murs. Elle seront décrochées le jour des Rois, le 6 janvier. On colle les cartes sur des rubans avant de les accrocher au mur. Toute la maison est habillée de vert et de rouge. Toute la famille décore le sapin. Les enfants écrivent une lettre au Père Noël et attendendent avec impatience sa venue pour apporter les cadeaux. La veille de Noël, les enfants vont dans les rues chanter des chants de Noël. En échange ils reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons. Les enfants suspendent de grands chaussettes au pied du lit et déposent des gâteaux et un verre de porto pour le Père Noël. La veille de Noël est un jour férié. La nuit de Noël, tous les enfants s'endorment en pensant au Père Noël qui va arriver sur son grand traîneau et déposer dans la cheminée tous les jouets commandés. En Angleterre, pas de repas de Noël, sans la dinde aux marrons et le célèbre pudding. En Grande-Bretagne, le «cracker» de Noël est indispensable à tout réveillon. Aucun repas de Noël n'est concevable sans le petit «cracker» explosif placé à côté de chaque assiette, une tradition vieille de 150 ans. Le «cracker» de Noël, également connu au Canada et en Australie, obéit à des règles strictes, tant pour sa composition que pour son usage. Les petits enfants ouvrent des "crackers" : deux enfants tirent de chaque côté de la grosse papillote et un pétard éclate. En Autriche Noël est la fête familiale la plus importante de l'année. La fête débute le 1er décembre avec la couronne de l'Avent. Pendant tout le mois de décembre, les alentours de l'Hotel de Ville de Vienne, la capitale, sont en fête. Les arbres du parc sont recouverts de parures fantastiques au milieu d'un décor de conte de fée. Toujours dans ce parc, se déroule le fameux marché de l'enfant Jésus. C'est un marché de Noël. Les enfants y dégustent des marrons chauds, font du patinage sur la patinoire de l'Hotel de ville, déguisés en animaux ou en personnage de conte de fée. Ils peuvent également traverser le parc en prenant un petit train. Avant de partir, ils inscrivent leurs souhaits sur un tableau, qui est parrait-il, consulté par le Père Noël et le Petit Jésus. Sur toutes les places des villes et villages se dresse un sapin. Le 24 décembre, les rues de certaines villes sont envahies par les enfants, souvent accompagnés de leurs grands-parents, pendant que les parents décorent le sapin caché jusqu'à ce jour dans un grenier ou une cave. Le 24 décembre au soir, cinémas, restaurants et théatres ferment leurs portes car tout le monde doit participer à la fête. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

8


Au Danemark Tout le mois de décembre participe à la fête. Les rues sont illuminées et décorées de guirlandes et de branches de sapin. Les enfants écrivent de nombreuses cartes à leurs amis et à leur famille. Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Un des plus beau a été dessiné par la Reine elle-même. Dans chaque maison, une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. La maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins et d'étoiles en paille. Les enfants font eux-mêmes de nombreuses décorations qu'ils accrochent dans le sapin. On va en famille couper le sapin de Noël dans la forêt. Le dîner de Noël commence vers 18 H. A la fin du repas, on sert du riz au lait où se cache une amande entière. Celui qui la trouve reçoit en cadeau un petit cochon porte-bonheur en pâte d'amande. Après le dîner le papa va seul dans la pièce où se dresse le sapin de Noël décoré de guirlandes faites de petits drapeaux danois, de bougies et de petits coeurs rouges et blancs. Le papa allume une à une les bougies pendant que la famille attend avec impatience derrière la porte. Puis toute la famille entre et fait un cercle autour de l'arbre en se tenant par la main. Chacun à son tour choisit un chant de Noël que tous entonnent en faisant une ronde.

En France Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de France prennent un air de fête. On décore la façade des mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes places. Les rues principales et les arbres sont recouverts de guirlandes lumineuses. Les grands magasins font de très belles vitrines ou certains mettent en scène des automates. Les enfants se font photographier en compagnie du Père Noël. Les écoles maternelles décorent leurs classes. Le 24 au soir les familles font un dîner de réveillon composé de mets savoureux tels que des huîtres et du foie gras. Les plus pratiquants vont ensuite en famille à la messe de minuit. Le Père Noël vient déposer les cadeaux pendant la nuit et les enfants les découvrent le matin de Noël au pied su sapin. Le jour de Noël, ils se rassemblent en famille autour de la table de Noël. Le repas de Noël est souvent composé d'une dinde ou d'un chapon roti et se termine par une bûche glacée ou un gâteau. En Provence, dans certaines églises du bord de la mer, à la fin de la messe de minuit, une procession de pêcheurs et de poissonniers déposent au pied de l'hôtel un panier rempli de poissons, en signe d'affection et de reconnaissance envers le petit Jésus. La tradition veut que le repas du réveillon se termine par treize desserts qui symbolisent le Christ et les douze apôtres. Ces desserts rassemblent tous les fruits et les confiseries de la région.

Recette traditionnelle pour le repas de Noël Bûche de Noël Pour 8 personnes:  Gâteau:  100 g de sucre  100 g de farine  5 oeufs  1 sachet de sucre vanillé  Crème:  100 g de sucre en morceaux  1/2 tasse à café d’eau  3 jaunes d’oeuf Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

  

250 g de beurre doux 100 g de chocolat noir 2 ml d’extrait de café

   

Préparation: 90 mn Cuisson: 10 mn Repos: 0 mn Temps total: 100 mn 9


Préparation Bûche de Noël 1. Gâteau roulé: - travailler ensemble 4 jaunes d’oeuf avec le sucre et le sucre vanillé. - quand le mélange est crémeux, ajouter un oeuf entier, et travailler quelques minutes à la spatule. - ajouter peu à peu la farine au mélange, puis les blancs battus en neige ferme d’une main légère. - appliquer un papier sulfurisé, légèrement beurré, sur une plaque rectangulaire, et étaler la pâte régulièrement. - mettre à four chaud (200°c, thermostat 6-7) pendant 10 minutes. - sortir le gâteau, le retourner sur une surface froide, sans enlever le papier (idéal = plaque marbre) et le recouvrir d’un torchon (ramolli par la vapeur, il sera plus facile à rouler). 2. Crème au beurre: - faire fondre le sucre dans l’eau sur feu doux pour obtenir un sirop épais. - verser lentement le sirop chaud sur les jaunes d’oeuf sans cesser de remuer avec un fouet jusqu’à complet refroidissement. - rajouter le beurre ramolli en pommade, et mélanger afin d’obtenir une crème lisse. - partager la préparation en deux. - parfumer une moitié avec le café, l’autre avec le chocolat fondu dans un peu d’eau. 3. Montage: - retirer le papier sulfurisé du gateau. tartiner de crème au café, et rouler le tout dans le sens de la longueur. - égaliser les extrémités, qui serviront à confectionner des «noeuds». recouvrir de crème au chocolat, rajouter les «noeuds», et imiter l’écorce à l’aide d’une fourchette tirée délicatement sur la longueur. - décorer à votre guise. - réserver au frais. Prof. Cristina Drăgănoiu TINERE CONDEIE

Moi et mon futur métier

Je voudrais commencer par dire que nous avons tous des idéaux et que nous rêvons d` une vie qui puisse atteindre la perfection. Personnellement, quand j` étais petite, je désirais avoir plus d` emplois, mais avec l` âge, j` ai changé d` opinion. A présent, je veux être avocat pour représenter les droits de l` homme, pour soutenir et pour aider les personnes qui subissent des injustices. Je le sais, ce n` est pas une tâche facile, mais c` est ce que je veux. Je dédierai tout mon temps pour parvenir à mes fins. Cependant, je veux aussi avoir une famille à moi, je veux des enfants qui soient aimés avec la même intensité avec laquelle j` ai été aimée, je veux les voir grandir…En un mot, je veux être tout ce que j` ai toujours rêvé, toujours avec le sourire aux lèvres… Finalement, je pense que nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons jamais ce que nous pouvons être, l` avenir est une énigme et tout ce que nous pouvons faire c` est de travailler durement pour être proche de nos plus hauts idéaux. Ioana Manea, clasa a XII-a B Prof. îndrumător, Cristina Drăgănoiu JOKES „Excuse me, can I see Tom Simpson, your clerk, for a few minutes? I’m his uncle.” „Oh, you’re his uncle! I’m sorry you’re too late, sir. He is just off to your burial.”

