Page 1

VÆKSTMULIGHEDER MED CLEANTECH

KONFERENCE MED FOKUS PÅ EKSPORT HOLSTEBRO DEN 06.03.12 KL. 12.30-16.00


vækstmuligheder med cleantech HOLSTEBRO D. 06.03.2012 Konference med fokus på eksport Nupark 51, Auditoriet, kl. 12.30-16.00

Arbejder du med produkter eller processer, der kan gavne miljøet og være grundlag for eksport? Så kom med til en inspirerende eftermiddag i Nupark. Konferencens fokus er at give inspiration til at tage de første skridt mod eksport og/eller udvikling af Cleantech. Du kan bl.a. høre, hvordan udvalgte virksomheder med succes inden for grøn eksport er kommet i gang med at eksportere. Der vil også være mulighed for direkte dialog med virksomhederne og udvalgte eksportrådgivere ved café-dialog, hvor der kan stilles spørgsmål og udveksles erfaringer.

PROGRAM 12.30 - 13.00 Frokost 13.00 - 13.10 Velkomst v/ Borgmester H.C. Østerby 13.10 - 14.30 Oplæg fra virksomheder og institutioner om deres erfaringer fra internationale markeder 13.10 - 13.30 NISSEN energi teknik om samarbejdet med IFU

V/ Direktør Thorvald Pedersen og Seniorrådgiver Jacob Klingemann

13.30-13.50

Enotherm om samarbejdet med Fornyelsesfonden V/ Direktør Vibeke Svendsen

13.50-14.10

Alfred Priess A/S om forberedelse og opstart af eksport V/ Direktør Ole Bjerre Christiansen

14.10-14.20

Eksportrådet om hjælp på eksportmarkederne V/ Chefkonsulent Jakob Linuf

14.20-14.30

Eksportkreditfonden om cleantech-eksport finanseret med hjælp fra EKF V/ Chefrådgiver Jørn Fredsgaard Sørensen

14.30 - 15.30

Cafe-dialog Mød dagens oplægsholdere samt eksportrådgivere og aktører fra DI, 10plus10, Væksthus Midtjylland, STARTVÆKST Holstebro, Nordvestjysk Erhvervsråd og Clima- teCircle og få inspiration og gode råd

15.30 - 15.50 Actona Company A/S: På 10 år fra national til global møbelvirksomhed - vækst på 1 milliard kroner. V/ Direktør Orla Dahl Jepsen 15.50 - 16.00 Afrunding og tak for i dag Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig til Tina Løvig på tls@nupark.dk senest d. 28.02.12 Husk at oplyse navn og virksomhed.


VIRKSOMHEDSPRÆSENTATIONER Fire lokale virksomheder fortæller om deres erfaringer med eksport. Mød dem også til cafédialog.

Thorvald Pedersen

NISSEN energi teknik a/s er en af Danmarks førende leverandører af service og produkter til det danske energimarked. Virksomheden arbejder med alternative energikilder med fokus på udnyttelsen af biogas fra landbrug, renseanlæg og lossepladser til energiproduktion. De leverer desuden gasbrændere med Danmarks laveste NOx emissioner. NISSEN energi teknik a/s eksporterer produkter og services til det skandinaviske og europæiske energimarked og besidder agenturer for nogle af verdens stærkeste brands inden for branchen.

Direktør for NISSEN energi teknik a/s www.nissenenergiteknik.dk

Vibeke Svendsen Direktør for Envotherm www.envotherm.dk

Envotherm A/S udvikler, producerer, markedsfører og servicerer spildevandsløsninger fra hovedkontoret i Nordborg. Envotherms mål er at blive globalt førende inden for håndtering af farligt spildevand med en inddamperteknologi, der kan rense industrielt proces- og spildevand. Idet Envotherm har ansøgt om Fornyelsesfondens garantiordning, kan virksomheden nu sælge produkter med en 2-årig produktgaranti, hvilket bidrager til at få potentielt usikre kunder til at investere i et innovativt produkt.

Ole Bjerre Christiansen Direktør for Alfred Priess A/S www.priess.dk

Orla Dahl Jepsen

Alfred Priess A/S udvikler og producerer arkitekttegnede belysnings- og mobilantenne- master, gittermaster, transformer- og teknikhuse, samt specielle stålkonstruktioner. Virksomheden er grundlagt i Vinderup i 1921 og har en lang tradition som leverandør til forsyningsselskaber og kommuner. Der er i dag produktion og kontor i Vinderup, samt salgskontor og mastepark i Fredericia. Virksomheden beskæftiger omkring 130 medarbejdere. Med en relativ høj markedsandel og et svagt hjemmemarked er nøglen til vækst, at satse på produkt udvikling og eksport.

