Page 1

FISKERBLADET

SEPTEMBER

2010

Godt fiskeri til generelt gode priser

– fremgang i landinger og stigende markedsandel Thyborøn Havn glæder sig over fremgang i landinger og stigende markedsandel af de samlede danske landinger. Fremgangen i værdierne af landingerne af industrifisk i Thyborøn Havn er på ikke mindre end 52,8 %. De gode priser for landinger af industrifisk og en god tobissæson har resulteret i en økonomisk god periode for indu-

strifiskeriet. Det var tiltrængt, for der er behov for nyinvesteringer i industriflåden for at sikre fremtiden for dette fiskeri. Enkelte har været på forkant med situationen, og her er et af forbillederne L 441 Allesøe, hvor Leif og Andy Knak sammen med Frits Pedersen og Renè Rønn har gennemført en total renovering af skibet. Også for konsumfiskeriet er

der igen i første halvår 2010 fremgang i både landingernes værdi og markedsandel af de samlede danske landinger – til trods for de fortsatte vanskeligheder for priser på de i Thyborøn meget vigtige rødspætter. For konsumsiden er fremgangen dog “kun” på 10,7 %, og den er ikke mindst trukket af fremgang for Thyborøn Fiskeauktion. Til konsumflåden har vi – med L 426 Anders Nees – netop fået et flot helt nyt far-

tøj bygget. Et stort tillykke til Svend Erik og Tonny Nees, samt Arne Christensen – vi har store forventninger til, at I også med dette fartøj vil vise vejen for fremtidens konsumfiskeri med vægt på bæredygtighed og den ypperste kvalitet. Fremgangen for de samlede landingerne er for første halvår på 35,9 %, og vi har en stærk tro på, at vi også fremover vil se en positiv udvikling for Thyborøn Havn som fiskerihavn.

Seaside Hotel & Ferielejligheder ligger ved havnen og ikke langt fra havet, som den pragtfulde udsigt fra værelser og lejligheder også vidner om.

www.seasidehotel.dk · Tlf. 9783 1244

FiskerBladet / 9·2010

1


Terrorsikring af havnen Thyborøn Havn skal som godshavn vÌre terrorsikret i henhold til SOLAS

– ISPS om sikring af havnefaciliteter og EU forordningen om sikring af Havne. Thyborøn Havn har vÌret terrorsikret i 5 ür I det daglige kan det vÌre svÌrt for Havnens brugere at forholde sig til terrorsikring pü en havn som Thyborøn Havn med et lille og nÌrmest ikke eksisterende trusselsniveau. Den synlige sikring pü Thyborøn Havn har indtil nu kun vÌret ISPS – skiltning og øvelser med mobilt hegn. Thyborøn Havn vil her appellere til alle Havnens brugere om at respektere skiltene. Kun hvis Havnens brugere respekterer skiltene, kan vi holde os pü dette lave niveau,

som er den mildeste form for adgangskontrol. Som noget nyt indenfor havnesikring er der krav om, at havnen opretter et udvalg for havnesikring med henblik pü at inddrage operatører og havnevirksomheder pü eller i nÌrheden af havnen i arbejdet med sikring af havnen. Thyborøn Havn er i gang med at revidere sürbarhedsvurderingen i henhold til SOLAS – ISPS og skal efterfølgende revidere sikringsplanerne.

Thyborøn Sejlmageri

Den eksisterende sĂĽrbarhedsvurdering har tidligere vĂŚret godkendt, men da der i mellemtiden er kommet nye bekendtgørelser og løbende nye fortolkninger af reglerne, skal den tilrettes. Thyborøn Havn vil i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi og i tĂŚt dialog med “Maritim Sikringâ€? udarbejde en sĂĽrbarhedsvurdering og efterfølgende sikringsplan sĂĽledes,

(TKUMGTGÂżUM FKTGMVGHTCPGVVGV

7K\ERUqQ)LVNHDXNWLRQ

+DYQHJDGH7K\ERUqQ .RQWRU  7LOPHOGLQJ 

7KRUVPLQGH)LVNHDXNWLRQ

Thyborøn Sejlmageri har mere end 45 ürs erfaring i sejlsyning. Vi leverer udstyr til erhvervsfiskeri og fritidssejlads.