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

10


EXAMENE UTILE

pentru certificarea cunoştinţelor de limba engleză

În ultimii ani, şi în liceul nostru ca şi în întreaga ţară, s-a observat un interes crescând din partea elevilor pentru facultăţile din străinătate. Acest lucru arată o mai largă deschidere a orizonturilor, conştientizarea importanţei studiilor pentru viitoarea carieră, precum şi dorinţa de a trăi şi învăţa într-un mediu cultural diferit. Liceul nostru are deja un număr de elevi care studiază în facultăţi din Marea Britanie sau care urmează să-şi înceapă studiile acolo din toamna acestui an. Discutând cu ei, mi-am dat seama că ar fi util ca toţi cei interesaţi să afle mai multe informaţii referitoare la examenele ce pot fi date pentru a obţine certificatele care să ateste nivelul cunoştinţelor de limba engleză. Este un lucru ştiut că pentru a studia într-o ţară vorbitoare de limba engleză, universităţile din respectiva ţară doresc ca dosarul candidaţilor să includă un asemenea certificat, care poate fi IELTS, CAE sau TOEFL. Înainte de a le prezenta, aş vrea să clarific calificativele acordate atât la examenul CAE cât şi la proba de competenţe lingvistice de la Examenul Naţional de Bacalaureat. Astfel, Consiliul Europei a stabilit următoarea Scală Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi: A1 – Beginner, A2 - Pre-Intermediate, B1 – Intermediate, B1/B2 – Upper-Intermediate, B2 – PostIntermediate, C1 – Advanced, C2 – Post-Advanced. La proba naţională de competenţe, nivelul maxim ce poate fi obţinut este B2. Pentru a exemplifica, dacă cerinţa pentru obţinerea calificativului A1 este aceea de a putea interacţiona cu interlocutorul dacă acesta vorbeşte rar şi repetă, cerinţa pentru calificativul C2 este de a lua parte cu uşurinţă la orice conversaţie, putând prezenta argumente sau face descrieri clare și fluente. IELTS (International English Language Testing System) este acceptat de majoritatea instituţiilor academice din Marea Britanie pentru studii universitare, iar în Statele Unite este recunoscut de peste 3000 de instituţii, inclusiv Ivy League. Este disponibil în două formate, Academic şi General Training, cel dintâi evaluând capacitatea candidatului de a studia în limba engleză la nivel pre și post universitar. Examenul testează ascultarea, citirea, scrierea şi vorbirea, pentru fiecare modul obţinându-se o notă. Din media şi rotunjirea notelor individuale obţinute la fiecare modul se obţine nota generală. IELTS este administrat în comun de 3 instituţii: British Council, Universitatea Cambridge și IDP: IELTS Australia şi este valabil 2 ani. Taxa de examinare în anul 2012 a fost de 710 lei şi în 2013 va fi de 750 lei. CAE (Certificate in Advanced English) este un examen la nivel C1 pe scala comună şi este recunoscut de majoritatea universităţilor în Marea Britanie ca test de admitere la studii. Este format din 5 probe din care patru vor fi susținute într-o singură zi, cu pauze între probe. Aceste probe sunt înţelegerea textului citit, scrierea, English in Use și ascultarea. Proba de vorbire are loc într-o altă zi, iar examinatorii de la această probă pot fi profesori din România sau Marea Britanie. Probele scrise sunt corectate în Marea Britanie, iar rezultatele pot fi accesate online în circa 6 săptămâni de la susţinerea examenului. Certificatele sunt expediate de către Universitatea Cambridge la două luni după data examenului. La acest examen se primesc calificative ce sunt echivalentele următoarelor punctaje standardizate, astfel cele trei calificative cu care examenul este considerat promovat sunt A: 80-100, B: 75-79, C: 60-74. Nepromovarea unei probe nu atrage după sine nepromovarea întregului examen, ci se adună punctajele obţinute la fiecare probă pentru a calcula rezultatul întregii examinări. Cerificatele Cambridge au valabilitate nelimitată. Taxa de examinare pentru 2012 şi 2013 este de 610 lei. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) este acceptat de peste 8.500 de colegii şi universităţi în peste 130 de ţări, dar este cel mai frecvent folosit pentru continuarea studiilor în Statele Unite. Este format din patru probe: citire, ascultare vorbire şi scriere, toate având loc în aceeaşi zi. La fiecare probă se acordă un punctaj între 0-30, la final urmând ca punctele să fie adunate, obţinându-se astfel un punctaj total ce poate varia între 0 şi 120 de puncte. Valabilitatea examenului este de 2 ani iar taxa de susţinere poate varia între 145 şi 200 de dolari. Sper că informaţiile prezentate vă vor fi utile şi vreau să subliniez că un asemenea certificat este folositor nu numai celor care doresc să studieze în afara ţării, ci şi celor care au deja în vedere CV-ul ce va trebui completat pentru obţinerea unui loc de muncă într-un domeniu competitiv. Prof. Corina Stoian Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

11


HALLOWEEN

la Energetic Câmpina Sărbătorirea Halloween-ului este o tradiție pentru școala noastră. Totodată este și un prilej de cunoaștere a obiceiurilor, de identificare a asemănărilor cu alte sărbători românești, cum ar fi Sfântul Andrei. În acest an sărbătoarea s-a desfășurat printr-un concurs de întrebări și răspunsuri pregătit de doamnele profesoare de limba engleză ale școlii. Au participat patru grupe de câte patru elevi. Acestea au fost:

- GRUPA I: Rusu Eduard, Toma Corina (clasa a XI-a M1), Chita Diana, Coman Andrei (clasa a XII-a M1) - îndrumătoare d-na prof. Corina Stoian. - GRUPA a II-a: Iscru Vlăduț, Enache Andreea (clasa a X-a M), Tuchel Roxana, Țiței Alexandru (clasa a XI-a M2) - îndrumătoare d-na prof. Alina Petrescu. - GRUPA a III-a: Poenaru Teodora, Preda Răzvan, Baican Anca, Cristea Andreea (clasa a XI-a T) - îndrumătoare d-na prof. Daniela Madussi. - GRUPA a IV-a: Muscalu Alexandra, Ilina Andreea, Negraru Alina (clasa a IX-a A), Pestrea Alice (clasa a XII-a T) - îndrumătoare d-na prof. Cristina Demidov. Cele patru grupe au răspuns la întrebările legate de originea și tradițiile sărbătorilor Halloween și Sfântul Andrei. Juriul a notat răspunsurile și a oferit concurenților premii constând în cărți și diplome: PREMIUL I - GRUPA a III-a. PREMIUL al II-lea - GRUPA a IV-a. PREMIUL al III-lea - GRUPA I și a II-a. Concursul a fost instructiv și antrenant fiind apreciat de domnii profesori, de direcțiunea școlii și de elevii prezenți. Să nu uităm și de expoziția de desene și dovleci sculptați amenajată în holul de la cancelarie, prilej pentru elevi de a pune în valoare talentul și imaginația lor. Mulțumesc colegelor mele, Cristina Demidov, Corina Stoian, Alina Petrescu cât și elevilor participanți pentru munca și dăruirea lor. A consemnat, prof. Daniela Madussi JOKES A young man was speaking about the merits of his watch. „That’s nothing,” said his friend. „I dropped my watch into the Thames last year and it’s been running ever since.” „What! The same watch?” „No. The Thames.” Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

12


LIRICA ACTUALĂ Remember me… Remember my eyes, they are green, Remember the touch of my skin, Remember the lips that you kissed, Remember the words that I missed. Remember the smell of my clothes, My cell full of notes, My mind like a dreamer‚ Remember me, dear sinner. Teodora Poenaru, clasa a XI-a T Versuri în limba franceză Dans l` ombre de la nuit, Lorsque le rock est souverain, Le chat noir nous regarde L` amitié, c` est notre choix. Alexandru Țiței, clasa a XI-a M2 Le rock: rythme de ma vie La nuit: cache mes rêves Le chat: garde mon sommeil L ` amitié: ne meurt pas. Andreea Tuțică, clasa a XI-a M2 Răufăcătorul gest Ciudat, m-afund în negrul gând Care pe inimă-mi apasă Iar când iluzia îmi fuge Vorbesc de parcă nu-mi mai pasă;

Iar flacăra aprinsă moare Și toate cad pe a mea mână. Beatrice Grămadă,clasa a IX-a T2 Un gând Ce pustiu îmi pare totul, Ploaia-mi gâdilă auzul, Fiecare strop îmi smulge Câte-un gând confuz... Care se zbate în mine... Ah’ dac’aș putea să zbier!... și să spun tot ce îmi vine... Să nu mai par că’s ”de fier”; Păcat… Curcubeul viselor, cântă în tăcere, Prea multe iluzii, pe un drum primejdios, Un răspuns... un gând... o mângâiere... Doar atât, și mi-ar fi de folos. Aceeași treaptă o urc la infinit! În zadar... mă prăbușesc cu-ardoare Și mă asemăn des, unui nisip Ce toată lumea-l calcă în picioare! Beatrice Grămadă,clasa a IX-a T2 Îmi pare rău…!