Direktør for Actona Company A/S www.actona.dk Actona Company A/S udvikler, designer og producerer møbler til hele verden. Virksomheden afsætter for mere end 150 millioner euro til butikker og butikskæder i Europa, USA, Australien og Asien. Virksomheden har hovedsæde i Tvis og har desuden salgsselskaber i England og Australien samt egne produktionsfaciliteter i Ukraine og Kina samt lagre rundt omkring i verden. Virksomheden har maksimalt fokus på deres værdikæde, og på at virksomhedens organisation er gearet til møbelmarkedets korte reakationstid inden for forbrugertendenser, produktionsmetoder, pristilpasninger og leverancer.


KONFERENCENS EKSPORTRÅDGIVERE Jakob Linuf

Eksportrådet hjælper små og store virksomheder med at starte eksport og med Chefkonsulent at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksportrådet servicerer mere end 5.000 Eksportrådet danske virksomheder årligt, og opgaverne omfatter internationalisering i bredewww.um.dk/da/eksportraadet ste forstand såsom markedsanalyser, etableringsrådgivning samt etablering af kontakt til samarbejdspartnere og nye afsætningskanaler.

Jørn Fredsgaard

EKF er Danmarks eksportkreditinstitut og hjælper danske virksomheder med at Chefrådgiver gøre det muligt og attraktivt for internationale virksomheder at købe varer fra Eksportkreditfonden (EKF) Danmark. Hjælpen består i at skaffe finansiering og forsikre virksomhederne mod www.ekf.dk de økonomiske og politiske risici, der kan være ved international handel. Processen løber fra første kontakt med købere i udlandet til afsluttet eksportaftale.

Jacob Klingeman

IFU tilbyder kapital og rådgivning til joint ventures i udviklingslandene. IFU deltaSenior investeringsrådgiver ger som partner i joint ventures på to måder; ved at stille egenkapital og/eller lån IFU til rådighed og som medlem af bestyrelsen i projektselskaberne. Da IFU har tæt www.ifu.dk kontakt til internationale og lokale finansielle institutioner, er fonden i stand til at bistå med at fremskaffe supplerende finansielle midler.

Henrik Pedersen

Med CleanTEKmidt kan små og mellemstore virksomheder få et økonomisk tilVækstkonsulent og Projektleder skud til ekstern konsulentbistand til udvikling af teknologi og teknologiske proCleanTEKmidt dukter indenfor energi- og miljøområdet. Støtten kan anvendes til ekstern rådwww.cleantekmidt.dk givning i tilknytning til projekterne. CleanTEKmidt er et regionalt Vækstprogram som opereres af Væksthus Midtjylland.

John Sohn

Forretningsudvikling Accelerace og ClimateCircle www.climatecircle.dk

ClimateCircle synliggør og markedsfører området og din virksomhed i eksportsammenhæng på engelsk. Accelerace består af to programmer, der prækvalificerer din virksomhed til offentlig og privat kapital. Nogle af programmernes fokusområder er internationalisering og eksport.

Christian B. Espersen

Nordvestjysk Erhvervsråd er en medlems- og projektorganisation, der støtter op Direktør om erhvervslivet i de tre kommuner Lemvig, Struer og Holstebro. Erhvervsrådets Nordvestjysk Erhvervsråd konsulenter har generel erfaring med at vurdere produktideer eller færdige prowww.nordvest-erhverv.dk dukters markedsmuligheder og har opbygget en speciel kompetence inden for cleantech-området.

Peter Lykke Fick

DI hjælper med eksport og forretningsudvikling - både udadtil mod kunderne og Chefkonsulent bagud i forsyningskæden. Hjælpen afhænger af det enkelte marked. På kundesiDI den er det fra etablering af salgskanal på et nyt marked og adgang til nøglekunwww.DI.dk der, til dokumentkrav og sparring om konkrete udfordringer i branchenetværk. På forsyningssiden er det søgning af leverandører og etablering af egen produktion under hensyn til finansiering og CSR.

Peter Pasgaard

STARTVÆKST-Holstebro varetager erhvervsservice og uvildig vejledning for Konsulent iværksættere og etablerede virksomheder i Holstebro Kommune. Dette sker bl.a. STARTVÆKST Holstebro gennem en systematisk anvendelse af de værktøjer, som er stillet til rådighed af www.startvækst-holstebro.dk Væksthus Midtjylland og Erhvervsstyrelsen. Herved gives et overblik over relevante muligheder for problemløsninger og vækstmuligheder.

Program  

Program til konferencen 6. marts i Nupark

Program  

Program til konferencen 6. marts i Nupark

Advertisement