9HVWKDYQHQ7KRUVPLQGH8OIERUJ .RQWRU  7LOPHOGLQJ  THYBORĂ˜N O THORSMINDE O HVIDE SANDE

Svanegade 14 ¡ 7680 Thyborøn ¡ 97831125 ¡ www.sejlmager.dk

at det er til mindst gene for Havnens brugere. Pü grund af opstramninger pü omrüdet vil man pü nyoprettede havnefaciliteter pü mange havne se en mere synlig terrorsikring, og det vil formentligt ogsü vÌre kravet til Thyborøn Havn.

+YLGH6DQGH)LVNHDXNWLRQ

5qGVSpWWHYHM+YLGH6DQGH .RQWRU  7LOPHOGLQJ  ZZZGDQVNHILVNHDXNWLRQHUGN

2

FiskerBladet / 9¡2010


Flere synlige resultater af arbejdet i Konsumfisk Første halvår af 2010 bød på et af de hidtil største synlige resultater af det klyngesamarbejde, der er etableret mellem de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvidesande. Konsumfisk har således spillet en afgørende rolle i etableringen af ny fabrik i Thyborøn, som startede produktion medio august. Virksomheden er stiftet under navnet DFPI A/S med binavn Danske Fiskehandleres Produktions- og indkøbscentral, hvor Foreningen af Danske Fiskehandlere ejer 60% af aktierne og Boco Seafood A/S står for de resterende 40%. Virksomhedens idégrundlag

er indkøb af frisk fersk fisk fra vestkysthavnene samt opkøb af bl.a. laks i Norge, og øvrige produkter der efterspørges i fiskebutikkerne. I en opstartsfase er der i første omgang udvalgt 12 større fiskehandlere i Jylland, Fyn og Sjælland. Kundekredsen udvides herefter efterhånden som driften implementeres. Logistikken har altid været den store udfordring, når det gjaldt salg af friske fisk. Men med ansættelse af en medarbejder, der netop skal holde fokus på dette område, skulle det problem være løst. Fisk indkøbt om morgenen vil som hidtil bli-

Ansættelse af ny mand i Konsumfisk

ve leveret for salg i butikkerne næste morgen, mens bearbejdet fisk for en parts vedkommende ligeledes vil blive leveret for salg dagen efter køb. Der er foreløbig ansat 5 personer, men medarbejder skaren vil lynhurtig vokse, efterhånden som kundekredsen udvides. Der er i virksomhedsplanerne en strategi om udvikling til en decideret indkøbscentral for samtlige danske fiskehandlere i lighed med f.eks. GASA (frugt og grønt) og INCO (fødevarer). På den baggrund er det ikke urealistisk at tro, at det nye selskab på sigt vil nå op på 50 arbejdspladser.

Pr. 1. august er 39-årige Peter Sørensen, Egernsund ansat som ny salgskonsulent i Konsumfisk. Her vil første fokusområde være det tyske marked. Peter Sørensen får således til opgave, i samarbejde med Danske Fiskeauktioner A/S, at åbne op for dette marked. Peter har tidligere arbejdet for Danish Crown og senest for Arla Foods, hvor han har solgt fødevarer til det tyske marked. Efter en kort intro periode har Peter allerede været på farten, og skabt kontakt til flere potentielle købere.

Vestjyske fiskere til Fiskens Dag på Rådhuspladsen Når den nationale Fiskens Dag løber af stablen lørdag den 11. september 2010, på Rådhuspladsen i København, bliver der stort ryk ind fra Thorsminde og Thyborøn. Fiskere, Fiskeriskolen samt Fiskeri- & Søfartsefterskolen drager af sted til staden med bagagen fuld af frisk fisk og repræsentanter fra de to skoler. Den friske fisk skal steges på god vestjysk maner og serveres som smagsprøver til københavnerne. Byboerne vil ligeledes kunne gøre en god handel af plandeklare rødspætter, som flås på stedet af de garvede fiskere. Danske Fiskeauktioner A/S vil ligeledes være med på dagen, og forestå 2 fiskeauktioner på den gode gammeldags facon. Musikgruppen Tørfisk vil for første gang i gruppens historie give koncert på selve Rådhuspladen. Mellem de to koncerter, som Tørfisk giver, har de ligeledes lovet at give en hjælpende hånd med fiskeauktionerne.