Imaginația-mi pizmoasă... Încearcă să-și ascundă vălul Care-mi străpunge adânc surâsul Fugind cu-aroma-mi siropoasă;

A căzut o frunză în a ta cale Și nu mă așteptam să se întâmple așa, Aștept acum doar o privire de-a ta, Dar ochii tăi îmi stârnesc eterna jale.

Și fiecare gest în sine Pare a fi speranță-n plus Dar e mâhnire care vine Ce-o iau drept un urât apus;

Pas cu pas, simți cum Moartea te străpunge Și de inimă te ia, și de ea te strânge Doar un lucru știi acum Și începi a plânge Nimic nu mai poți face Nimic nu te-ntoarce În trecutul tău.

Și cred că s-a sfârșit un vis Cu rădăcini neastâmpărate Și cad într-un temut abis Pe drumuri prea întunecate Care se-ncrucișează-n zare Și răsăritul lor mă-ngână, Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

Simți cum boala De mână te ia Și te duce într-un loc 13


Liniștit de tot Unde vei trăi Și nu vei suferi, Așa cum ți-ai dorit Tot timpul ce-ai trăit. Dar vai, Deodată în mâini îți prind, corpul cel neînsuflețit Iar moartea ta, mai repede a venit Încep să plâng, neștiind ce face, Chem repede un medic Dar gânduri nu-mi dau pace Mă gândesc ce am făcut să mi te ia de lângă mine Suspin acum și sufăr Și plâng doar după tine.

TINERE CONDEIE

Însă zilele trecură Și te-nmormântară, Iar la-nmormântarea ta Un cântec de vioară Ne amintise De zilele cu tine Când erai bine… Regret acum că n-am putut Să stau mai mult cu tine Îmi pare rău, n-am ce să fac! Căci mama, nu mai vine… Elisa Simion, clasa a IX-a T2

Visul unei nopți de vară

Serile în care vedeam cum soarele, lacrima Domnului se ducea ușor, ușor la culcare și lăsa umbra nopții să acopere pământul, îmi aminteam de tine. Vedeam cum tu, frumoasa mea lună puneai pe cerul întunecat perdeaua cu stele de cristal. Te vedeam în fiecare seară cum mă chemai alături de tine. Apoi cădeam în mările somnului și veneai alături de mine. În fiecare seară erai îmbrăcată într-o rochie albă căzută pe umerii tăi catifelați. Părul tău blond ducea un val de fluturi albi. Împreună fugeam prin pădurea adormită, are în șir, plutind pe vechea barcă de pe lacul de cristal unde până și sălciile bătrâne se aplecau în fața lui. Acolo îmi cântai la harpa ta de argint o melodie care mă inspira mereu în poveștile mele. Eram un tânăr, un tânăr orbit de iubirea ta. Ajunsesem să urăsc răsăritul pentru că acesta mi le lua de lângă mine și ajunsesem să le aștept la fel în fiecare seară,cu mult dor. Ajunsesem să-mi fie atât de dor de tine încât să-mi pară rău că există ziua și că nu te puteam vedea. Îmi părea rău… Acesta este visul unei nopți de vară. Elisa Simion, clasa a IX-a T2 Prof. îndrumător, Alina-Nina Petrescu

Bunătate, calitate sau defect? O vorbă bună, o primire caldă, o îmbrăţişare sau un sfat prietenos pot face minuni şi crea miracole. Bunătatea este elementul de legatură al dragostei, milei şi, de ce nu, şi mângâierea persoanelor apropiate. Aceste lucruri împacă, distrug neînţelegerile. Cel mai rău este atunci când nu ambele persoane sunt dispuse să lase trecutul murdar şi să curețe prezentul. A fi bun este o chestiune de temperament, ceva ce nimeni nu-ţi poate lua uşor, atitudinea faţa de cei ce au greşit este cheia spre bunătate. Degeaba avem inteligenţă, cultură, frumuseţe, averi, dacă nu suntem buni, devenim roboți. Nu exteriorul, ci sufletul contează. Totuşi, cum ne putem da seama de spiritul nostru? Simplu, prin orice lucru, inclusiv gânduri. Bogăţia sentimentului de ură cu siguranţă este o amprentă proastă. În ziua de astăzi circulă o vorbă: „Când eşti bun, eşti luat de prost.” Are un gram de adevăr. Micile „şmecherii” ale societăţii din ziua de azi, cărora „le dai un deget şi îţi iau toată mâna” ne fac să devenim nepăsători, fară sentimente. Oare de ce? Ura, invidia, faptul că „el are mai mult decât mine” , strică. Suntem tentaţi să refuzăm că acel „el” muncește mai mult şi de aceea are mai mult. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012 14


Eu, sincer, trăind înconjurată de oameni ce nu-mi vor binele, supravieţuiesc alături de câţiva prieteni şi de familia mică pe care o am şi care face tot posibilul să acopere ura din jur. Pot spune că singurii prieteni ce nu m-au dezamăgit sunt chiar necuvântătoarele, care, cu simţurile lor au fost acolo când aveam nevoie de cineva langă mine. Pe scurt, încercăm să fim buni, să ne construim această calitate, nu să o transformăm într-un defect în lumea asta „migratoare”. Teodora Poenaru, clasa a XI-a T Coordonator, prof. Alina Petrescu

Curaj – forță sau trăsătură de caracter? Curajul este mediatizat enorm mai ales într-o anumită formă de eroism. Mulți dintre noi asociem curajul doar cu vitejia, îndrăzneala și bărbăția, ne dorim să devenim niște eroi, să salvăm omenirea. O altă fațetă a omului curajos, foarte la modă în zilele noastre, este asociată cu un caracter dur, care știe foarte bine ce să facă, este calculat, știe răspunsul la orice întrebare, riscă și câștigă totul. La fel, cel înverșunat și plin de zel care activează nebunește în orice fel de situații banale poate fi numit curajos. Toate aceste personaje sunt foarte cunoscute de către noi, le vedem zilnic la televizor în rolul de spioni, agenți, luptători etc. Totuși, ce înseamnă cu adevărat curaj? Adevăratul curaj vine în primul rând din acceptare, blândețe și iubire. Acestea necesită cel mai mult sacrificiu din partea noastră. Este o atitudine curajoasă să alegi să fii blând atunci când cei din jurul tău te presează și par împotriva ta, este un act de curaj să iubești o ființă umană așa cum este ea, este un act de curaj să-i accepți pe cei din jurul tău și să te bucuri de ei fără a încerca să-i schimbi. Atunci când zâmbim chiar dacă ne este greu, atunci când mergem fermi înainte chiar dacă am obosit, atunci când alegem să facem un bine chiar dacă asta se poate întoarce împotriva noastră… acesta este curajul! Cu toate acestea, cea mai curajoasă este încrederea. A avea încredere în tine, în oameni în această clipă, în viitor, în viața ta, într-o forță superioară, care veghează și susține această lume, în rostul tău, este cel mai mare act de curaj! În concluzie, curajul ne scapă de temeri și ne face liberi. Teodora Poenaru, clasa a XI-a T Coordonator, prof. Alina Petrescu PROFII NE ÎNVAȚĂ…

Despre ecologie: soluția pentru mahalalele lumii

Casele de hârtie reciclată (Universal World House) sunt construite din prefabricate și costă cel mult 5.000 de dolari la o suprafață de 36 m2 și o greutate de 900 de kg. Sunt “servite” cu tot cu garnitura de țevi, opt paturi și facilitățile de bază. Structura lor de bază este deosebit de versatilă, unii pereți se pot deschide pentru a lăsa să pătrundă în interior lumina soarelui sau pentru a asigura ventilația aerului. Arhitectura este simplă. Căsuțele fabricate de The Wall AG au acoperiș drept și o verandă, cu masă și bancă. Pereții sunt din celuloza extrasă din hârtie de ziar și cartoane de la amabalaje. Materialul rezultat este impregnat cu o rășină și turnat într-o formă gen fagure, care asigură o izolare perfectă și rezistentă. Procesul de fabricație este extrem de ieftin și poate mobila și țările sărace ale lumii, care își pot crea locuri de muncă. Nu este o fantezie, casele de hârtie reciclată pot rezolva problema mahalalelor murdare. Iată soluția optimă și reală pentru slum dog-ul obișnuit. Cândva, cartiere întregi de căsuțe de hârtie vor înlocui barăcile murdare și adăposturile de carton garnisite cu perdele zdrențuite din Mumbai sau de la periferia La Paz-ului. Se pare că unele state, printre care și Nigeria și Angola, au comandat deja căsuțe de hârtie, numite scurt UWH. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012 15


