Page 1

IT Kompaniet AS er en fullservice

UTVIKLING FOR FREMTIDEN

IKT partner og systemintegrator for sm책 og mellomstore bedrifter.


Vi setter oss godt inn i dagens situasjon for å sikre nytteverdi ved levering av våre produkter og tjenester.

PROFESJONELL

IT PARTNER - DIN TRYGGHET

ERF AR IN G, SOLID IT E T OG SE R V IC E

Vi har høy servicegrad, nærhet til kunden og gjen-

sonlig teknisk fagperson som kjenner din bedrifts IT

nomfører installasjoner og prosjekter som gir kun-

status og behov.

dene merverdi.

Siden starten i 2000, da vi bestemte oss for å

Kundene velger oss fordi vi har lang erfaring

satse på SMB bedrifter, har vi hatt jevn vekst. IT

innenfor IT drift og rådgivning og fordi vi tilbyr

Kompaniet har i dag 7 ansatte og en årlig omset-

dedikerte kontaktpersoner. Dette betyr at du får

ning på ca 13 millioner. Vi har i dag 150 fornøyde

én person som håndterer alt fra bestillinger av

kunder.

produkter og tjenester til kundeoppfølging og gjennomføring av statusmøter. I tillegg får du en per-


DEDIKERT KUNDESERVICE VÅRE KONSULENTER HAR HJULPET HUNDREVIS AV SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER MED Å VÆRE I FORKANT AV DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN. PR O F E S J O N E L L IT P ARTNER

IT løsninger har samme betydning for deg enten du representerer en liten eller stor virksomhet. Vår suksess baserer seg på at vi ser på og behandler hver eneste kunde som et unikt utgangspunkt til å levere riktig løsning tilasset kundens behov. SE R V I C E N Å R D U TRENGER DET

Et erfarent team av teknikere og andre medarbeidere, sikrer optimal ytelse og drift på nettverk og utstyr. Vår erfaring og ”know how” sikrer unødvendige feil og nedetid på løsninger levert av oss.

P ERS ON LIG OPPFØL GIN G

Vi møter deg som kunde med profesjonelle medarbeidere, som gjennom kunnskap og erfaring vil bistå aktivt frem til riktig løsning er på plass. Ditt team hos oss vil bestå av minst en tekniker og en IT rådgiver. Denne arbeidsformen betyr at du alltid har flere personer som kjenner dine IT behov i dag og i fremtiden. Representerer du en stor bedrift eller kanskje et enkeltmannsforetak, sørger vi for å finne løsninger som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov.

A N A L Y SE Løsninger basert på ditt behov.

L E V E R A N SE Kvalitetsprodukter fra ledende leverandører.

OPPFØL GIN G

Profesjonelle medarbeidere og dedikert service.


IT Kompaniet jobber primært mot små og mellomstore bedrifter. Vi har også høy kompetanse på kjedevirksomheter med fokus på butikk og tjenesteytende handel.

HOVEDKONTOR Vollsveien 13, 1366 LYSAKER, NORGE

tlf: +47 67 59 26 00 fax +47 67 59 26 01 web WWW.ITKOMPANIET.NO

IT-kompaniet  

Presentajon av bedriften IT-kompaniet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you