Det er ikke første gang fiskerne fra Thorsminde rykker ud til et arrangement, hvor de får mulighed for at få en snak med forbrugeren. Et vellykket arrangement i Holstebro i foråret, under titlen Fiskeriet kommer til byen, fik os til at sige ja tak til at deltage i arrangementet i København, udtaler Heidi Ebey Grønkjær, Projektleder i Konsumfisk. Følg programmet for Fiskens Dag på www.2gangeomugen.dk Flere oplysninger

Kurt Madsen, fmd. Thyborøn Havns Fiskeriforening, tlf. 24 47 90 71 Mogens Damgaard, Formand for Thorsminde Borgerforening Heidi Ebey Grønkjær, Konsumfisk.dk, tlf. 24 41 65 30

Harboøre Byggecenter A/S rap 291

HAVNEGADE 46 - 7680 THYBORØN

nyhedsbrevet inden 31. marts og deltag i lodtrækningen om en Weber grill. Tilmeld dig på www.xl-byg.dk/vind

TLF. 97 83 11 26 - MOBIL: 22 16 78 86 - FAX: 97 83 20 77

Industrivej 8 7673 Harboøre Tlf.: 97 83 45 88 www.xl-byg.dk

MAIL: IDALI@OS.DK - CVR-NR. DK10106168

andhouse/Outhouse

Vinderne får direkte besked. Ansatte hos XL-BYG samt deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter

FiskerBladet / 9·2010

3


Godskonference med ministerbesøg – samt indvielse af endnu et nyt havneareal Thyborøn Havn inviterer til godskonference d. 1. oktober 2010 med en lang række spændende indlæg om udfordringerne for den fortsatte udvikling af Thyborøn Havn som godshavn. Til konferencen har vi også fået tilsagn fra transportminister Hans Christian Schmidt om at deltage med et indlæg. Hans Christian Schmidt er særdeles godt kendt med Thyborøn Havn fra sin tid som fødevare(fiskeri) minister, og vi ser frem til at møde ministeren i sin nye rolle som transportminister. De seneste 2 år har Thyborøn Havn haft en godsomsæt-

4

FiskerBladet / 9·2010

ning på 1,2 mio. tons gods. Det placerer Havnen som en betydende godshavn på vestkysten – størrelsesmæssigt på niveau med Hirtshals, men dog kun ca. 1/3 af Esbjergs godsomsætning på 3,7 mio. tons. Både Esbjerg og Hirtshals er betydeligt større bysamfund, og særdeles vigtige knudepunkter i den danske infrastruktur, hvorfor de også nyder velfortjent bevågenhed for deres rolle i denne sammenhæng. Thyborøn er et noget mindre bysamfund og Thyborøn Havns godsomsætning er først gennem de allerseneste år steget i omfang, men den store gods-

omsætning og forventningerne til en fortsat udbygning af Thyborøn Havn stiller naturligvis også krav til infrastrukturen til Havnen. Der vil derfor blive lagt vægt på både fremføringen af motorvejen til Holstebro nord og til de nødvendige investeringer i statsvejen herfra og videre til Havnen. Ikke mindst vejomlægninger omkring Klinkby og Tørringhuse er påtrængende nødvendige af hensyn til godsomsætningen fra Thyborøn Havn og Cheminova. Det er almindeligt kendt, at der gennem de seneste år har været store problemer for Thy-

borøn Havn med forholdene i Thyborøn Kanal med “tsunami-lignende” dønninger, betydelige skader på yderværker, utilstrækkelig vanddybde osv.. På baggrund af en stor DHIundersøgelse har staten nu fået alle disse problemer løst. De gode besejlingsforhold er reetableret, hvilket vi er lykkelige for – men det har kostet os dyrt. Vi ser frem til at opgaverne i Thyborøn Kanal vil få forøget fokus i de kommende år og afventer spændt hvilke muligAxel losser frosset fiskeafskær ved Langholmkaj.