O cabană cochetă, construită în 1922 de inginerul Elis Stenman, Casa de Hârtie, este una dintre atracțiile care fascinează turiștii din Massachusetts. Are aproape 90 de ani și “se ține foarte bine”. La început era doar o căsuță din lemn, ascunsă printre copaci, până când inginerul Stenman și-a propus să-i dea un aspect chipeș, învelind-o în rulouri de ziar. Lanțul care a dat structură hârtiei a fost făcut din apă, făină și coji de mere. După ce a acoperit pereții cu rulouri de hârtie de ziar, Elis a creat și interiorul, inclusiv mobilierul, perdelele și decorațiunile din același material. (Articol prelucrat din revista Oxygen, nr. 1/2012) Ing. Pădurețu Alice

Despre ecologie: Lumina din sticle de plastic Proiectul “The Liter of Light”, realizat pentru a stopa costurile uriașe de electricitate din Filipine, își propune să aducă lumină într-un milion de case. În această țară, în care peste 40% din populație își duce traiul cu mai puțin de 2 dolari pe zi, există 12 milioane de familii care, fie nu au electricitate în casă, fie au, dar rămân constant fără ea, deoarece nu au bani pentru plata ei. Organizația The Shelter a început anul trecut, în iunie, să aplice o idee simplă, ieftină și eficientă. În acoperișurile de tablă ale colibelor din cartierele sărace se face o gaură și se introduce o sticlă de plastic de un litru umplută cu apă și puțin înălbitor, ca să nu se formeze alge. Sticla este fixată printr-un sistem metalic de acoperiș, ca sa nu cadă, iar pe timpul zilei acționează ca un “bec solar”, aducând lumina. Reprezentanții The Shelter susțin că lumina răspândită de sticla de plastic este echivalentă cu un bec de 55 W. Astfel, cei care nu au electricitate sau cei care au dar nu o mai pot plăti, beneficiază de o alternativă care să-i ajute pe timpul zilei. Înainte, unii locuitori ai acestor maghernițe foloseau lumânări ca surse de lumină, dar când familii numeroase împart același spațiu mic și înghesuit, incendiile devin frecvente. Eduardo Carillo, unul din localnicii care beneficiază de acest proiect declară pentru publicația The Guardian: “Înainte de această sursă de lumină, drumurile spre casele noastre erau foarte întunecate, iar în casă întunericul era și mai puternic. Acum, copiilor nu le mai este frică și sunt fericiți că se pot juca în casă în timpul zilei în loc să facă acest lucru pe străzi.” (Articol prelucrat din revista Oxygen, nr. 1/2012) Ing. Spînu Tiberiu PROFII NE ÎNVAȚĂ

FÂRLIFOANȚE ȘI MARȚAFOI

Probabil că mulți dintre cei care vor zăbovi asupra acestor rânduri, se vor întreba asupra sensului celor doi termeni. Recunosc faptul că formularea titlului, în legătură cu care cred că vă întrebați, este puțin cam “exotică” însă, pentru cei nerăbdători, mă voi grăbi să adaug că termenii de mai sus, acoperă o realitate socio-demografică ce poate fi constatată, fără efort, în preajma noastră. Orașele și satele românești, în perioada nesfârșitei tranziții (de la arbitrariul dictaturii la regulile democrației) au produs, și mai produc unii membrii ai comunităților, aflați la vârste adolescentine ce corespund, din plin semnificației celor doi termeni. Cine sunt, de fapt, fârlifoanțele și marțafoii? …Sunt produse ale noului proletariat sau cvasiintelectualilor (semifabricați în retortele panicii de recuperare a studiilor superioare oricum și oriunde), care au ca majoră performanță a vieții lor aducerea pe lume a urmașilor. După această realizare, bărbații și/sau femeile, în postura de soț și/sau soție, consideră că rolul lor s-a încheiat, petrecându-și timpul și consumându-și energia, de-acum, spre direcții precum: asigurarea hranei zilnice, trebșoare casnice utile sau inutile, mărunțișuri cotidiene, …etc. Nici pe departe educația propriului copil nu este o prioritate. Ei i-au dat viață, de aici încolo îl va crește strada, școala, oricine… Și așa, încet încet, se conturează personajele pe care le numim Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

16


eufemistic marțafoi și fârlifoanțe - adică, cei ce își formează personalitatea, aproape exclusiv prin educația involuntară și difuză, a străzii. Cum se recunosc însă, indivizii cu pricina? Îi poți întâlni în multe locuri ale orașelor sau satelor, de regulă, la vedere, expuși, vor să fie văzuți, și să vadă… Priviți mai atent [mă adresez câmpinenilor] cine sprijină colțurile, zidurile (și intrările) în blocuri (ex. Poșta mică), gărdulețele (de la Școala nr. 1, parcul de la Cinema), !!! …etc. Ei părăsesc cu mare viteză apartamentele părinților și se duc “afară”. Părinții acestor “forme de ființare”, sunt prea ușor dispuși, să nu întrebe unde pleacă drăguțul copilaș, pentru că sunt fie prea obosiți, fie ocupați cu treburi sau cu… ascultat manele. Ei nu fac minimul efort să se întrebe: ”Ce face copilul afară?”. Iar aici, afară, cu cei de seama și de teapa lor “drăgălașii”, au îndeletniciri cât se poate de inutil cronofage, precum: - butonează, fără rost, telefoanele mobile; - mănâncă semințe, scuipând cu nonșalanță și fără jenă de mizeria ce o fac în jur; - fumează, demonstrându-și ostentativ, astfel, cred ei, maturitatea; - de cele mai multe ori consumă băuturi alcoolice, prin care capătă curaj și mai ales obrăznicie; - folosesc cel mai obscen limbaj, adresându-se unul altuia sau “agățând” trecătoare, de ocazie, prin zonă… Că acest prototip, care se presupune, ar avea ca preocupare principală învațătura, este mare amator de “afară” nu e rău deloc… însă, normal ar fi, ca el, aici, afară: să meargă pe terenul de sport, sau să se plimbe cu bicicleta, sau să meargă în parc, să se plimbe pe bulevard, cu rolele… etc, sau să meargă la cercuri, competiții,dar nu afară la sprijinit ziduri și garduri. Marțafoiul este nu numai needucat și abandonat, în timp, de cei apropiați, dar este și agresiv până la violență, pentru că, deseori, însăși familia îi încurajează astfel de atitudini, ca recunoaștere a faptului că “se descurcă”. Formându-se cam între 10 și 18 ani, marțafoii vor constitui pentru viitor aria de selecție pentru micii și marii infractori, sau chiar a periculoșilor criminali. Omologul feminin al marțafoiului, ați ghicit, este fârlifoanța. Provine din același mediu, are mai multă grijă de oglindă decât de curățenia casei și a unghiilor, a descoperit prea devreme ce înseamnă lipsa de pudoare feciorelnică, este foarte informată despre ceea ce ar vrea să facă și chiar face, visează nopți la rând la o mașină scumpă și la un “columbean” care s-o facă “doamnă”. Ea se alătură marțafoiului la colț de bloc și la sprijinit de garduri, fumează, vorbește urât, și va fi peste timp vânzătoare de plăceri, sau asociată în grupuri cu opțiuni infracționale, antisociale. Desigur că această viziune sumbră, asupra societății românești, nu se vrea una apocaliptică, de disperare și neputință. E mai degrabă o constatare privitoare la starea de fapt și a nivelului de civilizație la noi, la diferența mare și în acest plan, ce ne separă de Europa, acum când politic, suntem parte a ei. Categoria marțafoilor și fârlifoanțelor nu este procentual, probabil, foarte mare, poate că este reprezentată de un număr mic din totalul tinerilor de această vârstă, dar suficient de mare ca să fie vizibilă și deranjantă prin atitudine și stânjenitoare pentru cei mai mulți, care ne dorim o națiune europeană nu numai de drept, ci și de fapt. La încheierea rândurilor de față o persoană apropiată mie, privea cu scepticism și se întreba, parcă pentru sine: “și la ce ajută ce ai scris? Oare crezi că, tocmai cine ar trebui să citească aceste rânduri, le vor citi, vor avea vreo urmare constatările tale?!!” Am rămas puțin pe gânduri, descumpănit, apoi am răspuns: “Eu am scris aceste rânduri nu pentru personajele mele principale, pentru că am certitudine că acestea nu au timp și nici nu au deprinderea lecturii (în cazul că știu să citească), ci pentru cei cu conștiință civică și cu responsabilitate asupra comportamentului celor de lângă noi, care, de vor găsi pe unii ce au însușirile de mai sus, să gândească și să-i numească pe împricinați, spunâdu-le <<ți se cam potrivește!!!>>”. Prof. Stan Sârbu Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

