Page 1

Værdigrundlag For Plejecenter Gammelgaard

Skive—det er RENT LIV

SKIVEKOMMUNE


Udvikling

ORDENTLIGHED er det vi ved, TRIVSEL en selvfølgelighed UDVIKLING sker i alles liv sammen med ansvarlighed.

Trivsel

Ordentlighed

Vision: Gammelgaard skal være et hjem hvor det gode liv leves hver dag - ved fælles hjælp

Mission: Beboerne tilbydes hjælp til selvhjælp til at leve et godt og værdigt liv

Målsætning: - Vi er positive og viser tillid til hinanden - Vi er modige, og sammen tager vi ansvar for alles trivsel - Vi ønsker dialog i åben og ærlig atmosfære - Et hus i stadig udvikling

2


Målsætning for plejen på Plejecenter Gammelgaard Vi vil møde dig der hvor du er - Med udgangspunkt i tryghed, nærvær og rummelighed Den gode hverdag - Du, din familie og personalet har fælles ansvar for en god hverdag I fællesskab vil vi skabe dage med livsindhold - Medbestemmelse så du bevarer din livskvalitet Du vil blive mødt af et personale, som har stor faglighed, som er engageret og i konstant udvikling - Arbejder ud fra Leve– bo miljø principperne - Bruger guidning og støtte for at vedligeholde dine færdigheder Sammen vil vi styrke samarbejdet mellem dig, din familie og personalet - Indflytningssamtale og løbende kontakt til din familie - Vi udviser tillid og åbenhed overfor beboer og familie Gensidig respekt - Åben og ærligt samarbejde, hvor humor er en del af dagligdagen

3 SKIVEKOMMUNE


Trivsel på Plejecenter Gammelgaard Vi anerkender hinandens forskellighed og kompetencer Vi støtter hinanden, og er hinandens bedste hjælper Vi er faglige og anvender supervision som et redskab til fælles udvikling Vi ønsker at åbenhed, ærlighed og humor er en vigtig del af vores hverdag Vi er modige og ønsker medindflydelse Vi tager ansvar - også for hinandens trivsel Vi overholder fælles aftaler Vi tager ansvar for tid og rum til socialt samvær med hinanden

Plejecenter Gammelgaard - beliggende naturskønt med udsigt og stisystem til sø, by og ådal - ligger centralt i Skive med gode busforbindelser og indkøbsmuligheder

Plejecenter Gammelgaard Skive Kommune Egerisvej 12 7800 Skive Tlf.: 9614 5071 www.plejecentergammelgaard.dk

Denne pjece er udviklet i feb. 2012 i samarb. med:

Kursus– og Udviklingsafdelingen Social– og sundhedsskolen Skive • Thisted • Viborg

SKIVEKOMMUNE

Gammelgaard værdigrundlag  
Gammelgaard værdigrundlag  
Advertisement