Halvårsresultat

Hans Christian   Schmidt     taler  ved     indvielsen  af   Konsumcenteret.

med rekordomsætning – fiskeriet sikrer stigende omsætning trods fald i godsmængderne

heder, det vil kunne give Havnen. Thyborøn Havns masterplan har som et af sine store mål at få en fremrykning af Havnens yderværker. Det er etM AalminI M M A R RI TI TI M deligt internationalt Mprincip at A R I TI M M A R I TI M yderværker – kaldetMADI-værA R I TI M M A R I TI M

MA R ITIM

ker er en statslig opgave, og en fortsat stigende aktivitet i Thyborøn forudsætter statslig vilje til at medvirke i denne del af Thyborøn Havns fremtidige udvikling. O N I K E EL L && EE LL EE KK TT RR O NI K E L &ViE Lser E K frem T R O N til I K en god konE L & E LE KTRO NI K ference. E L & E LE KTRO NI K E L

EL

&

&

Thyborøn Havn afslutter et tilfredsstillende første halvår med en halvårsomsætning på 15 mio. kr., hvilket er den største omsætning i Havnens snart 10-årige historie som Kommunal Selvstyrehavn. Det er især fiskeriet, som har sikret omsætningsfremgangen, idet godsmængderne har været faldende som konsekvens af afmatningen indenfor byggeriet. Halvåret gav et overskud på 3 mio. kr og har dermed også fuldt ud indfriet forventningerne.

Investeringsaktiviteten har også været høj – primært til den fortsatte udbygning af Sydhavnen.