17


BALUL BOBOCILOR

Interviu cu Miss și Mister BOBOC

“Balul bobocilor organizat în acest an de liceul nostru le-a întrecut pe toate”, susțin elevi ai tuturor claselor. Farmecul a fost dat de faptul că totul a fost organizat, fiind pigmentat cu puțin mister şi, bineînțeles, cu multă muncă. Greutăţile au devenit atu-uri, toată munca şi nervii de la început au format un întreg armonios în momentul punerii în scenă a probelor care au constituit balul. Emoţiile au fost generale, de la cel mai timid boboc până la prezentatori, chiar şi părinţii bobocilor participanţi, toţi au avut emoţii. Pentru unii a fost aşa cum îşi imaginaseră, iar pentru alţii totul a fost o mare surpriză, oricum a fost ceva deosebit. În sală se simţeau vibraţii pozitive, iar pe scenă emoţii de proporţii uriaşe. Cele opt perechi participante au dat ce au avut mai bun din ele, iar juriul a decis. Toţi au fost deosebiţi. La final unii au plâns, alţii au râs, dar, cu toate acestea, fiecare dintre ei a trecut printr-o experință unică, din care într-un fel, toţi au ieșit câștigători. Pe parcursul pregătirilor au învățat să lucreze în echipă, să își folosească imaginația, să își stăpânească nervii, să lase de la ei. Deci, fiecare s-a ales cu ceva. Urmărindu-i am avut ocazia să cunoaştem partea lor cea mai bună, aptitudinile care îi reprezintă. Competiția s-a manifestat şi în cadrul balului nostru şi, chiar dacă toţi participanții au format un întreg, în cele din urmă, doi tineri frumoși “au răsărit” şi au fost numiţi câștigători. Haide să îi cunoaştem mai bine pe „miss” şi „mister boboc”, perechea formată din Neagu Alexandra și Păcurețu Valentin, din clasa a IX-a M. Reporter: În primul rând, felicitări din partea mea şi a colectivului revistei pentru câştigarea concursului. Cum te numești și ce vârstă ai? Miss: Neagu Alexandra, 15 ani. Mister: Mă numesc Păcureţu Valentin şi am 15 ani. R.: Cum te simţi ca deţinător(oare) a titlului de "Miss/Mister Boboc"? Miss: La fel ca înainte. Mister: Mă simt foarte mândru. R.: Ce te-a determinat să participi la Balul Bobocilor? Cine te-a încurajat? Miss: Dorinţa de a încerca ceva nou. Prietenii, familia, dar mai ales colegii care m-au susţinut foarte mult, ajutându-mă la probele la care trebuia să excelez în faţa juriului şi la care m-am descurcat excelent, luând numai 10. Mister: Voiam să particip la balul bobocilor de când am ieşit Mister Promoţie 2012 la banchetul din clasa a 8-a. Drept să zic, nu ştiu cine m-a încurajat, cred că eu. R.: Ce hobby-uri ai? Miss: Îmi place să desenez şi să joc baschet. Mister: Păi, îmi place foarte mult să schiez, să joc baschet şi să călătoresc. R.: Ce consideri că te reprezintă? Miss: Sunt o fire comunicativă, glumeaţă şi mereu veselă, pe care te poţi baza oricând. Mister nu a răspuns la această întrebare. R.: Descrie în două cuvinte experienţa pe care ai trăit-o? Miss: Veselă şi ambiţioasă. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

18


Mister: Sunt fericit. R.: Te aşteptai să câştigi? Miss: Nu. Mister: Sincer nu mă aşteptam să câştig. R.: Ai luptat pentru acest titlu? Miss: Da. Mister: Da m-am chinuit să îmi iasă dansurile şi probele de mimă. R.: Dacă nu ai fi câștigat tu, cine ai fi vrut să câștige? Miss: Nu ştiu, oricine ar fi putut să câştige. Mister: Eu sunt mulţumit de rezultatul obţinut şi nu ştiu ce să zic mai mult de atâta deoarece fiecare îşi dorește câştigul pentru el însuşi. R.:Te-a schimbat într-un fel această experiență? Miss: M-a făcut să am mai multă încredere în mine. Mister: Într-un fel, m-a făcut doar mai popular, în rest nimic. R.: Cum te privesc colegii, atât cei din clasa ta, cât şi colegii din şcoală? Miss: Înainte de a participa la acest bal, nu eram o fată atât de populară, dar, după acest concurs la care am ieșit învingătoare, aproape tot liceul mă cunoaşte, întrebându-mă adesea “Ce faci miss?” Mister nu a răspuns. R.: Cum ţi s-a părut competiţia? Miss: Hmm. A fost destul de mare. Mister: Destul de strânsă. R.: Cum ţi s-au părut ceilalţi concurenţi? Miss: Ceilalţi concurenţi mi s-au părut destul de pregătiţi. Mister: Calmi şi fără emoţii. R.: Cum îl/o caracterizezi pe cel/cea cu care ai format pereche? Miss: Îmi e indiferent. Mister: O persoană care ştie să danseze şi să improvizeze pe moment. Nu ştiu ce să zic mai mult. R.: Ce sentiment ai avut când ai fost numit/ă miss/mister boboc? Miss: Unul de nedescris. A fost minunat! Mister: Nu îmi venea să cred că am ieșit mister boboc. Mă simțeam ca în rai. R.: Aş vrea să revenim şi la viaţa de liceean şi să împărtăşim câteva cuvinte. Ce te-a făcut să alegi liceul Energetic? Miss: Am ales liceul Energetic, deoarece este un liceu bun. Mister: În general profesorii şi cam atât. R.: Cum ţi se pare viaţa liceală? E ce “visai” în clasa a VIII-a? Este aşa cum ţi-ai dorit sau acum ai o altă impresie despre viaţa de liceu? Miss: Este aşa cum m-am așteptat! Colegi de treabă, amuzanţi, cu care ai ce vorbi, iar profesorii sunt un exemplu de competenţă, răbdare şi prietenie, care ne îndrumă, luminându-ne calea şi pregătindu-ne pentru viaţă. Mister: Nu pot să zic că e aşa cum mi-am dorit, dar este destul de asemănător. E destul de frumoasă viaţa de liceu. Reporter, Ana-Maria Trăistaru, clasa a XII-a M2 Prof. îndrumător, Alina-Nina Petrescu JOKES Some people were playing in the sitting-room after dinner. A young lady asked: „Can you name five days of the week, without saying Monday, Tuesday, Wensday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday?” Nobody could answer. At last the young lady said: „ It was very easy. Here they are: today, yesterday, the day before yesterday, tomorrow and the day after tomorrow.”

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

19


PLEDOARIE…

PENTRU DISCIPLINELE DE SPECIALITATE Prof. ing. Maria Toma

Dragi elevi, De ce ar trebui sǎ fim interesaţi pe lângǎ disciplinele trunchiului comun (limba românǎ, matematicǎ, limbile strǎine, geografie, istorie, economie, ...) şi de disciplinele de specialitate? Un posibil rǎspuns ar fi cǎ liceul unde învǎţaţi se numeşte „Energetic”, altul, cǎ nici o activitate a omului (deci nici a voastrǎ) nu se poate desfǎşura în prezent fǎrǎ energie sau, cǎ peste câţiva ani, absolvenţi fiind veţi lucra poate, la o firmǎ de profil (energetic, electrotehnic, electronic, automatizǎri).

De ce este atât de importantǎ „energia”? Sǎ vedem: Te trezeşti dimineaţa, când sunǎ ceasul, pentru a veni la şcoalǎ. Acesta este alimentat de o baterie (încǎrcatǎ cu energie!!!). Dacǎ se terminǎ, ceasul nu-şi mai îndeplineşte menirea, iar tu vei întârzia la prima orǎ primind absenţǎ. Cu ochii pe jumǎtate deschişi te duci la baie; aici dai de întrerupǎtorul care aprinde becul (alimentat tot cu energie!!!), apoi la bucǎtǎrie sǎ-ţi pregǎteşti micul dejun. Cauţi la frigider, aprinzi aragazul, dai drumul la cuptorul cu microunde sau la prǎjitorul de pâine, toate funcţionând cu energie electricǎ, având nevoie de ştecher şi prizǎ.

Dacǎ eşti fatǎ, constaţi cǎ pǎrul nu se aranjeazǎ aşa cum vrei şi, neapǎrat, apelezi la placa de pǎr; bǎiat fiind, foloseşti aparatul de ras. Surprizǎ! ambele au nevoie de curent electric pentru a funcţiona. Este târziu, vrei sǎ ieşi pe uşǎ, dar constaţi cǎ ţi-ai uitat telefonul. Te întorci, îl iei şi ce sǎ vezi? E mort; asearǎ ai uitat sǎ-l încarci. Îţi dai seama cǎ fǎrǎ energie nici telefonul nu îţi este de nici un folos! Te grǎbeşti spre staţie sǎ prinzi maxi-taxi, te urci, dar acesta nu porneşte; are probleme la bateria de acumulatori. (şi ea încǎrcatǎ tot cu electricitate!). În sfârşit, ajungi la şcoalǎ sperând sǎ te încǎlzeşti lângǎ calorifer, dar constaţi cǎ: „Socoteala din târg nu se potriveşte cu cea de acasǎ”. Este panǎ de curent, centrala termicǎ nu funcţioneazǎ și nici lumina în sala de clasǎ şi îţi dai seama, cǎ te loveşti iar de noţiunea de „energie”. Vara, altǎ socotealǎ! Este prea cald, simţi nevoia să pornești ventilatorul sau aerul condiţionat care şi ele funcţioneazǎ tot cu energie electricǎ.

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

20


În weekend pleci cu prietenii la munte. Vinerea îţi aminteşti cǎ nu ai vizat carnetul de elev şi insişti drǎguţ pe lângǎ diriginte şi director sǎ te ajute, iar sâmbǎtǎ, ajuns în garǎ aştepţi cu nerǎbdare trenul, observând şinele şi firele aeriene. E clar! Şi aici energia electricǎ este indispensabilǎ! Ţi s-au terminat banii şi plin de avânt apelezi la bancomat, dar surprizǎ! Când sǎ introduci cardul constaţi cǎ ecranul este lipsit de viaţǎ iar luminiţa verde de la intrând lipseşte. Înţelegi, o datǎ în plus, cǎ fǎrǎ energie nimic nu este posibil! De aceea, dragi elevi este important sǎ acordaţi atenţie şi disciplinelor de specialitate în cadrul cărora învǎţaţi, printre altele, şi despre curentul electric şi aplicaţiile acestuia în viaţa de zi cu zi. Citind articolul de mai sus poate vi s-a ivit în gând o întrebare. De unde vine aceastǎ energie necesarǎ omului în toate activitǎţile lui? Despre aceasta însǎ, vom vorbi altǎdatǎ... SFÂNTUL ANDREI

Apostolul românilor

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data de 30 noiembrie. S-a născut în Betsaida Galileia, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte. Din Sfânta Scriptură aflăm că era fratele lui Simon Petru. Amândoi au fost pescari, alături de tatăl lor. Pentru români, numele apostolului Andrei este legat de lupi. Se susţine că acest nume - Apostolul Lupilor - derivă din vechea denumire a dacilor, daoi, (lupi), dar şi de la simbolul lor - lupul. Lupul era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la căderea Sarmizegetusei şi că cel care era căpetenia lupilor, l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost. Sfântul Andrei - ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în el, în momentul în care Sfântul Ioan rosteşte cuvintele: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29). Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei : “Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: <<Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.>> Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El” (Matei 4, 18-20). Știați că… o Peste 660.000 de români îşi sărbătoresc numele de Sfântul Andrei? o Etimologic, numele Andrei se trage din cuvântul grecesc “andreia” şi înseamnă “bărbăţie”, “curaj”. Sfântul Andrei este “cel întâi chemat” ca apostol, să îl urmeze pe Iisus Hristos şi este cel care a creştinat şi ocroteşte teritoriul României. o În România există 668.332 de cetăţeni români care poartă numele Sfântului Apostol Andrei. Din acest număr total al sărbătoriţilor din 30 noiembrie, 336.952 sunt bărbaţi şi 331.380 sunt femei. o Prenumele feminine provenite de la Sfântul Andrei în România se împart în Andreea, prenume purtat de 279.147 de femei, Andra este numele mic a 24.329 de femei, şi alte 20.552 se numesc Andrea. În plus, 6.996 de femei se numesc Andreia, şi încă 350 Andruţa şi Andruşa. o Prenumele bărbăteşti care provin de la Sfântul Andrei au păstrat numele original 316.450 de bărbaţi români. Dintre ceilalţi, 12.099 se numesc Andras, 3.265 - Endre, iar 3.784 Andreeas sau Andreas. Există şi 730 de români care poartă prenumele de Andreiu, 13 se numesc Andruşa sau Andruţa şi încă 22, Andrieş. Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

21


HARTA TURISTICĂ

TURISMUL RELIGIOS

În zilele acestea, pline de suferință, când povara grijilor ne apasă și parcă timpul nu ne mai ajunge pentru a izbuti în ceea ce avem de făcut... suferința și durerea ne sunt prietenii care nu vor să se mai despartă de noi și când avem impresia că nimeni și nimic nu ne mai ajută, vă propun să vizitați două locuri impresionante, în care mângâierea și alinarea se regăsesc continuu. Este știut faptul că atunci când suntem bolnavi alergăm din doctori în doctori... iar uneori aceștia se uită neputincioși către noi... însă uităm de locurile sfinte... de Dumnezeu… În prima parte, aș dori, să spun câteva cuvinte despre Mănăstirea Sfânta Treime, din insula Eghina din Grecia, unde se află moaștele Sfântului Nectarie… Sfântul Nectarie, mai mult sau mai puțin cunoscut nouă, este unul dintre cei mai iubiți sfinți din Grecia, vindecătorul bolilor incurabile și un mare binefăcător. Multele minuni săvârșite de acest sfânt, atât în timpul vieții, cât și după trecerea sa la cele sfinte, au fost scrise în nenumărate cărți... iar alții le mărturisesc și în zilele noastre. Minunile sale au făcut ca lumea întreagă să vină la moaștele sale... multora doctorii nu le mai dădeau nicio șansă, însă Sfântul Nectarie pe mulți i-a vindecat. În 1961, Sfântul Nectarie a fost canonizat și s-a fixat ca zi de pomenire, ziua de 9 noiembrie, insula Eghina devenind un loc de pelerinaj pentru creștinii din toată lumea. Din dragoste pentru poporul binecredincios, Sfântul Nectarie, l-a rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor sale moaște să se răspândească în toată lumea, astfel pe lângă insula Eghina, moaștele sale, se găsesc și la noi în țară, în București, la Mănăstirea Radu-Vodă. În cea de a doua parte, voi aminti despre părintele Arsenie Boca și despre Mănăstirea Prislop. Mănăstirea Prislop este situată în apropierea satului Silvașu de Sus, din județul Hunedoara. Părintele Arsenie Boca cunoscut și ca Sfântul Ardealului, a fost un pictor de suflete și de biserici (cea mai reprezentativă fiind Biserica de la Drăgănescu) un apostol și un profet al neamului românesc care pe mulți i-a ajutat, i-a mărturisit și i-a îndreptat pe calea cea dreaptă. La Mănăstirea Prislop, unde este mormântul părintelui, oamenii vin pentru a se ruga și a-și găsi liniștea, pentru a afla răspuns la toate durerile, suferințele și încercările vieții. Toți cei care vin aici, găsesc alinare și putere de a trece peste tot, precum părintele Arsenie ne-a încredințat prin aceste cuvinte: ”Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi, am să vă ajut mai mult ca și până acum.” Mormântul părintelui Arsenie Boca este locul care atrage mii de pelerini prin minunile care se săvârșesc mereu. Pe data de 28 noiembrie 1989, părintele Arsenie se mută la cele veșnice, și această zi rămâne ca zi sfântă pentru mulți dintre noi. Sunt multe lucruri de spus care nu pot fi cuprinse în câteva rânduri, însă pot fi citite multele cărți publicate și vizionate filme documentare și vă recomand cu căldură să aflați cât mai multe despre aceste două locuri sfinte, vizitându-le! Prof. Anca Ionescu