E LE KTRO NI K

EL E KTRONIK

TSRELECTRONIC ELECTRONIC TSR TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR ELECTRONIC Til lands, til vands og ... TSR ELECTRONIC TSR Vi ELECTRONIC har i mere end 40 år serviceret det maritime Danmark og TSRhar ELECTRONIC udland. Viend leverer og serviceret servicerer alt El, Elektronik Vi i mere 40 år detinden maritime Danmark ogog Til lands, tilserviceret vands ogfor ... TSRhar ELECTRONIC kommunikation. Vi i mere end 40 maritime udland. Vi leverer og år servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog Vi i mere end 40 serviceret maritime udland. Vi leverer og år servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog TSRhar ELECTRONIC kommunikation. TSR ELECTRONIC udland. Vi leverer og år servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronikogog TSR ELECTRONIC kommunikation. Vi har i mere end 40 serviceret maritime hari i mere mere end serviceret maritime Danmark og Mobil udrykning… inden og det udlands… kommunikation. ViVihar end4040 serviceret maritime ogog udland. Vi leverer ogårår servicerer altdet inden for El, Danmark Elektronik udland. Vi leverer og servicerer alt inden for El, Elektronik og Vi udrykning… erViklar til at og rykke ud, der er brugforforEl,almindelig udland. leverer servicerer alt inden Elektronik og kommunikation. Mobil inden og når udlands… kommunikation. servicering eller reparation efter uheld, skader mv. Hos TSR kommunikation. Mobil udrykning… inden og udlands… Vi er klar til at rykke ud, når der er brug for almindelig vi til stor i brand og vandskader, som ofte løses i Mobil udrykning… inden ogefter udlands… Vi erhar klar aterfaring rykke ud, når der er brugskader for almindelig servicering eller reparation uheld, mv. Hos TSR samarbejde med forsikringsselskaber. ViMobil ervi klar tilerfaring at rykke ud,ognår der er brugskader forsom almindelig udrykning… inden udlands… servicering eller reparation efter uheld, mv. TSRi Mobil udrykning… inden og udlands… har stor i brand og vandskader, ofteHos løses Vi er klar til at rykke ud, når der er brug for almindelig servicering eller reparation efter uheld, skader mv. TSRi Mobil udrykning… inden og udlands… har vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofteHos løses Vi er klar til med at rykke ud, når der er brug for almindelig samarbejde forsikringsselskaber. eller reparation uheld, mv. Hosofte TSR løses i har stortilerfaring i brand og vandskader, som Viservicering erviklar at rykke ud, efter når der er skader brugskader for almindelig samarbejde med forsikringsselskaber. servicering eller reparation efter uheld, mv. Hos TSR harEl-styringer. vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde medreparation forsikringsselskaber. servicering eller efter uheld, skader TSRi har vi stor erfaring i brand og vandskader, sommv. ofteHos løses samarbejde medafforsikringsselskaber. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlæg. Vi kan har vi stor erfaring i brand og vandskader, som ofte løses i samarbejde med forsikringsselskaber. El-styringer. levere netop den løsning I har brug for… samarbejde af med forsikringsselskaber. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlæg. Vi kan El-styringer. El-styringer. Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlæg. Vi kan levere netopafden løsning I har brug for… Fremstilling styrepaneler til eg. hydrauliske anlæg. Vi kan Vi kan Fremstilling afden styrepaneler tilog eg. hydrauliske levere netopaf løsning I har brug for… El-styringer. IT løsninger …løsning Til vands… ikke mindst tilanlæg. lands… leverenetop netop den I har brugbrug for…for… levere løsning Ipå har El-styringer. Fremstilling afden styrepaneler tilskibe eg. hydrauliske anlæg. Vi ikan Fra netværksopkobling til netværksløsninger større Fremstilling styrepaneler til hele eg. hydrauliske anlæg. Vi kan levere netopaf I og har brug for… til IT løsninger …den Til løsning vands… ikke mindst lands… virksomheder.. Vi dækker området med IP løsninger, levere netop løsning har brug for… IT …den Tilvands… vands… tiloglands… Fra netværksopkobling på skibe til netværksløsninger i større som eg. Internet opkoblinger, IPmindst telefoni VPN løsninger. ITløsninger løsninger … Til ogI og ikkeikke mindst til lands… ITFra løsninger … Til og ikke til lands… Fra netværksopkobling skibe til mindst netværksløsninger netværksopkobling påpå skibe til netværksløsninger større i større virksomheder.. Vi vands… dækker hele området med IPi løsninger, ViViopkoblinger, dækker hele området med med IP Fra netværksopkobling på skibe til netværksløsninger i større virksomheder.. dækker hele IP løsninger, ITvirksomheder.. løsninger … Til vands… og ikke mindst tilløsninger, lands… som eg. Internet IPområdet telefoni og VPN løsninger. eg. Internet Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN virksomheder.. Vi dækker hele med IP løsninger, ITsom løsninger … Til vands… ikke mindst tilløsninger. lands… Fangstsensorer… som eg. opkoblinger, IPområdet telefoni og VPN løsninger. Fra netværksopkobling på og skibe til netværksløsninger i større som Internet telefoni og VPN løsninger. Vieg. tilbyder service ogpå reparation af fangst-sensorer. Fra netværksopkobling skibe til netværksløsninger i større virksomheder.. Viopkoblinger, dækker heleIPområdet med IP løsninger, virksomheder.. Vi dækker hele området med IP løsninger, som eg. Internet opkoblinger, IP telefoni og VPN løsninger. Fangstsensorer… Fangstsensorer… OBatteriskift som eg. Internet telefoni og VPN løsninger. Fangstsensorer… Vi service ogreparation reparation af fangst-sensorer. Vitilbyder tilbyder service opkoblinger, og afIPfangst-sensorer. OOmkodning Fangstsensorer… Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OStøbning, hvor er slitageafeller brud OBatteriskift Vi tilbyder service ogder reparation fangst-sensorer. Fangstsensorer… OBatteriskift OOmkodning OTæring i propogogreparation flange Fangstsensorer… OBatteriskift Vi tilbyder service af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor der er slitage eller brud OVand i sensor OBatteriskift Vi tilbyder service og reparation af fangst-sensorer. OOmkodning OStøbning, hvor er slitage eller brud OTæring i prop ogder flange OOmkodning OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTæring i prop OVand i sensor Få lavet et check af dine sensorer før det går galt. OStøbning, hvorog derflange er slitage eller brud OBatteriskift OTæring i prop OOmkodning OVand i sensor OTæring i check prop og flange Få laveti etsensor dine detbrud går galt. OOmkodning OVand OStøbning, hvoraf der ersensorer slitagefør eller Kontakt os... OVand OStøbning, hvorog derfldine er slitage eller OTæring i check prop ange Få lavet ietsensor af sensorer førbrud det går galt. Kontakt os... OTæring i check prop og angesensorer før det går galt. Få lavet ietsensor af fldine OVand Få lavet et check af dine sensorer før det går galt. OVand i sensor Kontakt os... Kontakt Få lavet os... et check af dine sensorer før det går galt. Kontakt Få lavet os... et check af dine sensorer før det går galt. Kontakt os... Kontakt os...

Til lands, til vands og ...

TSR Electronic TSR Electronic A/S A/S Nordsøkaj Nordsøkaj 36 36 DK-7680 Thyborøn DK-7680 Thyborøn

TSR Electronic A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn Nordsøkaj 36 A/S DK-7680 Thyborøn TSR Electronic DK-7680 Thyborøn TSR Electronic Nordsøkaj 36 A/S NordsøkajThyborøn 36 DK-7680 DK-7680 Thyborøn

Tel. Fax.

Tel. +45 900 96 900 900 +45 96 900 Fax. +45 9783 2454 +45 9783 2454

Tel. Tel. Fax. Tel. Fax. Fax. Tel. Tel. Fax. Fax.

+45 +45 +45 +45 +45 +45 +45

96 900 900 96 900 900 9783 2454 96 900 900 9783 2454 9783 2454 96 900 900 96 900 900 9783 2454 9783 2454

Du har maskinerne - vi har smøremidlerne Så enkelt som Web. Mail.

Web. www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk Mail. tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

Web. Web. Mail. Web. Mail. Mail. Web. Web. Mail. Mail.

www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk www.tsr-as.dk www.tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk tsr@tsr-as.dk

Smøreolie: Thyborøn Marineservice 4027 5301 Gasolie: 7010 1234

www.unox.dk

FiskerBladet / 9·2010

5


Mon de kan li’ os? – serviceeftersyn på Thyborøn Havn Thyborøn Havn gennemfører i efteråret en tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på Havnen. Formålet med undersøgelsen er at se på, om vore kunder og samarbejdspartnere er tilfredse med den service, de får på Havnen. Undersøgelsen giver også anledning til, at Havnens ledelse kan vurdere, om der skal ske ændringer i rutiner og tilbud. Undersøgelsen består af tre faser og starter med en temadag for samtlige ansatte på Havnen i slutningen af september, hvor formålet og det forventede udbytte af undersøgelsen skal drøftes. Fase to er selve brugerundersøgelsen, som består af en spørgeskemaundersøgelse, som suppleres med interviews blandt nogle af Havnens brugere. Interviews gennemføres på baggrund af de indkomne svar. Efter bearbejdning af resultaterne fra spørgeskemaer og interviews vil der blive evalueret på disse og vurderet på, om der er baggrund og muligheder for at foretage forbedringer i den service, vi yder. Undersø-

gelsen skal også danne basis for overvejelser om den fremtidige kontakt, vi har med vore kunder – evt. om brugerundersøgelser skal være en del af den fremtidige kvalitetssikring. Thyborøn Havns personale befinder sig ofte i en dobbeltsituation, idet Havnen både udøver service over for kunderne, og samtidig også skal varetage rollen som myndighedsudøver i forhold til håndhævelse af de regler, som gælder for Havnens område. Der er entreret med konsulentfirmaet VESTviden ApS, som skal foretage det praktiske arbejde med undersøgelsen og evalueringen og i øvrigt bistå Havnens ledelse og personale med bedst muligt at få uddraget og implementeret den viden, som kommer ud af undersøgelsen, i det daglige arbejde. Vi håber, at undersøgelsen vil blive vel modtaget af vore kunder, og at undersøgelsen kan være med til at yde den rigtige service, styrke dialogen med vore brugere og dermed gøre Havnen til et endnu større aktiv for området.

Frosthus skyder op – travlhed på Langholmkaj Langholmkaj har i de seneste 3-4 måneder summet af aktivitet og travlhed af entreprenører og håndværkere, som har været i gang med opførelse af en ca. 7,5 m høj bygning på ca. 2.250 m² til frost- og lagerpakhus – ca. halvdelen i hver del.