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

22


PRINCIPII CREȘTINE Smerenie și libertate (Fragmente extrase din volumul “Puterea duhovnicească a deznădejdii”, de ieromonah Savatie Baștovoi) <<Am ales să vorbim despre smerenie și libertate pentru că foarte multă lume vorbește despre smerenie, foarte multă lume vorbește despre libertate, dar foarte puțini înțelegem că acestea două sunt același lucru [...]. Am zis smerenie și libertate pentru că, în aceasta stă toată viața noastră. Noi toți suntem chemați la libertate. Pentru omul contemporan, care este îndemnat și provocat la libertate de toate afișele pe care le vede, de emisiunile și de reclamele de la radio sau de la televizor, smerenia este un lucru respingător, este un lucru care îl împiedică să fie liber, sau cel puțin îi amintește că el nu face ceea ce trebuie [...]. Hristos spune: “Învățați de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre“. Din aceasta noi vedem bine că în Evanghelie smerenia și libertatea, nu doar că nu se contrazic, ele sunt același lucru, deși libertatea este mai mult decât smerenia. Ce înțelegem când auzim de smerenie? Mai ales pentru un tânăr, acest lucru nu are în el nimic ademenitor. În general se înțelege o stare de înfrângere, dar nu înfrângere bună, o stare de renunțare pentru cei mai mulți. A fi smerit însemna a renunța la viață, a renunța la luptă. “Mare lucru e să fii smerit când sunt atâtea probleme în lume, când sunt atâtea lucruri nerezolvate! Noi ne smerim, lăsăm mâinile în jos și nu facem nimic!” Cam așa au pervertit oamenii smerenia. Noi românii avem termenul, cuvântul “smerenie” din slavonă. “Mera” înseamnă măsură, iar “smeriți” – înseamnă a aduce în măsură. “A te smeri” înseamnă a-ți veni în măsură, a reveni, a deveni ceea ce ești tu. Cu alte cuvinte a fi smerit înseamnă a cunoaște adevărul despre tine însuți, a-ți cunoaște măsura, a fi realist. Și care este măsura noastră? Măsura noastră este moartea. După călcarea poruncii lui Dumnezeu, după ce ne-am despărțit de Dumnezeu, ne-am îmbrăcat în blestemul despre care i-a vorbit Dumnezeu lui Adam înainte de a păcătui [...]. Așa că, noi toți astăzi suntem muritori și iată adevărul despre noi, măsura noastră este moartea [...]. A cunoaște adevărul despre noi este a conștietiza acest lucru. A ne smeri înseamnă a cunoaște cine suntem. Cel care cunoaște cine este el – iar el este moarte, muritor – își dă seama că are nevoie de un Mântuitor. Cunoaște că el însuși nu este în stare să iasă din moarte, să iasă din suferință, să iasă din durere, să iasă din singurătate, stări pe care toți le trăim, chiar și cei care ne provoacă la libertate prin afișele lor, dar nu ni le putem rezolva. Nu ni le putem rezolva prin libertatea pe care ne-o propun. Ce înseamnă a fi liber? Înseamnă a putea fi tu însuți oriunde și oricând, înseamnă a putea fi tu însuți indiferent de ceea ce este în jurul tău, de factorii din afară. Nimic din afară nu-ți poate strâmtora libertatea ta. Atunci când libertatea ta depinde de niște lucruri exterioare, cum poți oare să te numești liber? Da, noi spunem, tinere din liceu, sunt liber și vreau să mă duc la mare. A fi liber înseamnă a-mi putea împlini dorința asta. Dacă nu ia tatăl tău salariul, tu nu te poți duce la mare. Întelegeți? [...] Smerenia este cea care ne trezește din visul nostru. Ea este dureroasă la început, ea repugnă firii noastre. În fața ei noi dăm înapoi, pentru că este greu omului să descopere adevărul despre sine. Este înfiorător să descoperi că tu ești nimic, deși suntem chemați la a fi asemenea cu Dumnezeu. Deci, smerenia ne eliberează, adevărul ne eliberează. Smerenia este prima treaptă a drumului spre adevăr, spre libertate. >> Culese de prof. Radu Petrescu Citate despre smerenie, citate despre libertate !

 Căutaţi iubirea şi trăiţi-o cu smerenie. (Valeriu Gafencu)  Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. (Charles Spurgeon)   

Smerenia este un pisc la care ajung foarte puţini oameni. (Ion Untaru) Libertatea nu este un drept, ci o obligație. (Nikolai Alexandrovich Berdyaev) Libertatea înseamnă răspundere. De asta majoritatea oamenilor se feresc de ea.(George Bernard Shaw) (Adunate de prof. Irina Tache)

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

23


PRINCIPII ALE SPIRITUALITĂȚII

MARELE JOC AL VIEȚII

Viața în Esența ei, la fel ca și fiecare dintre noi reprezintă Iubire. Și când vorbesc despre iubire, nu vorbesc despre dragostea romantică dintre două persoane; această dragoste este doar o parte a Iubirii, așa cum dragostea pentru părinți este o altă parte, dragostea pentru oricine altcineva este o altă parte a Iubirii. Aici vorbesc despre Iubirea Infinită, Esența Divină ce se află în tot și în toate. Mă refer la Dumnezeu. Și Viața în Esență este această Iubire! Și noi oamenii, în Esență suntem Iubire, iar scopul și marele Joc al Vieții este redescoperirea a tot ceea ce noi suntem cu Adevărat, dincolo de nume și formă fizică, este reîntoarcerea către Sinele nostru adevărat și către acceptarea tuturor părților din noi, către Iubirea de Sine. Suntem și lumină și întuneric și tot ce se află în această lume se bazează pe polaritate și acest lucru este absolut perfect. Însă, noi am fost învățați să acceptăm și să iubim acele părți catalogate de mintea noastră ca fiind bune și să le respingem pe celelalte catalogate de mintea noastră ca fiind rele. Dar, «bun» sau «rău» sunt doar niște percepții ale minții noastre pentru că în esență nimic nu este bun sau rău. Totul este și este așa cum este. Poate fi greu de acceptat sau de înțeles acest lucru, dar Adevărul acesta este - Totul doar este și Tot ceea ce este, provine din aceeași Sursă. Și nu trebuie să mă crezi pe mine, ci doar să treci puțin dincolo de catalogările și etichetele minții tale și vei simți Adevărul. Noi nu suntem doar un complex format din trup şi minte, ci suntem mult mai mult de atât. Suntem fiinţe tripartite formate din Trup - Minte - Spirit. Suntem fiinţe spirituale şi tot ce ne înconjoară este şi are de fapt, un Spirit. Iar jocul Vieţii este de a da la o parte toate straturile care te împiedică să vezi că Tu eşti deja complet, întreg, infinit şi pentru a vedea că indiferent de orice, cu toţii suntem demni de iubire. Şi suntem aici pentru a experimenta tot ceea ce noi ştim deja la nivel de concept. Şi noi ştim deja Totul numai că noi nu ştim că ştim şi de aceea ne aflăm aici, pentru a ne reaminti de tot ceea ce ştim. În adâncul Sufletului, noi ştim cine suntem cu adevărat, dar am vrut să uităm pentru bucuria reamintirii. Toţi oamenii şi toate experienţele vieţii tale au acest Scop. De a te ajuta să-ţi redescoperi Esenţa şi de a te accepta pe tine aşa cum eşti, de a te iubi pe tine exact aşa cum eşti şi apoi să poţi merge prin viaţă liber şi împăcat cu tine însuţi. Cel mai atrăgător om este acesta, un om împăcat cu el însuşi. Orice defect şi orice calitate pe care o vezi în ceilalţi se află în tine. Poate ai observat că atunci când îndrepţi un deget spre ceilalţi , trei sunt îndreptate spre tine. Aşadar, în loc să judeci ce nu-ţi place la ceilalţi, mai bine întoarce-te către tine şi vezi ce se află acolo şi încă nu ai acceptat. Dacă tu spui despre cel din faţa ta că este egoist şi mincinos, înseamnă că şi tu la un moment dat ai fost sau eşti egoist sau ai minţit sau minţi sau te minţi chiar pe tine însuţi. Dar şi dacă vezi în cineva o calitate sau ceva foarte apreciat de tine, înseamnă că şi în tine se află acest lucru şi tu eşti deja conştient de el. Dacă manifeşti în viaţa ta relaţii pline de dezamăgire înseamnă că tu porţi în tine credinţe false şi neconstructive despre dragoste, despre bărbaţi sau femei sau despre ce meriţi tu. Ideea este că tot ce este în afara ta, porneşte de la tine şi nu ai altceva de făcut decât să te întorci către tine şi să investighezi tot ce se află acolo, să accepţi ce ai de acceptat şi să mergi liber şi împăcat prin viaţă şi să înveţi să-ţi formezi convingeri sănătoase care te pot ajuta să fii fericit. La un anume nivel eşti creatorul realităţii tale, vrei sau nu să crezi acest lucru. Credinţele şi convingerile tale despre tine, despre viaţă , despre oamenii din jurul tău şi despre tine sunt cele care aduc în calea ta tot ceea ce experimentezi. Însă, aş vrea să ştii că la nivel Înalt totul este deja creat, iar tu în funcţie de nivelul vibraţional la care te afli, te aliniezi cu fiecare creaţie. Totul este deja creat, pentru că în lumea spirituală nu există timp şi totul este deja creat de o forţă superioară, de Dumnezeu. Dar poţi face şi acest exerciţiu: întreabă-te ce crezi tu despre viaţă, despre lume; poate crezi că lumea e rea, că oamenii sunt mincinoşi, că viaţa este o luptă sau ce credinţe ai despre bani, despre relaţiile de dragoste şi fii sincer cu tine, iar apoi priveşte puţin în viaţa ta şi observă ce experimentezi şi ce trăieşti. Lasă lumea exterioară la o parte aşa cum este, acceptă ceea este, devino prezent cu toată fiinţa ta, pentru că tot ce ai cu adevărat este clipa de Acum, şi întoarce-te către tine, concentrează-te pe interiorul tău şi alege să fii sincer cu tine. Şi observă ce ganduri, ce credinţe şi convingeri ai despre