Frosthuset forventes brugt til opbevaring af frostvarer til indog udlosning over havnen. Allerede nu modtages fra Island frosset fiskeafskær, som med Axel 10-12 gange årligt landes i Thyborøn og fordeles til minkfodercentraler i Vestjylland.

THYBORØN PROVIANT Vi klarer det umulige på et øjeblik - mirakler tager lidt længere tid!

SPAR

– der hvor du kan få dagligvarer til faste lave priser!

- vi er de største i byen på discountsiden og servicen er i top!

Drejøvej 1 . Thyborøn . Tlf. 9783 1980 Fax 9783 2680 . drejovej.thyboron@spar.dk

6

FiskerBladet / 9·2010


Nyt konsumfartøj til Thyborønflåden – Dåb af L 426 Anders Nees Lørdag d. 15. maj var der så dåb af “den ny” L 426 Anders Nees, og det var en rigtig festdag. Det flotte nye fartøj blev fremvist for alle interesserede ved Konsumkaj, mens der var pyntet og blev trakteret for de mange besøgende i konsumcenterets lokaler. Det er altid noget helt særligt når en nybygning står færdig. Et stort tillykke til Svend Erik og Tonny Nees, samt Arne Christensen. Fiskeriet er nu godt i gang og fartøjet lever helt op til de stillede forventninger. Det er et

skib, som er bygget til at være effektivt og kunne fiske med relativt lave omkostninger. Samtidigt er det et fleksibelt skib, og det fremtidige fiskeri er planlagt, så der ikke skal fiskes så intensivt – men fiskeriet kan tilpasses vejr, fangstmuligheder og den aktuelle efterspørgsel fra markedet og dermed sikre gode priser. Det er også en selvfølge at Anders Nees leverer “frisk fersk fisk” af den bedste kvalitet, netop som vi gerne vil se den i Thyborøn. L 426 Anders Nees ved Konsumcenteret.

vestjyskBANK Hvide Sande/Thyborøn · Tlf 97 31 13 22 / 96 63 24 00

Thyborøn Skibssmedie . Sydhalevej 8 7680 Thyborøn . 97831922 . www.trawldoor.dk

FiskerBladet / 9·2010

7


Gennemgribende ombygning af

L 441 Allesøe

– flot fejret med et velbesøgt â€œĂĽbent skibâ€? arrangement For 26 ĂĽr siden blev fartøjet bygget i Esbjerg som en moderne industritrawler. En gennemgribende renovering af skibet hos Thyborøn Skibs- og Motor har nu igen gjort skibet til et moderne fartøj. Projektet har fĂĽet støtte fra brĂŚndstof-

pakken, men det har dog ikke vÌret uden problemer. Egentlig var planerne oprindeligt at fü støtte til en frysetrawler med henblik pü at fiske tobis til konsumbrug. Det lykkedes imidlertid ikke, men med den totale renovering

Mange  gÌster  til  reception  i   Konsumcenteret.

Skaarup og Salskov-q

22/08/05

.%)%'#(!$% "*#$*#(+/'!() .%'$"'#%)%'' ' %"+%$)% )'%) (" %'(0+  .

-%'0$ Thyboron VVS og blik-q

"   .,     #"$%(!'*&("(!%+!

8

FiskerBladet / 9¡2010

28/10/0

af fartøjet er der dog nüet et flot resultat, og der var naturligvis glÌde og stolthed hos fartøjets ejere, som udover Leif Knak ogsü omfatter Andy Knak, Frits Petersen og Renè Rønn. Tillykke med det vellykkede resultat.

Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00 fredag kl. 09.00-15.00 TripleNine tlf. 79 120 999 Kl. 16.00 - 08.00 VÌgten tlf 96 900 432 Kristian Lilleøre privat 97 832 483 Christian Bisgaard tlf. 21 775 999 Erik Bonde Pedersen privat 75 167 860 mobil 40 355 999 Tilmelding via Lyngby Radio eller fax 96 900 434

Havnenyt september 2010  

Havnenyt september 2010

Advertisement