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

24


tot, ce încă nu ai acceptat despre tine, ce răni, suferinţe şi sentimente de vibraţie joasă încă păstrezi în tine şi nu te-ai eliberat pentru a lăsa spaţiu ca lucrurile bune să intre în viaţa ta, lucruri bune pe care le meriţi din plin. În ce vibraţie trăieşti, care sunt sentimentele pe care le trăieşti? Vezi tu, dacă alegi să trăieşti cu bucurie, vei aduce în viaţa ta mai multă bucurie, dacă trăieşti cu iubire, viaţa ta va fi plină de iubire, dacă înveţi să fii recunoscător, viaţa îţi va aduce şi mai multe motive de recunoştinţă. Alege să te iubeşti pe tine, pentru că Iubirea de Sine nu înseamnă narcisism sau egoism, ci Adevărata Iubire de Sine este recunoaşterea a tot ce eşti tu cu adevărat, este Recunoaşterea lui Dumnezeu în interiorul tău, este recunoaşterea Esenţei şi a iubirii de care vorbeam mai sus. Şi odată cu această Iubire de Sine înveţi să ai mai mult respect şi mai multă grijă faţă de tine ca persoană, faţă de corpul tău, de mintea ta, faţă de Sufletul tău, ai o altă abordare faţă de oamenii din jurul tău, faţă de pasiunile şi afacerile tale şi tot aşa. Iubirea de Sine înseamnă de fapt Iubirea de Tot! Dar nici iubirea faţă de persoana ta nu înseamnă egosim sau narcisism; acceptă că în această viaţă ai ales să vii în această formă, în această manifestare aşadar, consider că iubirea faţă de tine ca persoană este foarte importantă pentru a avea o viaţă împlinită şi fericită. De fapt, esenţial este să-ţi accepţi toate nuanţele, dar să alegi să rămâi fidel Sinelui tău Adevărat. Calea către Iubire înseamnă de fapt calea către Tine însuţi, aşa cum eşti tu şi ca persoană, ca manifestare în această viaţă, dar şi ca tot ce eşti tu dincolo de această formă. Aşadar, Suflet Drag tot ce ai de făcut este să te întorci către tine şi să te concentrezi pe interiorul tău, pe a fi prezent şi atent la tot ce vine în calea ta şi a vedea ce mai ai tu de descoperit şi de acceptat la tine. Acesta este jocul magic al Vieţii şi este absolut superb şi divin acest joc. Iubeşte-te şi iubeşte. Deschide-ţi inima spre iubire pentru că odată cu Iubirea toate celelalte aspecte ale Vieţii se vor vindeca de la Sine. Treci dincolo de etichetele şi proiecţiile minţii tale şi devino prezent. Devino un observator, învaţă să te observi şi să observi fără a mai judeca, fără a mai eticheta, fără a-ţi mai lăsa mintea să alunece în trecut sau viitor pentru că în acest mod te descoperi pe Tine, îţi redescoperi Esenţa, simţi cum devii Una cu Totul, atunci ştii şi simţi cine eşti Tu, dincolo de formă şi personalitate. Şi vei simţi şi vei reuşi să vezi acest lucru şi în ceilalţi şi în tot ceea ce există şi aşa descoperi Pacea, adevărata Pace, iar de aici miracole vin cu uşurinţă spre tine. Şi fii tu aşa cum eşti şi bucură-te de Viaţă şi de Tine. Bucură-te de fiecare pas al acestei redescoperiri, bucură-te de fiecare stare ce trece prin tine, observă şi simte orice stare care trece prin tine fără a o mai judeca, fără a mai opune rezistenţă, doar dă-i voie să treacă prin tine pentru că toate, tot spre Tine te vor duce şi bucură-te şi trăieşte! Acesta este mesajul meu pentru tine şi îţi mulţumesc pentru că eşti aici, mulţumesc pentru prezenţa ta! Ce am vrut de fapt să transmit prin acest articol, reprezintă câteva aspecte esenţiale, câteva principii ale spiritualităţii. Câteva idei de bază. Dacă acest articol a ajuns în faţa ta, înseamnă că are ceva să-ţi trasnmită, însă eu îţi sugerez să nu judeci acest articol, ci să-ţi dai voie să înţelegi ce mesaj ar putea avea acesta pentru tine, iar apoi să faci întotdeauna ceea ce simţi. Alege să faci întotdeauna ceea ce simţi şi ştii tu în Sufletul tău că ar fi ok pentru tine. Ascultă-te şi lasă-te ghidat de Sufletul tău. Şi aminteşte-ţi că orice ar fi, totul este bine Aici şi Acum! Viaţa cooperează pentru binele tău! Trecem printr-o perioadă de tranziţie foarte importantă în acest an, iar acum totul se schimbă cu o viteză uimitoare, aşadar eu îţi sugerez să-ţi oferi momente de linişte, de rugăciune, de meditaţie, să devii prezent, flexibil şi să-ţi asculţi Sufletul. Dacă simţi să mă mai citeşti, mă poţi găsi aici: http://inspiratiepentrusuflet.ro/ şi aici: https://www.facebook.com/InspiratiePentruSuflet Te aştept cu mare drag şi fie ca iubirea să-ţi călăuzească întotdeauna paşii prin viaţă! Aminteşteţi că Dumnezeu te iubeşte şi oricine sau orice apare în viaţa ta reprezintă doar un înger sau un semn trimis de El pentru a te ajuta să te reîntorci către tine. Mulţumesc pentru oportunitatea de a transmite un mesaj prin această revistă! Te îmbrăţisez cu dragoste, oricine ai fi tu! Oana Richea, absolventă a Grupului Școlar Industrial Energetic Câmpina. https://www.facebook.com/oana.richea Prof. îndrumător, Irina Tache

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

25


OFERTA ŞCOLARĂ 2012 – 2013

L I C E U

Z I

RUTA DIRECTĂ

FILIERA

PROFIL

NR. CLASE

Clasa a - 9 - a 2012/2013

Clasa a -10 - a 2013/2014

Clasa a- 11 - a 2014/2015

Clasa a -12 - a 2015/2016

TEORETICĂ

REAL

1

MATEMATICĂINFORMATICĂ

MATEMATICĂINFORMATICĂ

MATEMATICĂINFORMATICĂ

MATEMATICĂINFORMATICĂ

SERVICII

2

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

TEHNICIAN ÎN TURISM

TEHNICIAN ÎN TURISM

TEHNICIAN ELECTRONIST ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

TEHNICIAN ELECTRONIST

TEHNICIAN ELECTROTEHNIST

TEHNICIAN ELECTROTEHNIST

1

TEHNICIAN ENERGETICIAN

TEHNICIAN ENERGETICIAN

1

TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE

TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE

1 TEHNOLOGICĂ TEHNIC

1 ELECTRIC

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

ELECTRIC

26


Dezlegările jocurilor din numărul trecut: Grafuri AB: GRAFURI 1. GRAD 2. MATRICE 3. PARȚIAL 4. SUBGRAF

5. EULERIAN 6. NEORIENTAT 7. CICLU

DIRECTOR: Prof. Sârbu Stan DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Lamba Gheorghe COORDONATORI: Prof. Tache Irina Prof. Petrescu Alina COPERTA: Telegescu Larisa GRAFICĂ ŞI TEHNOREDACTARE: Prof. Tache Irina REPORTER: Trăistaru Ana-Maria REDACTORI: Tudor Cătălina Stan Cătălina Bohîlțea Larisa Mușat Mihaela Irimescu Larisa Vrabie Andreea

Energia, Serie nouă, nr. 7, decembrie 2012

27


Energia, Serie nouÄ&#x192;, nr. 7, decembrie 2012

28


Revista nr 7